Повне найменування підприємства із зазначенням підпорядкованостіСкачати 187,59 Kb.
Дата конвертації30.12.2016
Розмір187,59 Kb.
____________________________________________________________

(повне найменування підприємства із зазначенням підпорядкованості)ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ _______________________

(посада роботодавця і
_____________________________

найменування підприємства)


_________________ № _________

(число, місяць, рік)ІНСТРУКЦІЯ

З ОХОРОНИ ПРАЦІ № __________

ПІД ЧАС МОНТАЖУ

БЕТОННИХ І ЗАЛІЗОБЕТОННИХ КОНСТРУКЦІЙ

1. Загальні положення
1.1. Інструкція з охорони праці (далі - інструкція) розроблена згідно з вимогами Закону України "Про охорону праці" і встановлює правила виконання робіт і поведінки працівника на будівельному майданчику, у виробничих приміщеннях та на робочому місці відповідно до державних, міжгалузевих і галузевих нормативних актів про охорону праці.

1.2. Дія інструкції поширюється на всі підрозділи підприємства.

1.3. Відповідно до статті 18 Закону України "Про охорону праці” працівник зобов'язаний "знати і виконувати вимоги нормативних актів про охорону праці, правила поводження з машинами, механізмами, устаткуванням та іншими засобами виробництва, користуватися засобами колективного та індивідуального захисту, проходити у встановленому порядку попередні та періодичні медичні огляди".

1.4. Залежно від конкретних умов організації виробничого процесу, а також у зв'язку з допущеними аваріями і нещасними випадками до інструкції можуть вноситися зміни і доповнення, які викладаються на окремому аркуші з підписом керівника відповідного структурного підрозділу.

1.5. Інструкція є обов'язковим для виконання нормативним документом для монтажників бетонних та залізобетонних конструкцій при зведенні будинків.

1.6. Монтажні роботи (проектне установлення і кріплення залізобетонних виробів і конструкцій заводського виготовлення) слід виконувати відповідно до організаційно-технологічних рішень з техніки безпеки, передбачених у проекті провадження робіт.

1.7. До виконання монтажних робіт допускаються кваліфіковані робітники не молодше 18 років, які пройшли медичний огляд, навчання за типовими програмами і склали іспити та пройшли відповідні інструктажі з охорони праці.

До самостійного виконання монтажних робіт допускаються монтажники, які мають стаж верхолазних робіт не менше одного року і тарифний розряд не нижче 4-го.

1.8. Під час провадження робіт на діючому підприємстві повинен бути проведений інструктаж за участю працівників цього підприємства, відповідальних за охорону праці.

1.9. До роботи із стропування конструкцій допускаються робітники, які атестовані і мають посвідчення на право ведення стропальних робіт.

1.10. Монтажники повинні бути забезпечені наступними засобами індивідуального захисту:

1. Костюм бавовняний - термін носіння 10 міс.

2. Рукавиці з надолонниками з вініліошкіри - Т переривчастої - термін носіння 2 міс.

3. Напівчоботи шкіряні на нековзкій підошві - термін носіння 12 міс.

На зовнішній роботах узимку додатково:

4. Куртка бавовняна на прокладці, що утеплює, - термін носіння 36 міс.

5. Штани бавовняні на прокладці, що утеплює, - термін носіння 36 міс.

6. Валянки - термін носіння 48 міс.

1.11. Монтажники зобов'язані:

- виконувати правила внутрішнього трудового розпорядку; вимоги даної інструкції;

- не допускати сторонніх осіб на своє робоче місце;

- працювати тільки справним інструментом і пристосуваннями;

- користуватися виданим спецодягом, спецвзуттям і випробуваними засобами індивідуального захисту;

- палити в спеціально відведених місцях;

- додержуватися технологічної дисципліни;

- виконувати правила техніки безпеки, виробничої санітарії і гігієни праці.

1.12. Забороняється допуск сторонніх осіб, а також працівників у нетверезому стані на територію будівельного майданчика, у виробничі, санітарно-побутові приміщення і на робочі місця.

1.13. Усі особи, які знаходяться на будівельному майданчику, зобов'язані носити захисні каски. Робочі і інженерно-технічні працівники без захисних касок та інших необхідних засобів індивідуального захисту до виконання робіт не допускаються.

1.14. Будівельний майданчик, дільниці робіт, робочі місця, проїзди і проходи до них у темний час доби повинні бути освітлені згідно з нормами. Освітленість повинна бути рівномірною, без сліпучої дії освітлювальних приладів на працюючих. Провадження робіт у неосвітлених місцях не допускається.

1.15. У місцях проходів через виїмки і траншеї повинні бути встановлені містки завширшки не менше 0,6 м із поруччям заввишки 1 м.

1.16. Складування матеріалів, конструкцій і устаткування повинно здійснюватися відповідно до вимог проектів провадження робіт.

Проїзди, проходи і робочі місця необхідно очищати, не захаращувати, а розташовані поза будинками посипати піском чи шлаком у зимовий час. Проходи з ухилом більше 20° повинні бути обладнані трапами чи драбинами з огородженнями.

1.17. В залежності від виду, обсягу і прийнятої технології монтажних робіт робоча ланка (бригада) монтажників повинна бути забезпечена монтажним оснащенням і передбаченими в ППР вантажопідйомними машинами і механізмами.

1.18. Монтажники повинні:

- дотримуватися протипожежного режиму і вміти застосовувати первинні засоби пожежегасіння;

- у випадку виявлення несправності устаткування, пристосувань сповістити бригадира чи майстра (виконроба) або іншого працівника, відповідального за провадження даного виду робіт;

- знати і застосовувати прийоми і методи з надання першої допомоги потерпілим від нещасного випадку.

1.19. Про кожен нещасний випадок на об'єкті потерпілий чи очевидець повинен негайно сповістити майстра або іншого безпосереднього керівника робіт, який зобов'язаний:

- повідомити керівнику організації про нещасний випадок;

- зберегти до розслідування обстановку на робочому місці і стан устаткування такими, які вони були в момент події (якщо це не загрожує життю і здоров'ю оточуючих і не призведе до аварії).

1.20. В усіх випадках про загоряння чи пожежі необхідно негайно повідомити по телефону "01" у пожежну охорону і вжити заходів до гасіння пожежі наявними засобами.
2. Вимоги безпеки перед початком роботи
2.1. Перед початком роботи монтажнику необхідно:

- одягти спецодяг, перевірити його справність і відсутність дефектів;

- одягти запобіжний пояс. Він не повинен мати руйнувань, деформацій чи розриву вузлів і елементів, установлюваних зовнішнім оглядом. Запобіжний пояс, що не має тавра з датою періодичного випробування, до експлуатації не допускається. Запобіжний пояс повинен проходити випробування через кожні 6 місяців статичним навантаженням 400 кг тривалістю 5 хв.;

- одержати від майстра (виконроба) інструктаж про безпечні методи і прийоми праці, послідовність виконання виробничого завдання. Ознайомитися з проектом провадження робіт;

- оглянути робоче місце, перевірити і розмістити інструмент, устаткування, пристосування і оснащення для тимчасового кріплення конструкцій, передбачити вільні проходи (відповідно до технологічної карти).

Ручний інструмент повинен відповідати наступним вимогам:

- молотки і кувалди повинні мати поверхню бойка трохи випуклу та гладку, не збиту, без задирок, вибоїв, ум'ятин, тріщин і повинні бути щільно закріплені м'яким сталевим клином на дерев'яній ручці;

- ручки молотків і кувалд повинні бути виготовлені з твердих і в'язких порід сухого дерева і насаджені під прямим кутом стосовно осі бойка;

- ручки молотків і кувалд повинні бути прямими, овального перетину, з незначним стовщенням до вільного кінця. Поверхня ручки повинна бути гладкою, рівно зачищеною, без тріщин, задирок і сучків;

- ударні інструменти (шлямбури, зубила тощо) не повинні мати скошених чи збитих потилиць із задирками, ум'ятин, вибоїв, тріщин. Довжина інструмента повинна бути не менше 150 мм;

- кінці ручних інструментів, що служать для перевірки спів­вісності отворів при монтажі (конусні пробки, ломики для зборки тощо), не повинні бути збитими;

- струбцини складальні, застосовувані для скріплення двох-трьох деталей під зварювання, повинні бути рівними без вибоїв і тріщин.

2.2. До початку виконання монтажних робіт необхідно встановити порядок обміну умовними сигналами між особою, яка керує монтажем, і машиністом крана. Усі сигнали подаються тільки однією особою (бригадиром монтажної бригади, ланковим, стропальником), крім сигналу "Стоп", який може бути поданий будь-яким працівником, що помітив явну небезпеку.

2.3. До початку виконання робіт нульового циклу необхідно перевірити:

- стан укосів. Провадження робіт у котлованах з укосами, що зволожені, дозволяється тільки після ретельного огляду керівником робіт (майстром, виконробом) стану ґрунту укосів і обвалення нестійкого ґрунту в місцях, де виявлені "козирки" чи тріщини;

- міцність кріплення стінок траншей і котлованів;

- наявність інвентарних трапів і переносних драбин для спуску (підйому) у котлован.

2.4. Стропування вантажів слід виконувати інвентарними стропами відповідно до розроблених схем стропування. Вантажні гаки вантажозахватних засобів повинні бути оснащені запобіжними замикаючими пристроями, що запобігають мимовільному випадінню вантажу.

2.5. Робочі місця і проходи до них на висоті 1,3 м і більше та відстані менше 2 м від границі перепаду по висоті повинні бути огороджені тимчасовими огородженнями відповідно до вимог ДСТ 12.4.059-89.

При неможливості влаштування цих огороджень роботи на висоті необхідно виконувати з використанням запобіжних поясів і страхувальних канатів.

Місця кріплення запобіжних поясів під час виконання робіт повинні бути вказані виконробом чи майстром.

2.6. Усі прорізи і технологічні отвори в робочій зоні повинні бути огороджені тимчасовими огородженнями чи закриті суцільним міцним настилом.

Границі небезпечних зон, у межах яких можливе виникнення небезпеки в зв'язку з падінням предметів, повинні встановлюватися згідно з табл. 1.


Таблиця 1


Висота

можливого падіння предметів, мГраниця небезпечної зони

поблизу місць

переміщення

вантажів, м


поблизу будинку

чи споруди (від зовнішнього периметру), мДо 10

Св. 0 до 4

Св. 1,5 до 3,5

Св. 10 до 20

Св. 4 до 7

Св. 3,5 до 5

Св. 20 до 70

Св. 7 до 10

Св. 5 до 7

Св. 70 до 120

Св. 10 до 15

Св. 7 до 10

2.7. На будівельному об'єкті повинні бути розміщені знаки безпеки відповідно до ДСТ 12.4.026-76 для привертання уваги працюючих до безпосередньої небезпеки і попередження про можливу небезпеку.

2.8. До початку проведення монтажних робіт в умовах діючого підприємства експлуатовані електромережі і інші діючі інженерні системи в зоні робіт повинні бути відключені, а устаткування і трубопроводи - звільнені від вибухонебезпечних, горючих і шкідливих речовин.
3. Вимоги безпеки під час виконання роботи
3.1. Монтажник зобов'язаний виконувати тільки ту роботу, по якій проінструктований і допущений майстром чи виконробом.

3.2. Під час роботи бути уважним, не відволікатися самому і не відволікати інших.

3.3. Спуск у траншеї і котловани повинен здійснюватися по трапах, які мають бути твердими і мати кріплення, що виключають можливість їх зсуву. При довжині трапів більше 3 м під ними повинні встановлюватися проміжні опори. Ширина трапів повинна бути не менше 0,6 м.

3.4. На ділянці, де ведуться монтажні роботи, не допускається виконання інших робіт.

3.5. Способи стропування елементів конструкцій і устаткування повинні забезпечувати їх подачу до місця встановлення в положенні, близькому до проектного.

3.6. Забороняється піднімання збірних залізобетонних конструкцій, які не мають монтажних петель чи міток, що забезпечують їх правильне стропування і монтаж.

3.7. Очищення підлягаючих монтажу елементів конструкцій від бруду і полою слід проводити до їх підйому.

3.8. Начіпні монтажні площадки, драбини і інші пристосування, необхідні для роботи монтажників на висоті, слід встановлювати і закріплювати на конструкціях, що монтуються, до їх монтажу.

3.9. Під час переміщення вантажу монтажник зобов'язаний до підйому вантажу звернути особливу увагу на те, щоб ніщо не перешкоджало його підйому, дати сигнал, підняти вантаж на 20-30 см і переконатися, що області стропа натягнуті рівномірно, а вантаж застроповано надійно. Потім підняти вантаж на висоту, що забезпечує переміщення вантажу не менше, ніж на 0,5 м над предметами, що знаходяться на його шляху, і не менше 1,0 м - по горизонталі, дати сигнал на переміщення вантажу. Поданий елемент за командою монтажника повинен бути опущений над місцем встановлення не більше, ніж на 30 см, а потім монтажник повинен підійти, навести і встановити його на місце.

3.10. Елементи конструкцій, що монтуються, під час переміщення при необхідності повинні утримуватися від розгойдування й обертання гнучкими відтягненнями.

3.11. Під час монтажу для переходу з однієї конструкції на іншу повинні застосовуватися інвентарні драбини, перехідні містки і трапи, що мають огородження.

3.12. Встановлені в проектне положення елементи конструкцій повинні бути закріплені так, щоб забезпечувалася їх стійкість і геометрична незмінюваність.

Розстропування елементів конструкцій, встановлених у проектне положення, слід виконувати після постійного чи тимчасового надійного їх закріплення. Переміщати встановлені елементи конструкцій після їх розстропування, за виключенням випадків, обґрунтованих у ППР, не допускається.

Розстропування слід виконувати з перекриттів чи з інвентарних помостів. Для встановлення струбцин, розстропування, також для закладення стиків необхідно користуватися інвентарними пересувними площадками і монтажними драбинами. Забороняється застосовувати для цих цілей приставні драбини (з обпиранням їх на тимчасово закріплену змонтовану конструкцію).

3.13. Не допускається перебування людей на елементах конструкцій під час їх підйому чи переміщення.

3.14. Подавати елементи до місця монтажу слід з зовнішнього боку.

3.15. Під час перерви у роботі не допускається залишати підняті елементи конструкцій у висячому положенні.

3.16. Розчалювання для тимчасового закріплення конструкцій, що монтуються, повинні бути прикріплені до надійних опор (фундаментів, якорів тощо). Кількість розчалювань, їх матеріали і перетин, способи натягу і місця закріплення повинні встановлюватися ППР. Розчалювання повинні бути розташовані за межами габаритів руху транспорту і будівельних машин. Розчалювання не повинні торкатися гострих кутів інших конструкцій.

3.17. Переносити вантаж над людьми, а також знаходитися в зоні роботи крана людям, що не мають прямого відношення до цього, забороняється.

3.18. Не допускається перебування людей під конструкціями, що монтуються, до встановлення їх у проектне положення і закріплення.

3.19. Під час проведення монтажних робіт не допускається використовувати для закріплення технологічного і монтажного оснащення устаткування і трубопроводи, а також технологічні і будівельні конструкції без узгодження з особами, відповідальними за правильну їх експлуатацію.

3.20. Монтаж конструкцій кожного наступного ярусу (ділянки) будинку чи споруди слід виконувати тільки після надійного закріплення всіх елементів попереднього ярусу (ділянки) відповідно до проекту.

3.21. Монтаж і зварювання плит перекриття слід виконувати: першу - по ходу монтажу з риштування, наступні - із сусідніх, раніше встановлених плит із застосуванням запобіжного пояса.

3.22. Під час переміщення конструкцій монтажник повинен знаходитися поза контуром установлюваної конструкції з боку, протилежного напрямку подачі її краном.

3.23. У процесі монтажу конструкцій будинків чи споруд монтажники повинні знаходитися на раніше встановлених і надійно закріплених конструкціях чи засобах підмащування.

3.24. Монтаж сходових маршів і площадок будинків (споруд) повинен здійснюватися одночасно з монтажем конструкцій будинку. На змонтованих сходових маршах слід негайно встановлювати огородження.

3.25. Розчин під встановлюваний елемент повинен розстелятися до подачі елемента на його місце встановлення.

3.26. Під час виконання монтажних робіт забороняється:

- знімати стропи з встановлюваного елемента до закріплення його за проектом;

- переміщати вантаж над людьми і приміщеннями, у яких працюють люди;

- піднімати вантаж, засипаний землею, примерзлий, закладений іншими предметами;

- піднімати елементи і конструкції, маса яких невідома;

- застосовувати немарковану і ушкоджену тару;

- знімати тимчасове кріплення до постійного закріплення конструкції за проектом;

- перехід монтажників по встановлених елементах і конструкціях, що не мають огороджень, і перебування на них;

- складувати на змонтовані перекриття будівельних конструкцій і матеріалів;

- складувати на краю котловану чи траншеї ближче 1 м від брівки природного укосу (границі призми обвалення);

- допускати перекручування, вузли, петлеподібні заломи сталевих канатів при стропуванні вантажів.

3.27. Розстроповування ящика з розчином слід проводити тільки переконавшись, що він надійно встановлений на перекритті. Порожні ящики необхідно опускати вантажопідйомними механізмами.

3.28. Закріплення карабіна запобіжного пояса повинно здійснюватися до індивідуального страхувального пристосування, що закріплюється до монтажних петель плит перекриттів у місцях, вказаних майстром чи виконробом.

3.29. Вхід і вихід на робочі місця необхідно здійснювати при непрацюючому крані.

3.30. Не допускається виконувати монтажні роботи на висоті у відкритих місцях при швидкості вітру 15 м/с і більше, при ожеледі, грозі або тумані, що виключає видимість у межах фронту робіт. Роботи з переміщення і встановлення вертикальних панелей і подібних їм конструкцій з великою парусністю слід припиняти при швидкості вітру 10 м/с і більше.


4. Вимоги безпеки після закінчення роботи
4.1. Упорядкувати робоче місце, видалити сторонні предмети з проходів.

4.2. Застосовуваний ручний інструмент, пристосування очистити і забрати в призначене для них місце.

4.3. Перевірити, щоб усі змонтовані елементи були постійно чи тимчасово надійно закріплені.

4.4. Очистити спецодяг, спецвзуття і засоби індивідуального захисту від забруднень.

4.5. Повідомити майстра чи виконроба про всі несправності в оснащенні, пристосуваннях і інструменті.

4.6. Запобіжний пояс здати в комору, а чистий спецодяг і спецвзуття забрати в індивідуальну шафу. Відключити електроенергію, залишити побутове приміщення і закрити його на замок.


5. Вимоги безпеки в аварійних ситуаціях
5.1. При виникненні на об'єктах небезпечних умов необхідно вивести з небезпечної зони людей і повідомити керівника робіт.

5.2. При нещасних випадках і аваріях необхідно сповістити про це майстра чи іншого безпосереднього керівника робіт, що організовує подання допомоги потерпілим і приймає рішення про подальші дії працюючих і можливості провадження робіт.

При виникненні пожежі на будівельному майданчику необхідно негайно викликати пожежну охорону по телефону "01" і організувати його ліквідацію первинними засобами пожежегасіння.

5.3. Перш, ніж приступити до гасіння пожежі, необхідно відключити лінію електропостачання, тому що, застосовуючи хімічні вогнегасники або воду, можна потрапити під дію електричного струму.

5.4. Монтажнику забороняється здійснювати ремонт освітлення, електропроводки, підключення струмоприймачів (електрифікованого інструмента, приладів, електричних машин тощо). Ці роботи повинен виконувати фахівець (електрик).

5.5. Заходи, що виконуються при вітрі від 12 м/сек і більше, у тому числі при шквалах, смерчах:

- надійно закріпити нестійкі конструкції на монтажному обрії споруджуваних будинків;

- видалити з монтажного обрію споруджуваних будинків вільну від будівельних матеріалів тару, легкі матеріали та матеріали, що мають велику парусність;

- припинити роботи на монтажному обрії споруджуваних будинків;

- припинити роботу кранів;

- знеструмити повітряну електролінію будівельного майданчика.

5.6. Заходи, які виконуються при сильному дощі, грозі, тумані:

- роботу баштових кранів та інших механізмів, що знаходяться поза будинками, необхідно призупинити;

- не допускається виконувати монтажні роботи на висоті і у відкритих місцях;

- водовідвідні канави на будівельному майданчику повинні бути очищені, необхідно вжити заходів з влаштування водозахисних валів із ґрунту біля котлованів, входу і віконних прорізів підпілля.

5.7. Якщо є потерпілі, необхідно їм надати першу медичну допомогу, а при необхідності викликати “швидку медичну допомогу”.

5.8. Надання першої медичної допомоги.

5.8.1. Надання першої допомоги при ураженні електричним струмом.

При ураженні електричним струмом необхідно негайно звільнити потерпілого від дії електричного струму, відключивши електроустановку від джерела живлення, а при неможливості відключення - відтягнути його від струмоведучих частин за одяг або застосувавши підручний ізоляційний матеріал.

За відсутності у потерпілого дихання і пульсу необхідно робити йому штучне дихання і непрямий (зовнішній) масаж серця, звернувши увагу на зіниці. Розширені зіниці свідчать про різке погіршення кровообігу мозку. При такому стані необхідно негайно приступити до оживлення потерпілого і викликати “швидку медичну допомогу”.

5.8.2. Перша допомога при пораненні.

Для надання першої допомоги при пораненні необхідно розкрити індивідуальний пакет, накласти стерильний перев'язочний матеріал, що міститься у ньому, на рану і зав'язати її бинтом.

Якщо індивідуального пакету якимсь чином не буде, то для перев'язки необхідно використати чисту носову хустинку, чисту полотняну ганчірку тощо. На те місце ганчірки, що приходиться безпосередньо на рану, бажано накапати декілька крапель настойки йоду, щоб одержати пляму розміром більше рани, а після цього накласти ганчірку на рану. Особливо важливо застосовувати настойку йоду зазначеним чином при забруднених ранах.

5.8.3. Перша допомога при переломах, вивихах, ударах.

При переломах і вивихах кінцівок необхідно пошкоджену кінцівку укріпити шиною, фанерною пластинкою, палицею, картоном або іншим подібним предметом. Пошкоджену руку можна також підвісити за допомогою перев'язки або хустки до шиї і прибинтувати до тулуба.

При передбачуваному переломі черепа (несвідомий стан після удару по голові, кровотеча з вух або роту) необхідно прикласти до голови холодний предмет (грілку зі льодом або снігом, чи холодною водою) або зробити холодну примочку. При підозрі перелому хребта необхідно потерпілого покласти на дошку, не підіймаючи його, чи повернути потерпілого на живіт обличчям униз, наглядаючи при цьому, щоб тулуб не перегинався, з метою уникнення ушкодження спинного мозку.

При переломі ребер, ознакою якого є біль при диханні, кашлю, чханні, рухах, необхідно туго забинтувати груди чи стягнути їх рушником під час видиху.

5.8.4. Надання першої допомоги при опіках кислотами і лугами.

При попаданні кислоти або лугу на шкіру ушкоджені ділянки необхідно ретельно промити цівкою води на протязі 15-20 хвилин, після цього пошкоджену кислотою поверхню обмити 5%-ним розчином питної соди, а обпечену лугом - 3%-ним розчином борної кислоти або розчином оцтової кислоти.

При попаданні на слизову оболонку очей кислоти або лугу необхідно очі ретельно промити цівкою води протягом 15-20 хвилин, після цього промити 2%-ним розчином питної соди, а при ураженні очей лугом - 2%-ним розчином борної кислоти.

При опіках порожнини рота лугом необхідно полоскати 3%-ним розчином оцтової кислоти або 3%-ним розчином борної кислоти, при опіках кислотою - 5%-ним розчином питної соди.

При попаданні кислоти в дихальні шляхи необхідно дихати розпиленим за допомогою пульверизатора 10%-ним розчином питної соди, при попаданні лугу - розпиленим 3%-ним розчином оцтової кислоти.

5.8.5. Надання першої допомоги при теплових опіках.

При опіках вогнем, парою, гарячими предметами ні в якому разі не можна відкривати пухирі, які утворюються, та перев'язувати опіки бинтом.

При опіках першого ступеня (почервоніння) обпечене місце обробляють ватою, змоченою етиловим спиртом.

При опіках другого ступеня (пухирі) обпечене місце обробляють спиртом, 3%-ним марганцевим розчином або 5%-ним розчином таніну.При опіках третього ступеня (зруйнування шкіряної тканини) накривають рану стерильною пов'язкою та викликають лікаря.

5.8.6. Перша допомога при кровотечі.

Для того, щоб зупинити кровотечу, необхідно:

- підняти поранену кінцівку вверх;

- кровоточиву рану закрити перев'язочним матеріалом (із пакета), складеним у клубочок, придавити її зверху, не торкаючись самої рани, потримати на протязі 4-5 хвилин; якщо кровотеча зупинилася, то, не знімаючи накладеного матеріалу, поверх нього покласти ще одну подушечку з іншого пакета чи кусок вати і забинтувати поранене місце (з деяким натиском);

- при сильній кровотечі, яку не можна зупинити пов'язкою, застосовується здавлювання кровоносних судин, які живлять поранену область, за допомогою згинання кінцівок в суглобах, а також пальцями, джгутом або закруткою; при великій кровотечі необхідно терміново викликати лікаря.

5.9. Виконувати вказівки керівника робіт по ліквідації аварійної ситуації.
________________________ ________________ _________________

(посада керівника підрозділу (особистий підпис) (прізвище, ініціали)

/організації/ - розробника
УЗГОДЖЕНО:
Керівник (спеціаліст)

служби охорони

праці підприємства ______________ _______________

(особистий підпис) (прізвище, ініціали)


Юрисконсульт ______________ _______________

(особистий підпис) (прізвище, ініціали)


Головний технолог ______________ _______________

(особистий підпис) (прізвище, ініціали)


Каталог: instr
instr -> Академія педагогічних наук україни система контролю та оцінювання навчальних досягнень учнів початкової школи
instr -> Положення про організацію роботи праці учасників навчально виховного процесу в установах і закладах освіти затверджено наказом Міністерства освіти і науки України за №563 від 08. 2001 р. Директор
instr -> Державний стандарт базової І повної середньої освіти
instr -> Про проведення вступного інструктажу та інструктажу на робочому місці робляться відповідні записи в Журналі реєстрації вступного інструктажу з питань охорони праці та Журналі реєстрації інструктажів з питань охорони праці
instr -> Інструкція з охорони праці № під час експлуатації балонів
instr -> Узгоджено: Затверджено
instr -> На № Керівникам органів управління освітою
instr -> Інструктажі та інструкції з питань охорони праці, безпеки життєдіяльності
instr -> Голова профкому відділу освіти Начальник відділу освіти
instr -> Законодавстві Закон України «Про охорону праці», Закон України «Про освіту»


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©refos.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

увійти | реєстрація
    Головна сторінка


завантажити матеріал