Постанова колегії відділу освіти Сокальської райдержадміністраціїСкачати 238,86 Kb.
Дата конвертації19.01.2017
Розмір238,86 Kb.
ТипПостанова
ПОСТАНОВА

колегії відділу освіти Сокальської райдержадміністрації

від 04.11.2010р.

Про схвалення районної освітянської програми

«Обдаровані діти» на 2010-2015рр.
Метою Програми є підтримка обдарованої дитини шляхом створення умов для вільного гармонійного розвитку особистості, забезпечення можливостей для навчання здібної, обдарованої, талановитої молоді, залучення її до систематичної пошукової, науково-дослідницької, експериментальної роботи, впровадження нових технологій навчання, виховання активної, самостійної, ініціативної особистості, яка здатна жити і розвиватися у світі, що постійно змінюється.

Завданнями Програми є :

 • створення системи цілеспрямованого виявлення, підтримки, розвитку, навчання та виховання обдарованих дітей на діагностичній основі;

 • створення умов для розвитку обдарувань учнів відповідно до їх нахилів, інтересів, здібностей;

 • забезпечення якісних змін у змісті освіти, модернізація навчально-виховного процесу;

 • впровадження нових освітніх технологій в роботі із обдарованими дітьми (в контексті профільного навчання та впровадження пріоритетних напрямків роботи);

 • сприяння розвитку пізнавальних інтересів у дітей, ознайомлення з науковим вивченням навколишнього світу через удосконалення науково-дослідної, інноваційної, експериментальної діяльності;

 • створення у НЗ району освітнього середовища для формування життєво-компетентної особистості;

 • підвищення соціального статусу обдарованої молоді та її
  наставників,
  створенню системи стимулювання інтелектуально й творчо обдарованих дітей та молоді, педагогічних працівників, які їх навчають;

 • підготовка педагогічних працівників шкіл, позашкільних закладів до роботи з обдарованою учнівською молоддю, переорієнтація на розвиток якостей творчої особистості в учнів.

Програма зорієнтована на різні вікові рівні: молодший шкільний, підлітковий, старшокласників. Впровадження програми передбачає тісну співпрацю всіх учасників навчально-виховного процесу: працівників шкіл, позашкільних закладів, дошкільних установ, відділу освіти, методичного кабінету, організацій, громадськості, органів місцевої влади, наукових установ ін.

Програма складена з урахуванням можливостей місцевих загальноосвітніх, позашкільних та дошкільних навчальних закладів і є основним документом, що визначає стратегію пошуку, виховання і розвитку обдарованих дітей району.

Програма має відкритий характер, може коректуватися, конкретизуватися, змінюватися, доповнюватися в залежності від реальних умов. Впровадження програми не виключає також реалізацію інших програм і проектів, може синтезуватися та інтегруватися з ними.
Виходячи з вищезазначеного, колегія відділу освіти
ПОСТАНОВЛЯЄ:
1. Інформацію завідувача РМК Г.Гібляк взяти до уваги.

2. Затвердити районну освітянську програму «Обдаровані діти» на 2010-2015рр. (далі-Програма)3. Районному методичному кабінету:
3. 1. Розробити заходи щодо виконання Програми на ІІ 2010-2011 н.р. та внести відповіді корективи до плану роботи РМК в частині «Робота з обдарованими дітьми».

До 10.10.2010р.

3.2. Організувати презентацію Програми серед керівників шкіл.

Грудень 2010р.

3.3. Надати науково-методичну допомогу у розробці проектів відповідних окружних та шкільних Програм.

До 20.11.2010р.4. Директорам ЗНЗ, ПНЗ, завідувачам ДНЗ:
- забезпечити ознайомлення з Програмою педагогічні колективи НЗ;

Листопад 2010р.

- забезпечити створення шкільних програм «Обдаровані діти» та відповідних заходів на 2010-2011 н.р..

До 1.12.2010р.

- звітувати про виконання Програми.

До 15 червня щорічно

Голова колегії: Роман Монастирський

Секретар колегії: Леся КовалишинПрограма «Обдарована дитина. 2010-2015рр.»

(Сокальський район)

І. Загальні положення. Мета, завдання програми

Визнання людини як особистості та найвищої цінності суспільства потребує змінити застарілі уявлення про творчість, трактуючи її не як своєрідну діяльність, але й як прорив повноцінності життя, адекватного ставлення людини до себе і до світу.

Розбудова суверенної, демократичної, правової держави потребує від органів виконавчої влади, місцевого самоврядування, громадянських організацій, творчих спілок вжити заходів щодо збереження і розвитку творчого потенціалу нації, формування в суспільстві сприятливих умов для становлення особистості та підтримки обдарованих дітей.

Питання роботи відділу освіти, районного методичного кабінету та педагогічних колективів щодо виявлення та психолого-педагогічного супроводу обдарованих дітей, науково-методичного забезпечення даного напрямку роботи потребує удосконалення з точки зору модернізації форм і методів роботи, системності, науковості.

Районна освітянська програма «Обдаровані діти» на 2010-2015 роки (далі – Програма) спрямована на забезпечення формування інтелектуального потенціалу вихованців, учнів шляхом створення оптимальних умов для виявлення, надання підтримки в розвитку творчого потенціалу, самореалізації та постійного самовдосконалення обдарованої молоді району.

Програма створена для реалізації Законів України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», «Про загальну середню освіту», «Про позашкільну освіту», Державної національної програми «Освіта», Національної доктрини розвитку освіти, програми «Діти України», Концепції державної програми роботи з обдарованою молоддю на 2006 – 2010рр та інших нормативних документів.Мета Програми: підтримка обдарованої дитини шляхом створення умов для вільного гармонійного розвитку особистості, забезпечення можливостей для навчання здібної, обдарованої, талановитої молоді, залучення її до систематичної пошукової, науково-дослідницької, експериментальної роботи, впровадження нових технологій навчання, виховання активної, самостійної, ініціативної особистості, яка здатна жити і розвиватися у світі, що постійно змінюється.
Завдання Програми:

 • створення системи цілеспрямованого виявлення, підтримки, розвитку, навчання та виховання обдарованих дітей на діагностичній основі;

 • створення умов для розвитку обдарувань учнів відповідно до їх нахилів, інтересів, здібностей;

 • забезпечення якісних змін у змісті освіти, модернізація навчально-виховного процесу;

 • впровадження нових освітніх технологій в роботі із обдарованими дітьми (в контексті профільного навчання та впровадження пріоритетних напрямків роботи);

 • сприяння розвитку пізнавальних інтересів у дітей, ознайомлення з науковим вивченням навколишнього світу через удосконалення науково-дослідної, інноваційної, експериментальної діяльності;

 • створення у НЗ району освітнього середовища для формування життєво-компетентної особистості;

 • підвищення соціального статусу обдарованої молоді та її
  наставників,
  створенню системи стимулювання інтелектуально й творчо обдарованих дітей та молоді, педагогічних працівників, які їх навчають;

 • підготовка педагогічних працівників шкіл, позашкільних закладів до роботи з обдарованою учнівською молоддю, переорієнтація на розвиток якостей творчої особистості в учнів.

Програма зорієнтована на різні вікові рівні: молодший шкільний, підлітковий, старшокласників. Впровадження програми передбачає тісну співпрацю всіх учасників навчально-виховного процесу: працівників шкіл, позашкільних закладів, дошкільних установ, відділу освіти, методичного кабінету, організацій, громадськості, органів місцевої влади, наукових установ ін.

Програма складена з урахуванням можливостей місцевих загальноосвітніх, позашкільних та дошкільних навчальних закладів і є основним документом, що визначає стратегію пошуку, виховання і розвитку обдарованих дітей району.

Програма має відкритий характер, може коректуватися, конкретизуватися, змінюватися, доповнюватися в залежності від реальних умов. Впровадження програми не виключає також реалізацію інших програм і проектів, може синтезуватися та інтегруватися з ними.
Паспорт програми
Ініціатор розроблення програми – відділ освіти Сокальської РДА, методичний кабінет

Розробник програми –методичний кабінет.

Відповідальний виконавець програми –методичний кабінет

Учасники програми –відділ освіти, методичний кабінет, рада освітніх округів, керівники та педагогічні колективи навчальних закладів району, учні, вихованці.Термін реалізації програми – 2010-2015 рр.


№з/п

Зміст

Термін виконання

Відповідальні

Розділ ІІ. Організаційне, науково-методичне забезпечення роботи з обдарованими дітьми
Проводити роботу із збереження існуючої мережі опорних начальних закладів, навчальних закладів нового типу, позашкільних навчальних закладів, розширення мережі дошкільних навчальних закладів.

2010-2015рр.

Відділ освітиПроводити роботу з питань інформаційного та науково-методичного забезпечення впровадження нових науково-теоретичних засад та спеціальних сучасних методик виявлення, розвитку та підтримки обдарованих дітей у навчально-виховний процес загальноосвітніх навчальних закладів району.

постійно

РМКВидати каталог навчальних програм (рекомендованих МОН) з предметів поглибленого вивчення, профільного навчання (факультативів, курсів за вибором, гуртків) для роботи з обдарованими дітьми.

До грудня 2010р.

РМКОрганізувати роботу по створенню програм для курсів, факультативів, гуртків, методичних розробок уроків, виховних заходів, навчально-методичних комплексів для роботи з обдарованими дітьми.

2010-2015 н.р.

РМКПровести конкурс авторських програм учителів, керівників гуртків, психологів, спрямованих на виявлення та розвиток обдарованих дітей.

2011-2012 н.р.

РМК

 1. 6.

Створити, оновлювати, популяризувати анотований каталог публікацій з проблеми «Робота з обдарованим дітьми».

Щоквартально

РМКПровести ”круглий стіл” з керівниками ЗНЗ за участю науковців з проблеми «Формування особистості сучасного старшокласника виходячи з моделі випускника»

2012

РМКПровести науково-практичну конференцію з керівниками НЗ „Ефективні засоби і технології пошуку, навчання і виховання обдарованих дітей”.

2011

РМКОрганізувати роботу опорних НЗ з питань роботи з обдарованими дітьми.

Протягом 2010-2011 н. р.

РМКВивчати та популяризувати кращий досвід вчителів, керівників гуртків, вихователів з проблеми роботи з обдарованими дітьми.

2010-2015 н.р.

РМКРозглянути питання удосконалення роботи з обдарованими дітьми на засіданнях ОМО вчителів-предметників, організовувати конференції, семінари, школи перспективного педагогічного досвіду, майстер-класи з питань виявлення, навчання і розвитку здібностей обдарованих дітей для різних категорій педпрацівників.

Щорічно, відповідно плану роботи РМК

РМКОрганізувати роботу творчих груп вчителів-предметників «Організація роботи з обдарованими дітьми при викладанні предмету»

2011-2012н.р. .

РМКПровести навчальний семінар-практикум для директорів шкіл з проблеми «Планування та організація роботи з обдарованими дітьми: системний підхід» та презентацію районної програми на базі Сокальської гімназії, Куличківської ЗШ І-ІІст.

Грудень 2010р.

РМКПровести навчальний семінар-практикум для заступників директорів з навчально-виховної роботи з проблеми «Планування та організація роботи з обдарованими дітьми: системний підхід» та презентацію районної програми на базі Угнівської ЗШ І-ІІІст., Варязької ЗШ І-ІІІст.

Лютий, квітень 2011 року

РМКСтворити банк діагностичних методик для виявлення обдарованих дітей.

До 1 грудня 2010 р.

РМКСтворити у шкільних методичних кабінетах інформаційно-методичні куточки «Робота з обдарованими дітьми»

Грудень 2010р.

Адміністрація шкілПідготувати для керівників вчителів-предметників методичні рекомендації та методичні посібники:

«Робота з обдарованими дітьми у школі: системний підхід»

«Диференційоване навчання в системі особистісно орієнтованого підходу»

«Робота з обдарованими дітьми: нормативно-інформаційне та науково-методичне забезпечення»

Організація науково-дослідної роботи у школі

Наукове товариство у школі: алгоритм організації і функціонування

Розвиток лідерських якостей в учнів

Виявлення обдарованості старших дошкільнят .

Виявлення обдарованості дитини: діагностика.


2010р.
2010р.
2011р.
2010р.
2011р.

2010р.
2012р.

2013р.

2014р.


РМК

20.

Організовувати педагогічні лекторії для батьків з питань виявлення і підтримки обдарованості у дітей

2010-2015рр.

Адміністрація шкіл

21.

Розробити рекомендації для батьків з питань розвитку творчих здібностей дитини.

2012

РМК

Розділ ІІІ. Створення ефективної системи пошуку обдарованої молоді
Розширити систему раннього і поетапного виявлення обдарованих дітей в ДНЗ, початковій школі

2011р.

РМК,

ОППКП
Щорічно проводити тестування щодо вивчення розумового потенціалу та здібностей учнів ЗНЗ

2010-2015

РМК,

практичні психологи

Систематично поновлювати у кожному навчальному закладі інформаційний банк даних про обдарованих дітей та єдиний банк даних по районі на основі:

 • співбесіди з вчителями, батьками, учнями;

 • діагностики здібностей;

 • результатів участі у олімпіадах, конкурсах, науково-дослідній роботі, факультативах, гуртках.

Щорічно у червні

РМК,

Рада округів,

дирекція шкіл
Проводити роботу по виявленню обдарованих дітей серед дітей-інвалідів

Постійно

РМК,

РМППКП


Розділ ІV. Навчання, виховання та розвиток обдарованої молоді
Розширювати мережу гуртків, секцій у НЗ району відповідно нахилів, інтересів учнів.

Щорічно, до 10 вересня

Керівники шкіл, РМКОрганізовувати роботу міжшкільних факультативів для обдарованих дітей на базі опорних шкіл.

Щорічно, до 10 вересня

Ради округівРозширювати мережу експериментальних майданчиків, класів з поглибленим вивченням окремих предметів, профільних класів та проводити роботу із збереження та повноцінного функціонування мережі шкіл нового типу.

Постійно

Відділ освіти, РМКМаксимально використовувати варіативну складову робочих навчальних планів загальноосвітніх шкіл району для організації курсів за вибором, факультативів, що будуть задовольняти інтереси учнів, розвивати їх нахили та здібності

Постійно

Адміністрація шкілНалагодити функціонування та модернізувати роботу літніх оздоровчих таборів для обдарованих учнів.

Щорічно у червні

Відділ освіти, адміністрація шкілОрганізувати експериментальну роботу класних керівників з обдарованим дітьми на основі індивідуальних програм розвитку.

2011-2012 н.р.

Адміністрація шкілЗалучати до роботи з обдарованими дітьми працівників відділу культури, органів охорони здоров’я, спеціалістів різних галузей, наукових працівників освітніх установ, ВНЗ.

Відповідно планів роботи НЗ

Відділ освіти, РМКСприяти організації у НЗ учнівських наукових товариств, клубів інтелектуалів, обдарованих дітей

2010-2012рр.

Адміністрація шкілПроводити районні учнівські читання (конференції) з актуальних проблем навчання, виховання учнівської молоді.

Щорічно у червні

РМК,

Учнівський парламент

Продовжувати впровадження пріоритетних напрямків позакласної роботи шкіл. Створити в опорних школах та в школах, що працюють за пріоритетним напрямком власні моделі науково-дослідної роботи учнів.

ІІ семестр 2010-2011н.р.

Адміністрація шкіл,

РМК
Проводити І та ІІ тури олімпіад з базових дисциплін за власною моделлю.

Розробити положення «Проведення І та ІІ етапів Всеукраїнських олімпіад з базових дисциплін». Започаткувати районні олімпіади з зарубіжної літератури та для учнів 4-их класів.Щорічно,

жовтень-грудень


2010р.

2010-2011н.р.РМК, заступники голів округівУдосконалювати форми і методи підготовки учнів до олімпіад через створення у НЗ «Шкіл олімпійського резерву».

З 2011-2012 н.р.

РМК

Адміністрація шкіл

Залучати учнів шкіл до інтерактивних інтелектуальних конкурсів «Колосок», «Бобер», «Кенгуру», «Левеня», «Лелека».

Постійно

РМК, адміністрація шкілПродовжити роботу щодо залучення учнів НЗ до навчання в МАН.

Постійно

РМКПосилити роботу щодо залучення учнів до реалізації науково-дослідницьких, навчальних, соціальних цільових проектів.

Постійно

Адміністрація шкілЗалучати обдарованих дітей до участі в районних, обласних, всеукраїнських, міжнародних конкурсах, змаганнях, турнірах та ін..

Відповідно планів роботи відділу освіти, РМК

РМК

Адміністрація шкіл

Організувати фестивалі обдарованості у секціях:

Щорічно,

червень


РМК, ради округів
- науково-дослідна робота


- творчі здібності


- спортивні досягнення


- інтерактивні здібності


- дитина диво в рамках роботи пришкільних оздоровчих таборів

Розпочати роботу щодо створення музею творчих доробків школярів «Алея творчості» в освітніх округах.

2011 р.

Рада округівПродовжувати роботу клубу інтелектуальної молоді «Що?Де?Коли?».

Постійно

РМК

Адміністрація шкіл

Проводити у НЗ шкільний конкурс «Учень школи» з метою стимулювання творчої самореалізації учнів.

Щорічно, травень

Адміністрація шкілПроводити районний конкурс серед старшокласників «Лідер року».

Щорічно, травень

РМК

Розділ V. Експертиза і аналіз якості роботи з обдарованими дітьми
Проводити аналіз результатів роботи навчальних закладів з обдарованими дітьми.

Відповідно плану роботи в.о. та РМК

Відділ освіти, РМКВести контроль стану викладання та моніторинг навчальних досягнень учнів, що відвідують шкільні та міжшкільні факультативи .

Відповідно плану роботи в.о., РМК, планів роботи освітніх округів

Адміністрація шкіл,

Рада округу

Проводити системний моніторинг розвитку обдарованої дитини в системі «ДНЗ-ЗНЗ-ПНЗ-ВНЗ».

Систематично

Адміністрація НЗСтворити та поновлювати аналітичний збірник «Обдарована дитина»: аналітичні матеріали результатів роботи з обдарованими дітьми у НЗ Сокальського району за розділами:

Щорічно, червень

РМК
І. Результати олімпіад з базових дисциплін.


ІІ. Результати участі учнів в інтелектуальних конкурсах


ІІІ. Результати учнівських, творчих і інтелектуальних конкурсів.


ІV.Результати спортивних досягнень.


V. Результати науково-дослідної роботи, роботи МАН.


VI. Проекти. Реалізовані в контексті розвитку шкіл по пріоритетних напрямках.


VII. Участь в міжнародних конкурсах, проектах .

Спостерігати за динамікою особистих досягнень учнів через впровадження учнівського портфоліо.

З 2010-2011 н.р.

Адміністрація шкіл, РМКРозробити проект використання учнівського портфоліо в систему вступу до шкіл нового типу.

До 01.01.2012р

РМКЗдійснювати моніторинг результативності роботи з обдарованою молоддю педагогічних працівників, які мають звання «вчитель вищої категорії», "старший вчитель", "вчитель-методист".Розділ VІ. Створення позитивного інформаційного простору
Створити та популяризувати розширену базу даних про мережу гуртків, секцій, факультативів, експериментальних майданчиків у НЗ району «Локальні освітні майданчики»ю

2011р.

РМК,

Ради округів

Залучати дітей (особливо малозабезпечених, дітей-сиріт, з багатодітних сімей до роботи у секціях, гуртках, заходах) через засоби масової інформацію.

постійно

РМКШироко висвітлювати зміст та хід реалізації Програми у засобах масової інформації , на освітянських сайтах.

постійно

РМК,

керівники прес-служб округів4.

Створити сторінки в окружних газетах «Шукаємо таланти»

І півріччя 2010-2011н.р.

Керівники прес-центрів

5.

Пропагувати найкращий досвід роботи вчителів-новаторів, психологів, класних керівників з проблеми вивчення та розвитку природних обдарувань учнів у ЗМІ, фаховій пресі.

постійно

РМК

6.

Практикувати проведення науково-популярних програм, зустрічей з учнями, батьками, громадськістю з питань результатів роботи з обдарованою молоддю.

З 2011-2012 н.р.

РМК,

Керівники прес-центрівРозділ VІІ. Забезпечення соціально-правових гарантій
Забезпечувати відпочинок обдарованих дітей з малозабезпечених сімей у літніх пришкільних та стаціонарних таборах.

Щорічно, червень

Відділ освітиПродовжувати практику морального та матеріального(одноразове преміювання) стимулювання учнів, які стали переможцями та призерами олімпіад, конкурсів

Щорічно, травень

Відділ освітиПродовжувати практику морального та матеріального стимулювання педагогічних працівників, учні яких стали переможцями Міжнародних, Всеукраїнських, обласних, предметних олімпіад, конкурсів, турнірів, фестивалів.

Щорічно, жовтень

Відділ освітиЗапровадити систему іменних премій за результатами моніторингу досягнень обдарованих учнів.

З 2012 року

Відділ освіти

Розділ VІІІ. Фінансування

Фінансування програми здійснюється з місцевого бюджету та інших джерел, використання яких не заборонено чинним законодавством.Розділ ІX. Очікувані результати

Виконання даної Програми дасть змогу :
 • створити загальнорайонну систему виявлення, підтримки, розвитку, навчання та виховання здібних, обдарованих і талановитих учнів;

 • удосконалювати форми та методи роботи з даною категорією дітей в урочний та позаурочний час;

 • створити творче середовище, яке сприятиме розвитку природних можливостей кожного учня;

 • підвищити рівень професійної компетентності педагогів у виборі форм, методів, засобів, технологій навчання і виховання.

 • поширювати досвід використання нових педагогічних та інформаційних технологій для забезпечення якісної освіти обдарованих дітей.

Каталог: frames -> metodrob -> doc
doc -> Змінювання прикметників за родами. Родові закінчення прикметників
doc -> Відділосвіт и
doc -> Види теплопередачі
doc -> Характеристика вчителя математики Стенятинської зш І-ІІІ ступенів Крецул Оксани Євгенівни
doc -> Рей Бредбері "451 за Фаренгейтом"
doc -> План роботи Стенятинської зш І-ІІІ ступенів з реалізації
doc -> Я працюю вчителем у школі з 1989 р., після закінченого філологічного факультету Львівського Національного університету. Мені присвоєно вищу кваліфікаційну категорію за наслідками двох попередніх атестацій


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©refos.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

увійти | реєстрація
    Головна сторінка


завантажити матеріал