Положення Інструкція з охорони праці встановлює вимоги щодо охорони праці та безпеки життєдіяльності психолога. До роботи психологом навчального закладу (далі психологом) допускаються особи, які мають спеціальну педагогічну освіту, підтверСкачати 99,31 Kb.
Дата конвертації08.01.2017
Розмір99,31 Kb.
ТипПоложення
Інструкція з охорони праці для психолога

1. Загальні положення

 1. Інструкція з охорони праці встановлює вимоги щодо охорони праці та безпеки життєдіяльності психолога.

 2. До роботи психологом навчального закладу (далі психологом) допускаються особи, які мають спеціальну педагогічну освіту, підтверджену документом установленої форми (дипломом).

 3. Під час влаштування на роботу психолог проходить попередній медичний огляд, у подальшій роботі медогляди проходить періодично один раз на рік.

 4. Психолог проходить інструктажі з охорони праці: вступний (при влаштуванні на роботу), первинний — на робочому місці, повторний (не рідше одного разу на 6 місяців).

 1. Якщо буде потреба (разове виконання завдань, не пов'язаних з основною роботою), проходить цільовий інструктаж, а при зміні умов праці й нормативних правових актів з охорони праці, а також при нещасному випадку — позаплановий інструктаж.

 2. Перед допуском до самостійної роботи психолог проходить інструктаж:

 1. з пожежної безпеки в обсязі інструкції з пожежної безпеки. Психолог повинен знати порядок утримання території навчального закладу, його приміщень (у т. ч. евакуаційних шляхів), заходів щодо пожежної безпеки при проведенні навчально-виховного процесу, масових заходів і т. п. Не рідше одного разу в півріччя повинен брати участь у практичних тренуваннях з евакуації людей із приміщення на випадок пожежі;

 2. з надання медичної допомоги в обсязі інструкції першої долікарської допомоги потерпілим при нещасних випадках. Психолог повинен мати практичні навички надання першої медичної допомоги, знати місцезнаходження аптечки з медикаментами і перев'язочним матеріалом;

 3. Психолог дотримується затвердженого в навчальному закладі режиму праці й відпочинку, а також вимагає його дотримання від учнів.

 4. У приміщенні для занять заборонене використання будь-яких предметів і рослин (отруйних, колючих), які можуть негативно позначитися на здоров'ї учнів.

 5. Під час виконання своїх обов'язків психолог піддається діям наступних небезпечних і шкідливих факторів:

 6. психофізіологічна напруга;

 7. висока концентрація уваги;

 8. електронебезпека;

 9. пожежонебезпека;

 10. порушення мікрокліматичних умов у навчальному приміщенні;

 11. тривалі статичні навантаження.

1.10. Якщо у ході навчального процесу на психолога діють негативні фактори, вплив яких можна зменшити тільки за рахунок засобів індивідуального захисту, вони повинні бути видані психологу відповідно до нормативних правових актів з охорони праці залежно від характеру впливу й виду негативного фактора.

 1. Один раз на три роки психолог проходить навчання з питань охорони праці, безпеки життєдіяльності з наступною перевіркою знань.

 2. Психолог оперативно повідомляє директора навчального закладу або чергового адміністратора про всі недоліки в забезпеченні навчально-виховного процесу, що впливають негативно на стан здоров'я учнів, а також підвищують імовірність аварійної ситуації навчального закладу.

 3. Психолог уносить пропозиції щодо поліпшення й оздоровлення умов проведення навчально-виховного процесу для включення їх в угоду з охорони праці.

 4. Психолог негайно повідомляє директора навчального закладу про кожен нещасний випадок з учнями та співробітниками. При нещасних випадках першочергові дії спрямовуються на падання допомоги потерпілим і забезпечення безпеки учнів.

 5. Психолог несе персональну відповідальність за життя та здоров'я учнів під час навчально-виховного процесу.

 6. Робота з охорони праці та безпеки життєдіяльності здійснюється згідно з законами України «Про охорону праці», «Про пожежну безпеку», Кодексом законів про працю та іншими нормативними актами про охорону праці.

 7. Знання й виконання вимог інструкції є посадовими обов'язками психолога, а їхнє недотримання — порушенням трудової дисципліни, що веде до відповідальності, установленої законодавством України (дисциплінарна, матеріальна, карна).

2. Вимоги до безпеки перед початком роботи

 1. Оглянути своє робоче місце, територію навчального закладу (при потребі) та кабінет з метою усунення виявлених небезпечних для життя та здоров'я факторів.

 2. У разі виявлення порушень або несправностей, ужити заходів щодо їх усунення, а при потребі — повідомити директора навчального закладу або особу, яка його замінює.

 3. Вимагати дотримання мікроклімату в навчальному кабінеті відповідно до санітарно-гігієнічних норм.

 4. Не переобладнувати кабінет без дозволу спеціальної комісії.

 5. Забезпечувати дотримання охорони праці під час проведення занять, а також правил техніки безпеки і протипожежного захисту, проводити інструктаж учнів з безпеки життєдіяльності з обов'язковою реєстрацією в журналі встановленого зразка.

 1. Оперативно повідомляти адміністрацію про кожен нещасний випадок, здійснювати заходи щодо надання першої медичної допомоги.

 2. При необхідності використання засобів індивідуального захисту психолог перед початком роботи повинен одягти належні засоби індивідуального захисту.

 3. Перед початком занять у навчальному приміщенні перевірити, як організовані робочі місця для учнів, а саме: відповідність нормам з охорони праці, правилам техніки безпеки й виробничої санітарії, а також віковим особливостям учнів.

 4. Перевірити розміщення меблів у кабінеті і йото укомплектованість з погляду своєї безпеки й безпеки учнів при проведенні навчально-виховного процесу.

 5. Перед допуском учнів у .приміщення для занять, зовнішнім оглядом перевірити корпуси та кришки електричних вимикачів і розеток на відсутність сколів і тріщин, а також оголених контактів проводів.

 6. При необхідності використання устаткування інструментів, пристосувань індивідуального користування перевірити їхню справність, наявність захисних засобів, відсутність травмобезпечиих ознак.

 7. На початку нового навчального року провести з учнями інструктаж з безпеки життєдіяльності, зробивши відповідний запис на сторінці класного журналу. При проведенні будь-яких занять активно пропагувати правильне ставлення до питані, безпеки життєдіяльності (правила дорожнього руху, поводження в побуті, у громадських місцях і т. п.) і охорони прані.

 8. Ознайомити учнів з правилами експлуатації устаткування, інструментів, пристосувань, які використовуються в навчально-виховному процесі, звертаючи особливу увагу на охорону праці.

 9. При будь-яких порушеннях норм охорони праці в приміщенні для занять не приступати до роботи з учнями до усунення виявлених недоліків, що загрожують життю та здоров'ю учнів.

 10. Оперативно довести до відома директора навчального закладу про причини відміни занять в кабінеті.

3. Вимоги до безпеки під час роботи

3.1.Нести відповідальність за збереження життя і здоров'я учнів, вихованці», навчального закладу під час навчально-виховного процесу.

 1. Забезпечувати проведення навчально-виховного процесу, що регламентується чинними законодавчими та нормативно-правовими актами з охорони праці, безпеки життєдіяльності.

 2. Проводити інструктажі з учнями з безпеки життєдіяльності під час навчальних занять.

 3. Здійснювати контроль за виконанням учнями правил безпеки життєдіяльності.

 4. Проводи профілактичну роботу щодо запобігання травматизму серед учнів під час навчально-виховного процесу.

 5. Проводити профілактичну роботу серед учнів та їхніх батьків щодо вимог особистої безпеки у побуті (дії у надзвичайних ситуаціях, дорожній рух, участь у масових заходах, перебування в громадських місцях, об'єктах мережі торгівлі, метрополітені, громадському транспорті тощо).

 6. Якщо психолог або учень під час занять раптово відчув себе нездоровим, психологом повинні бути вжиті екстрені заходи:

• при порушенні здоров’я учня (запаморочення, непритомність, кровотеча з носа…)психолог повинен надати йому долікарську допомогу, викликати медпрацівника або провести хворого в медпункт навчального закладу.

• при раптовому погіршенні власного здоров’я психолог повинен довести до відома директора навчального закладу або його заступника про те, що трапилося. Подальші дії зводяться до надання допомоги хворому. 1. Застосовувати заходи дисциплінарного впливу на учнів, які свідомо порушують правила безпечної поведінки під час занять.

 2. Терміново повідомляти директора навчального закладу про кожний нещасний випадок, що трапився з учнем, організовувати надання першої долікарської допомоги потерпілому, викликати мед працівника.

 3. Виконувати роботу згідно зі своїми функціональними обов’язками. Не залишати без нагляду своє робоче місце, коли обладнання підключено до електромережі (комп'ютер, електроприлади тощо).

3.11Слідкувати за розміщенням і зберіганням у кабінетах та шафах тільки необхідних для забезпечення навчального процесу меблів, приладів, моделей, посібників і т. п.

 1. Особисто вживати заходів щодо усунення небезпечної ситуації в навчальному закладі.

 2. Забезпечувати безпечний стан робочих місць, обладнання, приладів, інструментів.

 3. Брати участь у розробленні розділу з охорони праці, безпеки життєдіяльності колективного договору (угоди).

 4. Брати участь в обговоренні й вирішенні питань з охорони праці та безпеки життєдіяльності.

4. Вимоги до безпеки після закінчення роботи

 1. Організувати та проконтролювати одягання дітей після закінчення занять та їх безпечний вихід із навчального закладу.

 2. Перевірити всі кабінети на наявність у них дітей. Проконтролювати їх вихід, якщо в цьому є потреба.

 1. Закрити вікна, виключити всі електроприлади (комп'ютери).

 1. Довести до відома директора навчального закладу про всі виявлені під час роботи недоліки та порушення з охорони праці.

 2. Після закінчення занять необхідно уважно оглянути приміщення.

 3. Упорядкувати робоче місце. Покласти журнал, зошити, наочне приладдя й інші матеріали у встановлене місце.

 4. Звернута увагу на електроустаткування і електропроводку в приміщенні (наявність травмонебезпечних факторів). Закрити вікна, кватирки, вимкнути світло.

 5. Якщо при проведенні занять протягом дня психолог помітив які-небудь порушення з охорони праці, він зобов'язаний повідомити про це директора навчального закладу або представника адміністрації.

5. Вимоги до безпеки в аварійних ситуаціях

5.1. При будь-яких ознаках аварійної ситуації (запах паленої ізоляції, дим, крики учнів, запах газу та ін.) швидко оцінити обстановку.

5.2. У випадку аварійній ситуації забезпечити безпеку учнів і надання їм необхідної допомоги. Перевірити наявність учнів за списком у місці збору, якщо довелося покинути приміщення для занять.

5.3. Про аварійну ситуацію повідомити директора або представника адміністрації.

5.4. В умовах аварійної ситуації, запобігти виникнення паніки серед співробітників і вихованців.

5.5. Діяти в аварійній ситуації потрібно за вказівкою директора навчального закладу (або його представника) з обов'язковим дотриманням заходів особистої безпеки.

 1. Евакуювати учнів (вихованців) з приміщення треба швидко, але без паніки й метушні, не допускати зустрічних і пересічних потоків людей.

 2. Залишаючи приміщення, необхідно відключити всі електроприлади й устаткування, погасити світло, щільно закрити двері, вікна, кватирки.

 3. Дії психолога при пожежі повинні відповідати інструкції з пожежної безпеки в навчальному закладі.

 4. Надавати першу долікарську допомогу потерпілим в аварійній ситуації. Прийоми та способи надання першої долікарської допомоги повинні відповідати викладеним в інструкції з першої долікарської допомоги, затвердженої директором навчального закладу.

 5. В усіх випадках виконувати вказівки директора навчального закладу.

З інструкцією ознайомлений:___________________________________________________

____________________________________________________________________________
Каталог: Oxrona pr
Oxrona pr -> Положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці в закладах, установах, організаціях, підприємствах, підпорядкованих Міністерству освіти і науки України
Oxrona pr -> Рекомендації щодо підготовки та проведення Дня рятувальника Мета
Oxrona pr -> Наказ №292 м. Київ Про організацію профілактичної роботи з безпеки життєдіяльності в осінньо-зимовий період 2011/2012 навчального року
Oxrona pr -> Рекомендовані заходи щодо підготовки та проведення Дня рятівника Мета


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©refos.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

увійти | реєстрація
    Головна сторінка


завантажити матеріал