Образотворче мистецтво


Учень 3-го класу на кінець навчального рокуСторінка3/3
Дата конвертації03.12.2016
Розмір0,59 Mb.
1   2   3

Учень 3-го класу на кінець навчального року


знає:
 • особливості основних геометричних фігур і форм (коло – куля – півкуля, квадрат – куб – призма, прямокутник – призма – циліндр, трикутник – піраміда – конус);


 • назви 2-3 фарб одного кольору за світлотою й за теплохолодністю;

 • план у пейзажі (ближній, дальній);

 • явища передачі на площині найпростішої плановості та глибини простору (зорове зменшення віддалених предметів, часткове загороджування дальніх предметів ближніми);

має уявлення про:

 • архітектурні форми, призначення, конструкцію, забарвлення, характер пропорцій будівель, зв’язок архітектури з природою;

 • особливості та естетичну різноманітність пейзажів;

 • виражальні можливості кольору з метою передачі настрою і стану зображуваного (радість, журба, тривога, спокій тощо);

 • будову кінцівок людини (кисть, передпліччя, плече, стопа, гомілка, стегно, лікоть, коліно);

 • способи передачі в об’ємі пропорцій фігури тварин, птахів, людини;

 • способи виготовлення традиційного керамічного посуду в Україні;

 • про звичаї, обряди українського народу та втілення народних мотивів у декоративно-прикладному мистецтві;

уміє:

 • під керівництвом учителя аналізувати особливості наочно сприйнятого матеріалу (або структуру візерунка), порівнювати складові частини за формою, розміром, забарвленням, орієнтуватися в завданні, визначати етапи виконання художньо-образотворчих завдань на площині та в об’єму, здійснювати контроль за власними практичними діями;

 • відтворювати у зображенні на площині та в об’ємі особливості будови та зовнішнього виду дерев, птахів, тварин, людини;

 • передавати зміни розмірів предметів залежно від розміщення їх у просторі;

 • під час зображення предметів симетричної форми застосовувати осьову лінію;

 • складати і виконувати візерунок, орнамент, свідомо застосовувати ритм і симетрію, декоративну виразність кольору;

 • змішувати фарби на палітрі, досягаючи необхідних відтінків кольору шляхом розбілу чи затемнення;

 • наносити фарбу на малюнок без натиску щільним мазком всією ворсою пензля, дрібні деталі розфарбовувати кінчиком пензля;

 • на початковому рівні виконувати малюнок у теплих чи холодних кольорах з метою передачі настрою і стану зображуваного;

 • аналізувати свої роботи, й роботи інших учнів, відмічати в них позитивні якості й недоліки;

 • за допомогою вчителя встановлювати у художніх творах логічні зв’язки між зображеними явищами й об’єктами, визначати зміст та основні виражальні засоби;

 • посильно висловлювати свої відчуття та естетичні переживання, застосовуючи термінологію візуального мистецтва, мотивувати особистісне ставлення до художнього твору декількома істотними ознаками;

 • бережливо ставитися до творів і виробів українського образотворчого мистецтва.

4 клас

35 годин (1 година на тиждень)

ПорК-сть год.

Зміст навчального матеріалу

Навчальні досягнення учнів

Спрямованість корекційно-розвиткової роботи та очікувані результати

1.

-

Основи образотворчого мистецтва

-

Образотворчі засоби. Точка. Штрих. Лінія. Види й типи ліній, їх виражальні можливості.

Колір як засіб художньої виразності. Розрізнення кольорів за світлотою, за теплохолодністю. Основні закони колірної гармонії.

Використання кольору для передачі своїх емоцій, певного стану, ставлення, настрою в різних видах художньої діяльності.

Форма. Силует. Частина і ціле. Пропорції. Конструкція.

Основні закономірності побудови реальної форми предметів.


Статичний та динамічний стан предмету чи явища. Стилізація.

Простір. Основні способи передачі на площині глибини та плановості простору. Елементарні закони лінійної та повітряної перспектив.

Елементи світлотіні. Елементарні правила зображення об’ємних предметів на площині.

Композиція. Композиційний центр. Рівномірне розташування об’єктів, розміщення головного та другорядного на площині. Ритм. Симетрія і асиметрія. Масштаб.

Матеріально-технічні засоби:

 • білий папір різного формату (А4, А3, А2) та різної щільності;

 • дошка настінна для малювання крейдою, магнітна дошка;

 • індивідуальні дошки для малювання;

 • “куток творчості”(на стіну прикріплюється лист цупкого паперу (можна використати шматок шпалер), на якому учні мають змогу самостійно малювати олівцями, фломастерами, маркерами тощо або виконувати колективні роботи під керівництвом вчителя);

 • набори кольорового тонкого паперу і картону, ножиці, клей;

 • набори білої та кольорової крейди;

 • набори кольорових олівців (12 шт.), фломастерів, маркерів;

 • набори пензликів різної ширини та діаметру;

 • склянки для пензликів, гуашеві та акварельні фарби, палітра;

 • пластилін, глина, стеки;

 • репродукції творів візуального мистецтва;

 • ілюстрації до літературних творів;

 • твори декоративно-прикладного мистецтва;


 • таблиці, плакати, листівки, фотографії, іграшки, моделі, муляжі, природний матеріал і т.ін.

(Протягом року)

Учень:

 • називає проміжні кольори типу “жовто-зелений”, пояснює способи їх одержання;

 • на наочному прикладі показує залежність зображення об’ємної форми від передачі явищ світла і тіні, визначає ґрадації світлотіні (світло, власну тінь, півтінь, рефлекс, падаючу тінь);

 • за запитаннями вчителя характеризує образотворчі засоби (форма, композиційне рішення, просторові відношення, колір тощо), застосовуючи термінологію візуального мистецтва;

 • визначає в зображенні виражальні засоби передачі настрою, колориту;

 • орієнтується в завданні, визначає етапи виконання художньо-образотворчих завдань на площині та в об’єму, контролює власні практичні дії;

 • самостійно вибирає кращій варіант композиції малюнка або аплікації із застосуванням певних виражальних засобів;

 • підбирає кольори у певній гамі відповідно до попереднього задуму;

 • вільно змішує фарби на палітрі, досягаючи необхідних відтінків кольору шляхом 1) додавання теплих або холодних фарб, 2) розбілу чи затемнення;

 • аналізує свої роботи й роботи інших учнів, мотивує свої судження логічними аргументами.
Розвиток аналітико-синтетичного сприймання на основі визначення й узагальнення головних ознак зображуваних предметів, диференціації їх із несуттєвими.

Формування почуття пропорційності в зображеннях предметів.

Розвиток зорової пам’яті, зосередженості й стійкості уваги.

Збагачення уявлень про виражальні можливості кольору на основі розвитку вміння використовувати колір для передавання своїх емоцій, певного стану, ставлення, настрою в різних видах художньої діяльності.

Розвиток наочно-образного та словесно-логічного мислення на основі аналізу, синтезу, порівняння, виділення та узагальнення істотних ознак об’єкта, встановлення логічних зв'язків, порівняння результатів образотворчої діяльності з натурою або зразком.

Розвиток інтелектуальних, емоційно-чуттєвих та ціннісних компонентів свідомості з метою виховання в учнів морально-естетичних якостей.

Розвиток композиційних навичок на основі знаходження різних варіантів композиційного вирішення визначеної мети, самостійного вибору формату, встановлення логічних зв’язків між елементами, виділення головного в композиції.

Розвиток самостійності виконання художньо-образотворчих завдань.

Розвиток комунікативної функції мовлення (розвиток діалогічного мовлення з використанням мовленнєвих і немовленнєвих засобів комунікації, розвиток монологічного мовлення – аналіз зразка, розповідь про етапи виконання художньо-образотворчих завдань тощо).

Відпрацювання естетичного ставлення до образотворчого мистецтва.

Розвиток особистісних якостей: працелюбності, охайності, вміння працювати в колективі.


2.

32

Образотворча діяльність
9
Декоративне малювання та декоративно-прикладна діяльність

Орієнтовна тематика

Малювання візерунка з рослинних елементів у колі “Настінна таріль”.

Виконання витинанки складної форми.

Брусковий шрифт. Створення плакату або вітальної листівки до свята із використанням невеликого тексту (вірш, проза).

Виготовлення різдвяної маски, розпис маски фарбами; виготовлення ялинкових прикрас.

Виконання декоративних композицій:

Малювання композиції “Казкові квіти Петриківки”.

Малювання декоративної композиції “Ходить півник у садку і співає: “Ку-ку-рі-ку”.

Малювання декоративної композиції “Українська хата”.Аплікація з кольорового паперу та з природних форм:

“Казкові тварини”.

“Квіти і метелики”; “Квіти у вазі”.


Учень:

 • за допомогою вчителя визначає деякі етнографічні відмінності декоративно-прикладного мистецтва, українського національного костюма;

 • розміщує орнамент чи візерунок відповідно до форми і призначення виробу;

 • застосовує прийоми стилізації в процесі переробки реальних форм у декоративні, прийоми виконання елементарних шрифтових робіт;

 • володіє елементами техніки Петриківського розпису (“гребінчик”, “зернятко”, “горішок”).

 • в аплікації відтворює силуетні зображення шляхом складання, прорізування та вирізування по контуру і на око;

 • самостійно підбирає гармонійні поєднання кольорів.

Розвиток уявлень про:

 • етнографічні відмінності декоративно-прикладного мистецтва, українського національного костюма;

 • відповідність і врівноваженість зображення та шрифтової частини у декоративно-графічних роботах.

Поглиблення понять про залежність форми і декоративного оздоблення предметів від призначення і матеріалів, з яких вони виготовлені.

Активізація знань про декоративно-прикладне мистецтво з метою використання власного досвіду.

Розвиток живописних навичок способом примокування під час розпису композиції пензлем (техніка Петриківського розпису).

Відпрацювання композиційних навичок у процесі виконання декоративних робіт.

Розвиток естетичного ставлення до виробів декоративно-прикладного мистецтва, народних звичаїв та обрядів.

7

Малювання з натури

Орієнтовна тематика

“Які бувають дерева?” Малювання з натури дерев різної породи.

Малювання з натури портрету людини.

Зарисовки фігури людини у русі.

Малювання з натури посуду (два-три предмети, різних за величиною і формою). Малювання з натури предметів циліндричної форми, розташованих нижче рівня зору (кухоль, каструля, глечик).

“Хатка для гномів”. Малювання з натури іграшкового будиночка.

Малювання з натури шпаківні.

Малювання з натури птахів і тварин, зроблених із природного матеріалу.Учень:

 • у певній послідовності аналізує основні особливості наочно сприйнятого матеріалу (загальна характеристика: призначення, матеріал, естетична оцінка; із яких частин складається; яка частина є основною; форма основної та другорядних частин; будова предмета, розташування складових; забарвлення кожної частини);

 • під керівництвом учителя пояснює перспективні зміни предметів при переміщенні точки зору , кута зору;

 • визначає особливості будови та зовнішнього вигляду дерев, птахів, тварин, людини;

 • пояснює етапи роботи над малюнком;

 • передає в малюнку особливості зовнішніх ознак, настрій людини;

 • під час зображення предметів об’ємної форми передає об’єм за допомогою світла, власної тіні, півтіні, рефлексу, падаючої тіні, застосовує різні способи штрихування (навскіс, за формою), тримаючи олівець плиском;

 • розфарбовуючи зображення, застосовує плавні переходи і тонові контрасти.

Розвиток свідомості, точності, узгодженості рухів руки під час виконання художньо-образотворчих завдань.

Удосконалення вміння визначати особливості конструкції.

Поглиблення уявлень про композиційне рішення зображення, елементи лінійної перспективи, світлотінь.

Розвиток інтелектуальних операцій на основі попереднього осмислення особливостей наочно сприйнятого об'єкта натури і кінцевого результату майбутньої роботи, розуміння різного роду інструкцій, планування образотворчої діяльності, здійснення контролю за своєю роботою.

Розвиток правильності і свідомості графічних й живописних навичок.

Відпрацювання вмінь адекватно оцінювати результати образотворчої діяльності, мотивувати оцінку істотними ознаками.

Розвиток стійкого позитивного ставлення до малювання з натури.

12
Тематичне малювання

Орієнтовна тематика

Малювання тематичних композицій:

“Спогади про літо";

“Тихесенький вечір на землю спадає”;

“Пейзаж за вікном”, “Осінній ліс”, Осінь у степу”, “Осінь у горах”;.

“Біліє парус одинокий”, “Кораблі в морі”;

“Рідна вулиця”, “Дім, в якому я живу”;

“Веселі зимові ігри дітей” (малювання людини в русі);

“Новорічний карнавал”, “Колядники”;

“Мама в інтер’єрі”;

“Сів шпак на шпаківню, заспівав пісню півню”, “Розцвітайся, вишневий садочку!”.

“Добрі й злі казкові герої”.

Виконання ілюстрацій:


 • за мотивами української народної казки “Снігуронька”;

до оповідання (або казки) за власним вибором.

Учень:

 • пояснює різноманітність пейзажів та їх особливості у різні пори року,

 • за допомогою вчителя пояснює основні положення лінійної та повітряної перспектив, залежність забарвлення предметів від зміни кольорового оточення (наочно);

 • описує зміст майбутньої композиції, визначає її настрій;

 • описує будову та зовнішній вигляд дерев, птахів, тварин, людини;

 • за допомогою вчителя створює певний за характером образ за пам’яттю, за уявою, фантазією;

 • передає в малюнку смислові зв’язки між предметами та об’єктами;

 • визначає й посильно відтворює просторові відношення (розміщенням близьких об’єктів нижче, дальніх – вище, із загороджуванням дальніх об’єктів ближніми), ілюзорні зміни розмірів предметів залежно від розміщення їх у просторі;

 • під час забарвлення застосовує плавні переходи і тонові контрасти.

Розвиток аналітико-синтетичного сприймання на основі розвитку уміння спостерігати, аналізувати, порівнювати перетворення статичного стану предмета чи явища в динамічний.

Корекція просторового орієнтування на площині аркуша паперу на основі відпрацювання вмінь розташовувати предмети у закритому й відкритому просторі.

Розвиток емоційно-образної пам’яті на основі відтворення художнього матеріалу за власним задумом.

Розвиток творчої уяви.

Удосконалення понять про основні положення лінійної та повітряної перспектив.

Закріплення понять про гармонійне заповнення площини аркуша елементами зображення.

Розвиток мислення на основі удосконалення вмінь виділяти в малюнку головне (сюжетно-композиційний центр), встановлювати логічні зв’язки, виявляти асоціативні зв’язки, порівнювати сюжет із знайомими життєвими явищами, здійснювати контроль за власною образотворчою діяльністю відповідно до засвоєних структур побудови малюнка за темою, мотивовано аргументувати власне естетичне ставлення.

Удосконалення вмінь за пам'яттю та за уявою передавати в малюнку настрій, стан зображуваного за допомогою кольору й застосування правил композиції, самостійно передавати свої враження від раніше побаченого.

Посилення позитивного ставлення до тематичного малювання.

4

Ліплення

Орієнтовна тематика

Ліплення об’ємного образу людини в русі.

Ліплення композиції на тему “Веселі зимові ігри”.

Ліплення іграшкового коника на основі спостережень творів декоративно-прикладного мистецтва.

Ліплення кількафігурної композиції “Моя сім’я”.


Учень:

 • за допомогою мовлення формулює задум перед виконанням роботи, виділяє в задумі головне;

 • самостійно аналізує будову об’ємного виробу, форму, розмір, елементарні пропорції, забарвлення;

 • передає в об’ємі фігуру людини у русі;

 • відтворює образи людей через особливості їх зовнішніх ознак, одягу;

 • наводить наочні приклади виразності форм декоративних виробів.

Розвиток тактильних відчуттів, дрібних м’язів кисті руки, пальців на основі удосконалення навичок роботи з пластиліном.

Відпрацювання композиційних навичок у процесі ліплення.

Посилення позитивної мотивації художньо-творчої діяльності.

Розвиток мисленнєвих операцій аналізу, синтезу, порівняння, узагальнення, встановлення логічних зв’язків, планування.

Поглиблення знань про способи передачі в об’ємі пропорцій фігури людини, тварин (у статиці й у русі).

Розвиток зв’язного усного мовлення на основі удосконалення умінь аналізувати художній матеріал, описувати задум, самостійно здійснювати мовленнєвий звіт про результат.3.

3

Сприймання візуального мистецтва та навколишньої дійсності
3
Бесіди з образотворчого мистецтва

Орієнтовна тематика

Аналіз творів і виробів візуального мистецтва до навчальних тем.


Бесіда “Українські мотиви”. Орієнтовні твори: Г.Світлицький “Хата в місячну ніч”, М.Бурачек “Хата опівдні. Спека”, П.О.Левченко “Біла хата”, В.Орловський “Хати в літній день”.


Бесіда “Народна глиняна іграшка” (косівська, васильківська, опішнянська іграшки).

Бесіда “Традиційний вид українського декоративно-прикладного мистецтва – Петриківський розпис”. Орієнтовні твори: В.Гуз “Таріль, баклага”, В.Глущенко “Півень у квітах”.

Бесіда “Казковий жанр образотворчого мистецтва”. Орієнтовні твори: В.Васнецов “Альонушка”, “Килим-літак”, М.Примаченко “Котячий цар”, М.Врубель “Царівна-лебідь”.


Бесіда “Колір у творах живопису”. Орієнтовні твори: К.Білокур “Квіти”, Польові квіти”, О.Кульчицька “Соняшники”, А.Петрицький “Квіти”, М.Тимченко “Півонії в квітах”.


Бесіда “Особливості зображення людей у творах візуального мистецтва”. Аналіз творів: скульптура, ілюстрації, зразки декоративно-прикладного мистецтва, репродукції творів видатних майстрів живопису.

Учень:

 • за допомогою вчителя визначає характерні ознаки кожного виду мистецтва і відмінності між ними;

 • називає та класифікує твори живопису за тематичним змістом (пейзаж, натюрморт, портрет, історичний, побутовий, казковий жанр);

 • на конкретних прикладах пояснює роль виражальних засобів у створенні художнього образу (певного стану, настрою, характеру тощо);

 • за допомогою вчителя встановлює мотивовані логічні зв’язки між зображеними об’єктами, між змістом картини із засобами виразності на підставі порівняння і узагальнення істотних ознак;

 • визначає деякі етнографічні відмінності національного декоративного мистецтва;

 • має уявлення про зв’язок образів народної іграшки з тематикою і характером народних казок;

 • посильно висловлює свої відчуття та естетичні переживання, застосовуючи термінологію візуального мистецтва, особистісне ставлення до художнього твору мотивує декількома істотними ознаками.

Розвиток цілісності, вибірковості, осмисленості, узагальненості сприймання.

Активізація емоційно-образної пам’яті, творчої уяви на основі запам’ятовування художніх образів творів мистецтва.

Збагачення уявлень про виражальні засоби художніх творів, види і жанри образотворчого мистецтва.

Поглиблення знань про декоративність, пластичність, виразність народної іграшки, про особливості зображення людей у різних видах візуального мистецтва.

Розвиток усвідомленості, критичності та самостійності мислення на основі аналізу, синтезу, порівняння, узагальнення суттєвих ознак предметів і об’єктів, встановлення логічних зв'язків, оцінки сприйнятого матеріалу.

Посилення мотивації пізнавальної діяльності і поглиблення свідомості засвоєння художньо-естетичних знань.

Удосконалення вміння обґрунтовувати естетичну оцінку творів образотворчого мистецтва істотними ознаками.

Розвиток зв’язного усного мовлення на основі збагачення словникового запасу, удосконалення вмінь висловлювати найпростіші естетичні судження, використовуючи свій життєвий досвід.Формування естетичного ставлення до навколишнього світу, виховання любові до рідної землі, звичаїв та обрядів українського народу.

Учень 4-го класу на кінець навчального року


знає:

 • про роль образотворчого мистецтва в житті суспільства;

 • назви і відмінні риси творів живопису за тематичним змістом;

 • назви проміжних кольорів типу “жовто-зелений” та способи їх одержання;

 • поняття ритм, симетрія (наочно);

 • елементарні правила зображення об’ємних предметів (передача об’єму за допомогою світла, власної тіні, півтіні, рефлексу, падаючої тіні);

 • елементарні положення лінійної та повітряної перспективи;

має уявлення про:

 • роль виражальних засобів у створенні художнього образу;

 • особливості зображення людей у різних видах візуального мистецтва;

 • етнографічні відмінності декоративно-прикладного мистецтва, українського національного костюма;

 • відповідність і врівноваженість зображення та шрифтової частини у декоративно-графічних роботах;

уміє:

 • у певній послідовності аналізувати особливості наочно сприйнятого матеріалу (або структуру візерунка), порівнювати складові частини за формою, розміром, забарвленням;

 • пояснювати задум перед виконанням роботи, виділяти в задумі головне визначати етапи виконання художньо-образотворчих завдань на площині та в об’єму, контролювати власні практичні дії;

 • передавати у зображенні на площині та в об’ємі характерні особливості будови предметів, тіла тварин, птахів, людини (дітей і дорослих у статиці й у русі);

 • в графічних, живописних, аплікаційних роботах вибирати кращій варіант композиції із застосуванням певних виражальних засобів, передавати образну характеристику зображуваного, виділяти головне, передавати смислові зв’язки між предметами та об’єктами;

 • застосовувати прийоми стилізації в процесі переробки реальних форм у декоративні, прийоми виконання елементарних шрифтових робіт;

 • у процесі зображення пейзажу передавати елементарні явища лінійної та повітряної перспективи;

 • підбирати кольори у певній гамі відповідно до попереднього задуму;

 • вільно змішувати фарби на палітрі, досягаючи необхідних відтінків кольору шляхом 1) додавання теплих або холодних фарб, 2) розбілу чи затемнення;

 • у тоновому малюнку застосовувати плавні переходи і тонові контрасти;

 • аналізувати свої роботи й роботи інших учнів, мотивувати свої судження логічними аргументами;.

 • у формі словесного відгуку виражати своє ставлення до творів образотворчого мистецтва, мотивувати його, надавати емоційно-особистісну, морально-естетичну оцінку.

Каталог: markova
markova -> Міністерство освіти І науки україни навчальні програми для спеціальних загальноосвітніх шкіл інтенсивної педагогічної корекції я І україна
markova -> Основи здоров’я
markova -> Програма з музики для загальноосвітньої школи для дітей з тяжкими з порушеннями мовлення (2 4 класи) пояснювальна записка
markova -> Пояснювальна записка Навчальний предмет "Українська мова"
markova -> Програма з математики для спеціальної загальноосвітньої школи для дітей з важкими порушеннями мовлення пояснювальна записка
markova -> Математика пояснювальна записка
markova -> Основи здоров'Я (2-4 класи) Пояснювальна записка
markova -> П/п Фонематична
markova -> Я і україна Київ 2005 Пояснювальна записка


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3


База даних захищена авторським правом ©refos.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

увійти | реєстрація
    Головна сторінка


завантажити матеріал