Положення про майстер-клас пояснювальна записка Майстер-класСкачати 88,36 Kb.
Дата конвертації23.02.2017
Розмір88,36 Kb.
ТипПоложення
Положення про МАЙСТЕР-КЛАС
Пояснювальна записка
Майстер-клас - (від англійського masterclass: master - кращий в якій-небудь області class - заняття, урок) - Майстер-клас - сучасна форма проведення навчального тренінгу-семінару для відпрацювання практичних навичок за різними методиками і технологіями з метою підвищення професійного рівня і обміну передовим досвідом учасників, розширення кругозору і прилучення до новітніх галузей знання.
Майстер-класи схожі на курси підвищення кваліфікації для тих, хто вже відбувся як фахівець, але хотів би дізнатися більше.

Майстер-клас для професіоналів - це можливість познайомитися з новою технологією, новими методиками і авторськими напрацюваннями. А це означає крок вперед у своїй справі.

Майстер-клас - це семінар, під час якого ведучий спеціаліст розповідає і, що ще більш важливо, показує, як застосовувати на практиці нову технологію або метод. Методика проведення майстер-класів не має якихось строгих і єдиних норм. Здебільшого вона ґрунтується як на інтуїції провідного фахівця, так і на сприйнятливості слухача. Принцип майстер-класу: «Я знаю, як це робити. Я навчу вас ». На майстер-класі завжди надається можливість попрактикуватися під чуйним і доброзичливим увагою викладача, який вислухає і відповість на всі ваші запитання.

Майстер-клас - це двосторонній процес, і відносини «викладач - слухач» є абсолютно необхідними. Безперервний контакт, практично індивідуальний підхід до кожного слухача - ось те, що відрізняє майстер-класи від всіх інших форм і методів навчання. До участі у майстер-класах запрошуються кращі фахівці в області, що вивчається.

Успішне освоєння теми майстер-класу відбувається на основі продуктивної діяльності всіх учасників.

Таким чином, вчитель-майстер представляє власну систему роботи, яка передбачає комплекс методичних прийомів, педагогічних дій, які притаманні саме цьому педагогу; дії взаємопов'язані між собою, оригінальні і забезпечують ефективне рішення навчально-виховних завдань. Ознаками системи роботи вчителя є цілісність, оптимальність у визначенні місця і часу застосування кожного методичного прийому; різнобічність впливу на учнів з одночасною зосередженістю на розвитку стрижневих провідних якостей особистості; оригінальність методики.


Мета майстер-класу - створити умови для формування досвіду проектування адаптивної освітнього середовища учнів, індивідуального стилю творчої педагогічної діяльності, а також ведення дослідно-експериментальної та науково-дослідної роботи вчителя.
Завдання майстер-класу:

• Створення умов для професійного самовдосконалення педагогів.

• Розвиток досвіду роботи з проектування адаптивної освітнього середовища.

• Вивчення авторської моделі занять в режимі демонстрованої педагогічної технології.

• Впровадження вчителем-майстром педагогічного досвіду шляхом прямого і коментованого показу послідовності дій, методів, прийомів і форм педагогічної діяльності;
Вимоги до педагога, що проводить майстер-клас.

Педагог-майстер - це педагог, що має педагогічну освіту, і або вищу кваліфікаційну категорію, володіє дослідницькими навичками і вміннями, що володіє методами психолого-педагогічних досліджень.


Функції педагога майстер-класу.

• Проведення досліджень, експериментальної роботи за темою майстер-класу.

• Реалізація моніторингу, порівняння поетапних результатів.

• Представлення теоретичних і практичних аспектів теми майстер-класу для слухачів.


Обов'язки педагога майстер-класу:

• Вміти аналізувати інноваційні педагогічні технології, відбирати зміст і застосовувати на практиці.

• Вміти прогнозувати підсумки своєї діяльності, порівнювати їх з результатами.

• Розробляти методичні підходи, рекомендації з проведення майстер-класу.

• Інформувати керівника про виниклі труднощі при підготовці та проведенні майстер-класу.
Педагог-майстер має право:

• Підвищувати кваліфікацію та професійну майстерність.

• Розробляти методи, прийоми, засоби навчання і виховання, рекомендації при впровадженні технологій та інноваційних програм.

• Вносити пропозиції з проведення майстер-класу.

• Приймати участь у майстер-класах інших педагогів, методичних об'єднаннях, конференціях.
Форми:

• Лекція


• Практичне заняття

• Інтегроване (лекційно-практичне) заняття

• Семінар-практикум

• Презентація

• Тренінг-семінар

• Лабораторний практикум

• Технологічний експеримент
Активізація пізнавальної діяльності всіх учасників роботи майстер-класу забезпечується тим, що ця форма навчання є засобом створення трьох типів умов:

• забезпечується формування мотивації та пізнавальної потреби в конкретній діяльності;

• стимулюється пізнавальний інтерес і відпрацьовуються вміння з планування, самоорганізації і самоконтролю педагогічної діяльності;

• здійснюється індивідуальний підхід по відношенню до кожного учасника майстер-класу, відслідковуються позитивні результати навчально-пізнавальної діяльності кожного вчителя.


Зміст програми МК

У ході майстер-класу учасники:

• вивчають розробки за темою майстер-класу;

• беруть участь в обговоренні отриманих результатів;

• задають питання, отримують консультації;

• пропонують для обговорення власні проблеми, питання, розробки;

• висловлюють свої пропозиції щодо вирішення обговорюваних проблем.
Основні наукові ідеї - діяльнісний, дослідницький, рефлексивний підходи
Основні напрямки МК

• створення умов формування учительського портфоліо, педагогічної системи вчителя-предметника;

• проведення теоретичного та практичного курсів з проектування та моделювання уроків учителів-предметників з використанням педагогічних технологій;

• організація та проведення семінарів, лекцій, серії відкритих занять вчителів Сотніковской ЗОШ та створення електронного банку ресурсів за підсумками проведення МК

• Розробка та запровадження у школі гуманістичної (антропологічної) моделі освітньої системи
Результат діяльності МК:

- Удосконалення вміння моделювати урок у режимі технології, в якій ефективно працює майстер.

- Розміщення систематизованого теоретичного матеріалу на сайті школи;

- Отримання документа-довідки, що засвідчує про проведення МК, завіреного підписом директора школи


Зовнішні зв'язки школи
Структура і регламент роботи

1. Майстер-клас створюється з ініціативи педагогів.

2. Керівником МК є вчитель

3.Керівник МК формує групу з числа педагогів, які мають позитивний педагогічний досвід в освоєнні нових освітніх і виховних технологій

4. МК самостійно планує і регламентує свою діяльність.

5. Форми роботи МК розробляють члени групи з урахуванням запитів учасників МК

6. Рішення МК приймаються методом узгодження позицій.

7. Навчання в МК ведеться групами 10-15 осіб.

8. МК створюється строком на два роки, при необхідності подовження терміну роботи.
Документація та звітність

• Засідання МК протоколюються.

• За підсумками МК керівником складається аналітична довідка про результати проведення МК.

• Документи зберігаються у керівника науково-методичного центру школи, який курирує даний напрямок освітньої установи.


Особливе значення в роботі майстер-класу набуває спостереження як найбільш інформативний метод дослідження.

Науковість педагогічного спостереження забезпечується дотриманням таких основних вимог:

• спостереження проводиться за заздалегідь продуманим планом з чітко поставленою метою;

• в плані деталізуються всі питання, по яким необхідно отримати конкретні відповіді в процесі аналізу результатів спостереження;

• кількість досліджуваних ознак має бути мінімальним, і вони повинні бути точно визначені у плані;

• спостерігач зобов'язаний ретельно передбачити можливості появи помилок спостережень і по можливості попередити їх.


Алгоритм педагогічного спостереження

Етапи:


  • вибір об'єктами визначення мети;

  • складання плану;

  • підготовка документів (бланків протоколів, інструкцій тощо)

  • збір даних спостереження (записи, протоколи, таблиці);

  • обробка та оформлення результатів спостереження;

  • аналіз результатів;

  • висновки спостереження.

Послідовність дій - покроковий алгоритм вивчення авторської системи роботи вчителя - майстра.
Критерії оцінки - новий рівень індивідуального стилю творчої педагогічної діяльності (імітаційний, конструктивний, творчий).

Якісно новий результат - вміння моделювати урок у режимі технології, в якій ефективно працює майстер.


Покроковий алгоритм технології майстер-класу.

1-й крок. Презентація педагогічного досвіду майстра.

1.1. Коротка характеристика учнів експериментального класу, обґрунтування результатів діагностики, прогноз розвитку учнів.

1.2. Коротке обґрунтування основних ідей ефективна в роботі з експериментальним класом.

1.3. Опис досягнень в досвіді роботи майстра, який зафіксовано в міському інформаційному центрі.

1.4.Доведення результативності діяльності учнів, які свідчать про ефективність використання педагогічної технології.

1.5. Визначення проблем і перспектив у роботі вчителя.2-й крок. Представлення системи уроків.

2.1. Опис системи уроків в режимі ефективної педагогічної технології

2.2. Визначення основних прийомів роботи, які майстер буде демонструвати слухачам.

3-й крок. Імітаційна гра.

Учитель-майстер проводить урок зі слухачами, демонструючи прийоми ефективної роботи з учнями.

3.1. Слухачі одночасно грають дві ролі:

учнів експериментального класу та експертів, присутніх на відкритому уроці.4-й крок. Моделювання.

4.1. Самостійна робота слухачів з розробки власної моделі уроку в режимі технології уроку майстра (Майстер виконує роль консультанта, організовує самостійну діяльність слухачів і управляє нею).

4.2. Обговорення авторських моделей уроку.

5-й крок. Рефлексія.

5.1. Дискусія за результатами спільної діяльності Майстра і слухачів.


Досягнення цілей в роботі майстер-класу визначається відповідно до поставленої мети. Результатом спільної діяльності є модель уроку, яку розробив «вчитель - учень» під керівництвом «вчителя майстра» з метою застосування цієї моделі у практиці власної діяльності.

Таким чином, вчитель-майстер розкриває «учням» авторську систему навчально-виховної роботи зі свого предмета.Майстер-клас відображає вміння майстра проектувати успішну діяльність школярів, створює умови для зростання педагогічної майстерності на основі рефлексії власного педагогічного досвіду.
Критерії оцінок уроку з використанням ІКТ наступні:

1. Особистий внесок учителя в розробку уроку з використанням ІКТ

3 - використовувалися існуючі освітні ресурси

4 - застосовувалася адаптована методика використання засобів ІКТ

5 - застосовувалася авторська методика використання засобів ІКТ

2. Форма використання програмного забезпечення

3 - обрана форма використання засобів ІКТ сприяє рішенню не всіх завдань уроку (навчальних, розвиваючих, виховних)

5 - обрана форма використання засобів ІКТ сприяє рішенню всіх завдань уроку (навчальних, розвиваючих, виховних)

3. Організація діяльності учнів на уроці

0 - використання засобів ІКТ знижує ефективність навчальної діяльності учнів

3 - ефективність навчальної діяльності учнів відповідає традиційному уроку

5 - підвищується ефективність навчальної діяльності учнів

4. Рівень методичної підготовки вчителя з використання засобів ІКТ

3 - недостатній рівень методичної підготовки вчителя

4 - достатній рівень методичної підготовки вчителя

5 - високий рівень методичної підготовки вчителя, яскраво виражений індивідуальний стиль роботи вчителя

5. Дотримання санітарно - гігієнічних вимог

0 - порушені санітарно-гігієнічні вимоги до проведення уроку в комп'ютерному класі

3 - устаткування класу відповідає санітарно-гігієнічним вимогам до проведення уроку в комп'ютерному класі

5 - устаткування й робота учнів відповідають санітарно-гігієнічним вимогам до проведення уроку в комп'ютерному класі

6. Вплив інформаційних технологій на результативність

0 - штучне впровадження в урок засобів ІКТ

3 - фрагментарне (незначно впливає на досягнення дидактичних цілей уроку) використання засобів ІКТ

5 - системне (інтегроване в зміст уроку) використання засобів ІКТ

7. Індивідуалізація навчання за рахунок використання засобів ІКТ

0 - використання ІКТ не сприяє індивідуалізації навчання;

3 - використання засобів ІКТ частково підвищує ступінь індивідуалізації навчання;

5 - використання ІКТ спрямоване на індивідуалізацію навчання.Головний критерій в оцінці уроків наступний: чи підвищується ефективність уроку (вимірювана, насамперед, активністю учнів і інтенсивністю навчальної роботи) за рахунок використання засобів ІКТ.
Каталог: ld
ld -> Урок бесіда «Уявна подорож містом (селом, країною)»
ld -> Міський методичний кабінет екскурсія «Спостереження за осінніми змінами у живій та неживій природі»
ld -> Бабуся називає мене брат називає мене сестра
ld -> Наукових праць
ld -> Основний напрямок
ld -> Методичні рекомендації для 5 класу з української мови та літератури, світової літератури, російської мови Для учнів
ld -> Методичні рекомендації до проведення Першого уроку 2013-2014 навчального року для учнів молодшого шкільного віку
ld -> Homines, dum docent, discunt. Люди, навчаючи, вчаться
ld -> Комунальний заклад “Обласна бібліотека для дітей Черкаської обласної ради Шевченківські лауреати в галузі літератури – наші земляки Біобібліографічний вісник для юних книголюбів віком від 12 до 14 років Черкаси, 2012
ld -> Тема уроку Тема Барви землі (7 год)


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©refos.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

увійти | реєстрація
    Головна сторінка


завантажити матеріал