О. П. Глазова н. М. Дика рідна мова плани-конспекти уроків 5 клас Перший семестр до читачівСторінка8/34
Дата конвертації01.12.2016
Розмір2,2 Mb.
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   34

Урок № 14

Зв’язне мовлення


Мовленнєві помилки й недоліки (практично).

Види помилок, допущених у переказі. Аналіз письмового переказу.

Мета: підвести підсумки письмових учнівських робіт, відзначити позитивне у їх виконанні, вказати основні види помилок, допущених у письмовій роботі, проаналізувати допущені типові помилки та недоліки учнівських творчих робіт; спрямувати учнів на індивідуальне опрацювання допущених помилок, належним чином їх проінструктувавши.

Обладнання: таблиця.

Хід уроку


І. Повідомлення мети і завдань уроку.
ІІ. Загальна оцінка вчителем виконаної роботи.
ІІІ. Аналіз двох-трьох найбільш вдалих робіт.
Схема аналізу письмового переказу
1.Чи розкрито в переказі тему переказуваного тексту.

2.Чи передано головну думку переказуваного тексту.

3.Чи в правильній послідовності переказано зміст.

4.Чи не пропущено чогось, чи не додано того, чого немає в тексті.

5. Грамотність. Графічне оформлення.
ІV. Оголошення оцінок за роботу. Повернення учням зошитів.
V. Вивчення нового матеріалу.
* Робота з підручником.

Опрацювання таблиці «Основні види помилок» (с. 22-23).Учням потрібно пояснити умовні позначки, до яких вдається вчитель, перевіряючи письмову роботу. Оскільки розділи «Орфографія», «Пунктуація», «Лексикологія» вивчатимуться пізніше, слід наголосити, що орфографічна помилка – помилка в написанні слова (поняття орфограма буде сформовано пізніше), пунктуаційна помилка – неправильне вживання розділових знаків у реченні, лексична помилка стосується неправильного вживання слова.ВИДИ ПОМИЛОК У ПИСЬМОВІЙ РОБОТІ

З (змістові)

Не розкрито тему переказуваного тексту. Нечітко передано головну думку тексту. Додано щось зайве. Про щось сказано недостатньо. Порушено послідовність викладу.

Л (лексичні)

Слово вжите в невластивому йому значенні. Невиправдано повторюється слово або спільнокореневі слова. Вжите російське слово замість українського. Вжите зайве слово.

Г (граматичні)

Ужите неправильно утворене слово. Використане перекручене або спотворене слово. Слова неправильно поєднані між собою. Неправильно побудоване речення.

І (орфографічні)

Слово записане з порушенням правил щодо написання літер, які позначають ненаголошені голосні звуки, приголосні звуки, що уподібнюються, неправильно вжито м»який знак або апостроф і т.ін.

V (пунктуаційні)

Неправильно розставлені розділові знаки.*Робота з підручником. Усне виконання вправ 49, 50.
VІ. Індивідуальне опрацювання допущених помилок. (Учні, які впоралися з роботою, одержують індивідуальне завдання).
VІІ. Підбиття підсумків уроку.
VІІІ. Домашнє завдання. Завершити письмову роботу над помилками.

Дата__________________

Урок № 15

Тема: Прийменник. Написання окремо прийменників з іншими частинами мови. Сполучник. Уживання сполучників і, та, й, а, але для зв’язку слів у реченні. Кома перед сполучниками а, але.

Мета: повторити вивчене про прийменник і сполучник, формувати навички написання прийменників з іншими словами окремо, формувати вміння відрізняти прийменники від однозвучних префіксів та прийменники від сполучників, визначати роль цих службових частин мови в реченні; розвивати пам’ять, логічне мислення, культуру усного й писемного мовлення.

Тип уроку: урок повторення вивченого.

Обладнання: підручник, проектор.

Хід уроку


І. Повідомлення теми і мети уроку.
ІІ. Повторення ключових питань.
*Бесіда.

  • Яка частина мови називається прийменником? Навести приклади.

  • Чому прийменник є службовою частиною мови?

  • Яку роль виконує прийменник у реченні?

  • З якими частинами мови поєднуються прийменники?

  • З якими відмінками вживаються прийменники?

  • Як пишуться прийменники з іншими частинами мови?

  • Яка частина мови називається сполучником? Навести приклади.

  • Чому сполучник є службовою частиною мови?

  • Яка роль сполучників у реченні?


ІІІ. Виконання вправ на повторення.
* Прочитати спроектовані на екран речення. Вказати в них прийменники та сполучники. З якими частинами мови вживаються прийменники? Як пишуться з іншими частинами мови? Яка роль сполучників у реченні?
І. Без верби й калини немає України. За народ і волю віддамо життя та долю. Всюди добре, а на Батьківщині найкраще. Уряди приходять і відходять, а народ безсмертний. Життя безцінне, а воля дорожча за життя. Хто узяв меч, від меча і загине. Від слова до діла як від землі до неба.

Народна творчість.

ІІ.Три явори посадила сестра при долині (Т. Шевченко). Попід горою межи грядками стоять маленькі хатки рядками. (О.Маковей.). Понад гаєм, над водою стеляться тумани. На дереві жовкне по осені лист. (Л.Боровиковський.) Трудяща ластівка край берега літала (Леся Українка). Дивлюсь я на небо та й думку гадаю… (М.Петренко.) Нас благословляють небеса, щоб у душу входила краса. (Д.Білоус.) Я сонця жду, і сонце зійде, і ранок прийде! (Олександр Олесь.)


  • Творча робота..

Скласти речення з поданими словами (усно).
До волі – доволі; в гору – вгору, до низу – донизу, в сьоме – всьоме.
* Переписати, на місці крапок уставляючи прийменники. Пояснити написання прийменників з іншими частинами мови.
1. Немає долі … солі. 2. … свого роду хоч … воду. 3. Їхав .. Хоми, а заїхав … куми. 4. Хто … Хому, а він … Ярему. 5. Вийде Юхим … води сухим. 6. Видно Зосю … волоссю. 7. Такої ласки дістану … Параски.

Народна творчість.Для довідок.

1. Без. 2. До, через. 3. До, до. 4. Про, про. 5. З. 6. По. 7. В.


* Утворити словосполучення, вставляючи замість крапок прийменники. Записати, позначивши у словах префікси і підкресливши прийменники. Два-три словосполучення ввести до самостійно складених речень (усно).
Доїхати … Львова; відплисти … берега; зробити … дерева; злетів … гнізда; впустити … хату; відміряти … межі.

Зразок: Донести до школи.
* Переписати речення, розкриваючи дужки. Прийменники підкреслити. Префікси виділити.
Мене сьогодні голуб розбудив. Він (при)летів і плакав (на)балконі. (Л.Костенко.) (Під)биті голуби (з)німалися (з)землі (до)променів ясних і (з)нов (на)землю (об)ривались… (Олександр Олесь.) Летіла жар-птиця над/полем пшениці. З/ронила пір’їну з/небес на/долину (В.Паронова.) Тінь чорна стрімко падає (у)низ. То білий голуб так (з)літає (в)гору. (Л.Костенко.)
* Переписати, на місці крапок уставляючи сполучники. Пояснити вживання ком.
Як гукнеш, так … відгукнеться. Треба думати головою, … не черевиком. Не місце чоловіка красить, … чоловік місце. Язиката Хвеська … будинок рознесе. Ясні очі, … чорні думки.

Народна творчість.* Робота з підручником. Виконання вправи 80 (письмово).
ІV. Підбиття підсумків уроку.
V. Домашнє завдання. Вправа 81.

Дата_______________

Урок № 16

Тематичне тестування (тема: Частини мови).

Навчальне читання мовчки.


Мета: з’ясувати рівень засвоєння знань, сформованості вмінь і навичок з теми “Частини мови”; формувати вміння й навички застосовувати здобуті теоретичні знання на практиці; розвивати комунікативні вміння, зокрема вміння читати мовчки; розвивати логічне мислення, тренувати пам’ять, формувати вміння виділяти головне.

Тип уроку: урок перевірки й обліку здобутих знань, умінь і навичок.
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   34


База даних захищена авторським правом ©refos.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка