Невстигаючий обдарований ученьСкачати 305,9 Kb.
Дата конвертації21.02.2017
Розмір305,9 Kb.

Управління освіти Маріупольської міської ради

Спеціалізована школа-інтернат ІІ-ІІІ ступенів № 4П Р О Е К Т«НЕВСТИГАЮЧИЙ ОБДАРОВАНИЙ УЧЕНЬ»


Виконавець-заступник директора з НВР

Шарапа Ірина Миколаївна

м. Маріуполь-2008

Спеціалізована школа-інтернат ІІ-ІІІ ступенів № 4КЕРІВНИК ПРОЕКТУ: заступник директора з НВР.

УЧАСНИКИ ПРОЕКТУ: заступник директора з навчально- спортивної роботи,психолог, соціальний педагог, керівники МО, учні


ТИП ПРОЕКТУ - колективний, практично-орієнтований,

довготривалий


Спеціалізована школа-інтернат ІІ-ІІІ ступенів № 4П Мета й завдання проекту.
ДІАГНОСТИКО – КОНЦЕПТУАЛЬНИЙ:

1. Опрацювання літератури з даної проблеми.

2 Ознайомлення з досвідом роботи шкіл.

3 Ознайомлення з досвідом психологів з обраної проблеми, віковими особливостями підлітків, статевими особливостямию юнацтва.

4 Проведення моніторингу успішності учнів.

5 Складання соціального паспорту школи.

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ

 1. Організація і проведення конкурсів „Кращий клас”, „Кращий учень”, „Найсильніша десятка”. „Десятка, яка завершує рейтингову школу”. Створення рейтингової шкали учнівської успішності.

 2. Створення системи заходів поліпшення ситуації з подолання неуспішності з учнями та педагогами.

 3. Систематизація та оформлення отриманого матеріалу.

ПРАКТИЧНИЙ

 1. Впровадження обов’язкового обговорення моніторингу успішності класу, планування роботи з учнями групи «резерв».

 2. Організація роботи „Зимової школи”.

 3. Організація і здійснення навчання за індивідуальними планами.

 4. Проведення семестрових заліків учнів.

 5. Організація консультпунктів у гуртожитку.

 6. Психологічний супровід навчання неуспішних учнів.

 7. Індивідуальна робота з батьками.

 8. Навчання педагогів „Педагогічна підтримка”, „Школа успіху”.

Спеціалізована школа-інтернат ІІ-ІІІ ступенів № 4ІІІ ЕТАПИ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОЕКТУ

І Виявлення проблеми ( щорічної ). Організація роботи приймальної комісії на підставі конкурсного відбору учнів. Аналіз нового набору учнів. Виявлення учнів з низьким рівнем успішності.

П. З’ясування інтересів, духовних цінностей слабовстигаючих учнів, їх спортивних досягнень. Виявлення причин низької успішності.

Ш. Аналіз НВП, моніторинг успішності учнів. Побудова рейтингів учнів, класів.


IV. Вироблення стратегії й тактики, необхідної програми, плану діяльності


V. Реалізація програми надання допомоги вчителям, вихователям, класним керівникам, тренерам; учням; батькам.

VI. Здійснення поточного контролю за змінами та їх аналіз.

Спеціалізована школа-інтернат ІІ-ІІІ ступенів № 4


1У. ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ 1. Розвиток пізнавальних інтересів учнів мотивація на одержання знань.
 1. Розвиток самоосвітньої діяльності учнів. 1. Оптимізація умов для співпраці всіх учасників НВП.
 1. Підвищення рівня навчальної успішності школи. 1. Розвиток демократичного стилю стосунків у НВП.
 1. Переведення учнів з низького рівня успішності до середнього. 1. Створення методичного посібника для вчителя «Робота зі слабо встигаючим обдарованим учнем».
 1. Перетворення невстигаючого учня в успішного. 1. Створення посібника для учнів „Учить навчатись”.


Спеціалізована школа-інтернат ІІ-ІІІ ступенів № 41. АКТУАЛЬНІСТЬ ОБРАНОЇ ТЕМИ

Обдарованість –потенціальна чи реалізована можливість високих досягнень.


Досягнення -освоєння соціально значущих навичок, які приносять успіх і визначення в житті. (тези конференції „Діти Ш тисячоріччя” інтернет)

Думка про те, що й обдаровані діти можуть мати проблеми в навчанні, часто здається парадоксальною або, щонайменше, перебільшеною. До того ж проблеми шкільної неуспішності традиційно розробляли стосовно учнів із затримками розумового розвитку. Незважаючи на визнання існування невстигаючих учнів із високими розумовими здібностями, їм приділяється значно менше уваги.

Масштаби шкільної неуспішності обдарованих дітей найповніше вивчені в США. Коли там застосували багатомірні моделі визначення обдарованості, то категорія невстигаючих обдарованих учнів складала до 40 % вікової вибірки. Подібні дані були отримані дослідниками в Канаді, Німеччині, Ізраїлі.

Невстигаючі обдаровані учні привертають до себе мало уваги в звичайних школах, перевантажених навчальними і дисциплінарними проблемами менш здібних дітей. Але в класах, де працюють з обдарованими учнями, ця проблема постає з усією очевидністю: ні кваліфіковано проведений відбір, ні сприятливі умови навчання не можуть гарантувати успішності навчання всіх дітей.

В масових школах учнів, які посилено займаються спортом, один – два у класі.У зв’язку з участю у змаганнях, зборах діти мають прогалини у знаннях, суттєво відстають від однокласників. В масових школах їм приділяють мало уваги.

Селекційна робота тренерів збирає таких дітей у спортінтернаті..

Діти мотивовані на професійний спорт, мають дуже високі спортивні показники.


Спеціалізована школа-інтернат ІІ-ІІІ ступенів № 4


Школа несе моральну відповідальність

 • перед неуспішними учнями, тому що не змогла дати їм потрібну

освіту і виховання;

 • перед батьками неуспішних учнів;

 • перед суспільством і державою.

Реальна предметна неуспішність і слідом за цим життєва неуспішність багатьох з учнів – це найгостріша проблема сучасної школи.

В масових школах все частіше створюються спортивні класи. Для них це проблема теж буде актуальною.

2 Основна частина


На зміну старій уніфікованій школі , зорієнтованій переважно на середнього учня, приходить нова система альтеративної освіти, спрямованої на ефективний розвиток обдарованих дітей.

52 провідних психолога опублікували колективне визначення інтелекту. Американці визначають 7 типів інтелекту, кожний із яких, за Г. Гарднером, потребує свого підходу.

1. Вербальний (лінгвістичний)

2. Логічний (математичний)

3. Візуально – просторовий

4. Музичний (рітмичний)

5. Між особистісний

6. Внутрішньоособистісний .

7. М’язовий (кінетичний).

Щодо останнього:

М’язовий (кінетичний) інтелект показує високі спортивні результати; якщо доводиться сидіти довго в одному місці, починає рухатися, вертітися; вдало копіює жести, міміку, манери інших; любить розбирати і знову збирати предмети; чіпає руками все, що бачить; любить бігати, стрибати, боротися;
Спеціалізована школа-інтернат ІІ-ІІІ ступенів № 4


демонструє здібність до ремесел; під час роботи, обмірковування чого – небудь розповідає про різні фізичні відчуття. Цей тип інтелекту має відношення до фізичних рухів і до знань (мудрості) організму, включаючи кору головного мозгу, що відповідає за м’язові рухи тіла.

Основний спосіб навчання: через рух у просторі, обробку знань через тілесні відчуття.Парадоксальна ситуація не така вже рідкісна: дитина, яка володіє видатними здібностями, може погано вчитися в школі. Безумовно, обдарованість дитини може виявлятися поза навчальною діяльністю. Причини академічної (шкільної неуспішності обдарованих дітей криються в особливостях їхнього вікового розвитку, в особистісних особливостях, у недосконалості сучасних методів навчання тощо. Такі діти ставляться до свого перебування в школі як до нестерпної нудної „примусової роботи”. Їхня погана поведінка на уроці, недбалість у виконанні навчальних завдань часто бувають причинами „дисциплінарних двійок”.

Коли йдеться про так звані виняткові здібності, роль спадковості особливо помітна. Не менш як 50 % „внеску„ у здібності припадає на середовище. Це означає, що завжди в розвитку обдарованості дитини дуже багато залежить від батьків, школи, вчителя.

В сучасній моделі й теорії обдарованості входить поняття довкілля. Це означає, що для прояву розвитку й реалізації обдарованості істотне значення має те, в яких культурно –освітніх умовах живе дитина, яка емоційна атмосфера найближчого оточення, чи є спеціальні навчальні програми. Не останню роль грає матеріальна сторона середовища, тобто якість харчування, екологічні характеристики оточення. Нарешті, важливо, чи є в суспільстві попит на видатні досягнення.

Спеціальні спостереження за обдарованими дітьми свідчать, що найістотнішу роль у розвитку цих дітей грає так званий ментор, тобто людина, яка спеціальна займається з дитиною, враховує її індивідуальні особливості й має у неї значний авторитет. Таким ментором в наших умовах є тренер. Все частіше на цю роль претендує вчитель. Випробування, що проведені в московській школі серед учнів 5 – 11 класів, дають 18 основних причин, складності уроків:

1 Велика зайнятість поза школою, стомлюваність від занять, не пов*язаних зі шкільним навчанням.

2 Прогалини в знаннях з предметів.

3 Побоювання неприємностей в родині із-за оцінок.
Спеціалізована школа-інтернат ІІ-ІІІ ступенів № 4


4 Неможливість виділитись серед однокласників з кращої сторони, сором’язливість.

5 Неможливість зберігати працездатність протягом всього уроку.

6 Не той вчитель.

7 Необхідність великої кількості самостійної роботи з предмета.

8 Невміння самостійно думати, будувати логічні ланцюжки.

9 Нецікавість завдань.

10 Незацікавленість предметом.

11 Недоброзичливе ставлення вчителя.

12 Лінощі(відсутність вольових якостей) 1. Відсутність необхідних фізичних якостей

14 Невміння вчителя налагодити дисципліну в класі.

15 Погано написані підручники.

16 Погане викладання предмета вчителем.

17 Забагато високий темп подачі матеріалу, велика кількість контрольних та інших робіт.

18 Сумніви в необхідності предмета для подальшого життя.

Які ж них найважливіші?

Слід враховувати загальні обставини:

  1. перевантаженість, непомірная роздутість навчального плану, що приводить до підвищення темпу подачі матеріалу;

2. сумніви в доцільності предметів, які викладаються;

3. зацікавленість в навчанні падає з 7 класу.


Кожна обдарована дитина – індивідуальність, що потребує особливого підходу. Сприяння реалізації обдарування найчастіше потребує організації особливого середовища, зокрема соціальної освіти, яка виходить за межі навчання в звичайній школі.

Сучасні дослідження свідчать, що гармонійність розвитку різних сторін психіки обдарованої людини є відносно рідкісною (winner, 1996). Частіше можна зіштовхнутися із нерівномірністю, однобічністю, своєрідною „однобокістю” розвитку. Різновид дисинхронії викликаний нерівномірністю розвитку інтелектуальних і психомоторних процесів (останні відповідають за рухову активність людини).

Наявність обдарованості в психомоторній сфері широко визначена, її активно діагностують: викладачі ї тренери здійснюють на постійній основі добір перспективних дітей і підлітків для занять спортом тощо. Добре відомо,що обдарованість у психомоторній сфері нерідко поєднана із недорозвиненням інтелектуальної сфери дитини, підлітка. Багатогодинні

Спеціалізована школа-інтернат ІІ-ІІІ ступенів № 4


заняття ї тренування, дефіцит вільного часу, велика фізична втома талановитих спортсменів не сприяють розвиткові їхніх інтелектуальних здібностей.

Нажаль, в роботі школи не належним станом враховується статева належність дитини, віковий показник.

У хлопчиків повільніше та важче формуються такі якості, як виконавча дисципліна, відповідальність, сумлінність. Їм не достає усидливості, наполегливості та терпіння. Недисциплінованість і неорганізованість стає частою причиною зниження успішності хлопців. Серед неуспішних школярів хлопці значно мають перевагу. А неуспішність в навчальній діяльності ще більше відштовхує підлітка від школи, і він йде на вулицю.

Виховання хлопчиків є вцілому більш складною задачею не тільки у зв’язку з психологічними особливостями чоловічої статі. В школі ця задача ускладнюється тим, що більшість педагогів є жінки, які не до оцінюють природні прояві статевого становлення хлопців.

Кожний вчитель в своїй професійній діяльності зіштовхується з проблемою „складних” школярів. Поведінка таких дітей викликає турботу у педагогів, психологів та батьків.

Зрозуміти, прийняти, допомогти – основа психолого - педагогічного підходу до „складного” підлітка.

Основним завданням спеціалізованої школи – інтернату П-Ш ступенів № 4 (далі спортінтернат) є підготовка висококваліфікованих спортсменів з одержанням ними повної середньої освіти на рівні держстандарту. Підготовка спортсменів ведеться на 7 спортивних відділеннях. Кожного року в школу приходять учні з низьким рівнем знань. Спортінтернат збирає під своїм дахом дітей з багатьох областей України (Донецька, Луганська, Полтавська, Київська, Одеська та ін.), зі шкіл душе різних: від сільських малокамплектних до профільних, шкіл нового типу). Завдання НВП витікають з прогнозованого результату. Випускник спортінтернату - це морально і фізично здоровий громадянин, забезпечений повною середньою освітою, професійною підготовкою, який проповідує здоровий спосіб життя, працелюбний,амбіційний з благородними мріями й ясними цілями.

Однак, одержати якісну загальну середню освіту учням спортсменам доволі складно. Режим спортсмена насичений різними видами діяльності: навчальні заняття, виховні заходи, навчально – тренувальні заняття, змагання, збори, підготовчі т відновлювальні заходи посилений медичний контроль, правильне харчування, відпочинок тощо.


Спеціалізована школа-інтернат ІІ-ІІІ ступенів № 4


Результати досліджень свідчать, що вчителі, батьки і діти по-різному відповідають на запитання: хто винен у навчальних неуспіхах обдарованого школяра?

Анкета


«Что мне мешает в учебе»

2006-2007 уч.г.

Вопрос

да (%)

да (%)10а

10б

10в

11а

11б

среднее

1

Не понимаю объяснение учителя

91

43

40

20

45

48

2

Медленно читаю

-

-

27

15

8

10

3

Медленно пишу

-

-

-

10

8

4

4

Медленно считаю

9

-

20

10

16

11

5

Не могу сосредоточиться

36

28

20

35

8

25

6

Страшно плохая память

27

14

13

27

12

19

7

Быстро устаю, занимаясь умственной деятельностью

45

57

43

25

25

48/25

8

Болят глаза

45

28

53

15

18

32

9

Я не люблю, когда на меня кричат

100

100

93

75

100

94

10

Я страшно стесняюсь отвечать у доски

44

14

20

42

49

26/45

11

Мне не хватает времени на выполнение дз

54

36

67

50

67

55

12

Я ничего не успеваю в классе, п.ч. медленно работаю

-

-

7

10

16

7

13

Мне никто не помогает выполнять дз

45

72

40

30

8

30

14

Никто не интересуется моими успехами и неудачами

-

-

20

5

8

7

15

Мне абсолютно все равно, какую оценку я получу

-

-

7

15

-

6

16

Я уже давно курю

-

-

-

10

-

2

17

Я постоянно пью пиво

18

-

40

20

16

20

18

Я постоянно вступаю в конфликт с учителем из-за дисциплины

-

28

20

25

16

18

19

У меня нет своего места дома

27

14

7

15

-

13

20

У меня нет близких людей

-

-

-

15

-

3

21

У меня нет любимых учителей

9

14

60

25

-

22

22

Обычно утром я не люблю завтракать и иду в школу голодный

45

43

27

15

42

35

23

В моем классе мало кто учится

18

45

48

20

53

37

24

Я считаю, что мне занижают оценки

73

27

40

35

33

42

25

Я часто ощущаю голод во время уроков, и у меня нет денег что-то купить

18

86

60

15

част 50


8

част 33


37

26

Я устал от всего и мне противно жить

9

-

-

10

-

4

27

У меня постоянно что-то болит

18

28

13

10

8

15

28

Иногда мне кажется, что меня никто не любит

45

14

13

30

8

22

29

Я не люблю долго делать одну и туже работу

54

28

80

85

50

63

30

Если бы меня научили быстро и легко делать уроки, я бы, наверное, учился с удовольствием

54

86

67

75

33

63

Вчителі, як правило, ставлять під сумнів здібності дитини, ступінь її підготовленості та бажання навчатися; обвинувачують батьків у невмінні змусити дитину працювати. Батьки бачать проблему насамперед у невідповідності вчителя потребам дитини, або звинувачують дитину в упертості і бажанні робити все по-своєму. Діти звинувачують учителів, але часто переживають почуття провини за відчуття, що з ними відбувається щось неправильно.

Аналіз щорічного набору учнів до спортінтернату показує, що рівень навчальних досягнень учнів з кожним роком стає все нижчим. Стабільні тільки оцінки з фізкультури (10 – 12 б).

Аналіз причин низької успішності учнів проводимо по всіх паралелях за формою анкети « Що мені заважає у навчанні»

На підставі одержаних даних коректується щорічна програма «Заходи з підвищення рівня успішності учнів-спортсменів».Так у 2005-06н.р. основна увага приділялась учням з високим рівнем успішності. У цьому році інтернат випустив першого медаліста в навчанні У 2006-2007 н.р. основна увага була приділена вивченню проблем у навчанні. Цього року ми зрозуміли, що низький рівень знань нам приносять нові учні з масових шкіл.

Тому робота 2007-2008 н.р. націлена на індивідуальну діяльність учня і педагога з ліквідації прогалин у знанн

Аналізуючи зарахування учнів 2007 – 2008 н. р. бачимо, що учнів з низьким рівнем знань прийнято:

5 кл. -1


6 кл. -1

7 кл. -3


9 кл. -8

10 кл.-2


11 кл.-2

Це складає 5% від загального учнівського складу


Спеціалізована школа-інтернат ІІ-ІІІ ступенів № 4


У 3 з них, оцінки низького рівня практично з усіх предметів. Тепер педагоги спортінтернату повинні виправити помилки масової школи.

Зрозуміло, що робота з такими учнями починається з діагностування, виявлення причин неуспішності.Аналіз причин низької успішності учня, проведений по відношенню до кожної дитини з низьким рівнем знань дає таку інформацію(середню).
Вопрос


среднее (%)

1

Не понимаю объяснение учителя

26

2

Медленно читаю

22

3

Медленно пишу

24

4

Медленно считаю

28

5

Не могу сосредоточиться

48

6

Страшно плохая память

46

7

Быстро устаю, занимаясь умственной деятельностью

49

8

Болят глаза

22

9

Я не люблю, когда на меня кричат

75

10

Я страшно стесняюсь отвечать у доски

72

11

Мне не хватает времени на выполнение дз

24

12

Я ничего не успеваю в классе, п.ч. медленно работаю

21

13

Мне никто не помогает выполнять дз

73

14

Никто не интересуется моими успехами и неудачами

25

15

Мне абсолютно все равно, какую оценку я получу

21

16

Я уже давно курю

10

17

Я постоянно пью пиво

0

18

Я постоянно вступаю в конфликт с учителем из-за дисциплины

19

19

У меня нет своего места дома

15

20

У меня нет близких людей

19

21

У меня нет любимых учителей

48

22

Обычно утром я не люблю завтракать и иду в школу голодный

50

23

В моем классе мало кто учится

18

24

Я считаю, что мне занижают оценки

24

25

Я часто ощущаю голод во время уроков, и у меня нет денег что-то купить

44

26

Я устал от всего и мне противно жить

10

27

У меня постоянно что-то болит

48

28

Иногда мне кажется, что меня никто не любит

72

29

Я не люблю долго делать одну и туже работу

52

30

Если бы меня научили быстро и легко делать уроки, я бы, наверное, учился с удовольствием

63

Подальша робота з моніторингу низької успішності передбачає організацію роботи за двома напрямами:

1. Розвиток в учнів необхідних навчальних умінь з метою позбавлення низької успішності ( стенд « Учись учиться», методичний посібник „Алгоритм”...).

2. Корекційно – методична робота з учителями (додаток ) • система зоходів щорічної роботи педколективу з підвищення рівня успішності учнів-спортсменів;

 • технологізація навчальної діяльності;

 • «Школа успіху»

 • комп’ютеризація управлінської діяльності, навчально-виховного процесу;

 • интерактивні технології навчання;.

 • методи і форми роботи з учнями з низькою успішністю на уроці, в позаурочний час;

 • мотивація навчання;

 • роль бібліотеки – медіатеки в підвищенні мотивації навчання

 • профілактика низького рівня успішності (додаток )

 • діяльність Учкому

 • індивідуальні заняття з вчителями

 • робота консультпункту у гуртожитку

 • система і контроль самопідготовки .

Зрозуміло, що відування навчальних занять учнями,-це необхідна складова роботи будь-якої системи . В умовах посиленого тренувально-змагального режиму дуже важливо не прогледіти відсутність дитини без поважних причин. Саме цьому в спортінтернаті вже кілька років діє система роботи з моніторингу відвідування занять
Спеціалізована школа-інтернат ІІ-ІІІ ступенів № 4

Система роботи спортінтернату з моніторингу відвідування занятьЩодня

1. Ведення обліку наявності учнів на 1 уроці;

2. виявлення причин відсутності з батьками, по наказах про змагання;

3. ведення журналу відвідування занять черговим класом;

4. ведення щоденників взаємозв*язку класів.


Щотижня


 1. Контроль щоденників взаємозв*язку;

 2. Складання моніторингової карти;

 3. Визначення рейтингу класів, роботи класних керівників, друкування для стенду.


Щомісяця

 1. Розгляд на засіданні координаційної ради;

 2. Звіт про рух учнів;

 3. Наказ про підсумки роботи за місяць;

 4. Розгляд на нараді лідерів класів, а після- на класній годині;

 5. Розгляд на зборах у гуртожитку.


Спеціалізована школа-інтернат ІІ-ІІІ ступенів № 4Щорічний цикл роботи учасників НВП з ліквідації неуспішності учнів


заходи

хто

що

1.Оглядовий аналіз нового набору вихованців

Приймальна комісія

Список учнів з низьким рівнем знань

2.Складання соціальної карти закладу,класів

Соц. пеагог, класні керівники

соціальні карти (дод)

3.Вивчення особових справ, співбесіда з батьками.

Соц. пед.,

кл. керівник.Соц. карта н/усп учн, рекомендації до роботи в класі, в гуртожитку.

4. Вивчення причин неуспішності

психолог

Індив. карта,

Аналіз пробем5. Складання плану роботи

Заст. дир.з НВР

Щорічна програма з ліквідації шкільної неуспішності

5. Реалізація програми:

періодичний контроль руху по особистісній траекторії.

Мониторинг. Психологічний супровід, допомога.


Заст. дир. з НВР,

кл. кер.,

психолог

библіотекар.,

учитель

6.Аналіз виконання программи за рік.

Ітоговий моніторинг.

Виявлення причин успіху і невдач


Заст. дир.з НВР

Протокол

Матеріали роботи7. Коррекція програми на слідуючий рік

Заст. дир.з НВР

Обновлення програми

Спеціалізована школа-інтернат ІІ-ІІІ ступенів № 4

Схема роботи з ліквідації неуспішності у навчанні
Аналіз наборуПрограма роботи на навчальний рік


Психолог

вих.служба

соц.пед.


тренер

педагоги

бібліотека

учні

виявлення причин
вікові особливості
рекомендації педагогам
педагогічний супровід

положення в родині
допомога у захисті інтересів
умови навчання у гуртожитку
суспільна активністьконтроль всього життєзабез-печення
стимулювання
школа успіху

піврічний заліккл.кер.:

контроль і співробітництво

з учнем і батьками
вчителі:

самоосвітня робота


методична робота
індивідуальна робота
«Зимова школа»
збірка

алгоритмів


вихователі

консультпункт

підтримка

методичний посібник

додаткова

інформ
медіацентручком

пат-ронаж


журнал

«вчи-


тись-

це


кльово»Результат роботи

Моніторинг навчальної діяльності учнів, які приходять з низьким рівнем успішності, показує, що робота педагогів спортінтернату дає позитивну тенденцію: діти виходять на середній рівень знань. В умовах посиленого тренувального режиму цей факт засвідчує кропітку роботу педагогів, правильно обрану тактику управління , взаємне бажання всіх служб інтерната створити сітуацію успіху.

На підставі одержаних результатів створюється загальношкільна траекторія : вхідна, за 1 семестр, за 2 семестр. Аналіз цих «блискавок» дає яскраву картину для корекції щорічної програми на новий навчальний рік

,Висновки

Невдачі обдарованих дітей у навчанні породжені складним переплетенням як внутрішніх, так і зовнішніх причин, що перешкоджають реалізації їхнього потенціалу .

Саме індивідуалізація освітніх програм і психодіагностичний супровід кожної дитини мають забезпечувати відповідність процесу навчання індивідуальній траєкторії розвитку, а також профілактику й корекцію навчальних проблем.

Взагалі проблема шкільної неуспішності залишається чи не найгострішою в сучасній школі й зумовлена багатьма причинами. (додаток 5 )

Навчання обдарованих дітей із труднощами в навчанні, на думку фахівців, має: 1. відповідати їхнім потребам обдарованих ;

 2. включати корекцію навчальних труднощів.

Важливу роль тут грає розробка індивідуалізованих стратегій подолання протиріч між сильними і слабкими властивостями обдарованої дітини.

Необхідною умовою реалізації дітьми свого потенціалу, виступає збагачене середовище, здатне стимулювати їхню творчу діяльність. Їх слід залучати до збагаченої діяльності, схвалювати, стимулювати їх досягнення.

Для юних спортсменів потрібно в школі підтримувати ідею „Розливального дискомфорту”. Вчитися має бути не тільки цікаво, а й складно, дитина повинна відчувати розмову напругу, постійно тренувати „мускули волі” – тільки в таких умовах розвиватимуться здібності ї

Спеціалізована школа-інтернат ІІ-ІІІ ступенів № 4

характер дитини. Радість подолання труднощі, радість перемоги над собою – це є підготовкою обдарованої дитини до життя, першим кроком до того, що психологи називають самоактуалізацією .

Обдаровані діти, за визначенням ВООЗ (Всесвітньої Організації Охорони Здоров”я ), входять до групи ризику, поряд із маленькими правопорушниками. Саме тому, їм потрібне особливе виховання, інші навчальні програми, інші вчителі, інші школи ...

Робота з обдарованими – цє зовсім не свято, а важка і відповідальна праця. Правда, надзвичайно цікава. Обдаровані діти не янголятко, а складні, іноді майже нестерпно складні діти. Словом, проблем із обдарованими дітьми багато.
Список літератури:


 1. Єрмаков І.Г., Пузіков Д.О. „Життєтворч компетенції особистості”, Донецьк „Каштан”, 2007 р.

 2. Сост Голубенко М. „Проектна діяльність школи.” Київ „Шкільний світ” 2007 р.

 3. Віхров К., Догадайло В. „Педагогічний контроль в процесі тренування”, Київ 2001

 4. Джус О. „Індивідуальнае тренування футболістів” . Київ 2001

 5. Спецвипуск „Обдарована дитина” ж. Завуч № 17-18 – 2003 р.

 6. Рябов А. «Бег с препятствиями: или почему школьникам трудно учиться»ж. «Директор школи.Україна»

 7. Агапова І «Подолати неуспішність», «Завуч»,2003

 8. «Як запобігти низькій успішності учнів» Методичні рекомендації,ж. «Директор школи», 2005

 9. «Психология современного подростка « Под. Ред. Д.И. Фельдштайна М., Педагогіка, 1987.

 10. Освітні технології за ред. Пєхоти О.М. – К, А.С. К

Каталог: olderfiles
olderfiles -> Міський методичний кабінет екскурсія «Спостереження за осінніми змінами у живій та неживій природі»
olderfiles -> Наукових праць
olderfiles -> Державний стандарт початкової загальної освіти Згідно із Законом України «Про загальну середню освіту»
olderfiles -> Розділ ІІ. Наша зірочка Даша Бондарчук
olderfiles -> Історія держави І права України у 2-х томах том І
olderfiles -> Формування мовленнєвої компетентності дітей дошкільного віку народознавчими засобами 2010 р. Укладачі
olderfiles -> Першотравнева райдержадміністрація відділ освіти методичний кабінет
olderfiles -> Задача на спільну роботу. Мета: Забезпечити засвоєння учнями вміння розв’язувати задачі на спільну роботу
olderfiles -> Методичні рекомендації до організації і проведення уроків узагальнення і систематизації знань учнів на початок навчального року


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©refos.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

увійти | реєстрація
    Головна сторінка


завантажити матеріал