План проведення тижня з 12. 03 до 16. 03 Понеділок


Мета: ознайомити учнів із багатогранністю творчістю т.Г. Шевченка, акцентуючи увагу на художньому обдаруванні. Тип урокуСторінка2/2
Дата конвертації01.12.2016
Розмір0,91 Mb.
ТипПлан проведення
1   2

Мета: ознайомити учнів із багатогранністю творчістю т.Г. Шевченка, акцентуючи увагу на художньому обдаруванні.

Тип уроку: інтегрований урок-вистава.

Обладнання: сцена задекорована під кімнату Т. Шевченка, на стінах якої розміщені копії його картин «Катерина», «Автопортрет».

ХІД УРОКУБібліотекар: Історія світової культури знає небагато прикладів, коли одна людина так блискуче поєднує в собі поетичне та художнє обдарування. Узагалі, де-феномен, і до таких феноменів належить Тарас Григорович Шевченко. Його ім'я відоме всьому світу. Життя і творчість цієї людини такі багатогранні, різноманітні й цікаві, що це робить його схожим на ле­генду. Людина, яка народилася в убогій сільській хаті в родині кріпака, а стала широковідомим письменником, художником, суспільним діячем, сама по собі легендарна. Талановитіший поет, якому судилося стати за­сновником нової української літератури, був не менш талановитим художником.

Учитель мистецтва. Пристрасть до малювання з'явилась у Тараса ще в ранньому дитинстві Мальовничу природу України, її добрих і мужніх людей він сприйняв і полюбив ще змалечку, бо й сам був живою часткою всього того світу, в якому народився та жив. Як свідчать його біографи, маленький Тарас малював де тільки міг і як тільки міг. Його пензлями були вуглини або крейда, а полотнами — стіни, двері, ворота. Згодом пристрасть до малювання стала ще дужчою. Учень-біограф. Біограф О. Лазаревський пише: «У школі, коли він уже міг дістати папір та олівець, пристрасть малювати розвинулась у нього ще дужче». А Є. Кирилюк доповнює: «Малюнки поета прикрашали хат» односільчан.» Так, у шкільного товариша Т. Шевченка, Т. Гончаренка, на стінах хати висіли малюнки Т. Шевченка на грубому сірому папері , що зображували коней і солдат». '

Нарешті підліток сирота, відчувши потребу в навчанні мистецтві І. Дзюба живопису, шукає вчителя. Так починається шлях Тараса - художника, . шлях нелегкий, сповнений принижень та розчарувань. Але ніхто Та ні­що не могло зупинити хлопця, змусити його відмовитися від своєї мрії, , і він, додаючи труднощі, наполегливо йшов до неї. Про це Т. Шевченко , згадує, в автобіографії.Учень у ролі Т. Шевченка. «Дячок мій обходився жорстоко не зі мною од­ним, але й з іншими школярами, і ми всі глибоко його ненавиділи... _ Цей перший деспот, на якого я наткнувся в моєму житті, поселив у мені на все життя глибоку відразу та презирство будь-якого на­сильства однієї Людини над іншою».

Учень-біограф. Доленосним стало знайомство Т. Шевченка з Іваном Сошенком, який відіграв не останню роль у звільненні Тараса від кріпацтва. Саме його Т.Шевченко вважає своїм першим справжнім учителем і саме йому завдячує знайомством із багатьма відомими діячами мистецтва й літера­тури того часу, які. допомогли Тарасу потрапити до Академії мистецтв. Пізніше у своєму щоденни­ку Тарас напише...

Учень у ролі Т. Шевченка. «Самому тепер не віриться, а дійсно так було. Я з брудного горища, я, нікчем­ний замазура, на крилах перелетів у чарівні зали Академії мистецтв».

Учень-біограф. Навчання в Петербурзькій Акаде­мії мистецтв у класі історичного живопису, яким керував Карл Брюллов, найщасливіша пора в житті юнака. Він був оточений загальною увагою і приязню, багато писав, малював, захоплювався гравіруванням. В одному зі своїх листів того часу Т. Шевченко писав...

Учень у ролі Т. Шевченка. «...Живу, учусь, нікому не кланяюсь і нікого не боюсь, окрім Бога — велике щастя буть вольним чоловіком...» Учитель мистецтва. За своє життя він виконав чи­малу кількість мистецьких творів, які увійшли до скарбниці образотворчого мистецтва українського* російського та казахського народів. До нас дійшло майже 1200 олійних картин, акварелей, малюнків.

- Уся творчість Т. Шевченка побудована на осо­бистих життєвих враженнях. Національне та со­ціальне поневолення українського народу, його безправність, страшні злидні, в яких опинилося селянство на своїй щедрій землі, вразили і схви­лювали душу митця. Краса природи України, жит­тя та побут простих людей турбують і Т.Шевченка-художника. Нестримна любов до рід­ної землі, рідного народу, глибоке відчуття єднання з ним, біль і розпач за скривджених спонукають Тараса на створення шедеврів народної тематики. У багатьох його картинах вгадується щось суто особисте, потаємне, що пройшло крізь життя, торкнулося серця колишнього підлітка-сироти. Бібліотекар. Тарас Григорович вважав, що мистець­кі твори мають стати здобутком народу, служити народові. У цьому він вбачав призначення худож­ника. Тому у своїй творчості він часто звертаєть­ся до реалій життя, до теми України, правдиво відтворює події та життя тих часів. Він уводить у мистецтво персонажів із повсякденної буденнос­ті селянського життя, образи рідного народу.

Споконвічна проблема жіночої долі не могла не торкнутися чуйного серця й душі митця, його пера й пензля. Про це свідчить поява одного з найвидатніших йога полотен — картини «Катерина», написаної на сюжет однойменної власної поеми.Учень-мистецтвознавець Вперше у вітчизняному мистецтві героїнею живописного полотна стає проста українська дівчина — знева­жена, принижена, скривджена, яка за свою любов утрачає честь і життя. Зміст картини драматичний. Усе в ній підпорядковано трагедії героїні. Обличчя Катерини засмучене, очі заплакані, почервонілі від сліз. Вона заглиблена у свої думки й не бачить селянина, який сидить під дубом, зі співчуттям дивлячись на неї. На задньому плані — москаль, що підло та зрадливо втікає від знеславленої ді­вчини та ще не народженого сина. Він виглядає мізерним і нікчемним, байдужим до лиха, яке за­подіяв Катерині.

Сам Шевченко писав про цю картину...

Учень у ролі Т. Шевченка. «Я намалював Катерину в той час, як вона попрощалася зі своїм моска­ликом і вертається в село; у царині під куренем дідусь сидить, ложечки собі струже, а вона, сер­дешна, тільки плаче... а москаль дере собі, тільки курява ляга; собачка ще поганенька доганя його та нібито гавкає. По однім боці могила, на могилі вітряк, а там тільки степ мріє. Отака моя карти­на».

Учень-мистецтвознавець. Ця чудова картина сповне­на глибокого ліризму, палких почуттів і любові до простої людини. Учорашній кріпак, селянський син змальовує драму соціальної нерівності людей, не засуджуючи падіння героїні, а глибоко співчу­ваючи їй:

Кохайтеся ж, чорнобриві, Та не з москалями, Бо москалі — чужі люде, Знущаються вами... ...Люди серця не побачать...

«Катерина» Шевченка стала вираженням його творчого духу, що поєднує водночас поета й ху­дожника.

Жахливе становище всього приниженого, розореного українського селянства можна поба­чити і в олівцевому малюнку Т. Шевченка «Хата вдови на Україні».

Тарасове серце завжди боліло за знедолених і бідних.

Учитель мистецтва. Проте творчість Т. Шевченка- художника не обмежується суто національною тематикою. Як художник-реаліст, він не міг утри­матися від того* щоб не вводити у свою творчість пейзажі та образи^ навіяні новими враженнями від багатьох своїх подорожей.

З особливою людяністю, душевним теплом і сердечністю ставився Т. Шевченко до казахів, зокрема до казахських дітей. Сповнені життєвої правди і краси малюнки «Казахський хлопчик розпалює грубку», «Казахи біля вогню», «Казахи в юрті» (до речі, байгушами киргизи називають жебраків), «Байгуші під вікном» та інші було виконано під час зимівлі на Кос-Аралі; Це перші твори в казахському образотворчому мисте­цтві, які з глибоким співчуттям передають життя і побут пригніченого казахського народу. У своє­му листі до Андрія Лизогуба Т. Шевченко пише: «Пустеля, справжнісінька досконала пустеля, без усякої рослинності, пісок та камінь, і найубогіші мешканці пожильці — це киргизи, що подекуди кочують». Невипадково казахи вважають Т. Шев­ченка основоположником казахського національ­ного образотворчого реалістичного мистецтва.Учень-біограф. Значна частина мистецьких творів Тараса Григоровича, виконаних під час Араль­ської експедиції, крім великої мистецької цінності, становить значний науково-пізнавальний інтерес для географів, істориків, археологів, етнографів, дослідників природи.

Значних успіхів досяг Т. Шевченко й у галу­зі портретного мистецтва. Про це свідчать його чисельні автопортрети та портрети різних інших осіб. Упродовж свого творчого життя Шевченко створив понад ЗО малярських і графічних авто­портретів, серед яких і робота 1840 року, написана в період духовного та творчого піднесення.

Учень-мистецтвознавець {біля копії картини). Зо­середжене обличчя молодої людини, зображене на картині, вражає не по літах серйозним по­глядом, у якому відбилося минуле нелегке життя: сирітство, поневіряння, приниження, яких він за­знав, будучи кріпаком. Це образ юнака, якого су­ворі обставини рано зробили дорослим. Водночас це портрет інтелігента, який має незламну волю, високу гідність та дух творчої особистості.

Під час перебування в Україні після закінчен­ня Академії мистецтв Шевченко написав цілий ряд живописних портретів української дворянської ін­телігенції.

Не можна не згадати про сепії Тараса Григо­ровича. В українському образотворчому мистецтві він перший звернувся до цієї техніки й досяг блис­кучих результатів. Про це свідчать дві серії сепій: «Сюїта самотності» та «Притча про блудного си­на». У цих малюнках - він звертається до античних і біблійних мотивів.

Бібліотекар. Т. Шевченко прожив сповнене трагізму й болю життя. До краю вразлива натура митця, по­чуття справедливості, нездоланний потяг до краси відкрили світові його талант. Він був настільки обдарованою людиною, що не міг дотримуватись якогось окремого напрямку у своїй творчості. Усі грані й напрямки він робив невичерпними й не­скінченними.Живопис — одна зі стихій,що охопила й під­корила собі Тараса.

У багатьох людей саме по собі виникає щире захоплення цією людиною, її життям та творчіс­тю. Тож пропонуємо відвідати нашу «Віртуальну Галерею», а саме «Шевченківську залу», ближче познайомитися з Т. Шевченком-художником, його полотнами, збагатити свій розум, серце, душу!

Поділіться з Вашими друзьями:
1   2


База даних захищена авторським правом ©refos.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

увійти | реєстрація
    Головна сторінка


завантажити матеріал