Національна доктрина розвитку освіти України у ХХІ стСкачати 105,97 Kb.
Дата конвертації11.12.2016
Розмір105,97 Kb.
Національна доктрина розвитку освіти України у ХХІ ст. серед пріоритетів державної політики у розвитку освіти виділяє «формування через освіту здорового способу життя», що має здійснюватися шляхом розвитку ефективності валеологічної освіти, медико-санітарного просвітництва, активних форм розвитку, збереження, зміцнення індивідуального здоров’я.

Законом України «Про загальну середню освіту» у ст.5 поставлено завдання «виховання свідомого ставлення до свого здоров’я та здоров’я інших громадян як найвищої соціальної цінності, формування гігієнічних навичок і засад здорового способу життя, збереження та зміцнення фізичного та психічного здоров’я учнів».

Державна програма «Освіта» визначила генеральним стратегічним завданням виховання освіченої творчої особистості, забезпечення пріоритетності гармонійного, всебічного розвитку людини, становлення її духовного, психічного та фізичного здоров’я.

Наш час - це час змін і перетворень у різних сферах життя, зокрема і в освіті. Сьогодні вчитель покликаний виховувати людину перспективну, ділову, компетентну, здатну поєднувати знання, духовний світ, практику, ініціативу. Найактуальнішою проблемою сучасності є збереження і зміцнення здоров’я учнів, формування в них позитивної мотивації на здоровий спосіб життя. Сьогодні школа повинна бути таким закладом, де можна гарантувати дитині, батькам, суспільству виховання здорової особистості.


Успіх освіти ґрунтується не лише на міцних знаннях, а й на міцному здоров’ї. Найціннішим багатством, яким нагороджує людину природа від народження і на довгі роки, є здоров’я. Проте, яким би сприятливим не був генетичний код індивіда, у процесі свого розвитку людина постійно взаємодіє з середовищем, яке може спричинити як розвиток задатків, так і їх нівеляцію. Шкільне життя насичене різноманітними стресогенними факторами, щороку збільшується кількість хворих дітей, відслідковується сповільнення та дисгармонія їхнього фізичного та психічного розвитку. Тому педагогічний колектив Карлівської ЗОШ І-ІІІ ст. №4 вважає одним з головних напрямків своєї діяльності орієнтацію навчально-виховного процесу на формування, збереження та зміцнення здоров’я учнів. Ми виходимо з ідеї гармонії, єдності всіх складових здоров’я: фізичної, інтелектуальної, емоційної, соціальної, особистісної і духовної – з метою виховання творчої, високоінтелектуальної, соціально адаптованої особистості.

З 2009 року наш навчальний заклад розпочав системну і послідовну роботу з реалізації плану розвитку школи, як «Школи здоров’я». Визначена місія «Допоможемо дітям стати освіченими, здоровими, щасливими».Чітко поставлені пріоритетні завдання:

- створити здорв’язберігаюче освітнє середовище для інтелектуального, духовного, морального, етичного, естетичного,фізичного розвитку особистості;

- здійснювати діагностичну та корекційну роботу, моніторинг здоров’я;

- впроваджувати оздоровчі технології та технології навчання здоров’я;

- створити науково - інформаційний простір з питань збереження та зміцнення здоров’я дітей;

- формувати здорового, фізично розвинутого, психологічно та духовно спроможного громадянина України.

Для вирішення поставлених завдань розроблена модель «Школи Здоров’я», яка допомагає забезпечити взаємодію цілісної, керуючої та виховної системи школи. Відповідно до моделі, школа - це цілісна система, у якій:

- одній загальній ідеї підпорядкований навчально-виховний процес (урок,

позакласна та позашкільна діяльність);

- учасниками є: адміністрація, учителі, учні, психолог, бібліотекар, батьки,

медичні працівники, обслуговуючий персонал;

При формуванні здоров’я гармонійно поєднуються всі його складові: духовна, психічна, фізична та соціальна на основі урахувань факторів особистісного та індивідуального розвитку дитини.

Пропаганда здорового способу життя реалізується через: уроки, ранкову гімнастику, фізкультхвилинки, валеологічні паузи, інтелектуальні та розвивальні ігри, дні здоров’я, дні туризму, свята, гуртки, клуби за інтересами, спортивні змагання, відеолекторії, просвітницькі акції, шкільні газети, діяльність органів учнівського самоврядування, батьківські збори.

У ході реалізації плану розвитку „Школи Здоров’я” навчальний заклад співпрацює з:

- Харківським національним університетом ім.В.Каразіна;

- Полтавським державним педагогічним університетом ім. В.Г.Короленка;

- відділом молоді і спорту Карлівської райдержадміністрації;

- центральною районною лікарнею м. Карлівки;

- районною санітарно – епідеміологічною станцією.

Структура „Школи Здоров’я” базується

- по-перше, на створенні здоров’язберігаючого освітнього середовища, а саме: в навчальному закладі функціонує фітобар «Вітамін», де учні й працівники мають змогу безкоштовно смакувати цілющими фіточаями (сировина для чаїв заготовляється під час літньої навчальної практики); обладнаний кабінет ароматерапії (ароматерапія поєднується із звукотерапією та музикотерапією); обладнана зона для проведення рухливих та музично-ритмічних перерв; є зона відпочинку, де учні мають змогу розслабитися після напруженої праці на уроці, зайняти зручну позицію тіла, переглянути журнали, пограти в шахи чи в інші розвивальні ігри; для учнів початкової школи діє кабінет лікувально-оздоровчих вправ; облаштована кімната для проведення рольових ігор, що сприяють емоційному розвитку дитини та практичних занять з безпеки життєдіяльності;

- по-друге, на дисциплінах валелогічного спрямування, передбачених навчальним планом та додаткових годинах уроків фізкультури, основ здоров’я, хореографії за рахунок варіативної частини.

Для реалізації поставлених завдань потрібно було готувати і вчителя для роботи в «Школі здоров’я»: проводилися навчання, семінари, тренінги, бо лише високоосвічений і творчий учитель може навчити і виховати здорову всебічнорозвинену особистість. Як наслідок такої праці, була створена модель компетентного вчителя «Школи здоров’я» та моделі випускника початкової та старшої школи. Можна впевнено сказати, що сьогодні колектив учителів школи – це об’єднання творчих особистостей з власним педагогічним почерком, вагомим педагогічним доробком, цікавими ідеями.

Учителі школи усвідомлюють, що кожен урок повинен бути здоров’язберігаючим, здоров’яформуючим, здоров’язміцнюючим, тому методична робота спрямована на формування культури здоров’я, навичок здорового способу життя, на основі впровадження інноваційних форм та здоров’язберігаючих технологій в навчально-виховний процес.

Педагоги вчать дітей цінувати життя і власне здоров’я, розуміти себе, свої бажання, можливості, пізнавати грані своєї душі. Кожен предмет несе валеологічний потенціал.

Успішно впроваджуються в навчальну діяльність здоров’язберігаючі технології, розроблені професором В.Базарним: навчання в русі, робота за партами-конторками, масажні килимки для ніг, тренажери для очей, робота з сенсорними хрестами, хоровий спів.

Робота за партою - конторкою зміцнює тілесну вертикаль, а правильна постава - це основа енергетики людського організму. Систематичне використання масажних килимків для ніг попереджає розвиток плоскостопості, хвороби хребта, сколіоз, покращує пам'ять, підвищує працездатність учня. Гімнастика для очей розвиває зорову координацію, тренує м’язи очей. Хоровий спів - є дієвим засобом для збереження психіки, лікує захворювання горла та системи дихання. Навчальні матеріали в класі розташовані так, що дітям доводиться повертатися в різні боки, шукати їх поглядом або підходити до них. З метою запобігання втомі очей, використовуються офтальмологічні тренажери, намальовані на стелі. Щоб відпочити від сірого тексту підручника учні переводять погляди на сенсорні хрести, які рухаються від потоку повітря.

Педагоги приділяють велику увагу оздоровчій роботі на уроках, використовуючи різноманітні види хвилинок відпочинку: динамічні, дихальні, зорові, психологічні, ритмічні, віброгімнастику, ігри – шнурівки, пальчикову гімнастику, мудри.

Найкраще лікування хвороби – це її профілактика. На допомогу приходить дихальна гімнастика. Дихальна гімнастика за методиками К. Бутейка та А. Стрельникової стимулює поверхневе дихання, в результаті чого: відновлюється діяльність легенів і кровообігу, відбувається насичення організму киснем, поверхневе дихання рятує від тяги до куріння.

З опорою на дихальну гімнастику за К. Бутейком розроблено комплекс спортивних, лікувально-оздоровчих вправ «Чудова паличка». Спеціально підібрана паличка є індивідуальним тренажером. Вправи з паличкою можуть замінити вправи з гантелями, підтягування, з точністю відтворити рухи усіх видів веслування, стилів плавання. З її допомогою виконуються коригуючи та масажні вправи. Розвивається гнучкість та координація рухів . Її використання не потребує спеціальних приміщень та витрат.

На уроках фізичної культури в початкових класах впроваджується оздоровча фітбол-гімнастика. Це заняття на великих гімнастичних м’ячах. Фітбол сприяє виробленню навиків правильної осанки, зміцненню м'язового корсета, покращенню функцій серцево-судинної, дихальної системи; тренуванню м'язів тазового дна; профілактиці патологій сечостатевої системи;


«Здорова їжа – здорові діти»
нормалізує роботу нервової системи, стимулює нейропсихічний розвиток, покращує кровозбагачення хребта, суглобів, внутрішніх органів; чудовий тренажер для зняття стресу і покращення поганого настрою.

Робота предметних кафедр спрямована на розвиток творчих здібностей учнів, виховання здорової, відкритої для інновацій і водночас високодуховної, моральної особистості. Кафедра класних керівників працює над проблемою: «Формування морально-духовного здоров’я учнів у позакласний час»,бо значною проблемою сучасності є духовне спустошення, байдужість, брак любові, відсутність мрій і планів на майбутнє, марнування часу, безсоромне споживацтво. А людина, котра зруйнована зсередини, руйнує і світ.

Кафедра вчителів суспільно-гуманітарного циклу працює над проблемою «Формування емоційного інтелекту». Як правило вчителі забувають, що дитина в школі не тільки читає, пише, але й роздумує, хвилюється, оцінює себе і друзів. І допомогти їй треба перш за все в розумінні самого себе і свого місця в колективі. Тому педагоги нашої школи допомагають учню утвердити віру в себе, в свої можливості і сили. Саме в такій гармонії шкільна стежка є успішним початком широкої дороги життя.

Кафедра природничо - математичного циклу акцентує увагу на науково – дослідній та експериментальній роботі. Пріоритетними напрямами роботи вчителів є : - впровадження комплексного підходу до застосування інтерактивних методів навчання;

- переведення самостійної роботи учнів з пасивної на творчу;

- розвиток креативного та творчого мислення;

- використання дебатів у навчальному процесі та позакласній роботі як засобу культури спілкування учнів;

- дослідницька робота на навчально - дослідній земельній ділянці;

- апробація валеологічних знань.

Одним з важливих напрямків науково-дослідної роботи стало питання культури екологічної грамотності учнів. Школярі вивчали актуальні екологічні питання нашого міста: забруднення повітря, становище грунтів та води, проблеми побутових відходів. Як підсумок такої роботи відбулися круглі столи «Екологія: тривоги і надії», «Екологічна культура водокористування», в роботі якого взяли участь керівники підприємств, комунальних служб міста. В даний час учні досліджують вплив ГМО на здоров’я людини.

Психологічна служба школи здійснює діагностику самопочуття та працює в напрямку реабілітації учнівської молоді, яка потребує психолого-педагогічного втручання. Діагностування проводяться двічі на семестр для виявлення загального психологічного клімату в класі (настрою, самопочуття, працездатності) Моніторинги, проведені психологічною службою, засвідчили, що старшокласники добре орієнтуються в питаннях: «СНІД. Не мовчи, обирай варіанти», «Я в системі освіти», «Звідки приходять жорстокість та насильство».

Поряд з традиційними технологіями використовуються нетрадиційні технології здоров’я: піскотерапія, кольоротерапія, казкотерапія, «Скринька емоцій».Найважливішою ланкою виховної системи школи є шкільне самоврядування, розвиток якого допомагає учням відчути себе організаторами свого життя в школі, сприяє формуванню навичок культури спілкування, умінню жити в колективі, що є важливим в самостійному житті людини поза стінами школи.

Організована робота спортивного клубу «Олімп», який проводить ранкову зарядку, змагання, ігри, пропагує фізичну культуру і спорт. Стали традиційними дні здоров’я, дні туризму, олімпійські уроки, малі олімпійські ігри,спортивні свята.

Медичний клуб «Віталонг» встановлює щоденний контроль за чистотою в класах, проводить масові профілактичні заходи, організовує зустрічі з лікарями, проводить навчання з надання першої медичної допомоги.

Психологічний клуб «Гармонія» формує позитивні мотивації на здоровий спосіб життя, організовує бесіди та тренінги для учнів з профілактики тютюнопаління, наркоманії, алкоголізму.

Екологічний клуб «Еколайф» забезпечує екологічну освіту та виховання, формує відповідальне ставлення до природного середовища, організовує збір лікарських рослин, здійснює догляд за квітами, проводить акції «Шкільний парк - місце відпочинку», «Наш сад», «Чисте подвір’я». Відновлена робота на пришкільній ділянці. При клубі створена агітбригада «Стук серця», яка була переможцем районного і обласного конкурсів.

Для учнів 1-4 кл. працює клуб «Малятко – здоров’ятко», на заняттях якого діти знайомляться з санітарно-гігієнічними правилами, культурою харчування, отримують корисні поради щодо збереження власного здоров’я.

Логічним продовженням роботи закладу як «Школи здоров’я» є організація оздоровлення молодших учнів у шкільному оздоровчому таборі «Джерельце» та старшокласників у таборі праці і відпочинку «Горизонт».

Фізичне виховання є не лише необхідною умовою всебічного гармонійного розвитку особистості, а й дієвим фактором підвищення розумової працездатності дітей шкільного віку. У школі працюють гуртки з футболу, волейболу, настільного тенісу. Учні нашої школи є учасниками спортивних змагань різного рівня: «Зірниці», «Джури».

Колектив школи приділяє посилену увагу удосконаленню медичного контролю. Медична сестра здійснює аналіз стану здоров’я кожного учня та разом з класним керівником складають журнал здоров’я. Всебічна інформація про фізичний стан дитини дає можливість учителю, класному керівнику розумно планувати роботу по залученню її до навчальної діяльності, фізкультурно-оздоровчої роботи та трудового виховання. У навчальних класах створені куточки здоров’я.

Педагогічний колектив школи постійно дбає про тісну співпрацю з громадськістю, батьками учнів. Дослідження аспектів батьківського виховання дитини, свідчать про значні зміни, які відбулися у ставленні родини до формування здорового способу життя дітей.

У навчальному закладі проводились семінари для керівників навчальних закладів, районні семінари - практикуми для вчителів початкової школи, засідання районних методичних об’єднань з питань впровадження здоров’язберігаючих технологій у навчально – виховний процес. З творчими здобутками педагогічного колективу знайомилась делегація освітян Пирятинського району.

Реалізація плану «Школи Здоров’я» постійно спрямовує діяльність педагогічного колективу на пошук інноваційних технологій, зорієнтованих на створення умов для збереження та зміцнення здоров’я школярів.Сьогодні впевнено можна сказати, що наша школа – це школа здоров’я і радості для учнів, школа творчості для педагогів, школа спокою для батьків.

Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©refos.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

увійти | реєстрація
    Головна сторінка


завантажити матеріал