Навчально-методичний посібник «Організація роботи з розв'язання проблеми насильства в школі»Сторінка1/13
Дата конвертації06.02.2017
Розмір2,44 Mb.
ТипНавчально-методичний посібник
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13
Організація роботи з розв’язання проблеми насильства в школі

Упорядники: Дубровська Є.В., Ясеновська М.Е. Редакційна група: Алєксєєнко М.К., Дендебера М.П, Соловйова О. Д.

Навчально-методичний посібник

«Організація роботи з розв'язання проблеми насильства в школі»

Київ - 2011


УДК 373.5.064:343.43](072) ББК 74.200я7

0-64

Навчально-методичний посібник «Організація роботи з розв'язання проблеми насильства в школі». К:. Huss, 2011. - 96 ст.

Упорядники: Дубровська Є.В., Ясеновська М.Е.

Редакційна група: Алєксєєнко М.К., Дендебера М.П, Соловйова О. Д.

Рецензенти:

Шендеровський К.С. - заслужений працівник освіти України, викладач кафедри соціальних комунікацій Київського націо­нального університету імені Тараса Шевченка

Кочемировська 0.0. - кандидат психологічних наук, завідувач сектору трудових відносин та людського потенціалу відділу соціальної політики національного інституту стратегічних досліджень при Президенті України

Коректор: Небесна Т.О.

Навчально-методичний посібник створений для поширення інформації про можливості системної тренін- гової роботи з дітьми, батьками та педагогами задля подолання насильства над дітьми в школі. Посібник стане в нагоді вчителям, соціальним педагогам, психологам та іншим спеціалістам, які працюють безпосередньо з дітьми. Система тренінгів, що представлена у посібнику, випробувана в 20 пілотних школах при роботі з педаго­гічними колективами.

Посібник видається в рамках проекту «Попередження насильства над дітьми в школі», що здійснюється ВГО «Жіночий консорціум України» за фінансової підтримки шведської громадської організації Save the Children

Sweden.


Висловлюємо подяку:

Партнерам по проекту - Вінницькій обласній Громадській організації «Пані Всесвіт», Коаліції молодіжних громадських орга­нізацій «Молода Черкащина», Дитячій екологічній громадській організації«ФЛОРА». Тренерам - Ковальчук Тетяні, Міхновець Тетяні, Соловйовій Олені, Шестаковій Людмилі.

Учням та вчителям шкіл, на базі яких проводилися тренінги, - Кіровоградській міській гімназії №5, Великосевернівській ЗОСШ, Кіровоградській ЗОСШ №17, Кіровоградській ЗОШ №24, Знаменівській ЗОСШ № З, ЗОСШ 1 -3 ст. с.Агрономічне, Воро- новицькій ЗОСШ 1 -Зет., Вінницькій ЗОСШ № 6, Вінницькій ЗОСШ № 35, Корделавській ЗОСШ 1-3 ст., Калинівській ЗОСШ № 2, Червонослобідській ЗОСШ №2, Черкаській ЗОСШ № 19, Черкаській спец.школі №17, ЛеськівськійЗОШ, ЗОСШ № 9 м.Київ, КалинівськійЗОСШ 1-3 стДарасівській ЗОСШ 1-3 ст.. Володарській ЗОСШ 1-3 ст., Богуславській ЗОСШ 1-3 ст.

Адреса для листування:

Всеукраїнська громадська організація «Жіночий консорціум України» вул. Костьольна, 10, кв. 28 м. Київ, 01001

info@wcu-network.org.ua wcu-network.org.ua

ISBN 978-966-1568-52-4

Зміст

«Організація роботи з розв'язання проблеми насильства в школі» 2

Зміст 4


Вступ 6

Насильство та його прояви в дитячому середовищі 9

Відкриття тренінгу. Цілі та завдання тренінгу 18

Знайомство учасників тренінгу. Вправа «Випадок із дитинства» 18

Визначення очікувань учасників 20

Правила роботи 22

Актуальність проблеми насильства у дитячому середовищі 28

Прояви насильства у дитячому середовищі 34

Вправа «Я і діти, я і насильство» 36

Вправа «Як стати ближчими і толерантнішими?» 36

Потреби дитини: загальні й індивідуальні 47

Відкриття тренінгу. Визначення цілей та завдань тренінгу 56

Знайомство учасників тренінгу. Вправа «Я і мої батьки» 57

Визначення очікувань учасників 58

Правила роботи 58

Вправа «Мої цінності» 60

Поняття потреби 63

Вправа «Індивідуальні та загальні потреби» 70

Вправа «Вивчення випадку» 73

Вправа «Пропозиція» 73

Підсумки, планування подальших дій 77

Відкриття тренінгу. Цілі та завдання тренінгу 84

Знайомство учасників тренінгу. Вправа «Сніговий ком» 86

Визначення очікувань учасників 87

Правила роботи 87

Визначення потреб дитини 90

Конвенція ООН про права дитини 93

Вправа «Визначення наслідків ігнорування проблеми для учасників навчального процесу 95

Вправа «Знайомство з національною нормативно-правовою базою» 100

Підсумки, планування подальших дій 103

Відкриття тренінгу. Визначення його цілей та завдань 108

Знайомство учасників тренінгу. Вправа «Яка ^ риса мого характеру допомагає спілкуванню»^ 110

Визначення очікувань учасників 110

Правила роботи 111

Форми комунікації та їх вплив на спілкування між дітьми 113

Вправа «Відпрацювання навички безоцінних висловлювань» 118

Вправа «Взаємні презентації» 121

Вправа «Ми схожі» 123

Вправа «Агресивний контакт» 127

Відкриття тренінгу. 137

Визначення цілей та завдань тренінгу 137

Знайомство учасників тренінгу. Вправа «Мої вміння» 138

Вправа «Визначення очікувань учасників» 138

Правила роботи 140

Теорія та практика тренінгу заміщення агресії - напрацювання соціальних навичок 140

Базові засади тренінгу заміщення агресії 144

Вправа «Зворотний зв'язок» 147

Вправа «Практика тренінгу соціальних навичок» 147

Підсумки, планування подальших дій 153

Розв'язання конфліктів та робота із самооцінкою 154

Відкриття тренінгу. Визначення цілей та завдань тренінгу 159

Знайомство учасників тренінгу. Вправа «Я і конфлікти» 160

Визначення очікувань учасників 160

Правила роботи 161

Конфлікти та способи їх розв'язання 163

Вправа «Конфліктна ситуація» 171

Вправа «Конфліктний ескалатор» 173

Поняття самооцінки 175

Вправа «Самооцінка якостей, важливих для спілкування» 179

«Я вмію» 77

Підсумки, планування подальших дій 67

Відкриття тренінгу. Визначення цілей та завдань тренінгу 70

Знайомство учасників тренінгу. Вправа «Моя подія» 81

Вправа «Визначення очікувань учасників» 81

Вироблення правил роботи 82

Вправа «Узи співпраці» 88

Вправа «Реакція на ситуацію насильства в школі: виявлення причин виникнення насильства та його наслідків» 89

Підсумки, планування подальших дій 93

Планування роботи в школі, етичні стандарти роботи 94

Відкриття тренінгу. Визначення його цілей та завдань 96

Знайомство учасників тренінгу. Вправа: «Я і Я» 97

Визначення очікувань учасників 97

Правила роботи 98

Вправа «Заплакана дівчинка» 79

Вправа «Етичні стандарти роботи в школі» 92

Вправа «Планування роботи щодо попередження та реагування у випадку виникнення насильства поміж дітьми» 95

^Вправа «Самооцінка: використання особистих ^якостей педагогів та ресурсів школи» 97

Підсумки, планування наступних дій 84

Додатки 96

Додатки 99

Додатки 101

Додатки 103

Додатки 9

Додатки 1

Додатки 3

Додатки 4

Додатки 6

Додатки 8

Додатки 10

Використана й рекомендована література 14Вступ

Сьогодення вимагає від дітей чимраз швидшого і якіснішого входження у світ дорослих, що не завжди відбувається спокійно й без насильства. Ми як представники дорослої частини людства прагнемо, аби процес соціалізації на­ших дітей відбувався якомога якісніше й безпечніше, а тому переконані в необ­хідності проведення заходів та впровадження політики захисту дітей від будь- яких форм насильства.

Законодавство України щороку поповнюється законами, що покликані захи­щати дітей від насильства та попереджувати його прояви в родині, у навчаль­них закладах, на вулицях наших міст. Та ефективне їх виконання можливе лише за умови спільної міжвідомчої діяльності.

Фахівці, що мають працювати з дітьми, не зажди мають достатньо якісну під­готовку для ефективної роботи. Причини різні - брак спеціалізованої підготов­ки, швидка зміна реалій життя тощо. Тому ми створили посібник для тренерів, психологів, соціальних працівників, учителів та всіх тих, хто працює з дітьми і прагне створити безпечне для них середовище.

Посібник розрахований насамперед на вчителів, соціальних педагогів, пси­хологів та представників адміністрації шкіл. Важливо, щоб усі спеціалісти, які працюють в школі, мали спільне бачення проблеми та разом формували стра­тегію реагування на неї. Водночас, учителі та психологи можуть застосовувати пропоновані модулі для роботи з дітьми та їхніми батьками.

Посібник можна використовувати по-різному - ви можете провести всі вісім тренінгів поспіль або обрати окрему проблему із пропонованих і попрацювати лише з нею.

Матеріали тренінгових курсів були апробовані під час проведення тренін­гів протягом 2010 - 2011 років у Київській, Вінницькій, Кіровоградській та Чер­каській областях. Учасниками тренінгів стали педагоги, психологи, соціальні педагоги із загальноосвітніх шкіл, представники адміністрацій цих шкіл, пред­ставники відділів освіти. Ми намагалися висвітлити в посібнику цей практич­ний досвід шляхом надання рекомендацій та порад тренерів-практиків.

Вам пропонуєтся треніговий курс, спрямований на систематичну й систем­ну роботу із групою протягом 8 модулів. Ви також, як зазначалося вище, мо­жете використовувати окремі його модулі, щоб направлено впливати на певні проблемні аспекти соціалізації чи сприйняття. Пропоновані тренінги обмеже­ні певними часовими рамками (3 години) для полегшення подачі матеріалу та сприйняття інформації, але дотримання цієї умови не є обов'язковим, Ви може­те змінити тривалість вправи, виходячи з можливостей групи.

Сподіваємося, що матеріали посібника будуть корисними для фахівців із по­передження та подолання насильства над дітьми. Ми будемо щиро вдячні за по­бажання та відгуки, які ви можете надіслати на адресу: info@wcu-network.org.ua
сформувати у педагогів уміння і навички розуміння та розв'язання проблеми насильства між дітьми;

сфокусувати увагу учасників модулю на проблемі насильства у дитячому середовищі, та визначити власне місце у вирішенні цієї проблеми.

про проблему насильства у дитячому середовищі;


По закінченні тренінгу учасники будуть вміти


про місце дорослого у розв'язанні проблеми насильства в дитячому середовищі; про можливості формування у дітей більш толерантного ставлення одне до одного.

правильно ідентифікувати різні прояви насильства в дитячому середовищі;


Мета

Насильство та його прояви в дитячому середовищі

аргументувати свої дії з попередження насильства серед дітей на основі власної відповідальності.
активно діяти на підтримку безпеки дітей у школі.

По закінченні тренінгу учасники будуть умотивовані
Сесія 1. Вступ (25 хвилин)


Інформаційне повідомлення Робота в колі «Мозковий штурм» Дискусія


5хв 10 хв 5хв 5 хв

20 хв 40 хв

Відкриття тренінгу. Цілі та завдання тренінгу Знайомство учасників тренінгу. Вправа «Випадок із дитинства» Визначення очікувань учасників Правила роботи


Міні-лекція

Робота в малих групах, обговорення

Сесія 2. Проблема насильства серед дітей (60 хвилин) Актуальність проблеми насильства у дитячому середовищі

Вправа «Прояви насильства у дитячому середовищі»
Сесія 3. Визначення свого місця у вирішенні проблеми (50 хвилин)

 1. Вправа «Я і діти, я і насильство»

 2. Вправа «Як стати ближчими та толерантнішими»

Робота в колі

«Мозковий штурм», дискусія20 хв ЗОхв

Сесія 4. Формування відповідальності (ЗО хвилин)

1 Вправа «Формування відповідальності дорослих та дітей»

Робота у групах, обговорення

ЗОхв

Сесія 5. Підведення підсумків (15 хвилин) Підсумки, планування подальшої діяльностіЗагальне обговорення

15 хвналаштувати групу на ефективну роботу в рамках теми тренінгу, пояснити цілі та завдання тренінгу, виявити специфіку тренінгу і очікування учасників, встановити зворотний зв'язок між командою тренерів і групою.

 • назвати тему, мету і завдання тренінгу;

 • назвати імена тренерів і всіх членів групи;

 • розв'язувати робочі конфліктні ситуації за допомогою правил роботи;

 • скоригувати свої очікування відповідно до програми.

25 хвилин, програма тренінгу.

фліпчарт, маркери, скотч, 2 аркуші ватману.  1. Відкриття тренінгу. Визначення цілей та завдань тренінгу.

  2. Знайомство учасників.

  3. З'ясування очікувань учасників.


  4. Мета вправи: Час проведення: Хід вправи:
   Правила роботи.

Відкриття тренінгу. Цілі та завдання тренінгу

ознайомити учасників із метою та завданнями тренінгу, організаційними питаннями. 5 хвилин.
Примітка. Назву тренінгово- го курсу та його основну мету треба написати на плакаті, на іншому подати перелік тренінго- вих модулів.
Мета вправи Час проведення Хід вправи:

Примітка. Найчастіше учас­ники згадують кумедні історії зі шкільного життя або ситуації не­справедливого ставлення з боку однокласників або вчителів. Тренер може тактовно поєдна­ти розповіді учасників із темою тренінгового курсу.
тренер вітає учасників із початком тренінгу, представляється сам та представляє ко­манду тренерів і організаторів. Надалі повідомляє про цілі й завдання тренінгового курсу та основну його мету, коротко ознайомлює з тренінговими модулями. Тренер повідомляє про очікування організаторів від учасників, окреслює перспективи по­дальшої співпраці, налаштовує учасників на серйозне ставлення до участі у тренінгу. Потім пропонує учасникам ставити питання, а іншим тренерам доповнити своїми ви­словлюваннями його виступ.

Знайомство учасників тренінгу. Вправа «Випадок із дитинства»

Створити доброзичливу атмосферу, познайомитись та запам'ятати імена учасників. 10 хвилин.


Мета:По закінченні цієї сесії учасники зможуть:

Час:

Роздатковий матеріал: Необхідні матеріали: Зміст сесії:
тренер пропонує бажаючому учаснику назвати своє ім'я (так, як учасник хоче, щоб його називали протягом тренінгу) і розповісти який-небудь випадок із дитинства, ба­жано шкільного віку. Наступний по колу учасник називає своє ім'я та розповідає свій випадок. За бажанням тренери теж беруть участь у вправі (тренер може показати при­клад того, як треба презентувати себе).
Визначення очікувань учасників

Визначити очікування учасників щодо тренінгу, мотивувати групу на подальшу роботу та практичні дії, виявити специфічні потреби групи.

5 хвилин.

Мета вправи

Час проведення Необхідні матеріали
Фліпчарт, аркуш ватману, маркери, скотч, програма Тренінгу.Тренер ознайомлює учасників із програмою тренінгового модуля, пропонує їм сконцентруватися на власних очікуваннях від тренінгу - на тих найголовніших питаннях, відповіді на які вони бажають знайти протягом тренінгу. Далі тренер пропонує учасникам за методом «мозкового штурму» озвучити свої очікування. Назване тренер записує на аркуші ватману. По закінченні вправи тренер коментує очікування з точки зору їх реалістичності в рамках програми тренінгу.

Правила роботи

Визначити правила, які допоможуть створити робочу та комфортну атмосферу в групі під час тренінгу.

5 хвилин.Час проведення Необхідні матеріали
Фліпчарт, маркери, аркуш паперу.


На цьому етапі тренер звертається до групи з пропозицією задля забезпечення ефек- ХІД вправи тивної роботи групи та досягнення сформульованих очікувань виробити загальні пра­вила, обов'язкові для виконання.

Тренер методом «мозкового штурму» збирає правила від групи. Перед тим як записати правило на аркуші ватману, тренер обговорює його з учасниками з метою з'ясування, чи всі вони розуміють це правило і погоджуються із ним. Можливі питання для обговорення • Як ви розумієте це правило? Навіщо воно потрібне?

 • Як ми зрозуміємо, що це правило виконується? що воно порушується?

 • Чи для кожного реально дотримуватися цього правила?

 • Як ми можемо переформулювати правило, щоб воно всіх влаштовувало?

 • Чи всі погоджуються із необхідністю внесення цього правила?

 • Які ще правила нам потрібні для ефективної роботи?

 • Що будемо робити у разі недотримання членами групи правил?

Після того як пропозиції від групи закінчаться, тренер повторює зафіксовані правила,

наголошує на тому, що вони прийняті спільно і їх треба дотримуватись.

Коментар

Рекомендовані правила

1. Цінуйте час. 2. Говоріть по черзі.

3. Говоріть коротко й нечасто. 4. Говоріть тільки від свого імені.

5. Будьте позитивними до себе та інших (Бути+). б. Правило додавання (Я + Ти + Ми). 7. Правило поваги до своєї та протилежної статі. 8. Правило добровільної активності. 9. Правило конфіденційності.


ознайомити учасників тренінгу з актуальністю проблеми насильства у дитячому се­редовищі за результатами проведеного аналізу зазначеного питання та сфокусувати увагу на більш поширених проявах цього явища.

 • матимуть уявлення про погляд на проблему з боку педагогів;

 • матимуть уявлення про погляд на проблему з боку учнів;

 • зможуть назвати основні розбіжності у сприйнятті проблеми насильства учнями і пе­дагогами;


 • По закінченні цієї сесії учасники:

  Час:
  зможуть назвати основні прояви насильства серед дітей. 60 хвилин.


Актуальність проблеми насильства у дитячому середовищі

ознайомити учасників тренінгу з актуальністю проблеми насильства у дитячому се­редовищі за результатами проведеного аналізу зазначеного питання.

20 хвилин.

«Насильство в школі: аналіз проблеми та допомога якої потребують діти та вчителі у її розвязанні»Міні-лекція

Каталог: soz sax
soz sax -> Методичні рекомендації щодо створення в інтернатних закладах умов, наближених до родинних Як створити в інтернатному закладі умови, наближених до родинних. Благополуччя і саме життя дитини залежить
soz sax -> Методичні рекомендації щодо здійснення соціально-педагогічної роботи та соціально-правового захисту дітей, які потрапили в складні життєві обставини
soz sax -> Методичні рекомендації щодо здійснення комплексної реабілітації учнів (вихованців) у спеціальних загальноосвітніх навчальних закладах
soz sax -> Методичні рекомендації щодо здійснення індивідуального навчання у загальноосвітніх школах
soz sax -> Діяльність соціального педагога в навчальних закладах
soz sax -> Відділ освіти Сквирської райдержадміністрації Методичний бюлетень для використання у роботі директорами шкіл Що потрібно знати про права дитини
soz sax -> Методичні рекомендації для соціальних працівників, державних службовців щодо розвитку сімейних форм виховання


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13


База даних захищена авторським правом ©refos.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

увійти | реєстрація
    Головна сторінка


завантажити матеріал