О. П. Глазова н. М. Дика рідна мова плани-конспекти уроків 5 клас Перший семестр до читачівСторінка17/34
Дата конвертації01.12.2016
Розмір2,2 Mb.
1   ...   13   14   15   16   17   18   19   20   ...   34

Обладнання: тестові завдання.

Хід урокуІ. Повідомлення теми і мети уроку.

ІІ. Систематизація раніше засвоєного теоретичного матеріалу.* Робота з підручником. Самостійне опрацювання таблиці “Другорядні члени речення” (с. 67).
ІІІ. Виконання вправ на застосування систематизованих знань.
* Пояснювальний диктант. У записаних реченнях підкреслити головні й другорядні члени речення.
І. Я вірю в краще майбутнє рідного народу. (М.Заньковецька.) Мій край веселий, тополиний ще вирве з коренем бур’ян. (М.Сом.) Посміялась чужа доля з Перекотиполя. (Л.Глібов.)

ІІ. Я вірю у велике майбутнє українського слова. (С.Васильченко.) Я дуже люблю звучну, барвисту й таку м’яку народну українську мову. (Л.Толстой). Земля євшанна, тополина – то неповторний рідний край. (Д.Білоус.)Словник.

Євшан – степовий запашний полин, ін. назва – татарське зілля, аїр.
*Творча робота за варіантами.
І варіант. Скласти й записати речення, в яких у ролі означень виступали б слова рідний, наш, найперший.
ІІ варіант. Скласти й записати речення, в яких у ролі обставин виступали б слова навіки, впевнено, без вагань.
* Перевірка творчої роботи.
ІV. Повідомлення мети тематичної перевірки і способів її проведення.
V. Пояснення вчителя щодо проведення тестування.
VІ. Виконання тестових завдань.

ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ ДЛЯ ТЕМАТИЧНОГО КОНТРОЛЮ (зразки)

І варіант1

1.Словосполучення і речення вивчає такий розділом науки про мову:

а) фонетика;

б) графіка;в) синтаксис.

2. Словосполучення складається із

а) рівноправних слів;

б) головного й залежного слова;

в) слів, які виступають у реченні підметом і присудком.

3. До словосполучень не можуть належати:

а) поєднання іменників із прикметниками ( погожий день, щире слово);б) поєднання іменників або займенників із прийменниками (після уроків, зі мною);

в) поєднання дієслів із прислівниками (працювати наполегливо, рухатися швидко).

4. Змістовий зв’язок встановлюється у словосполученні за допомогою

а) питання, яке ставиться від головного слова до залежного;

б) питання, яке ставиться від залежного слова до головного;

в) питань, які ставляться окремо до головного слова і до залежного.

5. Граматичний зв’язок між словами у словосполученні здійснюється за допомогою

а) питання, яке ставиться від головного слова до залежного;

б) питання, яке ставиться від залежного слова до головного;

в) закінчення або закінчення і прийменника.

6. Речення єа) засобом вираження думки;

б) засобом називання предметів, їхніх ознак, дій;

в) поєднанням звуків, з яким пов’язане певне значення.

7. Граматична основа речення складається

а) з підмета і означення;

б) з підмета і присудка;

в) з присудка та обставини.

8. З двох дієслів – неозначеної форми дієслова і змінюваного допоміжного дієслова (вчимося плавати, почало сутеніти) складається:

а) простий присудок;

б) складений іменний присудок;

в) складений дієслівний присудок.

9. Другорядні члени речення - це

а) підмет, присудок, обставина;

б) означення, додаток, обставина;

в) означення, обставина, присудок.

10. Членами речення не виступають слова таких частин мови:

а) іменники, дієслова;

б) прикметники, займенники;

в) прийменники, сполучники.

11. Спонукання до дії (наказ, прохання) вражається

а) у розповідному реченні;

б) у питальному реченні;в) у спонукальному реченні.

12. Залежно від того, виражають чи не виражають речення емоційні переживання мовця, вони поділяються

а) на розповідні та окличні;

б) на окличні і неокличні;

в) на окличні і спонукальні.


ІІ варіант 1

1. Словосполучення складається

а) з двох рівноправних слів;

б) з головного й залежного слова;

в) з поєднання слів самостійної та службової частин мови.

Скласти й записати словосполучення дієслово+прислівник (напр.: читати виразно; писати грамотно).

2. Реченняа) виражає закінчену думку;

б) поєднує в собі два слова: головне і залежне;

в) називає предмет, явище або процес.

Скласти й записати поширене речення, підкреслити в ньому всі члени речення.

3. За метою висловлювання речення бувають

а) розповідні, питальні, окличні;

б) розповідні, спонукальні, окличні;

в) розповідні, питальні, спонукальні.

Скласти (пригадати) й записати спонукальне речення (напр.: Будь не примітливий, а привітливий. (Нар.творч.).

4. Граматична основа речення складається

а) з головних членів речення: підмета і присудка;

б) з одного головного і одного другорядного члена речення;

в) з другорядних членів речення, найбільш важливих для розуміння змісту речення.

Скласти й записати речення, підкреслити в ньому граматичну основу.

5. Додатком у реченні На сопілці соловейком виграва Іванко (П.Зуб.) є слово2

а) Іванко;б) на сопілці;

в) соловейком.

Скласти й записати речення за схемою: означення – підмет – присудок – обставина (напр.: Білесенькі сніжиночки спустилися згори).

6. Словосполученням є таке поєднання слів:

а) опадає листя;

б) берези і липи;в) улюблена пора року.

Скласти й записати непоширене словосполучення із словом співати (напр.: співати колядку).ІІІ варіант

1. Непоширеним є словосполучення, яке

в) складається з двох самостійних слів.

б) складається з трьох і більше самостійних слів;

в) складається не менш як з чотирьох самостійних слів.

Скласти й записати непоширене словосполучення (напр.: дотепне слово; дісталися швидко).

2. Головні члени речення, це

а) підмет і додаток;б) підмет і присудок;

в) присудок і обставина.

Скласти й записати поширене речення, підкреслити в ньому головні члени речення (напр.: Вишиваю вишиваночку я для братика Іваночка (В.Гринько).

3. Складений іменний присудок складається

а) з двох дієслів – неозначеної форми дієслова і змінюваного допоміжного дієслова) (вмію вишивати);

б) з іменної частини (іменника, прикметника, займенника) і допоміжного дієслова-зв’язки) (стану лікарем);

в) з одного слова.

Скласти (пригадати) й записати речення із складеним іменним присудком (напр.: Рік був щасливий).

4. Обставина - це

а) головний член речення, що означає предмет і відповідає на питання хто? що?

б) другорядний член речення, що означає ознаки дії і відповідає на питання як? де? куди? звідки? коли? чому?

в) другорядний член речення, що означає ознаку предмета і відповідає на питання який? чий? котрий?

Скласти (пригадати) й записати речення, в якому слово щедро виступало б обставиною (напр.: Де господар добре робить, там і поле щедро родить. (Нар.творч.).

5. Присудок у реченні Словом можна зцілити людину є

а) складеним іменним;

б) складеним дієслівним;

в) простим.

Скласти й записати речення із складеним дієслівним присудком, присудок підкреслити (напр.: Кожна українка може вишити гарний рушник).

6. Речення Небеса блакитні сяють з глибини (Д.Павличко.) єа) розповідним, неокличним;

б) розповідним, окличним;

в) спонукальним, окличним.

Скласти (пригадати) й записати спонукальне окличне речення (напр.: Як той дуб, ти гордо стій! (Б.Грінченко.)


VІІ. Відповіді вчителя на запитання учнів (після того, як тестові завдання виконано й здано).
VІІІ. Підбиття підсумків уроку.
ІХ. Домашнє завдання. Повторити п.6 –9.
Дата:_____________

Урок № 28

Зв’язне мовлення


Замітка до газети (зі шкільного життя) інформаційного характеру

Мета: пояснити особливості створення тексту газетної замітки; на основі здобутих учнями текстологічних знань формувати загальні текстотворчі вміння; уточнювати й збагачувати словниковий запас учнів, розвивати культуру усного й писемного мовлення.

Обладнання: зразки заміток у періодичних виданнях.

Хід урокуІ. Повідомлення мети і завдань уроку. Мотивація навчання.
ІІ. Підготовка до роботи над заміткою.
* Робота з підручником. Виконання вправи 181 (усно).
* Словникова робота. Дібрати (з довідки або словника) українські відповідники до іншомовних слів, заздалегідь записаних на дошці.
Жанр, інформація, факт, актуальність, оперативність, конкретність.
Для довідок.

Різновид, повідомлення, подія, злободенність, своєчасність, точність.


*Пояснення вчителя.
1   ...   13   14   15   16   17   18   19   20   ...   34


База даних захищена авторським правом ©refos.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка