Навчальний рік Педагогіка Варіант а (1 бал)Скачати 63,96 Kb.
Дата конвертації29.12.2016
Розмір63,96 Kb.
Завдання з педагогіки і психології Всеукраїнської олімпіади - ІІ етап,

2011-2012 навчальний рік

Педагогіка

Варіант А (1 бал)

1. Педагогіка – це …(вибрати правильну відповідь)

А) цілеспрямований вплив на розвиток особистості вихованця, що здійснюється спеціально підготовленими фахівцями (педагогами);

Б) наука про цілеспрямований та організований процес формування знань, умінь і навичок особистості;

В) сукупність теоретичних і практичних наук, що вивчають процес виховання, навчання і розвитку особистості.


2. Назва науки «педагогіка» від :

А) латинських слів – «дитя» «пестити» ; Б) грецьких слів – «дитя» «вести» ; В) арабських слів – «дитя» «розвиток».


3) У давньоруській державі людей які займалися педагогічною діяльністю називали

А) дидаскали; Б) дитячі пестуни; В) майстри.


4) Виділити правильні складові загальної педагогіки

А)загальні основи педагогіки, дидактика, теорія виховання, школознавство;

Б)загальні основи педагогіки, дидактика, теорія виховання, історія педагогіки;

В)педагогіка гуманізму, дидактика, теорія виховання, школознавство.


5) Основні категорії педагогіки:

А) знання, уміння, навички; Б) виховання, освіта, навчання; В) соціалізація, особистість, виховання.


6) У жовтні 2011 року відбувся

А) ІІІ Всеукраїнський з’їзд працівників освіти; Б) ІV Всеукраїнський з’їзд працівників освіти; В) II Всеукраїнський з’їзд працівників освіти.


7) Основною навчально-виховною формою в сучасній школі є:

А) тренінги; Б) уроки; В) рольові ігри.


8) Видатними педагогами ХХ століття є:

А) А.С. Макаренко, Ш.А. Амонашвілі, В.А. Сухомлинський; Б) В.А. Сухомлинський, Л.С. Виготський, А.С Макаренко; В) К.Д. Ушинський, В.А. Сухомлинський, А.С. Макаренко.


9) Факторами розвитку особистості є:

А) знання, уміння, навички; Б) спадковість, середовище, виховання; В) Виховання, навчання, спадковість.


10) «Велику дидактику» написав:

А) Ж.-Ж. Руссо; Б) Я. А. Коменський; В) К.Д. Ушинський.Варіант Б (2 бали)
1) Визначити принципи навчання:

А) послідовність; Б) системність; В) наочність; Г) догматизм; Д) формалізм; Е) доступність; Ж) авторитарність.
2) Хто є представниками української педагогіки?

А) Софія Русова; Б) В.О. Сухомлинський; В) В.Ф. Шаталов; Г) Є.М. Ільїн; Д) Г.С. Сковорода.


3) Виділіть основні напрямки виховання:

А) розумове, моральне; Б) демократичне, політехнічне; В) естетичне, трудове, фізичне; Г) гуманітарне, національне, патріотичне; Д) духовне, статеве, гуманістичне.


4) В.О. Сухомлинський є автором таких праць:

А) «Серце віддаю дітям» ; Б) «Педагогічна поема» ; В) «Людина як предмет виховання» ; Г) «Народження громадянина» ; Д) «Як виховати справжню людину».


5) Виділіть основні форми роботи у навчальному процесі:

А) інтерактивна; Б) колективна; В) групова; Г) демократична; Д) індивідуальна.


Блок В (3 бали)
1) Доповніть речення до законодавчого змісту:
Громадяни мають право ………..………………………здобувати вищу освіту в…………. …………………………………………………………………………………………………… .………………………………… навчальних закладах на……………………………………..
2) Завершити думку – учасниками навчально-виховного процесу в ЗНЗ є: …………... ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...

3) Встановіть відповідність між напрямками виховання і його формами:


1. Естетичне

А) змагання , естафета, зарядка

2. Трудове

Б) екскурсія, художня самодіяльність

3. Фізичне

В) акції милосердя, волонтерська діяльність

4. Етичне

Г) чергування, робота на пришкільній діляньці


4) Викресліть те, що не є методи виховання:

А) заохочення; Б) покарання; В) систематичність; Г) особистий приклад; Д) цілепокладання; Е) рефлексія; Ж) переконання.


5) Перелічіть періоди дошкільного віку:……………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………........

Блок Г (15 балів)

Твір-роздум

Напишіть твір роздум з теми:«Школа – світ душевних людських доторкань»

В.О. Сухомлинський

Свої міркування оформіть як зв’язне висловлювання (сформулюйте тезу, наведіть 2-3 переконливі докази, приклади з художньої літератури, історії чи життя, висловлювання завершіть висновком).


Психологія

Блок А (1 бал)
1. Концентрація, розподілення, обсяг, переключення – це основні властивості:

А) Пам’яті; Б) Уваги; В) Мотивації


2. Тривалий, стійкий емоційний стан людини:

А) Афект; Б) Настрій; В) Воля


3. Сильний, врівноважений, рухливий – ці характеристики найбільш підходять:

А) Холерику; Б) Сангвініку; В) Флегматику


4. Процес спрямований на відображення в мозку людини окремих властивостей предметів та явищ, які нас оточують, через органи чуттів:

А) Відображення; Б) Сприймання ; В) Відчуття


5. Першу класифікацію темпераментів розробив:

А) Гален; Б) Гіппократ; В) Арістотель


6. Пам'ять відповідальна за збереження і відтворення рухів:

А) Змістова; Б) Образна; В) Моторна


7. Природний функціональний стан організму людини, який характеризується вимкненням свідомості й зниженням здатності нервової системи відповідати на зовнішні подразники - це :

А) Втрата свідомості; Б) Сон; В) Алкогольне сп’яніння


8. Слово «психологія» походить від: А) Грецьких слів – «душа» , «наука»; Б) Латинських слів – «душа» , «вчення»; В) Арабських слів – «душа», «закони природи».
9. Хибне, спотворене сприйняття людиною дійсності:

А) Обман; Б) Розходження; В) Ілюзія.


10. Цілеспрямована, виникає внаслідок свідомо поставленої мети і потребує певних вольових зусиль

А) Довільна увага; Б) Мимовільна увага; В) Концентрація уваги.


Блок Б (2 бали)
1. Мисленню притаманні такі індивідуальні особливості як:

А) Самостійність; Б) Широта; В) Довгота; Г) Критичність; Д) Гнучкість; Е) Послідовність; Ж) Об’єм.


2. Суть мислення полягає у виконанні наступних розумових операцій:

А) Аналіз; Б) Абстрагування; В) Порівняння; Г) Узагальнення; Д) Синтез.


3. Що є зайвим? Підкресліть

Концентрація, форматування, розподілення, обсяг, переключення


4. Що є зайвим? Підкресліть

Відчуття, сприйняття, спостереження, ілюзія, запам’ятовування.


5. Що є зайвим? Підкресліть

Почуття, афект, відчуття, емоція, настрій.Блок В (3 бали)

  1. Психологія –………………………………………………………………………………… ……………………………….……………….………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

  2. Свідомість - ………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

  3. Характер –………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

  4. Друга сигнальна система –……………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

  5. Меланхолік –………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………


Блок Г (15 балів)

Письмовий аналіз психологічної задачі. На вашу думку, що сталося в результаті даного експерименту. Якщо змінилось, то як? Яка моральність даного експерименту? Яка гіпотеза була в дослідників?
У 1939 році Венделл Джонсон з університету Айови (США) і його аспірантка Мері Тюдор провели шокуючий експеримент за участю 22 дітей-сиріт з Девенпорта. Їх розділили на контрольну й експериментальну групи.

Половині дітей експериментатори розказали про те, наскільки чисто і правильно вони говорять. Другу частину дітей очікували неприємні хвилини: Мері Тюдор, не шкодуючи епітетів, в’їдливо висміювала найменшу ваду їхньої мови, зрештою назвавши усіх жалюгідними заїками.


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©refos.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

увійти | реєстрація
    Головна сторінка


завантажити матеріал