Початкових спеціалізованих мистецьких навчальних закладів (шкіл естетичного виховання) Випуск 1 Харків – 2011 УпорядникСторінка1/2
Дата конвертації08.01.2017
Розмір0,93 Mb.
  1   2


ОБЛАСНИЙ НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ ЦЕНТР ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ ПРАЦІВНИКІВ КУЛЬТОСВІТНІХ ЗАКЛАДІВ

«Питання – відповідь»
на допомогу керівникам початкових

спеціалізованих мистецьких навчальних закладів

(шкіл естетичного виховання)


Випуск 1

Харків – 2011

Упорядник:


Самоварова Т.М.директор обласного навчально-методичного центру підвищення кваліфікації працівників культосвітніх закладів

Враховуючи численні запитання з організації навчально-виховного процесу та адміністративно-господарської діяльності шкіл естетичного виховання обласний навчально-методичний центр планує розпочати випуск інформаційних збірок «Питання – відповідь» для керівників та викладачів шкіл естетичного виховання.Частота випуску інформаційних збірок залежить від запитань та побажань керівників та викладачів закладів, які просимо надавати електронною поштою: 527846@mail.ru

Питання:

чи встановлюється, і на підставі якого документу, надбавка педпрацівникам позашкільних навчальних закладів у розмірі 20% та на яку ставку?

ВІДПОВІДЬ:

Питання: на підставі якого документу видається Свідоцтво про позашкільну освіту і який повинен бути Додаток до Свідоцтва?

ВІДПОВІДЬ:


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
Н А К А З
від 12.07.2001 № 510

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

6 вересня 2001 р.

за N 788/5979

Про затвердження Порядку видачі випускникам

позашкільних навчальних закладів свідоцтв

про позашкільну освіту
Відповідно до частини третьої статті 18 Закону України "Про позашкільну освіту" ( 1841-14 ) Н А К А З У Ю:
1. Затвердити Порядок видачі випускникам позашкільних навчальних закладів свідоцтв про позашкільну освіту (додається).

2. Міністерству освіти Автономної Республіки Крим, управлінням освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій :

2.1 Довести до відома керівників позашкільних навчальних закладів Порядок видачі випускникам позашкільних навчальних закладів свідоцтв про позашкільну освіту.

2.2. Вжити заходів щодо фінансового забезпечення витрат, пов'язаних з виготовленням свідоцтв для підпорядкованих позашкільних навчальних закладів за рахунок коштів місцевих бюджетів.

2.3. Установити контроль за збереженням, обліком і видачею свідоцтв про позашкільну освіту.

3. Директорам Національного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді (Вербицький В.В.), Українського державного центру туризму і краєзнавства учнівської молоді (в.о. директора Омельченко Д.Г.), Українського державного центру науково-технічної творчості учнівської молоді (Ткачук В.В.):

забезпечити виготовлення свідоцтв про позашкільну освіту згідно з встановленим зразком відповідно до потреб державних позашкільних навчальних закладів.

4. Запровадити Порядок видачі випускникам позашкільних навчальних закладів свідоцтв про позашкільну освіту з 2002/2003 навчального року.

5. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника Міністра Огнев'юка В.О.

Міністр В.Г. Кремень

Порядок

видачі випускникам позашкільних навчальних закладів свідоцтв про позашкільну освіту
1. Свідоцтва про позашкільну освіту видаються випускникам позашкільних навчальних закладів незалежно від підпорядкування, типів і форм власності (далі - позашкільні навчальні заклади), які здобули відповідні знання, навички та вміння, передбачені навчальними планами з певного напряму позашкільної освіти, склали в установленому порядку кваліфікаційні іспити, на підставі рішення педагогічної ради закладу за зразком, що додається.

Випускникам (вихованці, учні і слухачі) позашкільних навчальних закладів, які склали кваліфікаційні іспити з двох і більше напрямів позашкільної освіти (одночасно чи в різний час), на підставі рішення педагогічної ради закладу також видаються свідоцтва про позашкільну освіту.

2. Свідоцтва про позашкільну освіту видаються випускникам позашкільних навчальних закладів безкоштовно.

3. Виготовлення свідоцтва про позашкільну освіту для випускників державних і комунальних позашкільних навчальних закладів здійснюється за рахунок коштів державного та місцевого бюджетів.

Виготовлення свідоцтва про позашкільну освіту для випускників приватних позашкільних навчальних закладів здійснюється за рахунок коштів засновників (власників).

4. Бланки свідоцтв про позашкільну освіту виготовляються друкарським способом на замовлення засновників (власників) позашкільного навчального закладу.

5. Бланки свідоцтв про позашкільну освіту виготовляються підприємством згідно з укладеною угодою, передаються довіреній особі замовника (позашкільного навчального закладу) і зберігаються в нього до дати вручення їх випускникам.

Видача їх реєструється у книзі обліку виданих свідоцтв.

До книги обліку заносяться такі дані:


 • порядковий реєстраційний номер, який складається з двох чисел, записаних через дріб, порядковий номер та рік видачі свідоцтва про позашкільну освіту;

 • прізвище, ім'я, по батькові випускника позашкільного навчального закладу, якому видано свідоцтво про позашкільну освіту;

 • номер свідоцтва про позашкільну освіту відповідає порядковому

 • реєстраційному номеру;

 • назва гуртка, секції, відділення, відділу та інших творчих об'єднань, навчальної програми;

 • дата видачі свідоцтва про позашкільну освіту із зазначенням дати та номера рішення педагогічної ради;

 • підпис випускника, який отримав свідоцтво про позашкільну освіту, або батьків чи осіб, які їх замінюють, якщо вихованці,

 • учні і слухачі не досягли 18 років;

 • підпис керівника позашкільного навчального закладу, яка видала свідоцтво про позашкільну освіту.

6. Персональна відповідальність за збереження, облік і видачу свідоцтв про позашкільну освіту покладається на керівника позашкільного навчального закладу.

7. Зіпсовані бланки свідоцтв про позашкільну освіту повертаються засновнику (власнику).

Списання зіпсованих документів відбувається із складанням відповідного акта.

8. У разі втрати свідоцтва про позашкільну освіту випускник позашкільного навчального закладу може одержати його дублікат після подання відповідної заяви про видачу дубліката та сплати коштів за його виготовлення.

Відомості про видачу дубліката заносяться до книги обліку виданих свідоцтв про позашкільну освіту із зазначенням слова "Дублікат".

При видачі дублікату свідоцтва про позашкільну освіту у правому верхньому куті робиться помітка "Дублікат".


Начальник департаменту

адміністративної роботи і контролю А.В.Домашенко
Додаток

до пункту 1 Порядок видачі

випускникам позашкільних

навчальних закладів свідоцтв

про позашкільну освіту

Зразок


С В І Д О Ц Т В О

про позашкільну освіту

№ __________
Видане____________________________________________________________

(прізвище, ім'я, по батькові)

___________________________________________________________________

про те, що він (вона) навчався (лась) у _________________________________

___________________________________________________________________

(назва навчального закладу)

___________________________________________________________________

(назва гуртка, секції, творчого об'єднання, школи естетичного виховання)


з "__" __________20_____р. до "__"_________20_______р.,
оволодів (ла) програмою ______________________________________________

____________________________________________________________________

(назва програми)

і склав (ла) кваліфікаційний іспит.М.П. Директор
     1. "____"________20__р.


Побажання:надати витяг із «102 інструкції» стосовно обчислення заробітної плати, норм педагогічного навантаження викладачів шкіл естетичного виховання

ВІДПОВІДЬ:
Витяг з Iнструкцiї про порядок

обчислення заробітної плати

працiвникiв освіти

затвердженої наказом Міністерства

освіти України

за № 102 від 15 квітня 1993 року (зі змінами)


З 1 вересня 2005 року Iнструкцiя про порядок обчислення заробітної плати працiвникiв освіти застосовується в частині, що не суперечить умовам оплати праці, визначеним Наказом Мiнiстерства освіти i науки № 557 вiд 26.09.2005 (зі змінами та доповненнями) та постанові Кабінету Міністрів України від 20 квітня 2007 р. № 643 «Про затвердження розмірів підвищення посадових окладів (ставок заробітної плати) та додаткової оплати за окремі види педагогічної діяльності у співвідношенні до тарифної ставки»
I. Загальнi положення

1. Умови оплати працi, ставки заробiтної плати, посадовi оклади, передбаченi цiєю Iнструкцiєю, застосовуються при обчисленнi заробiтної плати таких категорiй працiвникiв: • педагогiчних i керiвних працiвникiв позашкiльних закладiв;

 • педагогiчних працiвникiв установ охорони здоров'я й соцiального забезпечення, культури й мистецтва, житлово-комунальних та iнших пiдприємств i органiзацiй;

 • керiвникiв гурткiв, концертмейстерiв i акомпанiаторiв, екскурсоводiв;

3. Установам i закладам освiти надано право вирiшувати такi питання в галузi органiзацiї та оплати працi:

 • затверджувати структуру й штати, встановлювати посадовi оклади й ставки заробiтної плати згiдно з розрядами Єдиної тарифної сiтки, визначеними цiєю Iнструкцiєю, без дотримання середнiх окладiв i без урахування спiввiдношень чисельностi керiвникiв i спецiалiстiв у межах утвореного в установленому порядку фонду заробiтної плати (фонду оплати працi);

 • встановлювати надбавки за високi творчi й виробничi досягнення залежно вiд особистого внеску кожного працiвника в межах фонду заробiтної плати (фонду оплати працi);

 • передбачити у кошторисах установ i закладiв витрати на премiювання, надання матерiальної допомоги працiвникам установ i закладiв освiти, а також на стимулювання творчої працi й педагогiчного новаторства керiвних i педагогiчних працiвникiв у розмiрах не менше 2-х вiдсоткiв планового фонду заробiтної плати.

4. Визначення ставок (окладiв) працiвникiв за розрядами тарифної сiтки провадиться з урахуванням їхнiх квалiфiкацiйних вимог.

Посадовi оклади встановлюються керiвниками на основi дiючих квалiфiкацiйних вимог i тарифних розрядiв працiвникiв вiдповiдної квалiфiкацiї з наступною атестацiєю або тарифiкацiєю згiдно з чинним законодавством.

Ставки заробiтної плати й посадовi оклади педагогiчних працiвникiв встановлюються керiвниками закладiв та установ освiти при тарифiкацiї за наслiдками атестацiї.

5. Змiна розмiрiв ставок заробiтної плати й посадових окладiв протягом року провадиться:

б) при здобуттi освiти або поновленнi документа про освiту - з дня подання вiдповiдного документа;

в) при отриманнi вiдповiдної категорiї за наслiдками атестацiї - з дня прийняття рiшення атестацiйною комiсiєю;

Якщо право на змiну розмiру ставки заробiтної плати (посадового окладу) настає в перiод перебування працiвника у вiдпустцi чи пiд час тимчасової непрацездатностi, на пiдвищеннi квалiфiкацiї, стажуваннi, нарахування заробiтної плати за новими ставками (посадовими окладами) здiйснюється з дня виникнення такого права.

6. Вiдповiдальнiсть за своєчасне i правильне встановлення працiвникам ставок заробiтної плати, посадових окладiв, обчислення заробiтної плати покладається на керiвникiв та головних бухгалтерiв (бухгалтерiв) установ i закладiв освiти, керiвникiв вищестоящих органiв управлiння.V. Пiдвищення ставок та окладiв. Додаткова оплата праці.
53. Преміювання працiвникiв здійснюється вiдповiдно до положення про преміювання, які затверджуються керiвниками установ за погодженням з профспілковими комітетами.

Премії, які виплачуються працівникам, максимальними розмірами не обмежуються.

Розміри матеріальної допомоги працівникам визначаються керівником установи за погодженням з профспілковим комітетом.

Керівникам установ i закладів розміри премій i матеріальної допомоги встановлюються за погодженням з профспілковим комітетом i вищестоящими органами управління.VI. Порядок нарахування заробітної плати працівникам закладів i установ освіти

63. Навчальне навантаження мiж вчителями, викладачами та iншими педагогiчними працiвниками розподiляється керiвником установи за погодженням з профспiлковим комiтетом залежно вiд кiлькостi годин, передбачених навчальними планами, наявностi вiдповiдних педагогiчних кадрiв та iнших конкретних умов, що склались у закладi.

Обсяг навчальної та iншої педагогiчної роботи, яку може виконувати педагогiчний працiвник за основним мiсцем роботи, граничними розмiрами не обмежується.

64. Ставки заробiтної плати (посадовi оклади) вчителiв, викладачiв, вихователiв та iнших педагогiчних працiвникiв виплачуються:

а) за 3 години педагогiчної роботи на день (18 годин на тиждень): викладачам шкiл естетичного виховання (ст.22 Закону України «Про позашкільну освіту»)

Норма годин на ставку встановлена, виходячи з 6 денного режиму роботи.

68. Встановлена при тарифiкацiї заробітна плата виплачується щомісячно незалежно вiд кiлькостi тижнів i робочих днів у рiзнi мiсяцi року.

71. За час роботи в перiод канiкул оплата працi педагогiчних працiвникiв та осiб з числа керiвного, адмiнiстративно-господарського та навчально-допомiжного персоналу, яким дозволяється вести викладацьку роботу провадиться з розрахунку заробiтної плати, встановленої при тарифiкацiї, що передувала початку канiкул.

77. У випадку, коли в окремi днi (мiсяцi) заняття не проводяться з незалежних вiд учителя (викладача) причин (сiльгоспроботи, епiдемiї, несприятливi метеорологiчнi умови тощо), його оплата здiйснюється з розрахунку заробiтної плати, встановленої при тарифiкацiї, за умови, що вчитель (викладач) виконує iншу органiзацiйно-педагогiчну роботу. При вiдсутностi такої роботи час простою оплачується в порядку i розмiрах, визначених Кодексом законiв про працю України.

91. Директори, їх заступники по навчальнiй роботi в дитячих музичних, художнiх школах, школах мистецтв, школах загальної музичної освiти можуть вести викладацьку роботу в середньому не бiльше 12 годин на тиждень, якщо вони по основнiй роботi отримують повний посадовий оклад.

За години викладацької роботи чи занять з гуртками, виконанi, як виняток, у зв'язку з виробничою необхiднiстю понад норму, зазначену у цьому пунктi, провадиться погодинна оплата за фактичну кiлькiсть годин, але не бiльше 240 годин на рiк.Питання: на які педагогічні посади розповсюджується дія законів України «Про освіту», «Про позашкільну освіту»?

ВІДПОВІДЬ:КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
від 14 червня 2000 р. N 963
Київ


 1. Каталог: ld
  ld -> Урок бесіда «Уявна подорож містом (селом, країною)»
  ld -> Міський методичний кабінет екскурсія «Спостереження за осінніми змінами у живій та неживій природі»
  ld -> Бабуся називає мене брат називає мене сестра
  ld -> Наукових праць
  ld -> Основний напрямок
  ld -> Методичні рекомендації для 5 класу з української мови та літератури, світової літератури, російської мови Для учнів
  ld -> Методичні рекомендації до проведення Першого уроку 2013-2014 навчального року для учнів молодшого шкільного віку
  ld -> Homines, dum docent, discunt. Люди, навчаючи, вчаться
  ld -> Комунальний заклад “Обласна бібліотека для дітей Черкаської обласної ради Шевченківські лауреати в галузі літератури – наші земляки Біобібліографічний вісник для юних книголюбів віком від 12 до 14 років Черкаси, 2012
  ld -> Тема уроку Тема Барви землі (7 год)


  Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2


База даних захищена авторським правом ©refos.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

увійти | реєстрація
    Головна сторінка


завантажити матеріал