Освітня розвиваюча технологія психолого-педагогічного проектування взаємодії дорослого з дитиною «Радість розвитку»Скачати 103,44 Kb.
Дата конвертації19.01.2017
Розмір103,44 Kb.ОСВІТНЯ РОЗВИВАЮЧА ТЕХНОЛОГІЯ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНОГО ПРОЕКТУВАННЯ ВЗАЄМОДІЇ ДОРОСЛОГО З ДИТИНОЮ

«Радість розвитку»
Автор. Піроженко Т.О., доктор психологічних наук
Теоретичні засади технології
Освітня розвиваюча технологія «Радість розвитку» є синтезом досягнень психолого - педагогічної науки і практики, багатовимірним процесом організованої взаємодії Педагога і Вихованця у відповідних психолого-педагогічних умовах.

Науково-методичне та розвивально-дидактичне забезпечення освітньої

технології «Радість розвитку» (Комплект «Дитина замовляє розвиток» за науковою редакцією Т. О. Піроженко, С. О. Ладивір, Ю. С. Манилюк).

Посібники, що входять до науково-методичного блоку становлять систему теоретичного обґрунтування закономірностей взаємодії дорослого з дитиною, що забезпечує розвиток активної особистості, спрямованої на прояв здібностей.Мета проектної технології – розвиток базових здібностей дитини раннього та дошкільного віку - здібностей до взаємодії з дорослими та однолітками, здібностей до пізнання світу та здібностей до творчості, тобто активного використання отриманого досвіду в різних специфічно дитячих видах діяльності - іграх, малюванні, аплікації, конструюванні, музичній та образотворчої діяльності.

Джерела інформації

       1. Піроженко Т.О. Комунікативно-мовленнєвий розвиток дошкільника: /Т. О. Піроженко. Науково-методичний посібник. Серія „Дитина замовляє розвиток" Тернопіль: Мандрівець, 2010. - 156с. Рекомендовано Міністерством освіти і науки, лист № 1/11-6514 від 05.08.2009 р.)

       2. Піроженко Т.О. Особистість дошкільника: перспективи розвитку Т. О. Піроженко. Науково-методичний посібник. Серія „Дитина замовляє розвиток" Тернопіль: Мандрівець, 2010. - 140с. Рекомендовано Міністерством освіти і науки, лист № 1/11- 877 від 15.02.2010 р.)

       3. Піроженко Т. О. Творчий потенціал молодшого школяра. Психологічні особливості розвитку /Т. О. Піроженко, М. О. Шопіна. //Початкова освіта. Вид-во Шкільний світ, 2010, - №23 (551), - С, 1-34.

       4. Виховання гуманних почуттів у дітей /С. Ладивір, О. Долинна, В. Котирло, С. Кулачківська, С. Тищенко, О. Вовчик-Блакитна, Ю.О. Приходько. Серія „Дитина замовляє розвиток" [за наук. ред. Т. Піроженко, С. Ладивір, Ю. Манилюк]. - Тернопіль: Мандрівець, - 2010. - 168 с. Рекомендовано Міністерством освіти і науки, лист № 1/11-6515 від 05.08.2009 р.)

       5. Карасьова К.В. Піроженко Т.О. Світ дитячої гри /К. В. Карасьова, Т. О. Піроженко. - К: Шк, 2010. - 128 с. - (Бібл. Шкільний світ) Схвалено для використання в дошкільних навчальних закладах (Протокол №4 засідання комісії з дошкільної педагогіки та психології науково-методичної ради з питань освіти і науки України від 22.10.2010)

       6. Карасьова К.В. Піроженко Т.О. Ігровий простір дитини /К. В. Карасьова, Т. О. Піроженко. - К: Шк, 2010. - 128 с. - (Бібл. Шкільний світ)

       7. Карасьова К.В. Піроженко Т.О. Самодіяльні ігри дітей /К. В. Карасьова, Т. О. Піроженко. - К: Шк, 2011. - 128 с. - (Бібл. Шкільний світ).

8. Керівництво дошкільним навчальним закладом: інформативно-методичні матеріали на допомогу керівникові дошкільного навчального закладу [упор: Н. Майор, Ю. Манилюк, М. Марусинець, О. Тимофеєва]. - Тернопіль: Мандрівець, 2010. - 168с.

        1. Плануємо залюбки. Орієнтовні матеріали до тематичних циклів. Четвертий рік життя. [Авт.-упор. Ю. С. Манилюк]. - Тернопіль: Мандрівець, 2009. - 304с.

        2. Плануємо залюбки. Орієнтовні матеріали до тематичних циклів. П'ятий рік життя. [Авт.-упор. Ю. С. Манилюк]. - Тернопіль: Мандрівець, 2009. - 438с.

11. Плануємо залюбки. Орієнтовні матеріали до тематичних циклів. Шостий рік життя. Частина перша [Авт.-упор. Ю. С. Манилюк]. - Тернопіль: Мандрівець, 2009. -320с.

         1. Плануємо залюбки. Орієнтовні матеріали до тематичних циклів. Шостий рік житгя. Частина друга [Авт.-упор. Ю. С. Манилюк]. - Тернопіль: Мандрівець, 2009.-416 с.

         2. Розвивальні ігри та вправи для дітей третього-четвертого року життя / Т. О. Піроженко, С. О. Ладивір, І.І. Карабаєва, Т. Л. Гурковська. - Тернопіль : Мандрівець, 2012. - 64 с. : іл. - Серія «Дитина замовляє розвиток».

         3. Розвивальні ігри та вправи для дітей п'ятого року життя / Т. О. Піроженко, С. О. Ладивір, О. О. Вовчик-Блакитна, Г. В. Гуменюк, Т. Л. Гурковська. -Тернопіль : Мандрівець, 2012. - 64 с. : іл. - Серія «Дитина замовляє розвиток».

15. Розвивальні ігри та вправи для дітей шостого року життя / Т. О. Піроженко, С. О. Ладивір, І.І. Карабаєва, Л. І. Соловйова, Т. Л. Гурковська. Тернопіль : Мандрівець, 2012. - 64 с. : іл. - Серія «Дитина замовляє розвиток».

Загальна мета публікацій комплекту - науково-методичній супровід розвитку базових здібностей дитини раннього та дошкільного віку

Матеріали видання розподілено за наступною структурою: 1 блок - науково-методичні матеріали; II блок - розвив:.льно- дидактичне забезпечення

ТЕХНОЛОГІЯ ПСИХОЛОГО – ПЕДАГОГІЧНОГО ПРОЕКТУВАННЯ (П3 – ТЕХНОЛОГІЯ)

Автор. Піроженко Т.О., доктор психологічних наук

Теоретичні засади технології

Сучасна педагогічна технологія є синтезом досягнень психолого - педагогічної науки і практики, багатовимірним процесом організованої взаємодії Педагога і Вихованця у відповідних психолого-педагогічних умовах.

"

Технологія П3 спрямована: • на створення умов повноцінного життя та життєдіяльності дитини. Її головне гасло - «У злагоді й радощах шукати добрі справи»;

 • насичена традиціями ігрової культури, створює розвивальне середовище, завдяки якому дитина пізнає довкілля, розвивається як свідома істота;

Основний критерій оцінки ефективності технології - рівень розвитку

дітей.


Мета проектної технології - наповнення життя дитини сенсом, формування її взаємодії зі світом людей, природи, техніки та різними галузями знань про довкілля, формування культури поведінки у різних видах життєдіяльності.
Особливості змісту технології

Особистісно орієнтована технологія базована на трьох основних позиціях:     1. Прийняти кожну дитину такою, якою вона є, і полюбити її.

     2. Підтримати кожного вихованця в труднощах адаптації і розвитку.

     3. Пізнати сильні і слабкі сторони кожного вихованця, базуючись на знаннях про їх вікові та індивідуальні особливості.

Технологія П3:

дає дитині змогу стати суб'єктом навчально-виховного процесу; сприяє створенню таких психолого-педагогічних умов, за яких дитина прагне в чомусь виявити себе з кращого боку;

враховує інтереси і потреби дітей, їхній досвід та рівень знань, умінь і навичок у різних видах діяльності.

Джерела інформації


      1. Піроженко Т. Особистість дошкільника. Перспективи розвитку: Науково-методичний посібник. - Тернопіль: Мандрівець, 2010. - 140с.

      2. Плануємо залюбки: орієнтовні розробки тематичних циклів. Книга 1. //Авт. - упор.: Ю.С. Манилюк., Л.І. Тищук. - Тернопіль: Мандрівець, 2007.

      3. Тищук Л. Психолого-педагогічне проектування взаємодії педагога з дітьми дошкільного віку. - Житомир, 2002. - 86с.

ТЕХНОЛОГІЯ РОЗВИТКУ ТВОРЧОЇ ОСОБИСТОСТІ

Теорія розв'язання винахідницьких завдань (ТРВЗ) Автор. Г. Альтшуллєр, учений-дослідник.

Теоретичні засади технології

Досягнення творчого рівня розвитку особистості найвищим результатом технології ТРВЗ.

Ця технологія понад усе ставить принцип природовідповідність, згідно з яким педагог, навчаючи дитину має знати і враховувати її природу.

Системний підхід у творчому розвитку дошкільника - це основний принцип ТРВЗ, яка є цілісною, самодостатньою технологією, використовуючи яку можна розв'язувати проблеми будь-якої складності.Особливості змісту технології

Систему ТРВЗ було адаптовано для роботи з дітьми у дошкільному навчальному закладі. Праці Г. Альтшуллера «Алгоритм винаходу», «Творчість як точна наука» стали основою так званої творчої педагогіки.

ТРВЗ (практична діалектика) допомагає вихователям та дітям побачити багатогранність оточуючого світу, його протиріччя, закономірності розвитку.

Мета технології: навчити дітей мислити системно, з розумінням процесів, що відбуваються; дати вихователям інструмент конкретного практичного впливу на формування якостей творчої особистості.

Кожен день роботи з дітьми - пошук. Педагог не повинен розкривати істину, він повинен вчити її знаходити. Кожне заняття - проблеми, відкриття, ланцюжок питань.

Джерела інформації


   1. Барташкова І., Барташков О. Розвиток уяви та творчих здібностей у дітей 5-7 років. - Тернопіль, 1998.

   2. Крилов П. Школа творчої особистості // Дошкільне виховання. - 1992. - №;№ 7-8.

   3. Михайленко Н., Корошкова Н. ТРВЗ в повсякденне життя//Дошкільне виховання. - 1993. - №4.

   4. Сарапулова П. Як навчити дитину висловлювати думку // Дошкільне виховання. - 2002. - №4. - С. 16-17.

   5. ТРВЗ - сучасна освітньо-виховна технологія // Дошкільне виховання. - 2000. - №8. - С. 5-7.ТЕХНОЛОГІЯ САМОРОЗВИТКУ

Автор. Монтессорі М., лікар, педагог, автор методики виховання маленьких дітей.

Теоретичні засади технології

Головними тезами педагогіки Монтессорі є свобода та самостійність. Одночасно з розвитком самостійності, автор ставить дитину в такі умови, в яких може вільно розвиватись дароване їй природою.

Мета монтессорівської системи - дисциплінувати для діяльності, для праці, для добра.

Провідна ідея вчення М.Монтессорі полягає в тому, що педагогові необхідно створити предметно-просторове середовище, в якому дитина могла б найповніше розкрити свій внутрішній потенціал у процесі вільної самостійної діяльності.

З боку дорослого потрібно лише незначна допомога і непряме керівництво.

Особливості змісту технології

Центральне місце в педагогічній технології М. Монтессорі належить дидактичному матеріалу. Головну його цінність автор вбачала у сприянні впорядкуванню досвіду дитини. Матеріали не тільки знайомлять дитину з предметами і їх ознаками (якостями), а й дають змогу їй самостійно працювати, міркувати, помилятись і виправляти помилки, зосереджувати увагу на зробленому, порівнювати.

Дидактичний матеріал опосередковано готує дитину до майбутнього учіння.

Джерела інформації  1. Дичківська І.М. Інноваційні й педагогічні технології - Київ: Академвидав, 2004 - 352 с. - С. 85-101.

  2. Калуська Л., Отращенко М. Інновації в дошкіллі. - Тернопіль:

Мандрівець, 2010 - 376 с. - С. 143-150.

  1. Метод научной педагогики Марии Монтессори (сост.: Борисова З.Н.,

Семерникова Р.А.). - Київ: Ділова Україна, 1993.

  1. Хименець В. Інноваційна освітня діяльность. - Тернопіль: Мандрівець. - 2009.

ВАЛЬДОРФСЬКА ПЕДАГОГІКА

Автор. Штайнер Р., німецький філософ.

Теоретичні засади технології

Вальдорфська педагогіка є частиною широкого культурного руху - антропософії. З грецького «антропософія» - «мудрість про людину». На думку Штайнера, антропософія - процес розуміння і пізнання. Штайнер описує дитину дошкільного віку як «суцільний орган чуття». Дорослі керують і направляють її дії не з допомогою застережень і заповідей, а своїми власними вчинками. Ключові слова в педагогіці дошкільного віку - наслідування і приклад.

Протягом усього життя Штейнер розвивав і перевіряв ідею про існування надчутливої дійсності, яку можна вивчити за допомогою органів чуття. Шлях пізнання, на який став Штейнер і до якого спрямував інших, він назвав антропософією.

Оволодіння антропософськими засадами пізнання зумовлює осмислений взаємозв'язок трьох людських душевних здатностей: мислення, почування й волі. Основоположне уявлення про сутність людини, за Штейнером, полягає в єдності між названими психічними здатностями і фізіологічними органічними процесами: нервово-сенсорними, ритмічними та процесами обміну речовин. Підхід до людини як до єдиного цілого є головним педагогічним принципом.

Особливості змісту технології

Дитину формує все те, що її оточує, - світ предметів і світ думок, почуттів, вчинків дорослих.

Вальфдорський дитячий садок - невелике затишне приміщення, стіни якого пофарбовані в м'які приємні кольори, все повинно випромінювати «тепло».

Основний принцип: використання природних форм, матеріалів, барвників. Вальдорфська педагогіка прагне створити навколо дитини таке середовище, в якому б природно розвивались позитивні людські якості.

Джерела інформації 1. Абашкіна Н.В. Організація навчально-виховного процесу у вальфдорських школах. 36. «Педагогіка», 1992, №31.

 2. Національна освіта незалежної України XXI століття: тенденції, проблеми. //Дайджест «Школа-парк», 2002. - №1. С.6-11.
Каталог: Vuxovna robota
Vuxovna robota -> Черкаський обласний інститут міністерство освіти І науки україни головне управління освіти І науки черкаської облдержадміністрації післядипломної освіти педагогічних
Vuxovna robota -> Технологія портфоліо в інклюзивному класі
Vuxovna robota -> Перспективний план атестації керівників та заступників навчальних, дошкільних та позашкільних навчальних закладів району
Vuxovna robota -> Тема досвіду Створення виховного середовища, сприятливого для становлення зростаючого патріота України Адреса досвіду
Vuxovna robota -> Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту»
Vuxovna robota -> Закон України Про дошкільну освіту Стаття Законодавство України про дошкільну освіту
Vuxovna robota -> Формування у дітей дошкільного віку здорового способу життя
Vuxovna robota -> Закон України «Про охорону дитинства»
Vuxovna robota -> Виховання працелюбності у дітей
Vuxovna robota -> Навчально-методичний посібник для корекційних педагогів та соціальних працівників київ 2006 Всеукраїнська громадська організація „Коаліція захисту прав інвалідів та осіб із інтелектуальною недостатністю


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©refos.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

увійти | реєстрація
    Головна сторінка


завантажити матеріал