Наказ №43 м. Київ Про затвердження Переліку конфіденційної інформації Збройних Сил УкраїниДата конвертації28.02.2017
Розмір0,55 Mb.
ТипНаказ


МІНІСТЕРСТВО ОБОРОНИ УКРАЇНИ
Н А К А З

НАЧАЛЬНИКА ГЕНЕРАЛЬНОГО ШТАБУ

ЗБРОЙНИХ СИЛ УКРАЇНИ
30.06.1999 № 43 м. Київ
Про затвердження Переліку

конфіденційної інформації

Збройних Сил України
На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 27 листопада 1998 року № 1893 “Про затвердження інструкції про порядок обліку, зберігання і використання документів, справ, видань та інших матеріальних носіїв, які містять конфіденційну інформацію, що є власністю держави”,

Н А К А З У Ю:

1. Затвердити Перелік конфіденційної інформації Збройних Сил України, якій надається гриф обмеження доступу “Для службового користування” (ПКІ-99), що додається.
2. “Перечень сведений о Вооруженных Силах СССР, запрещенных к открытому опубликованию”, затверджений начальником Генерального штабу Збройних Сил СРСР 31 липня 1986 року та "Перечень образцов вооружения и военной техники, разрешенных к опубликованию в несекретных изданиях”, затверджений начальником Генерального штабу Збройних Сил СРСР 10 лютого 1989 року, вважати таким, що не застосовуються у Збройних Силах України.
3. Контроль за виконанням наказу покласти на начальника Восьмого центрального управління Генерального штабу Збройних Сил України.
4. Наказ розіслати до окремої військової частини.

Начальник Генерального штабу

Збройних Сил України

генерал-полковник В.П.ШКІДЧЕНКО

ЗМІСТ

Стор.
1. Загальні положення 32. Бойова готовність, оперативна, бойова підготовка та застосування військ 4

3. Мобілізаційні питання, військове будівництво, комплектування

військ і кадрові питання 5

4. Організація, чисельність і дислокація військ 6

5. Розвідка 7

6. Зв`язок та автоматизовані системи управління 8

7. Радіоелектронна боротьба 12

8. Топогеодезична (гідрографічне) забезпечення військ (сил) 13

9. Морально-психологічне забезпечення військ (сил) 14

10. Служба військ 15

11. Територіальна оборона 15

12. Охорона інформації з обмеженим доступом 15

13. Технічне забезпечення військ 15

14. Тилове, медичне та фінансове забезпечення 16

15. Військове співробітництво з іноземними державами 17

16. Наукова і науково-технічна діяльність 18

17. Різне 18

Додаток до наказу начальника

Генерального штабу Збройних Сил України

від 30.06.1999 № 43


ПЕРЕЛІК

конфіденційної інформації Збройних Сил України, який надається гриф обмеження доступу “До службового користування” (ПКІ-99)
1. Загальні положення
1.1. Перелік розроблено на підставі вимог постанови Кабінету Міністрів України від 27 листопада 1998 року № 1893 і визначає конфіденційну інформацію Збройних Сил України, що є власністю держави і який надається гриф обмеження доступу “Для службового користування”.

Конфіденційна інформація, що міститься у цьому Переліку – це відомості, які знаходяться у володінні, користуванні або розпорядженні Збройних Сил України.1.2. Обмеження Переліку не поширюються на інформацію, правовий режим якої встановлено Верховною Радою України за поданням Кабінету Міністрів України (з питань статистики, екології, банківських операцій, податків тощо), та таку, приховування якої загрожує життю і здоров`ю людей.

Інформація про Збройні Сили України мирного часу, техніку та озброєння, що надається Україною згідно з договорами у галузі контролю над озброєннями, обмеженню не підлягає, за винятком відомостей, які не підлягають розголошенню відповідно до міжнародних зобов`язань України.

1.3. Опублікування відомостей про збройні сили інших держав дозволяється за умови, що вони запозичені з іноземних чи вітчизняних публікацій, складених за відкритими іноземними джерелами і розміщуються під рубриками (або мають посилання) “За матеріалами іноземної преси”, “В іноземних арміях” і т.і. При цьому не допускається публікація відомостей про мобілізаційні можливості , плани, ступені готовості до війни іноземних держав, розгортання їх збройних сил, а також висновки фахівців України про організацію , озброєння, військову техніку, бойовий склад збройних сил цих держав та оцінку поглядів їх командування на характер наступної війни і спосіб ведення операції (бою).

1.4. Переклади статутів, настанов, порадників, інструкцій та інших документів збройних сил іноземних держав, довідників іноземних армій та флотів публікуються після узгодження з Головним управлінням розвідки Міністерства оборони України. Також довідники, які видаються в оперативних командуваннях, публікуються після узгодження з розвідувальним управлінням відповідного оперативного командування .

1.5. Гриф обмеження доступу “Для службового користування” на нетаємні зразки озброєння та військової техніки надається у наказі Міністра оборони України про прийняття на озброєння (експлуатацію, постачання) конкретного зразка і вказується в документації на вироб (технічні вимоги, інструкція з експлуатації, формуляр, паспорт і т.і.).

У відкритих виданнях заборонено:


 • друкувати (публікувати) довідкові дані про зразки озброєння та військової техніки, які мають гриф обмеження доступу “Для службового користування” та грифи секретності;

 • розкривати оперативно-тактичне призначення, діапазони хвиль (робочі частоти) військової радіолокаційної, гідроакустичної, радіонавігаційної техніки та засобів зв`язку;

 • згадувати про наявність таємних вузлів, приладів, озброєння та обладнання у нетаємних зразках;

 • публікувати технічні вимоги, а також креслення на виробництво і прийняття озброєння та військової техніки.

1.7. Опублікування відомостей, які підлягають під дію Переліку, дозволяється у виключних випадках за згодою начальника Генерального штабу Збройних Сил України – першого заступника Міністра оборони України.

1.8. Відтворення раніше опублікованих відомостей про Збройні Сили України, які підпадають під дію Переліку, дозволяється в межах раніше опублікованого у пресі, яка поступає у відкритий продаж.

1.9. При визначенні можливості відкритого опублікування матеріалу необхідно виходити із сукупності всіх обмежень, які відносяться до його змісту. Не допускається, щоб окремі відомості при їх накопиченні призводили до розголошення інформації з обмеженим доступом.

1.10. Оформлення дозволу на публікацію матеріалів (знімків) з військових питань у пресі та інших засобах масової інформації здійснюється Восьмим центральним управлінням Генерального штабу Збройних Сил України та його структурами на місцях.

1.11. Вимоги Переліку підлягають безумовному виконанню всіма посадовими особами Збройних Сил України.
2.Бойова готовність, оперативна, бойова підготовка та застосування військ (сил)
2.1. Відомості, що розкривають покладені завдання і повсякденну діяльність Головного оперативного управління Генерального штабу Збройних Сил України та його структурних підрозділів.

2.2. Відомості, що містяться в проектах нормативно-правових актів України, які готуються у Збройних Силах України, наказів і директив Міністра оборони України, директив, наказів і розпоряджень начальника Генерального штабу Збройних Сил України стосовно бойової готовності, оперативної підготовки та застосування військ (сил).

2.3. Відомості про склад укомплектованість, забезпеченість, бойові можливості, положення і дії (характер діяльності) військ (сил) до батальону (дивізіону, ескадрильї, корабля) включно.

2.4. Відомості про удосконалення структур, складу, чисельності військ (сил) до батальону (дивізіону, ескадрильї, корабля) включно.

2.5. Відомості, які містяться у пропозиціях, матеріалах з питань воєнного будівництва, стратегії, оперативного мистецтва і тактики Збройних Сил України.

2.6. Відомості, що містяться в матеріалах аналізів збройних конфліктів на територіях інших держав розвідки збройних сил іноземних держав, їх організацію, озброєння і техніку, а також погляди на їх застосування в сучасних операціях (бойових діях).

2.7. Відомості про взаємодію Міністерства оборони України та Національного космічного агентства України під час проведення космічної діяльності.

2.8. Листування з питань державного розпізнавання об’єктів з управліннями центрального апарату Міністерства оборони України, Генерального штабу Збройних Сил України, Міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади, військовими формуваннями та невійськовими організаціями (крім питань, що стосується виробів 6110)

2.9. Відомості про організацію та несення оперативного чергування (за військову частину, з’єднання, об’єднання).

2.10. Відомості, що розкривають порядок і зміст тренувань за надзвичайними обставинами (за військову частину, з’єднання, об’єднання).*

2.11. Відомості, що містять розклад занять з командирської (професійної) підготовки на місяць (за військову частину).

2.12. Плани проведення командно-штабних тренувань і тактико-стройових занять у військовій частині.

2.13. Відомості, що містять дані календарного планування підготовки військ, основні заходи на місяць та витяг з них (від військової частини і вище).*

2.14. Відомості про порядок та періодичність залучення офіцерів до несення бойового (оперативного) чергування, участі їх в тренуваннях, перевірках підпорядкованих частин (за з’єднання, об’єднання).*

2.15. Відомості про планування та результати перевірок стану бойового чергування, а також про організацію, хід і результати виконання ліквідаційних заходів, без посилання і розкриття відомостей про систему та інформацію, яким надано грифи секретності (за військову частину, з’єднання, об’єднання).

2.16. Відомості про методику підготовки і проведення заходів бойової підготовки, в яких не розкривають тактичні можливості озброєння (за полк, окремий батальйон (дивізіон), корабель 1-3 рангу).

2.17. Зведені відомості про збори оперативного складу.2.18. Добові плани бойової підготовки (за полк, окремий батальон (дивізіон) корабель 1-3 рангу).

2.19. Учбові плани та учбові програми підготовки слухачів (курсантів), найменування таємних дисциплін і курсів лекцій у військово-навчальних закладах.*

2.20. Відомості про порядок оповіщення особового складу при приведенні військових частин у вищі ступені бойової готовності.

2.21. Відомості про розподіл особового складу по пунктах управління.

2.22. Відомості про результати повсякденної діяльності військ за тиждень, місяць (за вид Збройних Сил України, оперативне командування, корпус, з’єднання, окрему військову частину)

2.23. Відомості про підготовку військ радіаційного, хімічного та біологічного захисту.

2.24. Картки результатів проведення контрольних занять з управління ракетними ударами, вогнем артилерії, артилерійською розвідкою.

2.25. Відомості про стрільбу штатними пострілами, водіння бойових машин та виконання програм тактичної підготовки (узагальнені чисельні показники за з’єднання і вище).2.26. Відомості про планування розвитку та удосконалення учбових об’єктів бойової підготовки.

2.27. Відомості про стан полігонів, наявність учбового обладнання та навчально-тренувальних засобів.

2.28. Відомості про облік бойової підготовки особового складу (за оперативне командування, корпус, з’єднання, окрему військову частину).

2.29. Відомості про заходи оперативного маскування на мирний час, що проводяться чи плануються.

2.30. Відомості про польоти та перельоти (крім урядових та спеціальних), із зазначенням та без зазначення вправ і видів польотів (за військову частину, з’єднання).

2.31. Зведені відомості про стан безпеки польотів (кількість інцидентів і передумов щодо них, їх класифікація, середній наліт на один інцидент (передумов).

2.32. Відомості про результати розслідування авіакатастроф і небезпечних передумов щодо авіаційних подій.

2.33. Відомості, які розкривають курси бойової підготовки за родами авіації.

2.34. Відомості про підготовку особового складу авіаційних підрозділів.

2.35. відомості, що містять місячні плани підготовки військової частини, розширені матеріали аналізу результатів підготовки військової частини за місяць, півріччя і рік, журнали обліку професійної підготовки.

2.36. Функціональні обов’язки посадових осіб керівного складу, плани особистої роботи при приведенні військ у вищі ступені бойової готовності.
3. Мобілізаційні питання, військове будівництво, комплектування військ і кадрові питання
3.1. Відомості про чисельний склад військовозобов`язаних, які підлягають призову, та поставки автомобілів, що будуть подаватися для посилення Збройних Сил України за ступенями бойової готовності (для районних (міських) військових комісаріатів*.

3.2. Відомості про кількість військовозобов`язаних – спеціалістів для Збройних Сил України, які проходять чи пройшли військову підготовку у військах, а також підготовлених міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади України (для районних (міських) військових комісаріатів)**.

3.3. Відомості про кількість автотранспортної, дорожньо-будівельної, підйомно-транспортної техніки, повітряних, морських і річкових суден, залізничного рухомого складу, що виділяються для забезпечення мобілізаційного розгортання військ (для районних (міських) військових комісаріатів)**.

3.4. Відомості про кількість військовозобов`язаних, які призначені за мобілізаційним планом і залишки вільних ресурсів військовозобов`язаних, які перебувать на військовому обліку у запасі Збройних Сил України, за військово-обліковими спеціальностями та посадами (для районних (міських) військових комісаріатів).**

3.5. Відомості про чисельний склад офіцерів запасу, які призначені за мобілізаційним планом, і залишки вільних ресурсів офіцерів запасу, які перебувають на військовому обліку у запасі Збройних Сил України, за військово-обліковими спеціальностями та посадами (для районних (міських) військових комісаріатів)**.

3.6. Відомості про кількість військовозобов`язаних, які заброньовані за народним господарством (знаходяться на спеціальному обліку) (для районних (міських) військових комісаріатів)**.

3.7. Відомості про кількість військовозобов`язаних за військово-обліковими спеціальностями, яких необхідно призначити для укомплектування частини, згідно з мобілізаційним планом (розрахунки комплектування, замовлення і наряди на приписку та призов особового складу запасу) (для районних (міських) військових комісаріатів)*.

3.8. Відомості про автотракторну, дорожньо-будівельну та підйомно-транспортну техніку за кількістю, типами і марками машин, запасом ходу, яка необхідна для укомплектування військової частини згідно з мобілізаційним планом (розрахунки комплектування, замовлення і наряди на приписку техніки народного господарства) (для районних (міських) військових комісаріатів)*.

3.9. Узагальнені відомості про військову підготовку студентів цивільних вищих навчальних закладів за військово-обліковими спеціальностями (за навчальний заклад і вище).

3.10. Відомості про чисельність підготовлених офіцерів запасу і тих, які готуються (за навчальний заклад і вище).

3.11. Відомості про спеціальні набори і дострокові випуски із військово-навчальних закладів у зв`язку з проведенням організаційних заходів.

3.12. Відомості та переліки основних документів з мобілізаційних питань (за з`єднання, окрему військову частину).

3.13. Відомості про організацію перевірок та оцінки мобілізаційної готовності (за з`єднання, окрему військову частину).

3.14. Відомості про організацію мобілізаційної підготовки офіцерського складу.

3.15. Відомості про організацію прийому мобресурсів, обладнання пунктів прийому особового складу і техніки.

3.16. Відомості про організацію і результати вивчення військовозобов`язаних запасу та про перевірку техніки.

3.17. Відомості про підготовку та проведення командно-штабних мобілізаційних навчань і сумісних штабних мобілізаційних тренувань (за з`єднання, окрему військову частину).

3.18. Відомості про планування основних заходів з мобілізаційної підготовки (за окрему військову частину).

3.19. Відомості про планування основних заходів мобілізаційного тижня.

3.20. Відомості про проведення практичних заходів з групами контролю та адміністраціями пунктів прийому мобресурсів.

3.21. Відомості про створення груп контролю та призначення адміністрації пунктів прийому мобресурсів у частинах тилу (за з`єднання, окрему військову частину).

3.22. Відомості про систему зовнішнього постачання електричною та тепловою енергією підприємств , що випускають оборонну продукцію, їх місцезнаходження.

3.23. Відомості оперативного обліку офіцерів та прапорщиків (за окрему військову частину, з`єднання, об`єднання).

3.24. Особова справа офіцера, прапорщика (мічмана), військовослужбовця за контрактом.

3.25. Подання про призначення, подальше проходження служби, звільнення і т.і. генералів, офіцерів, прапорщиків (мічманів), що відпрацьовуються у військових частинах, закладах та установах, які не заявлені згідно з угодою про звичайні збройні сили в Європі.

3.26. Накази по особовому складу (крім наказів про відрядження генералів, офіцерів, прапорщиків (мічманів) до Служби безпеки України та Головного управління розвідки Міністерства оборони України і наказів, у змісті яких є відомості про військові частини, які не заявлені згідно з угодою про звичайні збройні сили в Європі).

3.27. Відомості про резерв офіцерського складу, який планується для просування на вищі посади (з`єднання).

3.28. Відомості про розподіл випускників військово-навчальних закладів.3.29. Відомості про результати роботи комісій по відбору, прийому і випуску слухачів (курсантів)*.

3.30. Відомості про роботу з офіцерськими кадрами, прапорщиками (мічманами), які містять в собі узагальнені дані результатів підготовки військ (за полк, окремий батальйон (дивізіон), корабель 1-3 рангу).

3.31. Відомості мирного часу про укомплектованість солдатами та сержантами за окремими військово-обліковими спеціальностями (за військову частину, установу і вище).

3.32. Положення про управління, відділ, службу (від оперативного командування і вище).

3.33. Відомості про чисельність і склад офіцерських кадрів, які були притягнуті до карної та дисциплінарної відповідальності.

3.34. Відомості про кількість і перелік з`єднань, військових частин та установ на мирний час за умовними найменуваннями та з позивними вузлів зв`язку.

3.35. Відомості укомплектованості посад прапорщиками, сержантами, солдатами за військово-обліковими спеціальностями (від окремої військової частини і вище).

3.36. Відомості про плани комплектування військ особовим складом строкової служби (від окремої військової частини і вище).

3.37. Відомості про загальну укомплектованість особовим складом (від окремої військової частини і вище).
4. Організація, чисельність та дислокація військ
4.1 Організація, чисельність і дислокація військ, за винятком інформації, що надається Україною згідно з договорами в галузі контролю над озброєнням.

4.2. Відомості про зміст штату, табелю до штатів та переліків змін до них мирного часу (від окремої військової частини, крім підрозділів аеромобільних військ, військ спеціального та особливого призначення, військ ППО, розвідувальних та режимних).

4.3. Відомості, що розкривають організаційно-штатну структуру і чисельність часин технічного, тилового забезпечення, установ, підприємств та організацій Міністерства оборони України, їх дислокацію (крім військово-навчальних, ремонтно-будівельних, спортивних, культурно-просвітних).

4.4. Структури управлінь (відділів, служб) центрального апарату Міністерства оборони України та Генерального штабу Збройних Сил України, управлінь (відділів, служб) видів Збройних Сил України, управлінь (відділів, служб) оперативних командувань, їх чисельність , списки посадових осіб.

5. Розвідка
5.1. Відомості про зміст, плани, організацію, фінансування, матеріально-технічне забезпечення, засоби, форми, методи і результати розвідувальної діяльності (за окрему роту спеціального призначення).

5.2. Відомості про організацію, бойовий склад, штат, чисельність особового складу, кількість озброєння, військової техніки, транспорту, засобів матеріально-технічного забезпечення, укомплектованість і забезпеченість (в абсолютних цифрах і відсотках), порядок комплектування (за окрему роту спеціального призначення).

5.3. Відомості про причетність військових частин до діяльності, пов`язаної із збиранням, обробкою та використанням розвідувальної інформації їх місцезнаходження.

5.4. Відомості про військовослужбовців і працівників Збройних Сил України, що розкривають їх службу (роботу) в органах розвідки*

5.5. Відомості, що викладені в положеннях, інструкціях, методичних посібниках і т.і., про кадрову роботу із співробітниками органів розвідки*.

5.6. Відомості про вивчення особового складу при прийомі на службу (роботу) до органів розвідки, виїзді за кордон, відборі кандидатів для вступу до військово-навчальних закладів розвідки*.

5.7. Відомості про діяльність апаратів військових аташе*.

5.8. Відомості, що викладені в службовому листуванні (розпорядженях, звітах, доповідях, донесеннях, інформаційних документах тощо) апаратів військових аташе*.

5.9. Відомості, що викладені в службовому листуванні (звітах, доповідях, донесеннях, планах, матеріалах вивчення тощо) спеціальних підрозділів Головного управління розвідки Міністерства оборони України*.

5.10. Відомості про діяльність спеціальних підрозділів Головного управління розвідки Міністерства оборони України*.

5.11. Відомості, що викладені в наказах по стройовій частині Головного управління розвідки Міністерства оборони України та підпорядкованих частинах*.

5.12.Відомості з воєнно-політичної обстановки, що викладені у звітах, доповідях за тиждень (добу)*.

5.13. Відомості, що розкривають цілі, завдання, методи застосування підрозділів, які входять до складу окремої військової частини (радіотехнічного батальйону, окремого радіопеленгаційного центру, окремого загону спеціального призначення та їм рівним) для ведення розвідки в повсякденних умовах та при бойових діях*. Про методику організації повітряної розвідки.

5.14. Відомості, про організацію взаємодії між управліннями центрального апарату Міністерства оборони України, Генерального штабу Збройних Сил України, державними засобами масової інформації, відповідними підрозділами та іншими зацікавленими структурами з питань психологічної боротьби*.

5.15. Відомості, що розкривають форми, методи, тактику ведення психологічної боротьби у відношенні до суміжних держав*.

5.16. Відомості, що викладені в бюлетенях оперативної інформації про засоби оперативної техніки*.

5.17. Зведений перелік (номенклатура) озброєння та військової техніки розвідки, що знаходяться на озброєнні та не мають грифу секретності.

5.18. Відомості, що викладені у звітах, доповідях, донесеннях, планах і т.і. про експлуатацію (ремонт) озброєння та військової техніки, які входять до номенклатури розвідки.

5.19. Відомості про результати первинної обробки розвідматеріалів та розвідданних*.

5.20. Відомості про частотні діапазони ведення радіоелектронної розвідки підрозділами, які її ведуть.

5.21. Відомості про застосування спеціального радіозв`язку, що викладені в інструкціях , методичних посібниках, інших виданнях*.

5.22. Відомості про кількість, вартість, строки постачання, виготовлення (ремонту) військової техніки та озброєння, що входять до номенклатури розвідки та не мають грифу секретності.

5.23. Відомості про дообладнання апаратури, комплексів кораблів, які не входять до номенклатури озброєння та військової техніки розвідки, з метою їх застосування для спеціальних видів розвідки.

5.24. Зведений перелік ремонтних підприємств , їх місцезнаходження та можливості щодо ремонту військової техніки та озброєння, що входять до номенклатури розвідки.

5.25. Відомості про несекретну військову техніку та озброєння, якими укомплектовані частини розвідки особливого та спеціального призначення.

5.26. Відомості, що розкривають зміст учбових програм з радіозв`язку, розклад та порядок роботи з кореспондентами, які проходять підготовку.6. Зв`язок та автоматизовані системи управління
6.1. Відомості з програм бойової підготовки військових частин (підрозділів) зв`язку**.

6.2. Відомості з програм командирської підготовки офіцерів (прапорщиків) військових частин (підрозділів) зв`язку**.6.3. Відомості про єдині нормативи та учбові завдання для військ зв`язку Збройних Сил України**.

6.4. Відомості про поштові, телефонні та телеграфні (телетайпні, телефаксні) реквізити (у тому числі і позивні) об`єднання, з`єднання військової частини, підприємства, організації та установи Збройних Сил України, якщо згадуються їх дійсні найменування, за винятком тих військових структур, яким умовне найменування “військова частина” не надано.

6.5. Відомості про тактико-технічні завдання на проектування об`єктів (вузлів) зв`язку Збройних Сил України чи їх елементів.

6.6. Відомості, що містять інформацію про загальний стан зв`язку (до з`єднання включно).

6.7. Відомості про організацію та проведення польових виходів у з`єднаннях, військових частинах і підрозділах зв`язку Збройних Сил України.

6.8. Витяги з таблиць позивних осіб і вузлів зв`язку, які не розкривають відомостей , що відносяться до державної таємниці.

6.9. Відомості про проведення професійного відбору фахівців зв`язку.

6.10. Відомості про спеціальності та терміни підготовки фахівців для військ зв`язку в учбових частинах.

6.11. Перелік військових частин зв`язку та автоматизованих систем управління військами за умовними найменуваннями із зазначенням місць дислокації та конкретною прив`язкою до географічних об`єктів.

6.12. Відомості про підготовку спеціалістів 1 та 2 класу у військах зв`язку ЗС України.

6.13. Відомості про стан бойової готовності вузла зв`язку та його елементів (до оперативно-стратегічної ланки управління).

6.14. Відомості про потреби посадових осіб органів управління стосовно забезпечення зв`язком на об`єктах (вузлах) зв`язку.

6.15. Відомості про плани , організацію, стан або підсумки спеціальної (технічної, тактико-спеціальної) підготовки фахівців зв`язку (до окремого батальйону включно) без узагальнення за квартал, півріччя та рік.

6.16. Відомості про заходи щодо підвищення своєчасності, достовірості, прихованості та безперебійності проходження усіх видів інформації у системі зв`язку (на вузлі зв`язку) Збройних Сил України. Встановлені нормативи для обробки та передачі інформації.

6.17. Відомості про порядок проведення підсумкових перевірок у військах зв`язку ЗС України.

6.18. Відомості про об`єкти зв`язку, які охороняються вартами.

6.19. Відомості про плани роботи комплексних комісій та їх членів.

6.20. Відомості про порядок організації зв`язку на радіолініях ЗС України (Керівництво з радіозв`язку).

6.21. Таблиця чергового радиста, таблиця “Альфа”, декомбінатор до таблиці “Альфа”.

6.22. Відомості про ключі до таблиці чергового радиста на термін до трьох діб.

6.23. Відомості про правила користування таблицею чергового радиста.

6.24. Таблиця для набору індексів і позивних радіостанцій.

6.25. Відомості про взаємне використання стаціонарних передавальних радіозасобів вузлів зв`язку Збройних Сил України.

6.26. Відомості про радіодані напрямків, мереж радіозв`язку. Таблиці виклику в радіомережах.

6.27. Оформлені радіограми маскувального обміну.

6.28. Відомості про особливості роботи засобів зв`язку в умовах радіоперешкод.6.29. Відомості про побудову апаратури адаптації та її загальні тактико-технічні характеристики.

6.30. Відомості , що розкривають тактико-технічні характеристики підземних антен і порядок їх використання.

6.31. Відомості про розподіл смуг радіочастот для засобів зв`язку, позивних між видами Збройних Сил України або оперативними командуваннями чи угрупуваннями військ.

6.32. Відомості про передавальний центр Збройних Сил України.

6.33. Відомості щодо забезпечення електромагнітної сумісності радіоелектронних засобів зв`язку.

6.34. Відомості, що розкривають азимутальні схеми антенних споруджень вузла зв`язку.

6.36. Відомості про надання частот радіолокаційним та радіотехнічним системам.

6.37. Відомості, що розкривають зміст схем або таблиць розподілу каналів опорної мережі зв`язку за пунктами управління (до оперативно-тактичної ланки управління).

6.38. Відомості, що містять у собі інформацію про організаційно-технічні основи побудови або застосування систем багатоканального електрозв`язку.

6.39. Відомості про організацію внутрішнього телефонного зв`язку, схеми кабельних мереж, схеми систем енергопостачання.

6.40. Відомості, що розкривають схеми абонентських мереж і споруд відкритого зв`язку.

6.41. Завдані відомості про тактико-технічні характеристики засобів і систем організації проводового, радіорелейного, тропосферного та космічного зв`язку, які використовуються у ЗС України.

6.42. Відомості про розподіл каналів зв`язку і канальних груп польової опорної мережі зв`язку.

6.43. Відомості про трасі розгортання і порядок експлуатації кабельних ліній зв`язку. Витяги з таблиць вторинних мереж.

6.44. Відомості про організаційно-технічні основи побудови та застосування цифрових систем передачі у Збройних Силах України.

6.45. Відомості, що розкривають розподіл каналів на стаціонарній опорній мережі зв`язку Збройних Сил України в мирний час.

6.46. Відомості про кабельно-лінійні споруди, по яких передається інформація з обмеженим доступом.

6.47. Відомості про технічні умови на введення кабельних магістралей на вузли зв`язку Збройних Сил України.

6.48. Відомості про експлуатаційне обслуговування магістральних ліній зв`язку ( тропосферних, радіорелейних або проводових). Витяги з даних для роботи радіорелейних або тропосферних засобів зв`язку .

6.49. Відомості про стаціонарні постійно діючі радіорелейні або тропосферні лінії зв`язку.

6.50. Відомості про порядок розрахунків трас радіорелейного (тропосферного) зв`язку.

6.51. Переговорні таблиці для ведення переговорів по кагалах радіорелейного, тропосферного або супутникового зв`язку.

6.52. Відомості про кабельно-монтажні схеми апаратних (станцій) засекреченого зв`язку на рухомих засобах або командно-штабні машини без зазначення типів апаратури засекречування .

6.53. Відомості, що розкривають наявність, потребу, рух або якісний стан апаратури засекречування за умовним найменуванням за елемент вузла зв`язку.

6.54. Схеми структурні (електричні), які містять у собі відомості, про з`єднання апаратури засекречування (її елементів) з апаратурою каналоутворення.

6.55. Відомості про порядок спряження апаратури засекречування (швидкодії, надшвидкодії) з каналами (апаратурою) зв`язку.

6.56. Відомості про настройку цифрового тракту апаратури засекречування Т-230-03, Т-230-1А, Т-230-А.

6.57. Відомості про основні тактико-технічні характеристики та побудову апаратної засекреченого зв`язку або командно-штабної машини без розголошення відомості про тип чи кількість можливого встановлення апаратури засекречування.

6.58. Відомості про особливості ремонту апаратури засекреченого зв`язку без прив’язки до конкретного типу апаратури засекречування.

6.59. Відомості про вимоги апаратури засекречування до параметрів каналів зв`язку.

6.60. Відомості про організацію спеціального зв`язку з використанням прийнятої на озброєння апаратури засекречування із зазначенням з’єднань , частин, пунктів управління за їх умовними найменуваннями без зазначення

відомостей про ключові документи ( до оперативно-тактичної ланки управління).

6.61. Відомості про призначення та застосування апаратної засекреченого зв`язку (без розкриття кількості та типів встановленої апаратури засекречування) без узагальнення.

6.62. Відомості про зміст переговорних таблиць чергових механіків засекреченого зв`язку.

6.63. Відомості про працівників органу або підрозділу засекреченого зв`язку і безпеки зв`язку до військової частини включно.

6.64. Відомості про схеми (таблиці) розподілу імпульсних каналів за умовними номерами напрямків зв`язку до військової частини включно.

6.65. Відомості, що розкривають перелік пристроїв захисту інформації, встановлених на робочих місцях посадових осіб пункту управління.

6.66. Відзив про підрозділ контролю безпеки зв`язку (його штат мирного часу, озброєння, організація чергування).

6.67. Відомості про плани перевірок органів (підрозділів) засекреченого зв`язку із зазначенням умовних номерів військових частин.

6.68. Відомості про тактико-технічні можливості апаратури контролю безпеки зв`язку чи апаратної (поста) контролю.

6.69. Відомості про обладнання, технічні можливості та порядок несення чергування на пунктах контролю каналів зв`язку.

6.70. Технічна або керівна документація на техніку зв`язку та автоматизованих систем управління військами, з якої знято гриф секретності.

6.71. Відомості про наявність техніки зв`язку, яка має гриф секретності, за умовними найменуваннями (до батальйону включно).

6.72. Відомості про побудову, тактико-технічні характеристики або бойове застосування техніки зв`язку, з якої знято гриф секретності.

6.73. Відомості про належність нетаємного вузла, виробу до конкретного зразка техніки зв`язку, яка має гриф секретності.

6.74. Відомості про контроль ефіру вузлами контролю безпеки зв`язку або періодичність контролю радіомереж, радіонапрямків.

6.75. Відомості про обладнання телефонних або телеграфних ліній передач технічними засобами захисту.

6.76. Алгоритм перевірки стану безпеки зв`язку та її елементів.

6.77. Відомості, що розкривають методи забезпечення стійкості управління або безперебійної роботи системи управління і зв`язку в умовах радіоелектронних перешкод.

6.78. Перелік відомостей, заборонених для передачі по каналах зв`язку, які можуть зазнавати перехоплення.

6.79. Відомості про порушення безпеки зв`язку другої категорії, які не призводять до розголошення відомостей, що становлять державну таємницю, та третьої категорії.

6.80. Витяг з переліку частот, заборонених для використання.

6.81. Відомості, що розкривають програми або перелік завдань, які підлягають вирішенню в автоматизованих системах Збройних Сил України або склад програмного забезпечення для вирішення цих завдань.

6.82. Відомості, що розкривають алгоритми функціонування або порядок адресування в автоматизованих системах управління, які функціонують у Збройних Силах України.

6.83. Відомості про структуру і принципи побудови центрів передачі даних і документального зв`язку (інформаційно-телекомунікаційної мережі), їх місце використання в єдиній системі зв`язку Збройних Сил України, порядок адресування.

6.84. Відомості, що розкривають можливості або стан автоматизованої системи управління військами (без узагальнення).

6.85. Відомості з організації управління системою автоматизації (до з’єднання включно).

6.86. Відомості про застосування автоматизованої системи управління в Збройних Силах України.

6.87. Відомості, що розкривають порядок допуску до автоматизованих систем управління або перепускний режим на об’єктах електронно-обчислювальної техніки.

6.88. Відомості про єдину автоматизовану систему управління Збройних Сил України, які не розкривають діючих пунктів управління та вузлів зв`язку

6.89. Відомості про номенклатури і оснащення пунктів управління та вузлів зв`язку засобами автоматизації .

6.90. Відомості про використання обчислювальних комплексів та автономних електронно-обчислювальних машин установ і підприємств цивільних міністерств, інших центральних органів виконавчої влади в інтересах Збройних Сил України.

6.91. Загальні відомості про структури, зміст і побудову математичного (програмного, інформаційного) та лінгвістичного забезпечення автоматизованих систем управління ЗС України.

6.92. Відомості про розгортання (розміщення) засобів автоматизованих систем управління в штабах та в пунктах управління.

6.93. Відомості, що містять в собі інформацію про організацію зв`язку (схеми-накази вузлами зв`язку) на період проведення навчань (тренувань), до окремого батальону включно.

6.95. Відомості про структурну побудову елементів вузла зв`язку або схеми проходження каналів через апаратні польових вузлів зв`язку.

6.96. Відомості, що розкривають порядок і терміновість проходження сигналів бойового управління, усіх видів інформації на вузлі зв`язку.

6.97. Відомості, що розкривають схеми прив’язки вузла зв`язку або його елементів до стаціонарної мережі зв`язку без зазначення трас кабельних ліній зв`язку та даних про їх потужність.

6.98. Відомості про організацію оперативно-технічної служби на вузлах (лініях) зв`язку.

6.99. Документи з оперативно-технічної служби на вузлах (лініях) зв`язку без зазначення типу ключових документів та їх умовних номерів.

6.100. Відомості про організацію управління або склад пунктів та органів управління зв`язком.

6.101. Тактико-технічні завдання на проектування об’єктів зв`язку ЗС України (крім режимних об’єктів ).

6.102. Проектно-кошторисна документація об’єктів зв`язку Збройних Сил України (крім режимних об’єктів).

6.103. Відомотсі про порядок забезпечення телефонних переговорів на вузлі зв`язку.

6.104. Відомості, що розкривають схеми резервування апаратури або каналів (ліній) зв`язку.

6.105. Відомості, що розкривають план роботи посадових осіб чергової зміни вузла зв’язку (елементів) при проведенні вузла зв`язку у вищі ступені бойової готовності.

6.106. Відомості, що містять інформацію про організацію чергування на вузлі зв`язку.

6.107. Відомості, що розкривають бойовий розрахунок вузла зв`язку або його елемента. Схеми охорони та оборони вузлів (станцій) зв`язку.

6.108. Відомості, що розкривають перелік абонентів телефонних станцій вузла зв`язку ( без зазначення займаних посад).

6.109. Схеми виклику із зазначенням позивних вузлів зв`язку та населених пунктів.

6.111. Відомості про організацію станційно-експлуатаційної служби на вузлах зв`язку Збройних Сил України або документи щодо її організації.

6.112. Відомості про порядок входження у зв`язок і ведення настройки та регулювання групових трактів і каналів зв`язку організованих різними типами апаратури каналоутворення.

6.113. Відомості , що розкривають схеми оповіщення вузла зв`язку та його елементів.

6.114. Відомості про наявність , потребу постачання та списання техніки зв`язку (за військову частину зв`язку і нижче).

6.115. Відомості про прийняття на озброєння (постачання) у військові частини та підрозділи зв`язку нових або модернізованих зразків несекретної техніки зв`язку, а також про зняття з озброєння (постачання) застарілих зразків.

6.116. Відомості про розмір ешелонування запасів техніки зв`язку (до з`єднання включно).

6.117. Відомості про перебування техніки зв`язку на консервації або факти її розконсервації із зазначенням її кількості, типів і технічного стану (до з`єднання включно).

6.118. Відомості про потребу в ремонті техніки зв`язку (за військову частину зв`язку і вище).

6.119. Відомості про вартість техніки зв`язку та запасних частин до неї (за винятком тих зразків, які є вільному продажу).

6.120. Відомості про правила збереження засобів зв`язку на базах або складах ЗС України.6.121. Відомості про втрати або нестачі техніки зв`язку та автоматизованих систем управління військами. Матеріали розслідувань фактів втрат і нестач. Відомості інвентарізації техніки та майна зв`язку.

6.122. Методика організації або перевірки стану технічної експлуатації засобів зв`язку.

6.123. Регламенти технічного обслуговування апаратних (станцій) засекреченого зв`язку та командно-штабних машин.

6.124. Норми забезпечення засобів засекреченого зв`язку елементами, деталями та експлуатаційними матеріалами.

6.125. Відомості про експлуатацію та ремонт техніки зв`язку або автоматизованих систем управління військами на рік.

6.126. Відомості про підготовку техніки зв`язку та автоматизованих систем управління військами до літньої (зимової) експлуатації.

6.127. Відомості, що розкривають кількість, стан і рух вимірювальних приладів (від окремої військової частини і вище).

6.128. Відомості, що розкривають перелік складових частин (елементів) апаратури зв`язку та автоматизованих систем управління військами, що містять у собі дорогоцінні метали.

6.129. Номенклатор техніки зв`язку та автоматизованих систем управління військами.

6.130. Відомості про ремонтний завод (базу зв`язку) із зазначенням його промислової потужності щодо ремонту та збереження засобів зв`язку.6.131. Відомості про організацію фельд`єгерсько-поштового зв`язку в Збройних Силах України.

6.132. Відомості, що містять інформацію про направлення секретних і поштових відправлень від вузла (станції) фельд`єгерсько-поштового зв`язку Збройних Сил України.

6.133. Відомості про типові комплекти обладнання і витрати, матеріали частин або підрозділів фельд`єгерсько-поштового зв`язку Збройних Сил України.

6.134. Відомості про організацію роботи рухомих засобів зв`язку військових частин і підрозділів фельд`єгерсько-поштового зв`язку Збройних Сил України ( до військової частини включно).

6.135. Відомості про організацію поштового зв`язку в Збройних Силах України.

6.136. Відомості про пункти обміну секретними відправленнями.

6.137. Відомості, що розкривають призначення, технологію, чи результати моделювання спеціальних засобів зв`язку всіх видів або систем автоматизованого управління Збройними Силами України, які розробляються або проектуються і не відносяться до державної таємниці.

6.138. Відомості про принципи побудови перспективних вітчизняних і зарубіжних систем передачі військового призначення, їх ієрархічна структура.

6.139. Відомості про порівняльні оцінки вітчизняних і зарубіжних систем передачі за методами формування та обробки сигналів, а також про завадостійкість або завадо- та розвідзахищеність із зазначенням конкретних типів апаратури.

6.140. Відомості про застосування цифрових, волоконно-оптичних систем передачі на мережах військового зв`язку. Перспективи розвитку оптоволоконних систем передачі в ЗС України.

6.141. Відомості про принципи передачі повідомлень складними шумоподібними сигналами, реалізованими в конкретних типах апаратури зв`язку із зазначенням її параметрів і характеристик.

6.142. Відомості про плани, напрями або результати військово-наукової та науково-дослідної роботи наукового підрозділу.

6.143. Відомості про раціоналізаторські пропозиції, доробки або інші конструктивні зміни несекретних зразків військової техніки , які підвищують їх тактико-технічні характеристики.

6.144. Відомості, що містять дані про радіолокаційні системи посадки літаків.

6.145. Відомості, що містять дані про радіотехнічні системи ближньої навігації.

6.146. Відомості про схеми інформаційних напрямків, якими здійснюється обмін інформацією засобами автоматизації.

6.147. Узагальнені (зведені) відомості про наявність, поточній стан, потребу в засобах обчислювальної техніки та оргтехніки (від оперативного командування і вище).
7.Радіоелектронна боротьба
7.1 Відомості про організацію та проведення польових виходів у військових частинах і підрозділах радіоелектронної боротьби Збройних Сил України.

7.2. Відомості про проведення професійного відбору фахівців радіоелектронної боротьби.

7.3. Відомості про спеціальності та терміни підготовки фахівців для військових частин радіоелектронної боротьби.

7.4. Перелік військових частин радіоелектронної боротьби за умовними найменуваннями із зазначенням місць дислокації та конкретною прив`язкою до географічних об`єктів.

7.5. Відомості про підготовку спеціалістів 1 та 2 класу у військових частинах радіоелектронної боротьби Збройних Сил України.

7.6. Відомості про проведення радіотренувань з управління органами та військовими частинами радіоелектронної боротьби.

7.7. Відомості про стан бойової готовності військових частин радіоелектронної боротьби та її підрозділів (до оперативно-стратегічної ланки управління).

7.8. Відомості про плани, організацію, стан і підсумки спеціальної (технічної, тактико-спеціальної) підготовки фахівців радіоелектронної боротьби (до окремого батальйону включно).

7.9. Відомості про порядок проведення підсумкових перевірок у військових частинах радіоелектронної боротьби Збройних Сил України.

7.10. Відомості про об’єкти військових частин радіоелектронної боротьби, які охороняються вартами.

7.11. Відомості про плани роботи комплексних комісій та їх членів.

7.12. Відомості, що розкривають тактико-технічні характеристики, бойові можливості та порядок застосування засобів радіоелектронної боротьби, які не відносяться до таємних.

7.13. Технічна та керівна документація на техніку радіоелектронної боротьби, з якої знято гриф секретності.

7.14. Відомості про наявність техніки радіоелектронної боротьби, яка має гриф секретності за умовними найменуваннями, до батальйону включно.

7.15. Відомості про побудову, тактико-технічні характеристики та бойове застосування техніки радіоелектронної боротьби, з якої знято гриф секретності.

7.16. Відомості, що розкривають бойовий розрахунок пунктів управління військових частин радіоелектронної боротьби або його елементу, схеми охорони та оборони.

7.17. Відомості про прийняття на озброєння (постачання) військових частин та підрозділів радіоелектронної боротьби нових або модернізованих зразків несекретної радіоелектронної боротьби, а також про зняття з озброєння (постачання) застарілих зразків.

7.18. Відомості про перебування техніки радіоелектронної боротьби на консервації та факти її розконсервації із зазначенням її кількості, типів та технічного стану (до роти включно).

7.19. Відомості про потребу в ремонті техніки радіоелектронної боротьби за батальйон радіоелектронної боротьби і вище.

7.20. Відомості про вартість техніки радіоелектронної боротьби та запасних частин до неї.

7.21. Відомості про правила збереження засобів радіоелектронної боротьби на базах та складах Збройних Сил України.

7.22. Відомості про втрати та нестачі техніки радіоелектронної боротьби . Матеріали розслідувань фактів втрат і нестач. Відомості інвентаризації техніки та майна радіоелектронної боротьби.

7.23. Методика організації та перевірки стану технічної експлуатації засобів радіоелектронної боротьби.

7.24. Відомості про експлуатацію і ремонт техніки радіоелектронної боротьби.7.25. Відомості про підготовку техніки радіоелектронної боротьби до літньої (зимової) експлуатації.

7.26. Відомості, що розкривають перелік складових частин (елементів) апаратури радіоелектронної боротьби, які містять у собі дорогоцінні метали.

7.27. Номенклатор техніки радіоелектронної боротьби.

7.28. Відомості про ремонтний завод (базу техніки радіоелектронної боротьби) із зазначенням його промислової потужності щодо ремонту та збереження засобів радіоелектронної боротьби.

7.29. Відомості про плани, напрямки та результати військово-наукової та науково-дослідної роботи наукового підрозділу.

7.30. Відомості про раціоналізаторські пропозиції, доробки та інші конструктивні зміни несекретних зразків військової техніки, які підвищують їх тактико-технічні характеристики.

7.31. Окремі відомості про характеристики апаратури протидії технічним засобам розвідки (далі – ПД ТЗР).

7.32. Окремі відомості про зміст заходів щодо комплексного технічного контролю заходи ПД ТЗР.

7.33. Окремі відомості про рівні розвіддоступності військових об`єктів, військової техніки, озброєння.

7.34. Окремі відомості про категоровані об`єкти Збройних Сил України.

7.35. Окремі відомості про норми та вимоги щодо технічного захисту інформації.

7.36. Окремі заходи щодо управління радіочастотним ресурсом.


8.Топогеодезичне (гідрографічне) забезпечення військ (сил)
8.1. Топографічні та цифрові карти, фотоплани і фотокарти масштабів 1:100000 і 1.200000 на територію України в системі координат 1942 року, які містять повну інформацію для детального вивчення та оцінки місцевості, орієнтування на ній, цілевказання, виробництва вимірів і різних заходів господарського та оборонного значення.

8.2. Топографічні карти та плани міст масштабу 1:50000 і крупніше в системі координат 1942 року на закордонну територію (крім країн Співдружності Незалежних Держав) без нанесення на них адміністративних, промислових і воєнних об`єктів.

8.3. Плани міст та інших населених пунктів, виготовлених відповідно до Інструкції про порядок складення і видання планів міст та інших населених пунктів, призначених для відкритої публікації і з грифом “Для службового користування”.

8.4. Топографічні, спеціальні карти і плани, фотоплани будь-яких масштабів у місцевих системах координат на ділянки місцевості площею до 75 км2 на незабудовані та малозабудовані території до 25 км2 на забудовані території, копії цих карт і планів, а також зазначені матеріали на вузькі смуги трас, незалежно від протяжності, які розташовані за межами міст і селищ міського типу: • шириною до 2 км масштабу 1:10000 і крупніше;

 • шириною до 5 км масштабу 1:25000 і крупніше;

 • шириною до 10 км масштабу 1:50000 і крупніше.

На зазначених матеріалах не дозволяється показувати особливо важливі та особливо режимні промислові та режимні військові об`єкти, оцифровку координатної (кіломерової) сітки і кутів у системі координат 1942 року, номенклатури трапецій у розграфці цієї системи координат.

8.5. Координати геодезичних пунктів і географічних об`єктів, визначені з точністю грубіше 35 метрів і до 70 метрів включно в системі координат 1942 року, а також геодезичні і картографічні матеріали, які дозволяють обчислювати або уточнювати вказані координати з такою ж точністю.8.6. Координати (каталоги і списки координат) геодезичних пунктів і географічних об`єктів в умовних і місцевих системах координат, в тому числі в системі координат 1963 року, на ділянках місцевості, які не перевіщують за площею 75 км2 для міст і селищ міського типу і площею до 1600 км2 для незабудованих і малозабудованих територий.

8.7. Картографогеодезичні дані, які характеризують рельєф поверхні Землі з точністю за висотою грубіше 10 метрів і до 20 метрів на теориторію України.

8.8. Окремі аерофотознімки (аеронегативи) або комплекти аерофотознімків (аеронегативів), фотосхеми, в тому числі з віддешифрованими контурами, якщо вони не містять виявлених зображень або слідів виведення особливо важливих чи особливо режимних промислових і режимних воєнних об`єктів і покривають площу в одному масиві на незабудовані та малозабудовані території до 400 км2 у масштабі крупніше 1:50000 і до 1600 км2 у масштабі 1:50000 і дрібніше: на міста і селища міського типу до 75 км незалежно від масштабу аерофотозйомки.

8.9. Первинні дані зйомок, виконаних авіаційними носіями за допомогою телевізійної, інфрачервоної, мікрохвильової, радіолокаційної та іншої апаратури і похідні матеріали з них, якщо вони не містять виявлених зображень або слідів виведення особливо важливих чи особливо режимних промислових і режимних воєнних об`єктів і покривають площу в одному масиві: на незабудовані та малозабудовані території до 400 км2 з дозвільною спроміжністю на місцевості краще 6 м і до 1600 км2 з дозвільною спроможністю на місцевості від 5 до 10 метрів, на міста і селища міського типу 75 км2 з розрішенням на місцевості краще 10 м.

8.10. Первинні дані аерозйомок і похідні матеріали з них на смуги трас шириною до 5 км і шляхи огляду (для скануючої телевізійної та радіолокаційної апаратури) шириною до 20 км з дозвільною спроможністю на місцевості краще 10 м незалежно від масштабів зйомок і довжин смуг, розміщені за межами міст, селищ місцевого типу, особливо важливих, особливо режимних промислових і режимних воєнних об`єктів, якщо на них не нанесена прямокутна сітка в системі координат 1942 року і не вказані географічні та прямокутні координаті кутів рамок трапецій.

8.11. Початкова, проміжна і кінцева топографо-геодезична інформація у вигляді магнітних стрічок і дисків, розпечаток та інших носіїв інформації з координатами вихідних геодезичних пунктів і географічних об`єктів 5, результати обробки на електронних обчислювальних машинах планів геодезичних мереж і цифрових моделей місцевості з врахуванням обмежень за площею, встановлених пунктами 4 і 6.

8.12. Відомості про наявність топографічних карт на складі топографічних карт центрального підпорядкування, складі оперативного командування , а також в об`єднанні та з`єднанні.

8.13. Відомості про порядок кодування топографічних і спеціальних карт.

8.14. Відомості про місцезнаходження топографічних карт і каталогів, координат геодезичних пунктів (за полк , окремий батальйон (дивізіон), корабель 1-3 рангу).

8.15. Відомості про номенклатуру , кількість та строки постачання військово-топографічної наземної спеціальної апаратури (за полк, окремий батальйон (дивізіон).

8.16. Відомості про матеріально-технічні засоби за номенклатурою навігації та океанографії.

8.17. Відомості, що розкривають організацію та стан навигаційно-гідрографічного забезпечення (за полк, окремий батальйон (дивізіон), корабель 1-3 рангу).

8.18. Відомості про способи та методи застосування засобів навігаційного обладнання при забезпеченні бойових дій (за полк , окремий батальйон (дивізіон), корабель 1-3 рангу).

8.19. Відомості про геодезичне та картографічне забезпечення бойових дій, бойової служби, військових навчань, маневрів (за вид Збройних Сил України, оперативне командування, корпус).


9.Морально-психологічне забезпечення військ (сил)
9.1. Відомості про морально-психологічне забезпечення учбово-бойової діяльності*.

9.2. Відомості про організацію і здійснення, інформаційно-психологічного впливу противника, а також відомості щодо прогнозування характеру, спрямованості та змісту психологічних операцій противника*.

9.3. Відомості, що розкривають заходи морально-психологічного пригнічення противника, як складові частини психологічної боротьби в інтересах підготовки та ведення операцій (бойових дій) та навчань*.

9.4. Узагальнені дані про мобілізаційне розгортання органів виховної роботи, установ безпосереднього підпорядкування (щодо формування, терміни готовності, чисельний склад, завдання)*.

9.5. Узагальнені відомості про морально-психологічне забезпечення мобілізаційного розгортання військ (сил)*.

9.6. Відомості, що містять узагальнені дані про соціально-політичну обстановку в регіонах (районах) дислокування військових частин, її вплив на бойову готовність військ (сил) та морально-психологічний стан особового складу у воєнний та мирний час.

9.7. Відомості про аналіз морально-психологічного стану особового складу та військової дисципліни у мирний час (від окремої військової частини і вище).

9.8. Узагальнені дані про стан військової дисципліни (від окремої військової частини і вище).

9.9. Відомості про результати військово-соціологічних досліджень у військах (силах).

9.10. Відомості про інформаційне забезпечення військ (сил).

9.11. Відомості, що містять узагальнені дані про потребу, закладання технічних засобів виховання і поліграфії у непорушні запаси або зняття їх із зберігання (розрахунки потреби та забезпеченості за повною номенклатурою згідно з затвердженим класифікатором, наявний та кількісний стан технічних засобів)*.

9.13. Відомості про державні замовлення технічних засобів виховання і поліграфії для військ (сил).

9.14. Відомості, що розкривають результати наукових досліджень з питань морально-психологічного забезпечення військ (сил) у мирний та воєнний час*.

10.Служба військ
10.1. Відомості про стан вартової та внутрішньої служби (від військової частини і вище).

10.2. Відомості про порядок організації системи охорони та оборони позицій (об`єктів), сили та засоби , які виділяються для цього . Склад варт (добового наряду), розміщення постів, маршрути руху змін чатових, періодичність перевірок чатових, наявність засобів зв`язку та сигналізації з постами, система перепускного режиму на територію військової частини (об`єкту). Установи , зразки діючих перепусток.

10.3. Відомості про особливо важливі об`єкти*.

10.4. Склад, характеристика та можливості технічних засобів охорони об`єктів (військових частин, штабів, технічних територій, пускових установок тощо), місце їх дислокації (запасні райони розгортання). Тактика застосування та місця установлення засобів охоронно-пожежної сигналізації на конкретному об`єкті, способи її відключення та “обходу”.

10.5. Відомості, що розкривають плани розшуку та затримання військовослужбовців, які самовільно залишили частину зі зброєю (за гарнізон, окрему військову частину).

10.6. Система пошуку дизертирів та осіб, які ухиляються від служби.

10.7. Відомості про стан матеріальної бази служби військ (за вид Збройних Сил України, оперативне командування, об`єднання, з`єднання).

10.8. Відомості про наявність фахівців службового собаководства та службових собак (за вид Збройних Сил України, оперативне командування, об`єднання, з`єднання).


11.Територіальна оборона
11.1. Відомості про розподіл смуги відповідальності на зони та райони територіальної оборони із зазначенням основних газо-, нафтопродуктів, електромереж та інших комунікацій.

11.2. Відомості про правила розробки документів планів територіальної оборони.


12.Охорона інформації з обмеженим доступом
12.1. Схеми розміщення місць зберігання таємних документів і виробів, а також технічних засобів, на яких здійснюється обробка інформації з обмеженим доступом, порядок їх охорони та евакуації.

12.2. Відомості про заходи захисту інформації з обмеженим доступом під час прийому іноземних делегацій, груп та окремих іноземців.

12.3. Зміст звітів про виконання програм прийому і роботи з іноземцями (за з`єднання, об`єднання).

12.4. Відомості, що розкривають заходи щодо безпеки інформації на об`єктах, де циркулює конфіденційна інформація.


13.Технічне забезпечення військ
13.1. Відомості про облік, наявність і рух бронетанкового озброєння та техніки і бронетанкового майна (за військову частину, з`єднання, об`єднання, оперативне командування, вид ЗС України).

13.2. Відомості , що містять дані про технічне обслуговування озброєння та військової техніки (далі –ОВТ) (за військову частину, з’єднання, об`єднання, вид Збройних Сил України).

13.3. Відомості про реалізацію надлишкового військового майна (ОВТ, учбово-тренувальних засобів та інше).

13.4. Відомості про утилізацію ОВТ.

13.5. Відомості про залишкову вартість ОВТ. Майна, учбово-тренувальних засобів та інше, що затверджена встановленим порядком.

13.6. Відомості про наявність на ремонтних заводах спеціальної техніки та майна місцевої оборони.

13.7. Відомості, що містять дані про зовнішньоекономічну діяльність ремонтних заводів (договори, контракти і т.і.).

13.8. Зведені відомості про ціни на ремонт ОВТ.

13.9. Відомості, які розкривають інженерно-технічне забезпечення польотів (перельотів) літальних апаратів.

13.10. Відомості, що містять дані про можливості та обновлення авіатехніки, проведення її технічного обслуговування силами технічних підрозділів льотних полків.

13.11. Відомості про заходи щодо модернізації та приведення ОВТ Збройних Сил України до справного стану.

13.12. Інформація щодо організації та проведення робіт на ОВТ.

13.13. Програми модернізації ОВТ, що впроваджуються на ремонтних заводах.

13.14. Узагальнені дані про освоєння на ремонтних заводах нових зразків ОВТ та базових машин, крім даних за номенклатурою.

13.15. Узагальнені дані про виробничі потужності підприємств Міністерства оборони України.

13.16. Узагальнені дані про технічне забезпечення, перспективний розвиток і підготовку виробництва ремонтних підприємств Міністерства оборони України.

13.17. Зведені відомості про стан ОВТ (за військову частину, з`єднання).

13.18. Відомості про незадовільний стан озброєння, техніки та іншого майна у військових частинах, підрозділах, на складах.

13.20. Відомості про конструктивні , виробничі та інші недоліки, які негативно характеризують військове майно.

13.21. Відомості, що надають негативну оцінку стану технічного забезпечення.

13.22. Відомості про наявність стрілецької зброї та боєприпасів на складах, арсеналах.

13.23. Відомості про укомплектованість військ боєприпасами.

13.24. Відомості про облік і розміщення на складах, базах видів озброєння та військової техніки на мирний час.

13.25. Відомості про забезпеченість військ матеріальними засобами.

13.26. Відомості про наявність засобів вимірювання , про їх облік і технічний стан.

13.27. Відомості про стан метрологічного забезпечення військ.

13.28. Відомості про технічне обслуговування нових зразків ОВТ, якщо вони не розкривають секретних даних.

13.29. Відомості про якісну характеристику бронетанкового озброєння і техніки (за вид Збройних Сил України, оперативне командування).

13.30. Відомості про облік і наявність ремонтних комплектів та автомобільного майна (за вид Збройних Сил України, оперативне командування, об`єднання, з`єднання).

13.31. Відомості про обір атестатів на автомобільний транспорт та автомобільне майно.

13.32. Відомості про номенклатуру і наявність інженерного озброєння та техніки (за вид Збройних Сил України, оперативне командування, об`єднання, з`єднання).
14.Тилове, медичне та фінансове забезпечення
14.1. Відомості, що розкривають зміст оперативно-тилової (тактико-тилової) підготовки (за полк, окремий батальйон (дивізіон), корабель 1-3 рангу, заклад), крім режимних військових частин, підприємств та організацій Міністерства оборони України.

14.2. Відомості про потреби або про кількість наявного продовольства, речового майна, ракетного палива, основних видів пального та мастильних матеріалів*,**.

14.3. Відомості про номенклатуру, кількість, вартість, строки постачання продо-вольства, речового майна, основних видів пального або мастильних матеріалів, інших видів майна (крім ракетного палива), а також технічних засобів служб тилу на воєнний час* ,**.

14.4. Відомості про перспективні або річні замовлення на постачання продовольства , речового майна, основних видів пального чи мастильних матеріалів, а також відомості про фактичні поставки цього майна*, **.

14.6. Відомості про часткову поставку або вилучення продовольства, речового майна, пального чи мастильних матеріалів (за з`єднання, морський район і вище)*.

Ті самі відомості про ракетне паливо за морський район, з`єднання, об`єднання, оперативне командування, рід військ*.

14.6. Відомості про фонди окремих видів продовольства, речового майна, пального чи мастильних матеріалів та інших матеріальних засобів, що виділяються Міністерству оборони України на рік або щоквартально (за корпус, морський район і вище)*.

14.7. Відомості про матеріальне забезпечення передислокації з`єднань, військових частин і закладів на воєнний час (крім режимних військових частин, з`єднань і вище).

14.8. Узагальнені відомості про положення автомобільних колон на воєнний час (крім з`єднання і вище).

14.9. Відомості про склад і розташування автомобільних колон на воєнний час.

14.10. Донесення про результати роботи кафедр екстремальної та військової медицини за навчальний рік.

14.11. Зведені медичні звіти за формами 3/мед, 4/мед.

14.12. Звіт про роботу санітарно-епідеміологічного закладу за рік.

14.13. Огляд про санітарно-епідеміологічний стан військ за період навчання.

14.14. Зведені відомості про потребу, наявність і рух медичного майна та техніки за Збройні Сили України.

14.15. Обгрунтування потреби в асигнуваннях на Національну оборону України при формуванні Державного бюджету на відповідний рік.

14.16. Відомості розподілу асигнувань між розпорядниками 2 та 3 ступенів.

14.17. Мережа підприємств, установ та організацій , які фінансуються з Державного бюджету України та зведений кошторис видатків у розрізі розпорядників коштів і регіонів.

14.18. Зведений кошторис видатків на відповідний рік Міністерства оборони України з відповідним обгрунтуванням.

14.19. Листування з питань видатків на особливий період.

14.20. Листування з питань узгодження керівних документів, які носять відповідний гриф обмеження доступу чи таємності.

14.21. Листування з питань про конкретні видатки на закупівлю озброєння, науково-дослідні та дослідно-конструкторські роботи, реалізації ОВТ за кордон, навчання військовослужбовців іноземних держав.

14.22. Звіт про отримання та використання коштів від реалізації військового майна Збройних Сил України.

14.23. План основних заходів Головного фінансового управління Міністерства оборони України на місяць.

14.24. Довідка про заборгованість державним підприємствам Міністерства оборони України за готову продукцію.

14.25. Зведені відомості про виробничу потужність арсеналів , баз, ремонтних підприємств Міністерства оборони України за видами озброєння, військової техніки.

14.26. Зведена відомість результатів фінансово-господарської діяльності державних підприємств Міністерства оборони України.

14.27. Зведені баланси підприємств та організацій Міністерства оборони України за видами діяльності.

14.28. Зведені відомості про виробництво валової та товарної продукції, витрати на виробництво, собівартість продукції та вартість промислово-виробничих фондів промислових підприємств Міністерства оборони України.

14.29. Службове листування з фінансових питань з матеріально-технічного забезпечення (за військову частину, з`єднання, об`єднання).

14.30. Роздатні відомості грошового забезпечення особового складу.

14.31. Відомості про військові формування, які не знаходяться на фінансовому забезпеченні (за вид Збройних Сил України, оперативне командування).

14.32. Відомості про заборгованість щодо грошового забезпечення і заробітної плати за військові формування (за корпус, з`єднання, окрему військову частину).

14.33. Відомості про виконання планів поточного та капітального ремонту будівель і житлового фонду частин (за вид Збройних Сил України, оперативне командування).

14.34. Відомості про наявність і використання земельних ділянок (за вид Збройних Сил України, оперативне командування).
15.Військове співробітництво з іноземних державами*
15.1. Військове співробітництво з іноземними державами, за винятком інформації, що надається Україною згідно з договорами у галузі контролю над озброєннями.

15.2. Відомості з графіків зовнішньої інспекційної діяльності України з обгрунтуваннями.

15.3. Відомості щомісячних донесень про поточну наявність озброєнь і військової техніки, що обмежується за Договором про звичайні збройні сили у Європі.

15.4. Карти планування маршрутів спостережних польотів з об`єктами спостереження та відомості з пояснювальних записок до них за Договором з відкритого неба.

15.5. Дешифровані фотосхеми (фотопланшети) об`єктів спостереження.

15.6. Довідково-аналітичні матеріали про виконання Договору про стратегічне наступальне озброєння державами-учасницями.

15.7. Щорічні заяви стосовно ядерних крилатих ракет морського базування за Договором про стратегічне наступальне озброєння.

15.8. Відомості верифікаційної діяльності за півріччя.

15.9. Відомості з матеріалів про виконання основних заходів в управлінні верифікації Генерального штабу Збройних Сил України за рік.

15.10. Перелік спеціальностей, за якими здійснюється підготовка іноземних військових фахівців у військово-навчальних закладах Міністерства оборони України.

15.11. Річний план-графік візитів керівного складу Міністерства оборони України за кордон та прийому керівників міністерств оборони зарубіжних країн в Україні, крім тих, що не підлягають розголошенню згідно з міжнародними зобов`язаннями України.

15.12. Концепції (напрямки) військового співробітництва з окремими країнами , регіонами, міжнародними організаціями

15.13. Проблемні питання міжнародних організацій, до яких входить Україна, що стосуються третіх країн, чи можуть внести загострення у стосунках з цими країнами.
16. Наукова і науково-технічна діяльність
16.1. Організаційно-штатна структура та основні напрямки наукової і науково-технічної діяльності науково-дослідних установ Збройних Сил України.*

16.2. Плани наукової роботи, звіти та відомості про виконання планів наукової роботи науково-дослідних установ Збройних Сил України.*

16.3. Звіти, збірники, окремі матеріали конференцій, семінарів науково-дослідних установ Збройних Сил України*.

16.4. Зміст рішень воєнно-наукової ради Міністерства оборони України щодо наукового супроводження Державної програми будівництва та розвитку Збройних Сил України*.

16.5. Відомості про фінансування та координацію наукової та науково-технічної діяльності у Збройних Силах України на поточний рік .

16.6. Відомості про технології подвійного призначення, якщо вони не дають можливості відтворення цих технологій.

16.7. Відомості про раціоналізаторські пропозиції, доробки та інші конструктивні зміни нетаємних зразків озброєння та військової техніки, які підвищують їх тактико-технічні характеристики.

16.8. Тактико-технічні завдання, технічні завдання, тематичні карточки, пояснювальні записки, звітні матеріали та інші документи, що містять повну назву, мету або відомості про хід і результати виконання науково-дослідних цільових конструкторських робіт, які проводяться в інтересах Міністерства оброни України.

16.9. Узагальнені відомості про організацію , виконавців, терміни виконання науково-дослідних робіт (без повної назви робіт).

Пояснення до пункту 16


Рішення про публікацію окремих питань стосовно науково-дослідних робіт обов`язково повинно бути погоджено з організацією-замовником (з доданням акту про дозвіл на публікацію);

При знятті грифу “таємно” комісією повинно бути вирішено питання про доцільність надання інформації “Для службового користування”, а також перелік додаткових обмежень і вимоги щодо на їх дотримання.

Термін дії грифу “Для службового користування” для документів, пов`язаних з науково-дослідними роботами має бути 3 роки. У разі необхідності продовження терміну або припинення дії обмежень для документів “Для службового користування” повинно прийматися окреме рішення комісією організації-замовника.
17. Різне
17.1. Архівні довідники, покажчики, каталоги та інші видання архівного описування фондів архівів штабів оперативних командувань та Галузевого державного архіву Міністерства оборони України (без розкриття змісту документів фонду).

17.2. Класифікація кораблів.

17.3. Номери проектів і літерно-цифрові позначки.

17.4. Відомості , що викладені в інструкціях чергових частин щодо проведення заходів при приведенні військ у бойову готовність (від військової частини і вище).

17.5. Відомості про капітальне будівництво та капітальний ремонт аеродромів, об`єктів аеродромного призначення.

17.6. Відомості, що містять основні правила польотів (перельотів) у повітряному просторі України.

17.7. Відомості про наявність на авіаційно-ремонтних заводах і підприємствах ціанідів, їх кількість, технологія використання, зберігання та нейтралізації.

17.8. Відомості про наявність у військових частинах, з`єднаннях, об`єднаннях сильнодіючих отруйних речовин.

17.9. Відомості про проведення пошукових і геолого-розвідувальних робіт стосовно виявлення забруднених територій (грунтів та грунтових вод) розлитими нафтопродуктами та важкими металами у районах розташування аеродромів , військових частин.

17.10. Технічні дані конкретних споруд на залізницях: • мостів (віадуків) довжиною 200 м і більше, шляхопроводів, галерей, розвідних і наплавних мостів (вантажопідйомність, розміри, конструктивні особливості, геологічні розміри мостових переходів)*;

 • тунелів , у тому числі метрополітенів (розрахункові та діючі навантаження, повздовжні профілі, позначки глибини закладання, геологічні , розташування вентиляційних шахт).

17.11. Відомості про окремі геодезичні дані про виконання робіт у залізничних військах (абсолютні висотні відмітки , дані тріангуляції та інше).

17.12. Відомості про проектування залізничних тимчасових (короткосрокових) і наплавних мостів, що призначені на особливий період.

17.13. Відомості про відновлення та усунення деформації та підвищення стійкості земляного полотна.

17.14. Відомості про відновлення залізничних тунелів.

17.15. Відомості про проекти і плани організації та виробництва робіт у залізничних військах, що стосуються військових об`єктів.

17.16. Відомості про проектування, будівництво та експлуатацію фільтруючих насипів.

17.17. Нормативні дані, посібники щодо проектування обходів бар`єрних місць.

17.18. Відомості про виробничі можливості військових частин і підрозділів залізничних військ


Начальник Восьмого центрального управління

Генерального штабу Збройних Сил України

генерал-майор С.І.ВОЛИНЕЦЬ
* Крім відомостей, що підлягають під дію РПВДТ-97

*


* Крім відомостей, що підлягають під дію РПВДТ-97

** Крім Київського та Севастопольського міських військових комісаріатів
* Крім Київського та Севастопольського міських військових комісаріатів

* Крім відомостей, що підпадають під дію РПВДТ-97

*


* Крім відомостей, що підлягають під дію РПВДТ-97

* Крім відомостей, що підпадають під дію РПВДТ-97

** за винятком підрозділів (органів, фахівців) автоматизованих систем управління військами та засекреченого зв`язку* Крім відомостей, що підпадають під дію РПВДТ-97

 • *Генеральний штаб Збройних Сил України, штаби Тилу і Озброєння Міністерства оборони України, штаби видів Збройних Сил України та оперативних командувань, відповідні їм основні, запасні та допоміжні стаціонарні, у тому числі і захищені , командні пункти з вузлами зв`язку та винесені за межі командних пунктів (штабів) центрами прийому і передачі інформації та інші.

Об`єкти центрального підпорядкування і видів Збройних Сил України та оперативних командувань (арсенали, бази та інші військові установи), на яких зберігаються (виготовляються, ремонтуються) таємні зразки озброєння або бойової техніки, стрілецької зброї та боєприпасів, високоточних і вибухонебезпечних речовин.

 • *Крім відомостей , що підпадають під дію РПВДТ-97.

** Відомості мирного часу за з`єднання, авіаційну базу, полк , окремий батальйон (дивізіон), корабель 1-3 рангу, заклад – без грифу обмеження доступу.

* Крім відомостей, що підпадають під дію РПВДТ-97

* Крім відомостей, що підпадають під дію РПВДТ-97

* Дозволяється показувати довжину, ширину і тип моста (віадука)Каталог: YKRZakonu
YKRZakonu -> Методичні рекомендації по організації та проведенню робіт єдиного річного технічного обслуговування (єрто) ракетно-артилерійського озброєння (рао) в Збройних Силах України. У
YKRZakonu -> Положення про порядок допуску військовослужбовців Збройних Сил України до самостійного виконання робіт та організацію виконання разових робіт в Збройних Силах України
YKRZakonu -> Положення про пожежну безпеку в Збройних Силах України
YKRZakonu -> Кодекс професійної етики аудиторів України Зміст
YKRZakonu -> Наказ №400, що додаються. Наказ розіслати до окремої військової частини. Тимчасово виконуючий обов’язки Міністра оборони України Л.І. Поляков


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©refos.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

увійти | реєстрація
    Головна сторінка


завантажити матеріал