Основи здоровСторінка1/10
Дата конвертації06.12.2016
Розмір2,06 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10
Основи здоровя.

Актуальною проблемою сьогодення є збереження здоров’я дітей, формування у них світогляду, спрямованого на його збереження, оволодіння навичками здорового способу життя та безпечної поведінки, створення умов для гармонійного розвитку душі й тіла, тобто умов психічного здоров’я і творчості дитини в майбутньому. Здоров’я- найбільша цінність не лише окремої людини, а й усього суспільства.

Конституцією України визначено, що найвищою соціальною цінністю у державі є людина, її життя й здоров’я. У Законі України „Про загальну середню освіту” йдеться про те, що одним із завдань загальної середньої освіти є виховання свідомого ставлення до свого здоров’я та здоров’я громадян як найвищої соціальної цінності, формування гігієнічних навичок і засад здорового способу життя, збереження і зміцнення фізичного та психічного здоров’я учнів.

Серед пріоритетних напрямів освіти, є „пропаганда здорового способу життя, стимулювання у молоді прагнення до здорового способу життя”.

У суспільстві викликає занепокоєння стан здоров’я школярів, схильність до вживання ними алкоголю, до наркоманії та тютюнопаління.

Існує близько десяти державних програм, спрямованих на пропаганду здорового способу життя дітей та молоді ( Закон України „Про освіту” Національна програма „Освіта” (Україна ХХІ ст.) Програма „Діти України”, „Концепція неперервної валеологічної освіти в Україні”, Цільова комплексна програма „Фізичне виховання – здоров’я нації).

Проте, на жаль, дослідження, проведені Українським інститутом охорони дітей та підлітків МОЗ України та дані медичної статистики свідчать, що здоровими можна вважати лише 27% дітей дошкільного віку, 90% дітей випускників мають відхилення у стані здоров’я, у 41% дітей шкільного віку – хронічні захворювання. Медична статистика вказує на те, що у 1 клас іде 15-16% хворих дітей, а до 15-17 років хворими стають 53-54% учнів. Кабінет Міністрів України у цільовій комплексній програмі „Фізичне виховання – здоров’я нації” зазначає, що понад 50% дітей та учнів мають сьогодні не задовільну фізичну підготовку і за станом здоров’я до Збройних Сил України у 18- річному віці не призивається кожен четвертий.

Саме тому психічний та фізичний стан здоров’я дітей – це загальнодержавна і навіть міжнародна справа. Адже нинішні школярі складатимуть більшу частину потенціалу суспільства України ХХІ ст. Тільки здорова дитина зможе в майбутньому реалізувати свій талант.

Державним стандартом загальної початкової освіти здоров’я розглядається цілісно і багатовимірно – через фізичну, психічну, соціальну та духовну його складові. Кожна складова здоров’я багатогранна. І лише за умови їх органічного поєднання формується і розвивається здоров’я людини.

Ідея здорового способу життя проходить у початковій школі крізь усі навчальні предмети. Діти навчаються відповідального і дбайливого ставлення до власного здоров’я завдяки змісту освіти і системі виховання. Саме від нас, учителів початкових класів, значною мірою залежить, яким буде здоров’я дитини у подальшому житті. Отож, наш обов’язок формувати у дітей:

-світогляд, спрямований на збереження власного здоров’я, активну мотивацію щодо зміцнення власного здоров’я ;

-здатність передбачати наслідки своїх вчинків, розвивати вміння прогнозувати можливість виникнення небезпеки, вчити самостійно приймати рішення;

-знання, вміння і навички безпечної поведінки;

а також:


- вчити жити учнів у гармонії з природою, дбайливо ставитися до довкілля;

- створювати умови для формування творчої, духовно і фізично здорової особистості.

На мою думку, вчитель має всі засоби, щоб створити оптимальні умови для формування в учнів певних переконань щодо здорового способу життя, для стимулювання в них самостійного і свідомого вибору життєвої позиції. Це щоденна копітка спільна праця вчителів, батьків та учнів.

Навчити дітей берегти і зміцнювати своє здоров'я – одне найважливіших завдань сучасної школи, яке реалізується в предметі „Основи здоров'я” .Мета предмета „Основи здоров`я „ - формування в учнів свідомого ставлення до свого здоров'я , оволодіння життєвими навичками здорового способу життя та безпечної для здоров'я поведінки.

У процесі навчання зазначена мета передбачає вирішення таких завдань: • формувати уявлення про здоров'я ;

 • мотивувати позитивне ставлення до збереження життя і зміцнення здоров'я;

 • формувати основні життєві навички щодо здорового способу життя та безпечної поведінки;

 • виховувати потребу в здоров`ї .

Життєві навички – це набута людиною здатність до адаптованої та позитивної поведінки, яка дає змогу ефективно вирішувати проблеми та долати повсякденні труднощі( за визначенням ВООЗ*)

Змістову основу предмета складають такі базові поняття: здоров'я, здоровий спосіб життя, безпечна поведінка.Здоров'я розглядається як цілісний і водночас багатовимірний феномен – через фізичну, соціальну, психічну і духовну складові.

Фізична складова здоров'я – фізичний (тілесний) стан людини та її фізичний розвиток; здатність людини пристосовуватись до змін навколишнього середовища та ефективно протидіяти хвороботворним чинникам.

Соціальна складова здоров'я визначається як узгоджена взаємодія дитини з природним і соціальним середовищам, розв’язання нею різних життєвих ситуацій у навколишньому середовищі.

Психічна складова здоров'я визначає розвиток основних функцій психіки дитини як особистості, оптимальне її пристосування до змін середовища та досягнення психічного благополуччя.

Духовна складова здоров'я формується через поєднання бачення прекрасного в оточені, в самій людині, вироблення певних правил поведінки, відповідальне ставлення за здоров'я і життя своє та інших людей.
У першому класі вже розпочато формування уявлень, понять і практичних умінь з кожного із зазначених напрямів, у 2 класі відбувається нарощування нових знань, способів діяльності на основі актуалізації і закріплення набутого; крім того, формуються наступні на новому навчальному змісті. Уміння і навички, які стосуються здорового способу життя і безпеки життєдіяльності, потребують багаторазового вправляння, тому в організації їх засвоєння переважають практичні методи: ігрові ситуації, практичні вправи, індивідуальна і групова діяльність; обов’язково є зв'язок із життєвим досвідом дітей , врахування умов, у яких вони перебувають вдома. Особливе значення для реалізації програмових вимог має співпраця з сім'єю, мотивація дітей на самоконтроль у щоденному виконанні правил щодо збереження і зміцнення здоров'я, безпеки життя свого і оточуючих.

Очікувані результати навчальних досягнень учнів 2 класу.

У 2 класі учні повинні навчитись:

- вміти пояснити, чим відрізняється стан здоров'я від стану хвороби; знати елементарні способи захисту від інфекцій (миття рук, застосування ватно-марлевої маски , одноразові медичні інструменти );

- називати частини тіла, знати їх функціональне призначення (око, вухо, ніс, рот, зуби);

- вміти розпізнавати у себе і в інших людей основні почуття ( радості , задоволення, смутку, болю, гніву);

- знати і поводити себе відповідно до загальноприйнятих правил спілкування вдома , у класі, на вулиці ;

- знати способи поведінки з небезпечними приладами і речовинами, з незнайомими людьми(вдома, на вулиці);

- володіти навичками дотримання охайного вигляду, чистоти предметів щоденного використання;

- володіти навичками правильного чищення зубів;

- знати і дотримуватися елементарної гігієни харчування;

- уміти розпізнавати небезпечні ситуації і виконувати правила особистої безпеки вдома, на вулиці, на відпочинку(у межах програми 2 класу);

- уміти звертатися за допомогою ( три моделі поведінки: ”кличу на допомогу”, „виходжу із ситуації”, „негайно рятуюсь сам”);

- знати і щоденно виконувати вправи для фізичного розвитку організму і загартовування.


Основи здоров'я

(За підручником для 2 класу :Бібік Н.М., Бойченко Т.Є., Коваль Н.С. , Манюк О. І.)пЇп

Тема уроку

Сторінка

Дата
Людина та її здоров'я (2 год.)1

Значення здоров'я для людини

8
2

Здоров'я і хвороби. Практична робота. Моделювання поведінки з інфекційними хворими

12Фізична складова здоров'я (7 год.)3

Індивідуальні особливості росту і розвитку учнів. Практична робота. Вимірювання росту і маси тіла

16
4

Розпорядок дня. Ознаки втоми.

19
5

Охайність і особиста гігієна

22
6

Їжа корисна для здоров'я. Народні традиції харчування. Практична робота. Вибір корисної для здоров'я їжі.

27
7

Фізичні вправи і здоров'я.

32
8

Правила загартування. Їх дотримування в різних умовах. Комплекс вправ ранкової гімнастики

34
9

Перевірка знань і вмінь за темою „Фізична складова здоров'я”.


39Соціальна складова здоров'я ( 18 год.)10

Поведінка з рідними, друзями, знайомими, незнайомими. Практична робота. Моделювання ситуації „У шкільному медичному кабінеті”.

40
11

Вибір друзів. Уміння спілкуватися у класі та сім'ї. Гуманне ставлення до людей з різними вадами. Практична робота. Моделювання дружніх стосунків хлопчиків і дівчат

45
12

Поняття про ВІЛ. Убезпечення від ВІЛ

47
13

Права та обов’язки дитини вдома і в школі. Порадники і захисники. Піклування про здоров'я в школі

51
14

Безпечна поведінка вдома. Практична робота. Моделювання ситуацій: „Я вдома сам”, „Несподіваний дзвоник”, „Непрохані гості”.

56
15

Користування телевізором та комп'ютером

61
16

Причини виникнення пожеж, аварій.

65
17

Соціальна складова здоров'я. Тестова перевірка знань.

69
18

Безпека на відпочинку: зимові розваги. Практична робота. Моделювання ситуацій „Безпека на льоду”.

71
19

Небезпечні речовини (отруйні, горючі, легкозаймисті). Практична робота „Дзвінок за телефонами 101,102,103,104”.

75
20

Причини небезпечних ситуацій на дорозі. Екскурсія. Правила пішохідного руху: рух уздовж доріг, безпечний інтервал від транспорту.

79
21

Складові дороги. Безпечний перехід. Практична робота. Дорожня розмітка, види перехресть

82
22

Ситуації можливої небезпеки у школі: сходи, спортивна зала, туалет. Вибір місця для ігор на перервах і в позашкільний час.

84
23

Безпека на відпочинку: Весняні і літні розваги. Небезпека у воді.

88
24

Безпека спілкування з тваринами.

91
25

Безпека у лісі. Отруйні рослини.

96
26

Сонце корисне й шкідливе. Практична робота „Надання першої допомоги при нескладних травмах”..

99
27

Соціальна складова здоров'я. Тестова перевірка знань.

102Психічна і духовна складові здоров'я (6 год.)28

Емоції і здоров’я. Практична робота «Розпізнавання позитивних і негативних емоцій».

104
29

Спілкування. Практична робота «У магазині», «В лікарні», «В бібліотеці».

107
30

Правила етичної поведінки в ігрових ситуаціях. Практична робота

110
31

Корисні і шкідливі звички. Практична робота. Протидії шкідливим звичкам.

112
32

Психічна складова здоров’я

Тестова перевірка знань.116
33

Повторення .Безпека на сонці і біля води.

117
34

Повторення. Ігри. Забави. Комплекс вправ

125
35

Підсумковий урок. Тести, малюнки, ігри, екскурсія на розсуд вчителя.
Людина та її здоров'я (2 год.)

Урок 1
Тема. Значення здоров'я для людини.

Мета. Поглибити знання учнів про значення здоров'я у житті людини, вказати на ознаки здоров'я, виявити, як учні ставляться до свого здоров'я; формувати в них цінне ставлення до здоров'я; розуміння здорового способу життя.

Обладнання: ілюстрації, картини із зображенням тіла людини, лялька, загадки, прислів'я, набори геометричних фігур.

Хід уроку

І. Організація класу до уроку.

Всі за парти ми сідаємо,

До роботи приступаємо.
ІІ. Вступна бесіда , мотивація.

Загадка
Не золото, а найдорожче (життя і здоров'я). 1. Так, діти, здоров'я - це неоціненний скарб. Його потрібно берегти змалку. На уроках курсу „Основи здоров'я” ви навчитеся, що потрібно робити, яких правил дотримуватись ,щоб бути здоровими. Нам у цьому допоможе підручник „Основи здоров'я”

 2. Ознайомлення учнів з підручником „Основи здоров'я” (авт. Н.М.Бібік, Т.Є.Бойченко, Н.С.Коваль, О.І.Манюк).

 3. Читання звернення авторів підручника до учнів (с. 3)

 4. Бесіда:

  • Що є найбільшою цінністю для кожної людини?

  • Про що ми дізнаємось на уроках курсу „Основи здоров'я” ?

  • Хто написав підручник „Основи здоров'я” для 2 класу?

5.Робота в зошитах(с.3).

- Учні розповідають про те, як стати здоровими ( завд. 1).- Зеленим кольором позначають малюнки, на яких діти поводяться правильно, а червоним – на яких поводяться неправильно(завд. 2).
ІІІ. Оголошення , представлення теми та очікуваних результатів уроку.

  • Сьогодні ми поговоримо з вами про значення здоров'я для людини.

  • Як ви думаєте, що значить бути здоровим?

  • Що може робити здорова людина?

  • Яка людина вважається здоровою?

  • Відповісти на ці запитання нам допоможе лялька Маринка.

  • Послухайте вірш „Будова тіла” Н.Карпенко, він про Маринку, а також і про кожного з вас.

Читання вірша про частини тіла( Технологія „мікрофон”).

Познайомтесь, я - дитина,

Хоч маленька, а людина.

Всі частини тіла знаю,

Визначаю й називаю.

Є у мене голова,

І вона творить дива.

Шия голову тримає,

Нахиляє, повертає.

Є у мене 2 руки,

Це мої помічники.

А непосидючі ноги

Прокладають в світ дороги.

Тулуб з’єднує частини,

Є живіт у нас і спина.

І всьому – хребет опора,

Ось така моя будова.


ІV.Надання необхідної інформації. Робота з підручником (с. 6-7). Читання статті, розгляд ілюстрацій, бесіда.

  • Про які органи людського організму ви прочитали у підручнику?

  • Про які з них не згадала поетеса Н.Карпенко у своєму вірші?


V. Інтерактивні вправи.

1) Робота із загадками про частини тіла.

На ніч два віконця

Самі закриваються.

А зі сходом сонця -

Самі відкриваються (Очі)

Двоє лисенят завжди поряд сидять . (Вуха)Між двох вогників я один горбочок . (Ніс)

Двоє слухають, двоє дивляться, а один говорить. (Вуха, очі, язик)Тридцять два брати сидять у темній в’язниці, коли в’язниця відчиняється, то брати не виходять.(Зуби)

Завжди в роті, а не проковтнеш .(Язик)Що за орган такий у людини,

Що, як насос, не стоїть ні хвилини?

Зліва знаходиться він у грудині

І не прожити без нього людині?

Кров безперервно качає уміло

Через всі органи нашого тіла,

Тому мотором звуть недарма,

Хоч невелика у нього вага.

Вдень і вночі стукотить без упину,

Щоб забезпечити киснем людину. (Серце)

Що то за орган такий у людини,Ніби великі мішки із резини,

Що розташовані в нашій грудині,

Їх розділяють на дві половини,

Дихаєш ними завжди, щохвилини ? (Легені)

Горщик розумом багатий, сім дірочок у нім. (Голова)Все життя обганяють одне одного, а обігнати не можуть. (Ноги)

На одному камені дві змії лежить. (Лоб, брови)Не сіють, не садять – саме виростає .(Волосся)

Дві матері по п’ять синів мають, часто їх разом стискають, а імена різні мають. (Руки)П’ять братів – одне ім'я. (Пальці)

Віконця то відчиняються, то зачиняються. (Очі)2). Дидактична гра „Склади чоловічка”( з геометричних фігур)

  • Чи може існувати кожен орган сам по собі?

Фізкультхвилинка

Треба паузу зробити,

Щоб здоров’ячко зміцнити.

Стали, сіли,

Сіли, стали,

Поробили різні вправи.

На сусіда подивились,

Усміхнулись, звеселились,

Нахилились, покрутились

Й до роботи знов взялись.

3)Робота в зошитах (с.4-5).

Завд.1 – Розгляньте малюнки. Розкажіть, що на них зображено.

Завд.2 –Продовжіть речення.

Завд.3- Допишіть речення.

Завд.4 .– Намалюйте квітку. Як ми відчуваємо запах?

Завд.5. –Які органи розміщені у роті?

- Яку роботу виконують зуби?

- Що ми відчуваємо за допомогою язика?

- Допишіть речення.VІ. Підбиття підсумків ,оцінювання результатів уроку.
1. Значення здоров'я для людини.

1) Гра „Продовжіть речення”

. Вчитель:

- З усіх цінностей, які зустрічаються у житті людини, найбільшою є … (міцне здоров'я).

-Кожна людина хоче бути красивою і … ( здоровою )

-Коли людина здорова, вона все може здолати, про все мріяти і досягти …(мети)

- Вона буде щасливою у своєму житті і принесе багато втіхи і радості своїм … (рідним)

- Здоров'я – важлива умова повноцінного…( життя.)

-З давніх-давен в Україні цінували здоров'я. В основі змісту колядок, щедрівок, пісень, новорічних побажань, у вітаннях з днем народження, при зустрічах і прощаннях закладено побажання …(здоров'я).

-Упродовж століть складено безліч казок, приказок, прислів’їв, у яких поціновується …(здоров'я людини).2. Складання прислів’їв.

У здоровому тілі - так і маєш.

Як про здоров'я дбаєш - найдорожчий скарб.

Здоров'я - то чоловік не тужить.

Доки здоров'я служить, здоровий дух.

3.Що означає бути здоровим?


  • Які ознаки здоров'я ви можете назвати? (Висока працездатність, веселий настрій, нормальна температура, добрий апетит, хороший сон, нормальний зріст і вага).

  • Подивіться на Маринку. Чи здорова вона? Чому ви так думаєте?

4. Що потрібно робити, щоб бути здоровим?

Технологія „мікрофон”5. Робота з підручником: учні м читають статтю, переказують її, складають пам’ятку „Бережи здоров'я”, складають розповіді за малюнками на с. 4-5.

ІХ. Підсумок уроку.

Здоров'я – основа всього на світі,

Здоровими бути бажають всі діти.

Для цього потрібно щоденно вмиватись,

Робити зарядку і тепло вдягатись.

Себе гартувати водою і сонцем,

І солодко спати з відкритим віконцем.

І їсти усе, що на стіл подають,

Бо ж страви нам росту і сил додають.
Бережи здоров'я власне,

Поки є на те ще час.

Бо життя таке прекрасне,

І одне воно у нас.Урок 2


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10


База даних захищена авторським правом ©refos.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

увійти | реєстрація
    Головна сторінка


завантажити матеріал