Опис досвіду роботи вчителя початкових класів Олександропільського нвк солонянського району Дніпропетровської області Ткаченко Ольги Василівни Ольга Василівна Ткаченко вчитель початкових класів Олександропільського нвкСторінка1/2
Дата конвертації08.12.2016
Розмір0,69 Mb.
  1   2
Опис досвіду роботи

вчителя початкових класів

Олександропільського НВК

Солонянського району Дніпропетровської області

Ткаченко Ольги ВасилівниОльга Василівна Ткаченко

вчитель початкових класів Олександропільського НВК.

Спеціаліст 15 розряду.

Старший учитель.

Освіта: середня-спеціальна.

Стаж роботи - 35 років.

Закінчила Дніпропетровське педагогічне училище в 1978 р.

Проблема, над якою працювала протягом багатьох років і продовжую працювати – «Використання проектної технології в інтеграції навчально-виховного процесу в початковій школі з використанням новітніх інтерактивних технологій.»

Та проблема, над якою почала працювати: «Технологія критичного мислення та технологія створення ситуації успіху у навчанні і вихованні молодшого школяра.»

Тому, поєднавши їх в одну проблему, вона звучатиме так : «Використання технологій «Створення ситуації успіху», «Критичного мислення» і елементів проектної технології в інтеграції навчально-виховного процесу у початковій школі.»

Педагогічне кредо: «Люби. Вір. Поважай. Розумій.»

Творче кредо: «Плекаймо людину…»

Життєве кредо: «Важливо у житті терпіння мати, роботі й дітям серце віддавати. Два цих поняття завжди поруч йдуть – терпіння й труд в душі моїй живуть!»

Я, Ольга Василівна Ткаченко, вчитель початкових класів Олександропільського НВК, спеціаліст 15 розряду, старший учитель, освіта: середня-спеціальна. Стаж роботи - 35 років. В Олександропільському НВК працюю із 1980 року. Закінчила Дніпропетровське педагогічне училище в 1978 р.

Проблема, над якою працюю – «Використання технологій «Створення ситуації успіху», «Критичного мислення» і елементів проектної технології в інтеграції навчально-виховного процесу у початковій школі.»

Намагаюся у роботі проявити талант, творчість вчителя. Мені притаманна особистісно усвідомлена свобода організації педагогічної діяльності не за наказом, а за внутрішнім бажанням і мотивом. Умію брати на себе відповідальність у виявленні і вирішенні важливих педагогічних проблем, володію здатністю обігнати себе вчорашню, заглянути в майбутнє, відшукати нові творчі повороти і педагогічні знахідки. Бачу дитину не тільки такою, якою вона є, а й якою може стати за сприятливих для її розвитку умов, вмію вселити в кожну дитину віру у власні сили.

Виховую навички спілкування та співробітництва для того, щоб навчити маленького школяра вчитися. Своїм завданням вважаю не “донести” , “пояснити” і “показати” учням, а організувати спільний пошук розв’язання завдання, вирішення проблеми.

На уроках намагаюся використовувати нестандартні форми організації навчання, інтерактивні, інноваційні технології, щоб кожен урок перетворився на урок-мислення, урок-спілкування, урок-діалог, урок-пошук, урок-творчість і т. д.

Все частіше впроваджую педагогічну технологію «Створення ситуації успіху», щоб учень почувався в школі добре, щоб був упевнений у тому, що він «не гірший за інших». Прийоми цієї технології дають можливість досягти більшої результативності у роботі на уроках.

За основу спілкування завжди беру доброзичливість і щирість, принциповість і відповідальність, бо саме від цього залежить чи стане педагог для дитини близькою людиною.

Намагаюся встановити з дітьми гарні, доброзичливі стосунки, створити колектив, спрямувати процес навчання так, щоб дітям було цікаво вчитися самостійно набувати знання і радіти своїм відкриттям.Провідна ідея системи роботи:

Серед важливих педагогічних проблем, які поставила перед собою - використання альтернативних форм організації навчання молодших школярів. Однією з провідних тенденцій є проектна діяльність в інтеграції змісту освіти, процесу становлення цілісності, збереження єдності необхідної складової початкової школи, забезпечую оптимальні умови для розвитку творчої, автентичної особистості.

Мої проекти на інтегрованих уроках – це один із тих шляхів удосконалення навчально виховного процесу, який підвищує інтерес учнів до матеріалу, активізує діяльність на уроках, прищеплює любов до навчання.

Я завжди пам’ятаю про те, що вчитель - то є новатор, що для вирішення проблем інтеграції важливий професійний розвиток і подальше його вдосконалення, організаційна та педагогічна культура, особистісні якості, цінності та педагогічна компетентність, які намагаюся впродовж всієї педагогічної діяльності удосконалювати, поповнювати новизною, використовувати нові інтерактивні інноваційні технології.За час роботи показала, що маю високі професійно-фахову компетентність, творчий потенціал, професійно-особистісні якості вчителя.

Пріоритетними напрямками навчально-виховної діяльності є:

 • Удосконалення навчально-виховного процесу;

 • Спрямованість на реалізацію принципів індивідуалізації та особистісної орієнтованості;

 • Активізація діяльності учнів на уроці;

 • Підвищення інтересу учнів до матеріалу;

 • Прищеплення любові до навчання, бажання вчитися, бути в постійному пошуку;

 • зміцнення і поглиблення знань, розширення кругозору, виховання естетичних смаків;

 • Стимулювання інтересів учнів до певних проблем, практичного застосування надбаних знань;

 • Вирішення проблеми застосування знань у практичній діяльності;

 • Всебічний розвиток кожного школяра;

 • Реалізація принципу доступності у навчанні, проблемності зв’язку з життям, раціонального використання часу;

 • Розвиток рівня самостійності, мови, письмових і графічних умінь, навичок колективної, самостійної роботи, та роботи в парах, групах, індивідуально та ін.

 • Розвиток пізнавальних навичок учнів;

 • Формування вміння самостійно конструювати свої знання;

 • Формування вміння орієнтуватися в інформаційному просторі;

 • Активний розвиток критичного мислення, сфери комунікації тощо.

Поставлені задачі реалізовую через впровадження елементів проектної технології, технології критичного мислення та технології створення ситуації успіху на інтегрованих уроках з використанням інноваційних форм і методів навчання.

Ефективність у роботі досягаю шляхом застосування технології проектів, критичного мислення, створення ситуації успіху, інтеграції навчально-виховного процесу з використанням наступних форм роботи на уроці:

 • Обговорення проблеми в загальному колі;

 • «Навчаючи – вчуся», «Кожен навчає кожного»:

 • Кооперативне навчання( об’єднання в гомогенні і гетерогенні групи);

 • Робота в малих групах (синтез думок);

 • «Два – чотири – всі разом»;

 • Навчання у грі;

 • Розігрування ситуації за ролями;

 • Рольова гра;

 • Програвання сценки;

 • Драматизація;

 • Алгоритм прийому «Прямуй за нами»;

 • Спільна робота над проектом «Вчитель – батьки – діти»;

 • «Мікрофон»;

 • Робота в парах «Думати, працювати в парі, обмінюватися думками»;

 • Використання сукупності дослідницьких, пошукових, творчих методів, прийомів, засобів.

 • До всього цього не відкидаю і традиційні – вікторини, диктанти, контрольні роботи, тести та ін.

Маючи великий стаж і досвід роботи, не зупиняюсь на досягнутому, враховуючи вимоги часу, зміни в освіті, її модернізації, не перестаю вчитися, поповнювати професійно-фахові знання і вміння, вивчаю державні та нормативно-правові документи про освіту та керуюся ними в роботі:

 • Конституція України;

 • Національна доктрина розвитку освіти України;

 • Концепція середньої загальноосвітньої національної школи України;

 • Закон України «Про загальну середню освіту»;

 • Закон про всеобуч;

 • Закон про фізичне виховання у середній загальноосвітній школі;

 • Положення про фізичне виховання. Наказ МНО України «Про систему організації фізично оздоровчої роботи в дошкільних, загальноосвітніх та профтехнічних навчальних закладах»;

 • Положення про загальноосвітній навчальний заклад;

 • Державні стандарти початкової загальної освіти;

 • Типові навчальні плани початкової школи (базовий);

 • Програма ;

 • Календарне планування уроків у 1 -4 класах;

 • Положення про класного керівника і зміни до нього;

 • Методичні рекомендації щодо виконання єдиних вимог усного і писемного мовлення.

 • Система контролю та критерії оцінювання навчальних досягнень учнів початкової школи.

 • Підручники.

 • Та ін.

Постійно поглиблюю знання з теорії та історії розвитку початкової освіти, стежу за інноваційними напрямками її розвитку. Користуюся в роботі елементами класичних педагогічних систем (Ушинський, Макаренко, Сухомлинський, Амонашвілі, Савченко) систем розвиваючого навчання (Ельконіна – Давидова, Тарасова. Пушкарьової), альтернативних систем (Марії Монтессорі).

Знайомлюсь із інноваційними напрямками розвитку освіти, новими технологіями навчання і виховання, розумно впроваджую в педагогічну діяльність, зокрема – проектну та частково або елементи інших технологій.

Дотримуюсь виконання програмного змісту навчальних предметів початкової школи. За період роботи в школі програми зазнавали зміни 4 рази, удосконалювалися, модернізовувалися. Сучасному учителеві треба володіти неабиякою майстерністю, щоб при сучасному розвитку суспільства його технологізації діти хотіли вчитися, знали і вміли застосовувати свої знання, щоб ці знання були глибокими і якісними.

Добре знаючи вікові особливості дітей молодшого шкільного віку намагаюся в роботі використовувати усі методи викладання з використанням джерел передачі сприйняття - словесні, наочні. практичні: • інформаційно-повідомлюючий;

 • пояснювальний;

 • стимулюючий;

 • спонукаючий,

 • інструктивний.

Відповідно і методи по логіці викладу матеріалу:

 • індуктивний (від простого до складного);

 • дедуктивний (від правила до практики).

Неодмінно використовую і інтерактивні технології в роботі.

Користуюся і монологічними, демонстративними, діалогічними, евристичними, пошуковими, алгоритмічними. програмовими методами навчання.Методи роботи учнів на уроках рідше репродуктивні, частіше реконструктивні, частково-пошукові, пошукові, творчі.

Для досягнення кращих результатів вміло користуюся різними засобами навчання: - об’єкти навколишнього середовища, наочність, підручники, роздатковим дидактичний матеріал, додаткова література, технічні засоби навчання (телебачення, відео, стерео, магнітофон), рідше комп’ютер, медіатеки .

Організовую роботу з дітьми, використовуючи різні форми діяльності учнів: фронтальні, групові, індивідуальні . При цьому урізноманітнюю групові форми: парними, ланковими, бригадними, кооперативно-груповими, диференційовано-груповими, тобто створюю гомогенні та гетерогенні групи за рівнем знань. Індивідуалізована форма – спеціальні завдання.

Керуюся у роботі принципами:


 • науковості;

 • доступності;

 • наочності;

 • проблемності;

 • самостійності й активності;

 • систематичності і послідовності;

 • індивідуальних особливостей;

 • диференціації;

 • інтеграції;

 • свідомості й стійкості засвоєння знань;

 • зв'язок із сучасним життям;

 • єдність мети (дидактичної, навчальної, виховної, здоров’язберігаючої.)

У роботі з молодшим школярем добре знаю його психологію, вікові особливості, але постійно поповнюю знання з психології, фізіології.

При організації навчально-виховного процесу дотримуюся санітарно-гігієнічних, валеологічних, екологічних вимог.

Намагаюся як ніяк глибше проявити свій творчий потенціал у роботі з дітьми, у співпраці з колегами, батьками. Маю творчу активність і спрямованість, критично аналізую свою і учнівську навчальну діяльність, порівнюю, зіставляю, визначаю основне, істотне, синтезую і узагальнюю, абстрагую, намагаюся мислити конструктивно, продукую оригінальні, інноваційні ідеї, можу сформулювати проблему, розвиваю асоціативне мислення. Проявляю уміння використовувати професійно-фахові знання в нових ситуаціях, створювати їх. Спрямовую творчу педагогічну діяльність на формування освіченої, вихованої, розвиненої особистості учня, на формування соціально активної особистості. Для цього вивчаю і вже володію технологіями творчої педагогічної діяльності.

Не можу уявити собе без професійно-особистісних якостей: без любові до дітей, доброти і чуйності, толерантності, доброзичливості, відсутності користолюбства, цілеспрямованості, рис лідера, відсутності честолюбства, уважності, організованості, дисциплінованості та інших позитивних якостей. Бо в школі працюю все своє свідоме життя, маю притаманні всі ці риси.

Дуже уважно складаю тематичне і поурочне планування, планування роботи з батьками, володію змістом нових програм і підручників, використовую сучасні методи та технології навчання, різноманітні форми роботи на уроці, мотиваційні чинники навчання, враховую зв’язки у рамках предмета, часто інтегрую матеріал різних предметів, що спонукало мене скласти календарний план інтегрованих уроків у початковій школі, веду систематичний контроль рівня навчання учнів, домашні завдання частіше різнорівневі, завжди маю зворотний зв'язок з учнями як на уроках так і в повсякденній праці, з ними в мене діловий, доброзичливий стиль взаємин.

Являюся активним членом методоб’єднання вчителів початкових класів, творчої групи, співпрацюю з колегами, учнями, батьками. Для підвищення майстерності постійно користуюся фаховою, методичною літературою. Поновлюю і поповнюю знання щодня, підвищую свій фаховий рівень в Дніпропетровському інституті післядипломної педагогічної освіти. Багато в чому мала допомогу від районного методичного кабінету. Використовую передовий педагогічний досвід в своїй практиці. Беру участь у реалізації науково-методичної проблеми педколективу. Маю визначену та сформульовану особисту науково-методичну проблему. Постійно працюю над підвищенням свого самоосвітнього рівня. Маю узагальнений особистий досвід, який вивчався районним відділом освіти, досвід роботи з інтеграції навчально-виховного процесу в початковій школі занесений у каталог «Освіта Дніпропетровщини».

Щороку беру активну участь у районних виставках, конкурсах, ярмарках педагогічних надбань, технологій, дидактичного матеріалу. Розробила:

- Брошуру «Використання проектної технології у інтеграції

навчально - виховного процесу в початковій школі»,та її презентацію;

- Календарне планування інтегрованих уроків у початкових класах.

- Брошуру «Інтерактивні технології в роботі над проектами

на інтегрованих уроках.».

Рівень навченості учнів становить:


 • Читання – 89,2 %;

 • Українська мова – 72,0 %;

 • Математика – 68,4 %;

Середній бал навченості класу становить – 9,02 бала.

Працюю над поліпшенням матеріальної бази кабінету:

- поповнення дидактичним і роздатковим матеріалом,

- озеленення кабінету,

- переобладнання стендового матеріалу,

- організація поточних ремонтів та ін.

Такими своїми напрацюваннями можу поділитися з колегами:

- календарним плануванням інтегрованих уроків у початкових класах;

- розробками проектів для роботи в початкових класах з учнями і в роботі з батьками,

- конспектами інтегрованих уроків з використанням проектної та ін. технологій.Активно продовжую вивчення та впровадження в діяльність передового педа­гогічного досвіду:

- О. С. Коляда, вчитель-методист спеціалізованої ЗШ № 322 м. Києва «Проектні дні у початковій школі»;

- Л. П. Маліновська, вчитель поч.. кл. Першотравенської СЗШ «Творчі проекти»,

- І. А. Семенова, вчитель вищої категорії Дніпровської СЗБШ «Дидактично-динамічні паузи»,

- О. В. Вербицька, вчитель гімназії № 1 м. Києва «Інтерактивні методи навчання предметів природничого циклу»,

- С. С. Толок, учитель-методист фіз-ри ЗНЗ №58 м. Севастополя «Інноваційні уроки з фіз-ри у початкових класах»,

- В. І. Давиденко, вчителька Вишенської ЗОШ, «Інтерактивні прийоми навчання в початкових класах»,

- Н. Д. Гордуз, учителька ЗОШ №9 м. Ужгорода «Нестандартні форми навчання молодших школярів»,

- елементи передового педагогічного досвіду багатьох вчителів Дніпропетровщини та ін.

Доповнюю його своїми власними надбаннями у педагогічній діяльності.Я - класний керівник

Класний керівник: Ткаченко Ольга Василівна,

вчитель початкових класів,

старший вчитель.

Проектна технологія, технологія родинного виховання та технологія педагогізації батьків у формуванні класу – родини.

« Виховання за своєю суттю – це керівництво індивідуальним становленням людської особистості…, виховувати – це проектувати поступове становлення якостей майбутньої особистості і керувати здійсненням накреслених проектів» (Г. Костюк)

І етап – проектування системи, діагностичне дослідження внутрішнього світу учнів, їхніх родинних стосунків, міжособистісних взаємин, пошук технологій виховання.

Каталог: avatar
avatar -> Додаток №1 Орієнтовні форми і зміст виховної діяльності
avatar -> Уроки християнської етики у 4 класі за новою програмою
avatar -> Урок читання у 2 кл Вчитель Полякова Тетяна Вікторівна, стаж роботи 17 років Тема. Як посолиш так і їстимеш. Матеріал уроку. Українська народна казка «Лисиця та журавель». Мета
avatar -> Уроки основ християнської етики у 2 класі за новою програмою
avatar -> Програма для загальноосвітніх навчальних закладів
avatar -> Календарно-тематичне планування уроків християнської етики у 1 класі
avatar -> Ознайомлення з дією ділення. Знак ділення
avatar -> Абажей Наталія Михайлівна Спеціальність вчителька початкових класів Освіта вища, кдпу стаж педагогічної роботи 17 років Категорія вища Дата проведення 20. 02. 2013р. Відкритий урок
avatar -> Уроки основ християнської етики у 3 класі за новою програмою
avatar -> Урок природознавства в 5 класі з теми: «Сонячна система»


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2


База даних захищена авторським правом ©refos.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

увійти | реєстрація
    Головна сторінка


завантажити матеріал