Перспективне прогнозуванняСторінка5/9
Дата конвертації13.01.2017
Розмір1,47 Mb.
ТипКонцепція
1   2   3   4   5   6   7   8   9


Очікувані результати:

 • формування банку даних із різноманітних напрямків роботи з обдарованими дітьми;

 • виявлення та навчання обдарованих і талановитих дітей;

 • організація умов для їх самореалізації через надання якісних освітніх послуг, особистісно-орієнтоване навчання і виховання, доступ до сучасних і традиційних інформаційних ресурсів.


Проект

«Формування ключових і предметних

компетентностей школярів засобами ІКТ»
Актуальність.

Сьогодні, коли знання стають основним стратегічним ресурсом, особливого значення набуває здатність людини функціювати в глобалізованому, інформаційно насиченому суспільстві, учитися впродовж усього життя. Завдання освіти – формування компетентнісно розвиненої учнівської особистості з критичним мисленням, здатної до самоосвіти, самооцінювання та орієнтації в сучасному інформаційно-комунікативному середовищі.

Формування здійснюється засобами технологічного інструментарію (Інтернет-ресурсів, он-лайнових освітніх середовищ, інформаційно-комунікативних технологій, програмних педагогічних засобів навчального призначення), що сприяють розвитку універсальних компетенцій (прогностичних, візуалізаційних, риторичних, мотиваційних, когнітивних, проектувальних).

Урок супроводжується мультимедійною презентацією з демонстрацією фотографій, репродукцій картин, текстів, схем, завдань, фрагментів кінофільмів тощо.

За допомогою педагогічних програмних засобів (ППЗ) забезпечується миттєвий зворотній зв’язок під час навчальної діяльності. Тому необхідно навчити вчителя навчати дітей використовуючи інформаційно комп’ютерні технології, самому орієнтуватися у мультимедійному просторі.

Мета.

Набуття та розвиток вчителем певних компетентностей, які повинні забезпечити йому можливість навчатися самому та вчити інших в умовах динамічного розвитку сучасного світу.Об’єкт дослідження

Педагогічні працівники школиПредмет дослідження

Вміння педагогічних працівників формувати ключові і предметні компетентності учнів школи засобами ІКТГіпотеза

Формування ключових і предметних компетентностей учнів школи засобами ІКТ можливе завдяки таким чинникам: • оволодіння педагогічними працівниками методиками використанням ІКТ на уроці;

 • застосування на практиці отриманих знань

Задачі

 • оволодіння педагогічними працівниками методиками навчання з використанням ІКТ;

 • орієнтування педагогічних працівників у мультимедійному просторі;

 • вміння технічно користуватися засобами ІКТ;

 • створити навчальні електронні посібники для застосування у навчально – вихвоному процесі.

Методи

Теоретичний – вивчення педагогічної та технічної літератури про проведення уроків з використанням ІКТ; ознайомлення з досвідом роботи вчителів області та району з даного питання; систематизація та класифікація отриманих знань.

Експерементальний

Анкетування, тестування, спостереження, педагогічний експеримент.Статистичний

Отримання певних данихДата реалізації – 5 років
І етап – діагностико- організаційний (1 рік)

 • Створення нормативно- правової бази.

 • Ознайомлення з застосуванням інноваційних інформаційних технологій при проведенні уроків.

 • Підготовка вчителів до проведення уроків із застосуванням ІКТ.

 • Ознайомлення з досвідом вчителів області та району з даного питання.


ІІ етап – організаційно- практичний (3 роки)

 • впровадження нових програм основної школи;

 • застосування педагогічними працівниками інноваційних інформаційних технологій при проведенні уроків;

 • методична допомога в реалізації нових навчальних програм, обмін досвідом, вдосконалення майстерності вчителя;

 • відстежування результативності, порівняльний аналіз, корекція;

 • психологічна, соціальна, педагогічна підтримка педагогів.


ІІІ етап –рефлексійно- узагальнюючий (1 рік)

 • аналіз та узагальнення результатів;

 • моніторингові дослідження;

 • аналіз діяльності педагогів;

 • визначення проблем, що виникли при реалізації проекту, шляхи їх вирішення, корекція


Модель роботи для реалізації проекту

Направлення

1. Координаційне.

2. Діагностичне.

3. Кадрове

4. Розвивальне

5. Інформаційне


Алгоритм реалізації проекту

Координаційне направлення

 • організація роботи колективу;

 • забезпечення нормативно- правової бази;

 • ресурсне забезпечення;

 • контроль та аналіз діяльності;

Діагностичне направлення

 • проведення діагностики

 • анкетування

Кадрове направлення

 • підвищення кваліфікації педагогів (курси, участь у семінарах, творчих групах, методичних об’єднаннях тощо)

 • мотивація педпрацівників ( допомога методична та пчихологічна)

Розвивальне направлення

 • створення середовища для навчання вчителів (для застосування на практиці педагогічних ідей);

 • використання системи інформаційно – комунікаційних технологій.

Інформаційне направлення

 • Висвітлення досягнень педагогів у фахових журналах та на шкільному сайті.Програма основних заходів

І етап – діагностико- організаційний ( 1 рік)

№ з/п

Заходи

Форма роботи

Час проведення

Відповідальні

1.

Провести психолого - педагогічну діагностику навчально- виховного процесу в школі

Спостереження,

анкетування,

узагальнення


Вересень- жовтень

2013р.


Погорєла Т.М.

Каценко М.В.2.

Надавати навчально- методичні консультації з даної теми учителям школи

Консультації

Протягом року

Погорєла Т.М.


3.

Ознайомлювати та опрацьовувати сучасну методичну літературу з використання ІКТ на уроках .

Складання картотеки,

виставка літератури

( самоосвіта)


Протягом року
березень

Пргорєла Т.М. Тузніченко В.І.

4.

Ознайомлюватися з досвідом роботи педагогів області, району та школи, що використовують ІКТ у навчально- виховному процесі

Дискусія - зустріч

Лютий

2015 р.


Погорєла Т.М.

Лазарчук Г.О.6.

Провести семінар – практикум для учителів освітнього округу з питання «Підготовка та використання в педагогічній практиці мультимідійних презентацій».

Семінар практикум

Березень

2014 р.


Погорєла Т.М.

Керівники творчих груп7.

Проводити інформаційно- роз’яснювальну роботу щодо розуміння батьками необхідності впровадження ІКТ у навчально – виховний процес та роль ком’ютера в житті дитини:

 • «Комп’ютер в житті дитини»


 • «Безневинна іграшка, чи скринька Пандори?» • Компютер і дитина (корисні поради)

Батьківський університет,

Консультації для батьків

Оформлення довідково- інформаційного стенду,

консультації

Лютий 2014 р.Іщенко І.В.

Класні керівники,

Шкуратько С.А.


9.

Провести аналіз підсумків роботи педколективу з реалізації науково – методичної проблеми (1 рік)

Спостереження,

анкетування,

узагальнення


Червень 2014 р.

Погорєла Т.М

Методичні заходи на реалізацію проекту

10.

Вивчити питання «Застосування інноваційних інформаційних технологій на уроках та їх ефективність»

Педагогічна рада

Травень

2014 р.


Гаврилова В.О.,

Керівники творчих груп11.

Провести семінар-практикум «Мультимідійні презентації в школі. Підготовка та використання на уроках»

Семінар практикум

Березень

2017 р.


Лазарчук Г.О.

12.

Провести засідання батьківського всеобучу «Інформаційна робота щодо розуміння батьками необхідності впровадження ІКТ на уроках і в виховній роботі»

«Комп’ютер в житті дитини»Батьківський всеобуч

Батьківський всеобучЖовтень

2017 р.


Травень

2018 р.


Шкуратько С.А.
Шкуратько С.А.


ІІ етап – організаційно- практичний (3 роки)

№ з/п

Заходи

Форма роботи

Час проведення

Відповідальні

1.

Провести аналіз результатів педагогічного процесу з метою виявлення загальних та окремих проблем науково- методичної роботи

Анкетування,

узагальненняВересень

2014 -2016 р. р.Погорєла Т.М.

2.

Підпорядкувати індивідуальні проблеми проблемі проекту

Самоосвіта

Вересень

2014 р.


Погорєла Т.М.

Члени творчої групи з реалізації даного проекту3.

Впроваджувати у навчально – виховний процес практику роботи з використання засобів

ІКТ


Урок,

година спілкування, виховний захід тощоПротягом

3 років


Педагогічні працівники школи

4.

Проводити обговорення літератури, в якій висвітлюється проблема

Виставка літератури

Двічі на рік

протягом

3 років


Тузніченко В.І.

5.

Сприяти роботі творчих груп


Засідання творчих груп

Протягом

3 років


Керівники творчих груп


6.

Створити та поповнювати (оновлювати) картотеки навчальних та виховних презентацій

Картотека

Протягом

3 років


Лазарчук Г.О.

Погорєла Т.М.7.

Відвідувати відкриті уроки та виховні заходи з використанням ІКТ.


Самоосвіта

Протягом

3 років згідно графіківПогорєла Т.М.

учителі - предметники9.

Випустити методичний бюлетень

Методичний бюлетень

2015 р.

Погорєла Т.М

Керівники творчих груп
10.

Створити електронний банк педагогічних ідей

електронний банк

До 01.01.15 р.

Лазарчук Г.О.

Погорєла Т.М11.

Розробити методичний посібник з використання ІКТ педагогічними працівниками школи

Методичний посібник

2016 р.

Керівники творчих груп


12.

Обмін досвідом між вчителями та вихователями школи та іншими педагогами в мережі Інтернет

Робота з Інтернет

Протягом

3 років


Лазарчук Г.О.

Погорєла Т.М13.

Створення презентацій педагогічними працівниками з досвіду роботи на сайті школи

Робота з сайтом

2015 р.

Лазарчук Г.О.

Погорєла Т.М

Педпрацівники школи


14.

Провести моніторинг навчально - виховної, педагогічної діяльності в школі

Спостереження,

анкетування
2016 р.

Погорєла Т.М.
Методичні заходи на реалізацію проекту

15.

Обговорити питання «Використання програмних засобів навчання та інтернет ресурсів у вивченні навчальних дисциплін»

Конференція

Листопад

2015 р.


Погорєла Т.М


16.

Обговорити питання «Урок у творчому пошуку вчителів»

Круглий стіл

Березень 2016 р.

Погорєла Т.М


17.

Розглянути питання «Формування інформаційної компетентності вчителя та учнів школи засобами ІКТ»

Семінар - практикум

2017 р.

Погорєла Т.МІІІ етап –рефлексійно- узагальнюючий (1 рік)


№ з/п

Заходи

Форма роботи

Час проведення

Відповідальні

1.

Провести аналіз результатів роботи над проектом

Анкетування

травень

Погорєла Т.М

Керівники творчих груп2.

Відвідування (взаємовідівдування) уроків та виховних заходів з використанням ІКТ

Самоосвіта

Протягом року згідно графіка

Адміністрація школи, учителі - предметники

3.

Прийняти участь у районних (обласних) семінарах - практикумах з даної проблеми

Семінари - практикуми

Протягом року згідно графіка

Погорєла Т.М

Керівники творчих груп4.

Провести творчі звіти педагогів за результатами роботи над індивідуальними проблемами

Засідання МО,

засідання творчих груп,
Протягом року

Голови ШМО, МШМО, керівники творчих груп,

Гаврилова В.О.5.

Оформити підсумки роботи над проектом у вигляді методичних рекомендацій, посібників порад, графіків, діаграм

Підсумковий звіт

Протягом року

Голови ШМО, МШМО, керівники творчих груп
Методичні заходи на реалізацію проекту

6.

«Формування ключових

і предметних компетентностей учнів школи засобами ІКТ»Педрада

червень


2017 р.

Гаврилова В.О.


Форми роботи:

 • індивідуальний підхід на уроках , використання елементів диференційованого підходу, проведення нестандартних форм навчання

 • використання вчителями елементів ІКТ на уроках та позаурочній діяльності;

 • навчання учнів орієнтуватися в інформаційному просторі;

 • конкурси, інтелектуальні ігри, вікторини;

 • проектна діяльність учнів;

 • відвідування виховних заходів;

 • створення дитячих портфоліо.

Очікуванні результати:

 • реалізація творчого потенціалу вчителя;

 • застосування інноваційних інформаційних технологій при проведенні уроків;

 • систематизація конспектів уроків учителів, їх методичних розробок для використання у навчальній діяльності


Ризики та методи їх корекції


Відсутність матеріальної бази

Оснащення матеріально- технічної бази

( спонсорська допомога)Постійне ускладнення змісту освіти, гарантування високого рівня освітніх стандартів

Підвищення кваліфікації педагогів

( проходження курсів,участь у конференціях, семінарах)Безперервне оволодіння прогресивними технологіями навчання й виховання;

Самоосвіта вчителів

Робота в єдиному інформаційному середовищі, що передбачає раціональне використання інформаційних технологій у навчально-виховному процесі.

Самоосвіта вчителів


Проект «Інновації у сучасній школі»
Мета: підвищення рівня майстерності вчителів, спрямування їхньої роботи на реалізацію творчого потенціалу, пошук ефективних шляхів застосування результатів досліджень.

Завдання проекту:

 • оновлення змісту навчання та побудова його на концептуальній основі новаторських освітніх технологій;

 • розвиток системи забезпечення тотальної якості освітніх послуг;

 • підвищення ефективності управління якістю освіти в школі;

 • підвищення конкурентоздатності школи в соціумі міста;

 • пошук та розробка ефективних методів навчання і виховання учнів, управління навчальним процесом та професійним розвитком педагогів;

 • упровадження нових та модернізованих форм і методів управлінської діяльності.


Шляхи реалізації проекту

Зміст заходу

Термін реалізації

Виконавці

Забезпечення реалізації проекту

1

Теоретична, науково - методична підтримка педагогів до роботи в інноваційному режимі, створення сприятливого психологічного клімату.

Постійно

Адміністрація

школи

2

Збезпечити участь навчального закладу у Програмі
інноваційного розвитку загальноосвітніх навчальних закладів "Школи-новатори"

Створення ініціативної групи у закладі в складі директора школи, заступників, творчих вчителів2012 – 2015 р.р.

за планом Програми

Серпнь 2013р.


Погорєла Т.М.
3

Запровадження інновацій в управлінні навчальним закладом

Постійно

Адміністрація школи
4

Створення картотеки з проблеми «Інноваційні технології навчання»2013/2014 н.р.

Погорєла Т.М., творча група «Інновації у

сучасній школі»


5

Опрацювати науково-методичну літературу з даної проблеми. Здійснювати інформаційне забезпечення педагогів із питань запровадження освітніх інновацій (ознайомлення педагогічних працівників із науковими процесами, рекомендаціям іншими матеріалами)

2013/2014 н. р.

Погорєла Т.М., творча група «Інновації у сучасній школі»

6

Вивчити педагогічний досвід вчителів школи, району, області, України

2014/2015

н. р.


Погорєла Т.М., творча група «Інновації у сучасній школі»
7

Діагностування рівня підготовленості педагогічних працівників школи до інноваційної діяльності

2013/2014 н.р.

Погорєла Т.М., творча група «Інновації у сучасній школі»
8

Розробити рекомендації щодо впровадження інновацій у практику роботи школи:

 • рекомендувати педагогам сучасні науково-методичні посібники, монографії, рекомендації конференцій тощо для самостійного опрацювання;

 • надавати методичну допомогу педагогам в розробці індивідуальної траєкторії професійного і особистого розвитку.

2013/2014н.р.


Погорєла Т.М., творча група «Інновації у сучасній школі»

9

Апробувати теоретичні положення та методичні рекомендації

2013/2014н.р.

Погорєла Т.М., творча група «Інновації у сучасній школі»
10

Проведити роботу з колективом школи з упровадження обраної технології навчання:

 • психологічна і мотиваційна підготовка колективу;

 • теоретична підготовка колективу.

2013/2014 н.р

Погорєла Т.М., творча група «Інновації у сучасній школі»

11

Відпрацювати умови, за яких можлива реалізація рекомендацій щодо впровадження обраної технології

2013/2014 н.р

Погорєла Т.М., творча група «Інновації у сучасній школі»

12

Аналізувати проміжні результати напрацювань у практику роботи членів творчої групи

2014/2015 н.р.

Погорєла Т.М., творча група «Інновації у сучасній школі»
13

Поповнювати інформаційні бази даних на вчителів, які спроможні запроваджувати інноваційні технології.

2014/2015 н.р.


Погорєла Т.М.
14

Управляти впровадженням інноваційних процесів у школі

2013-2018 н.р.

Адміністрація школи
15

Освоювати нові педагогічні ідеї

2014-2016 н.р.

Погорєла Т.М., творча група «Інновації у сучасній школі»
16

Узагальнювати досвід роботи членів творчої групи: розробляти рекомендації та поради щодо впровадження в практику роботи школи інноваційних технологій

2015-2017 н.р.

Погорєла Т.М., творча група «Інновації у сучасній школі»
17

Організувати пропаганду даних рекомендацій серед учителів і надавати допомогу в створенні досвіду роботи в школі:

 • ознайомлення вчителів закладу з рекомендаціями щодо впровадження даної проблеми на засіданнях шкільних методичних об'єднань;

2016/2017 н.р.

Погорєла Т.М., творча група «Інновації у сучасній школі»
 • проведення семінарів-практикумів із даного питання;
Погорєла Т.М., творча група «Інновації у сучасній школі»
 • випуск методичних бюлетнів
Погорєла Т.М., творча група «Інновації у сучасній школі»
18

Вивчати та узагальнювати стан роботи з упровадження інноваційних процесів у школі

2017/2018 н.р.

Погорєла Т.М., творча група «Інновації у сучасній школі»
19

Захищати напрацювання на засіданнях педагогічної ради, методичної ради

2017/2018 н.р.

Погорєла Т.М., творча група «Інновації у сучасній школі»
20

Моніторинг якості інноваційної діяльності

2017/2018 н.р.

Погорєла Т.М.,
21

Оприлюднювати результати інноваційного пошуку. Висвітлювати позитивний досвід запровадження інноваційних технологій в засобах масової інформації.

2017/2018 н.р.

Погорєла Т.М., творча група «Інновації у сучасній школі»група «Інновації у сучасній школі»
22

Проектувати оновлення освітнього простору школи

2017/2018 н.р.

Погорєла Т.М., творча група «Інновації у сучасній школі»
23

Виявляти приховані здібності педагогів (анкетування, аналіз навчально-виховного процесу, участь у методичних заходах)

2013-2018 н.р.

Погорєла Т.М.
24

Координувати, ініціювати та супроводжувати окремі інноваційні проекти

За потребою

Адміністрація школи
Методичні заходи на реалізацію проекту

25

Конференція «Використання досягнень науки у системі роботи вчителя – основа розвитку творчої особистості учня»

2014/2015 рік

Погорєла Т.М.

26

Семінар «Інновації в навчанні. Шляхи впровадження»


2015/2016 н.р.

Погорєла Т.М.
27


Методична рада «Удосконалення самоосвіти вчителя – чинник професійного зростання»

2015/2016 н.р.

Погорєла Т.М.
28

Круглий стіл «Професійне зростання вчителя у сучасному освітньому просторі»

2017/2018 н.р.

Погорєла Т.М.


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9


База даних захищена авторським правом ©refos.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

увійти | реєстрація
    Головна сторінка


завантажити матеріал