Планробот и департаменту освіти І науки, молоді та спорту обласної державної адміністрації на 2013 рік м. Чернівці зміс т



Сторінка1/10
Дата конвертації19.12.2016
Розмір2,03 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10


«ЗАТВЕРДЖУЮ»

Заступник голови

облдержадміністрації

___________В.Темерівський

«_____»________2012 р.


П Л А Н Р О Б О Т И

Департаменту освіти і науки, молоді та спорту

обласної державної адміністрації

на 2013 рік
м. Чернівці

З М І С Т

Вступ - 4
Основні завдання Департаменту освіти і науки, молоді та спорту, місцевих органів

управління освітою, молоддю та спортом. навчальних закладів різних типів, рівнів

акредитації і форм власності на 2013 рік - 5
Організація роботи Департаменту освіти і науки, молоді та спорту

та графік прийому відвідувачів - 7
Циклограма щомісячної діяльності Департаменту освіти і науки, молоді та спорту - 8

Графік комплексного вивчення стану роботи відділів (управлінь) освіти з питань реалізації

державної політики у сфері дошкільної, загальної середньої та позашкільної освіти -10

Графік комплексного вивчення стану викладання навчальних предметів

у загальноосвітніх навчальних закладах та надання методичної допомоги -11




Графік проведення семінарів начальників відділів (управлінь) освіти -12




Графік проведення семінарів керівників гімназій, ліцеїв, спеціалізованих навчальних

закладів області -13




Графік проведення семінарів відповідальних методистів РМК/ММК -14

Графік проведення семінарів керівників загальноосвітніх та спеціальних шкіл-інтернатів області -16


І. Засідання колегії, наради та інші заходи за участю голови обласної державної адміністрації -17

І.1. Колегії обласної державної адміністрації -17

І.2. Наради при голові обласної державної адміністрації -17

І.3. Засідання комітетів (рад) при голові обласної державної адміністрації -18

І.4. Інші заходи за участю голови обласної державної адміністрації -18

ІІ. Колегії, наради, комітети, ради, комісії управлінь облдержадміністрації та територіальних

структур органів центральної виконавчої влади -19

ІІ.1. Колегії Департаменту освіти і науки, молоді та спорту облдержадміністрації -19

ІІ.2. Тематичні апаратні наради Департаменту освіти і науки, молоді та спорту облдержадміністрації -22

ІІ.3. Наради Департаменту освіти і науки, молоді та спорту облдержадміністрації -25

ІІ.4. Засідання комітетів, рад, комісій облдержадміністрації -34
ІІІ. Організаційні заходи: комплексні, тематичні перевірки, семінари-практикуми, конференції,

прес-конференції, брифінги, інші заходи -34

ІІІ.1. Комплексні, тематичні перевірки -34

ІІІ.2. Семінари-практикуми, конференції, прес-конференції, брифінги, інші заходи -41

ІІІ.3. Культурно-масові заходи -48

ІІІ.4. Розпорядження облдержадміністрації -60

ІІІ.5. Організаційні накази Департаменту освіти і науки, молоді та спорту облдержадміністрації -61

ІІІ.6. Виробничі накази Департаменту освіти і науки, молоді та спорту облдержадміністрації -69

ІІІ.7. Засідання Вченої ради Інституту післядипломної педагогічної освіти за участю директора Департаменту -75
ІV. Контроль за виконанням законів України, указів і розпоряджень Президента України,

постанов Кабінету Міністрів України, розпоряджень та доручень голови облдержадміністрації -77
V. Навчання спеціалістів структурних підрозділів обласної та районних державних адміністрацій,

надання практичної та методичної допомоги -79

Вступ
У 2012 році Головне управління освіти і науки Чернівецької обласної державної адміністрації, відділи, управління освіти районних державних адміністрацій, міських рад, дошкільні, загальноосвітні, позашкільні, професійно-технічні, вищі навчальні заклади усіх типів і форм власності та рівнів акредитації забезпечували якісну реалізацію основних завдань державної політики в системі освіти та науки відповідно до чинного законодавства України:

 1. Закони України «Про внесення змін до законодавчих актів з питань загальної середньої та дошкільної освіти щодо організації навчально-виховного процесу», «Про освіту», «Про дошкільну освіту», «Про загальну середню освіту» «Про позашкільну освіту», «Про професійно-технічну освіту», «Про вищу освіту», «Про оздоровлення та відпочинок дітей», «Про охорону дитинства», «Про Загальнодержавну програму «Національний план дій щодо реалізації Конвенції ООН про права дитини» на період до 2016 року», «Про реабілітацію інвалідів в Україні», «Про національні меншини в Україні».

 2. Укази Президента України від 30.09.2010 № 926/2010 «Про заходи щодо забезпечення пріоритетного розвитку освіти в Україні», від 27.04.2001 № 285/2001 «Про заходи щодо охорони інтелектуальної власності України», від 14.02.1997 № 145/97 «Про День науки», від 16.06.1999 № 659/99 «Про День студента», від 06.01.2010 № 6 «Про деякі заходи щодо сприяння вирішенню актуальних питань молоді».

 3. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 27.08.2010 № 1728-р «Про затвердження плану заходів щодо розвитку вищої освіти на період до 2015 року».

Освітня стратегія області спрямована на забезпечення умов функціонування і розвитку дошкільної, загальної середньої, позашкільної, професійно-технічної, вищої та післядипломної освіти, підвищення якості освітніх послуг з урахуванням демографічної ситуації відповідно до вимог суспільства, стану соціально-економічного розвитку, запитів громадян і потреб держави й області.

Упродовж 2012 року Головним управлінням освіти і науки обласної державної адміністрації та місцевими органами управління освітою реалізувалися заходи щодо подальшого реформування дошкільної, загальної середньої, професійно-технічної та вищої освіти, створення необхідних умов для рівного доступу громадян до якісної безперервної освіти, покращення умов праці педагогічним працівникам, підвищення їх кваліфікації, соціального і професійного захисту, поліпшення ресурсного забезпечення закладів та установ системи освіти.

Згідно з програмами розвитку системи освіти Чернівецької області «Вчитель», «Шкільний автобус» та «Регіональною концепцією виховної діяльності навчальних закладів Чернівецької області на 2011-2015 роки» визначено основні пріоритети освітньої галузі:

- рівний доступ населення до якісної освіти, у тому числі дітей-інвалідів;

- утвердження національної ідеї та патріотизму;

- запровадження сучасних інноваційних технологій і засобів навчання;

- удосконалення механізму управління;

- адаптація до соціально орієнтованої ринкової економіки;

- соціальний захист усіх учасників навчально-виховного процесу;

- соціально-економічний розвиток кожного навчального закладу області.


Основні завдання Департаменту освіти і науки, молоді та спорту,

місцевих органів управління освітою, молоддю та спортом, навчальних закладів різних типів, рівнів акредитації і форм власності на 2013 рік

Дошкільна освіта:

 • створення належних умов для організації навчання дітей 5-річного віку;

 • відновлення діяльності раніше призупинених, реконструкція та будівництво нових дошкільних навчальних закладів;

 • збільшення показників охоплення дітей дошкільною освітою до ____%;

 • створення навчально-виховних комплексів.


Загальна середня освіта:

 • введення в дію нових закладів освіти, проведення на належному рівні роботи з підготовки закладів освіти до нового 2013/2014 навчального року;

 • зміцнення матеріально-технічної бази закладів освіти області – щороку готувати по 5 зразково-показових закладів освіти в кожному районі області та м. Чернівцях;

 • забезпечення охорони та зміцнення здоров’я учнів через реалізацію права дитини на медичне обслуговування та харчування;

 • здійснення комплексної інформатизації освіти області, використання новітніх інформаційних технологій у навчальний процес, системи тестового оцінювання знань, автоматизації управління;

 • створення освітніх округів та модернізації мережі професійно-технічних, загальноосвітніх навчальних закладів, у тому числі шкіл-інтернатів;

 • упровадження ефективних моделей виховної роботи, забезпечення участі громадян та врахування громадської думки під час формування й реалізації державної політики з питань освіти, науки і виховання;

 • посилення патріотичного виховання, збагачення духовного потенціалу учнівської та студентської молоді, відродження кращих надбань українського народу, його культурних і національних традицій;

 • забезпечення соціального захисту дітей-сиріт та обдарованої молоді;

 • покращення умов безперешкодного доступу до навчальних закладів осіб з обмеженими фізичними можливостями;

 • забезпечення рівного доступу дітей з особливими освітніми потребами до якісної освіти;

 • забезпечення стовідсоткового підвезення учнів і педагогічних працівників сільських шкіл до місць навчання та додому;

 • забезпечення якісного оздоровлення дітей шкільного віку, збереження мережі дитячих оздоровчих закладів;

 • збереження мережі позашкільних навчальних закладів, розширення мережі гуртків, у т.ч. технічної творчості;

 • удосконалення кадрової роботи.

 • подальший розвиток фізичної культури і спорту, реалізація спортивно-масових заходів;




Професійно-технічна освіта:

 • упровадження затребуваних робітничих спеціальностей у ПТНЗ області;

 • забезпечення регіону кваліфікованими робітничими кадрами відповідно до сучасних вимог ринку праці;

 • посилення соціального партнерства між професійно-технічними навчальними закладами та підприємствами-замовниками робітничих кадрів.


Вища освіта:

 • забезпечення рівного доступу громадян області до якісної вищої освіти;

 • упорядкування підготовки фахівців з вищою освітою відповідно до потреб ринку праці;

 • забезпечення соціального захисту учасників навчально-виховного процесу ВНЗ області;

 • здійснення комплексної інформатизації вищої освіти області, в т.ч. вступної кампанії.


Післядипломна освіта:

 • модернізація системи післядипломної освіти педагогів, у т.ч. подальше впровадження дистанційної форми;

 • створення якісної системи методичної роботи в закладах освіти;

 • розвиток мережної взаємодії в організації інтегрованої допомоги педагогічним працівникам в удосконаленні професійного рівня.





Організація роботи Департаменту освіти і науки, молоді та спорту

та графік прийому відвідувачів
Режим роботи Початок роботи 9.00

Перерва на обід 13.00-13.45

Кінець роботи 18.00 (п’ятниця – 16.45)


п/п

Посада

Прізвище, ім’я,

по батькові

Дні та години прийому

Місце прийому (адреса), контактний телефон



Директор Департаменту освіти і науки, молоді та спорту

Бауер Михайло Йозефович

Щовівторка з 10.00 до 19.00


м.Чернівці,

вул. Грушевського 1, к.406

тел. 55-29-66




Заступник директора Департаменту освіти і науки, молоді та спорту

Тарангул Любов Миколаївна

Щочетверга з 10.00 до 18.00

м.Чернівці,

вул. Грушевського 1, к.404

тел. 55-36-54




Заступник директора Департаменту освіти і науки, молоді та спорту – начальник управління

Швець Анатолій Федорович









Заступник директора Департаменту освіти і науки, молоді та спорту – начальник управління

Довганич Олександр Вікторович









Начальник упваління освіти і науки

Куриш Юрій Миколайович









Начальники відділів Департаменту освіти і науки, молоді та спорту, завідувачі секторів




Щовівторка, щоп’ятниці

з 10.00 до 18.00



м.Чернівці,

вул. Грушевського 1





Головні спеціалісти




Щоденно з 15.00 до 17.00

м.Чернівці,

вул. Грушевського 1


Директор Департаменту освіти і науки, молоді та спорту приймає за попереднім записом (тел. 55-29-66).




Циклограма щомісячної діяльності

Департаменту освіти і науки, молоді та спорту


з/п

Заходи

Відповідальні

Циклограма проведення заходів



Колегії Департаменту освіти і науки, молоді та спорту

Марку Д.І.

4 рази на рік (березень, червень,

вересень, грудень,четверта середа місяця)





Апаратні наради

Остафій О.Р.

Щопонеділка



Наради при начальнику управління освіти і науки

Куриш Ю.М.

Щопонеділка



Наради з начальниками відділів (управлінь) освіти

Куриш Ю.М.

Щомісяця (четверта середа місяця)



Семінари начальників відділів (управлінь) освіти

Білянін Г.І.

4 рази на рік (квітень, травень, жовтень, листопад, третя середа місяця)



Дні Головного управління в районах (містах) області

Куриш Ю.М.

Щомісяця



Наради-семінари для відповідальних працівників відділів (управлінь) освіти

Головні спеціалісти

Друга середа місяця



Пряма телефонна лінія з актуальних питань діяльності ЗНЗ

Відповідальні працівники

Щопонеділка з 14.00 до15.00



Реєстрація перевезення організованих груп дітей

Відповідальні працівники

Щовівторка з 10.00 до 12.30,

з 14.30 до 17.00





Погодження кандидатур на посади керівників закладів освіти області

Марку Д.І.

Другий, четвертий вівторок місяця

з 11.00 до 13.00





Наради-семінари для керівників, заступників шкіл-інтернатів

Полюлях Н.І.

1 раз на квартал

(четверта п’ятниця місяця)





Наради з головними бухгалтерами установ освіти обласного підпорядкування

Гринчук М.В., Петихачна Ф.М.

Перша середа місяця

за звітним кварталом





Наради директорів, заступників ПТНЗ

Пономаренко О.М.

Щомісяця



Наради з головними бухгалтерами ПТНЗ

Гринчук М.В.

1 раз на квартал



Семінари завідуючих РМК, ММК

Білянін Г.І.

1 раз на квартал (третя середа місяця)



Семінари з методистами РМК, ММК

Методисти ІППО

6 раз на рік














Семінари для керівників гімназій, ліцеїв, спеціалізованих шкіл

Богачик Т.С.

1 раз на рік



Засідання Регіональної експертної ради

з ліцензування та атестації освітньої діяльності



Пономаренко О.М.

Третій, четвертий четвер (січень, березень,

травень, вересень, листопад)





Засідання Вченої ради Інституту післядипломної педагогічної освіти Чернівецької області

Білянін Г.І.

1 раз на квартал (другий четвер місяця)



Засідання обласної комісії з атестації

педагогічних працівників



Бальон М.В.

Квітень–травень

(згідно з графіком)





Оновлення WEB-сайту

Головного управління освіти і науки



Семанюк А.Я.

Щодня



Організація та проведення прийому громадян

з особистих питань директором, заступниками директора, керівниками структурних підрозділів, головними спеціалістами управління освіти і науки



За списком

Згідно з графіком



Робота із зверненнями громадян

та працівників освіти



Відповідальні працівники

Постійно



Надання методичної допомоги ЗНЗ області

Богачик Т.С.

4 рази на рік



Каталог: docs
docs -> З в І т відділу освіти Золочівської районної державної адміністрації про результати роботи в 2005-2006 навчальному році
docs -> Звіт перед громадськістю про роботу керівника школи Дюкаревої Т. А. за 2013-2014 н р.
docs -> Структура методичної роботи з педагогічними працівниками Золочівського району в 2005-2006 навчальному році Районні методичні об”єднання
docs -> Програма розвитку заповідної справи на період до 2020 року 1
docs -> Контроль та оцінювання знань учнів з предметів гуманітарного циклу українська мова кількість фронтальних та індивідуальних видів контрольних робіт з української
docs -> Бібліотеки шахтарського району – громаді села
docs -> " Вітаміни це здоров’я та спосіб життя"
docs -> Украïнська література
docs -> Бібліотеки Амвросіївського району – осередки духовності та знань Збірка інформаційних
docs -> Поетичний світ Володимира Васильовича Пояти – перлини придністровської землі


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10


База даних захищена авторським правом ©refos.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

увійти | реєстрація
    Головна сторінка


завантажити матеріал