На засіданні педагогічної ради Директор Скадовського міжшкільногоСторінка1/5
Дата конвертації25.12.2016
Розмір0,94 Mb.
ТипПротокол
  1   2   3   4   5

П О Г О Д Ж Е Н О З А Т В Е Р Д Ж У Ю


На засіданні педагогічної ради Директор Скадовського міжшкільного

Протокол № 9 від 03. 09.2013 навчально-виробничого комбінату

_________ О.В.Шпорт

ПОГОДЖЕНО


Голова профспілкової організації

__________В.І.КравецьП Л А Н Р О Б О Т И


Комунального закладу Скадовської районної ради «Міжшкільний навчально-виробничий комбінат»

на 2013-2014 навчальний рік


І. ВСТУП

Освітня діяльність комунального закладу Скадовської районної ради «Міжшкільний навчально-виробничий комбінат» у 2012/13 навчальному році була організована відповідно до листа Міністерства освіти і науки, молоді та спорту № 1/9-426 від 01.06.2012 р "Щодо інструктивно-методичних рекомендацій із базових дисциплін" , предмет «Технології»

Одинадцять загальноосвітніх закладів району передали години педагогічного навантаження з технологій відповідно до типового навчального плану технологічного напряму навчання у кількості по 6 годин на один клас. В межах технологічного профілю здійснювалося як професійне так і профільне навчання.

Професійне навчання проводилося згідно ліцензії Міністерства освіти і науки України за такими професіями: • водій автотранспортних засобів категорії «В» ;

 • водій автотранспортних засобів категорії «С» ;

профільне за спеціалізаціями

 • кулінарія ;

 • оператор комп’ютерного набору.

Всього охоплено навчанням учнів таких шкіл району: Скадовська гімназія, ЗОШ №3, Антонівська, Ульянівська, Михайлівська, Красненська, Широківська, Шевченківська, Новомиколаївська ЗОШ, Володимирівська ЗОШ, Приморська ЗОШ та Скадовська школа-інтернат. Станом на 25 травня 2013 року в МНВК навчався 291 учень, з них за такими професіями та напрямами профільної підготовки:Професійна, профільна підготовка

Кількість учнів 10-х класів

Кількість учнів 11-х класів

1

Водій автотранспортних засобів

89

111

2.

Оператор комп’ютерного набору

15

33

3.

Кулінарія

14

29
Всього:

118

173

Державну кваліфікаційну атестацію на присвоєння розряду кваліфікованого робітника здавали 102 учні. 99 учнів отримали робітничу кваліфікацію водія автотранспортних засобів категорій «В» або «С». До державної кваліфікаційної атестації допускаються лише ті учні, які успішно виконали навчальну програму, і мають річні оцінки не нижче 4 балів. Присвоєння освітньо-кваліфікаційного рівня «кваліфікований робітник» можливе за умови отримання учнем не менше 7 балів за критеріями кваліфікованої атестації. Учні, котрі мали пропуски занять без поважних причин, низьку успішність, рішенням педради до екзаменів не були допущені.

39 учнів отримали свідоцтва про профільну освіту за напрямами: оператор комп’ютерного набору – 23, кулінарія – 16.

Вже третій рік поспіль в класах технологічного напряму навчання проводиться державна підсумкова атестація з технологій. Учні успішно справилися з завданнями державної підсумкової атестації та показали високі результати:Освітні рівні навчальних досягнень учнів

Кількість

високий

43%

достатній

47%

середній

7%

початковий

3%

Якість знань учнів склала 90,6 %. Якість знань річного оцінювання – 80,21% . Державна підсумкова атестація проводилася за збірниками завдань рекомендованими Міністерством освіти і науки України (лист від 06.02.2013 р. № 1/11-1256). Завдання були дуже простими і складалися з 10 або 15 варіантів і в цих варіантах питання повторювалися по декілька разів. Учні мали змогу опрацювати збірники завдань, учителі надавали консультації і тому такий високий показник якості знань учнів за підсумком державної підсумкової атестації.

В 2012\13 навчальному році педагогічний колектив комбінату продовжив роботу над колективною науково-методичною проблемою області „Професійна мобільність вчителя в контексті Болонського процесу», над її п’ятим аспектом «Проектування педагогічного простору для стимулювання соціально-професійної мобільності учасників навчально-виховного процесу». На початку навчального року здійснено аналіз можливостей учителів комбінату щодо використання новітніх технологій, визначення рівнів володіння учителем особистісною мобільності, проведено анкетування готовності вчителя до педагогічних інновацій На засіданні методичної комісії визначено завдання щодо реалізації завдань проблеми, а протягом року зіставлялися результати діяльності учителів. У навчально-виховному процесі учителі впроваджують такі технології навчання як технологію проблемного навчання (Учителі Руденко Є.В., Покришова В.Б.), технологію інтенсифікації навчання на основі схемних і знакових моделей навчального процесу (учитель Галак В.Д.), проектну технологію (учитель Галак Л.Є.), технологію розвитку критичного мислення (учитель Покришова В.Б.). Учителем Покришовою В.Б. розроблено цикл взаємопов’язаних конспектів уроків з будови й експлуатації легкового автомобіля з використання технології розвитку критичного мислення. Результатом діяльності роботи над темою проблеми «Професійне самовизначення старшокласників в умовах МНВК» методиста з профорієнтаційної роботи Галак Л.Є. став випуск «Практикуму з профорієнтації» в якому систематизовано діагностики з профорієнтації. Практикум з профорієнтації схвалено вченою радою КВНЗ «ХАНО».

Значної уваги учителі приділяють поширенню досвіду роботи.

Учителі МНВК Галак Л.Є., Галак В.Д. опублікували свої доробки у газеті «Трудове навчання»: Сценарій конкурсу «Кращий за професією» - Галак Л.Є., (квітень),

стаття


Учителі комбінату Галак Л.Є., Покришова В.Б., Галак В.Д. провели майстер-класи на курсах викладачів та майстрів виробничого навчання у КВНЗ «ХАНО».

Заступник директора з навчально-виховної роботи була делегована від комбінатів області до участі у Всеукраїнській нараді з трудового навчання, нараді голів координаційних рад МНВК, яка відбувалася на базі Жашківського МНВК.

Одним з провідних аспектів у методичній роботі щодо забезпечення подальшого розвитку мобільності та професіоналізму учителів є підвищення кваліфікації та атестація педагогічних працівників. В цьому році три педагогічні працівники пройшли курсову перепідготовку у КВНЗ «ХАНО».

Навчально-виховний процес в МНВК забезпечують шість майстрів виробничого навчання з водіння автомобіля та шість вчителів трудового навчання. З них:

- спеціаліст - 2

- спеціалістів ІІ категорії – 1

- спеціалістів вищої категорії – 3.

В цьому навчальному році підвищила свій атестаційний рівень методист з профорієнтаційної роботи Галак Л.Є. з спеціаліста І категорії до спеціаліста вищої категорії.

В МНВК працює методична комісія вчителів профільного та професійного навчання. Методична комісія працює згідно Положення про методичну роботу МНВК. В цьому році було затверджено нові Положення про методичну роботу педагога та Положення про роботу методичної комісії, які покликані оновити діяльність учителів комбінату.

Значна увага приділяється в МНВК внутрішкільному контролю. В плані роботи комбінату на є розділ „Підвищення якості навчально-виховного процесу та здійснення внутрішкільного контролю”. Згідно з планом роботи проводиться перевірка правильності ведення шкільної документації, виконання навчальних планів та програм, проводяться контрольні роботи за підсумками семестрів, навчального року. Згідно плану перевірки відвідувалися заняття, проведено контрольні зрізи знань учнів, вивчалося ведення учителями шкільної документації, методичне забезпечення уроків. По закінченню семестрів, на засідання педагогічної ради обговорюється успішність учнів, проводиться моніторингове відстеження якості знань учнів від першого семестру до підсумкової державної атестації.

В цьому навчальному році було здійснено перехід на нові Державні стандарти професійно-технічної освіти, якими передбачено введення нових професій пов’язаних з водінням автотранспортних засобів. Тому довелося пройти ліцензійну експертизу на право провадження освітньої діяльності з підготовки кваліфікованих робітників з професій водій транспортних засобів категорії СІ, АІ. 12 червня державна акредитаційна комісія винесла рішення про надання ліцензії комбінату за вищевказаними професіями.

В МНВК ведеться вся необхідна ділова документація. Заведено дві книги видачі свідоцтв про присвоєння робітничої кваліфікації: одна для записів видачі свідоцтв водіям автотранспортних засобів, інша для записів з інших професій.

Наказом по МНВК призначено відповідальну особу за організацію роботи з безпеки життєдіяльності, створено комісію з охорони праці. На початку року проводиться ввідний інструктаж з учнями котрі прийшли навчатися. Розроблені та затверджені інструктажі з безпеки життєдіяльності згідно вимог. На початку листопада проводилися практичні заняття по відпрацюванню плану евакуації на випадок пожежі. Згідно плану роботи переглянуті та перезатверджені інструкції з безпеки життєдіяльності для робіт з підвищеною небезпекою, переглянуті та внесені зміни до посадових інструкцій. Проте досі не виготовлено санітарний паспорт комп’ютерного кабінету.

МНВК фінансується за рахунок бюджетних коштів. Значні кошти витрачаються на утримування транспорту. Транспортний парк МНВК поповнився ще одним автомобілем ЗІЛММЗ.

Аналізуючи діяльність колективу МНВК у 2012/13 році потрібно зазначити і окремі недоліки особливо у організації методичної роботи з педагогічними кадрами. Учителі працюють над індивідуальною темою самоосвіти, але відсутнє звітування про роботу на окремих етапах. На засіданнях педагогічної ради розглядаються лише питання що стосуються організації навчально-виховного процесу: планування, моніторингу, зарахування - відрахування учнів, стану викладання тощо. Відсутні виступи учителів, щодо роботи над темою самоосвіти. Також мало виступів і на засіданні методичної комісії. Відсутні творчі зв’язки з аналогічними комбінатами. Оновленню підлягає і профорієнтаційна робота, яка проводиться лише з учнями комбінату і, в основному, у формі діагностування.
У 2013/14 навчальному році педагогічний колектив розпочинає роботу над науково-методичною проблемою «Активізація діяльності МНВК в освітньому просторі». МНВК має посісти достойне місце серед закладів освіти району, міжшкільних навчально-виробничих комбінатів області України. Цієї мети можна досягти через вирішення таких завдань:

- узагальнення та поширення досвіду роботи з організації навчально-виховного процесу через участь педагогічних працівників у методичних заходах різного рівня, висвітлення матеріалів на веб-сайті, публікації у періодичних виданнях;

- становлення комбінату як центру профорієнтаційної роботи в районі;

- створення освітніх округів, об’єктом, яких має бути МНВК.

В цьому навчальному році педагогічний колектив працюватиме над реалізацією таких завдань:


 1. Створення колективу однодумців, які б працювали над постійним професійним вдосконаленням.

 2. Підняття ролі методичної роботи кожного педагогічного працівника комбінату.

 3. Організація обміну досвідом роботи учителів в комбінаті, поширення досвіду роботи учителів за межами закладу через публікацію напрацювань, розробок у періодичних виданнях, на сайті МНВК, участь у районних методичних заходах.

 4. Становлення комбінату як центру профорієнтаційної роботи у районі.

Також педагогічний колектив комбінату планує включитися в роботу щодо реалізації науково-методичної проблеми області «Соціалізація дітей та учнівської молоді в сучасному освітньому просторі».IІ. Організаційні заходи.
Завдання та зміст діяльності

Термін викон.

Виконавець

Ін форм. забезпеч.

Відмітка про виконання

1.


1.Забезпечення організованого початку навчального року.

1.1.

Визначити кількість годин, що передаються загальноосвітніми закладами для організації навчального процесу в комбінаті.

до 31.08.

Покришова В.Б.

Нарада при директору
1.2.

Вивчити пояснювальні записки до навчальних програм, типових навчальних планів, методичні листи, інші нормативні документи.

до 01.09.

Адміністрація, учителі1.3.

Провести огляд навчальних кабінетів МНВК та якість їх підготовки до нового навчального року

до 04.09

Покришова В.Б.

Наказ
1.4.

Провести набір учнів 10-х класів на навчання з професійної підготовки : водій транспортних засобів категорій «А», «В», «С»,

профільного навчання:

кулінарії, оператор комп’ютерного набору


До 04.09.

Галак Л.Є.

Наказ
1.5.

Узгодити з фінансовими органами та затвердити у відділі освіти тарифікаційний список вчителів.

11.09.

О.В.Шпорт

Наказ
1.6.

Скласти розклад занять

до 05.09.

Покришова В.Б.

Наказ
1.7.

Затвердити календарно-тематичне планування

до 04.09.

О.В.Шпорт

На засіданні педради, МО,
1.8.

Організувати роботу методичного об’єднання учителів професійного навчання

вересень

О.В.Шпорт

Наказ
1.9.

Закріпити за навчальними групами кабінети та лабораторії МНВК

до 04.09.

О.В.Шпорт

Наказ
1.10.

Розподілити функціональні обов’язки працівників комбінату

до 07.09.

О.В.Шпорт

Наказ
1.11.

Визначити структуру навчального року

до 07.09.

Покришова В.Б.

Наказ
1.12.

Організувати проходження медичного огляду учнів 10-х класів,

працівників комбінатудо 20.09.

О.В.Шпорт

Мед книжки
1.13.

Здійснити облік учнів та налагодити систему обліку руху учнів

до 05.09.

Дудченко А.С.

Списки учнів, накази

1.14.

Провести вступний інструктаж з безпеки життєдіяльності серед учнів 10-11-х класів

В перший день занять

Учителі

Журнали

навчальної групи


1.15.

Узгодити маршрути шкільного автобуса, яким здійснюватиметься підвезення учнів

До 02.09.

О.В.Шпорт

Маршрут
1.16.

Зареєструвати списки груп у ВРЕР ДАІ

до 10.10.

Покришова В.Б.

Реєстраційні списки
2.

Запланувати такі спільні засідання:

 • наради при директору,
 • засідання педради комбінату

1 раз на місяць


Не менше

5 педрад на рік


О.В.Шпорт


Покришова В.Б.

Окремий план, книги протоколів
3.

Періодично здійснювати рейди всеобучу, аналізувати відвідування учнями уроків

постійно

Покришова В.Б.

Книга наслідків вн.контролю
4.

Проводити підсумки роботи комбінату за семестр та за рік з кожного розділу річного плану.

Грудень, червень

О.В.Шпорт

Нарада при директору.
5.

Забезпечення організованого закінчення навчального року

5.1.

Опрацювання нормативних документів: наказів/листів МОН, Положень про ДКА, ДПА, тощо.

березень

О.В Шпорт

Нарада при директору
5.2.

Розробити графіки проведення ДПА, ДКА. та погодити їх

квітень

Покришова В.Б.

Наказ
5.3.

Сформувати склад комісії з проведення державних атестацій

квітень

Покришова В.Б,

Наказ
5.4.

Розробити та затвердити завдання ДКАЗасідання МК
5.5.

Провести допуск учнів до ДКА

За 10 дн.до ДКА

Покришова В.Б.

Засідання педради, наказ
5.6.

Придбати свідоцтва про присвоєння робітничої кваліфікації, та про закінчення закладу з підготовки водіїв т/з

До 01.03

Криворотова Н.В.

III. Теоретична підготовка
Завдання та зміст діяльності

Термін викон.

Виконавець

Ін форм. забезпеч.

Відмітка про виконання

1.

Розробити та затвердити навчально-плануючу документацію:

 • поурочно-тематичні плани;

 • календарно-тематичне планування;

 • завдання планових контрольних робіт;

 • завдання державної кваліфікаційної атестації;

 • графіки проведення державної кваліфікаційної атестації.

до 01.09.

до 01.09
1 т. грудня

1 т. травня

до 20.03.

за 10 дн.до ДКА


Покришова В.Б.

Голова МК, учителі

Засідання педради,

МК
2.


Забезпечити виконання навчальних планів та програм відповідно до робочих навчальних планів і програм

Протягом рокуучителі

Журнали навч.груп
3.

Забезпечити впровадження в навчальний процес різних видів учнівської діяльності надаючи перевагу дослідницько-пошуковим методом навчання

Протягом року

Покришова В.Б.

Учителі,Конспекти уроків
4.

Зорієнтувати вчителів школи на використання інноваційних технологій навчання

постійно

Голова МК

Засідання МК.
5.

Провести систематизацію матеріально-технічного, навчально-методичного забезпечення з предметів:

 • Охорона праці та навколишнього середовища

 • Професійна етика та культура водіння

 • Кулінарії

- Інформаційні технології

До 01.04


Руденко Є.В


Галак В.Д.
Галак Л.Є..

Краснова О.О.


Паспорт комплексного методичного забезпечення навчального процесу


6.

Поповнювати сторінки офіційний сайт комбінату матеріалами з досвіду роботи

постійно

Краснова О.О.

Учителі


Сайт Internet
7.

Організувати проведення відкритих уроків

До 12.09.

Голова МК

Графік до плану роботи МК
8.

Проводити взаємовідвідування уроків

Протягом року

Покришова В.Б.

Засідання МК
9.

Підтримувати зв'язок з видавництвами, які випускають навчальну літературу, з метою поповнення навчально-методичного забезпечення.

Постійно

Покришова В.Б.IV. Професійно-практична підготовка
Завдання та зміст діяльності

Термін викон.

Виконавець

Ін форм. забезпеч.

Відмітка про виконання

1.

Забезпечити виконання учнями програми практичного водіння автомобіля.


Протягом року

Покришова В.Б.,

Майстри в/нЖурнал виробн.. навчання

V. Виховна роботаЗавдання та зміст діяльності

Термін викон.

Виконавець

Ін форм. забезпеч.

Відмітка про виконання

1.

Під час уроків забезпечити формування творчої працелюбної особистості, виховання свідомого ставлення до навчання, розвиток пізнавальної активності

Постійно

Учителі

Конспекти уроків
2.

Забезпечити реалізацію профорієнтаційної спрямованості уроків

постійно

учителі

Конспекти уроків
3.

Організувати конкурси «Кращий за професією»

квітень

Галак Л.Є.

Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5


База даних захищена авторським правом ©refos.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

увійти | реєстрація
    Головна сторінка


завантажити матеріал