Написання та оформленняСкачати 190,71 Kb.
Дата конвертації26.12.2016
Розмір190,71 Kb.
ТипМетодичні рекомендації
Департамент освіти, науки та молоді

Миколаївська обласна державна адміністрація

Миколаївський професійний машинобудівний ліцей


НАПИСАННЯ ТА ОФОРМЛЕННЯ


МЕТОДИЧНИХ РОЗРОБОК

Методичні рекомендації

Укладач методист

Миколаївського професійного машинобудівного ліцею Захарова Т.М.

При укладанні методичних рекомендацій використанні матеріалі Н.І.Бугай - завідувача відділом прогнозування розвитку професійно-технічної освіти Науково-методичного центру професійно-технічної освіти Міністерства освіти і науки України; Ю.В. Зоріна - методиста Вінницького технічного коледжу.


Миколаїв, 2013ВСТУП
Саме нестандартне, нешаблонне, цікаве заняття вимагає від педагога вивчення та творчого застосування передового педагогічного досвіду на своїх заняттях. Тому в методичній роботі педагогічних колективів професійних навчальних закладів значне місце належить підготовці викладачами, майстрами виробничого навчання методичних розробок теоретичних і практичних занять.

Методична розробка – це посібник, що розкриває форми, засоби, методи навчання, елементи сучасних педагогічних технологій або самі технології про навчання і виховання стосовно конкретної теми заняття, теми навчальної програми, викладання курсу в цілому.

Методична розробка може бути як індивідуальною, так і колективною. Вона спрямована на професійно-педагогічне вдосконалення викладача, майстра виробничого навчання або якості підготовки з професій.

Перед початком роботи з написання методичної розробки необхідно чітко визначити її мету.


Розділ 1

Тематика методичних розробок
Методична розробка може бути:


 • конкретного заняття;

 • серії занять;

 • теми програми;

 • приватної (авторської) методики викладання предмета;

 • загальної методики викладання предметів;

 • нових форм, методів або засобів навчання і виховання;

 • методичні розробки, пов'язані зі зміною матеріально-технічних умов викладання предмета.


Перш ніж приступити до написання методичної розробки необхідно:
1). Ретельно підійти до вибору теми розробки. Тема має бути актуальною, відомою педагогу, з даної теми у педагога має бути накопичений певний досвід.
2). Визначити мету методичної розробки.
3). Уважно вивчити літературу, методичні посібники, позитивний досвід з обраної теми.
4). Скласти план.
5). Визначити напрямки майбутньої роботи.
Викладачі, майстри виробничого навчання можуть приступити до підготовки методичних розробок лише після вивчення ними основ педагогіки. Без знання основних положень і правил навчання, без знання хоча б основ педагогіки розробки будуть виконаними на низькому теоретичному рівні, отже, втратять свою цінність для інших і не принесуть користі автору. Робота над підготовкою методичних розробок повинна стати частиною педагогічної самоосвіти.

Орієнтовна тематика методичних розробок

Методичні розробки повинні охоплювати питання навчально-виховної та виробничої діяльності педагогічного колективу.


Орієнтовна тематика методичних розробок:

1. Методика й організація викладання предметів професійно-теоретичної підготовки.

2. Методика й організація проведення виробничого навчання.

3. Методика й організація проведення окремих занять.

4. Методика й організація проведення занять з окремих тем програми.

5. Методика й організація проведення занять з окремих розділів програми.

6. Методика й організація проведення занять з окремих предметів або видів навчання.

7. Використання окремих методів навчання.

8. Використання окремих принципів дидактики в навчальному процесі.

9. Наочні засоби у викладанні та методика їх використання.

10. Вивчення та впровадження в навчальний процес досвіду роботи провідних викладачів, майстрів виробничого навчання.

11. Вивчення та впровадження в навчальний процес передової техніки та інноваційних технологій.

12. Вивчення та впровадження в навчальний процес досягнень науки й техніки.

13. Вивчення та впровадження в навчальний процес інтерактивних методів проведення занять.

14. Методичні підходи до виконання учнями домашніх завдань.

15. Обладнання навчальних кабінетів, лабораторій та майстерень.

16. Обладнання окремих робочих місць учнів.

17. Обладнання робочих місць викладачів в лабораторіях, майстернях та кабінетах.

18. Шляхи активізації учнів на заняттях.

19. Підготовка викладача, майстра виробничого навчання до заняття.

20. Робоча документація викладача, майстра виробничого навчання.

21. Навчання учнів користуватися технічною документацією.

22. Різні питання виховної роботи з учнями.

23. Методика проведення бінарних занять.

24. Методика формування професійної культури учнів.

25. Взаємозв’язок складових у системі виховної роботи.

26. Впровадження інноваційних технологій у навчально-виховний та виробничий процес.

27. Роль і місце класного керівника, майстра виробничого навчання у становленні духовної культури учня.28. Психолого-педагогічні аспекти діагностики й прогнозування виховного процесу.

 1. Інтерактивні методи навчання на уроках…

 2. Активізація творчої діяльності на основі індивідуального підходу

 3. Ефективність застосування інноваційних методів і технологій на уроках…

 4. Методика організації проблем пошукової роботи на уроках…

 5. Застосування інноваційних комп’ютерних технологій на уроках…

 6. Розвиток самостійності та творчості на уроках…

 7. Розвиток творчих здібностей на уроках…

 8. Гуманізація навчально-виховного процесу під час викладань теоретичних питань і при практичному виконанні нормативів з предмету…

 9. Використання інноваційних технологій в умовах особистісно-орієнтованого навчання

 10. Розвиток мислення в процесі організації проектної діяльності учнів

 11. Активізація пізнавальної діяльності учнів на уроках…

 12. Проблемне навчання, як фактор формування професійних умінь учня

 13. Удосконалення уроку …. шляхом впровадження інноваційних технологій

 14. Групові форми роботи на уроках…

 15. Використання сучасних виробничих технологій на уроках…

 16. Використання ігрових елементів на уроках…

 17. Формування творчої особистості на уроках… шляхом впровадження елементів сучасних педагогічних технологій

 18. Комунікативний підхід в навчанні…

 19. Впровадження інноваційних технологій на уроках…

 20. Особистісно-орієнтований підхід до учня як особливий вид педагогічної діяльності

 21. Застосування на уроках… інформаційно-консультативних бібліотек

 22. Інноваційні підходи у викладанні …

 23. Мотивація навчальної діяльності учнів на уроках…

 24. Активні форми і методи навчання на уроках…

 25. Різнорівневий підхід до проведення уроків…

 26. Новітні технології у викладанні …

 27. Формування пізнавальної активності учнів під час виконання проектів

 28. Застосування сучасних освітніх технологій на уроках…

 29. Активізація розумової діяльності учнів, як складова випереджувальної моделі освіти

 30. Нові методи і технології у роботі учнів з підручником

 31. Технологія формування та розвитку індивідуальних здібностей учнів шляхом залучення до продуктивної діяльності

 32. Застосування методів інтерактивного та проблемного навчання.

 33. Проектна діяльність на уроках… та в позаурочний час

 34. Використання модифікації ділової гри у системі інтерактивного навчання

 35. Методика проведення лабораторно-практичних уроків

 36. Нетрадиційні уроки, застосування проблемних пошукових завдань

 37. Розвиток творчих здібностей учнів шляхом застосування методів організації самостійної роботи

 38. Формування творчої активності учнів на уроках… з використанням проблемних ситуацій

 39. Застосування новітніх технологій на уроках…

 40. Використання інформаційно-комунікаційних технологій на уроках…

 41. Використання комп’ютерних технологій на уроках…

 42. Інтегрований урок – засіб активізації пізнавальної діяльності та поєднання новітніх технологій.

 43. Це далеко не повний перелік питань і їх вичерпність.


Деталізація методичних розробок


 • У методичній розробці щодо методики й організації проведення окремих занять слід розглядати всі аспекти їх проведення – від першого слова викладача, майстра виробничого навчання до останнього.

 • У методичних розробках з організації проведення окремих тем програми, проведення занять з цілих тем і розділів програм (предметів), крім описання методики та організації проведення окремих занять, треба рекомендувати розподіл матеріалу з окремих занять, послідовність проходження теми (розділу), організацію повторення й контролю знань учнів, використання методів навчання тощо. Ці методичні розробки мають значний обсяг й трудомісткість.

 • До виконання методичних розробок з предмета чи теми варто підходити тільки після оволодіння методикою розробки окремих занять.

 • Методичні розробки з окремих предметів складаються з того, з чого й розробки окремих тем і розділів. Такі розробки є, по суті, великими методичними посібниками, що може бути під силу тільки викладачам з чималим педагогічним досвідом та знанням педагогіки й методики навчання.

- Велике значення мають розробки із застосуванням під час викладання окремих методів навчання, наприклад:

1) застосування бесіди під час вивчення матеріалу теми, розділу або цілого предмета;

2) застосування кінофільму, мультимедіа під час вивчення окремих тем, розділів або предметів;

3) застосування екскурсій у навчанні;

У розробках такого типу викладачі, майстри виробничого навчання будуть розглядати тільки питання застосування окремих методів і не торкатися інших сторін заняття.


 • Майже такий же характер носитимуть й методичні розробки з використання окремих принципів дидактики в навчанні. При розробці викладач буде розглядати тільки одне питання. Розробками цих типів можуть бути, наприклад:

 1. використання принципу наочності у викладанні якогось предмета, розділу, теми чи окремого заняття. Тут викладач, майстер виробничого навчання буде рекомендувати, які наочні засоби більш доцільно використовувати, опише методику використання їх. Інші питання розглядатимуться в тій чи іншій мірі, якщо вони будуть сприяти розкриттю основного питання;

 2. систематичність і послідовність у процесі проведення занять з предметів, розділів, тем на окремих заняттях. Тут мають бути розглянуті такі питання:

 • в якій послідовності подавати матеріал;

 • досягнення якої мети забезпечить дана послідовність;

 • як буде забезпечуватися отримання учнями системи занять, а не відірваного розрізненого матеріалу (інформації).

Подібні розробки можуть бути виконані з інших принципів навчання.

- Значне місце в тематиці методичних розробок має бути відведено питанням позакласної виховної роботи з учнями. Методичними розробками на цю тему можуть бути, наприклад:

1. Розвиток соціальної активності учнів через різні форми самоврядування.

2. Підготовка й проведення вечорів, диспутів, зустрічей із видатними людьми , успішними особистостями.

3. Класний керівник і батьки: партнерство й співпраця у вихованні через діагностичне спілкування.

4. Методика підготовки та проведення вечорів, диспутів, зустрічей з видатними людьми тощо.

- В написанні методичних розробок значна увага приділяється роботі досвідчених педагогів, інноваційним технологіям і техніці, науковим досягненням.

- Питанням змісту та характеру домашніх завдань з різних предметів можуть бути присвячені методичні розробки викладачів, майстрів виробничого навчання.- Розробки, присвячені обладнанню аудиторій, лабораторій та майстерень. Виходячи з аналізу вимог кваліфікаційних характеристик, змісту програм та рівня підготовки учнів, в методичних розробках слід описати розташування та обладнання робочих місць з педагогічним обґрунтуванням.

Існує чимало неузгодженостей як в змісті, так і в формі робочих документів викладачів та майстрів виробничого навчання. • Варто присвятити методичні розробки (інструкційні та технологічні карти), з обґрунтуванням того, чому пропонуються саме такі за формою та змістом, чого можна цим досягти тощо.

 • Будь-яке питання навчально-виховної роботи може бути темою методичної розробки й ними треба займатися.

Методичні розробки можуть бути повноцінними, якщо в них буде глибоке обґрунтування всього рекомендованого, і вони написані за формулою:
Що – дати, пояснити, показати тощо;

Як – дати, пояснити, показати тощо;

Чому – дати саме це, саме так, а не інакше.
Розділ

2 Структура методичної розробки
Методичну розробку умовно можна поділити на чотири розділи:

1 – вступну частину,

2 – основну частину,

3 – список використаних джерел,

4 – додатки.

Вступна частина повинна мати такі структурні елементи: титульний аркуш, анотація, зміст.

Основна частина містить такі структурні одиниці: вступ, текст методичної розробки, висновки, рекомендації, перелік посилань.

Список використаних джерел елемент бібліографічного апарату, котрий містить бібліографічні описи використаних джерел і розміщується після висновків.

Додатки розміщують після основної частини методичної розробки.

Обсяг методичної розробки – 15-30 сторінок машинописного тексту;

 • Формат аркушів – А4;

 • Шрифт – Times Roman 14 пунктів або Times Roman 12 пунктів;

 • Міжрядковий інтервал – 1,5 лінії;

 • Поля – праворуч – 20мм, вгорі та внизу 10мм, ліворуч 30мм;

 • Відстань між заголовком та текстом має бути в межах 15 – 20мм;

 • Мова українська


1. Титульний аркуш: (додаток 1)

1.1 Вгорі вказується повна назва закладу, установи, де працює педагог;

1.2 Посередині аркуша — назва роботи;

1.3 Після назви – (розглянуто і затверджено на засіданні методичної комісії або методичної ради, або обласного методичного об’єднання,протокол №...) прізвище, ім'я та по батькові автора, посада;

1.4 Внизу сторінки вказується рік підготовки роботи.
2. На другому аркуші подається: ( додаток 2)

- анотація до методичної розробки;


3.Зміст роботи з вказаними сторінками ( додаток 3).

4. Текст авторської розробки.

4.1 Вступ.

- обґрунтування обраної теми;

- актуальність проблеми;

- об’єкт, предмет і мета дослідження;

- практична значимість роботи;

- нові аспекти відповідно до сучасних умов;

- місце, роль і значення в діяльності навчального закладу, автора;

4.2 Виклад основної частини робиться за таким планом:

- розкриття динаміки і стану розробки даної проблеми на основі аналізу особистого досвіду:

- що було і що змінилось у роботі протягом періоду апробації;

- чим конкретно визначаються досягнення;

- як усі заходи, зміни в діяльності викладача позначилися на кількісних і якісних результатах;

- які труднощі довелося подолати і яким шляхом;

- оцінка напрямів удосконалення роботи, план подальшої розробки з цієї теми.4.3. Висновки. Стисло формулюються основні результати, вказуються умови реалізації, подаються рекомендації щодо впровадження моделі в практику

6. Список використаної літератури. Список використаних джерел, на які є посилання в основній частині методичної розробки, наводять у кінці тексту, починаючи з нової сторінки. Його розміщують в алфавітному порядку і складають відповідно до чинних стандартів

Посилання в тексті розробки робляться в квадратних дужках:

Наприклад: [4, с. 342] . ,де 4 – номер джерела за наведеним списком літератури; с.342- сторінка, з якої зроблено посилання. ( додаток 4).

7.Додатки (їх види, обсяг та потребу в них визначає автор).

У додатках вміщують матеріал, який

- є необхідним для повноти методичної розробки, але включення його до основної частини роботи може змінити впорядковане і логічне уявлення про дослідження.

- не може бути розміщений в основній частині методичної розробки через великий обсяг або способи його відтворення.

У додатки можуть бути включені додаткові ілюстрації, технічну документацію, таблиці, уроки тощо.
У методичній розробці на основі одержаних висновків можуть наводитись рекомендації. Рекомендації вміщують після висновків, починаючи з нової сторінки.

Додаток 1

Миколаївська обласна державна адміністрація

Департамент освіти, науки та молоді

Миколаївський професійний машинобудівний ліцей

Назва методрозробки

Ухвалено на засіданні

методичної комісії (ради) ___________________

Протокол № ___ від „___“ ____ 20___ р.

Голова методичної комісії (ради) _________

(прізвище та ініціали) (підпис)

Миколаїв, 2013Додаток 2
Анотація

В анотації (3-4 пропозиції) коротко вказується якій проблемі присвячується методична розробка, які питання розкриває, кому може бути корисна.

В методичній розробці розглядається метод … як альтернативна технологія, яка протиставляється класно-урочній системі, при якій не даються готові знання, а використовується технологія захисту індивідуальних проектів.

Працюючи над проблемою “Комп’ютерна підтримка при вивченні матеріалознавства», я не випадково обрала саме цю проблему. Комп’ютер стає невід’ємним атрибутом багатьох робочих місць. Комп’ютерні технології інтенсивно запроваджуються як у традиційних галузях виробництва, так і в нових, виникнення яких неможливо уявити без застосування комп’ютерної техніки.


Додаток 3

ЗМІСТ


ВСТУП………………………………………………………………..4

РОЗДІЛ І. МЕТОД ПРОЕКТІВ ЯК ОДИН ІЗ СУЧАСНИХ МЕТОДІВ НАВЧАННЯ: СУТНІСТЬ, ВИМОГИ ДО ВИКОНАННЯ, ЕТАПИ РОБОТИ…………………………………………………………9

Сутність проектної технології та її значення………………………9


  1. Вимоги до використання методу проектів………………….11

  2. Загальні поради до структури проекту……………………...12

  3. Етапи роботи над проектом………………………………….14

  4. Класифікація проектів………………………………………..17

РОЗДІЛ ІІ. ВИКОРИСТАННЯ ПРОЕКТНОГО НАВЧАННЯ НА ЗАНЯТТЯХ……………………………………………………………...21

2.1. Особливості діяльності викладача……………………………21

2.2. Проектування як метод особистісно-орієнтованого

навчання…………………………………………………………….23

ВИСНОВКИ………………………………………………………...30

Додаток 1 (зразок проекту)………………………………………...33

Список використаної літератури………………………………......36

Додатки………………………………………………………………38Додаток 4
Список використаної літератури (приклади оформлення)
за ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 "Система стандартів з інформації, бібліотечної та видавничої справи. Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання"
Книги

Один автор
Коренівський Д. Г. Дестабілізуючий ефект параметричного білого шуму в неперервних та дискретних динамічних системах / Д. Г. Коренівський. — К.: Ін-т математики, 2006. — 111 с. — (Математика та її застосування) (Праці / Ін-т математики НАН України ; т. 59). — ISBN 966-02-3964-5.
Два автори
Суберляк О. В. Технологія переробки полімерних та композиційних матеріалів: [підруч. для студ. вищ. навч. закл.] / О. В. Суберляк, П. І. Баштанник. — Львів : Растр-7, 2007. — 375 с. — ISBN 978-966-2004-01-4 (в опр.).
Три автори
Акофф Р. Л. Идеализированное проектирование: как предотвратить завтрашний кризис сегодня. Создание будущего организации / Акофф Р. Л., Магидсон Д., Эддисон Г. Д. ; пер. с англ. Ф. П. Тарасенко. — Днепропетровск : Баланс Бизнес Букс, 2007. — XLIII, 265 с. — ISBN 978-966-415-020-7 (в пер.).
Чотири автори
1. Методика нормування ресурсів для виробництва продукції рослинництва / [Вітвіцький В. В., Кисляченко М. Ф., Лобастов І. В., Нечипорук А. А.]. — К. : НДІ "Украгропромпродуктивність", 2006. — 106 с. ISBN 966-7803-97-Х.
2. Механізація переробної галузі агропромислового комплексу : [підруч. для учнів проф.-техн. навч. закл.] / О. В. Гвоздєв, Ф. Ю. Ялпачик, Ю. П. Рогач, М. М. Сердюк. — К. : Вища освіта, 2006. - 478, [1] с. — ISBN 966-8081-58-7 (в опр.).

П'ять і більше авторів
Психология менеджмента / [Власов П. К., Липницкий А. В., Лущихина И. М. и др.] ; под ред. Г. С. Никифорова. — [3-е изд.]. — Х. : Гуманитар. центр, 2007. — 510 с. ISBN 966-83243-34-Х: (в пер.).
Багатотомний документ
Бондаренко В. Г. Теорія ймовірностей і математична статистика. Ч.1 / В. Г. Бондаренко, І. Ю. Канівська, С. М. Парамонова. — К. : НТУУ "КПІ", 2006. — 125 с.
Матеріали конференцій, з'їздів
1. Оцінка й обгрунтування продовження ресурсу елементів конструкцій : праці конф., 6—9 черв. 2000 р., Київ. Т. 2 / відп. ред. В. Т. Трощенко. — К.: НАН України, Ін-т пробл. міцності, 2000. — С. 559—956, ХІІІ, [2] с.
2. Проблеми обчислювальної механіки і міцності конструкцій: зб. наук. пр. / наук. ред. В. І. Моссаковський. — Дніпропетровськ : Навч. кн., 1999. — 215 с. — ISBN 966-7056-81-3.
Стандарти
Якість води. Словник термінів : ДСТУ ISO 6107-1:2004 — ДСТУ ISO 6107-9:2004. — [Чинний від 2005—04—01]. — К. : Держспоживстандарт України, 2006. — 181 с. — (Національні стандарти України).
Частина періодичного, продовжуваного видання
один автор
Козіна Ж. Л. Теоретичні основи і результати практичного застосування системного аналізу в наукових дослідженнях в області спортивних ігор / Ж. Л. Козіна // Теорія та методика фізичного виховання. — 2007. — Т. 2, № 6. — С. 15—18, 35—38.

два автори
Гранчак Т. Інформаційно-аналітичні структури бібліотек в умовах демократичних перетворень / Тетяна Гранчак, Валерій Горовий // Бібліотечний вісник. — 2006. — № 6. — С. 14—17.

три автори
Валькман Ю. Р. Моделирование НЕ-факторов — основа интеллектуализации компьютерных технологий / Ю. Р. Валькман, В. С. Быков, А. Ю. Рыхальский // Системні дослідження та інформаційні технології. — 2007. — № 1. — С. 39—61.

чотири та більше авторів
Регіональні особливості смертності населення України / Л. А. Чепелевська, Р. О. Моісеєнко, Г. І. Баторшина [та ін.] // Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров'я України. — 2007. — № 1. — С. 25—29.
Тези докладів на конференції
Третьяк В. В. Возможности использования баз знаний для проектирования технологии взрывной штамповки / В. В. Третьяк, С. А. Стадник, Н. В. Калайтан // Современное состояние использования импульсных источников энергии в промышленности : междунар. науч.-техн. конф, 3—5 окт. 2007 г. : тезисы докл. — Х., 2007. — С. 33.
Електронні ресурси
Бібліотека і доступність інформації у сучасному світі: електронні ресурси в науці, культурі та освіті: (підсумки 10-ї Міжнар. конф. "Крим-2003") / Л. Й. Костенко, А. О. Чекмарьов, А. Г. Бровкін, І. А. Павлуша // Бібліотечний вісник — 2003. — № 4. — С. 43. — Режим доступу до журн. : http://www.nbuv.gov.ua/articles/2003/03klinko.htm
Каталог: metodist
metodist -> Програма для загальноосвітніх навчальних закладів з українською мовою навчання. К.: Видавничий дім «Освіта», 2013
metodist -> Програма для загальноосвітніх навчальних закладів (класів)
metodist -> Програма для загальноосвітніх навчальних закладів. К.: Освіта, 2013
metodist -> Особливості вивчення базових дисциплін у загальноосвітніх навчальних закладах у 2015/2016 навчальному році
metodist -> Програма для загальноосвітніх навчальних закладів із поглибленим вивченням біології
metodist -> Програма для профільного навчання учнів загальноосвітніх навчальних закладів. Філологічний напрям, профіль українська філологія
metodist -> Програма для загальноосвітніх навчальних закладів (класів)
metodist -> Зарубіжна література, 5-12 кл
metodist -> Пояснювальна записка за концепцією розвитку гуманітарної сфери України, яка є пр


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©refos.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

увійти | реєстрація
    Головна сторінка


завантажити матеріал