Опис експозиційного матеріалу Номінація: «Виховна робота»Сторінка1/7
Дата конвертації03.12.2016
Розмір2,45 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7
Опис експозиційного матеріалу

 1. Номінація: «Виховна робота»
 1. Автори: Джума Ірина Василівна, практичний психолог загальноосвітньої школи І – ІІІ ступенів № 2,

Ніколаєнко Галина Миколаївна, соціальний педагог загальноосвітньої школи І – ІІІ ступенів № 2,

Атрощенко Світлана Петрівна, заступник директора з навчально-виховної роботи загальноосвітньої школи І – ІІІ ступенів № 2.
 1. Назва роботи: «Творче співробітництво педагогів та батьків у досягненні виховних цілей».
 1. Кількість сторінок: 95 с.
 1. Схвалено на засіданні методичної ради загальноосвітньої школи І – ІІІ ступенів № 2, протокол № 4 від 22.03. 2011р.
 1. Передовий досвід зберігається в методичного кабінеті загальноосвітньої школи І – ІІІ ступенів № 2, т. 2-16-11.
 1. Анотація на досвід:

Зібраний матеріал спрямований на співпрацю, налагодження зв’язків: батьки- діти, батьки - вчителі, вчителі – діти. Взаємодія школи з батьками здійснюється постійно і є невідємною складовою виховної роботи школи. В організації та проведенні батьківських всеобучів беруть участь соціально-психологічна служба та заступник директора з НВР. Даний досвід містить практичні поради батькам щодо виховання своїх дітей. Рекомендовано для використання у практичній діяльності класним керівникам, соціальним педагогам, психологам.
Зміст

1. Вступ 3

2. Творче співробітництво педагогів та батьків у досягненні

виховних цілей 4

3. Список використаних джерел 6

4. Додатки:

4. 1. Довкілля для здоров’я 7

4. 2. Як зберегти здоров`я дитини? 11

4. 3. Культура поведінки підлітка.

Як її виховувати? 25

4. 4. Агресія: причини і наслідки 31

4. 5. Книга в житті людини 44

4. 6. Вплив родинного виховання

на здоров`я дитини 49

4. 7. Взаємодія поколінь у родині. Проблему батьків

та дітей можна розв’язати. Вибір професії – крок у доросле життя. 56

4. 8. Коли ростуть діти 77


ВСТУП

У вихованні органічно зливається суспільне й інтимне.

У цьому злитті, на мій погляд, і

полягає гармонія людського щастя…

Тільки разом з батьками, спільними зусиллями,

вчителі можуть дати дітям велике людське щастя.

В.О. Сухомлинський

Взаємодія школи, сім`ї і громадськості - один з головних принципів організації освіти. Він ґрунтується на спільності інтересів держави, народу, на єдності виховних завдань та ідеалів кожної сім`ї й суспільства в цілому. Педагогічний союз учителя і батьків – це могутня сила виховання.

Організація повноцінної взаємодії педагогів і батьків є сьогодні одним з головних завдань, що стоять перед колективом школи. Оцінка спілкування педагогів і батьків може вчасно звернути увагу адміністрації школи на необхідність проведення корекції, підвищення рівня професійної майстерності вчителів у співробітництві з родиною. Сучасним педагогам у стратегії співпраці з батьками необхідно передбачити проблеми, які є актуальними для окремих вікових груп школярів. Робота з батькаим повинна мати випереджальний характер, готувати батьків до розуміння дітей та їхніх проблем.

Пропаганда педагогічних знань з метою підвищення педагогічної освіти батьків, організація та проведення заходів, спрямованих на опанування батьками педагогічних знань, - це головне завдання школи у роботі з батьками.

Формальні, нецікаві класні та загальношкільні збори, виклики батьків до школи з метою не стільки об`єднати зусилля, скільки полаяти батьків, пригрозити їм – усе це позбавляє їх бажання бувати у школі. Вміння в кожному учневі побачити його «Я», щось позитивне, помітити успіх, довести про це батькам, залучити батьків до загальношкільних справ – усе це сприяє збільшенню авторитету школи.

Велику роль у данному напрямку роботи відіграють співпраця з родиною: залучення батьків до участі у житті школи, узгодженість дій у вихованні дитини, надання кваліфікованої допомоги та підтримки у складних педагогічних та сімейних ситуаціях тощо.Творче співробітництво педагогів та батьків у досягненні виховних цілей

Правильно організовувати та проводити роботу з батьками педагогам допомагають: 1. Заступник директора з виховної роботи складає шкільний план виховної роботи, допомагає у складанні планів роботи класних керівників з даного напряму, здійснює контроль їх виконання; проводить тематичні педагогічні ради, метою яких є підвищення педагогічної майстерності та культури класних керівників, батьківські всеобучі, здійснює профорієнтаційну роботу серед учнів разом з міським центром зайнятості населення.

 2. Психолог допомагає в дослідженні соціального тла родини, визначенні типу родини, дає рекомендації у складанні плану роботи з кожною родиною індивідуально, проводить корекційну роботу з дітьми та їхніми батьками.

 3. Соціальний педагог веде облік і здійснює корекційну роботу з неблагополучними родинами; взаємодіє з міськими організаціями, що працюють у цьому напрямі, - органами опіки та піклування, кімнатою міліції зі справ дитини, службою у справах дітей, центром соціальних служб у справах дітей.

 4. Шкільний бібліотекар підбирає наявну методичну літературу з даного напряму, взаємодіє з міською бібліотекою.

 5. Класні керівники регулярно проводять батьківські збори та застосовують інші форми роботи з батьками.

Основні напрями спільної діяльності педагогів і батьків:

  • Підтримка фізичного здоров'я учнів.

  • Спілкування й формування особистісних орієнтацій учнів: ставлення до життя, людини, культури, що сприяють розумінню загальнолюдських цінностей.

  • Пізнавальна сфера життя учнів (робота з учителями-предметниками) з урахуванням індивідуальних особливостей учнів. Захист не учня, а людини в ньому.

  • Робота з родиною - вплив на виховний потенціал родини; об'єктом уваги є не сама родина, а сімейне виховання. Тут необхідно таке:

   • вивчення сімейної атмосфери, що оточує учня, його стосунків із членами родини;

   • психолого-педагогічна освіта батьків через систему батьківських зборів, консультацій, бесід (додатки);

   • організація спільного проведення вільного часу дітей і батьків;

   • захист інтересів і прав дитини в так званих важких родинах, які потрапили у складні життєві обставини.

Таким чином, школою реалізуються функції батьківської освіти (відомості про виховну концепцію школи, педагогічну позицію класного керівника, про методику виховання, про цілі й задачі особистісного розвитку школярів на даний період, про хід духовного розвитку дитини, про особливості шкільної діяльності учня, про взаємини у класі, про виявлені здібності й поточні успіхи тощо) та корегтуються принципи сімейного виховання - саме тієї сторони, що стосується дитини (мистецтво любити дітей), режиму життя та діяльності дитини, що забезпечують і корекцію особистості батьків.

Список використаних джерел

 1. Павленко О. Сучасна робота класної дами [Текст] // Шкільний світ – 2011. - № 11. – С. 1-6.

 2. Повалій Л. Організація батьківської просвіти з опорою на християнські традиції виховання дітей [Текст] // Шкільний світ. – 2006. – № 23-24.– С. 2-13.

 3. Про типологію сучасного виховання в родині [Текст] // Виховна робота в школі. – 2006. – № 9. – С.48-49.

 4. Процько І. Творча співпраця педагогічного колективу, учнів та батьків [Текст]: матеріали засідання педради // Директор школи. – 2006. – № 23-24. – С.36-46.

 5. Рибальченко І.М. Взаємодія з батьками [Текст] – Х.: вид. група «Основа», 2007. – 208 с.

 6. Робочий щоденник класного керівника [Текст] / упрояд. С. Мельник. – 2-ге вид., стереотипне. – К.: Вид. дім «Шкільний світ»: Вид. Л. Галіцина, 2006. – С. 88 – 94.

 7. Шуліпа Н. Школа і сім’я – грані співробітництва [Текст] // Директор школи. – 2008. – № 46. – С.28-29.Додаток 1

«Довкілля для здоров’я»

Керуючись головним чином розумом, людина перестала прислухатися до своїх інстинктів та інтуіції, тому вони, порівняно з інтелектом, стали слабшими. Сучасна людина неуважна до себе, до свого внутрішнього світу. Вона не шукає відповідей на запитання «Хто я в цьому світі ? Для чого прийшла на Землю?»

Отже, внутрішня дисгармонія людини є головною причиною відсутності гармонії у співіснуванні з суспільством та з природою.

Порушення гармонії у її співіснуванні із суспільством вочевидь виявляється на кожному кроці, наприклад, у непорозуміннях між членами сім’ї та зростанні кількості розлучень. У нашій школі 87 сімей мають статус розлучених, в них 90 дітей. Головною причиною цих явищ є намагання однієї зі сторін привласнити, підкорити собі іншу сторону. Це прагнення набуло найбільш агресивних, жорстоких проявів стосовно дітей.

Сучасне суспільство - техногенне - не може називатися цивілізацією, оскільки досягло певного науково-технічного прогесу та значно відстає за рівнем розвитку внутрішнього світу.

Природа існувала задовго до появи людини, людство ж з’явилось як її складова і може перебувати тільки в такій якості.

Щоби повніше використовувати власні духовні та фізичні резерви, слід не впадати в розпач через тимчасові слабості. Чим більш багата людина фізично й духовно, тим легше і природніше врівноважуються прояви її людської сутності.

У родині діти одержують перші навички здорового способу життя. Але лише здорова не тільки у фізичному , а й у соціально-моральному сенсі родина зможе виростити та виховати здорову в усіх відношеннях людину. В основі родини лежить любов усіх членів родини один до одного. Але є дві особливі людини, які дають початок родині, ростять нас. Це батько й мати - перші зразки мужності жіночності.

Діти та підлітки всмоктують у свою свідомість у першу чергу не наставляння, умовляння чи погрози, а ту атмосферу, яку створюють батьки, спілкуючись між собою та з оточуючими. Якими принципами керується родина, такі з них покладаються в основу ставлення до життя дітей.

Якщо родина веде здоровий спосіб життя, і панує доброзичливе ставлення один до одного, якщо в батьків немає шкідливих звичок і долучаються здорового способу життя.

Як позначити для учнів рамки шкідливих звичок? Чому б не залучати курящих дітей до, які палять "трудової терапії"? Буде цілком закономірно, якщо курці винесуть після уроків сміття або підметуть недокурки. Є підозра, що в багатьох пропаде бажання курити біля школя.

Є закон та адміністративна відповідальність за його порушення.Мова цифр. Згідно з даними моніторингу серед учнів 5-11кл. спостерігається інтенсивне залучення до куріння, особливо дівчат. Серед дітей і молоді курять 49,5%. При цьому на долю дівчат - 40 % загального обігу цигарок, які викурює молодь. Тютюнові вироби діти починають вживати в середньому в 11,5 років, причому дівчатка починають робити це раніше хлопчиків.

Бути здоровим - це природне прагнення людини. Здоров’я означає не відсутність хвороб, а й фізичне, психічне, соціальне благополуччя.

Активна та здорова людина надовго зберігає молодість, продовжуючи творчу діяльність, не дозволяючи "душі лінуватися".РЕКОМЕНДАЦІЇ БАТЬКАМ

ЩОДО АКТИВНОЇ УЧАСТІ В РОЗВИТКУ ДИТИНИ

● Організовуйте спільну діяльність із дитиною.

● Беріть участь у масових спортивних заходах разом з дітьми.

● Створюйте умови для проведення дозвілля з дитиною та її друзями.

● Розповідайте дитині про профілактику шкідливих звичок та їх згубний вплив на організм.

● Розповідайте дитині про себе цікаві історії, які з вами відбувалися у дитинстві.

● Організовуйте вільний час дитини.

● Цікавтесь її друзями, про те, як вона провела день.

● Обговорюйте разом книгу, телевізійну телепередачу.

● Відвідуйте спільно кінотеатр, музей, парк.

● Формуйте поняття про правові обов’язки та відповідальність.

Побажання на прощання

Яка б у вас відповідальна, складна, творча праця не була на роботі, знайте, що вдома на вас чекає така ж відповідальна, така ж складна, така ж тонка робота - виховання власної дитини.Скрізь вас можна замінити іншими працівниками - від сторожа до президента. Справжнього батька ніхто не замінить.

Список інформаційної літератури 1. Буринська Н. Досвід формування екологічної свідомості в учнів [Текст] / Н. Буринська // Біологія і хімія в школі. – 2008. – № 1. – С. 43-44.

 2. Вороніна Л. Взаємодія школи й сім’ї в екологічному вихованні [Текст] / Л. Вороніна // Шкільний світ. – 2005. – № 18-19. – С. 3-25.

 3. Гуз К. Я і Україна. Довкілля – цілісний курс [Текст] / К. Гуз // Початкова школа. – 2004. – № 2. – С. 28-30.

 4. Дідик Л. Довкілля і ми [Текст] / Л. Дідик // Все для вчителя. – 2005. – № 23-24. – С. 46-48.

 5. Єрух О.В. Збережемо красу Землі [Текст] [Екологія] / О.В. Єрух // Позакласний час. – 2004. – № 3-4. – С. 72-74.

 6. Колбаснікова Г.В. До совісті і розуму людського [Текст]: Екологічна експедиція 5-9 кл. / Г.В. Колбаснікова // Все для вчителя. – 2002. – № 21. – С. 63-65.

 7. Котик Л. Ім’я зла і добра одне – людина [Текст]: сценарій театралізованого виступу екологічної бригади / Л. Котик // Шкільний світ. – 2009. – № 34. – С. 20-21.

 8. Куроченко І. Екологами не народжуються – ними стають [Текст] / І. Куроченко // Шкільний світ. – 2005. – № 48. – С. 19-20.

 9. Манякіна Л.П. Лицарі екологічного захисту [Текст]: екологічний турнір / Л.П. Манякіна // Хімія. – 2005. – № 4. – С. 30-31.

 10. Набат [Текст] [Екологія] // Позакласний час. – 2004. – № 3-4. – С. 70-71.

 11. Платонов О.І. Подорож до лісу [Текст]: виховна година / О.І. Платонов // Позакласний час. – 2004. – № 5-6. – Березень. – С. 51-53.

 12. Плукар Г. Виховувати природою, виховувати красою [Текст] / Г. Плукар // Початкова школа. – 2004. – № 1. – С. 1-2.

 13. Рудищін С. Пізнавальні задачі з екології [Текст] / С. Рудищін // Біологія і хімія в школі. – 2008. – № 5-6. – С. 57-59.

 14. Симонян Н.Г. Экологическая акция «Как прекрасен этот мир» [Текст] / Н.Г. Симонян // Біологія. – 2006. – № 32. – С. 32-34.

 15. Степанець П. Екологічне навчання і виховання учнів та його значення [Текст] / П. Степанець // Фізика та астрономія в школі. – 2008. – № 1. – С. 37-40, 55.

 16. Толлиачева Л. Бережи свою планету [Текст]: сценарій уроку-гри екологічних знань / Л. Толлиачева // Шкільний світ. – 2004. – № 13. – С. 16-17.

 17. Усенко О. Використання народних традицій в екологічному вихованні молоді [Текст] / О. Усенко // Шкільна бібліотека. – 2009. – № 7. – С. 70.

 18. Человек есть тайна [Текст]: урок екології // Все для вчителя. – 2002. – № 22. – С. 79-81.

 19. Шелестова Л. Чисте довкілля для Землі [Текст] / Л. Шелестова // Шкільний світ. – 2003. – № 8. – С. 9.Додаток 2


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7


База даних захищена авторським правом ©refos.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

увійти | реєстрація
    Головна сторінка


завантажити матеріал