Особливості викладання інформатики у 2013-2014 навчальному роціСкачати 494,29 Kb.
Сторінка1/2
Дата конвертації19.01.2017
Розмір494,29 Kb.
  1   2
Особливості викладання інформатики у 2013-2014 навчальному році

У 2013-2014 навчальному році інформатика внесена до інваріантної частини навчальних планів у 2, 5, 9, 10, 11 класах. У 9-11 класах вивчення інформатики відбувається вже не перший рік, а от у 2 та 5 класах – за новою програмою, вперше.Особливості викладання інформатики у 2 класі за новою програмою

Початкова школа, розпочинаючи з 2012 року, працює за навчальними планами відповідно нового Державного стандарту початкової загальної освіти, який було прийнято Постановою КМУ від 20.04.11 року №462 «Про затвердження Державного стандарту початкової загальної освіти». Позитивними змінами Державного стандарту початкової загальної освіти є: • забезпечення послідовності змісту дошкільної і початкової загальної освіти і впровадження особистісно-орієнтованого підходу в навчально-виховний процес початкових класів, що дозволяє забезпечити навчання учнів різним способам суспільно значимої діяльності,

 • можливість вибору та створення умов для комфортного сучасного навчання.

Новим у Державному стандарті початкової загальної освіти є виокремлення в освітній галузі «Технологія» змістової лінії «Ознайомлення з інформаційно-комунікаційними технологіями». З 1 вересня 2013 року в 2 класі до інваріантної складової Базового навчального плану включено предмет «Сходинки до інформатики», що буде викладатися у 2-4 класах початкової школи.

Зміст програми «Сходинки до інформатики» для 2–4 класів спрямовано на реалізацію мети та завдань освітньої галузі "Технології", визначених у Державному стандарті початкової загальної освіти, та враховує рекомендації ЮНЕСКО «Інформатика в початковій освіті».

Актуальність володіння вчителем базовим рівнем ІКТ-компетентності надає змогу проводити пропедевтику вивчення інформатики вже в початкових класах на уроках, виховних заходах, в гуртках тощо.

Робота вчителя початкової ланки полягає у первинній інтеграції комп’ютера в навчально-виховний процес.

Належну увагу приділено підготовці вчителів до викладання курсу «Сходинки до інформатики». Зокрема, можна виокремити наступні напрямки підготовки:


 • педагогічні працівники проходять один із тренінгів за програмою корпорації Майкрософт «Партнерство в навчанні», «Цифрові технології», Іntel® «Навчання для майбутнього» на районному рівні (Наказ МОНмолодьспорту України від 3.01.2012 року №3 «Щодо оволодіння учителями ЗНЗ ІКТ»);

 • підготовка за програмою спецкурсу «Сходинки до інформатики» на обласному чи районному рівні впродовж 2012-2015 років;

 • для вчителів інформатики, які будуть викладати у 2-4 класах курс «Сходинки до інформатики», протягом 2013-2015 років проведення спецкурсу «Методика роботи у початковій школі».

Таким чином, учитель, який використовує в професійній діяльності інформаційно-комунікаційні технології, створює учню умови для отримання передових знань з перших днів навчання, вміння активно застосовувати набуті знання в повсякденному житті, критичного мислення, що дозволяє раніше соціалізуватися, легше адаптуватися до швидко мінливого світу. Такий учитель і його учні є успішним в 21-ому столітті.

Аналізуючи програму курсу «Сходинки до інформатики», зазначу, що вперше в Україні враховуючи результати багаторічного впровадження в більшості школах Києва та деяких інших загальноосвітніх навчальних закладах України, зокрема, й у комунальному закладі освіти «Солонянська середня загальноосвітня школа №1 І-ІІІ ступенів Солонянської районної ради Дніпропетровської області» пропедевтичних курсів з інформатики в початковій школі за рахунок варіативної складової навчальних планів, розроблено і включено в інваріантну складову навчальних планів курс «Сходинки до інформатики». Особливостями нового курсу є наступні:  • пропедевтичний курс (105 годин (35 год. у 2 класі, 35 год. у 3 класі і 35 год. у 4 класі з розрахунку 1 година на тиждень за рахунок інваріантної частини навчального плану));

 • вимагає додаткових стандартів (стандарту умов для успішного впровадження, стандарту моніторингу);

 • формує ІКТ-компетентності (ключову та предметну);

 • формує міжпредметні компетенції;

 • робота за ПК не більше 15 хв. за урок (ділення уроку на теоретичну та практичну частини).

Мета курсу – формування і розвиток в учнів інформаційно-комунікаційної компетентності та ключових компетентностей для реалізації їх творчого потенціалу і соціалізації у суспільстві.

Основні завдання курсу:ФОРМУВАННЯ

 • початкових уявлень про базові поняття інформатики, зокрема, повідомлення та дані, комп’ютер та пристрої, що використовуються для роботи з повідомленнями, сфери їх застосування у житті сучасної людини в інформаційному суспільстві;

 • початкових навичок знаходити, використовувати, створювати та поширювати повідомлення та дані, застосовуючи для цього засоби ІКТ, як то введення тексту до комп’ютера, використання різних програм для опрацювання даних різного типу, вихід в Інтернет, користування електронною поштою, робота з пошуковими системами, підготовка презентацій;

 • алгоритмічного, логічного та критичного мислення;

 • початкових уявлень та навичок роботи з різними програмними засобами, за допомогою яких можна розв’язувати практичні завдання з предметів, що вивчаються в початковій школі.

Основні види діяльності:

 • ігрова;

 • навчально-ігрова;

 • пізнавальна;

 • практичне експериментування;

 • дослідження;

 • алгоритмічна;

 • співпраця в парі;

 • групова взаємодія.

Опановуючи курс, учні:

 • засвоюють відомості про призначення комп’ютера, можливості його використання, складові частини;

 • ознайомлюються із властивостями інформації, інформаційними процесами у навколишньому світі;

 • здобувають навички роботи з клавіатурою, пошуку та запису потрібних програм, підготовки та редагування текстів у текстовому редакторі, складання простих мелодій у середовищі музичного редактора, створення малюнків у графічному редакторі тощо;

 • засвоюють поняття алгоритму, розрізняють їх основні види, вчаться складати і записувати прості алгоритми для виконавців, відшукувати та застосовувати алгоритми у своїй практичній та навчальній діяльності;

 • розвивають свої творчі здібності та логічне мислення шляхом виконання творчих завдань;

 • здобувають навички роботи з різноманітними навчальними, навчально-контролюючими та пропедевтичними програмами з української, англійської, російської мов, математики, довкілля.

Ознайомлення із інформаційно-комунікаційними технологіями, згідно із Державним стандартом освіти, дозволить:

Змістова лінія

Знання, уміння, навички

Комп’ютер та його можливості

 • мати уявлення про можливості комп’ютера, види діяльності, в яких використовується комп’ютер, основні частини комп’ютера та їх призначення;

Інформація та інформаційні процеси

 • мати уявлення про те, як людина сприймає інформацію, збирає її, зберігає, опрацьовує, передає та використовує, а також про об’єкти та їх властивості;

 • називає приклади властивостей конкретних об’єктів та значення таких властивостей;

Використання комп’ютера

 • уміти вмикати та вимикати комп’ютер, вибирати об’єкти та переміщувати їх за допомогою мишки, відкривати та закривати вікна, запускати програму на виконання та закінчувати роботу програми, використовувати елементи керування;

Комп’ютерні технології

 • мати уявлення про Інтернет, основні послуги, уміти здійснювати простий пошук інформації, отримувати та надсилати електронні листи.

Навчальна програма має лінійно-концентричну будову. Змістові лінії:

Змістова лінія

Клас

Загальна кількість годин

Навчальний матеріал (кількість годин)

Комп’ютер та його складові

2 клас

12

Комп’ютери та їх застосування (3) + Основні складові комп’ютера (9)

3 клас

6

Інформаційні процеси і комп’ютер (2) + Файли і папки (4)

4 клас

3

Операції з файлами та папками (3)

Інформація та інформаційні процеси

2 клас

4

Поняття про інформацію та інформаційні процеси (4)

3 клас

2

Інформаційні процеси і комп’ютер (2)

4 клас

5

Передавання повідомлень (5)

Використання інформаційних технологій

2 клас

16

Графічний редактор (8) + Комп’ютерна підтримка вивчення навчальних предметів (8)

3 клас

6

Робота з презентаціями (6)

4 клас

7

Опрацювання тексту на комп’ютері (7)

Алгоритми та виконавці

2 клас

0
3 клас

6

Алгоритми та виконавці (6)

4 клас

7

Висловлювання. Алгоритми та повідомлення (7)

Комунікаційні технології

2 клас

0
3 клас

6

Пошук даних в Інтернеті (6)

4 клас

5

Передавання повідомлень. Електронне листування (5)

Створення проектів

2 клас

0
3 клас

4

Робота над проектами (4)

4 клас

7

Робота над проектами (7)

Умовами реалізації мети та завдань курсу є дотримання стандарту можливостей для навчання, а саме:

 • підготовленість вчителів до викладання інформатики у початковій школі;

 • забезпечення кожного навчального закладу сучасною комп’ютерною технікою для роботи дітей;

 • підключення до Інтернету всіх комп’ютерів;

 • забезпечення вчителів інформатики у початковій школі спеціальним робочим місцем;

 • ділення за розкладом класу на групи не меншими 8 учнів так, щоб забезпечити роботу одного учня за одним комп’ютером.

Програмне забезпечення курсу включає в себе:

 • операційну систему;

 • клавіатурний тренажер;

 • тренажер мишки;

 • програми на розвиток критичного та логічного мислення;

 • розвиваючі програми;

 • комп’ютерні програми на підтримку вивчення української, іноземної мови, математики, образотворчого та музичного мистецтва тощо;

 • графічний редактор;

 • текстовий процесор;

 • редактор презентацій;

 • програму – браузер;

 • середовище виконання алгоритмів.

Стандарт моніторингу навчальних досягнень учнів передбачає використання формуючого оцінювання, зокрема:

 • 2 клас – формування демонстраційного портфоліо;

 • 3 клас – формування портфоліо розвитку та демонстраційного портфоліо;

 • 4 клас – формування портфоліо розвитку та демонстраційного портфоліо.

Зміст навчання по класам наступний:

2 клас


Розділ навчальної програми

Зміст навчання

Комп’ютери та їх застосування. (3 год.)

Сучасні комп’ютери та їх застосування. Правила поведінки і безпеки життєдіяльності в комп'ютерному класі

Основні складові комп’ютера. Початкові навички роботи з комп’ютером. (9 год.)

Складові комп’ютера (системний блок, пристрої введення (мишка, клавіатура), пристрої виведення (монітор, принтер)).

Підготовка комп’ютера до роботи. Коректне завершення роботи з комп’ютером. Поняття про програму. Робочий стіл. Запуск програми на виконання з Робочого стола. Вікно програми. Завершення роботи з програмою.

 Мишка.

Наведення вказівника, вибір об’єктів, переміщення об’єктів, подвійне клацання.

Відпрацювання навичок роботи з мишкою. Робота з програмами на розвиток логічного та критичного мислення

 Клавіатура.

Клавіатура комп’ютера. Призначення основних клавіш.


Поняття про повідомлення, інформацію та інформаційні процеси. (4 год.)

Поняття про повідомлення. Сприйняття людиною повідомлень. Інформація. Інформаційні процеси: отримання, зберігання, опрацювання і передавання повідомлень.

Різні пристрої, що використовуються для роботи з

Короткі історичні відомості (від абака до нетбука).

Робота з розвиваючими програмами.Об’єкти. Графічний редактор.(8 год. )

Об’єкти. Властивості об’єктів, значення властивостей.

Графічний редактор. Створення об’єктів в середовищі графічного редактора, змінення значень їх властивостей. Комбінування об’єктів, створення зображень. Копіювання та вставляння зображень та їх фрагментів. Додавання тексту.

Збереження зображень. Відкриття збережених зображень у редакторі.


Комп’ютерна підтримка вивчення навчальних предметів. (8 год. )

Робота з комп‘ютерними програмами на підтримку вивчення української мови, іноземної мови, математики, образотворчого мистецтва, музики тощо

Повторення і систематизація навчального матеріалу. Резервний час. (4 год. )   

 

3 клас

Розділ навчальної програми

Зміст навчання

Повторення, узагальнення і систематизація навчального матеріалу за 2-й клас. (2 год. )

 

Інформаційні процеси і комп’ютер. (4 год. )

Способи подання повідомлень (текстовий, графічний, звуковий, відео, умовні жести та сигнали, комбіновані). Носії повідомлень. Дані. Опрацювання та зберігання даних за допомогою комп’ютера. Поняття про символи та їх кодування . Кодування та декодування повідомлень.

 Робота з програмами на опрацювання даних та повідомлень .Файли та папки. Вікна та дії над вікнами. (4 год. )

Поняття файлу та папки. Вкладенні папки. Перегляд вмісту папок.

Основні об’єкти вікна (рядок заголовка, кнопки керування, робоча область). Операції над вікнами. Поняття меню. Контекстне меню. Різні способи запуску програм на виконання.

 Робота з розвиваючими програмами.


Пошук даних в Інтернеті. (6 год. )

Поняття про комп’ютерну мережу. Поняття про Інтернет. Знайомство з програмою- браузером. Поняття веб-сторінки, її адреси. Гіперпосилання.

Правила пошуку даних в Інтернеті. Збереження даних, знайдених в Інтернеті. Авторське право та Інтернет. Безпечна робота в Інтернеті.Робота з презентаціями. (6 год. )

Демонстрація зображень різними способами.

Презентація та слайди.

Середовище редактора презентацій. Відкриття презентації та її запуск на перегляд. Текстові та графічні об’єкти слайдів. Переміщення об’єктів на слайді. Створення та редагування текстових об’єктів. Вставляння зображень. Форматування текстових і графічних об’єктів слайду. Збереження презентацій.

Створення простих презентацій.Алгоритми і виконавці. (6 год. )

Спонукальні речення. Ознайомлення з поняттям команди. Команди і виконавці. Ознайомлення з поняттям алгоритму. Алгоритми в нашому житті Середовище виконання алгоритмів. Виконавці алгоритмів. Складання алгоритмів для виконавців. Словесне подання алгоритмів.

Створення проектів (4 год. )

 

Повторення і систематизація навчального матеріалу. Резервний час. (3 год. )

 

4 клас

Розділ навчальної програми

Зміст навчання

Повторення, узагальнення і систематизація навчального матеріалу за 3-й клас (2 год. )

 

Операції над папками і файлами. (3 год.)

Створення і видалення папок, видалення файлів. Копіювання файлів та папок . Вкладені   папки.

Опрацювання тексту на комп’ютері. (7 год.)

Тексти і текстовий редактор. Середовище текстового редактора. Відкриття та створення текстового документа. Редагування тексту. Правила введення тексту. Форматування тексту.

Копіювання і переміщення фрагментів тексту.

Вставлення зображень у текстовий документ. Збереження текстового документа.


Передавання повідомлень. Електронне листування. (5 год.)

Електронна скринька та електронне листування. Електронна адреса поштової скриньки. Правила і етикет електронного листування. Безпечна робота в Інтернеті при електронному листуванні.

Висловлювання. Алгоритми з розгалуженням і повторенням. (7 год.)

Висловлювання. Істинні і хибні висловлювання. Аналіз тексту задачі. Типи алгоритмів. Логічне слідування «Якщо – то – інакше». Алгоритми з розгалуженням. Створення та виконання алгоритмів з розгалуженням для виконавців у визначеному середовищі. Алгоритми з повторенням. Створення та виконання алгоритмів з повторенням у визначеному середовищі.

Створення проектів (7 год.)

 

Повторення і систематизація навчального матеріалу. Резервний час. (3 год.)

 

Згідно програми «Сходинки до інформатики», яка підготовлена авторами: Морзе Н.В., Ломаковська Г.В., Проценко Г.О., Коршунова О.В., Ривкінд Й.Я., Ривкінд Ф.М., розроблено підручник для 2-го, 3-го та 4 класу, робочий зошит та електронне забезпечення предмету «Сходинки до інформатики». Вчителю інформатики у початкових класах необхідно володіти навиками роботи в наступних програмних засобах, що передбачає викладання змісту курсу: клавіатурний тренажер, тренажер мишки, комп’ютерні програми на підтримку вивчення української мови, іноземної мови, математики, графічний і текстовий редактор, редактор презентацій, програма-браузер.

При вивченні предмету «Сходинки до інформатики» можна використовувати методичне забезпечення, створене авторським колективом під керівництвом Андрусича Олексія Олександровича (e-mail: andrusich@yandex.ru, сайт: http://dvsvit.com.ua/cxodunku/default.html)Методичне забезпечення курсу «Сходинки до інформатики» включає:

 • Програма інтегрованого курсу «Сходинки до інформатики» для 2-4 класів загальноосвітніх навчальних закладів.

 • Підручники «Сходинки до інформатики».

 • Робочі зошити «Сходинки до інформатики».

 • Посібник «Сходинки до інформатики».

 • Програмний продукт «Сходинки до інформатики Плюс: комплекс навчально-розвивальних ігрових програм».

Посібник «Сходинки до інформатики» містить розробку уроків. Кожен урок – це захоплююча гра, що постійно підтримує інтерес дітей до роботи з комп’ютером. Адже для дитини гра є найважливішою можливістю пізнання світу.

Узагальнюючи вищезазначене, скажемо, що працювати вчителю по-новому не просто, але це вірний шлях в майбутнє шкільної освіти, цьому потрібно навчатись і творчо використовувати нові знання в своїй роботі.

Лист МОНУ від 15.07.2013 року №1/9-493 містить орієнтовний перелік навчально-методичного забезпечення базових дисциплін у 2-х класах загальноосвітніх навчальних закладів, зокрема, з інформатики:Сходинки до інформатики. Робочий зошит

Ломаковська Г. В.,

Проценко Г. О.,

Ривкінд Й. Я.,

Рівкінд Ф. М.2

ВД «Освіта»Зошит «Сходинки до інформатики»

Коршунова О. В.

2

«Генеза»

Особливості викладання інформатики у 5 класі за новою програмою.

З 1 вересня 2013 року в 5 класі до інваріантної складової Базового навчального плану включено предмет «Інформатика», що буде викладатися у 5-9 класах. Програма «Інформатика» для 5–9 класів спрямована на реалізацію мети та завдань інформаційно-технологічного компонента освітньої галузі "Технології", визначених у Державному стандарті базової і повної загальної середньої освіти.

Програма розрахована на учнів, які до 5 класу не вивчали інформатики і розглядається як необхідний інструмент, що в сучасному інформаційному суспільстві сприятиме більш успішному навчанню учнів, формуванню як предметної так і ключових компетентностей, всебічному розвитку дитини шкільного віку. ІКТ розглядаються в курсі як об‘єкт, так і як засоби навчання. Курс «Інформатика» розрахований на 245 годин за рахунок інваріантної частини навчального плану.

Клас

Кількість тижневих годин

Загальна кількість годин

5 клас

1

35

6 клас

1

35

7 клас

1

35

8 клас

2

70

9 клас

2

70

Всього:
245

Відповідно до Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти курс «Інформатика» будується за такими змістовими лініями:


 • інформація, інформаційні процеси, системи, технології;

 • комп‘ютер як універсальний пристрій для опрацювання даних;

 • комп‘ютерні мережі;

 • інформаційні технології створення та опрацювання текстових документів, графічних зображень, числових даних, об‘єктів мультимедіа, мультимедійних презентацій, систем управління базами даних;

 • комп’ютерне моделювання;

 • основи алгоритмізації та програмування.

Програма побудована лінійно-концентрично.

Зміст понять поступово розширюється і доповнюється. Лінійність реалізується шляхом ознайомлення учнів з поняттями інформації, інформаційних процесів, систем та технологій, інформаційної моделі та комп‘ютерним моделюванням, операційною системою та прикладними програмами захисту та архівування даних, графічним редактором, текстовим та табличним процесорами, засобами створення та опрацювання публікацій, редакторами презентацій та об‘єктів мультимедіа, системою управління базами даних, сервісами Інтернету, поняттям алгоритму, базовими структурами алгоритмів, навчальним середовищем виконання алгоритмів. Змістова лінія "Основи алгоритмізації та програмування" є наскрізною для всього курсу. Концентричність включає ознайомлення учнів з поняттями інформатики і інформаційно-комунікаційними технологіями на різних рівнях складності, поступово доповнюючи і розширюючи їх зміст залежно від рівня сформованості загальнонавчальних навичок, вивченого навчального матеріалу з інших предметів та вікових особливостей розвитку учнів відповідних класів.

Таким чином забезпечується поступове нарощування складності матеріалу, його актуалізація, повторення, закріплення, що сприяє формуванню предметної ІКТ-компетентності та ключових компетентностей і способів діяльності на більш високому рівні. У програмі конкретизовано зміст навчального матеріалу для кожного класу і подано відповідні вимоги до навчальних досягнень учнів. Розподіл змісту та навчального часу є орієнтовним. Учителю надається право коригувати послідовність вивчення тем залежно від методичної концепції та конкретних навчальних ситуацій. Водночас, змінюючи порядок тем, учитель не може порушувати порядок вивчення тем, між якими є змістові залежності. Запропонована кількість часу на вивчення кожної теми також є орієнтовною, вчитель може її змінювати (в межах до 15% загального навчального часу для кожного класу). При цьому вчитель має забезпечити рівень навчальних досягнень учнів, зазначених у програмі з кожної теми. Практичні роботи, вказані в програмі, є обов’язковими для проведення й оцінювання для всіх учнів класу. Учитель може самостійно визначати форму проведення цих робіт (лабораторні роботи, практикуми, навчальні проекти, спільна робота в Інтернеті тощо).

Однією з важливих складових програми є навчальні індивідуальні та групові проекти, орієнтовані на самостійну діяльність учнів - індивідуальну, парну чи групову. В процесі виконання навчальних проектів здійснюється досягнення як навчальних цілей так і науково-дослідних. При виконанні роботи учні самостійно знайомляться з додатковою навчальною та науковою літературою, відомостями з інших джерел, зокрема з Інтернету, вчаться аналізувати та критично оцінювати їх. У 7, 8 і 9 класах програмою передбачено години на розв’язування компетентнісних задач, які також є однією з важливих ділянок роботи в системі навчання інформатики.

Виходячи з вище зазначеного у 2013-2014 навчальному році учителям інформатики необхідно приділити увагу впровадженню проектної методики на уроках інформатики, враховуючи вікові особливості учнів, розв‘язуванню учнями задач спрямованих на формування інформаційно-комунікаційних компетентностей учнів на всіх етапах уроку.

В програмі передбачено резерв часу, який можна додатково використати на вивчення тем курсу, а також для проведення інтелектуальних конкурсів та творчих змагань тощо. Успішне впровадження навчального курсу «Інформатика» залежить від обов‘язкової саме для нього складової – стандарту можливостей для навчання, в якому зазначаються обов‘язкові умови та ресурси, що потрібні для реалізації державних вимог до рівня загальноосвітньої підготовки учнів середнього шкільного віку.

До обов’язкових умов успішного впровадження курсу слід віднести:


 • підготовленість вчителів інформатики до навчання курсу «Інформатика»;

 • забезпечення кожного навчального закладу сучасною комп’ютерною технікою відповідно до існуючих норм (специфікацій навчальних комп‘ютерних комплексів (НКК));

 • під'єднання до Інтернету всіх комп’ютерів НКК, якість якого забезпечує виконання кожним учнем завдань роботи із сервісами Інтернету, та наявність у навчальному закладі локальної комп‘ютерної мережі.

Слід зазначити, що предмети освітньої галузі ― «Технології» у старшій школі належать до вибірково-обов‘язкових предметів.

Лист МОНУ від 15.07.2013 року №1/9-493 містить орієнтовний перелік навчально-методичного забезпечення базових дисциплін у 5-х класах загальноосвітніх навчальних закладів, зокрема, з інформатики:

Навчальний посібник «Інформатика. Робочий зошит»

Ривкінд Й.Я., Лисенко Т.І., Чернікова Л.А.,

Шакотько В.В.5

ГенезаНавчально-методичний посібник «Інформатика. Книжка для вчителя»

Ривкінд Й.Я., Лисенко Т.І., Чернікова Л.А.,

Шакотько В.В.5

ГенезаНавчальний посібник «Зошит для контролю знань з інформатики»

Морзе Н.В., Барна О.В., Вембер В.П., Кузьмінська О.Г., Саражинська Н.А.

5

Видавничий дім

«Освіта»
Навчальний посібник «Робочий зошит з інформатики»

Морзе Н.В., Барна О.В., Вембер В.П., Кузьмінська О.Г., Саражинська Н.А.

5

Видавничий дім

«Освіта»Особливості викладання інформатики у 9-11 класах.

Навчальний предмет «Інформатика» у 2013-2014 навчальному році вивчатиметься учнями 9-11 класів. У 9-х класах – за Типовими навчальними планами загальноосвітніх навчальних закладів, затвердженими наказом МОН України №132 від 23.02.2004, зі змінами, внесеними наказом МОН України №66 від 05.02.2009. У 10-11-х класах – за Типовими навчальними планами загальноосвітніх навчальних закладів ІІІ ступеню, затвердженими наказом МОН України від 27.08.2010 №834.

У 9 класах «Інформатика» вивчатиметься за програмою авторів І.О. Завадського, Ю.О. Дорошенка, Ж.В. Потапової.

Програма розрахована на вивчення інформатики 9 класі основної школи в обсязі 1 година на тиждень. Автори виходили з припущення, що до 9 класу учні не вивчали інформатики (це відповідає типовим навчальним планам).

Метою курсу є формування в учнів теоретичної бази знань з основ інформатики, умінь і навичок ефективного використання сучасних комп'ютерно-інформаційних технологій у своїй діяльності, що має забезпечити формування у випускників основної школи основ інформаційної культури та інформатично-комунікативної компетентності.

Завданнями курсу є: • формування в учнів бази знань, умінь і навичок, необхідних для кваліфікованого та ефективного використання сучасних інформаційно-комунікаційних технологій у навчально-пізнавальній діяльності та повсякденному житті;

 • розвиток в учнів уміння самостійно опановувати та раціонально використовувати програмні засоби різного призначення, цілеспрямовано шукати й систематизувати інформацію, використовувати електронні засоби обміну даними;

 • формування в учнів уміння застосовувати інформаційно-комунікаційні технології з метою ефективного розв’язання різноманітних завдань щодо отримання, обробки, збереження, подання інформації, які пов’язані з майбутньою професійною діяльністю в умовах інформаційного суспільства.

Програма, згідно з типовими навчальними планами, розрахована на учнів, які до 9 класу ще не вивчали інформатики. Проте викладання за цією програмою може проводитися і в освітніх закладах, де навчання інформатики починається раніше, ніж з 9 класу. В цьому випадку ті теми програми, які учні вже вивчали, можуть бути скорочені або зовсім пропущені. Вивільнений час може бути використаний для поглибленого вивчення інших тем курсу за програмами курсів за вибором, перелік яких наведено у таблиці.Назва курсу

Теми, які курс розширює

1

Основи Інтернету

5.2

2

Основи комп’ютерної графіки

7

Використовуючи вказані програми курсів за вибором, вивчення окремих тем можна поглиблювати і в тому випадку, коли у 9­ класі основної школи на інформатику виділяється більше 1 години на тиждень.

Слід зазначити, що дана програма передбачає подальше вивчення інформатики в 10­–11 класах старшої школи або в технікумах, професійно-технічних училищах тощо. Тому не всі теми в програмі висвітлюються повністю, навчання роботі в Інтернеті та з системами обробки текстової інформації розподіляється між 9 та 10 класом. Це пояснюється тим, що до завдань основної школи належить формування в учнів якомога ширшого базису знань і умінь, а отже, випускнику 9 класу краще володіти на початковому рівні обома названими технологіями, ніж глибоко знати одну, і бути зовсім не знайомим з іншою.Слід зазначити, що автори не мали на меті догматизувати послідовність викладання матеріалу, усвідомлюючи, що змістові зв’язки між багатьма темами курсу є достатньо слабкими, а отже й стандартизація певного порядку їх вивчення є недоцільною. Вчитель може змінювати порядок вивчення і обсяг тем курсу залежно від рівня підготовки учнів і технічного оснащення школи, вибудовуючи в такий спосіб найбільш доречну для конкретного навчального закладу або класу траєкторію навчання. Водночас, змінюючи порядок тем курсу, вчитель не може порушувати порядок викладання тем, між якими є суттєві змістові залежності. Такі залежності проілюстровані на малюнку. Стрілка, спрямована від теми А до теми В, означає, що для успішного засвоєння теми В учень має засвоїти матеріал теми А.

Програмою передбачено виконання 12 практичних робіт. Зміст всіх практичних робіт дібрано так, що їх тривалість має не перевищувати 25 хвилин (згідно з санітарними нормами щодо тривалості безперервної роботи за комп’ютером учнів даної вікової категорії).

Учитель може самостійно добирати засоби подання теоретичного матеріалу (презентація, що відображається на екрані за допомогою мультимедійного проектора, презентація, що відтворюється на екранах учнівських комп’ютерів, спільна робота учнів та учителя над документом в середовищі локальної мережі тощо) і визначати форму проведення практичних робіт (робота з елементами досліджень, спільна робота в Інтернеті, лабораторні роботи, тренувальні вправи, проектні роботи, практикуми). Оскільки на етапах актуалізації, мотивації та безпосереднього вивчення теоретичного матеріалу уроку учням пропонується перегляд презентаційних матеріалів в електронному вигляді, методика проведення кожного уроку має бути ретельно опрацьована вчителем із урахуванням зазначених вище санітарних норм.

Вивчення більшості тем курсу має завершуватися тематичним оцінюванням. Проте, в тому випадку, коли вивчення окремих тем заплановано протягом 2–4 навчальних годин, тематичне оцінювання рекомендується проводити за кількома темами водночас. Зокрема доцільно поєднати оцінювання з тем 1 і 2, 3 і 4, 6 і 7. Форму проведення тематичних оцінювань учитель обирає самостійно: контрольні роботи, тестування, комплексні практичні роботи, захист навчальних проектів тощо.

Обов’язковими умовами навчання за програмою є наявність комп’ютерного класу та встановленого програмного забезпечення (орієнтовний перелік програм наведено нижче). Комп’ютерний клас має використовуватися на кожному уроці.

Бажаною умовою є наявність у школі швидкісного каналу підключення до Інтернету (від 128 Кбіт/с). Якщо такого каналу не існує, то практичну частину теми «Основи Інтернету. Всесвітня павутина й пошук в Інтернеті» можна скоротити (якщо підключення до Інтернету здійснюється виключно через комутовану телефонну лінію), сформулювати як завдання для самостійного навчання або оглядового вивчення, а також організувати роботу з імітаційним програмним забезпеченням (якщо навчальний заклад зовсім не підключено до Інтернету).Орієнтовний перелік програмного забезпечення,
необхідного для успішного навчання за програмою курсу


Тип програмного забезпечення

Приклад програми

Операційна система з графічним інтерфейсом

Windows, Linux

Веб-браузер

Internet Explorer, Opera

Текстовий процесор

MS Word

Векторний графічний редактор (можливо, вбудований у середовище офісної програми)

MS Word, MS PowerPoint, CorelDraw

Растровий графічний редактор

Paint, Photoshop

Програма для запису інформації на оптичні носії

Nero

Архіватор

WinRar, WinZip

Антивірусна програма

Kaspersky, Symantec

Клавіатурний тренажер

Stamina, Aspekt

Якщо у переліку вказано кілька програм певного типу, то це означає, що можна використовувати будь-яку з них, на вибір учителя.

Каталог: Plan
Plan -> Календарно-тематичне планування факультативного курсу «література рідного краю» 1-11 класи 1 клас (17 год)
Plan -> Способи відновлення й підтримки психологічної рівноваги в автономній ситуації
Plan -> Примірний опис виховної роботи класного керівника 8-го класу
Plan -> Календарно-тематичне планування уроків християнської етики у 1 класі
Plan -> Барна М. М., Волощенко О. В., Козак О. П
Plan -> Організація виховного процесу
Plan -> План роботи на 2014 2015 н рік вступ. 3 4 стр. Організаційні заходи. 5 6 Теоретична підготовка. 7 Професійно-практична підготовка. 8 -9
Plan -> Барна М. М., Волощенко О. В., Козак О. П, Онопрієнко О. В., Скворцова С. О


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2


База даних захищена авторським правом ©refos.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

увійти | реєстрація
    Головна сторінка


завантажити матеріал