Перспективне прогнозування


ІY.Основні шляхи реалізації КонцепціїСторінка3/9
Дата конвертації13.01.2017
Розмір1,47 Mb.
ТипКонцепція
1   2   3   4   5   6   7   8   9

ІY.Основні шляхи реалізації Концепції

Науково-методичне забезпечення


Робота навчального закладу спрямовується на розробку навчально-методичного забезпечення таких структурних одиниць:

- автоматизоване робоче місце директора та його заступників;

- інформаційно-бібліотечний центр;

- редакційно-видавничий відділ (прес-центр).

Розробка навчально-методичного забезпечення передбачає вирішення таких питань функціонування: обґрунтування типового набору прикладних програм комп’ютерної підтримки вивчення навчальних предметів; розробка напрямів та методик застосування комп’ютерної техніки для реалізації навчальних планів; відбір ефективних методик із розвитку емоційного інтелекту учнів, комунікативних здібностей; раціональне використання комп’ютерного класу.

Діяльність закладу спрямована на :

1. Підвищення кваліфікації педагогів спрямовано на відпрацювання вмінь:

- користувача автоматизованого робочого місця керівника та адміністрації закладу освіти;

- використання прикладних програмних продуктів та електронних підручників в освітньому процесі;

- використання в освітній практиці мультимедійного забезпечення, власних навчальних електронних матеріалів та інформації із мережі Інтернет.

- розвиток комунікативної компетентності;

- використання інтерактивних технологій навчання та виховання учнів.

2. Програмно – методичне забезпечення навчально – виховного процесу, розробка різнорівневих, диференційованих програм, навчально – методичних посібників для вчителів та учнів.

3. Співпраця школи з науковими установами, навчальними закладами різних рівнів акредитації, державними, громадськими організаціями.

4. Висвітлення проблем та напрацювань у фахових виданнях, засобах масової інформації.

Організація та фахова підтримка


Для якісної роботи школи доцільно запровадити комплекс заходів, який складається з відповідних управлінських дій, системного обслуговування локальної мережі у закладі, супроводження діючих програм, навчання керівних кадрів і педагогічних працівників способам і методам використання комп’ютерної техніки та комунікаційних технологій в процесі управління і навчально-виховному процесі тощо.

Для досягнення мети необхідно:

- накопичення, апробація та використання програмного забезпечення, технічних засобів, інформаційно-методичних матеріалів, які сприяють впровадженню комп’ютерних технологій;

- проведення практичних занять для педагогічних працівників школи щодо оволодіння навичками роботи з персональним комп’ютером та роботи в мережі Інтернет;

- забезпечення заповнення та підтримка баз даних щодо формування статистичних звітів;

- розробка таблиць, графіків, діаграм щодо розвитку освіти в школі, тощо.

- формування баз даних учнів;

- проведення серії курсів та семінарів–практикумів для всіх категорій учасників навчально-виховного процесу з використаннякомп’ютерної техніки та інформаційних технологій, розвитку комунікаційних здібностей;

- створення бази даних бібліотечного фонду школи;

- відслідковування результатів атестації педпрацівників;

- сприяння залученню учасників навчально-виховного процесу до участі в Інтернет – конференціях;

- сприяння залученню учасників навчально-виховного процесу до участі у міжрегіональних та міжнародних інтернет – проектах.


Матеріально-технічне забезпечення

Організаційно-методичною умовою діяльності навчального закладу є наявність комп’ютерного оснащення із відповідною периферією, мережі Internet із швидкісним необмеженим доступом для всіх учасників навчально – виховного процесу та сучасного програмного забезпечення.

Іншими складовими матеріально-технічної бази мають бути:


  • прикладне програмне забезпечення управлінської діяльності керівництва закладу освіти та різних напрямів навчально-виховного процесу;

  • бази даних з напрямів, що апробуються та досліджуються;

  • шкільна мережа;

  • приміщення для роботи інформаційно-бібліотечного центру, ігрова кімната та куточки; куточки відпочинку.

Матеріально-технічна база має відповідати санітарно-технічним умовам та нормам охорони праці.

ІІ. Цільові проекти

Проект «Єдиний інформаційний простір у школі»

Мета проекту: створення єдиного інформаційно-освітнього простору, який включає сукупність технічних, програмних, телекомунікаційних і методичних засобів, що дозволяють застосовувати в освітньому процесі нові інформаційні технології і здійснювати збір, зберігання і обробку даних системи освіти. Єдиний інформаційно-освітній простір здійснює підтримку освітнього процесу і автоматизацію управлінської діяльності, забезпечує підвищення якості освіти і будується на основі розвитку ІКТ компетенцій адміністрації, учителів і учнів.

Основними учасниками і користувачами єдиного інформаційно-освітнього простору мають бути: педагоги, учні, адміністрація школи, батьки


Етапи реалізації програми проекту

Напрямки діяльності

Етапи реалізації

1 етап (Організаційний)

2 етап (Реалізаційний)

3 етап (Узагальнюючий)

Підключення всіх користувачів навчального закладу до мережі Інтернет
+

+

Запуск і налаштування шкільного виділеного сервера
+
Створити умови для навчання співробітників школи нових комп'ютерних технологій

+

+

+

Створити внутрішню базу інформаційних ресурсів

+

+

+

Систематизувати інформаційні ресурси закладу
+

+

Удосконалювати шкільний сайт і роботу з ним

+

+

+

Інформатизувати бібліотечну діяльність
+

+

Оснащувати предметні кабінети інтерактивним устаткуванням+

Впроваджувати навчальні програми з ІКТ - підтримкою

+

+

+

Розроблювати цифрові освітні ресурси

+

+

+

Впроваджувати дистанційну освіту+

Організувати систему інформаційної безпеки закладу
+

+

Організувати внутрішню систему підтримки обміну досвідом в галузі ІКТ
+

+


Етапи реалізації проекту

п/п


Захід

Термін

Відповідальний

2013/2014рік

Організаційний етап

1

Провести моніторинг вивчення реального рівня володіння ІКТ учителями.

Вересень,
жовтень

Лазарчук Г.О.

2

Розробити регламент й документацію для проведення комплексної інвентаризації мультимедійного обладнання на предмет оптимального використання.

Вересень, жовтень

Гаврилова В.О.

Лазарчук Г.О.3

Створити умови для навчання співробітників школи нових комп'ютерних технологій

Протягом року

Гаврилова В.О.


4

Вивчати передові освітні технології

Протягом року

Погорєла Т.М.

творча група5

Продовжити навчання за програмою Intel«Навчання для майбутнього»

Протягом року

Лазарчук Г.О.

6

Створити внутрішню базу інформаційних ресурсів

Протягом року

Гаврилова В.О.

Лазарчук Г.О.7

Впроваджувати навчальні програми з ІКТ - підтримкою

Протягом року

Погорєла Т.М., вчителі, керівники шкільних МО.

Методичні заходи на реалізацію проекту

8

Провести круглий стіл «Проектна
технологія: суть, досвід
використання, перспективи».

Жовтень

Погорєла Т.М.

9

Провести семінар «Використання мультимедійної дошки у навчальній та виховній діяльності»

Квітень

Лазарчук Г.О.

10

Провести засідання творчої групи «Комп’ютерні технології – один із шляхів підвищення мотивації на уроках»

Грудень

Лазарчук Г.О.,

голови ШМО11

Провести семінар «Шляхи впровадження нових технологій. Метод проектів»

Лютий

Дудник Н.В.

ІІ етап (2014 - 2016 р.р.) (Реалізаційний )

1

Нарощувати комп’ютерну мережу у школі, сприяти створенню другого комп’ютерного класу у школі

2015/2016 н.р.

Гаврилова В.О.

Рада школи2

Запустити і налаштувати шкільний виділений сервер

До 2016 року

Лазарчук Г.О.

3

Систематизувати інформаційні ресурси закладу

2015 рік

Лазарчук Г.О.

творча група4

Розвивати шкільний сайт


2014-2016 н.р.

Погорєла Т.М.

5

Залучати батьків до спілкування через ІКТ – технології (сайт школи, блоги вчителів)

2014-2016 н.р.Адміністрація школи, класні керівники.

6

Інформатизувати бібліотечну діяльність


2014-2016 роки

Тузніченко В.І.

7

Продовжувати впровадження навчальних програм з ІКТ - підтримкою

2014-2016 н.р.

Погорєла Т.М., творча група,вчителі.

8

Організувати систему інформаційної безпеки закладу

2014-2016 н.р.

Погорєла Т.М.

10

Організувати внутрішню систему підтримку обміну досвідом в галузі ІКТ

2014-2016 н.р.

Погорєла Т.М., творча група

Методичні заходи на реалізацію проекту

11

Провести педагогічну раду «Використання ІКТ в процесі самоосвіти вчителів як засіб підвищення професійної компетентності»

2015/2016 н.р.

Погорєла Т.М.

12

Провести емінар «Можливості ІКТ та мультимедійних засобів навчання в організації активної навчально-пізнавальної діяльності школярів»

2015/2016 н.р.

Погорєла Т.М. Лазарчук Г.О.

13

Провести конференцію «Дистанційна освіта – один із напрямків розвитку навчально-виховного процесу. Можливості та напрямки дистанційної освіти для вчителів і учнів»

2014/2015 н.р.

Погорєла Т.М.

14

Провести засідання батьківського університету на тему: «Безпека в Інтернеті - контроль»

2014/2015 н.р.

Іщенко І.В.

Шкуратько С.А.III етап (Узагальнюючий) 2017/2018 рік

1

Систематизувати інформаційні ресурси закладу

2017/2018 рік

Гаврилова В.О.

Лазарчук Г.О.2

Оснащувати предметні кабінети інтерактивним устаткуванням

2017/2018 рік

Гаврилова В.О.

3

Впроваджувати дистанційну освіту

2017/2018 рік

Адміністрація школи

Методичні заходи на реалізацію проекту

4

Провести семінар «Можливості Інтернет для вчителя та учня. Участь вчителів та учнів у телекомунікаційних проектах»

2017/2018 н.р.

Лазарчук Г.О.

5

Провести педагогічну раду «Рівень сформованості інформаційно-комунікаційної компетентності вчителів і учнів школи. Ефективність використання Ікт в роботі з обдарованими дітьми»

2017/2018 н.р.

Гаврилова В.О.

6

Провести педагогічну раду «Результати апробації методів використання можливостей медіа теки та мережі Інтернет у навчальній діяльності, пошуку інформації

2017/2018 рік

Гаврилова В.О.


7

Провести семінар «Інформаційно-комунікаційні технології. Суть, досвід використання, перспективи»

2017/2018 рік

Лазарчук Г.О.


8

Провести конференція «Єдиний інформаційний простір навчального закладу – запорука ефективного функціонування школи» (Стан сформованості єдиного інформаційного простору школи. Підведення підсумків роботи над єдиною методичною темою)

2017/2018 рік

Погорєла Т.М.

Лазарчук Г.О.

Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9


База даних захищена авторським правом ©refos.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

увійти | реєстрація
    Головна сторінка


завантажити матеріал