«Освіта України»Сторінка1/11
Дата конвертації28.02.2017
Розмір1,95 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11
Видавництво

«Освіта України»

рекомендує науково-методичні видання

станом на 12.07.2011Найменування

Ціна,

грн.

Вища освіта та Болонський процес
Вища освіта і Болонський процес / Дмитриченко М.Ф., Навчальний посібник. - К.: 2006. - 440 с.

49,00Вища освіта України і Болонський процес: Навч. посібник. / За ред. В.Г. Кременя. – 2004. – 384 с.

40,00Болонский процесс: курс лекций / Байденко В.И. - М.: 2004

38,00Болонский процесс. Основополагающие материалы. Пер с англ. / Сост. Бурцев А.К.. - 2008.

35,00Болонский процесс: на пути к Берлинской конференции. / Байденко Б.И. - М.

38,00Болонский процесс: нарастающая динамика и многообразие (документы форумов и мнения европейских экспертов) / Под ред. Байденко Б.И. - М.: 2002.

49,00
Болонский процесс: середина пути / Байденко Б.И. - М.

43,00Болонский процесс: структурная реформа высш. образования Европы. / Байденко В.И – К.: 2006

29,00Болонський процес: головні принципи та шляхи структурного реформування вищої освіти України: Навчальний посібник. / Згуровський М.З. - К.: 2006. – 544 с.

69,00Офіційна Україна сьогодні. - К.: - 2009. - 880 с.

135,00Вища освіта України і Болонський процес: Навч. прогр. / М.Ф. Степко та ін. – К.: «Освіта України»

10,00Глобализация и конвергенция образования: технолог. аспект. / Под редакцией Рубина Ю.Б. - М.

108,00Глобализация образования: компетенции и системи кредитов. / Под редакцией Рубина Ю.Б. - М.

108,00Предпринимательские университеты в инновационной экономике / Под редакцией Рубина Ю.Б. - .

129,00Кредитно-модульна сист. орган-ції навч. процесу: довідник для студ. - К.: «Освіта України».

22,00Кредитно-модульна технологія навчання: Навчальний посібник. / Сікорський П.І. – 2007.

25,00Основні засади розв. вищ. осв. України в контексті Болонськ. процесу (ч1). / За ред. В. Кременя

25,00Основні засади розв. вищ. осв. України в контексті Болонськ. процесу (ч2). / За ред. В. Кременя

29.00Основні засади розв. вищ. осв. України в контексті Болонськ. процесу (ч3). / За ред. В. Кременя

29.00Педагогічні умови запровадж. кредитно-модульної системи організації навчального процесу. / Мороз І.В. - К.: «Освіта України», 2006. – 250 с.

34,00Повышение качества высшего образования и Болонский процесс. Обобщение отечественной и зарубежной практики. / Трайнев В.А. – 2008. – 392с.

98.00“From Berlin to Bergen”: General Report of the Bologna Follow-Up Group to the Confernce of European Ministers Responsible for Higher Educ. (“Від Берліна до Бергена”) Bergen, 19-20 May (англ.)

25,00Болонський процес: гол. принципи входж. в європейський простір вищої освіти./ Згуровський М.З.

35,00A Framework for Qualifications of the European Higher Education Area. Ministry of Science, Technology and Innovation. (Кваліфікаційні орієнтири в європейській освіті); (англ.)

30,00Bologna With Students Eyes. (Болонья очима студ.). ESIB-the National Union of Students in Europe.

23,00Bologna Process Stocktaking: Report from a working group appointed by the Bologna Follow-Up Group to the Conference of European Ministers Responsible for Higher Education. (Наближ. до стандарт. болонс. проц.). англ.

32,00Focus on The Structure of Higher Education in Europe 2004/05. (Стр-тура Вищ. осв. в Європі). (англ.)

35,00Standards and Guidelines for Quality Assurance in the European Higher Education Area. European Association for Quality assistance in Higher Education. (Станд-ти і орієнт. в забезп. якості вищ. освіти).

25,00Trends IV: European Universities Implementing Bologna. Reichert S., Tauch C. (Тенденції: Європ. універ.-ти впровадж. Болонськ. процес. Рейхерт С.,) European Universities Association. (англ.)

20,00Актуальні проблеми романо-германської філології в Україні та Болонський процес: Матеріали міжнародної наукової конференції (24-25 листопада 2004 року).

30,00Аксіологічний потенціал держ. управл. освітою: Навч. пос. / Крижко В.В. - К.: «Освіта України».

35,00Антологія аксіологічної парадигми управління освітою. / Крижко В. - К: «Освіта України», 2005

43,00Болонський процес в дії. Матеріали “Круглого столу”, проведені інститутом вищої освіти АПН України.

15,00Болонский процесс: Справка. / Гладков Г.И. – К.

5,00Болонський процес і навчання впродовж життя. + CD./ Степко М.Ф. та ін.

27,00Болонський процес у фактах і документах. / Укл. Степко М.Ф. та ін. – К

15,00Болонський процес: Бібліографія / Корольов Б.І., Тимошенко О.І., за ред. Тимошенко З.І. - К.

10,00Болонський процес: Документи. / Укл. Тимошенко З.І. та ін. – К.

20,00Болонський процес: Матеріали науково-практичної конференції „Проблеми модернізації освіти України в контексті Болонського процесу”

29,00Болонський процес: Модель структури додатку до диплому. / Укл. Тимошенко З.І. та ін. – К.

15,00Болонський процес: Модернізація змісту природничої педагогічної освіти. – П. – 2006.

34,00Болонський процес: Нормативно-правові документи. / Укл. Тимошенко З.І. та ін. – К.

18,00Болонський процес: перспективи і розвиток у контексті інтеграції України в європейський простір вищої освіти: Монографія / за ред. Бебика В.М. – К.

45,00Болонський процес: тенденції, проблеми, перспективи. / За ред. Андрущенка В.П., - К.

35,00Болонський процес: цикли, ступені, кредити. / Товажнянський Л.Л., Сокол Є.І. + CD

34,00Вища освіта – джер. соц.-економ. і культурн. розв. сусп.-ства / Ніколаєнко С. - К.: «Освіта України»

32,00Європейський Союз: інституційні основи європейської інтеграції. / Посельский В .А. – К.

22,00Інноваційні технології та реформа змісту освіти в контексті Лісабонської стратегії ЄС: Методичне видання. - К.: МОН України, 2007

14.00Комісії з вищої освіти МОН: Довідник. – К.

12,00Концептуальная модель государственных образовательных стандартов в компетентностном формате (дискуссионный вариант). / Байденко В.И. – М.

10,00
Матеріали всеукр.наради ректорів вищ. техн. закл. „Вища осв.України і Болонськ.процес”.К.–2006

29,00Міжнародні відносини і євроатлантична інтеграція України: Підручн./за заг. ред. Голопатюка Л. С.– К: «Освіта України», 2006

49,00Моделі гармонізації нац-них та міжнар. стандартів вищої освіти в контексті Болонського процесу.

15,00Модернизация проф. образования: компетентностн. поход: Уч. Пособ. / Зеер Э.Ф., Павлова – М.: 216с.

53,00Національна доповідь щодо вступу України в Болонський процес. - К: «Освіта України»

10,00Освіта і наука в Україні. Інноваційні аспекти. / Крємінь В. – К.: 2006.

32,00Проблеми адаптації вищої освіти в Україні до європейських стандартів і принципів Болонського процесу. Матеріали міжнародної наукової конференції 23 – 24 березня. - К.

29,00Развитие системы образования в Украине в 1995 – 2004 гг. / Николаенко С. - К.: «Освіта України»

20,00Реформа высшей школы и Болонский процесс в России (частный взгляд методиста)/ Артамонова М.В. – М: 2008. – 279 с.

49,00Рынок образовательных ресурсов: аспекты модернизации. / Геворкян Е.Н. - М.

125,00Стан та завдання вищої освіти України в контексті Болонського процесу. / Згуровський М.З. – К

15,00Україна - НАТО в запитаннях і відповідях. - К.: «Освіта України», 2006.

15,00Енциклопедія освіти

175,00Діалектика вищої освіти: трансформація від декларації до реалізаії. Головко В.О., Гримблат С.О., Барановський Д.І. и др. – Харків, 2009. – 304 с.

47,00Професійне самовиховання у вищій школі: Навчальний посібник. / О. Г. Кучерявий – К.: Освіта України, 2010. – 210 с.

45,00Стратегія управління вищим навчальним закладом в сучасних умовах / М. М. Клименюк, І. С. Кочарян. – К.: Освіта України, 2011. – 192 с.

65,00Вища освіта: європейський вимір та українські перспективи / ред.колегія, голова В.І. Полохало. – К.: 2009. – 632 с.

161,00Запровадження 12-річної загальної середньої освіти в Україні: проблеми та шляхи їх подолання. / За заг. Ред. Є.В. Красняка. – К.: - 2010. – 168 с.

58,00Организация инновационной деятельности в вузе: Монография / Л.В. Кожитов, П.А. Златин, В.А.Дёмин и др. – 2009. – 296 с

88,00Дистанционные образовательные технологии в вузе. / Ухов П.А., Ломакин А.Л. - 2010. - 180 с.

40,00Теория управления образовательными системами / Д. А. Новиков - 2009

Педагогіка. Інноватика. Методичні видання. Технології освіти
The Modern biology. Taste: Учебное пособие. / Страшко С.В., - К: «Освіта України», 2006. – 248 с., А–4

32,00

Каталог: files
files -> Відділ освіти Криничанської райдержадміністрації
files -> Звичаї та обряди українців
files -> Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України Відділ освіти Катеринопільської районної державної адміністрації Районний методичний кабінет Крохмаль Валентина Федорівна На допомогу молодому вчителю Схвалено радою методичного
files -> Календарно-тематичне планування з української мови для 5 класу
files -> Дячук І. А. На допомогу класному керівникові «Ціннісне ставлення дітей до сім’ї, родини, людей»
files -> Н.І. Дяченко, Т. В. Ружанська ігрова діяльність на бібліотечних уроках як засіб виховання інтересу до книги, становлення І розвитку читацької компетентності школярів
files -> Юлия Борисовна Гиппенрейтер Продолжаем общаться с ребенком. Так?
files -> Урок Тема Морфологічна будова слова. Засоби словотворення
files -> Робоча програма з української мови для 5 11 класів рівень: загальноосвітній Учитель Герасименко ОленаМиколаївна


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11


База даних захищена авторським правом ©refos.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

увійти | реєстрація
    Головна сторінка


завантажити матеріал