План роботи Методичного об'єднання Вчителів природничо-математичного циклу На 2010-2011 рікСкачати 115,36 Kb.
Дата конвертації19.12.2016
Розмір115,36 Kb.
ТипПлан роботи
Відділ освіти

Апостолівської райдержадміністрації

Червонотоківська ЗШ І-ІІІ ступенів

План роботи

Методичного об'єднання

Вчителів природничо-математичного циклу

На 2010-2011 рік

Директор школи Л.З. Радченко

Керівник м/о природничо- О.А. Шевченко

математичного циклу

Науково-педагогічна проблема району:

"Креативна освіта – для розвитку інноваційної особистості"

Проблема вчителів природничо-математичного циклу:"Втілення в практику форм і методів роботи, що сприяють творчому розвитку здібностей учнів"

Мета:


"Забезпечити різноманітність індивідуальних траєкторій отримання повноцінної освіти, спираючись на здібності, можливості та інтереси учнів."

Кредо:


"Мало мати гарний розум, головне - добре його застосовувати"

Рене ДекартЗавдання на поточний рік:

1. Забезпечити професійне, культурне і творче зростання педагогів.

2. Забезпечити своєчасне вивчення нормативних документів, виконання нормативних вимог до навчання і виховання учнів.

3. Вивчати і впроваджувати в практику сучасні технології навчання, застосовувати різні форми і методи проведення уроку.

4. Допомагати вчителям в організації самоосвіти.

5. Проводити огляди кабінетів, конкурси педагогічної майстерності серед педагогів методичного об’єднання.Пріоритетні напрямки роботи:

1. Забезпечення високого рівня проведення всіх видів занять.

2. Підвищення якості проведення уроків та позаурочних заходів на основі впровадження інноваційних технологій.

3. Виявлення, узагальнення та розповсюдження досвіду творчо працюючих педагогів.

4. Розробка навчальних, науково-методичних, дидактичних матеріалів, створення банку даних олімпіадних завдань, підбір тем для роботи з обдарованими дітьми.

Аналіз роботи за минулий рік:

Навчання учнів предметам природничо-математичного циклу відбувається на основі планомірного й поступового розвитку основних теорій, засвоєння провідних ідей, наукових понять, теоретичних фактів, які становлять основу для практичної підготовки, формування їх наукового світогляду.

Науковий світогляд необхідний для забезпечення свідомого розв'язання проблем, що постають перед конкретним індивідуумом, його оточенням і людством в цілому.

У 2009-2010 н. р. робота шкільного методичного об'єднання вчителів природничо-математичного циклу була спрямована на подальше вдосконалення педагогічної і методичної майстерності вчителів, їхнього науково-теоретичного рівня, на реалізацію проблеми «Розвиток ведучих навчальних умінь як шлях до особистого зростання»

У ШМО працювало 5 осіб. Розглядалися питання удосконалення методів проведення уроків, впровадження різних форм навчання, однією з яких є нестандартні уроки. Такі уроки активізують діяльність учнів, зацікавлюють їх, розвивають здібності і нахили, самостійність у діях і мисленні, сприяють розвитку творчості, виявленню індивідуальних особливостей.

З метою вивчення стану викладання, рівня навчальних досягнень учнів, надання практичної допомоги вчителям здійснювалося відвідування та взаємо відвідування уроків.

Учителями були проведені відкриті уроки. Уроки вчителів Фурман Н.А., Мартян І.В., Шевченко О.А. відрізняються наповнюваністю різноманітним дидактичним матеріалом, унаочненням, високим рівнем педагогічної майстерності, творчою активністю дітей, демократичним стилем спілкування. А характерна для неї послідовність на уроці, дозволяє дітям виходити з уроку з міцним багажем знань. Вчителі Максін С.М., Цінько В.П. проводять уроки на високому науковому та методичному рівні, віддають перевагу проблено-пошуковим методам навчання, забезпечують між предметні зв’язки.

Обговорення уроків переконало вчителів, що багато часу витрачається на навчання учнів з середнім і достатнім рівнем знань, а слабким і сильним приділяється менше уваги. ШМО вбачає в цьому одну з причин зниження загальної результативності, послаблення роботи з обдарованими дітьми. Так, у минулому році хоч зацікавленість предметами природниче -математичного циклу вчителі школи і розвивали шляхом організації і проведення конкурсів, позакласних заходів, гурткової роботи, шкільних олімпіад, але, на жаль, ніхто з учнів, учасників районного етапу предметних олімпіад, не зайняв призового місця.

Протягом року пройшли курси підвищення кваліфікації вчителі: фізики Мартян І.В., трудового навчання

Максін С.М.Атестовано вчителя фізики Мартян І.В. їй присвоєно кваліфікацію «Вчитель першої категорії».

Список вчителів

природничо-математичного циклу:ПІП

Проблема

1

Фурман Н.А
2

Шевченко О.А.
3

Мартян І.В.
4

Цінько В.П.
5

Максін С.М.
Рейтинг участі членів м/о у роботі МОПМЦПІП

Засідання

Виступ

Відкритий урок

Відкритий предм. захід

Відмітка про виконання

1

Фурман Н.А.

2

Шевченко О.А.

3

Мартян І.В.

4

Максін С.М.

5

Цінько В.П.

І засідання серпень 2010 року

Тема: Підсумок роботи м/о вчителів природничо-математичного циклу за 2009-2010 н.р. і завдання на новий навчальний рік

Мета: Проаналізувати роботу членів м/о за минулий навчальний рік та визначити основні завдання на 2010-2011 н.р., ознайомитися з нормативними документами.

Форма проведення: методичні консультації

План:

 1. Підсумок роботи за рік. (Фурман Н.А.)

 2. Ознайомлення з інструктивно-методичними рекомендаціями щодо вивчення шкільних дисциплін у 2010-2011 навчальному році. (збірник наказів №19-23 2010 рік)

 3. Рекомендації до викладання шкільних курсів математики, фізики, хімії, біології, географії, трудового навчання в 10 класі. (Шевченко О.А.)

 4. Обговорення та затвердження плану роботи МО. Визначення напрямків роботи творчих груп: Мартян І.В.-Шевченко О.А., Фурман Н.А.-Цінько В.П. (Шевченко О.А.)

 5. Ознайомлення вчителів з новою науково-методичною проблемою району і школи: "Креативна освіта для розвитку інноваційної особистості". (Шевченко О.А.)

 6. Доповідь: "Розвиток креативності школярів" (Мартян І.В.)

 7. Завдання по підготовці учнів до участі в шкільних і районних предметних олімпіадах. (Фурман Н.А.)

Література:

 1. Збірник наказів №19-23.2010

 2. Фахові журнали.

 3. Освітній сайт Інтернету МОН

Домашнє завдання:

 1. Підготуватися до обміну досвідом роботи з питань інтерактивних методів роботи на уроці з метою активізації навчально-пізнавальної діяльності учнів. (Всі члени МО )

 2. Підготувати учнів до участі в шкільних олімпіадах. (всі члени МО)

 3. Підготувати і провести відкриті уроки з:

 • Математики

 • Хімії

 • Географії

 • Трудового навчання


ІІ засідання жовтень 2010 року

Тема: Креативна інноваційна особистість – мета освіти ХХІ століття

Мета: ознайомитись з основними рисами адаптованої, інноваційної особистості, здатної до життєтворчості та самореалізації у нових соціальних умовах. Розглянути стратегії їх формування та розвитку.

Форма проведення: семінар-практикум

План:

 1. Доповідь на тему: " Креативна інноваційна особистість – мета освіти ХХІ століття" (Шевченко О.А.)

 2. Диспут „Модернізація навчально-виховного процесу: досвід і можливості” (Всі члени МО)

 3. Підсумки шкільних олімпіад. (Фурман Н.А.)

 4. Підготувати учнів до участі в районних олімпіадах. (Всі члени МО )

 5. Огляд новин методичної і педагогічної літератури. (Максін С.М.)

Література:

 1. Дружинин В.Н., Хазратова Н.В. Экспериментальное иследование формирующего действия микросреды на креативность //

 2. Маслоу А. Самоактуализирующаяся личность // Психология личности.

 3. Роджерс К. Творчество как усиление себя // Вопросы психологии. –

 4. Фахові журнали

Домашнє завдання:

 1. Підготуватися до обміну досвідом роботи з питань проблеми розвитку творчої обдарованості індивідуума.

 2. Підготувати учнів до участі в районних олімпіадах. (всі члени МО)

 3. Підготувати і провести відкриті уроки з:

 • Математики

 • Хімії

 • Географії

 • Трудового навчання

ІІІ засідання січень 2010 року

Тема: "Проблема розвитку творчої обдарованості індивідуума"

Мета: Ознайомитись з вдосконаленням концептуального апарату і методів вивчення проблем розвитку творчої обдарованості дітей.

Форма проведення: семінар-практикум

План:

 1. Доповідь на тему: "Проблема розвитку творчої обдарованості індивідуума" (Мартян І.В.)

 2. Доповідь на тему: "Творчість вчителя – основна складова ефективного викладання предмета в школі" (Шевченко О.А.)

 3. Обмін досвідом з даної теми. (Всі члени МО)

 4. Аналіз відвіданих уроків (Шевченко О.А.)

 5. Підсумки районних олімпіад. (Фурман Н.А.)

 6. Огляд новин методичної і педагогічної літератури. (Цінько В.П.)

Література:

 1. Алиева Е. Г. Творческая одаренность и условия ее развития // Психологический анализ учебной деятельности М.: ИП РАН. – 1991.

 2. Гнатко М.М. Психологічні передумови роботи з обдарованими дітьми: Методичні рекомендації. – Луцьк, 1996.

Домашнє завдання:

 1. Підготуватися до обміну досвідом роботи з питань креативних технологій при вивченні суспільно-природничих дисциплін. (Всі члени МО)

 2. Підготуватися до звіту про самоосвіту. (Всі члени МО )

 3. Підготувати відкритий виховний захід (Всі члени м/о)

 4. Підготувати і провести відкриті уроки з:

 • Математики

 • Хімії

 • Географії

 • Трудового навчання

ІV засідання квітень 2010 року

Тема: Креативна освіта на уроках природничо-математичного циклу

Мета: Ознайомитись з основними принципами і методами креативної освіти на уроках хімії, біології, математики.

Форма проведення: салон педагогічних технологій

План:

 1. Доповідь на тему: "Креативна освіта на уроках хімії" (Фурман Н.А.)

 2. Доповідь на тему: "Інтерактивні методи навчання на уроках біології як один із шляхів розвитку креативності учнів" (Цінько В.П.)

 3. Доповідь на тему: "Розвиток творчих здібностей на уроках математики" (Шевченко О.А.)

 4. Панорама фрагментів уроків з трудового навчання (Максін С.М.)

 5. Звіт по самоосвітній роботі (Шевченко О.А., Фурман Н.А.)

Література:

 1. Предметні журнали.

 2. Освітній сайт МОН.

Домашнє завдання:

 1. Ознайомитись з досвідом роботи авторської школи креативності доктора педагогічних наук, професора, дійсного члена АПН України С.У. Гончаренко

 2. Підготувати і провести відкриті уроки з:

 • Математики

 • Хімії

 • Географії

 • Трудового навчання

Каталог: olderfiles
olderfiles -> Міський методичний кабінет екскурсія «Спостереження за осінніми змінами у живій та неживій природі»
olderfiles -> Наукових праць
olderfiles -> Державний стандарт початкової загальної освіти Згідно із Законом України «Про загальну середню освіту»
olderfiles -> Розділ ІІ. Наша зірочка Даша Бондарчук
olderfiles -> Історія держави І права України у 2-х томах том І
olderfiles -> Формування мовленнєвої компетентності дітей дошкільного віку народознавчими засобами 2010 р. Укладачі
olderfiles -> Першотравнева райдержадміністрація відділ освіти методичний кабінет
olderfiles -> Задача на спільну роботу. Мета: Забезпечити засвоєння учнями вміння розв’язувати задачі на спільну роботу
olderfiles -> Методичні рекомендації до організації і проведення уроків узагальнення і систематизації знань учнів на початок навчального року


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©refos.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

увійти | реєстрація
    Головна сторінка


завантажити матеріал