Про роль факультативних занять, курсів за вибором у профорієнтації учнів, розвитку пізнавальних інтересів, диференціації навчання 2011 – 2012 Н. Р. І семестрСкачати 33,72 Kb.
Дата конвертації02.02.2017
Розмір33,72 Kb.
ТипДовідка
ДОВІДКА

 

ПРО РОЛЬ ФАКУЛЬТАТИВНИХ ЗАНЯТЬ, КУРСІВ ЗА ВИБОРОМУ ПРОФОРІЄНТАЦІЇ УЧНІВ, РОЗВИТКУ

ПІЗНАВАЛЬНИХ ІНТЕРЕСІВ,

ДИФЕРЕНЦІАЦІЇ НАВЧАННЯ

2011 – 2012 Н.Р.

І СЕМЕСТР

 

У цьому навчальному році в школі працю­ють факультативи, курси за вибором для учнів 5-11 класів. У своїй роботі з учня­ми вчителі ставлять за мету розширення знань з предметів, ведення дослідницької роботи, розвиток пізнавальних інтересів, використову­ють різні форми роботи з учнями: практикуми, написання та захист рефератів тощо.Учні, які відвідують заняття з факультативів, беруть активну участь у районних олімпіадах, різних конкурсах.

В цьому році майже з пра­вознавства, біології, екології, німецької мови, трудового навчання посіли призові місця 8 учнів, а з науково-дослідницьких робіт, представ­лених на конференцію Малої академії наук, 1учениця посіла 1 місце. Це свідчить, що така робота з обда­рованими учнями дає можливість учителям поглиблювати та розширювати знання учнів із предметів під час відвідування факульта­тивних занять.

Курси за вибором у 1 - 4 класах учителі початкових класів ведуть з світової літератури. риторики, що дає можливість формува­ти вміння та навички з оволодіння розвитку мовлення.

Заняття факультативу з російської мови, яку веде вчитель Кузнецова О.В., учні відвідують з

великим інтересом. На сучасному етапі змінюється мета і завдання, які стоять перед освітою, акцент у навчанні перенесено із засвоєння учнями знань на формування у них життєвих навчальних компетентностей У процесі роботи факульта­тиву, вчитель виховує емоційно-позитивне став­лення до вибору професії, прищеплює культуру поведінки.. Метою засвоєння національно-культурної спадщини мовних одиниць, нормами мовленнєвого спілкування, підвищення якості знань, умінь і навичок учнів.

Факультатив з інформатики веде Юрченко І.О. Метою даного факультативу є формування творчого відношення до навчальної діяльності, уявлень про можливості використання комп’ютерів, інформаційних технологій та комп’ютерних наук для вивчення інших навчальних предметів і проведенні власної пошукової та дослідної діяльності

Факультативний курс з київщинознавства веде Коробов Є.Є. На факультативних заняттях учні ознайомлюються з головними природними, демографічними та господарськими характеристиками території, на основі вивчення культурної спадщини.

Для підвищення рівня якості знань учнів, розширення кругозору учнів в області фізики, із

Факультатив із фізика «Вибрані питання механіки», веде даний факультатив Бобошко О.К.

Курс за вибором «Основи правознавства» викладає Сацьків Я.Ф., метою якого є формування у школярів розуміння та сприйняття поняття справедливості, рівності, свободи, миру та демократії, розуміння зв’язку між правами та обов’язками людини і громадянина через формування основ знань про права свободи людини, розвитку їх правової і громадянської компетентності, відповідних цінностей, умінь, навичок та досвіду захисту власної позиції.

Відповідно до Конституції України (ст..17). щодо реалізації проблеми патріотичного виховання учнів, формування у них готовності до захисту Вітчизни у школі викладається курс за вибором «Статути Збройних сил України, який веде вчитель Костенко М.П.

З метою поглиблення знань учнів розвитку комунікативної культури та соціокультурної освіченості школярів, що дозволяє їм бути рівноправними партнерами міжкультурного спілкування іноземною мовою (англійська мова) в побутовій, культурній та навчально-професійній сферах, навчання етики дискусійного спілкування іноземною мовою при обговоренні культури, стилів і способу життя людей читається курс за вибором Країнознавство, вчитель Вавриш Н.В.

При перевірці документації відзначається, що всі вчителі ведуть журнали з факультативних за­нять, мають затверджене календарно-тематич­не планування, списки учнів, і все ж слід відзна­чити, що записи в журналах ведуться не систе­матично. Іноді записи записуються уже через пару днів після проведеного заняття.

  Рекомендації:

1. Відзначити якісну роботу вчи­телів, які проводять заняття з факуль­тативів та курсів за вибором з метою формування та розширення пізнавальних інтересів дітей.

2.Заступнику директора школи з навчаль­но-виховної роботи Олізар О.М.

2.1. Узагальнити досвід роботи вчителів Сацьків Я.Ф., Коробова Є.Є., Костенка М.П., Кузнецової О.В. і видати методичний бюлетень про їх роботу.

2.2. Провести в березні круглий стіл із пи­тань організації роботи з обдарованими та здібними дітьми через факультативні заняття.  .

Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©refos.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

увійти | реєстрація
    Головна сторінка


завантажити матеріал