Про підсумки роботи нвк «зош І-ІІІ ст., гімназія» №5 у 2015-2016 н р. та пріоритетні напрямки діяльності у 2016-2017 н рСкачати 328,6 Kb.
Дата конвертації04.01.2017
Розмір328,6 Kb.
Про підсумки роботи НВК «ЗОШ І-ІІІ ст., гімназія» №5 у 2015-2016 н.р.

та пріоритетні напрямки діяльності у 2016-2017 н.р.

Завдання школи – дати кожній дитині доступ до якісної освіти. Кожна дитина незалежно від її здібностей має право на успіх у житті, на максимальне розкриття власних здібностей.1. Створення умов для здобуття загальної середньої освіти:

На території обслуговування закладу, станом на 06.06.2016 р. проживає 586 дітей дошкільного та шкільного віку, з них 308 дівчат.

Учні мікрорайону здобувають освіту в таких навчальних закладах:


 • НВК «ЗОШ І-ІІІ ст.,гімназія» № 5 – 227 (38,7%)

 • НВК «СШ І-ІІІ ст., ліцей «Успіх»» - 174 (30%)

 • ЗОШ І-ІІІ ст. № 1 - 17

 • НВК гімназія - 44

 • ЗОШ І-ІІІ ст. № 3 - 1

 • ЗОШ І-ІІІ ст. № 4 - 2

 • НВО №1 – 18

 • НВО № 2 -2

 • Ліцей-інтернат – 5

 • Професійний ліцей - 4

 • ПТУ,технікуми,ліцеї ( за межами міста) - 20

 • Спеціальні заклади для дітей з розумовими вадами – 3

- ДНЗ – 29

- Дома – 4

- Закінчили школу - 25

Заходи щодо охоплення дітей і підлітків шкільного віку навчанням розробляються щорічно і є складовою частиною річного плану роботи НВК. Порядок дій і терміни їх виконання визначені Інструкцією з обліку дітей і підлітків шкільного віку.

Здійснюється протягом року щоденний контроль за відвідуванням учнями НВК, з’ясовуються причини їх відсутності на уроках, підвищується вимогливість до учнів, їх батьків, вчителів-предметників, класних керівників, класоводів за відвідуванням учнями навчальних занять.

Аналіз відвідування учнями навчальних занять вказує, що протягом 2015-2016 н.р. всього було пропущено 31081 уроків, з них з поважної причини – 30336 уроків, без поважної причини – 745. Відвідування по НВК за навчальний рік становить 90,8%. Пропуски без поважних причин наявні в 9кл. (601 за навчальний рік) та в 10 кл. (144 за навчальний рік) (кл. керівники Задворна Л.Г., Корешняк І.С..).


зараховано на екстернатну форму навчання 1 особу (Іванова Руслана). Отримала атестат про повну загальну середню освіту.
На індивідуальній формі навчання у 2016-2017 н.р. навчатимуться 2 учні (Вічалковський Олександр Ігорович, Гнатюк Дмитро)
г) За підсумками 2015-2016 н.р. кількість випускників 11 класу склала 14 осіб. Видано документів – 14; 9 класу - 31. Видано документів - 31
4. Кадрове забезпечення на 2016-2017 н.р:

- укомплектованість працівниками відповідно до штатного розпису 96%;

- забезпеченість педагогічними кадрами 98 %.

Кількісний та якісний склад педагогічних працівників станом на 30 травня 2016 р:

Всього педагогічних працівників – 38, з них основних – 32, сумісників – 6

вищої кваліфікаційної категорії –21 (55%)

першої кваліфікаційної категорії – 7(18%);

другої кваліфікаційної категорії – 3 (8%)

спеціаліст – 5 (13%)

молодший спеціаліст – 1 (3%)

Провідний бібліотекар – 1 (3%)

Вчитель-методист – 3(8%)

Старший вчитель – 6 (16%)


Вакансії: вчитель музичного мистецтва – 12 год.,

Вчителі, які перебувають у відпустках по догляду за дитиною, їх заміна :

Сапожнік Олена Олександрівна, вчитель інформатики – до 05.11.2016 року ( Асанова Ю.В.);

Ішмуратова Інна Анатоліївна, вчитель історії – до 10.05.2017 року (Марчук О.В.)

Прилуцька Ольга Миколаївна, вихователь ГПД – до 18.04.2018 р. (Пасюта М.В.)

Міхальська Людмила Сергіївна, вчитель анг. мови – 07.02.2017 року (поза тарифікацією)

5. Створення умов для підвищення фахового рівня педагогічних працівників.

Модель методичної роботи закладу, проблема над якою буде працюватиме заклад у 2016-2017 н.р.

У 2016-2017 н. р. педагогічний колектив продовжить працювати над науково-методичною проблемою «Формування високоосвіченої, творчої особистості здатної до професійного зростання, мобільності в умовах ШПД».

Модель науково-методичної роботи включає групові та індивідуальні форми роботи. Групові форми науково-методичної роботи: 5 методичних об’єднань НВК, 3 творчих групи вчителів, а саме: «Впровадження державного стандарту початкової освіти на освітніх маршрутах початкових класів» (кер. Нікіфорова Т.В.), «Інноваційні засади Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти» (кер. Костюкевич О.В.), «Інтеграція економіки з іншими навчальними предметами» (кер. Корешняк І.С.), а також психолого-педагогічний семінар «Сходинки до творчої особистості учні» (кер. Тріпадуш А.В.).

Інноваційна, експериментальна діяльність, участь в освітніх проектах 2015-2016 н.р., 2016-2017 н.р.

Впродовж 2013-2015 рр. педколектив НВК брав участь у дослідно-експериментальній роботі на тему «Теоретико-технологічне забезпечення впровадження варіативної моделі Школи повного дня». У І семестрі 2015 року здійснювався підсумковий етап ДЕР, на якому було проведено обласний семінар директорів експериментальних закладів Хмельниччини на тему «Науково-методичний супровід наукової моделі в експериментальному закладі, представлено звіт НВК з даної проблеми на засіданні вченої ради ХОІППО, а також інновації вчителів на обласній науково-практичній конференції «Модернізація роботи науково-педагогічної та методичної служби системи післядипломної педагогічної освіти в контексті реалізації Національної стратегії розвитку освіти». Досвід роботи педколективу був представлений на VII Міжнародній виставці «Сучасні заклади освіти- 2016». Моніторингові дослідження з даної проблеми підтвердили ефективність проведеної дослідно-експериментальної роботи.

Вчителі НВК брали участь в освітніх проектах: «Енергозбереження в освітньому закладі», «Шкільне подвір’я – обличчя міста», «Школа повного дня як нова модель організації навчально-виховного процесу», «Новітні форми науково-методичної роботи», де посіли І та ІІ місце. У 2016-2017 н. р. педагоги братимуть участь у Міжнародному проекті Фонду сприяння демократії «Від шкільного парламенту – до демократії в українському суспільстві», у Міжнародному конкурсі «Уроки війни та голокосту –уроки толерантності»(проект «Діти і війна: осмислення уроків історії»), а також в обласному проекті з краєзнавства «Історія козацтва на території нашого краю».

Атестація педагогічних працівників у 2016-2017 н.р. – 4 педпрацівники (Болкун Г. Л., Марчук О. В., Нікіфорова Т. В., Тріпадуш А. В.)

Відповідно до плану проходження курсів підвищення кваліфікації у 2016 році 6 вчителів пройшли курси різної форми підвищення: стаціонарної – 2 вч., заочної – 1 вч., дистанційної – 3 вч.. До кінця 2016 року ще двоє вчителів пройдуть чергові курси.

Сайт НВК. Сайти вчителів.
6. Організація навчальної роботи

На початок навчального року в НВК було укомплектовано 15 класів: 6 – школи І ст. (1-4 кл.), 7– ІІ ст. (5-9 кл.), 2 – ІІІ ст. в яких навчалося 370 учнів. Протягом 2015-2016н.р. 12 учнів вибуло, 7 - прибуло. На кінець ІІ семестру в НВК нараховується 365 учнів. (аналіз таблиці).

У 2016-2017 н. р. в закладі зберігається 15 класів. Зросла кількість учнів на 30 осіб, середня наповнюваності класів 26,7, що на 2 учні вища ніж у попередньому н.р. (найменша наповнюваність учнів у 10 та 11 класах, вона складає 19 уч.).

За результатами річного оцінювання в розрізі класів високий рівень навчальних досягнень виявили 46 учнів, що становить 14,6 % від загальної кількості учнів 2-11 класів. Серед них 4 учні 2-А класу, 5учнів 2-Б класу, 6 учнів 3 класу, 8 учнів 4 класу, 5 учнів 5-А класу, 1 учень 5-Б класу, 4 учні 6-А класу, 5 учнів 6-Б класу, 1 учень 7 класу, 4 учні 8 класу, 2 учні 9 класу, 1 учень 10 класу. Випускники 9 класу Леоненко Олександра, Ткачук Катерина отримали свідоцтво з відзнакою. В цілому 49,8 % учнів виявляють високий та достатній рівень навчальних досягнень з усіх базових дисциплін, 47,3% - середній рівень з окремих навчальних предметів, 2,9%- початковий. Середній бал успішності становить 8,3 бала (додаток 1.)

Аналіз успішності учнів в розрізі класів (додаток 1) показав, що найвищий академічний рейтинг серед учнівських колективів початкових класів в 3 класі, де успішність 9,0 б. ( кл. кер. Мартинюк Г.М.), в 2-А, 2-Б, 4 класах середній бал успішності становить 8,8. ( кл. кер. Нікіфорова Т.В., Петречук О.П., Гуцалюк Т.В.). Серед класів основної школи перше місце посів 6-Б клас – 9,3 б.; друге місце – 5-А клас, – 8,7 б.; третє – 8 клас – 8,5 б. (кл. керівники Якимчук Г.А., Єфімова М.Л., Тріпадуш А.В.,). Найнижчі показники успішності виявлені в 11 класі (с.бал 6,9, кл. кер.Ліскова С.В..).

Аналіз успішності учнів з профільних дисциплін вказує на достатній та середній рівень засвоєння програмового матеріалу. Високий та достатній рівень навчальних досягнень учнів з географії становить 41,6%, середній - 58,3%, середній бал успішності – 6,3 (вч. Власюк О.А.). Кількість учнів, що мають високий та достатній рівень навчальних досягнень учнів з економіки становить 30,5 %, середній - 52,2%, початковий – 17,4, середній бал успішності – 5,8 (вч. Корешняк І.С.).


Профільне навчання. Гімназійні класи.

Робочий навчальний план забезпечує реалізацію освітніх галузей базового навчального плану через навчальні предмети та курси. Він включає інваріантну складову, сформовану на державному рівні та варіативну складову, в якій передбачено додаткові години на підсилення предметів інваріантної складової, курси за вибором, факультативи, групові консультації.

З метою підготовки учнів початкової ланки до навчання в гімназійних класах, за рахунок варіативної складової упроваджені курси за вибором з економіки: «Абетка юного споживача» в 1 класі та «Цікава економіка» в 2-4 класах. Для синхронізації мовного та літературного компонентів в 1-х класах за рахунок варіативної складової збільшено на 1 годину вивчення української мови. Для забезпечення належного засвоєння знань учнями виділені години для проведення індивідуально-групових занять в 1-4 класах та групових консультацій з української мови, англійської мови, біології, географії, хімії, фізики у 5-9 класах.

За рахунок варіативної складової для забезпечення допрофільної підготовки гімназистів упроваджені курси за вибором в 5-9 класах: «Подорож у світ економіки» (5-6кл.), «Основи раціонального споживання» (7кл.), «Основи економіки» (8-9кл.). З метою розширення обраної навчальним закладом спеціалізації в 10 класі викладається курс за вибором «Фінансова грамотність».

Введені факультативи «Історія українського письменства» у 11 класі, «Орфографічний практикум» – 10 класі, «Задачі економічного змісту в курсі алгебри» - 8- 9 класах.

За рахунок варіативної складової збільшено на 1 годину вивчення англійської мови у 5 класі та математики в 6-х класах. Виділено по 1 годині на вивчення музичного мистецтва в 5-8 класах.

В 10 класі на профільному рівні вивчатиметься географія. В 11 класі продовжено вивчення алгебри і геометрії на профільному рівні. Для його забезпечення використано з навчального плану вивільнені години географії: 2 год. на алгебру, 2 год. на геометрію. З метою підсилення вивчення української мови в 11 класі виділено 0,5 годин за рахунок 1 вивільненої години географії.

Для якісної підготовки учнів до ЗНО, ДПА, забезпечення належної науково-теоретичної, гуманітарної підготовки в 10-11 класах виділені години на проведення групових консультації з англійської мови, математики.

В 2016-2017 н.р. 2-9 класи будуть працювати в режимі «повного дня». Відповідно організація навчального процесу в другій половині дня буде мати свої особливості. Всі курси за вибором, групові та індивідуальні заняття, факультативи, гуртки винесені в другу половину дня. Час визначений на додаткове опрацювання навчальних предметів визначений відповідно до ДСанПіН 5.52.008-01.

Навчальні заняття в НВК організовані за семестровою системою:

І семестр – з 1 вересня по 28 грудня 2016 року,

ІІ семестр – з 16 січня по 26 травня 2017 року.

Канікули будуть проведені в такі терміни:

осінні – з 24 жовтня по 30 жовтня,

зимові – з 29 грудня по 15 січня,

весняні – з 20 березня по 26 березня.

Керуючись Законом України «Про загальну середню освіту», Концепцією профільного навчання в старшій школі, Державним стандартом базової і повної загальної середньої освіти, відповідно до річного плану НВК на 2015-2016 н.р., з метою виявлення рівня навчальних досягнень учнів з української мови і математики 5-11 класах та профільних дисциплін в 10-11 класах, адміністрацією навчального закладу на кінець травня 2016р. проводилися підсумкові контрольні зрізи знань вивченого матеріалу за 2015-2016 навчальний рік.

Результати контрольних робіт з економіки, (вч. Корешняк І.С.) проведені в 10, 11 класах свідчать, що 21,7% учнів охоплених зрізами, засвоїли програмовий матеріал на високому рівні, 8,7 % - на достатньому, 52,2% - на середньому, 17,4% - початковому. Середній бал успішності становить – 5,8. Відповідно якість знань (високий та достатній рівень компетентності) з предмету становить 35,7%. (Додаток 1).

Кількісний аналіз контрольного зрізу знань з географії в 11 класі (вч. Власюк О.А.) показав, що 8,3 % учнів від загальної кількості, що писали роботи, засвоїли навчальний матеріал на високому рівні, 33,3 % - достатньому, 58,3 % - середньому. Середній бал успішності становить 6,3. (Додаток 1.) Якісний показник знань – 41,6%.

Причинами низького рівня знань та вмінь учнів з профільних дисциплін є нераціональний вибір та застосування вчителями найбільш оптимальних сучасних інноваційних форм та методів навчання, відсутність належної системи диференційованої роботи, не достатнє врахування індивідуальних навчальних можливостей учнів. Не в повній мірі вчителі приділяли увагу формуванню в учнів вмінь аналізувати, узагальнювати явища, процеси, висловлювати власну думку. Не проводилася належна робота по формуванню в учнів практичних навичок при роботі над задачами.

Результати контрольних робіт з української мови в 5-11 гімназійних класах свідчать, що 17,8 % гімназистів від загальної кількості учнів, охоплених контрольними роботами, засвоїли навчальний матеріал на високому рівні, 33 % - на достатньому, 45,4% - на середньому, 3,8% - на початковому. Середній бал успішності становить 6,7 (додаток 2.).

В розрізі гімназійних класів найкращих результатів з української мови досягли учні 6-Б, 10 класів (вч. Полончук А.І.), де середній бал успішності становить відповідно 8,7, та 8,3. Низький рівень навчальних досягнень показали учні 9, 6-А, класів. (вч. Бурковська Г.Б., Полончук А.І., Степанюк А.В.), де середній бал успішності становить відповідно 5,9, 6,4, 5,8. З 198 учнів, які виконували роботу, початковий рівень знань показали 17 учнів, з них – 6 учнів 6-А класу, 5 – 5-А, 4 – з 9, 2 – 5-Б класів (вч. Степанюк А.В., Полончук А.В., Бурковська Г.Б.)

Контрольні зрізи з математики засвідчили високий рівень знань 25,0 % гімназистів, достатній – 25,0 %, середній – 44,0 %, початковий – 6%. Найвища якість знань (високий та достатній рівень навченості) в учнів 6-Бкл. - 76 %, 5-Акл. – 63 % (вч. Язловецька Л.М., Василець О.С.). Надзвичайно низький рівень навченості показали учні 5-Б, 10, 9, 11 класів де середній бал успішності становить – 4,9, 5,8, 6,3 та 6,2 (вч. Задворна Л.Г.)

Причиною низького рівня знань та вмінь учнів 6-А, 9 класів з української мови, 5-Б, 10, 9, 11 класів з математики є відсутність належної системи роботи над помилками та індивідуальної роботи з учнями. Не в повній мірі вчителі Задворна Л.Г., Бурковська Г.Б., Степанюк А.В. здійснювали диференційований підхід у навчанні дітей. Не були застосовані найбільш оптимальні форми і методи особистісно зорієнтованих технологій.ДПА

Аналіз результатів державної підсумкової атестації в 11 класі показав такий рівень підготовки учнів до іспитів:


Предмет


К-ть учнів

Рівень досягнень

Середній


бал

Вчителі


В класі

Писало робо

ту


Високий

Достатній

Середній

Почат-

ковий


К-ть

учнів


%

К-ть учнів

%

К-ть учнів

%

К-ть учнів

%

Укр. мова14

14

2

14,3

2

14,3

5

35,7

5

35,7

5,5

Бурковська Г.Б.

Історія України14

14

-

-

2

14,3

10

71,4

2

14,3

4,8

Марчук О.В.

Англ. мова

14

14

-

-

2

14,3

10

71,4

2

14,3

5,0

Костюкевич О.В.

Найнижчий бал успішності серед предметів винесених на ДПА з історії України - 4,8.

Порівнюючи рівень навчальних досягнення учнів за навчальний рік з предметів винесених на державну підсумкову атестацію з результатами ЗНО, слід відмітити, що з української мови 4 учнів, з історії України – 2 учні показали нижчий рівень знань в межах 1-2 балів.

Аналіз екзаменаційних робіт з англійської мови показав невеликий запас лексичних одиниць у переважної кількості випускників. Саме тому етап читання (завдання № 1-12) продемонстрував труднощі при виконанні тестових завдань на вибір однієї з відповідей або альтернативного вибору. Через недостатній рівень володіння граматикою, було допущено багато помилок при виконанні завдань № 13-20. Під час писемного мовлення більшість учнів навіть не приступили до виконання завдання. Окремі учні не розкрили тему повністю через недостатній рівень лексичного запасу та підготовки з граматики: невміння будувати речення, відсутність узгодження часів та логіки викладання думок.

Причиною низького рівня знань учнів 11 класу з української мови, історії України, англійської мови є те, що вчителями Бурковською Л.Г., Марчук О.В., Костюкевич О.В. не добирались оптимальні форми та методи роботи по виробленню в учнів практичних вмінь та навичок, вміння аналізувати, порівнювати, робити висновки; був відсутній у вчителів й системний підхід до повторення навчального матеріалу в передатестаційний період.

Аналіз робіт ДПА в 9 класі показав, що 61,3% учнів мають високий та достатній рівень навчальних досягнень з математики, 51,6% з укр.. мови, з біології 55% учнів.


Предмет


К-ть учнів

Рівень досягнень

Середній


бал

Вчителі


В класі

Писало робо

ту


Високий

Достатній

Середній

Почат-

ковий


К-ть

учнів


%

К-ть учнів

%

К-ть учнів

%

К-ть учнів

%

Укр. мова15

15

2

13,3

6

40,0

6

40,0

1

6,3

6,7

Бурковська Г.Б.

Укр. мова

16

16

4

25,0

4

25,0

8

50,0

-

-

7,4

Полончук А.І.

По НВК

31

31

6

19,3

10

32,4

14

45,2

1

3,0

7,1Математика31

31

2

6,5

17

54,8

10

32,3

2

6,5

6,3

Задворна Л.Г.

Біологія

31

31

3

9,7

14

45,2

13

42,0

1

3,2

6,6

Болкун Г.Л.


6. Робота з обдарованими і талановитими дітьми, діяльність наукового товариства, плани по написанню наукових робіт МАН у 2016-2017 н.р.

Невід’ємною складовою діяльності педагогічного колективу НВК «ЗОШ І-ІІІ ст., гімназія» № 5 є організація та проведення роботи з обдарованою молоддю. Вона здійснюється відповідно до розробленої в навчальному закладі програми «Творча обдарованість на 2012-2017 роки».

У 2015-2016 н. р. в НВК організовано пройшли шкільні учнівські олімпіади з базових дисциплін. У них взяли участь 158 учнів 5-11 класів. Переможцями та призерами шкільних предметних олімпіад стали 67 учнів. У II(міському) етапі Всеукраїнських предметних олімпіад брали участь 36 учнів, з них 5 учнів стали переможцями цих олімпіад, 14 учнів посіли II та III місця. Учень 10 класу Юрчик Микола посів III місце з економіки у III (обласному) етапі.

У порівнянні з 2014-2015 н. р. кількість переможців та призерів олімпіад у цьому навчальному році зросла на 3 чоловіки, проте місце результативності серед шкіл міста залишилось таким же самим (Vмісце) Такі результати свідчать про недостатню індивідуальну роботу вчителів предметників з обдарованими дітьми, послаблення роботи педколективу у напрямку розвитку здібностей та творчого потенціалу учнів, а також посилення конкуренції серед шкіл міста.

Впродовж 12 років у НВК діє учнівське наукове товариство «Олімпія», яке об’єднало 8 наукових відділень. Координатори наукових відділень уміло спланували їх роботу та організували науково-дослідницьку діяльність учнів. Четверо членів УНТ (Полончук А., секція «Психологія», Демчук О., секція «Фінанси, грошовий обіг і кредит», Юрчик М., секція «Екологія», Виноградова І., секція «Валеологія») посіли І місце в І (міському) етапі Всеукраїнського конкурсу - захисту науково-дослідницьких робіт МАН. Учениця 9 класу Виноградова І. посіла ІІ місце в ІІ обласному етапі цього конкурсу. Юні манівці Юрчик М., Полончук А., Ткачук К. брали участь в обласних заочних конкурсах з екології, біології, історії, де їхні науково-дослідницькі роботи були відмічені дипломами ІІ та ІІІ ступеня. Учениця 10 класу Демчук О. посіла ІІ місце в заочному обласному етапі конкурсу «Космос. Людина. Духовність».

Учні-члени УНТ «Олімпія» брали участь у роботі обласної науково-практичної конференції «Перспективи розвитку сучасної науки: погляд юних науковців», де наукові роботи учнів Цикалюка С. та Полончук А. були відмічені грамотами Хмельницького територіального відділення МАН. Гарні результати показали учні НВК у Всеукраїнському інтерактивноу конкурсі «МАН-Юніор Ерудит» з історії та екології, де 10 учнів одержали «відмінний результат».

Учні НВК- активні учасники Міжнародного конкурсу з української мови ім. П. Яцика та Міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської і студентської молоді ім. Т. Шевченка. 6 учнів НВК стали переможцями та призерами (ІІ міського) етапу Міжнародного конкурсу ім. П. Яцика. Це – Ільїн Р., Смолій Д. (І місце), Савицька С. (ІІ місце), Кузьмін О., Бєлакова К., Придачук А. (ІІІ місце). 3 учні стали переможцями та призерами ІІ( міського) етапу мовно-літературного конкурсу ім. Т. Шевченка (Савицька С., Тріпадуш Ю., Зелена І.). Учениця 5-А класу Савицька С. посіла ІІ місце в IV (республіканському) етапі цього конкурсу. Юні спортсмени НВК посіли ІІІ місце у міській спартакіаді з легкої атлетики, футболу (юнаки 6-7 клас), а також ІІІ місце у змаганнях «Старти надій». Учень 7 класу Ковальчук І. став переможцем та призером обласних змагань з бігу на 400, 800 і 1000 метрів. Школярі НВК стали активними учасниками різноманітних міських конкурсів. Вони посіли І місце у міському конкурсі-огляді драматичних колективів «Маски Мельпомени» (старша група), Кірциделі Д. посіла І місце у міському конкурсі патріотичної пісні. Учні Бурковська В., Шлапак А. посіли ІІ та І місце у міському огляді-конкурсі читців.

У 2016-2017 н. р. учн-і члени УНТ «Олімпія» будуть писати наукові роботи в секціях: «Хімія», «Зарубіжна література», «Екологія», «Історія України», «Економіка» (наукові керівники: Рєпкіна Т.О., Лук’янчук А.А., Якимчук Г.А., Марчук О.В., Корешняк І.С.).


7. Виховна робота.

Виховна робота в НВК спланована відповідно до Національної програми «Основні орієнтири виховання учнів 1-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів України» та інших програм. Уся виховна робота шкільного колективу реалізувалася через діяльність кожного класу зокрема й шкільного самоврядування в цілому.

Кожен місяць був присвячений певній тематиці:

- січень: Місячник громадянського виховання «Шляхами подвигу та слави!»,

- лютий: Місячник сприяння творчому розвитку особистості учня,

- березень: Місячник родинно-побутової культури,

- квітень:Місячник оборонно-масової роботи, присвячений річниці Перемоги

над нацистськими загарбниками.

Проведено тематичні декади та тижні: Тиждень історії, Тиждень безпеки руху дітей, Тиждень іноземної мови, Тиждень образотворчого мистецтва та музики, Тиждень психології, Тиждень сім’ї «Я і моя родина», Тиждень української літератури, Тиждень біології та географії, Тиждень дитячої та юнацької книги, Тиждень «Світ без насильства», Тиждень фізики та хімії, Тиждень «Вахта пам’яті», Тиждень економіки та математики.

Відзначалися такі дні:

- День визволення Славутчини від нацистських загарбників,

- День Соборності України,

- День вшанування пам’яті героїв Крут,

- День святого Валентина,

- День рідної мови,

- Річниця виведення радянських військ з Афганістану,

- День захисника Вітчизни,

- День здоров’я,

- День космонавтики,

- День довкілля,

- День пам’яті жертв Чорнобильської трагедії,

- День матері,

- Свято «Прощавай, Букварику!»,

- Свято Останнього дзвоника,

- Свято «Прощавай, початкова школо!».

У 2015-2016 н.р. класоводами та класними керівниками були проведені такі відкриті виховні заходи: урок класного керівника «Україна- єдина країна» (класоводи та класні керівники 1-11 класів ), « Козацькі забави» до Дня міста (керівник Бондарчук Ю.В, Голуб М.П.), урочистості до Дня міста: святкова хода, конкурс малюнків, ярмарок-розпродаж (Бурковська Г.Б., Єфімова М.Л.,класоводи 1-4 кл., класні керівники 5-11кл.), «Посвята у джури» (7 кл.,Власюк О.А.) літературно-музична композиція до Дня словесності «Скрижалі розвитку української мови» (Полончук А.І.), відкриття першого етапу Міжнародного конкурсу знавців української мови ім. П. Яцика (Бурковська Г.Б.), інформаційний експрес «Ми проти СНІДу, ми за життя!» (1-11 кл., Ліскова С.В.) , «Прощавай, Букварику»(1-А, 1-Б кл., Бондарчук Л.А., Цикалюк О.П.), «У світі казки чарівної» (2-А кл.,Петерчук О.П), «Рід – родина - Україна» (2-Б кл.,Нікіфорова.Т.В.), «Ніхто не забутий, ніщо не забуте…» (3 кл.,Мартинюк Г. М.), «Пам'ять у наших серцях»(4кл., Гуцалюк Т.В.), «Посвята в гімназисти» (5-А,5-Бкл., Єфімова М.Л., Кубринюк О.В), «Супер козаки НВК» (6-А, 6-Б кл., Лук’янчук А.А., Якимчук Г.А.), «Ми –різні, ми- рівні»(8-Акл., Тріпадуш А.В.), «Андріївські вечорниці» (9кл., Задворна Л. Г.), «ЇЇ величність -Жінка»(10 кл., Корешняк І.С.), «Уклін вам, любі вчителі» (11кл., Ліскова С.В.). Усі заходи проведено на високому та достатньому методичному рівні, що свідчить про відповідальний та творчий підхід класних керівників та вчителів-предметників до їх організації та проведення.

Аналіз стану виховної роботи показав, що всі класні керівники планують чітку виховну роботу з класом: обрана певна виховна проблема, над якою працюють, складено психолого-педагогічні характеристики класних учнівських колективів; визначено основні завдання та цілі. Класні години проводилися згідно затвердженого графіка .Класні куточки оформлено відповідно до існуючих вимог.

У 2015-2016 н.р. створено 13 гуртків , в яких задіяно 210 учнів (56% від загальної кількості). Із них: 1- краєзнавчого напрямку: краєзнавчо-туристичний (керівник Кубринюк О.В), 5 художньо-естетичного: «Екологічний дизайн» (керівник Подворна О.В), драматичний (керівник Єфімова М.Л.), «Умілі руки»(керівник Подворна О.В), образотворче мистецтво (керівник ГузенкоТ.М.), хореографічний (керівник Рабченюк М.В); 1військового:Влучний стрілець (керівник Пузир М.П.), 2 спортивні секції : «Юний футболіст» та Волейбол(керівник Голуб М.П.), 2 клуби : Євроклуб (керівник Костюкевич О.В), Бізнес-клуб (керівник Корешняк І.С.), 2 предметних гуртки: «Цікава психологія» (керівник Тріпауш А.В.) та «Живи за правилами» (керівник Марчук О.В.).

На базі НВК працює 6 гуртків позашкільних закладів, в яких займається 90 учнів(24% від загальної кількості) : БДТ – вокальний (керівник Колегова Ольга Вікторівна), хореографічний (керівник Рабченюк Марина Вікторівна), СЮТ- фотогурток (керівник Харь Юрій Володимирович), Повітряні змії(керівник Бабенко Олександр Іванович ), ЕНЦШ- Юний еколог (керівник Петрук Світлана Миколаївна ).

Школярі НВК є учасниками й призерами різноманітних загальноміських конкурсів та фестивалів : міський огляд - конкурс читців - Шлапак А. (11кл.) - І місце, Бурковська В., (5 – А кл.) – ІІ місце (кер.Бурковська Г.Б.); міський конкурс-огляд драматичних колективів «Маски Мельпомени» - І місце (кер. Єфімова М.Л.); обласні змагання «Юних винахідників та раціоналізаторів- Єрьоменко О.(9кл) - ІІІ місце (кер. Бабенко О.І.) ; міські змагання до Дня науки і техніки –ІІІ командне місце, Корешняк Сергій (6-Б кл.) –ІІІ місце (кер. Бабенко О.І.); міські змагання з початкового технічного моделювання – ІІІ командне місце, Кірціделі В.(3кл.) - ІІ місце, Карнасевич М.(4 кл.) – ІІ місце (кер.Мартинюк Г.М. ); ІІ етап Міжнародного конкурсу малюнка «Здай кров заради життя» - Одуха Т.(7кл.), Придачук Анастасія (7кл) - ІІ місце, Тітова І.(7 кл.) -ІІІ місце (кер.Тріпадуш А.В.); міський конкурсі патріотичної пісні: Кірциделі Д.(8кл.) – І місце (кер.Колегова О.М.); міські змагання з конструювання повітряних зміїв - ІІІ командне місце (керівник Бабенко О.І.); міські змаганнях «Старти надій» - ІІІ місце, міські змагання з баскетболу(хлопці) – ІІІ місце (керівник Голуб М.П.), туристичні змагання «Шторм»- Жигадло О.(9кл.)- ІІ місце ,Кригульський Д.( 9кл.) -ІІІ місце(кер. Кубринюк О.В.); міські змагання зі стрільби з пневматичної гвинтівки з нагоди річниці виводу радянських військ з Афганістану - Васьковська А.(10кл.), І місце (кер.Пузир М.П.) ; конкурс «Людина і ліс» - ІІ місце Бурковська В.. (5-А кл.) (кер.Бурковська Г.Б.). Гуртківці Євроклубу завжди якісно готувалися до засідань ШЕКів (керівник Костюкевич О.В.), члени гуртка «Екологічний дизайн» та «Умілі руки»(керівник Подворна О.) гідно представляли свої роботи на міській виставці декоративно-прикладного мистецтва до Дня міста, «Новорічній композиції», експозиції «Новорічна іграшка», показі новорічних костюмів з покидькового матеріалу, обласній виставці декоративно-прикладного мистецтва. Свої здібності та вміння на високому рівні продемонстрували члени хореографічного гуртка на обласному семінарі директорів, який проходив на базі НВК.

З метою розширення дитячого кругозору, ознайомлення з пам’ятками культури, архітектури, історії та мистецтва рідного краю були здійснені туристичні подорожі історичними місцями Славути, Вінниці, , Львова, Рівного, (керівники екскурсійних поїздок Тріпадуш А.В., Задворна Л.Г., Ліскова С.В.,Єфімова М.Л., Якимчук Г.А. Протягом 2015-2016 н.р працювала Рада з профілактики правопорушень, основна функція якої - контроль за дотриманням правил поведінки і правопорядку учнями під час навчально-виховного процесу. На розгляд Ради з профілактики виносилися питання, пов’язані з дисциплінарними проблемами. Класні керівники, учителі-предметники, а також практичний психолог і соціальний педагог працювали індивідуально із батьками тих учнів, що потребують підвищеної педагогічної уваги та знаходяться в «групі ризику» та «групі уваги», проводили з ними індивідуальну роботу щодо поведінки й навчальних досягнень.

У НВК здійснюється постійний контроль за відвідуванням (пропусками) учнями навчальних занять, що знаходить відображення у щомісячних звітах класних керівників, аналітичних записках шкільного парламенту «Рада лідерів».

Робота з батьками — це і традиційні батьківські збори, родинні свята. Так у цьому навчальному році проведено класні батьківські збори в усіх класах, про що свідчать протоколи батьківських зборів та шкільного батьківського комітету. Питання, винесені на розгляд батьківської громадськості були актуальними як для окремого класу, так і для всієї школи, дитячого та батьківського колективу взагалі.

Протягом 2015-2016 навчального року організовані та проведені зустрічі учнів школи з представниками органів державної влади, установ, організацій: представником Кримінальної служби у справах неповнолітніх старшим оперуповноваженим ВКМСД Попелем В.М- бесіда з учнями 5-6 класів «Дитяча злочинність», із інспектором Славутського ВП ГУНП, лейтенантом поліції Кундиком П.А., заступником військового комісара Славутського ОМВК Малярчуком «День Збройних сил України. Створення контрактної Армії»; зустріч учнів 9 класу із виконуючим обов’язки начальника Славутського МРУЮ Грудецьким О.С. «Відповідальність неповнолітніх за вчинення адміністративних правопорушень»; із координатором профілактичної роботи м. Славути від ЦСССДМ, волонтером центру Черняк О.М. та головним спеціалістом ЦСССМ Максимчук О.З (Бурковська Г.Б.), тренером благодійної організації «АСЕТ Качковським О.І. - профілактичний тренінг з учнями 10 класу на тему «Профілактика ВІЛ-СНІДу» та з учнями 8-9 класів «Профілактика насильства в молодіжному середовищі», лікарем –інфекціоністом Мартюком О. Ю.- лекція «ВІЛ, СНІД-проблеми сьогодення», місцевим поетом Надуваним П. Заходи з виховної роботи на ІІ семестр виконано в повному обсязі на належному методичному рівні: продумувалися форми проведення та усі їх етапи. Виховні заходи, що проводились , були різноманітними, відповідали віковим особливостям учнів, сприяли розвитку творчих здібностей та ініціативності школярів. Слід відмітити ефективну діяльність таких класних керівників: Мартинюк Г.М.(3кл.), Гуцалюк Т.В.(4кл.), Єфімової М.Л.(5-А кл. ), Лук’янчук А.А.(6-Б кл.), Якимчук Г.А(6-Бкл.), Ліскової С.В.(11кл.).

Разом з тим у виховній роботі НВК має місце і ряд суттєвих недоліків, а саме: класними керівниками 5-Б,10 класів проведено недостатньо заходів з метою організації змістовного дозвілля та відпочинку вихованців, що свідчить про неналежну роботу класних керівників у плані формування виховного простору; у ІІ семестрі не проведено відкриту виховну годину класним керівником 7 класу Власюк О.А.; не всі учні охоплені гуртковою роботою; не друкувалися розробки виховних заходів у фахових виданнях, хоча вчителі мають великий власний досвід в організації виховної роботи, працюють творчо, складають власні розробки виховних заходів; недостатньо уваги приділяється попередженню дитячого травматизму та збереженню життя і здоров’я дітей; потребує подальшого розвитку робота зі шкільного самоврядування.

8. Фінансово-господарська діяльність:

Заходи по економії бюджетних коштів січень-травень 2016 року: 1. Зняття надбавки за престижність педагогічним працівникам закладу з 01 лютого по 31 травня 2016 на 5% - 21862 грн.

 2. Зняття надбавки за особливі умови роботи завідувача бібліотекою з 1 лютого 2016 по 31 травня 2016року на 12,5% - 1440 грн.

 3. Планове надання відпусток без збереження заробітної плати за власний рахунок по бажанню працівників січня по травень 2016р. - 9594 грн.

 4. Відсутність заміни тимчасово відсутніх працівників – 3500 грн.

 5. Зняття надбавки за обслуговування комп’ютерної техніки у розмірі 10% у вчителя інформатики 01 січня по 31 травня – 1214 грн.

Загальна сума економії бюджетних коштів : 37610 грн.

Заходи по економії енергоносіїв :Назва

План на 2016

2015 за січень-травень

2016 за січень-травень

економія

Сума грн.

Газ (куб)

31640

12956

9847

3109

26687

Світло (квт)

38388

13433

12080

1353

2735

Вода (куб)

900

409

377

32

498

Всього

29920

Дефіцит на початок 2016 року – 334760 грн.

Економія за І-V місяць - 67530 грн.
Планове погашення дефіциту до кінця року:

1. Зняття надбавки за престижність педагогічним працівникам закладу з 01 червня по 31 грудня 2016 на 5% - 22100 грн.

2. Зняття надбавки за особливі умови роботи завідувача бібліотекою з 1 червня 2016 по 31 грудня 2016року на 12,5% - 1540 грн.

3. Відсутність заміни тимчасово відсутніх працівників – 2600 грн.

4. Економія споживання електроенергії- 2020 грн

5. Економія споживання природного газу -88000 грн.Всього 116260 грн

Дефіцит на кінець 2016 року- 150970 грн.
Придбання товарів для зміцнення навчально- матеріальної бази:

Заміна кришок парт і стільців – 15 тис. грн

освітлення фасаду- 7800 грн

поребрики -3200 грн

поточний ремонт - 35 200 грн

підручники-320 грнВиплата відпускних та матеріальної допомоги на оздоровлення педагогічним та технічним працівникам закладу:

Нараховано відпускних – 310286 грн.

Матеріальна допомога на оздоровлення -35836 грн. +
9. Організація роботи щодо збільшення власних надходжень (оренда, розширення надання освітніх послуг тощо).

Власні надходження:

оренда буфета -1290грн.

платні послуги- 9535 грн. : англійська мова 8 класі

англійська мова 1 класі

українська мова 9 класі

хімії 9-10 класи

Харчування- 87725 грн.Основні напрями подальшого розвитку школи:

 • Розширення навчального середовища за рахунок поєднання основної, додаткової та індивідуальної освіти.

 • Активізація пізнавальної діяльності учнів шляхом самостійної, дослідницької, проектної, творчо-пошукової роботи із застосуванням універсальних інформаційних технологій.

 • Якісне вдосконалення, поглиблення навчання колективу з використання інформаційно-комунікаційних технологій, сучасних навчально-виховних технологій, корекція діяльності ШПД за результатами моніторингу.

 • Впровадження акмепортфоліо учня та вчителя як технології сприяння особистісного та професійного розвитку.

 • Застосування виховних технологій, спрямованих на формування соціально-адаптованої, успішної особистості, патріота України

 • Апробація ефективних форм і методів роботи.

Каталог: info
info -> Урок інформатики
info -> Затверджено на засіданні
info -> Програма для загальноосвітніх навчальних закладів "Музичне мистецтво" (5-8 класи)
info -> Українська мова, 5-12 кл
info -> О.І. Мостіпан П78 Інформатика
info -> Обґрунтування доцільності наукового підходу до природокористування, єдності навколишнього середовища, людини та її діяльності в територіальному аспекті
info -> Програма для загальноосвітніх навчальних закладів
info -> Інформатика Шкільний курс інформатики в 11 класах
info -> Поняття інформаційної моделі. Побудова моделі
info -> Положення про кабінет інформатики та інформаційно-комунікаційних технологій навчання загальноосвітніх навчальних закладів


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©refos.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

увійти | реєстрація
    Головна сторінка


завантажити матеріал