Погоджую заступник голови Уманської райдержадміністраціїСторінка1/8
Дата конвертації09.02.2017
Розмір1,72 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8

ПОГОДЖУЮ

Заступник голови

Уманської райдержадміністрації
________________ В.В. Бабич


ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішенням колегії відділу освіти

протокол № _______ від __________

Начальник відділу освіти

________________ О.Д. МельничукП Л А Н Р О Б О Т И
відділу освіти

на 2014/2015 навчальний рік
Умань 2014

З М І С ТI Вступ………………………………………………………………………………………………………………………..……..…….3

ІI. Організація роботи відділу, графік прийому громадян……………………………………………............................................21

2.1. Режим роботи відділу освіти ………………………………………………………………………..………………………………21

2.2. Графік особистого прийому громадян у відділі освіти ……………………………………………………………………………21

2.3. Циклограма діяльності відділу освіти ………………………………………………………………………………………………22

ІІI. Організаційно-дорадча робота відділу освіти

3.1. Засідання колегій відділу освіти ………………………………………………………………………………………………….…23

3.2. Наради керівників загальноосвітніх, позашкільних навчальних закладів …………………………………………………….…25

3.3. Наради заступників директорів з навчально-виховної роботи ……………………………………………………………….….. 26

3.4. Наради завідувачів дошкільними навчальними закладами …………………………………………………………………….…27

3.5. Семінари-практикуми для керівників загальноосвітніх та дошкільних навчальних закладів ……………………………….…27

3.6. Оперативні наради відділу освіти …………………………………………………………………………………………….….....28

IV. Контрольно-аналітична діяльність

4.1. Атестаційна експертиза загальноосвітніх, дошкільних, позашкільних навчальних закладів ………………………………......32

4.2. Дні відділу освіти у закладах освіти ……………………………………………………………………………….……………….32

4.3. Тематичні перевірки…………………………………………………………………………………………………………………33

4.4. Здійснення управлінського контролю………………………………………………………………………..………………...…..35

V. Охорона життя, здоров’я учасників навчально-виховного процесу……………………………………….……...…………37

VІ. Охорона прав і соціальний захист дітей пільгових категорій………………………………………………….…………...41

VII. Кадрове забезпечення діяльності відділу освіти та навчальних закладів……………………………………………….....43

VІІІ. Циклограма наказів відділу освіти……………………………………………………………………………………………...47

ІХ. Масові заходи……………………………………………………………………………………………………………….……..….51

X. Фінансово-господарська діяльність………………………………………………………………………………………..………54

XІ. Законодавчі, розпорядчі та інші нормативно – правові документи……………………………………………………….….58

ХІІ. Перелік цільових програм………………………………………………………………………………………………………..62

Додатки:

1. План-графік тематичних перевірок 2014/2015 н.р……………………………………………………………………………………63

2. Куратори навчальних закладів району ………………………………………………………………………………………………..64

І. Вступ
1. Мережа навчально-виховних закладів

і контингент учнів
Діяльність відділу освіти Уманської районної державної адміністрації, дошкільних, загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладів району у 2013/2014 році була спрямована на розвиток освітньої галузі Уманського району, виконання Законів України “Про освіту”, “Про загальну середню освіту”, “Про позашкільну освіту”, “Про дошкільну освіту”, Указів Президента України, національної доктрини розвитку освіти, програм “Вчитель”, “Шкільний автобус”, “Оздоровлення та відпочинку дітей влітку 2011–2015 років, розпоряджень голови районної державної адміністрації щодо розвитку освітньої галузі району.

З метою забезпечення достатнього рівня освітніх послуг у районі збережено мережу навчальних закладів. Всього на початок 2013/2014 навчального року функціонувало 41 загальноосвітній, 20 дошкільних та 2 позашкільні навчальні заклади, в яких навчалося та виховувалось 4903 дітей.


2. Дошкільна освіта
Мережа дошкільних навчальних закладів у 2013/2014 навчальному році складалась з 20 дошкільних навчальних закладів та 22 дошкільних підрозділи навчально-виховних комплексів. У 2013 році відкрито додаткову групу для дітей дошкільного віку у с. Піківець і с.Сушківка. Всього дошкільною освітою охоплено 1433 дитини віком від 1 до 6 років, що становить 72% від загальної кількості дітей дошкільного віку: у дошкільних навчальних закладах дошкільну освіту здобувають – 990 дітей , у навчально-виховних комплексах – 443 дітей.

На виконання Закону України «Про дошкільну освіту» різними формами дошкільної освіти охоплені усі діти з трьох років. Освітні послуги дошкільникам надають 172 педагоги. З них 52 мають вищу педагогічну освіту.

З 2013/2014 навчального року в дошкільних навчальних закладах району впроваджується варіативна складова Базового компоненту дошкільної освіти. Дошкільники Бабанського, Ладижинського, Оксанинського, Ятранівського дошкільних навчальних закладів та Доброводівського, Собківського, Гереженівського, Пугачівського, Краснопільського дошкільних підрозділів навчально-виховних комплексів освоюють іноземну мову, хореографію, образотворче мистецтво.

У практику роботи дошкільних навчальних закладів впроваджуються актуальні на сучасному етапі розвитку дошкільної освіти форми взаємодії з сім’єю: випуск щоквартальних газет для батьків (у Бабанському, Старобабанівському, Ятранівському дошкільних навчальних закладах). Педагогічні колективи Родниківського, Ятранівського, Дмитрушківського, Старобабанівського дошкільних навчальних закладів впроваджують психолого-педагогічну технологію емоційного зближення дорослого і дитини на сумісних фізкультурних заняттях М.Попової «Назустріч один одному». Учасниками занять є діти та їх батьки.


3. Загальна середня освіта
З метою забезпечення достатнього рівня освітніх послуг у районі впродовж 2013/2014 навчального року функціонував 41 загальноосвітній навчальний заклад, зокрема: 2 НВК І ступеню, 8 НВК І-ІІ ступенів, 13 НВК І-ІІІ ступенів, 1 ЗОШ І-ІІ ступенів, 17 ЗОШ І-ІІІ ступенів.

У 354 класах навчалося 3470 учнів. Середня наповнюваність учнів у класах становить 10, на індивідуальній формі навчання навчалося 55 учнів, 7 – екстерном.

Повну загальну середню освіту здобули 262 учні, 7 нагороджені медалями за досягнення у навчанні: 6 – золотими, 1 – срібною.

У 2014 році базову загальну середню освіту здобули 375 учнів, з них 11 – отримали свідоцтва з відзнакою.


4. Харчування
Харчування школярів у загальноосвітніх навчальних закладах організовано відповідно до законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про охорону дитинства», постанов Кабінету Міністрів України від 19.06.2002 № 856 «Про організацію харчування окремих категорій учнів», від 22.11.2004 № 1591 «Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах», інших нормативних документів.

Шкільні їдальні функціонують в 41 загальноосвітньому навчальному закладі.

В усіх загальноосвітніх навчальних закладах організовано гаряче харчування, яким охоплено 96% учнів 1-11 класів, що на 2% більше ніж у минулому навчальному році. За кошти районного бюджету стовідсотково харчувалися учні 1-4 класів, діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, діти з малозабезпечених сімей. Харчування учнів 5-11 класів здешевлюється за рахунок власних пришкільних ділянок та спонсорської допомоги сільськогосподарських товариств. Значну допомогу в організації харчування учнів середніх та старших класів надають місцеві господарства сіл Черповоди, Краснопілка, Іванівка, Кочубіївка, Городецьке, Дубова, Городниця та інші, батьківські комітети шкіл. Учні, які проживають на радіоактивно-забрудненій території і навчаються у Піківецькому, Шаринському НВК, Ятранівській ЗОШ, харчуються за рахунок державних коштів.

Питання охорони та зміцнення здоров’я школярів знаходиться на постійному контролі відділу освіти. Проведено моніторинг стану здоров’я школярів за результатами поглибленого медичного огляду. Захворювання має 51% школярів. Це на 3% менше, ніж у минулому році.

Для здійснення профілактично-оздоровчої роботи у загальноосвітніх навчальних закладах проводились диктанти, бесіди, лекції з метою надання додаткової інформації щодо профілактики різних захворювань. У 16 навчальних закладах впроваджується модель виховної роботи «Школа сприяння здоров’ю», що дає позитивні результати в питанні профілактики захворювань.

5. Соціальний захист дітей
Робота з охорони дитинства спрямовувалась на захист прав та законних інтересів дітей. На початку навчального року проведено громадський огляд умов проживання, навчання, виховання, оздоровлення та працевлаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, інших категорій дітей. Складено соціальний паспорт навчальних закладів району, згідно якого:

дітей віком від 0 до 6 років - 2258

від 6 до 18 років - 3951

з них: навчаються у школах району - 3470

в інших закладах - 469

не підлягають навчанню по хворобі - 12

у 1849 повних сім’ях проживає - 2600 дітей шкільного віку

у 656 неповних сім’ях - 792

у тому числі: діти матерів-одиночок - 212

напівсироти - 154

батьки розлучені - 426

у 43 сім’ях опікунів - 55

з них: сироти - 18

позбавлені батьківського піклування - 37

у 11 прийомних сім’ях - 19

з них: сироти - 3

позбавлені батьківського піклування - 16

у ДБСТ - 4

з них: сироти - -

позбавлені батьківського піклування - 4

багатодітних сімей - 320

у них дітей, з них: - 1058

дошкільників - 340

школярів - 644

інших - 74

малозабезпечених сімей - 117

у них дітей - 229

неблагополучних сімей - 46

у них дітей - 75

дистанційних сімей - 46

у них дітей - 51

дітей, схильних до правопорушень - 43

дітей-інвалідів - 102

з них: дошкільники - 19

школярі - 61

в школі-інтернаті - 10

не навчаються - 12

дітей, які постраждали внаслідок аварії на ЧАЕС - 197

На соціальний захист дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, у 2013/2014 навчальному році використано 158,3 тис.грн., що на 13% більше проти минулого року. Організовано безкоштовне харчування дітей даної категорії. Проведено організаційну роботу щодо забезпечення дітей-сиріт шкільною та спортивною формою. Використано кошти на загальну суму 30 тис.грн.

6. Педагогічні кадри
Навчальні заклади району укомплектовані керівними та педагогічними кадрами.

Системна робота ведеться щодо підвищення професійної майстерності та освітнього рівня педагогічних працівників. Спостерігається тенденція зростання освітнього рівня вчителів. Проте освітній рівень учителів початкових класів порівняно з минулим навчальним роком знизився на 2 % і становить 95,9 %, а 5-х – 11-х класів зріс на 0.2 % і становить 98,1%. Здобуття повної загальної середньої освіти забезпечується досвідченими педагогами, з яких 145 (21,5 %) мають вищу кваліфікаційну категорію, 231 (34,4 %) – «спеціаліст першої категорії», 89 (13,2 %) – «спеціаліст другої категорії»,

291 (32,3 %) – «спеціаліст», 36 осіб мають педагогічне звання «учитель-методист», 47 – «старший учитель». На одного педагогічного працівника школи припадає 5 учнів, а на одного працівника закладу освіти – 3 учні. Середнє педагогічне навантаження вчителя 1-4 класів становить 22 тижневих години, 5-11 класів - 19,2 тижневих годин.Ведеться робота щодо адресно-цільової підготовки педагогічних кадрів. У 2013 році до вищих педагогічних навчальних закладів ІІІ-ІV рівнів акредитації направлено 8 випускників шкіл, вступило і навчається 5 осіб (Дмитрушківська, Текучанська ЗОШ І-ІІІ ступенів, Дубівський НВК). У 2014 році за адресно-цільовою підготовкою на навчання у вищі педагогічні навчальні заклади ІІІ – ІV рівнів акредитації учні не направлялись.

У педагогічних колективах навчальних закладів працює 34 молодих спеціалістів, з яких 6 (18%) навчалися за адресно-цільовою підготовкою. Тристоронню угоду на 3 роки про роботу в закладах освіти району заключили 14 (41%) молодих спеціалістів. Їм надано одноразову грошову допомогу у п’ятикратному розмірі мінімальної заробітної плати. Вирішено питання їх проживання: 12 (35,2%) проживає у найманих квартирах; з батьками – 18 (53 %), мають власне житло – 4 осіб (11,8 %). Всього у найманих квартирах проживає 41 учитель.

Робота з молодими вчителями проводиться через такі форми, як наставництво та стажування, яке організоване в школах за безпосереднім місцем роботи. Працють районні школи молодого вчителя.

Відповідна робота проводиться з підготовки резерву керівних кадрів. При районному методичному кабінеті працює школа резерву керівних кадрів та школа молодого керівника. Протягом навчального року призначено 2 директори та 5 заступників директорів загальноосвітніх навчальних закладів, з них з резерву - 4 (57 %).У 2014 році атестовано 155 педагогічних працівників, що становить 16 % від загальної кількості педпрацівників, з них підвищили кваліфікаційну категорію 68 педагогічних працівників, що становить 44 % від кількості педагогів, які атестувалися. За цей період підвищили кваліфікацію 148 педагогічних працівників, що становить 84 % від планової кількості.

Вживаються заходи щодо поліпшення соціального захисту педагогічних працівників. Заробітна плата освітянам виплачується вчасно (двічі на місяць) і середня по району становить 3061 грн. Усім педагогічним працівникам надано матеріальну допомогу на оздоровлення в розмірі посадового окладу.

Питання підвозу педагогічних працівників до місця роботи і додому вирішується не в повній мірі. На ці потреби у 2013 році з місцевого бюджету витрачено 42,5 тис. грн., 35 тис. грн. залишається заборгованими. У 2014 році кошти на проїзд педагогічним працівникам у місцевому бюджеті не передбачено.

На виконання районної програми «Забезпечення житлом педагогічних працівників на 2011 – 2015 роки» у рамках виконання соціально - партнерських угод у 2013 році придбано будинок у селі Затишок вартістю 30 тис. грн. для проживання педагогічних працівників. На даний час 4 учительські сім’ї перебувають на квартирній черзі при сільських радах:

с. Ладижинка – 1, с. Старі Бабани – 1, с. Дубова - 2.

Залишається проблемою плинність педагогічних кадрів. Протягом 2013/2014 навчального року вибуло 54 педагогічних працівники, що становить 8 % від загальної кількості працівників (у минулому навчальному уроці – 9 %). Кількість працюючих пенсіонерів становить 113 осіб (12,5 %, проти 15 % минулого року). З неповним тижневим навантаженням працює 103 вчителя (15,3%), з них 34 – пенсіонери.

.

7. Підвіз учнів
У районі за межею пішохідної доступності перебувають і потребують організованого підвозу 363 учні. Підвезення учнів до місць навчання і додому забезпечується 15 шкільними автобусами.

У 2013 році за рахунок місцевого бюджету отримано 1 шкільний автобус для Ладижинської ЗОШ І-ІІІ ступенів.8. Комп’ютеризація
Станом на 01.06.2014 у загальноосвітніх навчальних закладах району (включаючи школи-інтернати) нараховується 552 одиниці комп’ютерної техніки. Функціонує 47 навчальних комп’ютерних комплексів (включаючи школи-інтернати). Кількість учнів 1-11 класів на один комп’ютер становить 6 осіб, а 5-11 класів – 4.

Особливо важливого значення набуває використання можливостей глобальної мережі Інтернет, до якої мають доступ усі 43 загальноосвітні навчальні заклади району (включаючи школи-інтернати). У 35 загальноосвітніх та 3 дошкільних навчальних закладах створено власні сайти, 5 навчальних закладів мають 6 інтерактивних дошок, 20 навчальних закладів забезпечені проекторами. Для якісної організації навчально-виховного процесу в загальноосвітніх закладах району використовується понад 340 педагогічних програмних засобів.

Комп’ютеризовано та підключено до мережі Інтернет 39 бібліотек загальноосвітніх навчальних закладів, що становить 100 % від потреби. Запроваджено електронний документообіг між відділом освіти, загальноосвітніми, дошкільними та позашкільними навчальними закладами.

У 2014 навчальному році підведено підсумки конкурсу «2000 шкіл» у рамках Національного проекту «Відкритий світ» та визначено переможців, за результатами яких Бабанська, Родниківська, Дмитрушківська, Полянецька, Старобабанівська, Текучанська загальноосвітні школи І-ІІІ ступенів матимуть змогу долучитися до інформаційно-комунікаційної (4G) освітньої мережі національного рівня.


9. Методична робота
«Розвиток професійної компетентності педагога, як умова забезпечення ефективності та якості освіти» - науково – методична проблема району, на реалізацію якої була спрямована діяльність навчально-виховних закладів та всієї районної системи методичної служби,відповідала стратегічним задачам освітянської галузі та реалізувалась через районні методичні предметні об’єднання, загальна кількість яких становила 24. Для вдосконалення методичної підготовки вчителів-предметників, кожного року методкабінетом проводиться близько 70 різних за типом та тематикою семінарів. Всього проведено 132 методичних заходів.

На виконання пріоритетних завдань програми галузі освіти Уманського району 25 березня на базі Центру дитячої та юнацької творчості вперше відбулася районна виставка «Освіта Уманщини - 2014».

На виставці представили свої досягнення 19 педагогічних колективів ЗНЗ, 4 - ДНЗ, 2 - РМК та 5 творчих груп.17 ЗНЗ і 1 ДНЗ представлено в розділі педагогічної виставки - «Серія цифрових ресурсів», всього 39 ресурсів підготували 40 учасників. Педагоги району могли познайомитися із кращим педагогічним досвідом в таких номінаціях: « Застосування виховного потенціалу визначних дат у навчально – виховному процесі»; «Перспективи розвитку профільної старшої школи», «Шляхи реалізації розвитку освіти та впровадження нових Державних стандартів».

Переможці районної виставки - педагогічні колективи Бабанської, Городецької, Ятранівської зош І-ІІІ ступенів, Пугачівського НВК, ЦДЮТ, нагороджені дипломами адміністрації та районної ради за розвиток інноваційного простору освіти району.

32 матеріали педагогів було представлено на виставку «Освіта Черкащини». За підсумками участі, згідно наказу Департаменту освіти і науки №150 від 18.06.2014 нагороджено:

- Дипломами Департаменту 3-х педагогічних працівників, які представили на виставку матеріали, які визнані кращими і можуть бути рекомендовані для впровадження у практику роботи педагогів області

- нагороджено Дипломами Інституту за представлені на виставку матеріали, які мають високий рівень методичного забезпечення – 3-х педагогів

- сертифікати Інституту лауреатам виставки про занесення до анотованого каталогу передового педагогічного досвіду вручено – 4 педагогам.

За високий науково-методичний і художньо-естетичний рівень обласної виставкової експозиції відділ освіти та методичний кабінет нагороджено пам’ятною відзнакою „Імідж освіти Черкащини».

У рамках виставки «Освіта Черкащини – 2014» відбувся конкурс на кращу серію цифрових ресурсів. Педагоги Уманського району представили на конкурс 40 комплектів, з яких 12 комплектів було внесено до колекції Черкаського освітянського порталу та відзначено їх високий методичний та технічний рівень виконання.

Відповідно до наказу Департаменту освіти і науки Черкаської ОДА від 05.06.2014 № 138:


 • 5 вчителів району нагороджено Грамотою Черкаського обласного інституту післядипломної освіти педагогічних працівників Черкаської обласної ради

 • 7 педагогів району нагороджено сертифікатами Черкаського обласного інституту післядипломної освіти педагогічних працівників Черкаської обласної ради.

Високий професійний рівень освітян району засвідчив конкурс «Учитель року – 2014». У районному його етапі брали участь 11 педагогів з 9 навчальних закладів. Цей захід проходив у номінаціях: «Трудове навчання», «Світова література», «Географія», «Початкові класи». Із 2 педагогів, які виступали на обласному етапі конкурсу, Панченко А.В., вчитель Юрківського НВК стала лауреатом у номінації «Початкові класи». Інформацію про усі вище названі освітні заходи висвітлено на офіційному сайті відділу освіти.

З метою формування стійкого інтересу до вивчення предметів, розвитку відповідних здібностей, орієнтації на певну професійну діяльність, введене поглиблене вивчення окремих предметів. В порівнянні з попереднім навчальним роком кількість навчальних закладів зменшилась.Роки

Кількість навчальних закладів

Кількість класів

Кількість учнів

2012-2013

18

25

434

2013-2014

15

23

366

Спостерігається позитивна тенденція збільшення ЗНЗ щодо впровадження профільного навчання шляхом розвитку різнопрофільної мережі груп учнів 10-11 класів.2010-2011

2011-2012

2012 – 2013

2013-2014

ЗНЗ

Кількість учнів

ЗНЗ

Кількість учнів

ЗНЗ

Кількість учнів

ЗНЗ

Кількість

учнів


20

428

22

442

22

410

26

429

Спільно з науковцями ВНЗ - УДПУ ім..П.Тичини та Уманського національного університету садівництва, здійснювалась апробація підготовки інтелектуально здібних учнів у двох загальноосвітніх школах, які визначено як опорні заклади освітніх округів: Родниківська та Ладижинська зош І-ІІІ ступенів.

У ІІ етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад взяли участь 504 учнів із 36 навчальних закладів району. Прослідковується активність участі і підвищення результатів виступу учнів в районних інтелектуальних змаганнях. Команди навчальних закладів вибороли 80 призових місць. Участь у ІІІ етапі олімпіад взяли 42 учня, учасники вибороли 13 призових місць із 10 предметів.

За підсумками участі у ІІІ етапі олімпіад показник рейтингу району склали 7 навчальних закладів району:

Оксанинська зош І-ІІІ ст. – 1 (ІІІ місце з математики)

Рижавський МНВК -1 (ІІІ місце з трудового навчання)

Сушківська зош І-ІІІ ступенів – 1 ( ІІІ місце з математики)

Ятранівська зош І-ІІІ ступенів – 1 ( ІІІ місце з біології)

Бабанська зошІ-ІІІ ступенів–2( ІІ-інформац. технології;ІІІ - економіка)

Родниківська зош І-ІІІ ступенів – 3 (ІІІ – географія, ІІІ – біологія, ІІІ – математика)

Дмитрушківська зош І-ІІІ ступенів – 4 ( ІІІ – фізика;ІІ – правознавство; ІІ – педагогіка та психологія; ІІІ – укр.мова)

У 2013-2014 навчальному році заявку на участь у конкурсі – захисті МАН подали 33 учні із 16 секцій. Найбільше учасників було з Бабанської ЗОШ І-ІІІ ступенів (7), Гереженівського (4) та Косенівського НВК (3).

На обласний етап представлено 13 робіт учнів-переможців районного етапу, в конкурсі-захисті брали участь 9. З них 1 посів друге місце, п’ять третіх і двоє нагороджені дипломами.

Забезпечено моральне стимулювання переможців інтелектуальних змагань: надання одноразових винагород випускникам та встановлення стипендій переможцям інтелектуальних змагань.


Види заохочень

Кількість

Учні (випускники 9,11 класів)

Учні - стипендіати
Грошова винагорода

13

8
Навчальні заклади району – Колодистенська, Дмитрушківська, Родниківська зош І-ІІІ ступенів, включилися в дослідно-експериментальну роботу з теми «Виховання моральної свідомості дітей та учнівської молоді у позакласній діяльності загальноосвітніх навчальних закладів» .

Аналіз проведеної роботи за рік засвідчує удосконалення системи методичної роботи на місцях, що сприяло професійній самореалізації освітян через активне включення їх у фахові конкурси, виставки, презентації, фестивалі, підготовку семінарів, засідань М/О, творчих груп, шкіл ППД, ШМП, опорних тощо.


10. Позашкільна освіта
У районі працює два позашкільних навчальних заклади: центр дитячої та юнацької творчості, та дитячо – юнацький клуб фізичної підготовки. Позашкільною освітою охоплено 1275 школярів у роботі 70 гуртків різного спрямування.

З метою залучення дітей до позашкільної освіти, забезпечення змістовного дозвілля, розвитку творчих здібностей, колективу закладу за підтримки відділу освіти та місцевої влади в 2013 – 2014 навчальному році вдалося не тільки зберегти мережу гуртків, а й збільшити кількість ставок, створити належні умови для гурткової роботи в закладі.

Керівники гуртків спрямовували свою діяльність на створення умов для інтелектуального, духовного та фізичного розвитку дітей та підлітків у вільний від навчання час, на формування позитивної мотивації щодо здорового способу життя, культури здоров’я, здійснення профілактичної роботи за негативними проявами.

Навчально-виховний процес у Центрі ДЮТ забезпечують 28 педагогів, серед яких 18 мають вищу педагогічну освіту. 15 керівників гуртків є основними працівниками, а 13 – сумісниками.

Відповідно до завдань на навчальний рік центр дитячої та юнацької творчості продовжував роботу над реалізацією науково-методичної проблеми „Удосконалення педагогічної майстерності як необхідна передумова розвитку дитячої обдарованості».

Педагогами хореографічних гуртків Н.М.Шостенко та М.С.Ігнатюк було узагальнено і систематизовано матеріал щодо діяльності танцювальних колективів у методичному посібнику «Ми – вкраїнська сім’я». Посібник був представлений на обласній виставці кращого педагогічного досвіду «Освіта Черкащини – 2014».

Вивчивши матеріали щодо діяльності ансамблю гармоністів «Веселі хлопці» (керівник І.С.Черній), колективу надано звання «Зразковий колектив» (наказ МОН від 10.07.2014 №827).

Навчально-виховним процесом у 2013-2014 н.р. було охоплено станом на: • 01.10.2013 року – 40 гуртків, 749 вихованців (18.7 середня наповнюваність);

 • 01.01.2014 року – 47 гуртків, 862 вихованці (18.3 середня наповнюваність);

 • 10.02.2014 року – 48 гуртків, 878 вихованців (18.2 середня наповнюваність)

 • 03.03.2014 року - 52 гуртки, 973 вихованці (18.7 середня наповнюваність)

Гуртки проводилися на базі загальноосвітніх закладів: Полянецька, Сушківська, Городецька, Бабанська, Оксанинська, Родниківська, Ладижинська, Ятранівська загальнооосвітні школи, Собківський, Доброводіський, Танський, Юрківський, Дубівський, Громівський, Косенівський, Гродзевський навчально-виховні комплекси та Дмитрушківський ДНЗ.

На базі 17 загальноосвітніх закладів працювали 52 гуртки, загальна кількість гуртківців – 973 вихованці.

З метою виявлення здібностей та обдарувань учнів, сприяння самовизначенню і самореалізації особистості засобами залучення до пошукової, експериментальної, дослідницької роботи в різних галузях науки і техніки та підготовки до майбутньої професійної діяльності при Центрі ДЮТ з 3 березня 2014 організовано роботу Малої академії наук.

Вихованці Центру ДЮТ взяли активну участь у Всеукраїнських, обласних та районних оглядах, конкурсах, змаганнях, де отримали призові місця: • Всеукраїнський конкурс декоративно-ужиткового та образотворчого мистецтва «Знай і люби свій край» -2

- Обласний конкурс декоративно-ужиткового і образотворчого мистецтва «Знай і люби свій край» - 11

- Обласний етап Всеукраїнського гуманітарного конкурсу «Космічні фантазії» -5

- Обласний етап Всеукраїнської виставки-конкурсу початкового технічного моделювання- 2

- Обласні змагання з судномодельного спорту (моделі до 600 м) учнівської молоді в класі моделей ЕКО mini -6

Основною метою роботи дитячо-юнацького клубу фізичної підготовки є створення умов для занять фізичною культурою і спортом за місцем проживання та навчання.

У 2013 році у клубі навчалось 302 учнів, 18 груп, в яких працювало 10 керівників гуртків.Філіали клубу працюють в таких селах району: Дмитрушки - 2, Паланка - 2, Дубова, Іванівка, Городецьке - 2, Старі Бабани.

За минулий рік керівниками гуртків клубу було підготовлено 20 учнів, 15 з яких виконали масові розряди.

У 2013 році ДЮКФП оздоровив 140 гуртківців, із них 25 у спортивно-оздоровчому таборі «Сузір’я» на базі Старобабанівської ЗОШ І-ІІІ ступенів, 30 у районному дитячому таборі оздоровлення та відпочинку «Лідер» на базі Городецької ЗОШ.

У зв’язку з введенням у дію нового сучасного стадіону в с.Паланка, заняття гуртківців на базі Паланської ЗОШ проводяться більш якісно та ефективно. Покращенню якості роботи сприяє і сучасний спортивний зал у Родниківській ЗОШ та сучасний стадіон у с. Городецьке.

Досягнення гуртківців ДЮКФП:

- 1 місце у 20 комплексних навчально-виховних заходах з футболу серед дівчат (збірна ДЮКФП 1995, 1996 р.н.);

- 1місце у Черкаському обласному шкільному турнірі з футболу серед дівчат (збірна ДЮКФП 1995, 1996 р.н.);

- 2 місце у Черкаському обласному фінальному турнірі з футболу на призи клубу «Шкіряний м’яч» 2013 серед дівчат 1999 – 2000 р.н.;

- 1 місце у Всеукраїнському футбольному турнірі «Хто ти, майбутній Олімпієць?», «Золотий колосок-2013» серед дівчат 2000-2001 р.н.;

- 2 місце у Всеукраїнському футбольному турнірі «Хто ти, майбутній Олімпієць?», «Золотий колосок-2013» серед дівчат 1998-1999 р.н.;

- у командному заліку чемпіонату Черкаської області по настільному тенісу серед юнаків та дівчат 1995-1997 років народження та 1998 року народження та молодших вихованці Іванівської ЗОШ посіли ІІІ загальнокомандне місце;

- на республіканському турнірі «Кубок Юрія Глібка» з настільного тенісуОмельчук Іван посів І місце серед хлопців 1998 року народження та ІІІ місце серед хлопців1995 року і молодших, Сушкета Вікторія посіла ІІ місце серед дівчаток 2003 року і молодших;


 • 28.05 - 01.06.2013 року у м.Умані під егідою Міністерства в справах сім'ї, молоді та спорту і Федерації настільного тенісу України відбувся Чемпіонат України з настільного тенісу серед юнаків та дівчат 2001 року і молодших. Узяти участь у змаганні виявили бажання 67 дівчаток та 56 юнаків з усіх регіонів України. Змагання проводились у командній першості, парному розряді та особистій першості, як серед хлопців, так і серед дівчат. Захищати честь Черкащини було довірено вихованцям спортивних шкіл м.Умані та Уманського району. В командному розряді, не зазнавши жодної поразки, наші спортсмени стали чемпіонами України серед 24 команд. Омельчук Іван посів ІІІ місце в особистому заліку.

Учні Старобабанівської школи, члени акробатичного гуртка ДЮКФП, неодноразово ставали лауреатами та дипломантами Всеукраїнських та Міжнародних конкурсів, а також призерами дитячих фестивалів:

 • лауреати Міжнародного проекту кастинг-шоу «Магія цирку» у м.Києві;

 • Тищенко Маргарита, дипломант Міжнародного фестивалю-конкурсу естрадного та фольклорного мистецтва «Золотий маяк-2013» у м.Києві;

 • акробатичний колектив «Весела дітвора», дипломант Міжнародного фестивалю-конкурсу естрадного та фольклорного мистецтва «Золотий маяк 2013» у м.Києві;

 • акробатичний етюд, тріо «Грація» дипломант Міжнародного фестивалю-конкурсу естрадного та фольклорного мистецтва «Золотий маяк - 2013» у м.Києві;

 • Тищенко Маргарита володарка 2 премії Всеукраїнського фестивалю-конкурсу дитячого та юнацького мистецтва «Штурм 2013», у номінації оригінальний жанр;

 • Тищенко Маргарита дипломант 4-го Всеукраїнського фестивалю-конкурсу «Молодь обирає здоров’я» у м. Одеса, дитячий центр «Молода гвардія»;

 • «Акробатичний дует» у складі Антонюк Тетяни та Перепелиці Сергія, стали призерами фестивалю дитячих та юнацьких циркових колективів «Діти Європейського цирку».

Кращі керівники гуртків: Сушкета Володимир Мусійович, керівник гуртка Іванівської ЗОШ, Роговенко Наталія Володимирівна, керівник гуртка Старобабанівської ЗОШ, Гончаренко Василь Іванович, керівник гуртка Паланської ЗОШ, Сирота Віктор Володимирович, керівник гуртка Городецької ЗОШ, Романів Олксандра Миколаївна, керівник гуртка Дмитрушківської ЗОШ.

Позашкільні навчальні заклади району комп’ютеризовані, підключені до мережі Інтернет.11. Оздоровлення дітей
Улітку 2014 року різними формами відпочинку та оздоровлення було охоплено 2631 дитину, що становить 81 % від кількості дітей, що підлягають оздоровленню.

У період з 2 по 18 червня на базі навчальних закладів району працювали 58 відпочинкових табори:

- 43 пришкільні табори з денним перебуванням (1793 учні);

- 15 таборів праці та відпочинку (746 учнів).

Роботу таборів було організовано так, щоб кожна дитина знайшла собі справу до душі, відчувала себе затишно, збагачувалась духовно, загартовувалась фізично. З цією метою проводилися заходи щодо профілактики інфекційних захворювань та пропаганди здорового способу життя, впроваджувалися оздоровчі технології: ранкова та коригуюча гімнастики; загартування дітей з використанням водного (миття рук, обливання ніг, полоскання ротової порожнини після їжі), сонячного, повітряного факторів; аромотерапія; фітотерапія, музикотерапія, психокорекція; дотримання правил особистої гігієни; регулярні прогулянки на свіжому повітрі.

Особлива увага була зосереджена на належному санітарно-епідеміологічному нагляді за організацією харчування у дитячих оздоровчих закладах, забезпеченні дітей якісними продуктами та лікарськими засобами. Вартість харчування на одного учня у пришкільному таборі становила 16 грн 65 коп.

У період з 23.06 по 13.07.2014 року на базі Городецької ЗОШ І-ІІІ ступенів працював позаміський оздоровчий табір «Лідер», який охопив повноцінним оздоровленням 51 дитину – лідерів учнівського самоврядування, талановиту учнівську молодь та спортсменів навчальних закладів. Для дітей було організовано 5-ти разове харчування. Вартість харчування однієї дитини у таборі щоденно становила 35 грн.

Оздоровленням дітей табору займалися спеціалісти центральної районної лікарні: двічі на тиждень (за призначенням лікаря) дітям надавались такі оздоровчі послуги як масаж, лікувальна фізкультура, фізіотерапевтичні процедури. З метою впровадження різноманітних оздоровчих технологій, діти відвідували басейн у спортивно-оздоровчому комплексі міста Умань та аквапарк.

З метою проведення просвітницької роботи та розширення кругозору, для вихованців таборів організовано ряд екскурсій у музеї району - музей І.Д.Черняховського (с.Оксанина), музей-садибу К.М. Дерев'янка (с.Косенівка), музей історії с. Ладижинка, музей побуту та етнографії с.Бабанка, а також по визначних місця області (Звенигородщина, Канівщина, Чигиринщина); забезпечено безкоштовне відвідування вихованцями таборів Національного дендрологічного парку «Софіївка». На організацію відпочинку та оздоровлення дітей пільгових категорій витрачено 438, 2 тис.грн бюджетних коштів (з них 337, 5 тис.грн – на придбання продуктів, 100,7тис.грн – на придбання оргтехніки, господарчих та будівельних матеріалів). Крім того, для покращення умов дитячого дозвілля, використано 134,5 тис. грн спонсорських коштів, 47,6 тис.грн батьківських коштів. Це дало можливість забезпечити більш якісне харчування дітей, а також урізноманітнити перебування дітей у таборах, надавши можливість подорожувати не лише в межах району, а й Черкаської області.


Пріорітетні напрямки щодо розвитку освіти району у 2014/2015 навчальному році
У 2014-2015 навчальному році відділ освіти райдержадміністрації продовжуватиме виконання таких пріоритетних напрямків щодо розвитку освіти району:
У дошкільній освіті:

 • виконання рішення І Всеукраїнського з’їзду працівників дошкільної освіти та основних завдань у галузі дошкільної освіти, визначених Державною цільовою соціальною програмою розвитку дошкільної освіти на період до 2017 року, затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від 13.04.2011 №629;

 • створення умов для стовідсоткового охоплення дошкільною освітою дітей п’ятирічного віку та надання їм якісних освітніх послуг;

 • створення веб-сайтів дошкільних навчальних закладів району;

 • охорона життя і збереження здоров’я дітей раннього та дошкільного віку, актуалізація питань безпеки життєдіяльності.


У загальній середній освіті:

 • збереження оптимальної мережі навчально-виховних закладів відповідно до потреб населення району в освітніх послугах з урахуванням демографічних і економічних реалій;

 • удосконалення змісту освіти відповідно до Держаних стандартів загальної середньої освіти в Україні, впровадження сучасних педагогічних технологій, підвищення якості знань учнів;

 • впровадження нового Державного стандарту початкової загальної освіти;

 • апробація Положення про кредитно-модульну систему неперервного підвищення кваліфікації педагогічних працівників;

 • виконання заходів Державної цільової соціальної програми підвищення якості шкільної природничо-математичної освіти на період до 2015 року, затвердженої Кабінетом Міністрів України 13.04.2011 №561;

 • забезпечення оптимального охоплення навчанням дітей шкільного віку;

 • здійснення систематичного аналізу стану викладання та рівння навчальних досягнень учнів відповідно до вимог Типових навчальних планів і програм;

 • удосконалення системи моніторингу якості освіти на кожному управлінському рівні;

 • координація ефективності кожної колективної та індивідуальної форми методичної роботи для вдосконалення фахової підготовки і підвищення професійної компетентності педагогічних працівників;

 • проведення роботи щодо атестації педагогічних працівників відповідно до вимог нового Типового положення про атестацію педагогічних працівників, враховуючи нові вимоги до кваліфікації вчителя, його професійного рівня;

 • ведення систематичної роботи з педагогічними колективами щодо виявлення юних обдарувань;

 • забезпечення виконання Державної цільової програми впровадження у навчально-виховний процес загальноосвітніх навчальних закладів інформаційно-комунікаційних технологій «Сто відсотків» на період до 2015 року;

 • покращення підвезення дітей через реалізацію державної та регіональної програм «Шкільний автобус»;

 • зміцнення та модернізація матеріально-технічної бази навчальних закладів;

 • поглиблення співпраці з вищими навчальними закладами з метою використання їх наукового потенціалу для підвищення якості надання освітніх послуг;

 • організація раціонального харчування учнів загальноосвітніх навчальних закладів, поліпшення матеріально-технічного забезпечення шкільних закладів харчування;

 • забезпечення умов для змістовного дозвілля та зайнятості молоді в позаурочний час, попередження і профілактика злочинності серед підлітків;

 • поліпшення становища дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які навчаються в закладах освіти району, посилення уваги до дітей з багатодіних сімей та тих, що опинилися у складних життєвих обставинах;

 • посилення виховної ролі закладів освіти, ефективності їх роботи з формування моральності, духовності, національної самосвідомості учнів, розвитку самоврядування в дитячих колективах; створення в загальноосвітніх закладах здоров’язберігаючого середовища; культивування знань про здоров’я;

 • використання в роботі інноваційних підходів до навчання й виховання, роботи з батьками та громадськістю;

 • формування і підтримка в педагогічних колективах здорового морально-психологічного мікроклімату;

 • утвердження високого соціального статусу вчителя в суспільстві шляхом матеріального та морального заохочення кращих педпрацівників, науково-методичної підтримки творчо працюючих педагогів; оздоровлення педагогічних працівників;

 • максимальне охоплення дітей позашкільною освітою; визначення цінності творчих інтересів і здібностей кожної дитини, залучення їх до творчої реалізації своїх потенційних можливостей.

ІI.Організація роботи відділу освіти, графік прийому громадян
2.1. Режим роботи відділу освіти

Початок роботи : 08-00.

Перерва на обід :13.00-14.00

Закінчення роботи : 17-15.

Тривалість робочого дня у п’ятницю: до 16-00. Напередодні святкових днів тривалість робочого часу скорочується

на одну годину.2.2. Графік особистого прийому громадян у відділі освіти


Посада

Прізвище, ім'я,

по батьковіДні місяця

Години

Начальник відділу освіти

Мельничук

Олена ДмитрівнаПерший, третій понеділок
Другий четвер

9.00 – 13.00

виїзний прийомЗаступник начальника відділу освіти
Понеділок, середа

8.00 – 13.00

14.00 – 17.00Завідувач РМК

Світова

Ірина МиколаївнаВівторок, п'ятниця

8.00 – 13.00

14.00-17.00Головний

спеціалістБайда

Ірина ФедорівнаПонеділок, середа

8.00 – 13.00

15.00-17.00Спеціаліст

Мулик

Леся ВасилівнаВівторок, п'ятниця

8.00 – 13.00

15.00-17.002.3. Циклограма діяльності відділу освіти
п/п

Заходи

Відповідальні

Циклограма проведення

1

Апаратні наради

Мельничук О.Д.

Щопонеділка

2

Засідання колегії відділу освіти

Мулик Л.В.

5 разів на рік (серпень, листопад, січень, квітень, червень)

3

Наради з керівниками закладів освіти

Байда І.Ф.

4 рази на рік (вересень, грудень, лютий, травень)

4

Наради заступників керівників навчальних закладів
2 рази на рік (жовтень, березень)


5

Наради завідувачів ДНЗ

Василенко С.М.

4 рази на рік (вересень, грудень, березень, травень)

6

Дні відділу освіти та районного методичного кабінету у дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладах

Байда І.Ф.

Мулик Л.В.

Світова І.М.


Щомісяця (4-й понеділок місяця)

вересень - грудень 2014

лютий – травень 2015 року


7

Засідання районної комісії з атестації педагогічних працівників

Петрик О.М.

Згідно графіку

8

Робота зі зверненнями громадян

юрист

Постійно

9

Семінари-практикуми:

директорів навчальних закладів,Спеціаліст навчального закладу,

Світова І.М.2 рази на рік (жовтень, березень)

заступників директорів з навчально-виховної роботи,

Спеціаліст навчального закладу,

Світова І.М.2 рази на рік (листопад, квітень)

завідувачів ДНЗ

Методист з дошкільної освіти

2 рази на рік (жовтень, лютий)ІІІ. Організаційно – дорадча робота відділу освіти
3.1. Засідання колегій відділу освіти

з/п

Порядок денний

Дата проведення

Відповідаль

ний

Відмітка про виконання

1

1. Про підсумки перевірки готовності закладів освіти району до 2014/2015 навчального року та осінньо - зимового періоду

2. Про затвердження плану роботи відділу освіти Уманської райдержадміністрації на 2014/2015 навчальний ріксерпень

Мельничук О.Д.
Світова І.М.
2

1. Про охоплення дітей навчанням у 2014/2015 навчальному році

2. Про організацію роботи з питань охорони праці та безпеки

життєдіяльності у Ропотуському,Затишанському,Рогівському,Танському НВК та Городницькій, Колодистенській, Кочубіївській, Текучанській зош І-ІІІ ступенів.

3. Про ведення ділової документації в Томашівському, Затишанському, Рогівському НВК, Паланській, Сушківській, Текучанській зош І-ІІІ ст.. 4. Про виконання рішень колегії протокол №6/1; від 20.12.2013.листопад

Мулик Л.В.

Слободян О.Д.


Байда І.Ф.3


1. Про організацію та ефективність позашкільної освіти у Дубівському, Собківському НВК, Бабанській, Городецькій, Родниківській, Сушківській ЗОШ.

2. Про стан креативного розвитку дітей у Бабанському, Ладижинському, Оксанинському, Полянецькому, Ятранівському ДНЗ та у дошкільних підрозділах Громівського, Доброводівського НВК.

3. Про стан ведення трудових книжок у Гродзівському, Піківецькому, Громівському, Косенівському, Рижавському НВК, Городницькій, Колодистенській, Оксанинській ЗОШ.

4. Про розгляд звернень громадян у відділі освіти за 2014 рік.

5. Про виконання рішень колегії № 6/2 від 20.12.2013


січень

Заступник начальника відділу освіти

Сісецька І.П.

Василенко С.М.
Петрик О.М.

4

1. Про стан краєзнавчої роботи у Гереженівському, Доброводівському, Танському, Юрківському НВК, Берестівецькій, Колодистенській, Родниківській ЗОШ.

2. Про стан викладання та рівень навчальних досягнень учнів з фізичного виховання у Краснопільському, Пугачівському, Шаринському НВК, Городецькій, Дмитрушківській, Паланській ЗОШ.

3. Про стан викладання предмета «Основи здоров’я» у Краснопільському, Пугачівському, Доброводівському, Танському НВК, Кочубіївській, Паланській, Старобабанівській, Ятранівській ЗОШ.

4.Про організацію індивідуальної та екстернатної форми навчання у ЗНЗ районуквітень

Сісецька І.П.

Сироєжко В.Л.

Баранюк Т.В.

Мулик Л.В.5

1.Про стан управлінської діяльності в Ропотуському, Гереженівському, Рогівському НВК та Городецькій, Колодистенській, Ятранівській зош І-ІІІ ст..

2. Про видачу цільових направлень випускникам навчальних закладів.

3. Про тематичне оцінювання навчальних досягнень учнів та виконання Інструкції з ведення класного журналу учнів 9-11-х класів загальноосвітніх навчальних закладів. 4. Про виконання рішень колегії №3/1 від10.06.2013.


червень

Мулик Л.В.

Петрик О.М.

Байда І.Ф.

Заступник начальника відділу освіти


Каталог: planu
planu -> Календарно-тематичне планування факультативного курсу «література рідного краю» 1-11 класи 1 клас (17 год)
planu -> Календарно-тематичне планування уроків християнської етики у 1 класі
planu -> Планування роботи на 2011-2012 н р
planu -> П л а н роботи методичного об’єднання
planu -> «погоджено» «затверджую»
planu -> Плану заходів до освітньої ініціативи місяця «Славутич – наш дім»
planu -> Методичні рекомендації Лінії розвитку Форми роботи Пізнавальний розвиток
planu -> Планування освітньо-виховної роботи в дошкільному закладі
planu -> Інформаційно-методичний Закріплення методичних працівників квнз «Харківська академія неперервної освіти»


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8


База даних захищена авторським правом ©refos.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

увійти | реєстрація
    Головна сторінка


завантажити матеріал