Про затвердження лімітів споживання по енергоносіях на 2012 рік


ПОЛОЖЕННЯ про порядок розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності на території Маловисківської міської радиСторінка2/4
Дата конвертації13.01.2017
Розмір0,75 Mb.
1   2   3   4

ПОЛОЖЕННЯ

про порядок розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності на території Маловисківської міської ради

І. Загальні положення
Це Положення розроблено відповідно до Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", Земельного кодексу України, Законів України «Про регулювання містобудівної діяльності», «Про благоустрій населених пунктів», Наказу Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України «Про затвердження Порядку розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності» від 21.10.2011 року за № 244, з метою подальшого спрощення умов ведення бізнесу на території Маловисківської міської ради.

1.1. Цей Порядок визначає механізм розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності.

1.2. Цей Порядок не поширюється на розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності на землях із особливим режимом використання.

1.3. Тимчасова споруда торговельного, побутового,соціально-культурного чи іншого призначення для здійснення підприємницької діяльності (далі - ТС) - одноповерхова споруда, що виготовляється з полегшених конструкцій з урахуванням основних вимог до споруд, визначених технічним регламентом будівельних виробів, будівель і споруд, і встановлюється тимчасово, без улаштування фундаменту.


1.4. Терміни у цьому Порядку застосовуються у такому значенні:

архітектурний тип ТС (далі - архітип) - зовнішній архітектурний вигляд ТС із розміщенням інформації про її власника (користувача), назви продукції та/або послуг, які надаються. При розташуванні ТС відповідно до схеми розміщення ТС застосовуються типові ТС;

замовник - суб'єкт господарювання, який має намір розмістити ТС на підставі паспорта прив'язки ТС на земельній ділянці яка перебуває у його власності, користуванні або встановлено договір особистого строкового сервітуту ;

комплексна схема розміщення ТС - схема розміщення ТС на території Маловисківської міської ради або її частині;

паспорт прив'язки ТС - комплект документів, у яких визначено місце встановлення ТС на топографо-геодезичній основі М 1:500, схему благоустрою прилеглої території;

пересувна ТС - споруда, яка не має закритого приміщення для тимчасового перебування людей, у якій може бути розміщене торговельне обладнання, низькотемпературний прилавок, лоток, ємність, торговельний автомат, інші пристрої для сезонної роздрібної торгівлі та іншої підприємницької діяльності;

схема благоустрою ТС - схема, виконана замовником у довільній формі на топографо-геодезичній основі М 1:500 із зазначенням заходів щодо благоустрою та озеленення території, прилеглої до ТС (розташування квітників, під'їздів, урн, влаштування дорожнього покриття або мощення фігурними елементами мощення тощо) в тому числі на умовах сервітуту;

стаціонарна ТС - споруда, яка має закрите приміщення для тимчасового перебування людей і по зовнішньому контуру площу до 30 м2.;

типові ТС - види ТС, виконані за проектами повторного використання;

земельна ділянка - це частина земної поверхні з установленими межами, певним місцем розташування, з визначеними щодо неї правами;

технічна документація із землеустрою щодо складання документів, що посвідчують право на земельну ділянку - сукупність нормативно-правових, економічних, технічних документів щодо обґрунтування заходів із використання та охорони земель;

договір особистого строкового сервітуту на землю - це право власника або землекористувача земельної ділянки на обмежене платне або безоплатне користування чужою земельною ділянкою (ділянками).

1.5. Холодильне та інше обладнання, що розміщується поряд з ТС, необхідне для забезпечення санітарних заходів чи дотримання вимог санітарних норм, не потребує отримання будь-якого дозволу. При цьому загальна площа, що займає таке обладнання, не може перевищувати 25% площі цієї ТС, а обладнання має розміщуватися поряд з ТС.

1.6. Для розміщення групи ТС (але не більше п'яти) розробляється єдиний паспорт прив'язки ТС з прив'язкою кожної окремої ТС з відображенням благоустрою прилеглої території та інженерного забезпечення (на топографо-геодезичній основі М 1:500).

1.7. Розміщення пересувних ТС під час проведення ярмарок, державних та місцевих святкових, урочистих масових заходів на строк проведення таких заходів здійснюється у порядку, встановленому виконавчим комітетом Маловисківської міською ради.

1.8. При розміщенні ТС ураховуються всі наявні планувальні обмеження, передбачені будівельними нормами.
ІІ. Порядок оформлення особистого строкового сервітуту під тимчасовими спорудами для провадження підприємницької діяльності

2.1. Особистий сервітут на землю встановлюється на підставі затвердженої технічної документації із землеустрою та рішення міської ради;

2.2. Для отримання погодження на складання технічної документації із землеустрою, що посвідчує право на землю та погодження його відповідними службами, суб’єкт господарювання подає заяву на ім’я міського голови.

До заяви додаються:

- графічні матеріали із зазначенням бажаного місця розташування ТС, виконані замовником у довільній формі на топографо-геодезичній основі М 1:500 кресленнями контурів ТС з прив'язкою до місцевості, погоджені відділом архітектури та містобудування Маловисківської районної державної адміністрації;

- реквізити замовника (найменування, П.І.Б., адреса, контактна інформація);

- витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців;

У разі, коли термін дії договору оренди земельної ділянки або строкового сервітуту на розміщення тимчасової споруди закінчився, проте орендна плата за землю вносилася своєчасно і в повному обсязі, до заяви додатково додаються:

- копія договору оренди земельної ділянки або строкового сервітуту, термін дії якого закінчився;

Подання зазначених документів дає можливість на подальше розміщення та продовження права на розміщення тимчасових споруд, визначене у п.2.2 цього Порядку.

2.3. У місячний термін міська рада приймає рішення про надання погодження на складання технічної документації із землеустрою, що посвідчує право на землю. На підставі рішення міської ради про надання погодження на складання технічної документації із землеустрою, суб’єкт господарювання:

а) розробляє технічну документацію із землеустрою щодо складання документів, що посвідчують право на земельну ділянку у відповідного суб’єкта господарювання, який має ліцензію на виконання землевпорядних робіт;

б) отримує погодження відповідних органів щодо відповідності технічної документації із землеустрою щодо складання документів, що посвідчують право на землю, чинному законодавству, нормам та правилам.

2.4. Суб’єкт господарювання подає заяву на ім’я міського голови з пакетом документів, зазначених у пункті 2.3 цього Порядку, для підготовки проекту рішення про затвердження технічної документації із землеустрою, що посвідчує право на землю та укладення договору особистого строкового сервітуту. Міська рада на підставі поданих суб’єктом господарювання документів готує вищезазначений проект рішення.

2.5. Міська рада на черговій сесії приймає рішення про затвердження технічної документації із землеустрою, що посвідчує право на землю та укладення договору особистого строкового сервітуту

2.6. Підставою для відмови в прийнятті рішення про розміщення тимчасової споруди або укладення договору особистого строкового сервітуту є:

- неподання документів, необхідних для прийняття рішення;

- виявлення недостовірних відомостей у поданих документах.

2.7. Умови договору особистого строкового сервітуту визначаються міською радою.

2.8. Договір особистого строкового сервітуту укладається між міською радою (розпорядником) та суб’єктом господарювання (сервітуарієм) протягом 10 робочих днів після прийняття відповідного рішення.

2.9. Спеціаліст (юрист) Маловисківської міської ради здійснює підготовку договору особистого строкового сервітуту.

2.10. Суттєвими умовами договору є:

- опис місця розташування з визначенням меж розповсюдження права земельного сервітуту на плані (схемі) земельної ділянки;

- об’єм права земельного сервітуту;

- строк дії договору;

- плата за земельний сервітут.

У договорі земельного сервітуту можуть бути встановлені обтяження у вигляді ремонту й утримання в належному стані закріпленої території тротуару та проїзду, прилеглих до земельної ділянки, за окремою згодою.

2.11. Договір особистого строкового сервітуту на землю підлягає державній реєстрації відповідно до законодавства України.

2.12. Після отримання договору строкового сервітуту та його державної реєстрації суб’єкт господарювання звертається до відділу архітектури та містобудування Маловисківської районної державної адміністрації з заявою про оформлення паспорту прив’язки ТС відповідно до пункту 3.6 цього Порядку.
ІІІ. Порядок отримання паспорту прив’язки ТС

3.1. Підставою для розміщення ТС є паспорт прив'язки ТС (додаток 1).

3.2. Замовник, який має намір встановити ТС, звертається до Маловисківської міської ради із відповідною заявою у довільній формі про можливість розміщення ТС.

3.3. До заяви додаються:

графічні матеріали із зазначенням бажаного місця розташування ТС, виконані замовником у довільній формі на топографо-геодезичній основі М 1:500 кресленнями контурів ТС з прив'язкою до місцевості;

реквізити замовника (найменування, П.І.Б., адреса, контактна інформація).

Цей перелік документів є вичерпним.

3.4. Відповідність намірів щодо місця розташування ТС комплексній схемі розміщення ТС (у разі її наявності), будівельним нормам визначає відділ архітектури та містобудування Маловисківської районної державної адміністрації, протягом десяти робочих днів з дня подання зазначеної заяви.

3.5. Про відповідність намірів замовника щодо місця розташування ТС комплексній схемі розміщення ТС (у разі її наявності), будівельним нормам замовник повідомляється відділом архітектури та містобудування Маловисківської районної державної адміністрації письмово протягом трьох робочих днів з дня такого визначення відповідності намірів або замовнику надається аргументована відмова щодо реалізації намірів розміщення ТС.

3.6. Для оформлення паспорта прив'язки замовник звертається до відділу архітектури та містобудування Маловисківської районної державної адміністрації із додатковою заявою щодо оформлення паспорта прив'язки ТС, до якої додає:

схему розміщення ТС;

ескізи фасадів ТС у кольорі М 1: 50 (для стаціонарних ТС), які виготовляє суб'єкт господарювання, що має ліцензію на виконання проектних робіт, або архітектор, який має відповідний кваліфікаційний сертифікат;

документ, що засвідчує право власності, користування земельною ділянкою або строковий сервітут;

схему благоустрою прилеглої території, складену замовником або суб'єктом підприємницької діяльності, який має відповідну ліцензію, архітектором, який має відповідний кваліфікаційний сертифікат, відповідно до Закону України "Про благоустрій населених пунктів України";

технічні умови щодо інженерного забезпечення (за наявності), отримані замовником у балансоутримувача відповідних інженерних мереж.

Зазначені документи замовником отримуються самостійно.

3.7. Паспорт прив'язки ТС оформлюється відділом архітектури та містобудування Маловисківської районної державної адміністрації протягом десяти робочих днів з дня подання зазначеної заяви.

3.8. Час, витрачений на підготовку та подачу до відділу архітектури та містобудування Маловисківської районної державної адміністрації схеми розміщення ТС, ескізів фасадів ТС та отримання технічних умов щодо інженерного забезпечення (за наявності), схеми благоустрою прилеглої території, не входить в строк підготовки паспорта прив'язки ТС.

3.9. Для підготовки паспорта прив'язки ТС містобудівні умови та обмеження забудови земельної ділянки не надаються.

3.10. Паспорт прив'язки ТС оформлюється відділом архітектури та містобудування Маловисківської районної державної адміністрації за затвердженою формою;

3.11. Паспорт прив'язки включає:

схему розміщення ТС, виконану на топографо-геодезичній основі у масштабі 1:500, а також схему благоустрою прилеглої території;

ескізи фасадів ТС у кольорі М 1: 50 (для стаціонарних ТС);

технічні умови щодо інженерного забезпечення ТС, отримані замовником у балансоутримувача відповідних мереж;

реквізити замовника (найменування, П.І.Б., адреса, контактна інформація).

Цей перелік документів є вичерпним.

3.12. Паспорт прив'язки підписується головним архітектором Маловисківської районної державної адміністрації .

3.13. При оформлені паспорта прив'язки ТС забороняється вимагати від замовника додаткові документи та отримання ним погоджень, непередбачених законом та цим Порядком.

3.14. Паспорт прив'язки ТС не надається за умов:

подання неповного пакета документів, визначених пунктом 3.6 цього Порядку;

подання недостовірних відомостей, зазначених у пункті 3.6 цього Порядку.

Ненадання паспорта прив'язки з інших підстав не допускається.

3.15. Паспорт прив'язки видається на безоплатній основі.

3.16. Паспорт прив'язки підлягає реєстрації в журналі реєстрації паспортів прив'язки ТС відділом архітектури та містобудування Маловисківської районної державної адміністрації, з подальшим внесенням інформації про ТС до містобудівного кадастру після його створення.

3.17. Строк дії паспорта прив'язки визначається відділом архітектури та містобудування Маловисківської районної державної адміністрації відповідно до генерального плану, плану зонування та детального плану територій та з урахуванням строків реалізації їх положень.

3.18. Продовження строку дії паспорта прив'язки здійснюється за заявою замовника, шляхом зазначення нової дати, підпису та печатки у паспорті прив'язки відділом архітектури та містобудування Маловисківської районної державної адміністрації.

3.19. У разі змін, які відбулися у містобудівній документації на місцевому рівні, будівельних нормах, розташуванні існуючих будівель і споруд, інженерних мереж або з ініціативи суб'єкта господарювання, паспорт прив'язки може переоформлюватись на строк дії цього паспорта прив'язки або на новий строк.

3.20. Встановлення ТС здійснюється відповідно до паспорта прив'язки.

3.21. Відхилення від паспорта прив'язки ТС не допускається.

3.22. Відновлення благоустрою замовником є обов'язковим.

3.23. Після розміщення ТС замовник подає до Маловисківської міської ради письмову заяву, у якій зазначає, що він виконав вимоги паспорта прив'язки.

3.24. Паспорт прив'язки виготовляється у двох примірниках. Один примірник зберігається у замовника ТС, другий - у Маловисківській міській раді.

3.25. Відомості паспорта прив'язки вносяться відділом архітектури та містобудування Маловисківської районної державної адміністраці в інформаційну базу містобудівного кадастру (для стаціонарних ТС) після його створення.

3.26. Дія паспорта прив'язки призупиняється за таких умов:

необхідність проведення планових ремонтних робіт на земельній ділянці, на якій розміщена ТС, - з обов'язковим попередженням власника ТС за 1 місяць та наданням тимчасового місця для розміщення такої ТС;

необхідність проведення аварійних ремонтних робіт на земельній ділянці, на якій розміщена ТС, - без попередження.

3.27. Дія паспорта прив'язки ТС анулюється за таких умов:

недотримання вимог паспорта прив'язки при її встановленні;

не встановлення ТС протягом 6 місяців з дати отримання паспорта прив'язки;

надання недостовірних відомостей у документах, зазначених у пункті 3.6 цього Порядку, під час підготовки паспорта прив'язки ТС.

3.28. У разі проведення балансоутримувачем планових ремонтних робіт або аварійних ремонтних робіт на інженерних мережах власнику ТС надається тимчасове місце для розміщення ТС з перенесенням ТС (у тому числі з перенесенням на попереднє місце) за рахунок балансоутримувача цих мереж у місячний строк (при аварійних роботах - тижневий строк) з дати прийняття рішення (розпорядження, наказу) Маловисківської міської ради про призупинення дії паспорта прив'язки.

На період до надання замовнику тимчасового місця розташування ТС така ТС розташовується в межах місця проведення ремонтних робіт.

3.29. Підставами для відновлення дії паспорта прив'язки ТС є завершення планових ремонтних робіт або аварійних ремонтних робіт.

3.30. У разі закінчення строку дії, анулювання паспорта прив'язки, самовільного встановлення ТС така ТС підлягає демонтажу.

3.31. Розміщення ТС самовільно забороняється.

3.32. Власники (користувачі) ТС зобов'язані підтримувати належний експлуатаційний стан ТС та відповідного технологічного обладнання, що використовується разом з ТС.

3.33. У разі коли власник (користувач) має намір змінити її естетичний вигляд, він звертається до Маловисківської міської ради з письмовою заявою щодо внесення змін до паспорта прив'язки у частині ескізів фасадів.

відділ архітектури та містобудування Маловисківської РДА розглядає нові ескізи фасадів ТС впродовж десяти робочих днів з дня подання такої заяви та за відсутності обґрунтованих заперечень головний архітектор візує нові ескізи фасадів ТС.

3.34. Режим роботи ТС встановлюється суб'єктом господарювання відповідно до законодавства.

3.35. Документація щодо встановлення ТС, видана до набрання чинності цим Порядком, дійсна до закінчення її терміну дії.


Секретар ради О.А.Ткаченко

У К Р А Ї Н А

ТРИНАДЦЯТА СЕСІЯ МАЛОВИСКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

ШОСТОГО СКЛИКАННЯ

Р І Ш Е Н Н Я
від 20 березня 2012 року № 267
м. Мала Виска

Про затвердження технічної документації по нормативній грошовій оцінці земель міста Мала Виска Маловисківської міської ради Маловисківського району Кіровоградської області

-------------------------------------------------------------------------
Керуючись ст.201 Земельного кодексу України, Законів України „Про оцінку земель”, Законом України „Про місцеве самоврядування в Україні” та з метою забезпечення соціально-економічного розвитку міської громади, формування збалансованого бюджету міста, подальшого регулювання земельних відносин на території міста, розглянувши технічну документацію з нормативної грошової оцінки міста, виконану та розраховану Державним підприємством «Кіровоградський науково-дослідний та проектний інститут землеустрою» станом на 01.01.2011 та враховуючи позитивний висновок державної експертизи землевпорядної документації від 20.12.2011 року № 1639 відділу державної землевпорядної експертизи та контролю за дотриманням ліцензійних умов Головного управління Держкомзему в Кіровоградській області, міська рада
В И Р І Ш И Л А:
1. Затвердити технічну документацію по нормативній грошовій оцінці земель міста Мала Виска Кіровоградської області площею 1646,01 га, згідно з якої базова вартість одного кв.м. території населеного пункту становить 45,32 грн./кв.м, а зональний коефіцієнт, який характеризує залежність рентного доходу від ступеню містобудівної цінності території (економіко-планувальної зони) від 0,75 до 1,19.

2. При визначенні нормативно-грошової оцінки враховувати щорічну індексацію відповідно до п.3 Постанови Кабінету Міністрів України від 12 травня 2000 р. №783 «Про проведення індексації грошової оцінки земель »

3. Виконавчому комітету Маловисківської міської ради забезпечити надання юридичним і фізичним особам довідок щодо грошової оцінки земельних ділянок.

4. Спеціалісту (юристу) Маловисківської міської ради забезпечити застосування нової грошової оцінки земель міста при укладанні договорів оренди земельних ділянок та при перегляді річної орендної плати за землю в діючих договорах.

5. Ввести в дію технічну документацію з нормативної грошової оцінки земель міста Мала Виска з 01.01.2013 року .

6. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань з агропромислового комплексу, земельних відносин, екології та раціонального використання земельних ресурсів.

Міський голова Ю.Л. Гульдас

У К Р А Ї Н А

ТРИНАДЦЯТА СЕСІЯ МАЛОВИСКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

ШОСТОГО СКЛИКАННЯ

Р І Ш Е Н Н Я
від 20 березня 2012 року № 268
м. Мала Виска

Про затвердження технічної документації по нормативній грошовій оцінці земель села Краснопілка Маловисківської міської ради Маловисківського району Кіровоградської області

-------------------------------------------------------------------------
Керуючись ст.201 Земельного кодексу України, Законів України „Про оцінку земель”, Законом України „Про місцеве самоврядування в Україні” та з метою забезпечення соціально-економічного розвитку міської громади, формування збалансованого бюджету міста, подальшого регулювання земельних відносин на території міста, розглянувши технічну документацію з нормативної грошової оцінки міста, виконану та розраховану Державним підприємством «Кіровоградський науково-дослідний та проектний інститут землеустрою» станом на 01.01.2011 та враховуючи позитивний висновок державної експертизи землевпорядної документації від 15.12.2011 року № 1633 відділу державної землевпорядної експертизи та контролю за дотриманням ліцензійних умов Головного управління Держкомзему в Кіровоградській області, міська рада
В И Р І Ш И Л А:
1. Затвердити технічну документацію по нормативній грошовій оцінці земель села Краснопілка Маловисківського району Кіровоградської області площею 201,20 га, згідно з якої базова вартість одного кв.м. території населеного пункту становить 26,64 грн./кв.м, а зональний коефіцієнт, який характеризує залежність рентного доходу від ступеню містобудівної цінності території (економіко-планувальної зони) від 0,90 до 1,14.

2. При визначенні нормативно-грошової оцінки враховувати щорічну індексацію відповідно до п.3 Постанови Кабінету Міністрів України від 12 травня 2000 р. №783 «Про проведення індексації грошової оцінки земель »

3. Виконавчому комітету Маловисківської міської ради забезпечити надання юридичним і фізичним особам довідок щодо грошової оцінки земельних ділянок.

4. Спеціалісту (юристу) Маловисківської міської ради забезпечити застосування нової грошової оцінки земель міста при укладанні договорів оренди земельних ділянок та при перегляді річної орендної плати за землю в діючих договорах.

5. Ввести в дію технічну документацію з нормативної грошової оцінки земель міста Мала Виска з 01.01.2013 року .

6. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань з агропромислового комплексу, земельних відносин, екології та раціонального використання земельних ресурсів.

Міський голова Ю.Л. Гульдас

У К Р А Ї Н А

ТРИНАДЦЯТА СЕСІЯ МАЛОВИСКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

ШОСТОГО СКЛИКАННЯ

Р І Ш Е Н Н Я
від 20 березня 2012 року № 269
м. Мала Виска

Про затвердження технічної документації по нормативній грошовій оцінці земель селища Ульянівка Маловисківської міської ради Маловисківського району Кіровоградської області

-------------------------------------------------------------------------
Керуючись ст.201 Земельного кодексу України, Законів України „Про оцінку земель”, Законом України „Про місцеве самоврядування в Україні” та з метою забезпечення соціально-економічного розвитку міської громади, формування збалансованого бюджету міста, подальшого регулювання земельних відносин на території міста, розглянувши технічну документацію з нормативної грошової оцінки міста, виконану та розраховану Державним підприємством «Кіровоградський науково-дослідний та проектний інститут землеустрою» станом на 01.01.2011 та враховуючи позитивний висновок державної експертизи землевпорядної документації від 20.12.2011 року № 1640 відділу державної землевпорядної експертизи та контролю за дотриманням ліцензійних умов Головного управління Держкомзему в Кіровоградській області, міська радаПоділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4


База даних захищена авторським правом ©refos.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

увійти | реєстрація
    Головна сторінка


завантажити матеріал