Наказ №1 Про підсумки проведення ІІ етапу учнівських олімпіад з базових дисциплінСторінка1/4
Дата конвертації28.02.2017
Розмір0,62 Mb.
ТипНаказ
  1   2   3   4

УМАНСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

ВІДДІЛ ОСВІТИ

НАКАЗ03.01.2012 м. Умань № 1

Про підсумки проведення

ІІ етапу учнівських олімпіад

з базових дисциплін

Відповідно до Положення про Всеукраїнські учнівські  олімпіади з базових  і спеціальних  дисциплін, турніри, конкурси-захисти науково-дослідницьких робіт та конкурси фахової майстерності,  затвердженого наказом Міністерства освіти України від 18 серпня 1998 року № 305, Положення про обласні учнівські олімпіади з базових дисциплін, конкурси-захисти науково-дослідницьких робіт, затвердженого наказом начальника управління освіти і науки Черкаської облдержадміністрації від  5 листопада 2002 року № 317, на виконання наказу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 15 серпня 2011 року № 976 та наказу ГУОН від 05.09.2011 № 501, з метою пошуку та підтримки обдарованих учнів з 05.11 до 25.12.2011 серед учнів 6-11-х класів 40 загальноосвітніх навчальних закладів та МНВК проведено ІІ (районний) етап олімпіад з 17 предметів, у якому взяли участь 587 учнів (в минулому 614). Порівняно з 2010 - 2011 н. р. кількість учасників зменшилась на 27 учнів. Переможцями визнано 43 учнів, що становить 7,3 % від загальної кількості учасників (додаток 1). Олімпіади проводились за текстами обласного інституту післядипломної освіти педагогічних працівників. За результатами ІІ етапу визначено учасників обласного туру учнівських олімпіад – 38 учнів (згідно квоти) (додаток 2).

Районні предметні олімпіади пройшли згідно вимог Міністерства освіти і науки України на належному організаційному рівні. В їх проведенні та перевірці взяли участь керівники методичних об’єднань, досвідчені вчителі шкіл району та працівники відділу освіти.

Згідно заявок в олімпіаді з української мови та літератури мали взяти участь 102 учнів, взяли – 78.

Українську мову та літературу викладають 73 учителі. Всього вищу і першу кваліфікаційну категорію мають 40 учителів, що становить 54,8%, це свідчить про досить високий категорійний рівень.

Перевіривши роботи, журі відзначило високий рівень навченості таких учнів: Горбенко Катерини, учениці 8 класу Текучанської ЗОШ та Вовкотруб Анастасії, учениці 8 класу Дмитрушківської ЗОШ.

Проаналізувавши завдання, членами комісії зроблено такі висновки: було запропоновано велику кількість завдань як з української мови так і з літератури. Журі вважає, що дві письмові роботи (твори) переобтяжують учнів і дезорієнтують у виконанні інших завдань, дітям важко переключатися з однієї теми на іншу, сконцентрувати свої думки. Доцільно пропонувати твір на таку тему, з якої можна перевірити як знання з мови так і з літератури.

Під час олімпіади була завелика кількість граматичних завдань з української мови, тому виконати їх вчасно було складно.

Тестові завдання цікаві, відповідають змісту програм, і діти з ними в основному справилися.

Добре те, що є завдання, спрямовані на розвиток творчих здібностей: побудова речень за схемами, добір синонімічного ряду до слів, з’ясування значень фразеологізмів.

Слід відзначити, що тести з української літератури, спрямовані на знання змісту творів, уміння робити ідейно-художній аналіз твору.

Типовими помилками в роботах є:


 • синтаксичний розбір речень з різними видами зв’язку;

 • визначення частин мови, зокрема службових;

 • робота з фразеологічними зворотами;

 • знання теоретичного матеріалу з української мови з різних розділів;

 • визначення художніх засобів творення образів у прозових та ліричних творах, визначення віршового розміру.

Пропозиції вчителям щодо підготовки учнів до олімпіади (на які питання слід акцентувати увагу):

 • Продовжувати працювати з творчо обдарованими та здібними учнями.

 • Звернути увагу на орфографічну, пунктуаційну, стилістичну грамотність учнів.

 • Практикувати на уроках мови та літератури роботу над фразеологічними зворотами.

 • Удосконалювати навички всіх видів розборів.

 • Акцентувати увагу на тестових завданнях з української мови та літератури.

 • Розвивати вміння учнів правильно і грамотно будувати твори-роздуми.

Представлятимуть район під час проведення обласного етапу олімпіади з української мови та літератури учениці Дмитрушківської ЗОШ та Косенівського НВК.

Заявки на участь в ІІ етапі олімпіади з російської мови та літератури подано на 14 учнів. Взяли участь – 11.

У 2011-2012 навчальному році російська мова викладається в 14 навчальних закладах району. Не було учасників олімпіади із Ропотуського, Томашівського, Затишанського НВК та Колодистенської зош.

У районі російську мову викладають 14 учителів. Якісний показник – 96%.

Члени журі олімпіади відзначили високий рівень навченості учнів Сушківської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів (вчитель Сотник Р.В.) та Кочержинського НВК (вчитель Ядак С.М.)

Завдання олімпіади побудовані з розрахунку: 1/3 – питання з російської мови, 2/3 – з російської літератури. Оскільки в курс світової літератури твори російських письменників включені частково, то літературні завдання для дітей виявилися складними. Особливо це стосується учнів 9 класу.

Із завданнями з російської мови діти справились задовільно. Однак учні не розуміються на видах розбору (синтаксичний, морфемний тощо). Допущено помилки на ненаголошені голосні та написання префіксів, перенесення слів із одного рядка в інший.

При побудові творчої роботи відсутній чіткий поділ на основні частини та абзаци.

Враховуючи якість підготовки учнів, директорам Кочержинського НВК та Сушківської ЗОШ І-ІІІ ступенів під час формування робочих навчальних планів на 2012-2013 навчальний рік передбачити вивчення російської мови в 5-11 класах, як курс за вибором.

Рекомендації учителям російської мови:

1. З метою поліпшення рівня мовленнєвих навичок учнів, підвищення рівня знань з російської літератури слід звернути увагу на розвиток зв’язного мовлення школярів.

2. Працювати над підвищенням рівня орфографічних навичок учнів.

3. Пропонувати учням для прочитання твори російських письменників. Під час індивідуальної підготовки до участі в олімпіаді більше уваги приділяти аналізу творів та характеристиці образів головних героїв.

4. Практикувати виконання вправ на розбір речень, словосполучень, слів.

Представляти район на обласному етапі олімпіади з російської мови та літератури будуть учні Сушківської ЗОШ І-ІІІ ступенів та Кочержинського НВК.

В районній олімпіаді з екології згідно заявок взяли участь 5 учнів 10 класу та 14 учнів з 11 класу, 11 загальноосвітніх навчальних закладів.

Якісний показник учителів екології становить( всього 28) – 64% .

Журі олімпіад відзначають роботи учнів 10 та 11 класів Паланської та Ладижинської ЗОШ І-ІІІ ступенів.

Завдання з екології представлені двома турами – теоретичним та практичним. У теоретичному турі – творчі завдання логічного мислення, практичний тур - розв’язування екологічних задач.

Допущені помилки учнями по темах: «Синдром хворих будинків, теплове забруднення», «Біологічне моделювання», «Проблеми збереження біотичного і ландшафтного різноманіть». Прослідковується, що вчителі недостатньо уваги звертають на методику розв’язування екологічних задач.

Спостерігається використання учнями електронних носіїв під час написання робіт.

Рекомендації вчителям:

1. Під час адресної підготовки учнів до участі в районній олімпіаді звернути увагу на методику розв’язування екологічних задач.

2. Впроваджувати в практику роботи на уроках випереджувальні завдання.

Представляти район на обласному рівні будуть учні Паланської та Ладижинської ЗОШ І-ІІІ ступенів

З історії взяли участь – 70 учнів (за поданими заявками – 76).

У районі історію викладають 47 учителів. Якісний показник 53%.

Члени журі олімпіади відзначили високий рівень навченості учнів Паланської ЗОШ І-ІІІ ст. (вчитель Панченко С.Л.), Текучанської (вчитель Козій В.А.) загальноосвітніх шкіл І-ІІІ ступенів та Краснопільського НВК (вчитель Скорик І.П.), які представлятимуть команду району в обласному етапі.

Завдання олімпіади охоплюють всі вимоги навчальної програми до знань та вмінь учнів і складені з кількох розділів: тестові завдання формату А, питання на знання учнями історичних понять, історичні задачі на знання хронології, робота з документом, визначення історичних постатей за портретним зображенням.

Із завданнями з історії учні справились задовільно. Однак школярі мають низький рівень знань хронології, недостатньо логічно і послідовно викладають теоретичний матеріал. Учасники олімпіади не вміють встановлювати причинно-наслідкові зв’язки між історичними подіями, не завжди чітко аргументують власну думку.

Рекомендації учителям історії:

1. З метою поліпшення рівня мовленнєвих навичок учнів слід звернути увагу на розвиток усного та письмового зв’язного мовлення школярів.

2. Працювати над формуванням навичок аргументації власної точки зору стосовно вказаної історичної події.

3. Під час індивідуальної підготовки учнів до участі в олімпіаді більше уваги приділяти ідентифікації портретів історичних діячів.

4. Практикувати виконання вправ на розвиток критичного мислення учнів.Представляти команду району з історії будуть учні Паланської та Текучанської зош І-ІІІ ступенів.

В ІІ турі олімпіади з математики брали участь 77 учнів з 31 навчального закладу.Якісний склад вчителів - 76%.

Для учнів 6-11 класів було запропоновано по 5 завдань, кожне з яких оцінювалось у 7 балів.

Завдання для шестикласників виконували 14 учнів з 12-ти навчальних закладів. Більшість учнів виконали лише по 2 завдання. Частина учнів не змогла використати властивості геометричних фігур (кубів), розшифрувати рівність. Найбільшу складність викликали задачі на відсотки.

Кращими були результати учня з Рижавського НВК (учитель Хвиль О.В.) та Кочубіївської ЗОШ (учитель Кузьменко Н.В.).

В 7 класі виконували завдання 13 учнів з 12 навчальних закладів.

50% учнів виконали завдання на зважування та на комбінування з числами. Добре виконали учні сюжетне логічне завдання.

Складність викликали задачі на відсотки та на використання властивостей степенів, при розв’язуванні яких учні допустили грубі помилки.

Слід відмітити роботу учениці Сушківської ЗОШ Довгополу Ірину, яка виконала добре завдання, два з яких розв’язала двома способами.

Учні 8-го класу в кількості 19 осіб із 15 навчальних закладів виконали олімпіадні завдання найслабше з усіх класів.

При розв’язуванні алгебраїчного виразу на доведення, учні не змогли знайти додатні значення виразу при всіх значеннях невідомого.

Задачу на рух та геометричну задачу виконала лише одна учениця з Косенівського НВК.

У 9 класі писали роботу 12 учнів із 11-ти навчальних закладів. Частина учнів розв’язала задачу на рух але допустила помилки в обґрунтуванні.

При розв’язанні геометричної задачі всі учні вірно виконали малюнок рівнобічної трапеції та з’єднання відрізків згідно умови але достатнього обґрунтування розв’язку не було в жодній роботі.

Труднощі виникли в учнів при побудові графіка функції, що містить модуль.

Жоден учень не зміг записати квадратний тричлен за заданим коренем та розв’язати рівняння з параметрами.

В 10-му класі писали роботу 13 учнів із 12-ти навчальних закладів. Лише один учень правильно виконав завдання, де потрібно було довести нерівність та розв’язати рівняння з квадратними коренями.

Допустили учні помилки у завданнях на розкриття модуля, на побудову графіків. При знаходженні в задачі радіуса описаного кола учні не змогли використати властивість медіани.

Найменше одинадцятикласників брали участь в олімпіаді. Лише 6 учнів із 6-ти навчальних закладів працювали над завданнями, які виконали на низькому рівні.

Не змогли учні розв’язати тригонометричні рівняння, побудувати графік тригонометричної функції, визначити область допустимих значень.

Через неправильну побудову перерізу у правильній трикутній піраміді учні не змогли знайти сторону квадрата, що утворилася в перерізі.

Найкраще написали олімпіадні завдання з математики учні 7 і 9-х класів.

Слабо підготовлені учні Шаринського, Краснопільського навчальних закладів.

Запропоновані завдання були розраховані в основному на розвиток логічного мислення та метод логічного підбору.

Частину завдань учні розв’язували не раціональним способом.

Не мали логічного кінця завдання на доведення рівнянь та нерівностей.

Через невдалу побудову малюнка не були розв’язані геометричні задачі.

Допущені помилки в основному через неґрунтовне вивчення окремих тем алгебраїчного і геометричного матеріалу. Слабо засвоєно учнями матеріал на відсотки.

Для досягнення вищих результатів з математики необхідно впроваджувати в роботу з обдарованими учнями сучасні технології навчання, оптимізувати індивідуальну роботу, ввести спецкурси та факультативні заняття з розв'язування олімпіадних задач, розширити мережу профільних класів та класів з поглибленим вивченням математики.

Команду району з математики представлятимуть учні Рижавського НВК, Сушківської та Колодистенської ЗОШ І-ІІІ ступенів.

В ІІ турі олімпіади з фізики брали участь 41 учень із 22 навчальних закладів. Якісний склад педпрацівників – 69%.

Для учнів 8-11 класів пропонувалося по 5 завдань, 1 мисленому експерименту, кожне з яких оцінювалось у 5 балів.

8 учнів із 7-ми навчальних закладів виконували олімпіадні завдання в 11 класі.

50% учнів володіють формулами рівномірного і рівноприскореного руху, співвідношеннями між часом, шляхом, швидкістю.

Вміють графічно зображати сили, що діють на тіло, знають закон Кулона, закон всесвітнього тяжіння, використовують рівняння теплового балансу при розв’язуванні задач.

В частини учнів є недоліки у виконанні обчислень, перетвореннях формул. Відсутні розв’язки мисленого експерименту.

Частиною учнів не доведено до логічного завершення задачі на рух тіла під дією кількох сил, під кутом до горизонту, визначення густини речовини, електростатичні взаємодії.

Краще виконали роботу учні Косенівського НВК, Кочубіївської, Ладижинської, Городницької ЗОШ.

У 10 класі роботу писали 6 учнів із 6-ти шкіл.

Допущено помилки при виділенні послідовного і паралельного з’єднання провідників та на відносність руху.

Недоліки допускали учні при виконанні математичних перетворень виразів.

У 9 класі писали роботу 14 учнів із 12-ти шкіл.

Допущено помилки учнями на розв’язання задач по електричних схемах, переведення величин у СІ. Недоліки були при розв’язуванні задач з акустики.

Велика кількість учнів не мають навичок з виведення формул. Вище 9 балів ніхто з дев’ятикласників не набрав.

Завдання для 8-микласників виконували 13 учнів із 12 шкіл.

Всі учні виконували завдання мисленного експерименту по спрощеній схемі. Замість склянки з водою користувалися мензуркою, що спростило рішення.

Допущено помилки на знаходження середньої швидкості тіла та на переведення величин у СІ. Найкраще написали роботу учні Іванівського НВК та Сушківської ЗОШ.

Такі результати свідчать про епізодичність підготовки учнів до олімпіади. Завдання вчителя – навчити школярів розв’язувати задачі олімпіадного рівня, забезпечивши таким чином результативність, участь учнів у змаганнях на достойному рівні.

Учні Косенівського НВК та Сушківської зош І-ІІІ ступенів представлятимуть район в обласному етапі.

З правознавства взяли участь – 27 учнів із 17 загальноосвітніх навчальних закладів.

У районі правознавство викладають 47 учителів. 53% - якісний показник.

Члени журі олімпіади відзначили високий рівень навченості учнів Паланської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів (вчитель Панченко Л.С.), які братимуть участь в обласному етапі олімпіад.

Найнижчу кількість балів набрали учні Дмитрушківської (учитель Діденко Г.В.), Бабанської (вчитель Андрейченко О.О.) шкіл та Громівського НВК (учитель Мельник М.В.). Учасники з вище вказаних ЗНЗ набрали по три бали із 57 і 60 відповідно. Такий результат свідчить про неналежну організацію індивідуальної адресної роботи з обдарованими дітьми згаданих учителів.

Завдання олімпіади охоплюють всі вимоги навчальної програми до знань та вмінь учнів: теоретико-порівняльного, корекційного характеру, системного та схематичного аналізу понятійного апарату, практичного застосування норм права та вміння діяти в життєвих ситуаціях.

Із завданнями з правознавства учні справились задовільно. Однак у школярів не сформовані вміння складати схеми, недостатній рівень знань нормативно-правових актів. Крім того, учасники олімпіади неконкретно дали визначення юридичних понять, не завжди чітко і лаконічно відповідали на питання практичного спрямування.

Рекомендації учителям:

1. Формувати в учнів навички давати чіткі повні відповіді на поставлені питання.

2. Працювати над формуванням навичок складати опорні схеми, таблиці та конспекти.

3. Під час індивідуальної підготовки учнів до участі в олімпіаді більше уваги приділяти вивченню нормативно-правових документів, актів тощо.

4. Працювати над поповненням кабінетів методичною літературою, фаховою періодикою, нормативно-правовими актами (кодексами).

В районній олімпіаді з географії згідно заявок взяли участь 16 учнів з 7 класу, 9 учнів з 8 класу, 13 учнів з 9 класу, 8 учнів з 10 класу, 9 учнів 11класу всього 54 учнів з 26 загальноосвітніх навчальних закладів.

Якісний показник - 46%.

Журі олімпіад відзначають роботи учнів з 7 класу - Кочубіївської, 8 класу - Ладижинської, 9 класу - Ятранівської, 10 класу - Сушківської та 11 класу Родниківської та Іванівської ЗОШ І-ІІІ ступенів.

Завдання з географії представлені ІV турами. І тур – тестові завдання, ІІ тур - практичні завдання, ІІІ- творчі, IV – обґрунтувати твердження. У теоретичному турі – творчі завдання логічного мислення, практичний тур – це розв’язування географічних задач.

Допущені помилки в тестових завданнях майже в усіх класах по загально географічним темам. Недостатньо висвітлені творчі завдання логічного мислення та аналітику. Прослідковується що вчителі мало уваги звертають на топографічні завдання, тому що вони виявились складними для всіх учнів різних вікових груп. Труднощі викликають також розв’язування географічних задач на визначення часу та висот за тиском.

Рекомендації вчителям:

1. Під час адресної підготовки учнів до участі в районній олімпіаді звернути увагу на методику розв’язування географічних задач.

2. Впроваджувати в практику роботи на уроках тестові та випереджувальні завдання.

3. Індивідуально опрацьовувати ускладненні завдання.

4. Обєктивно оцінювати навчальні досягнення учнів.

5. Посилити роботу з картою та топографічними завданнями.

Представляти район на обласному рівні будуть учні Іванівської та Кочубіївської зош І-ІІІ ступенів.

Відповідно до заявок навчальних закладів у районній олімпіаді з англійської мови планували взяти участь 68 учнів із 33 шкіл.

Прибули на олімпіаду 50 учнів 8-11 класів із 27 шкіл.

Якісний склад учителів становить 40%.

Завдання олімпіади включали читання, аудіювання, усне висловлення за поданою ситуацією, творча письмова робота. Максимальна кількість балів за виконання завдань – 130.

Кращі знання показали учні Колодистенської, Полянецької, Дмитрушківської, Текучанської загальноосвітніх шкіл, Кочержинського навчально-виховного комплексу (учителі Ніколайчук А.І., Чорновол І.М., Мовчан Г.А., Доценко О.А., Колісніченко М.Г.).

Але більшість учнів показали невисокий рівень підготовки. Учні не розуміють змісту прочитаного тексту, недостатньо сформовані навички сприймання тексту на слух. Стосовно усного мовлення, то учні говорять книжними завченими фразами, не розуміють запитань членів комісії, в більшості учнів висловлювання не розкривають змісту теми, невеликі за обсягом. Виконуючи письмове завдання, учні допускають багато лексичних і граматичних помилок не розкривають тему.

На результати виступу учнів, без сумніву, впливає наявність певного досвіду з виконання тестових завдань, знайомство з їх форматами, з вимогами до письмових творчих робіт. Там, де учителі систематично застосовують подібні форми контролю, учні набувають необхідного досвіду, швидше і легше виконують завданнями.

Повідомлення школярів за ситуацією свідчили, що уміння непідготовленого мовлення не у всіх розвинуті на рівні програмних вимог. Чимало учнів намагалися використовувати вивчені на пам’ять “теми”, відхиляючись при цьому від заданої ситуації, не реалізуючи поставлене комунікативне завдання.

Не принижуючи ролі мовних кліше, сталих виразів усе ж таки треба зробити наголос на необхідності забезпечувати такі якості вмінь, як гнучкість і ситуативність. З цією метою потрібно спеціально працювати в класі, поступово «прибираючи опори» і переходячи від вправ та завдань, що контролюються вчителем, до тих, у яких учні самі визначаються з формою і змістом своїх висловлювань.

І в усному мовленні, і у написанні творчої роботи ряд учнів відчули певні труднощі, викликані не стільки тим, що школярі не могли вільно оперувати мовним матеріалом, скільки тим, що вони не знали, про що говорити, розгублювалися у пошуку ідей. Допомогти таким учням можна, якщо систематично застосовувати в класі вправи і завдання, які допоможуть їм визначитися з конкретним змістом твору чи усного повідомлення: мозковий штурм, складання асоціативних схем, розгорнутих планів, тощо.

Деякі помилки в письмових роботах, які можна віднести до типових:


 • лексичні (помилкове використання у тексті слів не за їх денотативним значенням, невірна послідовність слів у словосполученнях);

 • граматичні помилки (неузгодження підмета і присудка, порушення порядку слів у реченні, використання невірної видо-часової форми дієслова, неправильне утворення ступенів порівняння прикметників, невірне використання прийменників, займенників, сполучників);

 • помилки в організації тексту письмової роботи (невірне використання засобів зв’язку між реченнями, відсутність вступу або висновків, невідповідність між вступом, основною частиною і висновками, порушення логіки викладу і зв’язності тексту, неповне розкриття теми, логічна незавершеність).

Німецька мова, як друга іноземна, вивчається у 5 навчальних закладах: Городецька, Кочубіївська, Старобабанівська, Сушківська школи, Громівський НВК. Працює 5 учителів. З них вищу категорію мають 2 особи, першу – 1, другу – 1, спеціаліст – 1.

У районній олімпіаді взяли участь 6 учнів із Сушківської ЗОШ І-ІІІ ст. та Громівського НВК. Кращими виявились учні Сушківської ЗОШ І-ІІІ ст. (учитель Даценко Л.П.). які братимуть участь в обласній олімпіаді.

Вже два роки поспіль не беруть участі в районній олімпіаді з німецької мови учні Городецької та Старобабанівської шкіл.

Олімпіада показала, що учні мають недостатній лексичний запас, тому важко справитись із текстами, знання граматичного матеріалу не відповідають вимогам, учні не вміють правильно будувати речення німецькою мовою, вживають англійські слова з німецькими.

Рекомендації вчителям іноземних мов:

- проводити збалансоване взаємопов'язане навчання всіх видів мовленнєвої діяльності учнів;

- надавати пріоритет використанню на уроках аутентичних матеріалів, текстів, збагачувати лексичний запас учнів, вести урок іноземною мовою;

- працювати над розвитком письма – одного із основних видів мовленнєвої діяльності учнів;

- забезпечувати діяльнісний характер навчання (мовленнєві ситуації, рольові ігри, групова робота);

- адресно готувати учнів до участі в олімпіаді.

Всього вчителів інформатики – 36.Якісний склад педагогічних працівників становить – 38,8%.

Всього учасників олімпіади – 5 ( учні 11 класів) із 4 навчальних закладів. Найбільше балів набрали учні Текучанської ЗОШ І-ІІІ ступенів, але призових місць немає.

Виконали 2 завдання 2 учасників: Михайловин Микола, Притуляк Вікторія (Текучанська ЗОШ І-ІІІ ступенів). Частково виконав 1 завдання 1 учасник: Гулий Дмитро (Доброводівський НВК І-ІІІ ступенів). Представляти команду району в обласному етапі олімпіади з інформатики буде Текучанська ЗОШ І-ІІІ ст.

Більшість завдань з інформатики є складними у розв’язанні для учнів. Побудова нових алгоритмів, так само як і розв’язування задач, - це складне завдання, що потребує від учня високого рівня логічного мислення, творчої діяльності.

Вивчення предмета дає учням тільки елементарні знання комп’ютерної грамотності, що передбачає формування навичок роботи лише з комп’ютерною технікою, під час вивчення яких не приділяється належна увага програмуванню, алгоритмізації та розв’язуванню задач.

Невдалі виступи школярів на олімпіаді з інформатики з року в рік пояснюються рядом причин:


 • недостатня математична підготовка учнів для реалізації серйозних алгоритмів;

 • відсутність у навчальних закладах цілісної системної роботи з обдарованими учнями;

 • нераціональне використання годин варіативної складової навчального плану.

Ефективну підготовку до олімпіади можна забезпечити лише за рахунок додаткових годин варіативної складової та кваліфікованого фахівця, здатного виробити вміння школярів програмувати та більше приділяти уваги самоосвітній діяльності.

Всього учасників олімпіади з інформаційних технологій – 17 із 13 загальноосвітніх навчальних закладів.

Олімпіада проводилась у 2 тури. І тур: тестування із використанням тестів різних типів, яке охоплює всі напрямки курсу «Інформатика» (окрім програмування) та окремі задачі незв’язані тематично (30-40 хвилин). Максимальна кількість балів – 33 бали.

ІІ тур: комплексне, інтегроване завдання на використання офісних інформаційних технологій, що вивчається в курсі «Інформатика». Необхідні дані для виконання завдань та зразки виконаних робіт в малюнках знаходились в папці «заготовки» (3 години). Максимальна кількість балів – 100 балів.

Найкращі результати показали учні Ладижинської, Старобабанівської, Текучанської, Бабанської зош І-ІІІ ступенів.

Результат роботи над рішенням кожного із завдань повинен бути чітко спрямований на використання відповідного до умови задачі програмного засобу з пакету офісних додатків MS Office. Завдання повинні вирішуватися за допомогою засобів офісних додатків: текстовий процесор; табличний процесор; система управління базами даних; програма для створення презентацій, проектування моделі презентації.

Важкими для учнів виявились тестові завдання які базувались на математичних знаннях.

При підготовці потрібно покращити адресну підготовку учнів для участі у ІІ та ІІІ етапах Всеукраїнської олімпіади з інформаційних технологій та більше приділяти уваги вивченню математики.

Психологічна служба закладів району об’єднує 13 практичних психологів із них 11 працюють у ЗНЗ. Якісний склад становить 36 %.

В олімпіаді взяли участь 6 учнів із 6 ЗНЗ, найкращі результати показали учні Ладижинської, Дмитрушківської, Іванівської ЗОШ І-ІІІ ступенів. ІІІ місце здобула набравши 26 із 30 балів - Курбала Яна Сергіївна (Ладижинська ЗОШ І-ІІІ ступенів), практичний психолог Мусатенко Н. В..

При оцінюванні завдань враховувались логіка та повнота викладу, оригінальність, креативність та новизна, обґрунтованість, практичність, позитивність мислення, спрямованість та гуманні цінності, відповідність віковим особливостям дітей.

Труднощі при виконанні завдань полягало у встановлені відповідності методів стимулювання інтересу до навчання учнів відповідно до вікових особливостей. Завдання потребували ґрунтовних знань з вікової психології та знання методів навчання. Тому учасники переважно орієнтуватися на власний досвід, а не на знання.

В окремих роботах простежується максималістська позиція при оцінці ролі вчителя.

Практичним психологам при підготовці учнів до ІІ та ІІІ туру олімпіад слід значну увагу приділяти знанням з педагогіки (методи та прийоми навчання та стимулювання інтересу до навчання учнів).

В районній олімпіаді з хімії згідно заявок взяли участь 22 учнів із 14 навчальних закладів. Хімію в районі викладають 38 учителів, якісний показник – 44%. Журі олімпіад відзначають належну підготовку до участі в районній олімпіаді учнів Бабанської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів, вчитель Бистранівська З.І. Завдання з хімії охоплюють всі вимоги навчальної програми до знань та вмінь учнів. Завдання ускладнені, мають випереджальний та практичний характер. Потребують корекції знання та вміння школярів застосовувати математичні формули на визначення масової частки хімічних елементів і виведення хімічних формул речовин, встановлення їх кількісного та якісного складу.

Тому труднощі виникли у дітей саме при розв’язуванні задач різних типів як з органічної так і неорганічної хімії. Із завданнями по виконанню хімічних реакцій, хімічних перетворень учні частково справилися. Констатуючи вище сказане, можна зауважити, що система підготовки школярів до участі в олімпіаді з хімії в загальноосвітніх навчальних закладах практично відсутня, носить епізодичний характер.

Рекомендовано вчителям хімії:

- звернути увагу на методику розв’язування ускладнених задач;

- впроваджувати в практику роботи випереджувальні завдання;

- об’єктивно оцінювати навчальні досягнення учнів;

- здійснювати індивідуальний підхід до здібних учнів.

Представляти район на обласному рівні будуть учні Бабанської ЗОШ І-ІІІ ступенів.

В районній олімпіаді з біології згідно заявок взяли участь 75 учнів з 31 загальноосвітнього навчального закладів.Біологію в районі викладають 39 учителів. За кваліфікаційними категоріями якісний показник становить - 56%. Журі олімпіад відзначають роботи учнів з 9 класу - Ятранівської зош І-ІІІ ступенів, 10класу - Палатської зОШ І-ІІІ ступенів, 11 класу - Старобабанівської ЗОШ І-ІІІ ступенів. Завдання з біології представлені ІІ турами, І – теоретичний, ІІ- практичний. Завдання у І турі представленні на логічне мислення, з використанням аналізу та порівняння, а також обґрунтувати твердження. У практичному турі – завдання дослідницького та пізнавального характеру.

Допущені помилки при розв’язуванні задач з молекулярної біології, генетики. Недостатньо висвітлені творчі завдання логічного мислення та аналітику у всіх класах. Прослідковується не конкретність відповідей. Вчителі мало уваги звертають на завдання дослідницького характеру, тому що вони виявились складними для всіх учнів різних вікових груп.

Рекомендації вчителям:

1. Під час адресної підготовки учнів до участі в районній олімпіаді звернути увагу на методику розв’язування біологічних задач.

2. Впроваджувати в практику роботи на уроках дослідницькі та пізнавальні завдання.

3. Давати на самостійне опрацювання завдання підвищеної складності.

4. Об’єктивно оцінювати навчальні досягнення учнів.

5. Здійснювати індивідуальний підхід до здібних учнів в позаурочний час.

Представляти район на обласному рівні будуть учні Старобабанівської, Паланської та Ятранівської зош І-ІІІ ступенів

В районній олімпіаді з економіки згідно заявок взяли участь 5 учнів - 11 класу та по 1 учневі з 9 та 11 класів з 4 загальноосвітніх навчальних закладів.

Якісний показник з 28 учителів що викладають економіку становить-68%.

Журі олімпіад відзначають роботи учнів 9 та 11 класів Бабанської ЗОШ І-ІІІ ступенів.

Завдання з економіки представлені у вигляді завдань творчого характеру, тестами, та розв’язування економічних задач. Прослідковується що вчителі недостатньо уваги звертають на методику розв’язування економічних задач, на вміння працювати з тестами.

Рекомендації вчителям:

1. Здійснювати адресну підготовку учнів до участі в районній олімпіаді звернути увагу на методику розв’язування економічних задач.

2. Впроваджувати в практику роботи на уроках випереджувальні завдання.

3. Давати на самостійне опрацювання ускладненні завдання.

4. Практикувати тестові завдання різних форм складності.

Представляти район на обласному рівні будуть учні Бабанської ЗОШ І-ІІІ ступенів

В ІІ турі олімпіади з астрономії брали участь 7 учнів із 7-ми загальноосвітніх навчальних закладів та 2 учні із УПАЛ.

Для учнів 11-х класів було запропоновано 10 завдань теоретичного туру, кожне з яких оцінювалось у 5 балів та 3 завдання практичного туру, кожне з яких оцінювалось у 5 балів.

Роботу виконували 6 учнів. В певній мірі виконали роботу всі учні.

Для учнів 10-х класів було запропоновано 10 завдань теоретичного туру та 2 завдання практичного туру. Всі завдання оцінювалися у 5 балів.

Роботу виконували 2 учні. Особливих результатів десятикласники не досягли.

При виконанні завдань за 10 клас виявилося, що учні ознайомлені з явищами і процесами нашого Всесвіту в цілому, знають кількість і порядок розміщення планет, означення року, хоч не повністю розкрили питання світлового року та чому Місяць обертається навколо Землі.

Не відповіли учні на питання в чому відмінність між різного виду телескопами. Є потреба звернути увагу учнів на досконале вивчення матеріалу щодо орієнтації на місцевості та визначенні відстаней між планетами.

Учні 11-х класів кращі знання виявили на використання Законів Кеплера, фізичні характеристики, зміну пір року.

Допустили помилки при розв’язуванні задач пов’язаних із знаннями про сидеричний і синодичний періоди обертання планет, визначення відстані до планет. Не повністю розкрито різницю між планетою і зіркою.

Рекомендації вчителям астрономії:

1. Вивчати питання практичної астрономії під час вивчення курсу природознавства, фізики, астрономії в 5-11 класах.

2. Практикувати розв’язування задач, які є обов’язковими і нерозривними складовими виконання навчальної програми.

В районній олімпіаді з технічної праці були присутні всього 12 учнів з 8 навчальних закладів району. Якісний показник - 41% .

Завдання олімпіади з трудового навчання складалися з двох частин: теоретичної, що була представлена тестовими завданнями та практичної – виготовлення виробів за технологічною картою.

Тестові завдання були помірної складності, аналогічні були в минулому році на обласній олімпіаді, що стосується практичних завдань з технологічної праці, то завдання були об’ємні і за 4 години складно було виконати в повному об’ємі, оскільки було багато різних з’єднань деталей. Практичні завдання з обслуговуючої праці дублювали минулорічні обласні, які висвітлені були на методичному об’єднанні вчителів трудового навчання на початку навчального року і детально проаналізовані.

Допущені помилки в тестових завданнях свідчать про неналежне знання матеріалу. Окремі учні набрали і по 2.5 бали за тестові завдання, що свідчать про відсутність належної підготовки учнів.

Журі олімпіади визначають майстерність у виконанні практичного завдання обслуговуючої праці учнів Дмитрушківської ЗОШ.

Рекомендації вчителям:


 • належну увагу звертати на підготовку учнів з теорії трудового навчання

 • впроваджувати в практику роботи на уроках тестові завдання;

 • об’єктивно оцінювати навчальні досягнення учнів.

Представляти район на обласному рівні буде учениця Дмитрушківської ЗОШ Литвин Марія.

Слід зазначити, що практичні тури з трудового навчання, основ інформатики та інформаційних технологій проводилися на базі Дмитрушківської та Старобабанівської загальноосвітніх шкіл, де учні змогли показати не лише теоретичні знання, а й вміння працювати з механічними верстатами, ручними інструментами з обробки деревини, металів та комп’ютерною технікою.

Поряд з тим, результати виконання завдань II етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади показали, що в районі не в повній мірі використовуються можливості профільних шкіл та класів з поглибленим вивченням щодо підтримки обдарованості дитини, розвитку мислення. 348 учнів району (29% учнів 8-11 класів) поглиблено вивчають – математику(1/16),біологію (9/171), географію(3/25), укр.мову та літературу (4/52) світову літературу (2/30), основи інформатики (1/38), фізичну культуру (1/16) – 17 ЗНЗ. Результативність поглибленого вивчення показали з біології, екології учні Паланської та Ладижинської зош І-ІІІ ступенів; з української мови учні Косенівського НВК.

22 ЗНЗ здійснюють профільне навчання, а це 442 учня (73%) від загальної кількості учнів 10-11 класів. Результативність профілізації старшої школи простежується лише в 4-х навчальних закладах: Чабанській - економічний; Паланській - історичний профіль; Старобабанівській - технологічний, Текучанській - технологічний.

Важливим напрямком роботи з обдарованими дітьми є підвищення професійної компетентності педагогів через систему методичної роботи. У сучасних умовах для навчання обдарованих дітей необхідні вчителі, які володіють інформаційними технологіями, вчителі – новатори, адже недостатній рівень кваліфікації педагога стримує розвиток здібного учня. Належна організація методичної роботи, форми проведення заходів, самоосвіта, взаємовідвідування, дотримання управлінської вертикалі вчитель – заступник директора – директор, вміле керівництво заступником та належний контроль директором навчального закладу дають свій позитивний результат. До прикладу Палатська ЗОШ І-ІІІ ст. (директор Реньгач Н.П.). Проблемне питання закладу «Розвиток педагогічної майстерності вчителя, як основа розвитку творчих здібностей школярів» реалізується через ефективну організацію методичної роботи. В закладі працюють: динамічна група вчителів 5 класу, творча майстерня вчителів, психолого – педагогічний семінар, постійно – діючий семінар, проблемна група, школа майстерності молодого вчителя, проводиться педагогічна олімпіада, творчі звіти молодих спеціалістів та вчителів які атестуються, шкільні педагогічні виставки, захист портрету методичного об’єднання, предметні тижні. Директор відвідує методичні заходи, про що є записи в книзі внутрішньошкільного контролю, є членом методичної ради школи. Матеріали систематизовано в портфоліо кожного педагогічного працівника. Дієвим є і методичний кабінет школи, де висвітлено діяльність кожного вчителя.

Розвиток педагогічної творчості вчителів і підвищення на цій основі результативності навчально-виховного процесу знаходиться у прямо-пропорційній залежності, адже лише творчий вчитель може виховати творчого учня. Підвищенню професійної компетентності вчителя, впровадженню сучасних освітніх технологій в практичну діяльність сприяє конкурс педмайстерності «Учитель року». Низька активність участі(останні 3 роки) простежується в Городницькій,Іванівській, Полянецькій, Кочубіївській, Родниківській ЗОШ І-ІІІ ступенів, Громівському, Дубівському, Затишанському, Рижавському НВК. Педагогічна діяльність — це передусім діяльність творча. Без творчості неможливі ні виховний, ні навчальний процеси, а тому слід посилити управлінський контроль за ефективністю організації методичної роботи в навчальному закладі.

В порівнянні результативності з якісним складом педпрацівників низький рівень знань проявили учні з предметів: українська мова, математика,фізика, історія, біологія (де якісний показник кваліфікації вчителів понад 50%) (додаток 3). Низький рівень знань учасників олімпіади з фізики, хімії, історії пояснюється ще тим, що в школах району відсутні профільні класи, класи з поглибленим вивченням даних предметів.

Представлено на всі районні предметні олімпіади команду Бабанської ЗОШ І-ІІІ ст. (Жмуденко Н.С.)

Не представлено учнів для участі в районному етапі олімпіад з Ропотуського та Затишанського НВК (Іващук В.В., Мельник Т.П.)

Вже 3 роки поспіль “аутсайдерами” за результатами ІІ етапу олімпіади є учні Гродзевського, Посухівського, Пугачівського, Ропотуського ,Томашівського, Фурманського, Черповодівського, Доброводівського, Затишанського, Рогівського, Шаринського, Юрківського НВК та Городецької, Оксанинської ЗОШ І-ІІІ ступенів.

Виходячи з вище зазначеного можна зробити певні висновки.

На результати виступу учнів, без сумніву, впливає наявність певного досвіду з виконання тестових завдань, знайомство з їх форматами, з вимогами до письмових творчих робіт. Там, де учителі систематично застосовують подібні форми контролю, учні набувають необхідного досвіду, швидше і легше виконують завдання.

Для досягнення результатів необхідно впроваджувати в роботу з обдарованими учнями сучасні технології навчання, оптимізувати індивідуальну роботу, ввести курси та факультативні заняття з розв'язування олімпіадних задач, розширити мережу профільних класів та класів з поглибленим вивченням предметів, необхідна систематична робота вчителя з учнями, а також створення сприятливих умов та відповідний контроль з боку адміністрації навчальних закладів

Слід зауважити, що простежується формальний підхід до відбору учнів – учасників ІІ етапу олімпіад, це свідчить про неякісне проведення шкільного етапу олімпіад, відсутність додаткових занять з адресної підготовки учнів.

Учні відчувають себе психологічно принижено поряд з дітьми які працюють над виконанням завдань, а тому багато учнів намагалось користуватись послугами Інтернету, аби принаймні щось написати з історії, географії, біології та інших предметів (підтвердженням стали матеріали відповідних сайтів).

За підсумками районного етапу олімпіад в рейтингу І місце посіла Паланська ЗОШ І-ІІІ ст. (Реньгач Н.П.), ІІ місце – Сушківська ЗОШ І-ІІІ ст. (Даценко Л.П.), ІІІ місце – Бабанська ЗОШ І-ІІІ ст. (Жмуденко Н.С.) (додаток 4).

Враховуючи вище сказане
Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4


База даних захищена авторським правом ©refos.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

увійти | реєстрація
    Головна сторінка


завантажити матеріал