Образотворче мистецтво


Учень 2-го класу на кінець навчального рокуСторінка2/3
Дата конвертації03.12.2016
Розмір0,59 Mb.
1   2   3

Учень 2-го класу на кінець навчального року

знає:


 • назви і призначення предметів, що застосовуються на уроках образотворчого мистецтва;

 • порядок утворення найпростіших візерунків і орнаментів із геометричних фігур і рослинних елементів у смузі, квадраті, колі;

 • особливості форми пласких предметів;

 • відмінні особливості основних видів візуального мистецтва,

 • специфіку професії художників, які працюють у різних видах мистецтва, значення їхньої роботи;

має уявлення про:

 • художній твір як об’єкт пізнання (ідея твору, головні засоби виразності, зокрема виразні функції кольору);

 • особливості матеріалу, сприйнятого наочно: форму, будову складових частин, їх взаємне розташування, просторові відношення, розмір, забарвлення;

 • елементарні вимоги до організації зображення на площині, композиційне та колірне вирішення;

 • найпростіші способи передачі на площині глибини та планів простору;

уміє:

 • організувати своє робоче місце, додержувати правил гігієни та правил культури роботи художніми матеріалами, прибирати робоче місце після виконання завдання;

 • за допомогою вчителя аналізувати особливості матеріалу, сприйнятого наочно (форму, будову складових частин, їх взаємне розташування, просторові відношення, розмір, забарвлення), структуру орнаменту (повторення, чергування елементів);

 • порівнювати на око розміри, пропорції форм, їх складових частин, забарвлення;

 • орієнтуватися на площині аркуша паперу, у готовій геометричній формі (смузі, квадраті, колі) відповідно до інструкції вчителя;

 • під керівництвом учителя визначати етапи виконання художньо-образотворчих завдань на площині та в об’єму;

 • підбирати кольори та їх відтінки залежно від змісту зображення;

 • заповнювати площину аркуша кольором, не залишаючи прогалин між елементами зображення і фоном;

 • у ліпленні застосовувати різні способи виконання роботи (конструктивний, пластичний);

 • в аплікації застосовувати прийоми вирізування (ажурного вирізування), вищипування (виривання), наклеювання;

 • посильно створювати на площині та в об’єму певний за характером художній образ;

 • контролювати правильність виконаного зображення чи виробу шляхом порівняння результату з натурою або зразком;

 • за допомогою мовлення виражати емоційно-естетичне ставлення до проявів прекрасного в оточуючій дійсності, предметному світі, у творах візуального мистецтва.

3 клас

35 годин (1 година на тиждень)

ПорК-сть год.

Зміст навчального матеріалу


Навчальні досягнення учнів

Спрямованість корекційно-розвиткової роботи та очікувані результати

1.

-

Основи образотворчого мистецтва

-

Образотворчі засоби. Точка. Штрих. Лінія, її виражальні можливості. Види і типи ліній. Контурна лінія. Мазок. Тон.

Колір як образотворчий засіб. Основні і похідні кольори. Відтінки кольорів. Теплі і холодні кольори. Основи кольорознавства.

Форма. Пласкі та об’ємні форми. Особливості основних геометричних фігур та форм (коло – куля – півкуля, квадрат – куб – призма, прямокутник – призма – циліндр, трикутник – піраміда – конус).

Рельєф як різновид скульптурного зображення та художній засіб оздоблення поверхні. Симетрія як засіб гармонізації форми.

Основні особливості будови предметів та об’єктів. Розміри і пропорції форм та їх складових частин. Фактура поверхні предметів.

Елементи лінійної перспективи. Передача найпростішої плановості простору.

Композиція. Розташування предметів та об’єктів на площині, лінійна (фризова) композиція.

Ритм, симетрія (на елементарному рівні).

Матеріально-технічні засоби:

 • білий папір різного формату (А4, А3, А2) та різної щільності;

 • дошка настінна для малювання крейдою;

 • індивідуальні дошки для малювання;

 • “куток творчості” (на стіну прикріплюється лист цупкого паперу, на якому учні мають змогу самостійно малювати олівцями, фломастерами, маркерами тощо або виконувати колективні роботи під керівництвом вчителя);

 • смужки тонованого та білого паперу, картону;

 • набори білої та кольорової крейди;

 • набори кольорових олівців, фломастерів, маркерів;

 • гуаш, акварельні фарби;

 • набори пензликів різної ширини та діаметру;

 • склянки для пензликів, фарби, палітра;

 • репродукції творів візуального мистецтва;

 • ілюстрації до літературних творів;

 • твори декоративно-прикладного мистецтва;


 • таблиці, плакати, листівки, фотографії, іграшки, моделі, муляжі, природний матеріал і т.ін.
(Протягом року)

Учень:

 • характеризує виражальні особливості художніх матеріалів (акварель, гуаш, глина тощо);

 • називає 2-3 фарби одного кольору за світлотою й за теплохолодністю;

 • класифікує форми пласких та об’ємних предметів;

 • на елементарному рівні пояснює поняття “ритм”, “симетрія” з опорою на наочність;

 • під керівництвом учителя орієнтується в завданні, визначає етапи виконання художньо-образотворчих завдань на площині та в об’єму, контролює власні практичні дії, оцінює свої роботи та роботи інших учнів;

 • співвідносить розміри зображення з розміром площини аркуша паперу;

 • під час зображення предметів симетричної форми використовує осьову лінію;

 • у роботі з фарбами наносить фарбу на малюнок без натиску щільним мазком всією ворсою пензля, дрібні деталі розфарбовує кінчиком пензля;

 • самостійно змішує фарби на палітрі, досягаючи необхідних відтінків кольору шляхом розбілу чи затемнення;

 • порівнює продукти образотворчої діяльності з об’єктами та предметами зображення;

 • дотримується правил культури роботи художніми матеріалами.

Розвиток цілісності, вибірковості, осмисленості та узагальненості сприймання.

Розвиток операції планування сприймання.

Стимулювання кольоросприймання, окоміру, уваги до характерних елементів предметів т об’єктів.

Створення умов для розвитку зорової пам’яті, зосередженості, почуття пропорційності в зображенні предметів.

Уточнення уявлень про форму, забарвлення предметів, розмір, будову складових частин, їх просторові відношення, про правила користування основними художніми та матеріально-технічними засобами.

Поступове формування поняття про гармонійне заповнення площини аркуша зображенням.

Розвиток уміння виконувати малюнок у певній послідовності, передаючи правильне розміщення, розмір, форму, пропорції і колір предметів.

Розвиток навички кольорового вирішення малюнка за допомогою основних кольорів та їх відтінків.

Формування свідомого ставлення до результатів образотворчої діяльності.

Розвиток супроводжуючої (шляхом називання послідовності дій, що виконуються) та регулюючої (розуміння інструкцій, виконання словесних вказівок, прийняття вербальної допомоги) функцій мовлення.

Розвиток особистісних якостей: наполегливості, уміння працювати самостійно й у колективі.


2.

33

10

Образотворча діяльність
Декоративне малювання та декоративно-прикладна діяльність


Орієнтовна тематика

Малювання геометричних символів українського розпису “Прикрасимо рушничок”.

Малювання симетричного орнаменту за зразком.

Малювання “Візерунок для рукавички” (викройка рукавички – готова форма із паперу).

Малювання орнаменту із декоративно стилізованих природних форм (наприклад, квіти і метелики).

Виконання декоративних композицій:

Декоративне оформлення кришки для шкатулки квадратної форми.

Декоративне оформлення вітальної листівки до 8 Березня (або Дня Святого Валентина).

Створення святкової композиції до Великодніх свят. Малювання писанок.Аплікація з кольорового паперу та з природних форм:

“Казкові птахи” (аплікація з природних форм).

“Чудова ваза”, “Декоративний натюрморт”, “Тюльпани на клумбі” (аплікація з накладними елементами).

“Райдужна птиця” (паперова мозаїка).Учень:

 • самостійно визначає структуру візерунків і орнаментів (повторення, чергування елементів), форму, забарвлення окремих частин;

 • за допомогою вчителя пояснює поняття ритм, симетрія;

 • самостійно складає і виконує візерунок, орнамент, декоративну композицію;

 • дотримується певної послідовності дій під час малювання візерунка, користується осьовими лініями;

 • розташовує композицію на аркуші симетрично, заповнюючи середину, кути, краї;

 • свідомо застосовує ритм, симетрію, декоративну виразність кольору;

 • охайно зафарбовує окремі елементи орнаменту, додержуючи контурів;

 • в аплікації застосовує техніку мозаїки;

 • передає характерні особливості будови предметів й об’єктів.

Розвиток почуття гармонії, симетрії, ритмічності, рівноваги.

Розвиток уявлень про залежність декору від матеріалу, форми і функції предмета.

Поглиблення уявлень про виражальні можливості аплікації.

Розвиток наочно-образної, емоційної пам’яті на основі усвідомлення особливостей декоративного мистецтва.

Посилення позитивної мотивації декоративного малювання та декоративно-прикладної діяльності.

Відпрацювання композиційних навичок у процесі виконання декоративних робіт.

Розвиток саморегуляції, здатності працювати з наочною демонстрацією, за словесною інструкцією, за уявою.

Розвиток інтересу до народної творчості шляхом розширення уявлень про звичаї та обряди українського народу, зокрема святкування Великодня.


7

Малювання з натури

Орієнтовна тематика

Малювання з натури лісових ягід з листячками.

Малювання з натури предметів симетричної форми (метеликів, бабок, жучків).

Малювання натюрмортів: “Фрукти”, “Овочі”, “Осінній натюрморт”.

Малювання з натури годинника.

Зарисовки з натури птахів, виліплених на попередніх уроках.

Малювання з натури паперового стаканчика.

Малювання з натури глиняного глечика з весняними квітами.Учень:

 • під керівництвом вчителя аналізує основні особливості наочно сприйнятого матеріалу, дотримуючись певної послідовності;

 • вміє від руки зображувати предмети квадратної, прямокутної, круглої та трикутної форми, передаючи їх характерні особливості;

 • передає в малюнку характерні особливості форми предметів та об’єктів, пропорційні особливості;

 • зображаючи пласкі предмети симетричної форми застосовує середню осьову лінію;

 • порівнює зображення з натурою.

 • під час забарвлення підбирає кольори відповідно до натури.

Розвиток аналітико-синтетичного сприймання на основі поетапного визначення головних та другорядних складових частин зображуваних предметів та їх характерних ознак.

Корекція зорових уявлень.

Уточнення уявлень про особливості пласких предметів симетричної форми та техніку їх малювання.

Розвиток мислення на основі аналізу наочно сприйнятого матеріалу, порівняння об’єктів, предметів та їх складових частин за подібністю і відмінністю, встановлення наочно видимих зв’язків і відношень.

Розвиток графічних і живописних навичок.

Формування вміння контролювати власну образотворчу діяльність відповідно до засвоєних структур побудови малюнка з натури.

Розвиток самостійності, акуратності під час репродукування наочно сприйнятого матеріалу.

12
Тематичне малювання

Орієнтовна тематика

Малювання тематичних композицій:

“Сонячний день”;

“Червоно-жовтим осінь багата”, “Золота осінь”, “Листопад”, “Перед дощем”;

“Осінній дощ”, “Похмурий день”;

“Пташка на калині”, “Як живеться вам, птахи, на гребінчиках дахів?”. “Відлітають журавлі”;

“Зіроньки на небі”, “Зоряна ніч”;

“Хто в лісі живе?”;

“Прийшла баба Зима, дідуся з бородою привела із собою”, “Сніг іде”, “Зимовий вечір”, “Завірюха”;

“Кольорові хатки”;

“Зустріч весни”, “Вербна неділя”, “Весняне сонечко”.Малювання ілюстрацій:

 • до української народної казки “Коза-дереза”;

 • “Баба-Яга біля своєї хатки на курячих ніжках” (за мотивами народних казок);

 • до оповідання (або казки) за власним вибором.

Учень:

 • аналізує сюжет зображення, дотримуючись певної послідовності, встановлює логічні зв’язки;

 • описує попередній задум сюжету малюнка;

 • слідує свому задуму у процесі створення певного за характером художнього образа і доводить його до кінця;

 • за запитаннями вчителя характеризує основні особливості будови та зовнішнього вигляду предметів та об’єктів;

 • на початковому рівні визначає деякі способи передачі найпростішої плановості простору на площині (зорове зменшення віддалених предметів, часткове загороджування дальніх предметів ближніми);

 • розташовує головне та другорядне в певному порядку (ближче, далі);

 • на початковому рівні виконує малюнок у теплих чи холодних кольорах з метою передачі настрою і стану зображуваного.

 • передає в малюнку свої враження від побаченого раніше.

Активізація довільного сприймання на основі удосконалення вмінь сприймати красу природи і помічати незвичайне в ній (хмари, коріння дерев, форма гілок, стовбурів тощо).

Розвиток наочно-образної й емоційної пам’яті.

Розвиток творчої уяви.

Збагачення уявлень про виражальні можливості кольору: свідомий вибір певної гами для передавання “настрою” і “стану” зображуваного пейзажу (радість, журба, спокій тощо).

Активізація художньо-естетичних знань про композицію, тональні й просторові відношення з опорою на власний досвід учнів.

Розвиток асоціативно-образного мислення на основі формування вміння з пам'яті та за уявою передавати в малюнку художній образ за допомогою кольору й застосування елементарних правил композиції.

Розвиток мовлення на основі відпрацювання уміння пояснювати попередній задум сюжету малюнку, характеризувати основні особливості будови та зовнішнього вигляду предметів та об’єктів, оцінювати результати зображення.

Пробудження інтересу до зображення природи рідного краю та різних куточків України.

Розвиток стійкого позитивного ставлення до тематичного малювання.

4

Ліплення

Орієнтовна тематика

Ліплення із подальшим розписом. Композиція “Чудовий глечик” на основі спостережень декоративних посудин васильківської, опішнянської, косівської, слов’янської кераміки.

Ліплення рельєфу “В гостях у Нептуна”.

Ліплення за мотивами творчості М.Приймаченко “Чудо-звірі” (ліплення птахів і тварин).

Ліплення об’ємного зображення людини (казкового персонажа).


Учень:

 • має уявлення про особливості васильківської, опішнянської, косівської, слов’янської кераміки;

 • за допомогою вчителя аналізує будову об’ємного виробу, форму, розмір, пропорційні відношення, забарвлення;

 • визначає будову кінцівок людини (кисть, передпліччя, плече, стопа, гомілка, стегно, лікоть, коліно) і тварин;

 • передає в об’ємі характерні особливості форми предметів та об’єктів;

 • щільно з’єднує окремі частини складних ліпних виробів;

 • посильно відтворює образи живих істот.

Розвиток тактильних відчуттів, дрібної моторики та пластики рук на основі удосконалення навичок роботи з пластиліном.

Поглиблення знань про особливості будови фігури птахів, тварин, людини.

Розширення уявлень про:


 • способи виготовлення традиційного керамічного посуду в Україні;

 • способи передачі в об’ємі пропорцій фігури людини, пластики і найхарактерніших поз тварин.

Розвиток мовлення в процесі обговорення сюжету композиції, коментування практичних дій, оцінки власного виробу і робіт інших учнів.

Відпрацювання позитивного ставлення до художньо-творчої діяльності.

Розвиток цілеспрямованості, самостійності в процесі ліплення.


3.

2

2


Сприймання візуального мистецтва та навколишньої дійсності
Бесіди з образотворчого мистецтва

Орієнтовна тематика

Аналіз творів і виробів візуального мистецтва з навчальних тем.

Бесіда “Мистецтво навколо нас” (уявна подорож по місту).

Бесіда “Архітектура і ми”. Матеріал для бесіди: фотографії, слайди, ілюстрації (Софійський собор, Андріївська церква, пам’ятники архітектури України, місцеві пам’ятники архітектури, громадські споруди, театри, музеї, житлові будинки тощо).

Бесіда “Пейзаж як жанр образотворчого мистецтва” (особливості вираження художнього образу засобами кольору, простору й освітлення). Орієнтовні твори: І.Шишкін “Полудень”, А.Куїнджі “Місячна ніч на Дніпрі”, “Вечір на Україні”, І.Левітан “Місячна ніч”, І.Марчук “Зимовий ранок”(за вибором).

Бесіда “Натюрморт як жанр образотворчого мистецтва”. Орієнтовні твори: О.Новаківський “Натюрморт”, М.Сар’ян “Квіти і плоди”, І.Хруцький “Квіти і плоди”, К.Білокур “Осінній натюрморт” (за вибором).

Бесіда “Настрій і характер творів живопису”. Орієнтовні твори: А.Куїнджі “Березовий гай”, В.Петров “Тройка”, О.Кульчицька “Соняшники”. Музичні і поетичні твори, аналогічні за характером з творами образотворчого мистецтва.

Бесіда “Знайомство з народними традиціями писанкарства”.

Бесіда “Елементи настінного розпису традиційного українського житла”.
(бесіди вчитель має проводити як на окремих уроках, так і протягом року на уроках декоративного, тематичного малювання, малювання з натури, ліплення)

Учень:


 • за допомогою вчителя визначає головні засоби виразності кожного виду візуального мистецтва;

 • порівнює зміст та виражальні засоби творів, які аналізуються (2-3 твори візуального мистецтва одного виду або одного жанру);

 • має уявлення про зв’язок колірної гами і настрою, стану зображуваного в творах живопису (радість, журба, тривога, спокій тощо);

 • у пейзажних творах розпізнає зміну кольору й освітлення як в різні пори року, так і протягом доби;

 • посильно висловлює емоційно-особистісне ставлення до твору, який аналізується (Що сподобалось? Чому? Які почуття викликає твір, завдяки чому?);

 • бережливо ставиться до творів і виробів українського образотворчого мистецтва.

Розвиток спостережливості, емоційно-образної пам’яті.

Корекція естетичного сприймання на основі розвитку емоційної чутливості та розширення художніх уявлень через осмислення й оцінку змісту та виражальних засобів твору мистецтва.

Формування уявлень про: • кольорову гармонію і відповідність кольорової гами образному вирішенню задуму художника, настрою і характеру художнього твору;

 • архітектурні форми, призначення, конструкцію, забарвлення, характер пропорцій будівель, зв’язок архітектури з природою;

 • особливості виражальних засобів у народному декоративно-прикладному мистецтві.

Поглиблення свідомості й повноти художньо-естетичних знань.

Розвиток зв’язного усного мовлення на основі розширення словникового запасу, удосконалення умінь аналізувати зміст художнього матеріалу, описувати деякі виражальні засоби, висловлювати найпростіші естетичні судження.

Становлення естетичних почуттів та естетичного відношення до творів і виробів візуального мистецтва.

Формування поваги до праці народних майстрів і розуміння краси декоративно-прикладного мистецтва.Каталог: markova
markova -> Міністерство освіти І науки україни навчальні програми для спеціальних загальноосвітніх шкіл інтенсивної педагогічної корекції я І україна
markova -> Основи здоров’я
markova -> Програма з музики для загальноосвітньої школи для дітей з тяжкими з порушеннями мовлення (2 4 класи) пояснювальна записка
markova -> Пояснювальна записка Навчальний предмет "Українська мова"
markova -> Програма з математики для спеціальної загальноосвітньої школи для дітей з важкими порушеннями мовлення пояснювальна записка
markova -> Математика пояснювальна записка
markova -> Основи здоров'Я (2-4 класи) Пояснювальна записка
markova -> П/п Фонематична
markova -> Я і україна Київ 2005 Пояснювальна записка


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3


База даних захищена авторським правом ©refos.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

увійти | реєстрація
    Головна сторінка


завантажити матеріал