План роботи білогірського районного методичного кабінету 2014 рік погодженоСторінка1/6
Дата конвертації25.12.2016
Розмір2,96 Mb.
ТипПлан роботи
  1   2   3   4   5   6

ВІДДІЛ ОСВІТИ БІЛОГІРСЬКОЇ

РАЙДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ
БІЛОГІРСЬКИЙ РАЙОННИЙ МЕТОДИЧНИЙ

КАБІНЕТ

ПЛАН РОБОТИ

Білогірського районного методичного кабінету2014 рік
ПОГОДЖЕНО

В.о. ректора Хмельницького обласного інституту післядипломної педагогічної освіти

___________О. Попик


ЗАТВЕРДЖЕНО

Начальник відділу освіти, молоді та спорту Білогірської районної державної адміністрації

___________ М.КАБАНОВА
ПЛАН РОБОТИ

Білогірського районного методичного кабінету


СХВАЛЕНО

Радою районного методичного кабінету

Протокол №1 від 10.01.2014 року

І. АНАЛІЗ РЕЗУЛЬТАТІВ ТА ПРІОРИТЕТНІ НАПРЯМИ І ЗАВДАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ РМК У 2014 РОЦІ
1. 1. Аналіз результатів діяльності РМК у 2013 року
У 2013 році методичний кабінет спрямував свою діяльність на розвиток закладу як районного координаційного науково-методичного та інформаційно-аналітичного центру, діяльність якого спланована й організована відповідно до діючого Положення . Основною метою діяльності районної методичної служби є науково-методичне забезпечення системи загальної середньої, дошкільної та позашкільної освіти, організація науково-методичної роботи, підвищення рівня кваліфікації, професійної компетентності та майстерності педагогічних працівників району.

Для подальшого вдосконалення роботи з педагогічними кадрами, підвищення рівня методичної роботи, фахового рівня вчителів навчальних закладів, їх готовності до інноваційної діяльності колектив Білогірського методичного кабінету працював над створенням освітнього науково-методичного середовища в регіоні, що реалізувався через низку завдань , зокрема: • впровадження у навчально-виховний процес та методичну роботу особистісно-зорієнтованих методик;

 • продовження впровадження освітніх інноваційних, інформаційних технологій;

 • створення умов для розвитку обдарованих дітей та молоді;

 • організацію підвищення кваліфікації педагогічних та керівних кадрів на діагностичній основі;

 • виявлення, вивчення і поширення перспективного педагогічного досвіду;

 • управління науково-дослідною і пошуковою діяльністю вчителів і учнів;

 • психолого-педагогічне консультування.

Колегіальним органом управління методичною роботою в районі є методична рада РМК, зміст роботи якої базувався на Положенні про районну методичну раду. Протягом року проведено 5 засідань методичної ради, на яких розглянуто понад 20 питань, більшість яких спрямована на удосконалення організації навчально-виховного процесу, курсової підготовки, різних аспектів методичної роботи в навчальних закладах. Ряд питань заслуховувалися в контексті виконання Державних програм і проектів, зокрема Державної цільової соціальної програми підвищення якості природничо-математичної освіти на період до 2015 року, національного пілотного проекту «Відкритий світ» у загальноосвітніх навчальних закладах району, а також діяльності щодо реалізації нового змісту державного стандарту початкової загальної освіти, виконання завдань І-го з’їзду дошкільних працівників тощо.

У форматі засідань районної методичної ради було проведено майстер –класи та презентації із застосуванням технічних засобів з проблем створення рейтингової парадигми у навчальних закладах, започаткування та проведення проектів, вивчення та узагальнення передового педагогічного досвіду.

З метою подальшого забезпечення системного підходу до організації методичної роботи колектив Білогірського РМК та навчальні заклади району продовжили свою діяльність щодо реалізації завдань науково-методичної проблеми «Вдосконалення професійної компетентності вчителів шляхом впровадження нових педагогічних технологій», яка знайшла широке відображення у роботі методичної ради РМК, районних методичних об’єднань, постійно діючих семінарів, теоретично - практичних семінарів, тематичних виставок та професійних конкурсів.

Методична робота над реалізацією зазначеної проблеми проводилася за принципом моніторингу систематичної аналітико-діагностичної діяльності, де враховувалися інтереси і запити різних категорій педагогів, була спрямована на підвищення професійного рівня педагогічних працівників, переорієнтацію їх на впровадження нових Державних стандартів, удосконалення інформаційно-аналітичного забезпечення освітнього процесу.

Впродовж року методичним кабінетом значна увага приділялась удосконаленню планування і проведення методичних формувань у напрямі забезпечення їх більшої варіативності на основі педагогічного досвіду, професійного рівня, потреб учителя. Значне місце у змісті заходів займали проблеми впровадження Державних стандартів освіти; моніторингу якості освіти, реалізації компетентнісного підходу в освітньому процесі.

Над реалізацією районної методичної проблеми працювало 16 предметних методичних об’єднань, робота яких була спрямована на вивчення та запровадження у педагогічну практику ефективного педагогічного досвіду, впровадження в навчально-виховний процес інноваційних педагогічних технологій, удосконалення навичок вчителів з упровадження тестових технологій у навчально-виховний процес, ознайомлення з нормативними документами, педагогічною та методичною літературою.

Значна увага приділялась розгляду узагальнених матеріалів із досвіду роботи педагогічних колективів загальноосвітніх навчальних закладів та творчих вчителів щодо впровадження інноваційних технологій, презентації досвіду роботи вчителів з упровадження тестових технологій у навчально – виховний процес та забезпеченню якісної підготовки учнів до ЗНО, представленню системи роботи навчальних закладів щодо створення умов для реалізації творчого потенціалу вчителів, які мають вищу кваліфікаційну категорію та педагогічні звання, оптимального застосування їх досвіду в усіх напрямах методичної роботи та впливу на її результативність.

До роботи РМО залучалися керівники РМО, які добре володіють методикою викладання свого предмета, уміють організувати роботу, передати власний досвід колегам.

У міжкурсовий період працювали творчі та динамічні групи, школи фахової майстерності, майстер-класи, клуби, лабораторії, тренінг-центри, заняття яких проводилися у вигляді проблемних та круглих столів, методичних аукціонів, педагогічних мостів і спрямовані на використання в педагогічній практиці вчителів району сучасних наукових психолого-педагогічних досягнень та інноваційних технологій. За результатами їх роботи підготовлено методичні рекомендації, поради та інші матеріали, які використовуються у навчально-виховному процесі ЗНЗ району.

Питанням удосконалення науково-методичного забезпечення навчально-виховного процесу, управління професійним розвитком педагогічних і керівних кадрів освіти було присвячено 4 науково-практичних конференції. Зміст тематичних конференцій спрямовувався на розвиток професійної компетентності вчителів, керівних кадрів; модернізацію роботи районних методичних об"єднань у післякурсовий період в контексті реалізації національної стратегії розвитку освіти; впровадження здоров’язбережувальних та здоров’яформувальних технологіям в ході реалізації Державного стандарту освіти.

Підготовлено і проведено 5 круглих столи, завданням яких було поліпшення науково-методичного супроводу навчально-виховної діяльності учителів та роботи шкільних методичних об"єднань..

Цій же меті слугували і семінари – практикуми, проблемні та випереджуючі семінари, загальна кількість яких досягла 81- ого, із них: • 4 – семінари керівників шкіл;

 • 4 – заступників директорів навчальних закладів;

 • 73 – педагогічних працівників різних фахів і напрямків роботи.

Випереджувальний характер змісту семінарів директорів та заступників директорів з навчально-виховної роботи дозволив завчасно розглянути питання стратегії і тактики управління розвитком освіти району у контексті «Національної стратегії освіти України на 2012-2021 роки». Досвід Юровецької, Гулівецької, Залузької, Дідковецької , Йосиповецької ЗОШ І-Ш, І-ІІ ст. було презентовано на засіданнях адресних семінарів керівників і рекомендовано до використання в організації роботи адміністрацій шкіл району.

Значна робота методичним кабінетом проведена в плані підготовки вчителів 1,2,5 класів до реалізації Державних стандартів. Відповідно до структури методичної роботи проведені випереджуючі семінари, в тому числі, 5 випереджувальних семінарів і за участю методистів ХОІППО, майстер-класи, інші різнопланові групові форми роботи з питань викладання нововведених предметів. Така вертикаль співпраці методистів РМК та методистів ХОІППО дала можливість на належному рівні підготувати дану категорію до роботи в нових умовах.

Методисти кабінету та відповідні категорії вчителів були активними учасниками обласних семінарів за різними напрямами роботи.

Протягом навчального року проведено 11 інструктивно-методичних нарад з заступниками директорів з навчально-виховної роботи, на яких обговорено питання організованого початку нового 2013/2014 навчального року, доведено до відома розпорядження та інформаційні листи Міністерства освіти та науки, молоді та спорту, Департаменту науки і освіти ХОДА, ХОІППО, розглянуто методичні рекомендації щодо вивчення шкільних дисциплін, заслухано питання щодо результатів участі учнівських команд у предметних олімпіадах, у конкурсі-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів МАН, розглянуто питання виконання навчальних програм, підвищення кваліфікації педагогічних кадрів, моніторингу навчальних досягнень учнів району, участі педагогічних працівників міста у професійних конкурсах, моніторингу якості проведення атестації педагогічних працівників, моніторингу якості викладання предметів, результативності роботи з молодими спеціалістами; розглядались вимоги до ведення необхідної документації тощо.

Чільне місце в роботі РМК займає навчання керівників районних методичних об’єднань . Для даної категорії вчителів проведено 3 інструктивно-методичні наради для, на яких розглянуто інструктивно-методичні рекомендації щодо вивчення базових дисциплін у 2013/2014 навчальному році, критерії оцінювання навчальних досягнень учнів у системі загальної середньої освіти, програмне та навчально-методичне забезпечення навчально-виховного процесу, особливості ведення шкільної документації відповідно до нової Інструкції з ведення шкільної документації.

В 2013 році у практику роботи методичного кабінету ввійшли нові форми надання методичної допомоги керівним і педагогічним працівникам району, засновані на сучасних інтернет-технологіях та використанні електронного освітнього контенту. Зокрема, проведено 6 вебінарів, 4 – інтернет-наради. Дана робота сприяла інформаційно-методичному забезпеченню навчально-виховного процесу, своєчасному доведенню інформації до педагогічних працівників та забезпечувала її оперативність, системність, повноту.

На допомогу різним категоріям педагогічних працівників в методичному кабінеті діє медіатека, яка постійно поповнюється і поновлюється, стенди змінної експозиції (з демонстрацією на LCD-телевізорі).

Поновлено та поповнено базу даних кадрового, науково-методичного забезпечення діяльності закладів освіти району. Систематизовано наявні науково-методичні матеріали відповідно до предметів, навчальних програм та профілів навчання.

Особливу увагу працівники методичного кабінету приділяють інформаційно-методичному забезпеченню навчально-виховного процесу, видавничій діяльності. На допомогу вчителям , керівникам шкіл підготовлено методичні розробки уроків, схеми аналізу, пам’ятки, зразки ведення шкільної документації тощо. Раз в півріччя готується інформаційний збірник "Вісник", в якому висвітлюється рейтинг шкіл, щодо результативності роботи педагогічних працівників, участі школярів району в учнівських олімпіадах, конкурсах - захистах науково-дослідницьких робіт, турнірах, акціях, експедиціях тощо.

Впродовж року працівниками кабінету здійснено колективні та індивідуальні виїзди у навчальні заклади. Надано методичну допомогу педагогам у плануванні, веденні шкільної документації, підготовці і проведенні уроків і позакласних заходів, організації поглибленого вивчення предметів і профільного навчання, впровадженні інноваційних технологій та тестових методик в навчально-виховний процес.

Для різних категорій педагогічних працівників при РМК працював "Методичний консультпункт". Методистами надано індивідуальні консультації різним категоріям педагогічних працівників з питань методики та організації навчально-виховного процесу, поетапного впровадження Державних стандартів, атестації, планування роботи РМО та ШМО, моніторингу навчальних досягнень учнів, програмного забезпечення варіативної частини навчальних планів тощо.

До проведення індивідуальних та групових консультацій залучалися керівники районних методичних об’єднань, вчителі - методисти, "старші вчителі", досвідчені керівники. Наказом про організацію науково-методичної роботи визначено єдині дні консультування для певних категорій педпрацівників, ведуться відповідні журнали обліку проведених консультацій.

Одним із напрямків методичної роботи кабінету є організація роботи з молодими спеціалістами, завдання якої – надання необхідної допомоги молодим спеціалістам в оволодінні методикою викладання свого предмета, розвиток вмінь використовувати у своїй роботі досягнення сучасної психолого-педагогічної науки, творчої активності молодих спеціалістів.

Для даної категорії вчителів на базі кабінету працювали Школи професійної адаптації молодих вчителів. Тематика засідань окреслюється в таких напрямках: робоче місце вчителя та його обладнання, урок та його аналіз, різновиди уроків, навчальний кабінет у школі, його роль та значення у навчальному процесі, ведення шкільної документації тощо.

Методичним кабінетом продовжується робота щодо виявлення , поширення та впровадження ППД, інноваційних технологій, методик навчання і виховання, підвищення рівня професійних компетентностей освітян району. Впродовж року вивчено і узагальнено досвід 12 творчопрацюючих вчителів району. З метою поширення і впровадження досвід зазначених вчителів презентувався під час засідань РМО, ШМО, занять семінарів-практикумів .

Напередодні атестаційних експертиз навчальних закладів проведено методичні тижні з надання методичної допомоги Шимковецькій ЗОШ І-ІІ ст., Білогірському ДНЗ №1 та №2. За підсумками виконання висновків і пропозицій атестаційної експертизи педагогічним колективам надано методичну допомогу.

Члени експертної комісії брали участь у здійсненні фронтального контролю за діяльністю ЗНЗ та ДНЗ, зокрема: Квітневської, Кащенецької, Залузької, В. Боровицької ЗОШ І-Ш ст, Соснівської ЗОШ І-ІІ ст, Залузького , В. Боровицького, Квітневського, Соснівського , Денисівського ДНЗ. За результатами виїзду у заклади надіслано методичні рекомендації.

Професійному самовдосконаленню педагогічних працівників сприяла участь у виставці педагогічних ідей "Хмельниччина на шляхах реформування". На районну педагогічну виставку 2013 року було подано 182 роботи. Районними експертними комісіями відібрано 46 робіт, які були представлені на обласну педагогічну виставку, 34 із них –посіли призові місця.

Розвитку педагогічної майстерності сприяє участь педагогів у творчих конкурсах. В грудні місяці райметодкабінетом було організовано і проведено І етап Всеукраїнського Конкурсу «Вчитель року-2013» з відповідних номінацій. Учасники конкурсу показали обізнаність із сучасними досягненнями психолого-педагогічної науки в галузі дидактики, методики викладання відповідних предметів. При проведенні уроків, виконанні письмової роботи, під час захисту-презентації власного досвіду конкурсанти яскраво продемонстрували особистісні інтереси, свій світогляд і вміння вийти за межі свого предмета, показали себе фахівцями високого рівня - педагогами, здатними творчо реалізувати як традиційні форми і методи навчання, так і новітні освітні технології. За підсумками районного журі були визначені переможці , які взяли участь в обласному конкурсі. Лауреатами обласного етапу конкурсу у 2013 році стали вчителі: Ямпільська ЗОШ І-Ш ст.– Франчук Р. В.(номінація «Фізика»), Ямпільська ЗОШ І-Ш ст – Легкобит С.В.(номінація «Російська мова»). Вчитель Білогірського НВК Костриба Олександр Володимирович в номінації "Інформатика" став переможцем обласного та учасником Всеукраїнського конкурсу "Вчитель року 2013".

У другому (обласному) турі Всеукраїнського конкурсу професійної майстерності педагогічних працівників дошкільних навчальних закладів «Вихователь року» у 2013 році взяла участь вихователь Малоборовицького Михалюк О. В. Вона показала ґрунтовні теоретичні знання з педагогіки та психології, гідно презентувала досвід роботи на тему: «Використання елементів театралізованої діяльності як засіб розвитку мовленнєвої та комунікативної компетентностей вихованців». Вихователь Михалюк О. В. ввійшла у сімку кращих вихователів області.

Методичний кабінет продовжує працювати над впровадженням інформаційно-комунікаційних технологій в практику роботи навчальних закладів району. Насамперед, це організація навчання педагогічних працівників за програмами "Intel. Навчання для майбутнього", "Партнерство в навчанні", "Цифрові технології" тощо. Значно збільшилась кількість педпрацівників району, які володіють сучасною комп’ютерною технікою при викладанні предметів. На сьогодні за даними програмами підготовлено практично всіх вчителів району.

З метою наповнення інформаційного простору освітнім контентом триває робота по наповненню сайтів навчальних закладів та освітніх установ району. Продовжується робота по створення сайтів ЗОШ І ступенів та ДНЗ району. Сайт районного методичного кабінету протягом кількох останніх років є переможцем обласного огляду сайтів.

Важливим напрямом роботи РМК є навчально-дослідна та експериментальна робота педагогічних працівників району. Протягом року на базі навчальних закладів району педагогічними працівниками апробовано 6 навчальних підручників та посібників. Методистами кабінету надана методична допомога вчителям, які здійснювали апробацію навчальної літератури. Забезпечено постійний контроль за організацією , ходом апробації, збором та аналізом первинної інформації. Впродовж року значна підготовча робота велася РМК та адміністрацією Білогірського НВК щодо створення на базі закладу експериментального майданчика з проблеми "Формування інформаційно-комунікаційних компетентностей педагогів школи".

Поліпшенню якості освіти сприяло проведення моніторингових досліджень з навчальних дисциплін та різних напрямків навчально-виховного процесу. Протягом року було проведено 8 моніторингів. Типові помилки та проблемні питання при виконанні завдань моніторингових досліджень були предметом обговорення під час проведення районних предметних методичних об’єднань педагогів району.

Методистами РМК та керівниками навчальних закладів забезпечується підвищення кваліфікації педагогічних працівників на курсах при Хмельницькому обласному інституті післядипломної педагогічної освіти, де пройшли курсову підготовку 160 працівників, при плановому замовленні 165 чоловік, що становить 26 % від загальної кількості педагогічних працівників. Практично кожен вчитель на час проходження чергової атестації охоплений курсовою підготовкою за різними форматами по усіх предметах відповідно до Типового Положення про курсову підготовку. З метою вдосконалення докурсової підготовки педагогічних кадрів району на базі РМК продовжено роботу дистанційного центру докурсової підготовки .

Робота психологічної служби району була спрямована на підвищення ефективності надання психологічних послуг спеціалістами служби та забезпечення адаптивного і комфортного освітнього простору. Так, для практичних психологів та різних категорій педпрацівників проведено 17 семінарів, 4 інструктивно-методичні наради, круглий стіл з питань психологічного супроводу дітей з особливими освітніми потребами в умовах інклюзивної освіти; науково-методичного супроводу діяльності навчальних закладів щодо попередження насилля в учнівському середовищі. Надано понад 100 консультацій за запитом усіх категорій педагогічних працівників та фахівців служби. Підготовлено методичні рекомендації «Робота педколективу навчального закладу щодо подолання труднощів періоду адаптації учнів 5- х класів до навчання в основній школі», «Основні види діяльності практичного психолога щодо забезпечення психологічної готовності дитини до школи». Значна увага приділялася моніторингу психологічних досліджень. В рамках Всеукраїнського експерименту та з метою надання суттєвої психологічної допомоги дітям, які потрапили до «групи ризику» у вересні проводилися дослідження по визначенню рівня готовності першокласників до навчання у школі.

Районною ПМПК (Поліщук О. П.) проводилася робота щодо раннього психолого- педагогічного виявлення дітей з порушеннями психофізичного розвитку та охоплення їх різними видами корекційного навчання. Спеціалістами ПМПК було проведено 1 діагностичне засідання (жовтень , 2013 р.). на якому обстежено 9 дітей з порушеннями мовленнєвого розвитку. Всі діти були обстеженні первинно. Консультанти районної психолого – медико – педагогічної консультації протягом року проводили діагностичну, консультативну та індивідуально-корекційну роботу. Надавались індивідуальні та групові консультації батькам, педагогам та адміністраціям шкіл.

З метою виявлення та підтримки обдарованих дітей та учнівської молоді, сприяння розвитку її таланту, духовно-емоційних і розумових здібностей методичним кабінетом розроблені районні заходи, якими передбачено створення чіткої системи навчання і виховання талановитих школярів.Відповідно до затверджених заходів методичним кабінетом, педагогічними колективами проводилась цілеспрямовна робота на пошук, навчання і розвиток обдарованих дітей, а також створення умов для їхнього творчого самозростання.

Створено банк даних обдарованих дітей шкільного віку , який налічує 263 дитини. Педагогічними працівниками у роботі з обдарованими дітьми використовуються педагогічні технології на основі інтенсифікації діяльності учнів: інтерактивні методи навчання і виховання, проблемне навчання, проектні технології, технологія розвивального та особистісно -орієнтованого навчання тощо.У 2013 році за рахунок годин варіативної частини навчальних планів ЗНЗ виділено 49,5 годин на факультативні заняття , 223 години на проведення курсів за вибором та 131 годину на індивідуальні заняття з обдарованими школярами.

Навчальними планами Білогірського та Ямпільського освітніх округів передбачено відповідно 20 і 16 годин гурткової роботи на поглиблення знань з різних навчальних дисциплін .

Для обдарованих школярів методичним кабінетом організовано заняття міні-сесій за участю найдосвідченіших вчителів району та методистів РМК.

З метою більш якісної підготовки школярів до інтелектуальних конкурсів та змагань у 2014 році плануємо розпочати роботу Інтернет – школи для обдарованих школярів при районному методичному кабінеті.Саме така система роботи , при детальному аналізі кількісних та якісних показників щодо участі учнів в ІІІ (обласному) та ІV (заключному) етапах Всеукраїнських учнівських олімпіад та конкурсі-захисті науково-дослідницьких робіт учнів-членів МАН України, різноманітних інтелектуальних конкурсах дозволяє простежити як позитивні зміни, так і виявити проблеми, що потребують вирішення.

В 2013 році 17 школярів району стали переможцями обласних олімпіад з базових дисциплін, а учень 10 класу Хорошівської ЗОШ І-Ш ст. - переможцем обласної та учасником Всеукраїнської олімпіади з екології.

Методичний кабінет тісно співпрацює з районною філією Хмельницького територіального відділення МАН України. Методистами методкабінету були проведені тренувальні збори по підготовці дітей до контрольних робіт . При підготовці до обласного конкурсу – захисту методичним кабінетом значна увага приділялася презентації та захисту наукових робіт. Як результат організованої роботи з членами МАН 4 учасники обласного етапу конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт одержали призові місця.

Реалізація основних завдань і принципів виховання у ЗНЗ району здійснюється відповідно до Основних орієнтирів виховання учнів 1 – 11 класів ЗНЗ України, зміст виховання в яких представлено системою цінностей: ціннісне ставлення до себе, до сім'ї, родини, людей, до праці, до природи, до культури і мистецтва, до суспільства і держави.

Саме з метою реалізації вищезазначених завдань протягом 2013 року було проведено ІІ етап моніторингу рівня вихованості школярів загальноосвітніх навчальних закладів району. Під час І етапу були отримані такі результати: високий рівень вихованості у 38 % учнів, середній - 54 % низький - 8 %. Результати районного моніторингу були проаналізовані на методичному об’єднанні організаторів виховного процесу. Відповідно до отриманих результатів моніторингу РМК була спланована методична робота з педагогами-організаторами, класними керівниками, заступниками з виховнох роботи. Надані методичні рекомендації та прийняті відвідні рішення. ІІ етап моніторингу показав значно менший відсоток дітей на низькому рівні.

Забезпечено науково-методичний супровід та участь 3000 учнів навчальних закладів району у 20 конкурсах всеукраїнського та обласного етапів. Наймасовішими конкурсами стали «Кенгуру», «Колосок», «Левеня», «Соняшник», "Лелека", "Бобер" тощо.

Створена система методичної роботи з педагогами ЗНЗ району протягом 2013 року сприяла здійсненню системно-цільового підходу до управління процесом підвищення професійної компетентності педагогічних працівників, наданню реальної, дієвої, адресної методичної допомоги вчителям, вихователям ДНЗ, реалізації ефективного педагогічного досвіду, інноваційних технологій через колективні, групові та індивідуальні форми науково-методичної роботи.
1.2. Мета, пріоритетні напрями і завдання діяльності РМК у 2014р.
1) Метою діяльності методкабінету є науково-методичний супровід системи загальної середньої та дошкільної освіти, організація різних форм науково-методичної роботи з педагогічними кадрами, підвищення кваліфікації, професійного рівня педагогічних працівників загальноосвітніх, дошкільних і позашкільних навчальних закладів і розвиток їхньої творчої ініціативи у міжкурсовий період в умовах упровадження нових Державних стандартів.

2) Діяльність Білогірського методичного кабінету, педагогічних працівників навчальних закладів району у 2013 році була спрямована на реалізацію Ш етапу методичної проблеми "Вдосконалення професійної компетентності вчителів шляхом впровадження нових педагогічних технологій».

3) Пріоритетні напрямки розвитку РМК:
1.Розвиток районного методичного кабінету як науково-методичного, інформаційного центру організації самоосвітньої, навчальної діяльності педагогів, акумуляції та трансформації досвіду, здійснення науково-методичного та інформаційно-аналітичного обслуговування району для створення єдиного освітнього простору, забезпечення рівного доступу до якісної дошкільної, середньої та позашкільної освіти.

2.Створення умов для особистісно зорієнтованої системи неперервної освіти, надання педагогам району широких можливостей для оновлення, поглиблення, удосконалення їх професійної компетентності через методичну та інформаційно-ресурсну підтримку.

3.Здійснення системного аналізу науково-методичного забезпечення фахової управлінської підготовки керівних кадрів як менеджерів і освітніх лідерів.

4.Спрямування підготовки вчителів до реалізації нових програм у системі післядипломної педагогічної освіти району.

5.Забезпечення реалізації принципу наступності, перспективності та спадкоємності в роботі дошкільної, початкової та середньої ланок освіти, сприяння результативній співпраці педагогічних працівників, батьківських, дитячих колективів з метою єдності підходів до розвитку, виховання та навчання дітей.

6.Формування нової філософії освіти дітей з особливостями психофізичного розвитку, що передбачає комплексну реабілітацію таких дітей, набуття ними побутових та соціальних навичок; забезпечення науково-методичного супроводу загальноосвітніх закладів з інклюзивною освітою.

8.Аналіз і поширення перспективного педагогічного досвіду та педагогічних

9.Впровадження гнучких освітніх програм та інформаційних технологій.

10.Реалізація завдань науково-дослідного та експериментально-випереджувального характеру, які пов'язані з обгрунтуванням змісту навчання, вибором підходів до організації профільного навчання в різних умовах.

11.Удосконалення системи науково-методичного супроводу пошуку, навчання й розвитку обдарованих дітей.

12.Забезпечення науково-обгрунтованого моніторингу навчально-виховного процесу, використання його результатів у науково-методичній роботі з керівними та педагогічними кадрами.

1.3. Основні завдання діяльності РМК у 2014 році:
 1. Виконання освітніх завдань та напрямів Національної стратегії розвитку освіти в Україні до 2021 року, розпорядження Кабміну України № 57/6512-14-06/2013 від 23.09.2013 р. «Про затвердження плану заходів з реалізації національної стратегії розвитку освіти в Україні на період до 2021 року».

 2. Науково-методичне забезпечення реалізації державних та регіональних програм.

 3. Запровадження сучасних технологій професійного вдосконалення та підвищення кваліфікації педагогічних, науково-педагогічних і керівних кадрів системи освіти відповідно до вимог інноваційного розвитку освітньої галузі.

 4. Забезпечення випереджувального характеру підвищення кваліфікації педагогічних і керівних кадрів відповідно до потреб реформування системи освіти, викликів сучасного суспільного розвитку.

 5. Розробка та впровадження форм і способів модернізації діяльності керівних та педагогічних працівників щодо підвищення якості освіти у загальноосвітніх навчальних закладах у контексті нового Державного стандарту.

 6. Вдосконалення і запровадження сучасного психолого-педагогічного та науково- методичного супроводження навчально-виховного процесу для забезпечення системного підвищення якості навчання на інноваційній основі.

 7. Науково-методичне забезпечення формування інформаційного освітнього середовища в системі загальної середньої та післядипломної освіти та впровадження сучасних інформаційно-комунікаційних технологій у навчання.

 8. Пошуки та реалізація шляхів перебудови навчально-виховного процесу на засадах розвивальної педагогіки, спрямованої на раннє виявлення та найбільш повне розкриття здібностей у дітей з врахуванням їх вікових та психологічних особливостей.

 9. Науково-методичне забезпечення навчання дітей з різними фізичними і освітніми можливостями, ефективного функціонування інклюзивної освіти.

 10. Формування системи методичних форм і засобів, які забезпечують побудову ефективної системи національного виховання, розвитку і соціалізації дітей та молоді.


РОЗДІЛ ІІ

П. ОРГАНІЗАЦІЙНО-КЕРІВНА ДІЯЛЬНІСТЬ


2.1. ЦИКЛОГРАМИ ЩОМІСЯЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ РМК


Тижні

місяця
Дні
I тиждень


II тиждень

III тиждень

IV тиждень

Понеділок

Нарада при завідуючій РМК

Колективні , групові та індивідуальні форми методичної роботи

Понеділок

Завідуючі

дошкільними

закладами, вчителі основ здоров'я

Завідуючі ЗНЗ 1 ступеня

практичні психологи
Вівторок

День РМК в навчальних закладах району

Середа

вчителі хімії, біології, географії, трудового навчання , інформатики

Заступники директорів загальноосвітніх навчальних закладів , вчителі української мови і літератури, світової літератури, іноземної мови, історії і правознавства, педагогів-організаторів, класних керівників

вчителі початкових класів, фізики, математики, шкільні бібліотекарі, вихователі дошкільних навчальних закладів
П’ятницядиректори ЗНЗ
Каталог: rmk
rmk -> Програма для загальноосвітніх навчальних закладів
rmk -> Зоряні світи галактики. Зорі, сузір’я сонце джерело світла і тепла на Землі
rmk -> План роботи районного методичного кабінету на 2015-2016 н р
rmk -> Олександра савченко, академік напн україни Компетентнісна спрямованість
rmk -> Погоджено затверджую
rmk -> Довідка за результатами проведення тематичної перевірки
rmk -> План роботи білогірського районного методичного кабінету 2015 рік погоджено
rmk -> Погоджено затверджую
rmk -> Методичні рекомендації щодо тематичного вивчення стану роботи днз з патріотичного виховання дітей дошкільного віку


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6


База даних захищена авторським правом ©refos.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

увійти | реєстрація
    Головна сторінка


завантажити матеріал