План роботи творчої групи вчителів „ тема роботи Керівник Сторінка 1Скачати 321,33 Kb.
Дата конвертації26.12.2016
Розмір321,33 Kb.
ТипПлан роботи
Оформлення документації творчих груп
Титульна сторінка

„Затверджую” Директор школи Н.Я.Ховрич

План роботи творчої групи вчителів

„.....тема роботи ..................”


Керівник ...................................

Сторінка 1.

- Вступ (описати вцілому, що плануємо робити, вивчати і т.д.)

Сторінка 2

- Проблема, над якою працює творча група (узгодити із проблемою школи). - Вказати, на який час розрахована робота над проблемою (2009 – 2010 н.р.)

- Мета роботи творчої групи.

- Склад творчої групи вчителів (ввести психолога).

Сторінка 3.

- перспективний план роботи групи ( на увесь період роботи) за такою схемою:Зміст діяльності

мета

термін

відповідальний

Врахувати наступне:

- в план роботи включити ознайомлення з передовим педагогічним досвідом як вчителів школи , так і вчителів інших шкіл міста, області, України в цілому.

- вказати у плані роботи очікувані результати (творчі конкурси, семінари, конференції, олімпіади, випуск Наукового вісника).

- до плану роботи додати протоколи засідань (4 засідання на рік);

- за результатами роботи подати творчий звіт ( дослідження педагогів, конспекти уроків, результати досягнень учнів).

Алгоритм діяльності творчої групи орієнтовно може бути таким:


 • Підготовчий етап. Аналіз шкільної практики, якісного складу наявних педагогічних кадрів. Визначення науково-методичної теми. Розподіл обов’язків та питань для кожного члена групи.

 • Науково-методична підготовка. Психологічна підготовка до сприйняття нового. Вивчення наявної науково-педагогічної та методичної літератури з певної проблеми, засвоєння передового досвіду, з’ясування сутності того, що впроваджується.

 • Складання програми діяльності. Визначення конкретних цілей і завдань групи. Розробка моделей, рекомендацій, порад щодо застосування на практиці існуючого досвіду. Розробка змісту діяльності творчої групи.

 • Окреслення шляхів розв’язання проблеми. Колективне обговорення гіпотез. Випробувальне впровадження кращого педагогічного досвіду з даної проблеми.

 • Аналіз і підсумок результату. Апробація набутого досвіду на основі нових педагогічних ідей, рекомендацій, розроблених творчою групою. Узагальнення передового педагогічного досвіду.

 • Запровадження досвіду творчої групи в масову практику. Поширення набутого досвіду (виступ із лекціями, пропаганда в пресі), надання допомоги вчителям, які зацікавились ідеями творчої групи.Положення про індивідуальну інноваційну діяльність

учителів

1.Загальні положення

1. Інновація – нововведення.

2. Інноваційна діяльність – процес створення, освоєння, розповсюдження нововведень.

3. За масштабом упровадження інновації можуть бути локальними, модульними, системними.

4. За глибиною перетворень інновації можуть бути радикальними (передбачають розробку і освоєння принципово нових ідей), модифікуючими (забезпечують удосконалення, часткову зміну того, що вже використовується).

5. Інноваційний процес розвивається за такими етапами: розробка, запуск, апробація, освоєння, нововведення.2.Мета інноваційної діяльності

1. Забезпечення розробки, апробації, підготовки до впровадження інновацій, які забезпечують реалізацію цільової лінії розвитку школи: становлення суб’єктивності всіх учасників освітнього процесу на основі забезпечення їхніх прав та обов’язків.

2. Надання допомоги педагогічному колективу в реалізації програми розвитку школи до 2015 року.
3.Завдання індивідуальної інноваційної діяльності

1. Відпрацювання в практичній діяльності вчителів навичок інноваційної, пошуково-дослідницької діяльності.

2. Розробка, апробація інновацій, які сприяють розвитку школи в обраному напрямку.

3. Систематизація та узагальнення досвіду інноваційної діяльності, підготовка до впровадження в педагогічну практику школи.


4.Зміст індивідуальної інноваційної діяльності

1. Розробка та апробація інноваційних програм із предметів, підручників, навчально-методичних комплексів, новітніх технологій.

2. Розробка методичних посібників, рекомендацій щодо змісту навчальних предметів, дидактичних, контрольно-діагностичних матеріалів у рамках інновації, яка реалізується.

3. Вироблення критеріїв результативності інновації, яка реалізується; відслідковування результатів на підставі даних критеріїв.

4. Проблемно-орієнтований аналіз результатів інновацій, розробка та проведення корекційних заходів, проведення аналізу післякорекційної діагностики.
5.Статус та організація діяльності

1. Статус вчителя-новатора може бути присвоєний педагогу другої, першої, вищої кваліфікаційної категорії, який за період останніх трьох років має стабільні та позитивні результати навчальних досягнень учнів.

2. Перед розробкою та апробацією методичних посібників, інноваційних програм проводиться вивчення змісту основ курсу, особливостей психічного розвитку учнів на різних етапах навчання, особливостей її світогляду за віковими категоріями, науково-організаційних основ формування навчальних понять, а також моделей наступності розвитку курсу за етапами навчання.

3. За відсутності моделі наступності розвитку курсу за етапами навчання етапу апробації інновації передує етап створення визначеної моделі. Реалізація даної задачі здійснюється вчителем-новатором та адміністрацією школи.

4. Учителем-новатором створюється програма інновацій, яка має таку структуру:


 • Обґрунтування актуальності інновації для школи, зокрема, у частині забезпечення цільової лінії розвитку.

 • Формування теми інноваційного дослідження.

 • Визначення об’єкта та предмета дослідження.

 • Розробка або вибір конкретних методик і методів дослідження.

 • Строки та етапи інновації.

 • Критерії оцінки результатів, що очікуються.

 • Прогнозування:

 1. Очікування позитивних підсумкових та проміжних результатів;

б) Можливих втрат, негативних наслідків;

в) Компенсації втрат та негативних наслідків.

5. Програма інновації формується та пред’являється для контролю не пізніше одного місяця з початку інноваційної діяльності.

6. Програма інновації та план роботи на поточний рік обговорюються на засіданні методичної ради школи, затверджуються директором школи.

7. Результати інноваційної діяльності фіксуються і надаються за підсумками роботи семестрів та року, після завершення інноваційної діяльності заступнику директора з методичної роботи.

8. Результати інноваційної діяльності подаються у формі письмового аналізу ефективності здійснюваної роботи.6.Документація та звітність

Інноваційна діяльність передбачає оформлення такої документації: • Програма реалізації інновації;

 • План роботи на поточний рік;

 • Результати інноваційної діяльності (календарно-тематичні плани, дидактико-методичні, контрольно-діагностичні розробки, методичні рекомендації та ін.);

 • Аналіз ефективності здійсненої роботи, підтверджений результатами;

 • Визначення рівня навчальних досягнень учнів.

Програма та план подаються не пізніше 1 місяця з початку реалізації інноваційного дослідження. Результати та аналіз ефективності інноваційної діяльності подаються заступнику директора з методичної роботи в кінці кожного семестру і за рік у вигляді звіту і додатків до нього.
7. Розповсюдження інноваційного досвіду

1. Виступи на семінарах-практикумах, методичних нарадах, педагогічних радах з метою розповсюдження інноваційного досвіду з питань розробки та апробації інновації, які забезпечують реалізацію цільової лінії розвитку школи.

2. Відкриті уроки та заходи.

3. Надання консультативної допомоги вчителям у процесі підготовки та впровадження інновації.8. Взаємовідносини і зв’язки

1. З питань розробки та впровадження нововведень вчителі-новатори підпорядковуються заступнику директора з методичної роботи, з інших питань – заступникам директора в рамках їхньої компетенції.

2. У процесі своєї діяльності взаємодіють із педагогічним персоналом та науковими консультантами школи.
9. Порядок оплати

Ефективна інноваційна діяльність педагога при виконанні усіх вимог Положення є підставою для надання матеріальної допомоги.Вимоги до комп’ютерної презентації опису учителями власного досвіду з реалізації проблеми, над якою він працює
Виконується в програмі Microsoft Power Point і подається в електронному вигляді (до 15 слайдів)

Презентація має враховувати такі вимоги:

1.Матеріал викладається стисло з максимальною інформативністю тексту, в чіткому порядку без нагромаджень.

2.Інформація ретельно структурується.

3.Важлива інформація (висновки, визначення, правила тощо) подається крупним планом, бажано з ілюстраціями.

4.Другорядна інформація розміщується внизу сторінки

5.Для унаочнення інформації використовуються діаграми, схеми тощо.

6.Графіки, схеми, малюнки, ілюстрації тощо повинні органічно доповнювати текст.

7.Графіки, схеми тощо повинні мати чітке пояснення.

8.Рядок має містити 6 – 8 слів.

9.Всього на слайді має бути приблизно 6 – 8 рядків.

10.Загальна кількість слів на кожному слайді не повинна перевищувати 50 –ти.

11.У заголовках повинні бути і великі, і малі літери.

12.Слайди мають бути не надто яскравими, бажано витриманими в одному стилі.
Вимоги до опису учителями власного досвіду з реалізації проблеми, над якою він працює

В описі власного досвіду з реалізації проблеми, над якою працює вчитель, мають бути розкриті індивідуальні особливості роботи вчителя, сучасні та авторські форми і методи вирішення проблеми.Орієнтовний план опису досвіду

1.Обгрунтування актуальності досвіду, його практичне значення.

2.Висвітлення основної ідеї досвіду, її інноваційної значущості.

3.Посилання на наукові чи практичні дослідження, на які опирається учитель у своїй роботі.

4. Наукові концепції та теорії, яких авторів використовує.

5.Розкриття технологій реалізації провідної педагогічної ідеї та її складових.

6.Пояснення запропонованих інновацій в організації навчально-виховного процесу.

7.Аналіз результатів власної педагогічної діяльності з показом змін в якості знань учнів в оволодінні практичними уміннями і навичками, розвиток до предмету тощо.

8.Перелік проблем та труднощів, з якими вчитель зіткнувся в процесі роботи, та шляхи їх подолання;

9.Власна точка зору на зміст освіти, форми, методи, прийоми, засоби навчання школярів предмету, який викладає вчитель.

10.Система уроків з обраної проблеми, над якою працює вчитель.
ОРІЄНТОВНИЙ ПЛАН РОБОТИ МЕТОДИЧНОГО ОБ'ЄДНАННЯ ВЧИТЕЛІВ-ПРЕДМЕТНИКІВ

План роботи МО вчителів-предметників складається на навчальний рік. За організацію роботи МО відповідає вчитель відповідного профілю.I. Вступ

Дається короткий аналіз роботи МО за минулий рік, зокрема вказується ріст фахової майстерності педагогів, навчальні досягнення учнів. Рівень виконання програми, результати участі учнів та учителів у конкурсах. Визначаються основні проблемні питання і завдання (науково-практичні, освітні, інформаційні) на новий навчальний рік, виходячи з проблемного навчально-методичного питання школи, міста. 1. Список членів методичного об'єднання (з усіма анкетними даними).

 2. Підвищення фахового і методичного рівня членів методичного об'єднання (вказати тему, над якою працює кожен член МО, форму її опрацювання : виступ, реферат, розробки, рекомендації тощо).

 3. План роботи МО на рік

 4. План проведення засідань МО

Тематика засідань

Має містити такі теоретичні і практичні питання:

 • аналіз рівня знань, умінь, навичок та успішності учнів, труднощі в опануванні програмовим матеріалом;

 • розробка заходів з підвищення ефективності навчально-виховного процесу, дотримання державних стандартів освіти;

 • ознайомлення, вивчення і аналіз нормативних та інструктивно-методичних матеріалів, програм та вироблення рекомендацій з їх впровадження в навчально-виховний процес;

 • ознайомлення, вивчення і аналіз підручників та вироблення рекомендацій та заходів щодо їх впровадження в навчально-виховний процес, звіти про апробацію підручників;

 • теорія і методика навчання предмета;

 • пропаганда і шляхи впровадження перспективного педагогічного досвіду, досягнень психолого-педагогічної науки, інноваційних педагогічних технологій;

 • розробка окремих тем, уроків, розділів програм, випереджаюче ознайомлення з цими матеріалами, моделювання уроку або фрагмента, розв'язання завдань підсумкових державних атестацій;

 • ефективність використання можливостей кабінету, виготовлення наочності, саморобних приладів, дидактичних матеріалів та інше;

 • виявлення, вивчення, узагальнення і пропаганда кращого досвіду вчителів (звіти вчителів, що атестуються, відгуки НМО);

 • організація самоосвіти вчителів, звіт про роботу над методичною проблемою, звіт про курсову підготовку;

 • вимоги до ведення шкільної документації, тематичної атестації та дотримання інших нормативних документів;

 • ознайомлення з новинками фахової періодичної преси та новинками методичної літератури;

 • звіти про роботу творчих груп, робота динамічних груп, творчі звіти вчителів, що мають звання.

Вивчення та поширення перспективного педагогічного досвіду

 • Тематика вивчення, впровадження найкращого досвіду роботи вчителів району, області, України;

 • конкурс «Учитель року»;

 • система творчих завдань, методичних питань, даних вчителям для апробації, вироблення рекомендацій для їх впровадження ;

 • проблемні питання та завдання творчої групи, активу або ради НМО (вчителі-методисти, старші вчителі);

 • випуск методичних бюлетенів, рекомендацій;

 • участь у конференціях, семінарах, зустрічах, педагогічних читаннях та ін.;

 • взаємовідвідування уроків, Дні відкритих дверей, методичні дні, семінари-практикуми та ін.

Вивчення рівня вихованості, знань, умінь і навичок учні

- Планування та тематика, методика проведення підсумкових зрізів знань, тематичних атестацій;

- аналіз результатів підсумкових зрізів знань (тестувань) за І та ІІ семестри (кількісна і якісна оцінка), виявлення утруднень учнів у засвоєнні програмового матеріалу, вироблення рекомендацій для усунення виявлених недоліків, корекція у методиці викладання предмета;

- організація взаємоперевірки ведення шкільної документації;

- аналіз рівня вихованості (анкетування, тестування, спостереження, дослідження та ін.).

VI. Організація позакласної роботи

• Методична робота щодо організації і проведення вечорів, конкурсів, фестивалів, олімпіад, виставок, екскурсій, випуску стінних газет тощо;

• робота учнівських об'єднань, клубів, гуртків, товариств тощо.

VII. Проведення тематичного контролю

VIII. Організація роботи з обдарованими учнями

Основні форми роботи


 1. Доповідь, виступ, інформація, повідомлення, звіт.

 2. Дискусія, круглий стіл, методичний турнір, модель уроку, «мозкова атака», ділова (дидактична) гра, методичний фестиваль, методичний ярмарок, методичний аукціон, аукціон ідей, уроки-панорами, презентація педагогічних новинок та інше.

Документація методичного об'єднання

 1. План роботи.

 2. Протоколи засідань з обов'язковим винесенням рішень, пропо­зицій, рекомендацій.

 3. Розробки уроків, заходів, реферати, звіти та ін.Самоосвітня діяльність вчителів

Самоосвіта - постійна діяльність учителя, спрямована на розширення й

поглиблення знань і вмінь, підвищення рівня професійної підготовки.Самоосвітня діяльність учителя включає:

 • науково-дослідницьку роботу з проблеми;

 • вивчення наукової, методичної та навчальної літератури;

 • участь у колективних і групових формах методичної роботи;

 • вивчення досвіду своїх колег;

 • теоретичну роботу і практичну апробацію власних матеріалів.

Організація самоосвіти вчителя залежить від рівня його підготовки, визначення проблем, мети удосконалення його майстерності, вибору форм і способів узагальнення досвіду.

Етапи самоосвітньої діяльності:

1. Діагностичний: • діагностика утруднень педагога;

 • розробка концептуальних основ; участь у навчальних і установчих семінарах.

2. Організаційний:

 • підготовка науково-методичних матеріалів, інструментарію;

 • мотивація.

3. Практичний:

 • послідовне вирішення всіх завдань;

 • моніторинг;

 • корекція.

4. Узагальнювальний:

 • дослідження ефективності;

 • аналіз результатів;

 • розробка прогнозу.Предметні тижні
Предметний тижденькомплекс навчально-виховних заходів, спрямованих на розвиток творчості учнів, поглиблення та поширення знань з предметів, збагачення науково-методичного досвіду вчителів школи.

Організація та проведення

Предметні тижні організовуються та проводяться відповідними методичними об’єднаннями школи не частіше одного разу на рік. До участі в предметних тижнях можуть бути залучені фахівці наукової та педагогічної роботи, творчі колективи, громадськість.Завдання тижнів:

 • Забезпечити належні умови для виявлення та розвитку творчої активності й зацікавленості учнів, сприяти формуванню їхнього наукового світогляду.

 • Вдосконалювати науково-методичний рівень та рівень професійної майстерності вчителів, збагачувати педагогічний досвід школи.

 • Поглибити знання з профільних предметів та підвищити інтерес до інших предметів, передбачених навчальним планом школи.


Функції предметних тижнів:

 • Організаційна – тижні дозволяють внести цікаві заходи та інноваційні технології до навчально-виховного процесу, удосконалити організаційні якості вчителів та розвивати організаційні здібності учнів.

 • Діагностична – можливість отримати інформацію про динаміку професійного рівня вчителів та особистісний розвиток учнів.

 • Моделювальна – при плануванні тижнів розробляються принципово нові форми навчально-пізнавальної діяльності учнів.

 • Пропагандистська – зміст тижнів спрямований на інформування учнів про досягнення науки та техніки.


Структура тижнів:

Складниками предметних тижнів мають бути відкриті уроки вчителів, науково-практичні конференції, індивідуальні та групові конкурси дитячої творчості. Кожен тиждень повинен мати належне інформаційне забезпечення.Атестація вчителя – система визначення сформованості його професійних вмінь

Основою для оцінювання рівня педагогічної майстерності вчителя є методична карта участі педагогів у підвищенні науково-теоретичного рівня та професіоналізму, яка містить такі питання:

1.Прізвище, ім’я, по батькові вчителя.

2. Рік народження.

3. Освіта.

4. Категорія.

5. Курсова підготовка.

6. Атестація.

7. Досвід (ким і коли вивчається).

8. Проблеми, над розв’язанням яких працює вчитель.

9. Участь у методичних об’єднаннях.

10. Участь у психолого-педагогічному семінарі.

11. Участь у методичних місячниках і тижнях.

12. Виступи на засіданнях педради.

13. Методичні наради та інші збори(виступи).

14. Відкриті виховні заходи(вечори).

15.Участь у конференціях.

16.Інші види діяльності.

Методична карта ведеться окремо кожним учителем від атестації до наступної атестації.

ІІ. Визначення самоосвітнього рівня вчителя шляхом самостійних відповідей вчителя на питання з педагогіки, психології та методики навчання відповідних дисциплін.

ІІІ. Підготовка матеріалів з методичної проблеми, над якою працює вчитель, та попереднє складання плану роботи над методичною проблемою.

ІV. Демонстрація системи уроків та позакласних заходів, які відображають практичну роботу вчителя над методичною проблемою.

V. Захист вчителем власного педагогічного досвіду з використанням комп’ютерної презентації Power Point на розширеному засіданні методичної ради .

VІ. Проведення адміністрацією школи моніторингу якості уроку вчителя, який атестується. З цією метою атестаційна комісія відвідує уроки вчителів та заповнює анкету якості уроку.Анкета якості уроку

Обвести ті пункти, які були відображені при проведенні уроку

_______________________ вчителем _________________________

(вписати предмет, клас) (вписати ПІБ вчителя)

1.Усно або письмово формулює мету розвитку (мислення, мови, волі, комунікативності, естетичного виховання) та реалізує її засобами навчального предмета.

2.Впевнено (професійно) володіє навчальним матеріалом.

3.Демонструє правильну, виразну, чітку, доцільну, лаконічну мову.

4.Демонструє толерантні прийоми навчання (не перебиває, не проявляє дратівливості, гніву, не нав’язує точку зору).

5.Встановлює та використовує зв’язки з іншими предметами.

6.Доцільно використовує матеріал для різних сфер життєдіяльності 7.Використовує роздаткові, наочні матеріали.

8.Використовує динамічні матеріали (аудіо, відео, комп’ютерні демонстрації, прилади та ін.)

9.Дає різнорівневі домашні, класні завдання.

10.Стимулює обґрунтування, аргументацію відповідей, у тому числі із використанням фактів з інших галузей знань.

11.Схвалює ініціативу та самостійність учнів.

12.Схвалює індивідуальні навчальні досягнення.

13.Пропонує завдання, які розвивають інтуїцію, творчу уяву, емоційно-чуттєве сприймання.

14.Звертає увагу на якість мови учнів.

15.Своєчасно (без затримки) закінчує урок.На уроці використовує прийоми (методи) педагогічних технологій:

16.Диференційованого, у тому числі індивідуалізованого навчання (враховує особливості темпераменту, психосоматичного типу, каналів сприймання, типу мислення та ін.)

17.Проблемне навчання (проблемні запитання і ситуації, у тому числі на межі різних галузей знань).

18.Діалогове навчання (вільне обговорення та дискусія)

19.Рефлексивне навчання (оцінювання учнями корисності уроку, свого психологічного стану).

20.Колективна розумова діяльність.

21.Запобігання втомлюваності, перевантаження учнів.

Дата ___________________ Експерт__________________ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ МЕТОДИЧНИХ МАТЕРІАЛІВ
Методичною розробкою можна вважати текст, у якому систематизовано, послідовно ви­кладено всебічно досліджену педагогічну діяль­ність, її особливості. Усі розробки можна поді­лити на дві групи:

 • розробки щодо змісту освіти: програми, концепції, довідники, збірники, посібники тощо;

 • розробки методики викладання: моделі, опи­си досвіду, технології, методики викладання предмета, розділу, теми курсу або уроку, сценарії.

Нині методична розробка — одна з по­ширених форм творчої діяльності не тільки вчителів-методистів, а й багатьох педагогів-практиків. Проте відсутність у них навичок наукового дослідження, осмислення й опису власного досвіду призводить до того, що їхні розробки не використовують. Тому хочемо де­тальніше спинитися на процесі моделювання (створення) перспективного педагогічного до­свіду та подати основні компоненти:

1. Визначення мети та завдання створюваного досвіду.

Моделювання перспективного педагогічного досвіду розпочинають із з’ясування мети та завдання його створення, суті розв’язуваних за його допомогою питань. Планування сві­домо організованої, соціально зумовленої, цілеспрямованої системи діяльності щодо по­ліпшення стану та перетворення педагогіч­ної практики на основі науково-педагогічних рекомендацій. Ідеться про формування кін­цевої організаційно-педагогічної, науково-методичної, управлінської мети організато­рів щодо створення досвіду і тих завдань, які треба розв’язувати при її досягненні. У ході моделювання реалізується цілеспря­моване впровадження наукових досягнень.2. Аналіз використаних при моделюванні дже­рел.

Щоб розробити дійову модель досвіду та за­класти в неї перспективні ідеї та положення, необхідні глибокі та всебічні знання й ана­ліз таких джерел: • законодавчих державних і нормативних відомчих документів із проблеми, що мо­делюється;

 • результатів сучасних наукових дослі­джень, теоретичних ідей, положень і рекомендацій з цієї проблеми;

 • наявних матеріалів з досвіду, що моде­люється;

 • теоретичних і прикладних робіт, де аргу­ментується потреба розвитку навчально-виховної роботи.

Лише глибокий і всебічний аналіз перелі­чених джерел дає змогу розробити профілі досвіду, що моделюється.

3. Визначення об’єкта.

Питання добору об’єкта для створення пер­спективного педагогічного досвіду з провід­ної проблеми потребує врахування цілої низ­ки факторів: по-перше, готовність школи до реалізації моделі досвіду з точки зору матеріальних умов; по-друге, наявність за­цікавленого і компетентного керівництва пе­дагогічного колективу, здатного вирішити поставлені завдання, а також відповідний науково-методичний рівень педагогічного колективу.4. Розроблення структури моделі досвіду, плану та методики, впровадження їх з регулю­ванням, аналізом, контролем та ін.

Це один із найскладніших елементів про­цесу моделювання. При цьому треба подо­лати складні суперечності. Модель, у якій враховані вимоги передової науки та прак­тики, має бути еталоном розв’язання педа­гогічної проблеми на рівні сучасних вимог. Однак реалізувати таку еталонну модель має конкретний педагогічний колектив, група працівників, які мають певні фахові мож­ливості, конкретний досвід, індивідуальні особливості. Через це при розробці моделі досвіду слід ураховувати як об’єктивні ви­моги науки та практики, так і суб’єктивні можливості виконавців. Модель досвіду можна подати у вигляді та­ких структурних елементів: • обґрунтування актуальності досвіду;

 • теоретична база;

 • провідна ідея;

 • технологія;

 • можливі результати.

 1. Обґрунтування актуальності досвіду. Йдеться про аргументацію та доцільність створення досвіду з точки зору розбудови української національної школи та потреб практики. Тут також дається стисла характеристика зміс­ту досвіду і тих практичних проблем, які розв’язуються за його допомогою.

 2. Теоретична база досвіду. Це сучасні теоре­тичні ідеї та положення, що є його науковою основою. Модель має спиратися на сучасні наукові теорії та досягнення. Перспективний досвід може і випереджати сучасну практику, але в цьому разі він має отримати на­укове пояснення.

 1. Провідна ідея досвіду. Це центральна, голов­на думка, що визначає суть досвіду і перед­бачає варіативність форм його застосування. Реалізація в сукупності близьких, середніх і далеких перспектив у процесі впровадження передбачає безперервне поступове підви­щення рівня, поліпшення змісту й організа­ції впровадження.

 2. Технологія досвіду. Це структура, послідов­ність дій об’єкта. Це форми, методи, прийо­ми роботи, основні педагогічні або управлін­ські ситуації, засоби вдосконалення певного виду діяльності. Головне — чітко відобрази­ти алгоритм дій об’єкта в моделі.

 3. Можливі результати. Створюючи досвід, ав­тори мають хоча б у загальній формі пе­редбачити його можливі результати, які можуть бути сформульовані у вигляді пев­них кількісних або якісних показників змін у навчально-виховному процесі. Очікувані ре­зультати можуть мати комплексний характер.

СТРУКТУРА МЕТОДИЧНОЇ РОЗРОБКИ

1. Вступ або пояснювальна записка.
Подається обґрунтування вибору теми, її но­визна, короткий аналіз змісту, призначення розробки. Розшифровуються специфічні по­няття і терміни.

Пояснювальна записка — вступна части­на документа (плану, програми, проекту і т. ін.), де обґрунтовуються мета його ство­рення, структура, зміст, тривалість прове­дення, функціональне призначення, акту­альність і новизна.

2. Основна частина.

У вигляді кількох параграфів, пунктів ви­світлюється суть дослідження, а саме: • педагогічна ідея;

 • її методичне висвітлення;

 • практична реалізація.

3. Висновки.

Стисло формулюються основні результа­ти, вказуються умови реалізації, подають­ся рекомендації щодо впровадження моделі в практику. 1. Перелік використаної літератури.
  Оформляється згідно із загальноприйнятими правилами.

Усі матеріали бажано подавати в друкованому вигляді. Загальний обсяг роботи— 25-30 ма­шинописних сторінок через 2 інтервали. Сторінки мають бути скріплені та пронумеровані.

Матеріали подаються українською мовою.

Рецензія від НМЦ щодо методичної розробки. Ксерокопія по­свідчення про проходження останньої курсової перепідготовки.

ПЛАН ІНДИВІДУАЛЬНОЇ ПІДГОТОВКИ ВЧИТЕЛЯ ДО АТЕСТАЦІЇ

з/п

Зміст роботи

Термін

Відмітки

про виконання

1

Виступ на засіданні методичного об’єднання за темою «Здійснення особистісно орієнтованого підходу на уроках»

Серпень
2

Ознайомлення з кваліфікаційною характеристикою педагогічних праців­ників, для яких встановлена кваліфікаційна категорія «Спеціаліст ви­щої категорії» і педагогічне звання

-методист»15 жовтня

3

Ознайомлення з Типовим положенням про атестацію педагогічних пра­цівників України, затвердженого наказом МО України від 20.08.1993 № 310 (зі змінами і доповненнями, затвердженими наказами МО Укра­їни від 01.12.1998 № 419)

15 жовтня
4

Консультація з членами атестаційної комісії щодо порядку атестації

25 жовтня
5

Підготувати творчий звіт із проблеми «Активізація пізнавальної діяль­ності учнів на уроках і в позаурочний час»

15 листопада
6

Узяти участь у роботі творчої групи «____________________»

4 рази на рік
7

Провести відкриті позакласні заходи:

Листопад
8

Провести відкриті уроки:9

Виступ на педагогічній раді за темою

Грудень
10

Підготувати цикл уроків на основі особистісно орієнтованого підходу з теми (_____ кл.)

Січень
11

Звітувати на засідання МО вчителів історії з проблеми

Січень
12

Участь у ярмарку-конкурсі «Педагогічний пошук»

Лютий
13

Підготувати матеріали для педагогічної експозиції «Дидактико-методичні й технологічні знахідки вчителів»

Лютий

МЕТА ТА ВИКОРИСТАННЯ ПОРТФОЛІО ВЧИТЕЛЯ


 1. Для аналізу, оцінки, просування по службі, професійного зростання, підготовки на кур­сах підвищення кваліфікації чи призначення на певну посаду.

 2. Для визначення вибору та нагородження за відмінні заслуги у викладанні.

 3. Для опису повного обсягу можливостей учи­теля, його здібностей і талантів за великий проміжок часу.

 4. Для стимулювання та мотивації самооцін­ки, а також для покращення методики викладання та створення іміджу вчителя. Сприяння зворотному зв’язку при навчанні шляхом застосування портфоліо вчителя.

5. Однією з найважливіших причин для ство­рення і комплектації.
Портфоліо вчителя сприяє рефлексії, тобто розмірковуванню щодо навчальних досягнень учнів, їх характеристик, особливостей та ме­тодів навчання як засобу для постійного само­вдосконалення.

Звичайно, вчителі можуть аналізувати й об­мірковувати свої навчальні методики та види ді­яльності, обговорюючи їх із колегами, батьками чи адміністрацією тощо. Та незабаром результати забудуться. Учителі, які бажають серйозно роз­почати процес рефлексії, тобто розмірковування й обдумування, потребують більш ефективних способів для оцінювання своїх навчальних прак­тик. Тому портфоліо педагога є однією з таких альтернатив.МАТЕРІАЛИ ПОРТФОЛІО ПЕДАГОГА

Таблиця

Категорія

Складові компоненти

Зміст / стратегії

А. Пере­конання вчителяПринципи вчителяПринципи вивчення психології та предмета викладання

Принципи навчання предмета викладання

Б. Дизайн програми

Філософія, теорія викладання (навчання учнів), технології

Дослідження й утвердження потреб ваших учнів у вивченні предмета

Завдання та цілі у вивченні предмета, який ви викладаєте

Загальні твердження тип(и) спецкурсів, програм, конспектів і знань із предмета, який вчитель викладає

Вимоги та стандарти до них

Інструкції, рекомендації та методики з навчання певних видів навчальної діяльності

Принципи, критерії та вимоги до оцінювання

Твердження про вашу роль як учителя

Твердження про роль ваших учнів

В.

Процеду­ра/ методологія
Докази / приклади ефективнос­ті навчан­ня / викла­дання


Ефективні навчальні технології

Підбірка ефективних вправ, видів діяльності, завдань

Ефективні поради для організації менеджменту в класі (робочої обстановки)

Етапи власних уроків

Положення та дані про те, наскільки ефективно співпрацюють застосовані мето­дики із власними принципами

Г. Профе­сійне зростан­ня

Наявні докази та досягнен­ня

Дані про успішність учнів у навчанні. Дійсна результативність. Наявний продукт навчання

Аудіо- та відеотека вибраних демонстраційних уроків

Інструктивний матеріал, створений самим учителем

Тестові завдання для оцінювання рівня навчальних досягнень учнів (збірки по класах)

Останні зміни, втілені чи застосовані у процесі викладання предмета

Майстерні, семінари, конференції, які вчитель відвідує / відвідав

Статті та книги, які нещодавно прочитано

Нові ідеї, отримані від ваших учнів, колег чи адміністрації

Д. Особисті досягнен­ня


Наявні

докази та досягнен­ня
Вирізки чи статті про ваш клас із газет та інших мас-медіа.

Замітки чи вирізки із газет, які ви надрукували

Відзнаки чи нагороди

Е. Само­оцінка власника кейсу

Аналітичні викладки


Безпосередні враження чи думки щодо певного класу / групи учнів; розчаруван­ня чи невдоволення; хвилювання чи побоювання

Дані / результативність рівня навчальних досягнень учнів із вашого курсу

Аналіз / оцінка колегами ваших занять / вашої роботи.

Результати оцінки вашої роботи методистами чи адміністрацією

Самооцінка самого вчителя

Аналізи та висновки за результатами цих оцінювань за такими ж категоріями

Список запитань або проблем, які вимагають змін або покрашення

План з поширення чи здобуття знань, навичок, умінь чи ставлення до подальшо­го самовдосконаленняПоділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©refos.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

увійти | реєстрація
    Головна сторінка


завантажити матеріал