План-конспект уроку з хімії у 11-а класі «Узагальнення та систематизація знань з тем «Алкани. Алкени. Алкіни»Скачати 124,47 Kb.
Дата конвертації05.12.2016
Розмір124,47 Kb.
ТипПлан-конспектВідділ освіти Бердянського виконавчого комітету

Бердянської міської ради
Методичний кабінет

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 1

План-конспект уроку

з хімії

у 11-А класі

«Узагальнення та систематизація знань

з тем «Алкани. Алкени. Алкіни»

Розробила

вчитель хімії

ЗОШ І-ІІІ ст. № 1 Бузівська Л.П.

вища категорія, «методист»

Проведено:____________

2012 рік

м. Бердянськ
Тема: Алкани. Алкени. Алкіни.

Мета:

Навчальна: формувати предметні компетентності:

 • саморозвитку та самоосвіти – формувати вміння орієнтації особистості в різних умовах та вміння визначати мету; вміння складати таблиці, проекти, схеми, розподілити чітко час для виконання завдання; вміти знаходити інформацію з різних джерел, вчити самостійно опрацьовувати інформацію, вміти усвідомлювати, якого результату досягла особистість; упорядковувати свої знання.

 • творчу – розвивати особливості учнів, їх природні задатки, спостережливість, здатність до вербального вираження результатів спостережень, асоціативне й аналітичне мислення; формувати системи знань про речовини та їх перетворення.

 • інформаційну – формувати основні хімічні поняття, закони, теорії, вчення, методи наукового пізнання і на цій основі – наукового світорозуміння.

Розвивальна: розвивати ключові компетентності:

 • полікультурну – формувати ставлення до хімії як до можливої галузі майбутньої практичної діяльності; розвивати зацікавленість у вивченні предмета;

 • інформаційно-пізнавальну – удосконалювати прийоми самостійного здобуття нових знань; активізувати роботу в умовах пошуку, дослідження; розвивати активність пізнавальних процесів учнів;

 • соціальну – формувати грамотну поведінку і навички безпечного поводження з речовинами в повсякденному житті; сприяти вмінню спілкуватися в житті в парах, групах і т.д.; розвивати навички висловлювання чітко й послідовно власної думки.

Виховна: виховувати бережливе ставлення до середовища, у якому живе людина, до живої та неживої природи; виховувати гордість за свою країну та вітчизняних учених, поетів, письменників; учити радіти за себе та інших, цінувати життя; виховувати дисциплінованість, акуратність запису; продовжувати формувати активну життєву позицію й природничо-науковий світогляд.

Цілі уроку:

Учні повинні знати:

 • що вивчає органічна хімія;

 • поняття гомологів;

 • класифікацію органічних сполук та їх назви;

 • хімічні властивості сполук: метану, етану, етину;

 • практичне застосування деяких сполук.

Учня повинні вміти:

 • називати органічні сполуки за систематичною номенклатурою;

 • знати тривіальні назви сполук;

 • складати хімічні рівняння та поділяти їх на типи;

 • спостерігати зв’язок між будовою та властивостями;

 • прослідковувати зв’язок між класами органічних сполук;

 • досліджувати проблеми, міркувати, робити висновки;

 • проводити паралелі між знаннями та сучасним життям;

 • проводити лабораторні та практичні досліди та застосовувати їх у житті;

 • виконувати правила техніки безпеки.

Тип уроку: урок систематизації та узагальнення знань.

Методи й форми: розповідь учителя, бесіда; презентація випереджувальних завдань; робота в парах з підручником; індивідуальна робота; елементи ігор «Третій зайвий», «Знайди мене», «Букет знань»; незакінчені хімічні рівняння; творчі завдання; лабораторні досліди.

Обладнання: дошка, таблиці, підручник, схеми, зошити, портрети вчених, ноутбук, мультимедійний екран; реактиви: етиловий спирт, нашатирний спирт, денатурат, лимонна кислота, вода, мийні засоби; штатив із пробірками, вата, серветка, тканина з плямою.

Випереджувальні завдання:

 1. Підготувати крилаті вислови поетів, письменників про науку хімію.

 2. Підготувати схеми генетичного зв’язку органічних сполук.

 3. Скласти кросворди, доповіді, вірші тощо.

 4. Підготувати інформацію про практичне застосування органічних сполук: етилового спирту, аскорбінової кислоти, уксусної кислоти, поліетилену.

Девіз уроку: «Просто знати – це не все, знання потрібно використовувати» (Гьоте).
ХІД УРОКА

І. Орієнтація, мотивація діяльності

1. З’ясування емоційного стану учнів. Створення сприятливої атмосфери.

Начнем сегодня наш урок немного необычно.

И тему всем желаю я усвоить на отлично!

2. Мотивація діяльності.

Слово вчителя.

«Химия – это область чудес, в ней скрыто счастье человечества. Величайшие завоевания разума будут сделаны в этой области»

(М.Горький)

Хімія – це наука, яка вивчає будову, властивості речовин, а також процеси перетворення одних речовин на інші. З природної сировини людина виробляє різноманітні речовини, які використовуються в усіх галузях техніки, у сільському господарстві й побуті.

Хімічні зміни завжди супроводжуються фізичними. Тому хімія тісно пов’язана з іншими науками. А з якими? (з фізикою: закон Менделєєва-Клапейрона для газів, закон Гей-Люссака, фізичні та хімічні явища, агрегатні стани сполук та їх перетворення, поняття маси сполук тощо; з біологією, оскільки біологічні процеси супроводжуються безперервними хімічними перетвореннями: фотосинтез і, навпаки, кругообіг елементів у природі, процес дихання, ділення клітин тощо) Чи вважаєте ви, що хімія відіграє важливу роль, що вона є однією з найважливіших наук?

Безперечно, хімія пов’язана і з художньою літературою. Максим Горький у своєму творі «Савва Морозов» писав про хімію: «Химия – это область чудес, в ней скрыто счастье человечества. Величайшие завоевания разума будут сделаны в этой области».

/Учні наводять приклади з творів, віршів про науку хімію. Наприклад, із твору «Дети солнца»/

«Прежде всего и внимательнее всего изучайте химию. Это изумительная наука, знаете. Она еще мало развита сравнительно с другими, но уже и теперь она представляется мне каким-то всевидящим оком… Она смотрит всюду и, везде открывая гармонию, упорно ищет начало жизни. Изучая тайны строения материи, она создает в стеклянной колбе живое вещество…»

Про вічні закони природи писали в XVIII столітті М.Ломоносов, Д.Менделєєв та інші вчені, і ми повинні з пошаною та гордістю пам’ятати їх імена і внесок у розвиток науки хімії.


ІІ. Цілепокладання

1. Повідомлення теми уроку, його цілей.

Слово вчителя:

Про класифікацію хімічних сполук ми знаємо багато, тому що вчимо хімію вже 2,5 роки, але не все. Вивчаючи органічну хімію, ми познайомимося з великою кількістю органічних сполук, їх властивостями та застосуванням у житті людини.

2. Визначення очікуваних результатів.

- Діти, а чому ви повинні навчитися?

- Сформулювати мету сьогоднішнього уроку зможе кожен із вас.

Учні повинні закінчити речення: «На сьогоднішньому уроці я…»3. Технологія «Озвучення очікуваних результатів» (підкреслює вчитель очікувані результати на уроці).

4. План уроку.

1. Повторення основних понять органічної хімії.

2. Гомологічні ряди вуглеводів, їх назва та будова.

3. Хімічні властивості алканів, алкенів, алкінів.

4. Генетичний зв’язок між класами органічних сполук.

5. Практичне застосування хімічних сполук у житті.5. Мотивація навчальної діяльності.

Епіграфом нашого уроку є слова М.Горького: «Химия – это область чудес, в ней скрыто счастье человечества. Величайшие завоевания разума будут сделаны в этой области».

- Яка головна думка вислову?

- Яка мета кожного учня, кожної людини?

(вивчати сполуки, добувати нові та знати області їх застосування на користь людства)


 • А які сполуки вивчає органічна хімія?

 • Які гомологічні ряди вам знайомі?

 • Назвіть елементи-органогени.

С.Щипачов у своєму вірші «Читая Менделеева» присвячує уривок науці хімії, елементам:

…Другого ничего в природе нет

Ни здесь, ни там, в космических глубинах.

Все – от песчинок малых до планет –

Из элементов состоит единых.

- Який хімічний елемент є головним у складі органічних сполук?


ІІІ. Цілереалізація

1. Актуалізація опорних знань. Репродуктивна бесіда. Корекція опорних знань.

Слово вчителя.

Діти, ми познайомилися з гомологічними рядами алканів, алкенів, алкінів. Які особливості їх будови, яка загальна формула даних рядів?

2. У дошки учні виконують завдання (гра «Третій зайвий»). Вони називають сполуки, указують загальну формулу кожного гомологічного ряду.

Алкани Алкени Алкіни

С3Н6 (пропен) С2Н4 (етен) С4Н6 (бутин)

СН4 (метан) С3Н6 (пропен) С5Н10 (пентен)

С4Н10 (бутан) С5Н12 (пентан) С2Н2 (етин)

СnН2n+2 СnН2n СnН2n-2

Учні класу виконують завдання (гра «Знайди мене»). Вони розподіляють сполуки по гомологічним рядам та називають їх (завдання виконують на окремих аркушах).

Алкани Алкени Алкіни

С4Н10 (бутан) С2Н4 (етен) С2Н2 (етин)

С2Н6 (етан) С4Н8 (бутен) С3Н4 (пропин)

СН4 (метан) С6Н12 (гексен) С5Н8 (пентин)3.Цінування.

Молодці! Завдання виконали добре!

Оцінювання відповідей роблять учні, задають додаткові запитання.

4. У дошки учні виконують завдання: «Закінчити хімічне рівняння, назвати тип, назвати сполуки, якщо знаєте – застосування».

І. а) СН4 + Сl2 → СН3Сl + НCl (з.)

б) С2Н2 + Н2О → СН3СОН (пр.)

в) знайти реакцію заміщення

ІІ. а) С2Н4 + Н2О → С2Н5ОН (пр.)

б) СН4 + 2О2 → СО2 + 2Н2О (г.)

в) знайти реакцію приєднання

ІІІ. а) nС2Н4 → (- С2Н4 -)n (р.полімеризації)

б) С2Н2 + НСl → С2Н5Сl (пр.)

в) знайти реакцію полімеризації

Оцінювання та аналіз відповідей учнів класу.

Додаткові питання: • Що називається реакцією заміщення?

 • Що називається реакцією приєднання?

 • Що називається реакцією полімеризації?

5. Сприйняття, осмислення зв’язків і співвідношень у об’єктах вивчення.

Слово вчителя.

Ми на уроці повторили хімічні властивості метану, етену, етину. Ми побачили, що між класами органічних сполук існує зв’язок: з алкана можна добути алкен чи алкін, спирт чи кислоту, альдегід, тепло. Усі сполуки людина вивчає. Вивчає властивості. Скажіть, для чого? Отже, ми протягом уроку будемо відповідати на це питання.

6. Презентація домашнього завдання.

Учні складають на місцях або у дошки (за бажанням) перетворення різних рівнів:

ІІ рівень: з 2-3 →

ІІІ рівень: з 4-5 →

IV рівень: з більше 5 → та розвітвленнями більш складними.

Деякі учні демонструють складені задачі, кросворди, ребуси.

Завдання виконують на окремих аркушах.

Аналіз та оцінювання завдань на дошці, вибірково – на місцях.7. Цінування.

Молодці! Усі добре попрацювали, підготувалися вдома.8. Фізкультпауза

Учні виконують три вправи.9. Робота з підручниками. Робота парами.

І ряд: сторінка 141, складання схеми застосування СН4.

ІІ ряд: сторінка 146, складання схеми застосування С2Н4.

ІІІ ряд: сторінка 146, складання схеми застосування С2Н2.

Слово вчителя.

На початку уроку ми говорили, що «хімія - …наука чудес…». Та щоб дійсно це відчути, ми запросимо Чарівника! /хлопаємо в долоні/

/З’являється Чарівник і допомагає учням підкреслити провідні ідеї застосування органічних сполук, за допомогою «чарівної палички» перенести на дошку й демонструє «Букет знань» на дошці/

Чарівник читає слова:

- Наилучшее из богатств – знания! Их нельзя ни украсть, ни потерять, ни уничтожить! (Г.Сковорода)

Чарівник звертається до учнів зі словами з «Благодарственной оды» М.Ломоносова.

Слово вчителя.

- Молодці, діти! Добре попрацювали! Зібрали стільки нових знань! Бажаю вам, щоб цей маленький букет перетворився на великий! Добувайте й цінуйте знання!

Чарівник демонструє свої чарівні можливості: дослід «Хустка, яка не згорає».

10. Релаксація.

Музика «Звуки природы», «Наш сад» № 611. Узагальнення та систематизація.

Застосування знань у різних ситуаціях, наближених до життєвих.

Лабораторна робота «Виділення плям на тканинах».

Учні за лабораторними столами виконують за допомогою інструкції роботу. Учитель проводить інструктаж з техніки безпеки № 56.

І ряд: плями від пасти кулькової ручки;

ІІ ряд: плями від губної помади;

ІІІ ряд: плями від чаю.

12. Цінування.

Молодці! Усі попрацювали відмінно! Діти, чому ви навчилися на уроці, під час лабораторної роботи?13. Повідомлення домашнього завдання.

А) Скласти перетворення за схемами чи задачі (рівень за вибором).

Б) Скласти за бажанням казку або вірш з даної теми.

В) Підготувати презентацію, доповідь, повідомлення про застосування метану, етену, етину та їх похідних.


IV. Рефлексивно-оцінюючий

1. Підведення підсумків уроку.

Повернення до проблемного питання.

Метод «Букет знань».


 • Чи вживаємо ми вивчені сполуки?

 • Чи повинні люди знати властивості сполук і для чого?

2. Рефлексія.

- Діти, щоб дізнатися, чи досягли ми мети уроку, давайте використаємо технологію «Незакінчене речення».

Технологія «Незакінчене речення».


 • Завдяки уроку ми дізналися про…

 • На цьому уроці ми навчилися…

 • На наступних заняттях я хочу…

 • Найбільший успіх – це…

 • Настрій на уроці був…

3. Цінування. Оцінювання.

Заключне слово вчителя.Сьогодні на уроці ви застосовували раніше здобуті знання, оволоділи новими знаннями та практичними навичками. І все це через діяльність, через вашу працю. Б.Шоу сказав: «Единственный путь, который ведет к знаниям – это труд». «Нет без повседневного трудолюбия ни гениев, ни талантов», - говорив Д.Менделєєв. Працюйте й будьте щасливі!
Каталог: uploads -> doc
doc -> Замінено текст розділу: IV. Соціокультурна змістова лінія
doc -> Тема. Числівник: загальне значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль. Числівники кількісні і порядкові. Числівники прості, складні й складені. Мета
doc -> Тема.. Старий рік поспішає на поріг
doc -> Повідомлення по темі «Будова слова»
doc -> Урок у першому класі «здрастуй, школо!» Мета: Розкрити учням поняття слів «школа», «школяр», розширювати пізнавальну діяльність дітей, формувати інтерес до навколишнього світу
doc -> Складнопідрядне речення з підрядними означальними й
doc -> Апостроф. Урок-подорож "Морська регата"
doc -> Ключ. У кожному слові підкресліть другу від початку букву. З цих букв прочитаєте прислів’я ( «Герой вмирає, а ім’я його живе») Диктант 2
doc -> Урок з інтегрованого курсу


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©refos.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

увійти | реєстрація
    Головна сторінка


завантажити матеріал