Перспективне прогнозування


ІІ етап. Реалізація проблеми (2014-2016 н.р.)Сторінка7/9
Дата конвертації13.01.2017
Розмір1,47 Mb.
ТипКонцепція
1   2   3   4   5   6   7   8   9

ІІ етап. Реалізація проблеми (2014-2016 н.р.)

Мета: створення ефективного механізму реалізації проблеми, формування інформаційно-комунікаційних та комунікативних компетентностей шляхом упровадження в навчально-виховний процес інноваційних технологій навчання та виховання учнів

Завдання:

 • Розвиток інформаційної культури і комп’ютерної грамотності вчителів

 • Розвиток комунікативних компетентностей учасників навчально-виховного процесу

 • Впровадження в навчальний процес методів і форм роботи у практичній діяльності вчителя та учня.

 • Створення, ведення та поповнення банку даних вчителів, що запроваджують у системі інформаційно-комунікаційні та комунікативні технології.

 • Вивчення, узагальнення та запозичення педагогічного досвіду з упровадження технологій, розробка та апробація методів, аналіз проміжних результатів

 • Практичне застосування інформаційних технологій в навчально – виховному процесі та управлінській діяльності закладу

 • Формування толерантного шкільного середовища

Шляхи реалізації:

Вид роботи

Виконавець

Форма узагальнення

1. Продовжити підвищення рівня кваліфікації педагогічних працівників в рамках програми «Школи – новатори»

Погорєла Т.М.

Звіти

2. Забезпечити психолого-педагогічну підтримку процесу реалізації загальношкільної проблеми


Адміністрація школи

Каценко М.В.Консультації, психолого-педагогічні семінари, практикуми

3.Проводити роботу з учнями щодо пропаганди здорового способу життя

Учителі,

класні керівники, Каценко М.В.Бесіди, години спілкування, батьківські збори, семінари-практикуми

4.Провити методичні заходи з метою розвитку комунікаційної культури та навичок ефективної комунікації педагогів

Адміністрація школи

Засідання педагогічної ради, методичної ради, наради при директорові, ШМО, тощо

5.Проводити інструктивно – методичні заходи з метою розвитку інформаційної культури і комп’ютерної грамотності вчителів


Адміністація школи

Засідання педагогічної ради, методичної ради,наради при директорові, ШМО, тощо

6.Впроваджувати в практику роботи навчальні програми з ІКТ підтримкою

Педагогічні працівники

Навчальні заняття, виховні заходи

7. Проводити виховні заходи, спрямовані на розвиток комунікативних компетенцій учнів

Іщенко І.В.

Шкуратько С.А.

Класні керівники


Виховні заходи згідно плану роботи школи

8. Проводити тренінгові заняттях з розвитку особистісних складових:

• толерантність;

• висока комунікативність;

• творча активність;

• рефлективність;

• емпативність;

• сенситивність


Каценко М.В., класні керівникиЗгідно плану роботи школи

9. Вивчати ефективність використання інтерактивних технологій навчання у педагогічній діяльності педагогічних працівників школи

Адміністрація школи

Книги контролю

10. Проводити уроки, виховні заходи із використанням ІКТ


Педагогічні працівники

Календарно –тематичні плани


11. Забезпечити взаємовідвідування уроків, виховних заходів із метою запозичення кращого досвіду реалізації проблеми з наступним аналізом

Учителі-предметники

Обговорення на засіданням ШМО

12. Забезпечиити участь педагогічних працівників школи у тематичних конкурсах та підготовку учнів до участі в них.

Адміністрація школи,

педагогічні працівникиПедагогічні ради

13.Оптимізувати роботу шкільної бібліотеки, створити єдине інформаційне середовище

Адміністрація школи,

Тузніченко В.І.Нарада при директорові

14. Сформувати теки шкільних інформаційних ресурсів (розробки уроків, виховних заходів, мультимедійні проекти, база даних шкільної бібліотеки, медіатека тощо)

Адміністрація школи,

керівники ШМОТеки

15.Співпрацювати з Кіровоградським інститутом післядипломної педагогічної освіти ім. В. Сухомлинського

Адміністрація школи

Семінари, конференції

навчання,

консультації


16. Поповнювати шкільний сайт інформаційними матеріалами з реалізації проблеми школи

Погорєла Т.М.

Сайт школи

17. Проаналізувати результати роботи педагогічного колективу з реалізації проблеми на даному етапі, здійснити проміжне коректування планів

Адміністрація школи, голови ШМО,МШМО, керіники творчих груп

Педагогічна рада

Очікувані результати:особистісне сприяння та засвоєння учасниками освітнього процесу сутності та науково-теоретичних засад загальношкільної проблеми, практичне використання педагогами досягнень науки, передового педагогічного досвіду, підвищення ефективності самоосвітньої діяльності педагогів
ІІІ етап. Набуття досвіду (2016/2017 н.р.)

Мета: апробація напрацьованого в особистій практиці

Завдання:

 • Розробка, апробація та впровадження комплексу методичного забезпечення в навчально-виховний процес

 • Діагностування, аналіз проміжних результатів.

Вид роботи

Виконавець

Форма узагальнення

1.Провести моніторинг особистого професійного зростання вчителів

Погорєла Т.М.

Результати моніторингу

2. Ситематизувати інформаційні ресурси закладу

Лазарчук Г.О.

Тузніченко В. І.Картотеку

3.Впроваджувати навчальні програми з ІКТ – підтримкою в навчально – виховний процес

Адміністрація школи

Методична рада

4. Поширювати позитивний досвід учителів – новаторів

Гролови ШМО, МШМО

Педагогічні ради, методична рада, засідання МО

5. Контролювати оптимальне використання ІКТ в навчальній діяльності учнів школи

Адміністрація школи

Нарада при директорові

6.Організовувати та проводити навчально – виховні заняття, спрямовані на розвиток умінь та навичок роботи в групі, самопрезентації, ораторського мистецтва учнів

Педагогічні працівники

Заняття, консултації

7.Співпрацювати з Кіровоградським інститутом післядипломної педагогічної освіти ім. В. Сухомлинського

Адміністрація школи

Семінари, конференції,

навчання,

консультації


8.Залучати учнів школи до участі в інтернет – проектах.

Учителі - предметники, класні керівник, керівники гуртків

Проекти

9.Наповнювати шкільний сайт інформаційними матеріалами з реалізації проблеми

Погорєла Т.М.

Сайт школи

10. Проводити робота з учнями щодо пропаганди здорового способу життя

Педагогічні працівники, Каценко М.В.

Бесіди, години спілкування, учнівські збори, семінари-практикуми тощо


Очікувані результати: підвищення професійної майстерності, творчого потенціалу педагогів, використання набутого досвіду, реалізація програми в практиці роботи всіх ланок школи

ІV. Узагальнення результатів (2017/2018 н.р.)

Мета: вивчення результативності реалізації науково-методичної проблеми, проектування

Завдання:

 • Моніторинг результатів, комплексний аналіз результатів дослідження,

 • Узагальнення та оформлення матеріалів.

 • Впровадження результатів дослідження.

 • Створення єдиного інформаційного простору закладу освіти з подальшою інтеграцією в систему відкритої освіту.

Вид роботи

Виконавець

Форма узагальнення

1. Створення внутрішньої бази інформаційних ресурсів

Адміністраця школи

База даних

2. Оснащення предметних кабінетів інтерактивним устаткуванням

Адміністрація школи3. Практичне застосування педагогами та учнями ІКТ в навчально – виховному процесі

Педагогічні працівники
4. Впровадження дистанційної освіти

Адміністрація школи5. Створення умов для взаємодії школи з родиною в тому числі через єдиний інформаційний простір

Адміністрація школи,

класні керівникиСайт школи

6. Створення толерантного освітнього середовища в навчальному закладі

Учасники НВП7. Формування інформаційної та комунікаційної культури учасників навчально – виховного процесу

Учасники НВП8. Моніторинг очікуваних результатів

Погорєла Т.М.

Педагогічні ради, методичні ради

9. Робота з учнями щодо пропаганди здорового способу життя

Учителі,

класні керівники, Каценко М.В.Бесіди, години спілкування, батьківські збори, семінари-практикуми

10Моніторинг досліджень із питань обізнаності дітей щодо негативних чинників, які випливають на здоров'я

Каценко М.В.
Очікуванні результати: підвищення педагогічної майстерності вчителів, підвищення якості освітнього процесу, поширення досвіду роботи школи 1. Кадрове забезпечення

Дані

про останнє проходження курсів

та атестації вчителямиПрізвище, ім'я, по батькові учителя

Рік проходження курсової підготовки

Рік останньої атестації

Результат

1

Гаврилова Валентина Олексіївна

2012 — ДШ

2012 — світова література2009

вища категорія

2

Погорєла Тетяна Миколаївна

2012- поч. класи

2013 - ЗД з н-в роботи2009

вища категорія

3

Рябошапка Юлія Вікторівна

2013 – закінчила ВНЗ

-

спеціаліст

4

Іванова Оксана Володимирівна

2010 — укр.мова

2008 - світова. л -ра2012

I категорія

5

Лазарчук Галина Олександрівна

2010 - математика

2012- інформатик2011

вища категорія

«Старший вчитель»6

Лісайчук Наталія Сергіївна

2013-математика

2011 - фізика2010

вища категорія

7

Дудник Неля Вікторівна

2011 — галузь “Суспільствознавство

2012

вища категорія

8


Ляхович Ірина Богданівна

2012 — основи здоров'я

2012 - географія2013

вища категорія

9

ГуцаленкоТетяна Володимирівна

2013 – закінчила ВНЗ

-

спеціаліст

10

Шкуратько Світлана Анатоліївна

2013-трудове навчання

2009

II категорія

11

Хомич Людмила Миколаївна

2013 - хімія

2013 – біологія

2013-екологія


2011

І категорія

12

Іщенко Ірина Володимирівна

2010 – ЗД

2011 — галузь “Естетична культура

2012 — образотворче мистецтво


2012

ІІ категорія

13

Лихошерст Віталій Анатолійович

навчається на ІV курсі університетумолодший спеціаліст

14

Кращенко Олена Валентинівна

2009

2011

вища категорія

15

Сувора Світлана Вікторівна

2012 – закінчила ВНЗ

-

спеціаліст

16

Гирик Валентина Іванівна

2012

2012

І категорія

17

Тузніченко Валентина Іванівна

2009 — шкільні бібліотекарі

2013 - початкові класи2010

спеціаліст

18

Марченко Володимир Іванович

2012 — 3В

2012 - фізика2010

спеціаліст

19

Гуковська Світлана Віталіївна

2013 - ГПД

-

молодший спеціаліст


Перспективний план атестації

педагогічних працівників

на 2013-2018 н.р.

Рік

П.І.П.вчителя

Педстаж

Фах за освітою

Предмет

Рік попередньої атестації

Рік останнього підвищення кваліфікації

Рік наступної атестації

Рік наступного підвищення кваліфікації

Примітки

2013

Ляхович І.Б.

19

учитель географії та економіки

географія

2008

2012

2013

2017
Марченко В.І

28

учитель фізики

фізика

2010

2012

2013

2017
2014

Гаврилова В.О.

28

учитель заруб. літ - ри

світова

літ - ра


2009

2012

2014

2017
Погорєла Т.М.

30

учитель початкових класів

початкові класи,

4 клас


2009

2013

2014

2018
Шкуратько С.А.

12

учитель трудового навчання

трудове навчання

2009

2013

2014

2018
2015

Лісайчук Н.С.

28

учитель математики та фізики

математика

2010

2013

2015

2018
Тузніченко В.І.

31

учитель початкових класів

початкові класи,

3 клас


2010

2009

2015

2014
Іщенко І.В.

29

учитель музичного мистецтва

музичне мистецтво

2010

2012

2015

2017
Гуковська С.В.

4

вихователь ГПД

вихователь ГПД

-

2013

2015

2018
2016

Кращенко О.В.

33

учитель початкових класів

початкові класи,

1 клас


2011

2009

2016

2014
Лазарчук Г.О.

35

учитель математики

математика

2011

2010

2016

2015
Хомич Л.М.

22

учитель хімії та біології

біологія

2011

2013

2016

2018
Сувора С.В.

7

учитель початкових класів

початкові класи,

3 клас


-

2015

2016

2020
2017

Дудник Н.В.

20

учитель історії та правознавства

історія

2007

2006

2012

2011
Іванова О.В.

29

учитель укр. мови та л – ри та зар. л - ри

укр. мова та літ - ра

2007

2005

2012

2010
Гуцаленко Т.В.

5

учитель англ. мови

англійська мова

-

2016

2017

2021
Рябошапка Ю.В.

4

учитель укр.. мови та л-ри, зар. л-ри

укр. мова та літ - ра

-

2016

2017

2021
Каценко М.В.

4

практичний психолог

практичний психолог

-

2016

2017

2021
2018

Ляхович І.Б.

24

учитель географії та економіки

географія

2013

2017

2018

2022
Марченко В.І

33

учитель фізики

фізика

2013

2017

2018

2022


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9


База даних захищена авторським правом ©refos.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

увійти | реєстрація
    Головна сторінка


завантажити матеріал