Поверхневі води. Основні річкові басейни та їх характеристика. Характер гідрографії і водного режиму річокСкачати 133,77 Kb.
Дата конвертації01.12.2016
Розмір133,77 Kb.
Тема: Поверхневі води. Основні річкові басейни та їх характеристика.

Характер гідрографії і водного режиму річок.
Мета: - допомогти учням усвідомити основні поняття теми уроку;

 • визначити основні особливості гідрологічного режиму річок України, їх основні басейни;

 • продовжувати формувати навички роботи з тематичними і контурними картами;

 • прищеплювати любов до природи рідного краю, прагнення берегти її;

 • виховувати інтерес до географії.

Тип уроку: вивчення нового матеріалу.


Обладнання: підручник, атлас, фізична, кліматична, геоморфологічна карта України.
Хід уроку

І. Організаційний момент
ІІ. Актуалізація опорних знань, вмінь і навичок учнів

 1. Назвіть види поверхневих вод.

 2. Які з них, на вашу думку, є на території України?

 3. Що таке річка?

 4. Які ви знаєте частини річки? Дайте їм визначення?

 5. Назвати і охарактеризувати типи живлення річок.

 6. Що таке режим річки?

 7. Які види роботи виконують річки?


ІІІ. Мотивація навчальної та пізнавальної діяльності

На попередньому уроці ви закінчили вивчення теми «Клімат», а ще раніше — теми «Рельєф». Я сподіваюся, що під час їх вивчення ви переконалися в тому, наскільки вони важливі і що вони цілком слушно включені до наших підручників.

Сьогодні ми з вами почнемо вивчення нової теми. Щоб ви спробували самі здогадатися, як вона називається, я прочитаю вам епіграф до неї. Він належить письменнику Борису Харчуку, який виріс на берегах Горині. «Є люди, які закохані в героїчну суворість гір, у таємничу тишу лісів або в безмежжя вільних степів. А я люблю життєдайність води в будь-яких її проявах: і у величній повільності рівнинних річок, і в бурхливій нестямі гірських струмків, і в чистій пісні дзвінких джерел, і в загрозливому ревінні водоспадів...»

Отже, як називається тема, яку ми починаємо вивчати? Так, наша нова тема називається «Внутрішні води України». Дехто з вас може подумати: «Але чи настільки вона важлива для нас, щоб її вивчати в школі? Дійсно, ну, що таке ця вода? Онде вона всюди навкруги нас: в річках, в озерах, в болотах, в крані, в пляшках! Та ми ж з нею стикаємося по сто разів на день: п’ємо, руки миємо, квіти поливаємо, вологе прибирання в класах робимо, один одного обливаємо. Та хіба ж вона варта цілої теми в підручнику? Що ви думаєте з цього приводу?

Вода відіграє велику роль у житті людей і в їх господарській діяльності. З її наявністю або відсутністю пов’язані не тільки певні види господарської діяльності людини, але й саме існування людства. Недарма всі води, які є у тій чи іншій державі, обліковуються, охороняються і називаються водними ресурсами. Слово ресурс означає запас, до якого звертаються у випадку потреби. Подивіться на карту України!

-1-


- Ви бачите, що на ній багато річок, озер, боліт. Це так звані поверхневі води. А є ще й підземні води!

- Як ви вважаєте, які особливості вод України, і чи достатньо вона забезпечена водними ресурсами?

Це питання буде головним питанням нашої теми, яка розрахована на п’ять уроків, протягом яких ми ознайомимося з гідрологічними особливостями території України, її поверховими і підземними водами, навчимося характеризувати річки, виконаємо практичну роботу № 4.
ІV. Вивчення нового матеріалу


 1. Загальна характеристика поверхневих вод

На території країни є густа природна гідрографічна мережа: річки, озера, болота та штучні водні об’єкти: водосховища, канали, ставки. 4% загальної площі припадає на водні об’єкти – це близько 24 тис. км2.

Головним водним об’єктом є річка. Давайте ще раз подивимося на карту України.

Вона вся вкрита синіми лініями, які означають річки. На Україні їх багато, згідно з «Каталогом річок України», по її території протікає близько 71 тисячі великих і маленьких річок. На 1 км2, території припадає 250 метрів річок.

Річки використовуються практично у всіх сферах життя людини, тож не дивно, що життя наших предків було здавна пов’язане з річками. Це знайшло своє відображення і в піснях, і у звичаях нашого народу.


•  Назвіть українські пісні про річки! («Водограй», «Черемош», «Реве та стогне Дніпр широкий», «Там, де Ятрань круто в’ється»)

•  А які звичаї та обряди, що пов’язані з річками, ви знаєте? (Водохреща, Івана Купала)

•   А чи знаєте ви, що річки України дуже різні і дуже цікаві? Наприклад:

•  Найповноводніша річка України — Дніпро. Він же має найбільший річковий басейн, найбільший об’єм стоку і найбільшу дельту.

•  Найглибшою рікою України є річка Прут (місцями глибина становить 10 метрів).

•  Найкоротшою річкою України є річка Отуз завдовжки 4,5 км.

•  Річка Сліпа Турія, що на Волині, не має гирла, тобто нікуди не впадає.

•  Найкоротша назва українських річок складається з двох літер — річки Уж та Уг, а найдовша назва річки має 27 літер — це Перший Куяльник Кучурганський в Одеській області.
 1. Основні річкові басейни

а) Відкрийте атлас на с. 16. На карті «Поверхневі води» зображені басейни річок України.

Роздивіться уважно карту і дайте відповіді на наступні питання:

•  Басейни яких річок ви знайшли?

•  Який з них найбільший? (Дніпровський)

•  Який з них найменший? (Вісли)

б) Річки України відносяться до басейнів трьох морів: • Чорного моря: Дніпра(48% площі країни); Дністра(12%); Південного Бугу(10%);

Дунаю(10%); частини Криму; північного Причорномор’я.

- Азовського моря: Дону – в межах України басейн Сіверського Дінця (4%);

північного Приазов’я.


 • Балтійського моря: Вісли(1,6%).

в) Подивіться уважно на карту і скажіть, у які моря несуть свої води ( зі сх. на захід)

річки басейну Дону, Дніпра, Південного Бугу, Дністра, Дунаю?

-2-

г) Знайдіть басейн річки Вісли. Тут протікають річки Західний Буг і Сян.? Чи несуть вони свої води до Чорного і Азовського морів?

? А у яке море вони несуть свої води, якщо належать до басейну річки Вісла?

•  Які річки на території нашого краю ви знаєте?

•  Визначте, до якого басейну відноситься річка Південний Буг?


Отже, більшість річок України належать до басейнів Чорного та Азовського морів,

і лише Західний Буг і Сян — до басейну Балтійського моря.


А зараз, використовуючи атлас (с. 16), заповніть таблицю у робочих картках.

Напишіть приклади річок, які належать до кожного з басейнів.


Отже, річкова система України складається з річкових систем Дніпра, Дунаю, Дністра, Південного Бугу, Сіверського Донця, Західного Бугу тощо.

Густота річкової сітки не однакова в різних частинах України. Найгустіша вона у Карпатах, а найрідша — на півдні України.

• Як ви вважаєте, чому? Що впливає на густоту річкової сітки? (Клімат, рельєф, геологічна будова)

Вивчення другого питання ми завершимо невеличкою грою, яка допоможе вам закріпити і впорядкувати матеріал про річкові басейни. На кожній останній парті лежить аркуш формату А3, на якому написана назва найбільшої і найславетнішої річки України — Дніпра. За моєю командою кожна парта пише назву будь-якої лівої притоки Дніпра і передає листок уперед, і так далі. Коли листок доходить до першої парти — ви починаєте передавати його назад, але написи на ньому продовжуєте робити. Притоки ви будете шукати по фізичній карті в атласі на с. 6–7.

На виконання завдання відводиться 2 хвилини. Яка команда напише більше річок приток, та й виграла. Готові? Почали.

(Через 2 хвилини команди вивішують листки на дошці, зачитують їх. А решта учнів перевіряють правильність виконання.)

Усі річки України поділяються на гірські та рівнинні. Щоправда, є географи, які виділяють ще однин тип річок: гірсько-рівнинні. До нього вони відносять, наприклад, Дністер.
3.Живлення річок

Живлення річок — це складний процес. Від чого залежіть живлення?

•  Назвіть джерела живлення річок України. (Атмосферні опади).

У рівнинних річок 50–80 % припадає на талі снігові води з часткою дощового і підземного. На півдні частка снігового складає до 90% , а дощового майже зникає.Карпатські та річки Кримських гір мають переважно дощове живлення з великою часткою снігового і меншою - підземного.

-3-

4. Режим річок

Визначається переважно типом живлення і кліматичними особливостями.

•  Залежно від джерел живлення в річках змінюється рівень води.

•  Пригадайте, як називається цей процес.

•  Коли буває повінь на річках України? (Навесні:стрімкий підйом рівня води збільшується швидкість течії до 1 м/с)

•  Коли буває межень? (Улітку, липень — серпень, узимку)

•  Коли в Україні на річках є паводок ? (в період після повені до початку холодів, взимку більшість річок замерзає)

•  Коли замерзають річки України? Льодостав на річках починається з північного сходу на південний захід, а скресання у зворотному напрямку.

Для гірських річок характерним є паводковий режим з максимумами навесні. У Карпатах такий режим зберігається протягом року, у Кримських горах – в холодний період.
 1. Гідрографічні характеристики

а) З режимом річок тісно пов’язана витрата води. Витрата води — об’єм води, що протікає за визначений час через поперечний переріз річки (м3/с).

· V

•  Коли бувають найбільші витрати води в річках?

•  Кількість води, яку несе річка впродовж року, становить її річний стік.

•  Річний стік залежить від клімату і коливається залежно від сезону.


б) Характер течії річок можна визначити за допомогою похилу річки. Якщо він дорівнює десятку сантиметрів на кілометр, то річка рівнинна, а якщо 1000–7000 см/км — гірська. Для цього нам потрібно спочатку визначити падіння річки.

Падіння — це перевищення рівня висоти витоку річки над гирло.

П = НВ – НГ

Визначимо для прикладу падіння річки Дніпро, яка бере початок у Росії на Валдайській височині з болота Аксінінський мох. Її витік знаходиться на висоті 252 м, а гирло — на висоті рівня Чорного моря. Яка висота гирла Дніпра? (0 м над рівнем моря)

П = 252 – 0 = 252 (м)

в) Похил річки — відношення падіння (см) до її довжини (км).

Похил = П : Д,

де Д — довжина річки.

Розрахуємо похил річки Дніпро.

Похил = 25 200 см : 2201 км = = 11 см/км

Отже, річка Дніпро за цим показником — яка? (Рівнинна)

У гірських річок цей показник значно вищий — понад 1000 см/км. Річки Карпат мають показник падіння до 7000 см/км.


 1. Робота річок

руйнування ---- перенесення ---- накопичення або

ерозія ----------- транспортування --- акумуляція

Внаслідок цих процесів створюються річкові долини.

Базис ерозії – рівень, до якого річка може поглиблювати своє річище (нижче від цього рівня русловий потік втрачає здатність поглиблювати дно).

Більшість річок України належить до рівнинного типу, але в Карпатах та Криму є гірські річки. Гірський рельєф зумовлює значну швидкість течії води, яка проводить велику руйнівну роботу. Річища, заповнені галькою і валунами, брилами гірських порід. У місцях, де залягають стійкі гірські породи, потоки води стрімко падають вниз, утворюючи водоспади. Найбільшим з них в Українських Карпатах є водоспад Шипот, в Кримських горах — водоспад Джур-Джур.

-4-


V. Закріплення вивченого матеріалу

1. Показати на карті найбільші річки України.

2. До яких басейнів належать річки України?

3. Як розподіляються по території ?

4. Закінчіть речення, що характеризують річки України:

- для більшості характерна повінь… .

- переважне живлення… .

- найбільший річний стік має ріка… .

5. Обчисліть похил однієї з річок нашої місцевості.

6. Допиши речення ( 2 завдання на робочій картці).


VІ. Підсумки уроку
VІІ. Домашнє завдання

 1. §22-23.

 2. Підготувати додатковий матеріал про річки України.

 3. На контурну карту нанести кольором річкові басейни трьох морів.

-5-


Додаток

Робоча картка учня


 1. Нові поняття

Падіння — це перевищення рівня витоку річки над гирлом.

Падіння = Висота витоку – Висота гирла (у метрах)

Похил — це відношення падіння річки в метрах до її довжини в кілометрах.

Похил = Падіння (см) : Довжина (км)

Річний стік — кількість води, яку несе річка впродовж року.

Витрати води — це об’єм води, що проходить через поперечний переріз річки за одиницю часу (метрів кубічних за секунду).· V

Витрата води (Q) = Площа поперечного перерізу (F). Швидкість течії річки (V)2. Допиши речення.

В Україні багато річок. Більшість з них відносяться до басейну _______________________________ та морів, і лише річки __________________ та належать до басейну Балтійського моря. Річкова сітка нерівномірна: вона густіша на __________________ країни і ____________ на півдні країни. Річки в Україні поділяються на ______________ та ______________ . Річки тісно пов’язані з рельєфом і ______________ . ______________ визначає напрям течії, падіння і _____________ річки. А клімат визначає _____________ і ____________ . У річок України переважає мішане живлення. Найбільша річка України –

____________(Данапріс, Славутич, Борисфен).
3. Знайди відповідність.


1

Русло

А

Заглиблення, у якому тече річка

2

Притоки

Б

Початок річки

3

Басейн річки

В

Річки, що впадають в головну річку

4

Виток

Г

Місце впадіння річки

5

Гирло

Д

Територія, з якої річка та її притоки збирають воду

Правильні відповіді
1

2

3

4

5

-6-


База даних захищена авторським правом ©refos.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка