Правила надання та отримання Послуг хостингу серверівСторінка1/3
Дата конвертації28.02.2017
Розмір0,92 Mb.
ТипПравила
  1   2   3

ПРАВИЛА

Надання та отримання Послуг хостингу серверів


«Затверджую»:

Директор


ТОВ «ВОЛЯ-КАБЕЛЬ»
________________________

Хендрікус Йоханнес Франке


м. Київ «02» квітня 2012 р.

ПРАВИЛА

надання ТА отримання

ПОСЛУГ хостингу Серверів
ЗМІСТ


ТЕРМІНИ І ЗНАЧЕННЯ, В ЯКИХ ВОНИ ВЖИВАЮТЬСЯ 9

ТЕРМІНИ І ЗНАЧЕННЯ, В ЯКИХ ВОНИ ВЖИВАЮТЬСЯ 9

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 14

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 14

I. УМОВИ ПІДКЛЮЧЕННЯ ДО ПОСЛУГИ 14

1.1. Клієнт може отримувати Послуги на умовах Тарифних планів Підприємства, що передбачають надання Серверу в користування або Клієнт надає свій Сервер для забезпечення виконання Договору. 14

1.2. Сервер або Обладнання Клієнта повинні мати стандартні мережеві порти (100BASE-TX, 1000BASE-T) та стандартні роз’єми живлення (IEC 320 C14), або мати перехідники на стандартні. За виконання таких умов Підприємство підключає Обладнання власними кабелями живлення та мережевими кабелями. 14

1.3. Сервер може бути будь-якої конфігурації: 14

у корпусі типу Rackmount, що монтується в стандартну 19-дюймову стійку, висотою не більше 222мм (5 юнітів) та глибиною не більше 700мм; 14

у корпусах типів Desktop, FlexATX, MicroATX, MiniTower, MiddleTower розміром не більше 222х444х550мм. 14

1.4. Обладнання має бути висотою 1 юніт (44,4 міліметра) та глибиною до 310 міліметрів. 14

1.5. Сервери та Обладнання більших розмірів приймаються за окремою домовленістю, а їх розміщення оплачується згідно чинним Тарифам. 14II. Сфера Надання ПОСЛУГи 14

2.1. Підприємство надає Послуги тільки Абонентам. 14III. ПОРЯДОК ПЕРВИННОГО ПІДКЛЮЧЕННЯ ДО ПОСЛУГИ 14

3.1. Клієнт може подати заявку на підключення до Послуги будь-яким з нижчевказаних способів: 14

на Сайті Дата-центру; 14

за телефоном (+38 044 585-08-58 або за іншими телефонами, вказаними на рекламних носіях); 14

електронною поштою (sales@dc.volia.com). 14

Після надходження від Клієнта замовлення на підключення до Послуги, Підприємство визначає наявність Технічних умов для підключення та надання Послуги. 14

3.2. За відсутності Технічних умов для підключення та надання Послуги, Підприємство інформує Клієнта про необхідні оперативно-технічні заходи, які можуть буди здійснені Клієнтом. 14

3.3. За наявності Технічних умов підключення, Підприємство: 14

3.4. Підключення до Послуги проводиться уповноваженими особами Підприємства відповідно до умов Договору та за наявності підтвердження сплати всіх Рахунків, наведених у п. 3.3. Для фізичних осіб - копії документа, що посвідчує особу та місце її реєстрації, копії ідентифікаційного коду. Підключення до Послуги Клієнта - суб'єкта господарювання за наявності копій установчих та інших документів, визначених Договором. 14

3.5. Акт прийому-передачі Обладнання складається при встановленні Серверу та/або Обладнання Абонента на Технічному майданчику Дата-центру. 14

3.6. Матеріали (кабель живлення, мережевий кабель) Підприємства, використані під час підключення до Послуги, надаються Абоненту в користування на весь час дії Договору. 14

IV. ПРАВИЛА НАДАННЯ ПОСЛУГ 14

4.1. Послуги хостингу Серверів полягають у забезпеченні Підприємством необхідних умов для функціонування Серверу та Обладнання, а саме необхідних кліматичних умов, безперебійного електричного живлення та доступу до мережі Інтернет, а також стандартного пакету Додаткових сервісів та обсягу трафіку, згідно з обраним Абонентом Тарифним планом. 14

4.2. Якість обслуговування регламентується згідно Розділу 13 цих Правил. 14

4.3. Надання Послуги в повному обсязі гарантується за наявності грошових коштів на Особовому рахунку Абонента, а також у випадках, обумовлених окремими угодами. 14

4.4. Абонент може мати декілька Послуг, на кожну з яких оформлюється окремий Додаток до Договору (Протоколу замовлених послуг). На кожний Сервер та/або Обладнання Абонента, що розміщується на Технічному майданчику Підприємства, складається окремий Акт прийому-передачі Обладнання, який є невід’ємною частиною Договору. 14

4.5. Тарифний план в поточному календарному місяці Абонент може змінити лише один раз і тільки за наявності коштів на ОР. При зміні Тарифного плану підписується Додаток до Договору (Протокол замовлених послуг). 15

4.6. Абонент, підписавши Договір і надавши інформацію про себе: 15

4.7. Під час підключення Абонента до Послуги Підприємство надає Абоненту мережеві налаштування, які необхідні для роботи Серверу, а саме: перелік ір-адрес, маска мережі, адреса шлюзу, адреси dns-серверів. За запитом Абонента йому надаються логін, пароль та адреса для доступу на Сервер резервного збереження даних; 15

4.8. Підприємство видає Абоненту Логін і Пароль, а також адресу доступу до Сайту Дата-центру для перегляду Особового рахунку Абонента та статистики спожитого Трафіку. 15

4.9. Зміна і повторне надання Паролів: 15

4.9.1. Зміна паролю до Сайту Дата-центру для перегляду ОР здійснюється Абонентом самостійно через сайт www.dc.volia.com, Пароль відправляється тільки на Контактну електронну адресу (адреси); 15

4.9.2. Повторне надання Паролю до Сайту Дата-центру для перегляду ОР здійснюється Абонентом самостійно через сайт www.dc.volia.com або в офісі Дата-центру після надання Абонентом: 15

для фізичних осіб – письмової заяви при наявності паспорту та копії Договору; 15

для суб’єктів господарювання - офіційного листа на бланку організації з підписом керівника, завіреним печаткою. 15

4.9.3. Не допускається зміна Пароля за телефоном або електронною поштою. 15

4.10. Офіційні повідомлення Підприємства для Абонентів здійснюються шляхом розсилки електронною поштою на Контактну електронну адресу (адреси) Абонента, а також шляхом розміщення їх на сайті www.dc.volia.com. Підписуючи Договір, Абонент дає свою згоду на отримання такої інформації на свою Контактну електронну адресу (адреси). Офіційні повідомлення можуть носити адміністративний, рекламний, інформаційний та інший характер. 15

4.11. У разі Пошкодження Обладнання Підприємства або Абонента Підприємство повідомляє Абонентів електронною поштою на Контактну електронну адресу (адреси) Абонента про таке Пошкодження та про строки його усунення, а також про час можливого призупинення надання Послуг у разі, якщо такого призупинення неможливо уникнути. 15

4.12. Абоненту надається можливість: 15

4.13. Абонент має право замовити Додаткові сервіси або відмовитися від них. Замовлення Додаткових платних сервісів здійснюється на підставі запиту Абонента до Служби продажів через офіс Дата-центру, факс (+38 044 585-08-58) або електронною поштою за адресою sales@dc.volia.com. 15

4.14. Заяви, на підставі яких вносяться зміни на ОР Абонента, підлягають реєстрації. 16

4.15. Активація Додаткових платних сервісів здійснюється тільки за наявності коштів на ОР Абонента в сумі, достатній для оплати Додаткових платних сервісів, що замовляються, і оплати отримання Послуги до кінця розрахункового періоду. 16

4.16. Замовлені Послуги та Додаткові платні сервіси стають доступними Абоненту протягом 3 (трьох) робочих днів після отримання оплати від Абонента. 16

4.17. У випадку, якщо призупинення надання Послуги триває довше 1 (одного) календарного місяця (у разі невиконання умов Договору), Підприємство має право розірвати Договір в односторонньому порядку. А в разі розміщення Серверу Абонента вимагати відшкодування збитків, що понесло Підприємство з утримання Серверу на Технічному майданчику. 16

4.18. У разі розірвання Договору та погашення заборгованості Абонент має право скопіювати інформацію, що зберігалась на наданому Підприємством Сервері. Якщо Сервер вже відключений, то Абонент самостійно приїздить на Технічний майданчик Дата-центру та самостійно переписує інформацію на власні носії протягом 1 (одного) календарного місяця з моменту відключення Серверу. 16

4.19. У разі розірвання Договору та погашення заборгованості Абонент має право самостійно знищити інформацію, що зберігалась на Сервері, наданому Підприємством. Якщо на момент розірвання Договору Сервер вже відключений, то Абонент зобов’язаний письмово повідомити про таке своє бажання та в визначений час приїхати на Технічний майданчик Дата-центру та самостійно знищити дані протягом 1 (одного) місяця з моменту відключення Серверу. 16

V. Правила доступу до Обладнання 16

5.1. Доступ до Серверу або Обладнання Абонента надається лише Контактним особам. Присутність сторонніх осіб заборонена. 16

5.2. Перелік Контактних осіб визначається Абонентом: 16

фізичною особою - шляхом особистого оформлення Заяви на контактних осіб; 16

суб’єктом господарювання – шляхом оформлення офіційної письмової Заяви на контактних осіб, що оформлюється на фірмовому бланку за підписом уповноваженої особи Абонента та скріплюється його печаткою. 16

Повноваження Контактної особи (осіб) або їх зміна оформлюється новою Заявою на контактних осіб. Підприємство бере на себе відповідальність за організацію обмеженого режиму доступу до Технічного майданчику Підприємства. 16

5.3. Відвідувачі офісу Дата-центру та Технічного майданчику зобов'язані поводитися згідно норм та правил суспільної моралі. 16

5.4. Контактні особи, визначені Абонентом, мають різні права щодо доступу до Серверу або Обладнання: 16

якщо Сервер або Обладнання надається Підприємством - програмний доступ, екстрене сповіщення, адміністративний доступ; 16

якщо Сервер або Обладнання належить Абоненту - програмний доступ, фізичний доступ, право на вилучення Серверу або Обладнання, екстрене сповіщення та адміністративний доступ. 16

5.5. Доступ до Серверу або Обладнання можливий цілодобово: 16

без попереднього оповіщення доступ можливий лише з 9:00 до 20:00 в робочі дні; 16

з 20:00 до 9:00 у робочі та цілодобово у вихідні дні доступ можливий з попереднім оповіщенням електронною поштою (support@dc.volia.com) або телефоном (+38 044 585-33-51) Служби технічної підтримки Дата-центру не менш ніж за годину до приїзду на Технічний майданчик. 16

5.6. Підключення до Серверу зовнішніх пристроїв та носіїв інформації можливе лише у визначеному порядку. За необхідності інформація записується співробітником Дата-центру на носії Абонента, які були передані у визначеному порядку. Чисті носії, які належать Дата-центру, для запису інформації Абонентам не надаються. 16

5.7. У випадку необхідності фізичного доступу або вилучення Серверу або Обладнання, яке належить Абоненту, Контактна особа Абонента повинна мати права на такі дії або мати при собі офіційний Лист на фірмовому бланку, за підписом уповноваженої особи Абонента та скріплений його печаткою, або Довіреність, в якому(якій) зазначено, на які дії відносно Серверу та/або Обладнання має право представник Абонента (або заяву Абонента - фізичної особи та ксерокопію паспорта Абонента) та документ, що засвідчує контактну особу (паспорт, права водія та інше). 16

5.8. Всі дії щодо вилучення та повернення Серверу, Обладнання з Технічного майданчику Підприємства оформлюють відповідним Актом прийому-передачі Обладнання, де вказують дату, операцію, назву Обладнання, кількість, ПІБ представника Абонента згідно Заяви на контактних осіб, ПІБ представника Підприємства, їх підписи, що завіряються печаткою Підприємства та Абонента (для суб’єктів господарювання). 16

5.9. У разі наявності будь-якої заборгованості Абонента перед Підприємством останнє має право притримання Серверу та/або Обладнання Абонента до повного погашення боргу. У випадку непогашення заборгованості протягом 6 (шести) місяців з дня отримання Абонентом повідомлення про притримання Підприємство залишає за собою право продажу на публічних торгах Обладнання з метою погашення заборгованості. 16

5.10. Заборонено вносити до Технічного майданчика сторонні предмети або заходити у верхньому одязі. 17

5.11. Фото-, відеозйомка та аудіозапис можлива(ий) тільки за попереднім погодженням з Підприємством. 17

5.12. Працівник Дата-центру має право відмовити Абонентові у відвідуванні Технічного майданчика. 17

5.13. Працівник Дата-центру або Служби безпеки Підприємства мають право вимагати від відвідувача залишити офіс Дата-центру у випадку порушення ним п. 5.3, п. 5.10, п. 5.11. 17

VI. ПРИЗУПИНЕННЯ нАДАННЯ ПОСЛУГ І ВІДКЛЮЧЕННЯ ВІД ПОСЛУГИ 17

VII. ПРАВИЛА ОБЛІКУ СПОЖИВАННЯ ПОСЛУГИ і внесення змін на ор 17

7.1. На підставі оформленого Договору Підприємство забезпечує реєстрацію Абонента в Білінгу: відкриває Абоненту персональний Особовий рахунок (ОР), ідентифікатор якого унікальний (Логін). Одиницею вартісного обліку спожитої Послуги в Білінгу є гривня. Облік ведеться з точністю до другого десяткового знаку. 17

7.2. Білінг є єдиним джерелом інформації про обсяг наданих Абоненту Послуг, Додаткових сервісів та Додаткових платних сервісів. Абонент погоджується, що під час вирішення спірних питань дані Білінгу Підприємства матимуть перевагу над іншими даними. 17

7.3. На ОР Абонента ведеться облік наданих Підприємством Послуг і Додаткових платних сервісів (як у одиницях їх вимірювання, так і у вартісному вираженні), а також усіх платежів Абонента. 17

7.4. Облік Трафіку, який використав Абонент, ведеться з точністю до байта (одиниці тарифікації). Під час розрахунків вартості Трафіку застосовуються такі співвідношення: 17

1 000 байт = 1 кілобайт, 1 000 кілобайт = 1 мегабайт, 1 000 мегабайт = 1 гігабайт - згідно Міжнародної системи одиниць (SI) 17

7.5. Облік обсягів Трафіку Абонента здійснюється Білінгом на підставі даних, що знімаються з мережевого Обладнання Підприємства кожні 15 (п’ятнадцять) хвилин. Ці обсяги відображаються на Особовому рахунку Абонента у режимі Оn-line, оновлення даних відбувається кожні 15 (п’ятнадцять) хвилин. 18

7.6. Облік споживання Додаткових платних сервісів здійснюється Білінгом на підставі Додатків до Договору (Протоколу замовлених послуг), зареєстрованих Заяв Абонентів. Усі ці обсяги відображаються на Особових рахунках Абонентів щодобово. 18

7.7. Трафік вважається прийнятим (відправленим), якщо він зафіксований мережевим Обладнанням Підприємства. Підприємство не несе відповідальності за неповну доставку зафіксованого Трафіку до Абонента (адресата), якщо це зумовлене незалежними від Підприємства причинами, зокрема, недостатньою пропускною спроможністю каналу адресата чи транзитного провайдера, фільтрами, встановленими у Абонента, адресата або транзитного провайдера або помилками маршрутизації, допущеними Абонентом, транзитним провайдером. 18

7.8. У межах лімітів Трафіку, які встановлюються для кожного Тарифного плану, Трафік тарифікується за умовами такого Тарифного плану. Трафік, який перевищив встановлений для Тарифного плану ліміт, враховується і тарифікується окремо за напрямками, згідно чинних Тарифів. 18

7.9. Якщо за умовами Тарифного плану Абонент отримує фіксовану кількість Трафіку, то Підприємство застосовує певні обмеження для уникнення перевищення ліміту Трафіку. 18

7.10. Абонентна плата нараховується на ОР Абонента щодоби. Розмір Абонентної плати, що нараховується на ОР Абонента, корегується виходячи з реальної кількості днів, що пройшли з моменту підключення Абонента до кінця місяця за умови, що ліміт Трафіку (для кожного напрямку окремо, у випадку, якщо це передбачено Тарифним планом), виділений пропорційно кількості днів, що залишилися, не був перевищений. Так, якщо Абонент реально підключився до Послуги J-го числа, то за цей місяць на його ОР будуть нараховані кошти AM у розмірі: 18

7.12. Якщо підключення Абонента відбулося не першого числа місяця, то різниця між оплаченою Абонентом сумою і сумою нарахувань за даний місяць враховується при сплаті за Послугу в наступному місяці. 18

VIII. порядок РОЗРАХУНКІВ за Послуги та Додаткові Платні сервіси 18

8.1. Оплата за Послуги, Додаткові платні сервіси здійснюється відповідно до Тарифів, чинних у розрахунковому періоді. Абонент зобов’язаний здійснювати оплату Тарифного плану, Додаткових платних сервісів до 15 (п`ятнадцятого) числа, шляхом оплати через установи банків на рахунок Підприємства або через інтерактивні системи електронних платежів, які представлені на сайті www.dc.volia.com. Усі платежі від Абонентів приймаються тільки в гривнях. Платежі, що надійшли до Підприємства, вносяться на ОР Абонента на підставі платіжних документів, переданих банківськими установами, або електронних повідомлень про здійснення оплат через електронні системи платежів. 18

8.3. Оплата Абонентної плати і поповнення Особового Рахунку Абонента: 18

8.4. Платежі за Додаткові платні сервіси здійснюються: 18

8.4. Оплачуючи Послугу з використанням бланків банківських установ, Абонент зобов'язаний вказати в графі «призначення платежу» номер свого Договору та/або Логін і період, за який здійснюється оплата. 19

8.5. Якщо оплата Рахунку, виставленого Абоненту в поточному місяці, не надійшла, 7 (сьомого) та 12 (дванадцятого) числа місяця на Контактну електронну адресу (адреси) Абонента надсилається Рахунок та повідомлення про необхідність його оплати. 19

8.6. Якщо оплата Рахунку, виставленого Абоненту в поточному місяці, не надійшла в строк згідно п.8.1., або Абонент не підтвердив факт оплати Рахунку, 17 (сімнадцятого) числа поточного місяця (або на другий робочий день після 17 числа, якщо 17 число є неробочим або вихідним днем), на Контактну електронну адресу (адреси) Абонента надсилається попередження про призупинення надання Послуг за несплату. Якщо протягом 3 (трьох) годин після відправлення повідомлення Абонент не підтвердив оплату Послуг, Підприємство має право призупинити надання Послуг Абоненту згідно п.6.1. 19

8.7. Абонент зобов'язаний стежити за станом свого ОР, регулярно читати вміст Контактної електронної адреси (адрес), вказаної Абонентом в Договорі та/або в Заяві на контактних осіб, своєчасно сплачувати Рахунки, за необхідності надавати підтвердження оплати і не допускати появи від’ємного сальдо на своєму ОР. Його стан Абонент може контролювати, використовуючи Сайт Дата-центру, отримуючи повідомлення про його стан, що доставляються електронною поштою або шляхом звернення до Служби продажів Дата-центру за телефоном (+38 044 585-08-58) або електронною поштою (sales@dc.volia.com). 19

8.8. Припинення надання Послуги і розірвання Договору не звільняють Абонента від сплати за надані раніше Послуги та Додаткові платні сервіси. Абонент зобов'язаний повністю сплатити надані Послуги і Додаткові платні сервіси за весь період дії Договору. 19

8.9. Якщо на момент розірвання Договору на ОР Абонента є залишок невикористаних коштів, то: 19

Для фізичних осіб - на підставі письмової заяви з Контактної електронної адреси (адрес), факсу або письмової заяви, засвідченої особистим підписом Абонента, такий залишок Абонент може отримати в обраній зі списку, наданого Підприємством, банківській установі, але тільки після підтвердження від Підприємства факту перерахунку коштів до банківської установи. 19

Для суб’єктів господарювання – на підставі офіційної письмової заяви на бланку організації з підписом керівника, завіреним печаткою, такий залишок може бути перераховано на розрахунковий рахунок Абонента. 19

8.10. При наданні Послуг та Додаткових платних сервісів Абонент та Підприємство укладають відповідні Акти приймання-передачі наданих послуг (лише для суб’єктів господарювання), які оформлюються Підприємством. 19

8.11. Акт приймання-передачі наданих разових Послуг (реєстрація блоку IP-адрес, реєстрація автономної системи тощо) складається Абонентом та Підприємством після надання таких Послуг. 19

8.12. Акти приймання-передачі наданих послуг складаються щомісяця та висилаються Абоненту листом до 10 (десятого) числа місяця, наступного за розрахунковим. 19

8.13. У разі незгоди Абонента прийняти Акт приймання-передачі наданих послуг, Абонент до 15 (п’ятнадцятого) числа місяця, наступного за розрахунковим, направляє Підприємству мотивовану відмову (рекомендованим листом або кур`єром). 19

8.14. У разі відсутності мотивованої відмови вважається, що Акт приймання-передачі наданих послуг прийнятий Абонентом, а Послуги та/або Додаткові платні сервіси надані належним чином, Абонент не має будь-яких претензій до Підприємства, підстави для припинення надання Послуг та/або Додаткових платних сервісів відсутні. 19

IX. ПОРЯДОК РОБОТИ зі ЗВЕРНЕННЯМИ АБОНЕНТІВ 19

9.1. Інформація про порядок надання Послуг, Додаткових платних сервісів і чинні Тарифи розміщено на сайті www.dc.volia.com. 19

9.2. З питань якості обслуговування, надання інформації та консультацій Абонент може звернутися: 19

9.4. З питань надання Додаткових платних сервісів, виставлення Рахунків і консультацій щодо Правил надання Послуг Абонент може звернутися в Службу продажів Дата-центру електронною поштою з Контактної електронної адреси (адрес). Звернення обробляється в день надходження або в наступний робочий день за умови наявності в листі даних для ідентифікації Абонента: Логін, номер Договору, ПІБ. Служба продажів Дата-центру може подовжувати термін обробки звернення (повідомивши про це Абонента) залежно від його складності. 20

9.5. Заяви Абонентів, пов’язані з достроковим відновленням надання Послуги, відмовою від користування Послугою (у разі розірвання договірних відносин) або замовлення нових Послуг (Додаткових платних сервісів), виконуються Підприємством тільки за наявності паспорта і абонентського примірника Договору (для фізичних осіб) та за наявності оформленої на фірмовому бланку заяви, підписаної керівником і завіреної печаткою (для суб’єктів господарювання). 20

9.6. Усі звернення Абонентів, які можуть передбачати зміни в оплаті Послуг та Додаткових платних сервісів, згідно з Тарифами, Підприємство розглядає: 20

9.6.1. За наявності звернення Абонента до Служби продажів Дата-центру з Контактної електронної адреси (адрес), письмової заяви, завіреної особистим підписом Абонента. До таких дій належать: 20

9.7. Для виконання перерахованих у п. 9.5 дій, працівники Служби продажів Дата-центру можуть запитати додаткову інформацію для ідентифікації Абонента. 20

9.8. Розгляд звернень Абонентів до Підприємства здійснюється відповідно до чинного законодавства. 20

Служби Підприємства та графік їх роботи: 20X. Конфіденційність і безпека 20

10.1. Підприємство проводить загальні технічні і організаційні заходи, спрямовані на забезпечення конфіденційності отриманої і відправленої інформації Абонента. Доступ працівників Підприємства до такої інформації дозволяється виключно з метою технічного забезпечення Послуги або у випадках пред'явлення претензій з боку третіх осіб щодо умисних дій Абонента, спрямованих на завдання шкоди шляхом розповсюдження комп'ютерних вірусів, СПАМу, матеріалів образливого характеру, використання ресурсів Інтернет з метою шахрайства та ін. 20

10.2. Технічну можливість доступу до отриманої і відправленої інформації мають тільки спеціально підготовлені працівники Підприємства. Такі працівники несуть персональну відповідальність за розголошування інформації, призначеної Абоненту або вихідної від нього. 20

10.3. Інформація про Абонента та про Послуги, що він отримав, може надаватись у випадках і в порядку, визначених законом. 20XI. відНОВЛЕННЯ ОТРИМАННЯ ПОСЛУГИ 20

11.1. Відновлення підключення Абонента до Послуги після відключення його через причину, вказану в п. 6.1 Правил, можливе тільки протягом одного календарного місяця з моменту призупинення надання Послуг та/або Додаткових платних сервісів. Підприємство здійснює такі дії після того, як Абонент сплатив заборгованість за надану Послугу і Додаткові платні сервіси, сплатив вартість підключення, якщо це передбачають чинні Тарифи, і здійснив оплату у розмірі вартості Передплати на Тарифний план. Підприємство гарантує відновлення надання Послуги протягом 24 (двадцяти чотирьох) годин після надходження до Служби продажів Дата-центру підтвердження здійснення Абонентом усіх вказаних оплат. 20

11.2. З метою визначення обставин інциденту, наведеного в п. 6.3 Правил (ступінь причетності Абонента, наявності (відсутності) злого наміру в діях Абонента, величина заподіяного збитку та інших обставин), Підприємство може провести службове розслідування та вимагати від Абонента надання звіту про заходи, прийняті ним щодо припинення дій, вказаних в п.6.3. Рішення про відновлення надання Послуги після призупинення її з причин, вказаних в п. 6.3 Правил, Підприємство приймає тільки після припинення даних дій з боку Абонента і одержання результатів службового розслідування та/або отримання від Абонента звіту про заходи, прийняті ним щодо припинення дій, вказаних в п.6.3. 21

XII. ОБМЕЖЕННЯ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА 21

12.1. Підприємство зобов'язане вжити всіх необхідних заходів у рамках своєї компетенції для того, щоб Паролі Абонента не стали відомі третім особам. 21

12.2. Абонент несе повну відповідальність за збереження в таємниці своїх Паролів від третіх осіб. 21

12.3. Абонент несе відповідальність за розміщення або розповсюдження порнографічних матеріалів та будь-яких матеріалів сексуального і еротичного характеру, закликів до расизму та насильства, а також посилання на інші ресурси, які містять подібні матеріали відповідно до чинного законодавства. 21

12.4. Підприємство не несе відповідальності за збереження Паролів Абонента і не відшкодовує збитки Абонента, заподіяні йому в результаті використання Паролів Абонента третіми особами у випадку недбалого зберігання Абонентом своїх Паролів. 21

12.5. Підприємство не несе відповідальності за якість роботи ліній, каналів і вузлів зв'язку, що надаються іншими організаціями і розташовані за межами зони його відповідальності. А також не несе відповідальності за якість функціонування сегментів мережі Інтернет, що не є власністю Підприємства. 21

12.6. Підприємство не несе відповідальності за якість Послуги у разі несправності Обладнання, що належить Абоненту. 21

12.7. Всю відповідальність і ризики з використання інформаційних ресурсів Інтернет несе Абонент. Підприємство не дає жодних гарантій щодо будь-яких товарів, інформації та послуг (за винятком власної інформації Підприємства), що поставляються чи надаються за допомогою Інтернет, не несе відповідальність за будь-які втрати або збитки, яких прямо чи опосередковано зазнали Абоненти чи треті особи внаслідок використання інформаційних ресурсів Інтернету чи неможливості їх використання. 21

12.8. Підприємство не несе відповідальності за порушення у роботі мережевого Обладнання Абонента, спричинені мережевими атаками на адреси Абонента. Абонент, який встановив факт мережевої атаки на свою адресу, зобов'язаний якнайскоріше сповістити про це Підприємство. Підприємство в цьому випадку має право тимчасово, аж до закінчення або ліквідації атаки, обмежити доступ до мережевих адрес Абонента для забезпечення безпеки всієї мережі і збереження часткової працездатності Серверу. Підприємство виявляє джерела мережевої атаки тільки тією мірою, яка необхідна для її ліквідації і забезпечення безпеки мережі. 21

12.9. Підприємство не несе відповідальність за збитки будь-якого роду, понесені Абонентом або третьою стороною в ході використання Абонентом Послуг, Додаткових платних сервісів та Додаткових сервісів. Підприємство не відповідає за зміст інформації, розміщеної, зміненої та видаленої Абонентом на Сервері. Всі майнові претензії третіх осіб з приводу порушення їх прав та інтересів, що охороняються законом, при використанні Абонентом Послуг будуть врегульовані Абонентом від власного імені та за власний рахунок. У разі, якщо внаслідок задоволення таких претензій Підприємству будуть завдані збитки, Абонент зобов’язаний відшкодувати їх у повному обсязі. 21XIII. якість обслуговання 22

XIV. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ 23

14.1. Ці Правила регулюють взаємовідносини між Абонентом (Клієнтом) та Підприємством у процесі підключення до Послуг, надання та отримання обраних Абонентом Послуг, Додаткових платних сервісів та Додаткових сервісів, визначають процедуру розірвання договірних відносин. 23

14.2. Абонент, підписавши Договір, засвідчує свою згоду виконувати зобов’язання та процедури, передбачені цими Правилами, та отримувати Послуги та Додаткові платні сервіси на умовах цих Правил, засвідчує свою згоду на можливу зміну Підприємством під час дії договірних відносин Тарифів на Послуги та Додаткові платні сервіси. 23

14.3. Підприємство має право вносити зміни (доповнення) до цих Правил, Тарифів (збільшувати або зменшувати вартість Послуг, Додаткових платних сервісів), запроваджувати, змінювати, скасовувати Тарифні плани, запроваджувати тимчасові акційні Тарифні плани, які поширюються на певні Послуги та/або певну категорію Абонентів. Абоненти інформуються за 14 (чотирнадцять) днів до моменту запровадження цих дій шляхом оприлюднення інформації про ці дії на сайті www.dc.volia.com. Додатково Підприємство може поінформувати Абонента будь-яким із зазначених нижче способом: електронною поштою на Контактну електронну адресу (адреси) Абонента, розсиланням відповідного повідомлення, розміщення інформації в офісі Дата-центру. 23

14.4. Абонент або Підприємство мають право у будь-який час, якщо інше не зазначено в Договорі, на власний розсуд в односторонньому порядку розірвати Договір, укладений у формі єдиного документа, за умови повідомлення один одного не пізніше, ніж за 30 (тридцять) днів до дати розірвання договору. У випадку порушення Абонентом договірних відносин з Підприємством (у тому числі цих Правил), чинного законодавства, припинення надання Послуг здійснюється без попереднього повідомлення Абонента. 23

14.5. Абонент повідомляє Підприємство про розірвання Договору шляхом звернення до Підприємства: 23

Фізична особа - подає письмову заяву через офіси Дата-центру, факсом або поштою, а також електронним листом з Контактної електронної адреси (адрес); 23

Суб’єкт господарювання - подає письмову заяву на бланку організації, підписану керівником та завірену печаткою. Заява надається Підприємству через офіси Дата-центру, факсом або поштою. 23

Заява повинна містити інформацію про номер, дату підписання Договору. Договір вважається розірваним з дати підписання Підприємством та Абонентом Угоди про розірвання Договору. 23

14.6. Клієнт повинен ознайомитися з цими Правилами до підписання Договору. Текст Правил Клієнт може отримати в офісі Дата-центру, а також ознайомитися з його змістом на сайті www.dc.volia.com. У разі необхідності роз'яснення положень цих Правил, умов та правил користування Послугами, Додатковими платними сервісами та Обладнанням Клієнт до підписання Договору має звернутися за роз'ясненнями до офісу Дата-центру Підприємства. 23Додаток №1 24

Додаток №1 24

Норми користування Мережею 24

Норми користування Мережею 24

1. Обмеження на інформаційний шум (спам) 24

1.1. Масова розсилка повідомлень за допомогою електронної пошти та інших засобів персонального обміну інформацією (включаючи служби негайної доставки повідомлень, такі як SMS, IRC і т. п.), інакше як за явно і недвозначно вираженою ініціативою одержувач. 24

1.2. Відкрита публікація адреси електронної пошти або іншої системи персонального обміну інформацією не може служити підставою для залучення адреси до якого-небудь списку для масової розсилки повідомлень. Залучення адреси, одержаної будь-яким шляхом (через веб-форму, через підписного робота і т. п.), до списку адрес, за яким проводиться будь-яка розсилка, допускається тільки за умови наявності належної технічної процедури підтвердження або передплати, яка гарантує, що адреса не потрапить до списку інакше, ніж за бажанням власника адреси. Процедура підтвердження передплати повинна виключати можливість включення адреси до списку адресатів будь-якої розсилки (одноразової або регулярної) за ініціативою третіх осіб (тобто осіб, що не є власниками даної адреси 24

1.3. Обов'язкова наявність можливості для будь-якого замовника за його бажанням негайно покинути список розсилки без будь-яких ускладнень. При цьому власне можливість вилучення зі списку не може бути підставою для внесення адрес до списку не за бажанням власників адрес. 24

1.4. Відправка електронних листів та інших повідомлень, що містять вкладені файли та/або мають значний обсяг, без заздалегідь отриманого дозволу адресата. 24

1.5. Розсилка (інакше як за прямою ініціативою одержувача): 24

1.6. Розміщення в будь-якій електронній конференції повідомлень, які не відповідають тематиці цієї конференції (off-topic). Тут і далі під конференцією розуміються телеконференції (групи новин) Usenet та інші конференції, форуми та списки розсилки. 25

1.7. Розміщення в будь-якій конференції повідомлень рекламного, комерційного або агітаційного характеру, крім випадків, коли такі повідомлення явно дозволені правилами даної конференції або їх розміщення було попередньо узгоджене з власниками чи адміністраторами даної конференції. 25

1.8. Розміщення в будь-якій конференції статті, що містить вкладені файли, окрім випадків, у яких вкладення явно дозволені правилами даної конференції або таке розміщення було попередньо узгоджене з власниками чи адміністраторами конференції. 25

1.9. Розсилка інформації одержувачам, що раніше висловили небажання одержувати цю інформацію, інформацію цієї категорії або інформацію від цього відправника. 25

1.10. Використання власних або наданих інформаційних ресурсів (поштових скриньок, адрес електронної пошти, веб-сторінок і т. д.) у якості контактних координат під час здійснення будь-якої з вищеописаних дій незалежно від того, з якої точки Мережі були вчинені ці дії. 25

1.11. Здійснення діяльності з технічного забезпечення розсилки спаму (spam support service), зокрема: 252. Заборона несанкціонованого доступу і мережевих атак 25

2.1. Дії, спрямовані на порушення нормального функціонування елементів Мережі (комп'ютерів, іншого обладнання або програмного забезпечення), що не належать користувачу. 25

2.2. Дії, спрямовані на отримання несанкціонованого доступу до ресурсу Мережі (комп'ютера, іншого обладнання або інформаційного ресурсу), подальше використання такого доступу, а також знищення або модифікація програмного забезпечення або даних, що не належать користувачу, без узгодження з власниками цього програмного забезпечення або адміністраторами даного інформаційного ресурсу. Під несанкціонованим доступом розуміється будь-який доступ способом, відмінним від ресурсу, що передбачався власником. 25

2.3. Передача комп'ютерам або обладнанню Мережі безглуздої або непотрібної інформації, що створює паразитне навантаження на ці комп'ютери або обладнання, а також проміжні ділянки мережі в обсягах, що перевищують мінімально необхідні для перевірки зв'язності мереж і доступності окремих її елементів. 25

2.4. Цілеспрямовані дії зі сканування вузлів мереж з метою виявлення внутрішньої структури мереж, списків відкритих портів і т. п. інакше, ніж у межах, мінімально необхідних для проведення штатних технічних заходів, що не ставлять за мету порушення пунктів 2.1 і 2.2 цього документа. 25

3. Дотримання правил, встановлених власниками ресурсів 25

3.4. Власник будь-якого інформаційного або технічного ресурсу Мережі може встановити для цього ресурсу власні правила його використання. Правила використання ресурсів або посилання на них публікуються власниками або адміністраторами цих ресурсів в точці підключення до таких ресурсів і є обов'язковими для виконання всіма користувачами цих ресурсів. Правила повинні бути легкодоступними, написаними з урахуванням різного рівня підготовки користувачів. 25

3.5. Правила використання ресурсу, встановлені власником, не повинні порушувати права власників інших ресурсів або приводити до зловживань відносно інших ресурсів. 25

Користувач зобов'язаний дотримуватися правил використання ресурсу або негайно відмовитися від його використання. 25

3.6. У випадку якщо правила, встановлені власником ресурсу, суперечать тим або іншим пунктам цього документа, щодо цього ресурсу застосовуються правила, встановлені власником, якщо це не спричиняє порушення щодо інших ресурсів. 25

3.7. У випадку якщо власником групи ресурсів явно встановлені правила тільки для частини ресурсів, для інших застосовуються правила, сформульовані в цьому документі. 254. неприпустимість фальсифікації 25

4.1. Використовувати ідентифікаційні дані (імена, адреси, телефони і т. п.) третіх осіб, крім випадків, коли ці особи уповноважили користувача на таке використання. 26

4.2. Фальсифікувати свою IP-адресу, а також адреси, що використовуються в інших мережевих протоколах, під час передавання даних в Мережу. 26

4.3. Використовувати неіснуючі зворотні адреси під час відправки електронних листів та інших повідомлень. 26

4.4. Недбало ставитися до конфіденційності власних ідентифікаційних реквізитів (зокрема, паролів та інших кодів авторизованого доступу), що може призвести до використання тих або інших ресурсів третіми особами від імені даного користувача (із приховуванням, таким чином, справжнього джерела дій). 26

5. НАЛАШТУВАННЯ власних ресурсів 26

5.1. Під час роботи в мережі Інтернет користувач стає її повноправним учасником, що створює потенційну можливість для використання мережевих ресурсів, що належать користувачу, третіми особами. У зв'язку з цим користувач повинен вжити належних заходів із такого налаштування своїх ресурсів, яка перешкоджала б недобросовісному використанню цих ресурсів третіми особами, а за виявлення випадків такого використання – вживати оперативних заходів з їхнього припинення. 26

5.2. Прикладами потенційно проблемного налаштування мережевих ресурсів є: 26


ТЕРМІНИ І ЗНАЧЕННЯ, В ЯКИХ ВОНИ ВЖИВАЮТЬСЯ


Абонент – споживач (суб’єкт господарювання або фізична особа) Послуг, який отримує їх на умовах цих Правил і договірних відносин з Підприємством.

Абонентна плата – фіксований платіж, який Підприємство встановлює для Абонента за доступ на постійній основі до Послуги протягом визначеного періоду незалежно від факту споживання Абонентом Послуг.

Акт прийому-передачі Обладнання – документ, що підтверджує факт передачі між Абонентом та Підприємством майна Абонента, яке необхідне для виконання умов Договору, визначає його кількісні та якісні характеристики.

Білінг (автоматизована система обліку спожитих послуг) - програмно-апаратний комплекс, призначений для кількісного і вартісного обліку наданих Послуг, Додаткових платних сервісів і Додаткових сервісів відповідно до Тарифів, чинних на момент надання Послуг, Додаткових платних сервісів і Додаткових сервісів.

Відключення від Послуги – відключення Сервера та/або Обладнання Абонента від Телекомунікаційної мережі.

Дата-центр – підрозділ Підприємства, який відповідає за продаж, надання Послуг, а також забезпечує обслуговування Абонентів послуг хостингу серверів .

Договір – документ, який визначає індивідуальні умови надання та отримання Послуг для фізичних та юридичних осіб, відповідно до цих Правил, чинних Тарифів та інших документів, що регулюють умови надання та отримання Послуг.

Додаткові платні сервіси – послуги, які можуть надаватися Абоненту разом з Послугами згідно з чинними Тарифами. До Додаткових платних сервісів належать:

 • виділення додаткового місця для розміщення Обладнання;

 • додатковий Ethernet-порт;

 • додаткове підключення (розетка) до мережі електроживлення 220В;

 • додаткова ip-адреса;

 • додаткове місце на Сервері резервного збереження даних;

 • розміщення додаткового Серверу (до 5U) без Ethernet-підключення;

 • надання Серверу певної конфігурації в користування;

 • надання Обладнання для віддаленого доступу до системної консолі Серверу (IP-KVM);

 • надання Обладнання для віддаленого керування електроживленням;

 • надання зарубіжного каналу певної пропускної здатності;

 • надання панелі управління хостингом;

 • збільшення швидкості порту до певної пропускної здатності;

 • розміщення додаткового Обладнання розміром 1 юніт (глибиною до 310мм);

 • збільшення обсягу оперативної пам’яті Серверу на певний об’єм;

 • комплектація Серверу додатковим жорстким диском певного об’єму;

 • збільшення потужності процесора віртуального серверу;

 • комплектація Серверу додатковою мережевою картою;

 • комплектація Серверу додатковим RAID-контролером;

 • надання в користування Ethernet-комутатора на певну кількість портів.

Додаткові сервіси - послуги чи роботи, які не можуть надаватися Абоненту окремо і незалежно від Послуг. До Додаткових сервісів належать такі послуги та роботи (для різних Тарифних планів можуть відрізнятись):

 • заміна, ремонт або монтаж нового Обладнання, що надається Абоненту в користуванняможливість заміни, ремонту або монтажу нового Обладнання, що надано Абоненту в користування, якщо таке Обладнання вийшло з ладу;

 • подвійне електроживлення – включення Серверу двома кабелями живлення в дві різні розетки;

 • подвійне мережеве підключення – включення Серверу в два різних Ethernet-порти;

 • віддалена консоль – можливість підключення до Серверу пристрою для віддаленого доступу до системної консолі (IP-KVM);

 • віддалене перезавантаження Серверу (по дзвінку, листу) – можливість, зв’язавшись із адміністратором Дата-центру, подати заявку на перезавантаження Серверу;

 • статистика по трафіку та особистому рахунку – можливість самостійно через Сайт Дата-центру контролювати обсяги спожитого трафіку (по напрямкам та можливість вибірки за певний період) та витрачених коштів (історія оплат та нарахувань за певний період);

 • можливість моніторингу Серверу – моніторинг здійснюється шляхом перевірки мережевої доступності Серверу по протоколу ICMP з наступним оповіщенням Абонента по контактним телефонам та електронною поштою;

  • можливість моніторингу сервісів на Сервері Абонента — моніторинг здійснюється шляхом перевірки мережевої доступності сервісів (PING, HTTP/HTTPS, SMTP/SMTPS, POP3/POP3S, IMAP/IMAPS, DNS, FTP, SSH, NTP, JABBER) з наступним оповіщенням Абонента на Контактну електронну адресу (адреси);

 • перевстановлення системи (при наданні Серверу в користування) – повторне стартове встановлення на Сервер операційної системи та програмного забезпечення;

 • резервне збереження даних – виділення місця на окремому Сервері для резервного збереження певного об’єму даних;

 • синхронізація часу (NTP) – можливість синхронізувати системний годинник Серверу за точним часом;

 • надання IP-адрес – надання необхідної кількості адрес, згідно замовленого Тарифного плану;

 • зворотній резолвінг – можливість зміни зворотного резолвінгу по бажанню Абонента;

 • можливість тимчасового припинення Послуги – можливість тимчасового безкоштовного припинення надання Послуг на строк від 7 (семи) днів до 30 (тридцяти) днів;

 • надання доступу до файлового Серверу з дистрибутивами операційних систем (далі по тексту - ОС) та стандартним програмним забезпеченням (далі по тексту - ПЗ);

 • база знань – надання доступу до розділу з описами найбільш типових налаштувань, параметрів використання сервісів та інших цікавих публікацій;

 • можливість підключення в окрему підмережу – можливість підключення Серверу до окремого сегменту мережі, що дає можливість отримати додатковий рівень мережевої безпеки;

 • надання secondary NS – можливість налаштування secondary NS на Сервері Дата-центру для доменів клієнтів, primary ns яких знаходяться у мережі Дата-центру.

Ім’я Серверу (id server) - комбінація маленьких латинських літер та/або цифр, що починається з букви (не менше двох і не більше двохсот п’ятдесяти п`яти). Для Послуги Віртуальний виділений Сервер Ім’я Серверу – це доменне ім’я.

Інтернет - всесвітня інформаційна система загального доступу, яка логічно зв'язана глобальним адресним простором та базується на Інтернет-протоколі, визначеному міжнародними стандартами.

Клієнт – суб’єкт господарювання або фізична особа, яка виявила бажання вступити в договірні відносини з Підприємством, якими передбачається надання Послуг, Додаткових сервісів та Додаткових платних сервісів.

Контактна електронна адреса (адреси) – електронна адреса, яку Абонент вказав в Договорі та/або в Заяві на контактних осіб.

Контактна особаАбонент або представник Абонента, якому надані певні Права доступу до Послуги, Серверу або Обладнання, що надане Абоненту або передане Абонентом для забезпечення виконання Договору. Контактні особи, визначені Абонентом, можуть мати різні Права щодо доступу до Послуги, Серверу або Обладнання.

Ліміт трафіку – певний виділений обсяг трафіку згідно з умовами Тарифного плану, при цьому:

 • Внутрішній/Український трафік – трафік з вузлами Інтернет (IP-адресами), що належать Системі, та з вузлами, які на даний момент входять до Мережі обміну трафіком UA-IX, тобто мережевий шлях до яких визначається таблицею маршрутизації Мережі обміну трафіком UA-IX.

 • Зовнішній/Зарубіжний трафік – трафік, який не класифікується як український;

 • Змішаний трафік – трафік, що не розділяється за напрямками (Внутрішній/Зовнішній), і враховується, як сумарний.

Заява на контактних осіб – документ, який визначає перелік Контактних осіб Абонента та їх Права щодо доступу до Послуги.

Логін (login) – комбінація маленьких латинських літер та/або цифр, що починається з букви (не менше двох і не більше двохсот п’ятдесяти п`яти), для забезпечення роботи з Сайтом Дата-центру.

Місце надання Послуги – визначена Підприємством і зафіксована у Акті прийому-передачі Обладнання адреса, за якою Абонент отримує одну чи декілька Послуг.

Надання Обладнання (додаткового Серверу, ethernet-комутатора тощо) в користуванняДодатковий платний сервіс, змістом якого є надання Обладнання (Серверу, ethernet-комутатора тощо) в тимчасове користування на платній основі для отримання Послуг.

Норми користування Мережею – документ OFISP-008, ухвалений Відкритим Форумом Інтернет-Сервіс-Провайдерів. Документ наведений у Додатку № 1 до цих Правил.

Обладнання - сукупність пристроїв, приладів, об'єднаних певною технологічною схемою.

Особовий рахунок абонента (ОР) – персональний рахунок, який Підприємство відкриває в Білінгу для Абонентів, які підключені до Послуг і на якому ведеться кількісний та вартісний облік усіх наданих Абоненту Послуг, Додаткових платних сервісів та Додаткових сервісів, а також облік платежів Абонента.

Пароль (password) – комбінація не менш ніж з 6 латинських літер та/або цифр, що видається Абоненту Підприємством, для забезпечення роботи з Сайтом Дата-центру.

Персональні дані – відомості чи сукупність відомостей про фізичну особу, яка ідентифікована або може бути конкретно ідентифікована.

Підприємство – Товариство з обмеженою відповідальністю «ВОЛЯ-КАБЕЛЬ».

Послуги хостингу Серверів (Послуги) – Послуги, змістом яких є розміщення Серверів та Обладнання в телекомунікаційній стійці, підключення його до мережі безперебійного електроживлення та до мережі Інтернет. В залежності від того, хто є власником Обладнання та кількості Додаткових сервісів, є три види таких послуг:

 • Віртуальний виділений Сервер (virtual dedicated server, VDS, VPS)Послуга, змістом якої є надання Абоненту в користування віртуального виділеного Серверу певної конфігурації (що відповідає сумі сплаченої Абонентної плати) на власному фізичному Сервері Підприємства, а також стартове встановлення на віртуальному виділеному Сервері операційної системи та програмного забезпечення.

 • Виділений Сервер (dedicated server)Послуга, змістом якої є надання Абоненту в користування фізичного Серверу певної конфігурації (що відповідає сумі сплаченої Абонентної плати), розміщення його на Технічному майданчику Дата-центру, а також стартове встановлення на Сервер операційної системи та програмного забезпечення.

 • Розміщення Серверу або Обладнання (апаратний хостинг, сolocation, колокейшн, колокація) - Послуга, змістом якої є встановлення Серверу або Обладнання Абонента на Технічному майданчику Підприємства та підключення його до мережі безперебійного електроживлення та до мережі Інтернет.

Порушення Норм користування мережею – п’ять скарг з приводу одного недотримання Норм користування мережею, на які протягом однієї доби відсутня реакція Абонента.

Пошкодження Обладнання – пошкодження, вихід із ладу, руйнування Серверу або Обладнання, що сталося з техногенних (конструктивних, виробничих, технологічних, експлуатаційних) або природних причин.

Правила – Правила надання та отримання послуг хостингу Серверів, затверджені Директором ТОВ «ВОЛЯ-КАБЕЛЬ», які визначають загальні права та обов’язки Підприємства та Абонентів, умови надання та отримання Послуг, Додаткових сервісів та Додаткових платних сервісів.

Права доступу – перелік дій, які може виконувати Контактна особа при роботі з Послугою, Сервером або Обладнанням. Поділяються на:

 • програмний доступ – дії з налаштування та обслуговування програмного забезпечення Серверу або Обладнання;

 • фізичний доступ – дії з модернізації апаратної частини Серверу або Обладнання в межах Технічного майданчику Дата-центру;

 • вилучення Серверу або Обладнання – право виносу Серверу або Обладнання за межі Технічного майданчику Дата-центру;

 • екстрене сповіщення – право на першочергове сповіщення про стан Послуг та/або Серверу або Обладнання Абонента;

 • адміністративний доступ – право на вирішення питань, пов’язаних з Договірними відносинами, наданням Послуг (їх перелік та об’єм), веденням документації по Договору.

Протокол замовлених послуг (Додаток до Договору) – документ, який визначає індивідуальні умови надання та отримання Послуг, Додаткових сервісів та/або Додаткових платних сервісів, що входять до певного Пакету, відповідно до чинних Тарифів.

Рахунок (для юридичних осіб – Рахунок-фактура надалі) – розрахунковий документ, де вказана сума платежу за Послуги та/або Додаткові платні сервіси згідно з чинними Тарифами.

Сальдо – різниця між надходженням коштів від Абонента і видатком коштів (нарахуванням коштів) за Послуги та Додаткові платні сервіси, відповідно до чинних Тарифів та цих Правил. Додатне сальдо – перевищення надходження коштів над видатком на особовому рахунку. Від’ємне сальдо – перевищення видатку коштів над надходженням на Особовий рахунок.

Сайт Дата-центру – підсистема Білінгу, призначена для перегляду обсягів наданих Абоненту Послуг та внесення змін на свій Особовий рахунок (ОР).

Сервер – комп’ютер, на якому зберігаються файли веб-сайту або інші дані, що призначені для обробки запитів через Інтернет.

Система – це програмно-апаратний комплекс для забезпечення доступу до Інтернету.

Систематичне порушення – три або більше порушень.

Стартове встановлення на Сервер операційної системи та програмного забезпечення – стартове встановлення на Сервер операційної системи та стандартного програмного забезпечення, поточний перелік яких вказується на Сайті Дата-центру, а також налаштування мережевих параметрів для роботи в Інтернет.

Тарифи – документ, затверджений Директором ТОВ «ВОЛЯ-КАБЕЛЬ», у якому наводиться перелік, опис, вартість Послуг та Додаткових платних сервісів, що надаються Підприємством.

Тарифний план – сукупність технічних і вартісних параметрів Послуг, взаємопов'язаних між собою і таких, що визначають режим роботи Абонента: вартість Послуг згідно з чинними Тарифами, обсяг Трафіку, умови надання, порядок тарифікації Послуг, Додаткових сервісів та Додаткових платних Сервісів.

Телекомунікаційна мережа – комплекс технічних засобів, телекомунікацій та споруд, призначених для комутації, маршрутизації, передачі та/або прийому знаків, сигналів, зображень та звуків або будь-яких повідомлень, а також програм радіо та телебачення з використанням штучно створеного направляючого середовища (дротовими, оптичними системами між кінцевим Обладнанням).

Телекомунікаційна послуга - продукт діяльності Підприємства, спрямований на задоволення потреб Абонентів у сфері телекомунікацій.

Технічний майданчик – спеціально обладнане приміщення Дата-центру, де надається Послуга та в якому створені спеціальні умови для функціонування Серверу та Обладнання, а саме: необхідні кліматичні умови, безперебійне електроживлення.

Технічні роботи – комплекс заходів, що вживаються Підприємством, або третіми особами для забезпечення робочого стану Дата-центру. В залежності від періоду інформування про такі заходи, є три види робіт:

 • Планові технічні роботи – роботи, у випадку проведення яких Підприємство не менше ніж за добу інформує Абонента на Контактну електронну адресу (адреси) Абонента про дату й час проведення робіт та можливого призупинення Послуги;

 • Невідкладні технічні роботи – роботи, у випадку проведення яких Підприємство менш ніж за добу інформує Абонента на Контактну електронну адресу (адреси) Абонента про дату й час проведення робіт та можливого призупинення Послуги;

 • Аварійні технічні роботи – роботи, про проведення яких Підприємство по факту інформує Абонента на Контактну електронну адресу (адреси) Абонента про дату й час призупинення надання Послуги.

Технічні умови – наявність технічних засобів комунікацій та інших ресурсів Дата-центру, які необхідні для технічної можливості надання Послуги Абоненту.

Трафік – обсяг інформації, що пройшов через порт, до якого підключений Сервер або Обладнання Абонента, надане йому в користування. Трафік вимірюється в байтах (кілобайтах, мегабайтах, гігабайтах).

Угода про розірвання Договору – документ, який підтверджує факт та визначає дату розірвання Договору та/або Протоколу замовлених послуг.

Штатне підключення до Послуги - роботи з первинного підключення до Послуг, до яких належать:

При розміщенні Серверу Абонента: • встановлення на Технічному майданчику та підключення Серверу до мережі безперебійного електроживлення та до мережі Інтернет;

 • складання та підписання Акту прийому-передачі Обладнання, в якому фіксується конфігурація та характеристики Серверу Абонента;

 • надання мережевих параметрів для роботи в Інтернеті.

При розміщенні Обладнання Абонента:

 • встановлення на Технічному майданчику та підключення Обладнання до мережі безперебійного електроживлення;

 • складання та підписання Акту прийому-передачі Обладнання, в якому фіксується конфігурація та характеристики Обладнання Абонента.

При наданні Послуги виділеного Серверу:

 • встановлення на Технічному майданчику та підключення Серверу до мережі безперебійного електроживлення та до мережі Інтернет;

 • за бажанням Абонента Стартове встановлення на Сервер операційної системи та програмного забезпечення;

 • надання мережевих параметрів для роботи в Інтернеті;

 • надання адміністративного доступу (root-доступ) на фізичному Сервері.

При наданні Послуги віртуального виділеного Серверу:

 • виділення віртуального Серверу на фізичному Сервері Підприємства;

 • стартове встановлення на Сервер операційної системи та програмного забезпечення;

 • надання адміністративного доступу (root-доступ) на віртуальному Сервері.


ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 1. Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3


База даних захищена авторським правом ©refos.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

увійти | реєстрація
    Головна сторінка


завантажити матеріал