Навчальний посібник Київ-2012 РецензентиСторінка1/10
Дата конвертації17.02.2017
Розмір3,68 Mb.
ТипНавчальний посібник
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10
КИЇВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ПРАВА

НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ НАУК УКРАЇНИ

КАФЕДРА ІНОЗЕМНИХ МОВ

Батіна І.А., Мушак Н.Б., Понікаревич Н.М.,

Тесленко Ю.В., Шпаченко В.П.

АНГЛІЙСЬКА МОВА

ДЛЯ ЮРИСТІВ-МІЖНАРОДНИКІВ

Навчальний посібник

Київ-2012

Рецензенти:

Грицаєнко Л.Л. – к.ю.н., доцент кафедри державно-правових дисциплін Національної академії прокуратури України

Нипорко Ю.І. – к.ю.н., доцент кафедри міжнародного права та порівняльного правознавства Київського університету права Національної академії наук України

Козяревич Л.В. – к.ф.н., доцент кафедри зіставного мовознавства та теорії і практики перекладу Київського національного лінгвістичного університету

Колектив авторів:

Батіна І.А. (тема 1), Мушак Н.Б. (теми 2,4), Понікаревич Н.М. (теми 5, 7), Тесленко Ю.В. (тема 3), Шпаченко В.П. (тема 6)Англійська мова для юристів-міжнародників. Навч. посібник / Батіна І.А, Мушак Н.Б., Понікаревич Н.М., Тесленко Ю.В., Шпаченко В.П. – К.: … 2012, 264 с.

Посібник призначений насамперед для студентів та аспірантів, майбутніх фахівців з міжнародного права. Навчальний матеріал посібника спрямований на ознайомлення студентів зі специфікою їхньої майбутньої професії, він охоплює наступні теми: «Вступ до міжнародного публічного права», «Вступ до права Європейського Союзу», «Захист прав людини», «Дипломатичні представництва та дипломатичний протокол», «Офіційне листування», «Види дипломатичних документів». Поряд з тематикою загального характеру (університетська юридична освіта в Україні та світі, міжнародне право, правові акти Європейського Союзу), більш глибоко розглядаються теми, спрямовані на набуття практичних навичок здійснення офіційної кореспонденції і ознайомлення зі структурними та лексико-граматичними особливостями таких видів офіційних дипломатичних документів як вербальні ноти, міжнародні угоди, меморандуми, комюніке та спільні заяви.

Для студентів і аспірантів факультетів міжнародного права та всіх, хто самостійно вивчає англійську мову і використовує її у своїй професійній діяльності та має рівень знань, не нижчий від В1.

Схвалено кафедрою іноземних мов Київського університету права НАН України, протокол № 10 від 12 квітня 2012 р.

Рекомендовано до друку Вченою радою Київського університету права НАН України, протокол №8 від2 червня 2012 р.

ПЕРЕДМОВА

Навчальний посібник «Англійська мова для юристів-міжнародників» розроблено згідно з робочим навчальним планом Київського університету права Національної академії наук України для освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» за спеціальністю 0302 «Міжнародні відносини» та з орієнтацією на положення «Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти» (Київ, Ленвіт, 2003). Посібник пропонується для використання для студентів третього курсу факультету міжнародного права, рівень володіння англійською мовою має бути не нижче В1, в кінці курсу – В2.

Посібник для юристів-міжнародників має на меті вдосконалення навичок читання, письма, говоріння та медіації просунутого рівня, а також підготовку студентів до їхньої професійної діяльності за спеціалізацією «міжнародні відносини», що передбачає опрацювання наступних тем: «Вступ до міжнародного публічного права», «Вступ до права Європейського Союзу», «Захист прав людини», «Дипломатичні представництва та дипломатичний протокол», «Офіційне листування», «Види дипломатичних документів». Перший розділ посібника присвячений юридичній освіті в Україні та в Київському університету права НАНУ, а також відповідним перспективам українських студентів у світі. Розділи тематики загального характеру торкаються питань міжнародного права та права ЄС, правових актів Європейського Союзу. В окремих розділах більш глибоко розглядаються теми, спрямовані на набуття практичних навичок здійснення офіційної кореспонденції і ознайомлення зі структурними та лексико-граматичними особливостями таких видів офіційних дипломатичних документів як вербальні ноти, міжнародні угоди, меморандуми, комюніке та спільні заяви.

Структурно посібник складається з 7 розділів, які містять інформативні тексти, вправи на розвиток навичок мовної та комунікативної компетенції, а у додатках представлені аутентичні матеріали - витяги з Віденської конвенції про дипломатичні зносини 1961 року, Статуту ООН, Статуту Міжнародного Суду, Лісабонського договору, Загальної декларації прав людини. Практичні завдання посібника спрямовані на опанування фахової лексики та розвиток навичок перекладу, таким чином реалізується інтегрований підхід до викладання англійської мови професійного спрямування та теорії та практики перекладу.

Посібник підготовлено авторським колективом кафедри іноземних мов Київського університету права Національної академії наук України під керівництвом та загальною редакцією завідувача кафедри, кандидата філологічних наук, доцента В.І. Крепель, мовну редакцію всіх розділів здійснила доцент кафедри І.А. Батіна.Unit 1. Alma Mater
Lead-in:
People attend university for various reasons. Some people consider university as a challenge and others take it as a new experience. Traditionally university is a perfect place to increase knowledge, meet new people and develop a career. Does university augment your knowledge, aid in developing a career and give a chance to meet new people of different backgrounds?
Reading 1. Read the text and get ready to answer the following questions:


 1. Why is Kyiv University of Law a unique educational establishment?

 2. What educational institution was the predecessor of KUL?

 3. Which educational qualification levels can be obtained at KUL?

 4. What do KUL undergraduates major in?

 5. Who are master classes conducted by?

 6. Why is the law clinic essential for training specialists in the sphere of law?


Kyiv University of Law of the National Acad­emy of Sciences of Ukraine
Kyiv University of Law of the National Acad­emy of Sciences of Ukraine, the successor of the Higher School of Law was founded in 1995 at Koretsky Institute of State and Law of the National Academy of Sciences of Ukraine. Despite being rather young, the university has proved to be one of the leading and promising legal educational establishments of Ukraine, as its activity con­ception is based on integrating legal education and fundamental theoretical studies in the sphere of law. The university is the only edu­cational-scientific complex in the system of the National Academy of Sciences of Ukraine.

Here students can study legal sciences and international law, obtaining educational qualification levels of bachelor, specialist and master under the supervision of the nationally recognized experts in various spheres of law. As a result, undergraduates major in civil and labor law, court, public prosecution, the bar, business activity legal provision, international and European law.

Kyiv University of Law of the NASU is unique due to educational process, methodical work, research and development based on educational, methodical and scientific innovations. Alongside with traditional educational forms the university applies new information and communication technologies, such as master classes, that being quite a common phenomenon for many European universities. At KUL of the NASU master classes are conducted by highly respected scholars, teachers, academicians, corresponding members, professors or recognized qualified practitioners - judges, lawyers and prosecutors.

The acquired theoretical knowledge can be successfully tested and applied at the Feniks (Phoenix) Law Clinic created in 2007. It is considered to be essential for training specialists, as only working at the law clinic future lawyers are able to realize the value and significance of the academic knowledge and professional techniques, to feel as a real practicing lawyer, consulting clients and to be helpful to the society, in particular to its poor strata.

It goes without saying that studying at the university is not pure entertainment but at KUL of the NASU you have a chance to enjoy the combination of studying, academic research, live communication with national and international outstanding scholars and practicing lawyers and acquire the first professional experience, to say nothing about lots of fun during ordinary or to be exact, extraordinary student life.


Active Vocabulary
To attend university; for some reasons; to increase knowledge; augment somebody’s knowledge; aid in doing something; a successor of somebody; despite something; to obtain the educational qualification level of bachelor/ specialist/ master; under the supervision of somebody; an undergraduate; to major in something; public prosecution; the bar; due to something; alongside with something; to conduct a master class; a scholar; an academician; a corresponding member; to apply theoretical knowledge; a law clinic; a stratum (strata); it goes without saying that; to acquire the first professional experience; to say nothing about something; to be exactTask 1. Match the following words with their definitions:

A successor; bachelor; master; an undergraduate; to major in; the bar; a scholar; an academician; a stratum. 1. a social class in a society;

 2. someone who takes a job or a position previously held by someone else;

 3. a member of an official organisation which encourages the development of sciences, arts, literature, etc.;

 4. the first university degree in a science subject;

 5. to study something as your main subject at college or university;

 6. a university degree in a science subject that you can get after your first degree;

 7. an intelligent and well-educated person;

 8. a student at college or university working for his/her first degree;

 9. the group of people who are barristers.


Task 2. Fill in the gaps with the missing words:


A successor; despite; bachelor/ specialist/ master; ; to major in; public prosecution; due to; alongside with; a scholar; an academician; a law clinic; a stratum (strata); it goes without saying that; to acquire the first professional experience; to say nothing about something; to be exact 1. My as chairman takes over next week.

 2. British share the opinion of the American colleagues.

 3. He is in his late fifties, , he is 59.

 4. the high price, the cottage is worth paying it.

 5. the world financial crisis, the enterprise production can be considered successful.

 6. In most cases is the only way for an undergraduate necessary to get a decent job.

 7. John is a future diplomat, so he in international law and several foreign languages.

 8. The peculiarity of is that its staff consults representatives of the poor of the population, , it is done free of charge.

 9. In the former USSR countries universities there are three educational qualification levels: ________, _______ and _______ while in the rest of the world the educational qualification level of ________ is not available.

 10. The official position of is formulated according to the law.

 11. being extremely busy, has postponed his report at the university.

 12. Studying at university can benefit a person greatly since it augments a person’s knowledge, aids in developing a career, giving a chance of meeting new people of different backgrounds.


Task 3. Nowadays more and more foreign universities are willing to enroll foreign students. Read the following text and suggest its abstract translation:
Breaking New Ground

Scottish universities broke new ground this year, as the Edinburgh-based Heriot-Watt University completed a 35 million pound (42 million euro) extension to its Dubai campus. Meanwhile, Heriot-Watt’s west coast rival, the Glasgow Caledonian University, opened a campus in London as well as a nursing college in Bangladesh. And the Edinburgh Napier University, which already has an office in India, recently started a biofuel-research centre in Hong Kong. The universities are following international trends to attract foreign students and, in the face of major cuts to public funding, to find new sources of income.

The Heriot-Watt Dubai campus is being extended to meet growing demand for British education in the region. It will include an auditorium for 800 people, engineering laboratories, ICT labs with videoconferencing facilities and state-of-the-art fashion and design studios. The head of international development, Ruth Moir, says that, while the move is part of a campaign to become more independent of public money, “providing high-quality education is our priority”.

The Glasgow Caledonian University (GCU) is the first Scottish university to open a campus in England. In September, the GCU London began delivering the university’s specialist postgraduate courses in finance, risk management and fashion – mainly to international students.

The head of communications, Alison Arnot, says the university felt it would be better able to attract international students if it could offer an option to study in London. Academics from the Glasgow campus will travel to London to teach. And the university is also using its English campus to attract academics who want to live in London, but who will also teach in Glasgow. Arnot says the university, which already operates the Caledonian College of Engineering in Oman, hopes income from the London campus will help it with its social mission. “We use our skills not just to help individuals, but to help the wider society”, says Arnot.

GCU, which has good connections to Muhammad Yunus, a Nobel peace-prize winner, is currently talking to the Scottish government about opening the first Grameen microfinance bank in the UK, in Sighthill, an Edinburgh suburb. The bank, based upon a model developed by Yunus in Bangladesh, provides mini-loans to the poorest in society, to help them start businesses.

Also working closely with the Grameen organisation, the GCU recently opened the Grameen Caledonian Nursing College in Bangladesh for daughters of Grameen Bank clients. Bangladesh currently trains more doctors than nurses.

Earlier this year, Edinburgh’s Napier University, which started Britain’s first biofuel-research centre to focus on developing sustainable biofuel, opened a similar centre in Hong Kong. Last year, the university opened an office in Hyderabad, India, to coordinate the recruiting of students for the Edinburgh campus. It is also exploring the possibility of setting up a campus in Hyderabad in partnership with local institutions.


Task 4. In the future you might want to continue your education abroad. In this case you will have to take a TOEFL test. Study the following TOEFL sample essay on the topic Why go to university? and write your own one:
A university degree often helps a person achieve his goal with more ease. However, do we attend university just in pursuit of a degree? Does a university only provide us nothing beneficial besides a paper-made diploma? As far as I am concerned, we enjoy university education in the following aspects.

Firstly, with the knowledge learned at the university, we will have a deep understanding of our society. It is true that genuine knowledge comes from practice, but it cannot be denied that genuine knowledge tells us how to practice. A systematic study at a college or a university, of course, enables us to realize how the society works and how to cope with certain problems arising from it in a more efficient, and skillful way.

Second, a university education usually makes it possible that we get hold of a decent job. As a result of the accomplishment of a four-year study, it is not difficult for us to find a good job in most cases. How can we imagine that a graduate majoring in astronomy has to be a vendor in the street! No doubt, he/she should sit in his/her laboratory, doing research on aircraft science before a computer. Obviously, a university education assures him/her a decent job.

Last, but not the least, we can help others much better if we put what we have learned at the university into practice. A university education fortifies our values, enhances our skills and broadens our horizons. With those, we are more capable of giving a hand to those who are in need of help than ever before.

Knowledge is power. When achieving a degree at the university, we can get a better understanding of the society, find a decent job in an easy way and help others better. All of those are due to the knowledge obtained at the university.
Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10


База даних захищена авторським правом ©refos.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

увійти | реєстрація
    Головна сторінка


завантажити матеріал