Перелік питань до екзамену з ПравознавстваСкачати 54,82 Kb.
Дата конвертації22.02.2017
Розмір54,82 Kb.
Перелік питань до екзамену з Правознавства.

 1. Загальні закономірності походження держави.

 2. Основні теорії походження держави.

 3. Поняття держави та її ознаки.

 4. Функції держави.

 5. Поняття та структура форми держави.

 6. Форма державного правління.

 7. Форма державного устрою.

 8. Форми державного (політичного)режиму.

 9. Механізм держави та апарат держави. Принципи організації та діяльності державного апарату.

 10. Поняття правової держави. Співвідношення правової держави і громадського суспільства.

 11. Походження права. Ознаки, що відрізняють норми права від норм поведінки в первісному суспільстві.

 12. Поняття права та його ознаки. Принципи та функції права.

 13. Поняття та структура системи права. Відмінність системи права від правової системи.

 14. Норма права: поняття, ознаки, структура та види.

 15. Інститут та галузь права: поняття, ознаки.

 16. Джерела права.

 17. Правовий акт: поняття, ознаки та види. Закони і підзаконні нормативні акти.

 18. Основні положення теорії правовідносин: поняття, ознаки та склад(структура).

 19. Правомірна поведінка. Правопорушення. Юридична відповідальність.

 20. Законність та правопорядок: поняття та зміст.

 21. Україна - суверенна, незалежна, демократична, соціальна та правова держава.

 22. Основи (принципи) правового статусу людини. Поняття, юридична природа та система основних прав та свобод людини і громадянина України. Конституційні обов’язки громадян України. Основні гарантії реалізації і захисту прав і свобод людини та громадянина.

 23. Громадянство України: поняття, принципи, порядок набуття та припинення.

 24. Конституційні засади (принципи) закріплення, організації та здійснення державної влади в Україні.

 25. Виборче право України: поняття та принципи. Об’єктивне та суб’єктивне, активне та пасивне виборче право. Виборча система України. Конституційний інститут референдуму.

 26. Конституційно-правовий статус та система органів законодавчої влади.

 27. Конституційно-правовий статус та система органів виконавчої влади.

 28. Конституційно-правовий статус та система органів судової влади. Принципи судочинства в Україні.

 29. Місцеве самоврядування як конституційно-правовий інститут: поняття та сутність. Основні принципи місцевого самоврядування України.

 30. Сфера суспільних відносин, що регулюються цивільним правом.

 31. Поняття та структура цивільних правовідносин. Принципи цивільного права.

 32. Суб’єкти цивільних правовідносин, їх правоздатність та дієздатність.

 33. Об’єкти цивільних правовідносин.

 34. Поняття та види права власності в Україні. Суб’єкти права власності. Зміст права власності. Захист права власності.

 35. Поняття зобов’язання, види зобов’язань. Умови виникнення та припинення зобов’язань.

 36. Поняття, види та зміст договорів. Поняття та принципи виконання зобов’язань. Поняття та види способів забезпечення зобов’язань.

 37. Поняття, види та умови цивільно-правової відповідальності. Випадки відповідальності незалежно від наявності вини.

 38. Поняття та загальна характеристика договору купівлі-продажу, майнового найму, позики, дарування.

 39. Поняття, риси, цілі, зміст та принципи підприємництва.

 40. Поняття та види суб’єктів підприємницької діяльності. Категорії осіб щодо яких є обмеження в зайнятті підприємницькою діяльністю.

 41. Фізичні особи як суб’єкти підприємницької діяльності. Підприємницька діяльність фізичних осіб без створення юридичної особи.

 42. Юридичні особи як суб’єкти підприємницької діяльності. Поняття підприємства, його ознаки та види.

 43. Порядок створення юридичної особи.

 44. Порядок ліквідації юридичної особи при банкрутстві.

 45. Санація: поняття, порядок здійснення.

 46. Загальна характеристика організаційно-правових форм суб’єктів підприємницької діяльності.

 47. Загальна характеристика приватного підприємство.

 48. Загальна характеристика колективного підприємство.

 49. Загальна характеристика підприємства, заснованого на власності об’єднання громадян.

 50. Загальна характеристика комунального підприємство.

 51. Загальна характеристика державного підприємство, казенного підприємство.

 52. Загальна характеристика спільного підприємство.

 53. Загальна характеристика господарських товариств.

 54. Ліцензування: поняття, порядок здійснення. Ліцензійні умови. Анулювання ліцензії.

 55. Стандартизація та сертифікація в підприємництві.

 56. Сутність інституту недобросовісної конкуренції і його призначення.

 57. Обмеження монополізму в підприємницькій діяльності.

 58. Правові основи інвестиційної та інноваційної діяльності.

 59. Поняття трудових правовідносин та їх відмінність від інших правовідносин, пов’язаних з працею.

 60. Трудовий договір: поняття, його зміст та сторони. Трудовий контракт.

 61. Порядок прийому на роботу.

 62. Випробування при прийомі на роботу.

 63. Підстави розірвання трудового договору з ініціативи власника.

 64. Підстави розірвання трудового договору з ініціативи працівника.

 65. Підстави розірвання трудового договору за згодою сторін.

 66. Робочий час та час відпочинку. Оплата праці.

 67. Трудова дисципліна. Дисциплінарні заохочення та стягнення, порядок їх накладення.

 68. Матеріальна відповідальність працівника перед підприємством та підприємства перед працівником.

 69. Індивідуальні та колективні спори, їх вирішення.

 70. Шлюбно-сімейні правовідносини.

 71. Шлюб та сім’я за сімейним законодавством. Недійсність шлюбу: поняття та умови.

 72. Умови та порядок укладення шлюбу. Розірвання шлюбу.

 73. Особисті та майнові права та обов’язки подружжя.

 74. Права та обов’язки батьків та дітей. Опіка та піклування.

 75. Загальні положення спадкового права.

 76. Відкриття спадшини. Прийняття спадшини. Відмова від спадшини.

 77. Спадкування за законом.

 78. Спадкування за заповітом.

 79. Прийняття спадщини. Відмовлення від спадщини.

 80. Оформлення спадкового права.

 81. Адміністративне право та державне управління. Адміністративно-правові правовідносини: поняття та їх суб’єкти.

 82. Загальні засади діяльності та статус державних службовців.

 83. Адміністративне правопорушення (проступок): поняття, ознаки та склад.

 84. Органи (службові особи), уповноважені розглядати справи про адміністративні правопорушення.

 85. Порядок притягнення до адміністративної відповідальності.

 86. Адміністративні стягнення: поняття, види та загальна характеристика.

 87. Кримінальний закон: поняття, ознаки та значення.

 88. Поняття злочину та його ознаки. Класифікація злочинів.

 89. Кримінальна відповідальність та її підстави.

 90. Склад злочину: характеристика його елементів.

 91. Обставини, що виключають кримінальну відповідальність.

 92. Стадії вчинення злочину, їх загальна характеристика

 93. Співучасть у вчиненні злочину.

 94. Кримінальне покарання та його види.


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©refos.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

увійти | реєстрація
    Головна сторінка


завантажити матеріал