Модуль 1: ендокринологія, гастроентерологія, пульмонологія, гематологіяСторінка1/9
Дата конвертації22.02.2017
Розмір1,1 Mb.
ТипНавчальний посібник
  1   2   3   4   5   6   7   8   9
НАВЧАЛЬНИЙ ПОСІБНИК ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ ПОЗААУДИТОРНОЇ ТА АУДИТОРНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ 4 КУРСУ ЗА ПРОГРАМОЮ

«ВНУТРІШНЯ МЕДИЦИНА»

Модуль 1: ендокринологія, гастроентерологія, пульмонологія, гематологія ( 270 учбових годин: 155 - аудиторних, 40 - лекційних, 75 - позааудиторної самостійної роботи; 5 змістових модулів, 9 кредитів)


Дніпропетровськ

2009
Установа-розробник — Дніпропетровська державна медична академія,

кафедра факультетської терапії та ендокринології

Авторський колектив:
Черкасова О.Г. — доцент кафедри факультетської терапії та ендокринології ДДМА, к.м.н.

Богацька К.Є. — доцент кафедри факультетської терапії та ендокринології ДДМА, к.м.н.
Тищенко І.В.асистент кафедри факультетської терапії та ендокринології ДДМА, к.м.н
Чурсинова Т.В асистент кафедри факультетської терапії та ендокринології ДДМА, к.м.н
Гарагуля Г.А.асистент кафедри факультетської терапії та ендокринології ДДМА, к.м.н
Павленко О.Б. асистент кафедри факультетської терапії та ендокринології ДДМА, к.м.н
Гуржий О.В. асистент кафедри факультетської терапії та ендокринології ДДМА, к.м.н

За редакцією члена-кореспондента АМН України, д. м. н., професора Перцевої Т.О.


Рецензенти:
Візір В.А. завідувач кафедри внутрішніх хвороб № 2 Запорізького державного медичного університету, д.м.н. , професор
Островський М.М.завідувач кафедри внутрішньої медицини №3 Івано-Франківського національного медичного університету, д.м.н. , професор
Інструкція по роботі з протоколами для практичних занять

за програмою внутрішня медицина, модуль 1
Протокол занять складається з двох частин. На початку кожного протокола наведено перелік практичних навичок, опанування якими є необхідним для повноцінного засвоєння теми.

Перша частина є позааудиторною самостійною роботою студентів. У теоретичній частині студент повинен висвітлити основні питання вивчаємої теми у вигляді короткого конспекту. Для кожної теми провідними є наступні питання: 1. визначення;

 2. етіологія;

 3. патогенез;

 4. сучасна класифікація;

 5. клінічна картина, при вивченні якої необхідно приділяти увагу виділенню клінічних синдромів, що є характернми для даного захворювання;

 6. діагностика, з визначенням провідного лабораторного чи інструментального методу діагностики;

 7. лікування з урахуванням сучасних стандартів, що прийняті на Україні.

Заключна частина самостійної підготовки включає клінічну задачу (перелік задач на стр.), при вирішенні якої необхідно виділити клінічні синдроми та на їх підставі спробувати визначити захворювання, для яких характерні дані синдроми, сформулювати план обстеження та лікування. Ступінь підготовки студента до практичного заняття за повнотою викладення конспекту теми, вирішенням ситуаційційної задачі та результатами тестів вихідного контролю.
Друга частина, яка виконується під час аудиторної самостійної роботи студенти проводять роботу над клінічною ситуацією: курація тематичного хворого. Оформлюється за стандартною схемою курації хворого:

 • скарги;

 • анамнез захворювання;

 • анамнез життя, з акцентом на тих факторах, що могли мати вплив на формування захворювання;

 • фізикальні дані;

 • попередній діпгноз;

 • план обстеження;

 • клінічні синдроми з урахуванням додаткових методів обстеження;

 • формулювання клінічного діагнозу за схемою:

   • Основний діагноз:

   • Ускладнення основного захворювання

   • Супутня патологія

 • план лікування даного хворого.

При роботі над складанням симптомокомплексу, формулюванням клінічного діагнозу та складанням покрокової стратегії діагностики та лікування студенти 4-го курсу підвищують рівень клінічного мислення порівняно з попередніми курсами навчання, коли формулювались базові знання з етіології, патогенезу та основних клінічних проявів захворювань. Продиться розбір кожного клінічного випадку у ліжка хворого та в аудиторії. Паралельно до роботи з теоретичним змістом теми викладач перевіряє ступінь володіння студентом практичними навичками. В кінці кожного практичного заняття проводиться підсумкове тестування.

ЗМІСТ
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1: ОСНОВИ ДІАГНОСТИКИ, ЛІКУВАННЯ ТА ПРОФІЛАКТИКИ ОСНОВНИХ ХВОРОБ ЕНДОКРИННОЇ СИСТЕМИ

Тема 1. Цукровий діабет, класифікація, етіологія, патогенез, клініка, діагностика….…......8

Тема 2. Цукровий діабет тип 1 і 2, сучасні методи терапії……………………………….....12

Тема 3. Хронічні ускладнення цукрового діабету: діабетична ретинопатія, нефропатія, нейропатія та діабетична стопа. Особливості перебігу та лікування цукрового діабету у хірургічних хворих та при вагітності…………...………………………………………….....16

Тема 4. Невідкладні стани за цукрового діабету …………………………………………….20

Тема 5. Йододефіцитні захворювання щитоподібної залози. Ознаки ендемічної місцевості за ВООЗ. Клініка, діагностика, профілактика та лікування. Тиреотоксикоз. Клінічні форми. Діагностика, лікування…………………………………………………..…………….24

Тема 6.Гіпотиреоз. Класифікація, діагностика, клініка, лікування. Тиреоїдити. Рак щитоподібної залози та захворювання при щитоподібних залоз…………………………...28

Тема 7. Хронічна недостатність кори надниркових залоз. Етіологія, патогенез, клініка, діагностика, профілактика та лікування. Гостра недостатність кори надниркових залоз. Захворювання гіпоталамо-гіпофізарної системи, порушення росту. Ожиріння…………...36

Тема 8. Захворювання статевих залоз.Гормонально-активні пухлини надниркових залоз............................................................................................................................................. 40

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2: ОСНОВИ ДІАГНОСТИКИ, ЛІКУВАННЯ ТА ПРОФІЛАКТИКИ ОСНОВНИХ ХВОРОБ ОРГАНІВ ТРАВЛЕННЯ

Тема 9. Основні симптоми гастроентерологічної патології. Методи дослідження в гастроентерології. Хронічні гастрити. Гастроезрфагеальна рефлюксна хвороба. Шлункова диспепсія…………………………………………………..…………………………………….45

Тема 10. Виразкова хвороба та інші виразки шлунку та 12-палої кишки………….............53

Тема 11. Жовчнокам'яна хвороба, хронічний холецистит та функціональні біліарні порушення………………………………………………………………………………………57

Тема 12. Хронічні захворювання тонкої кишки: целіакія та інші ентеропатії. Хронічні захворювання товстої кишки: неспецифічні коліти та синдром подразненої кишки……...61

Змістовий модуль 3: Основи діагностики, лікування та профілактики основних хвороб органів дихання

Тема 13. Основні симптоми та синдроми пульмонологічної патології. Методи обстеження в пульмонології…………………………………………………………………………………67

Тема 14. Хронічні обструктивні захворювання легень: хронічний бронхіт та емфізема легенів…………………………………………………………………………………………...71

Тема 15. Бронхіальна астма……………………………………………………………………75

Тема 16. Пневмонії……………………...……………………………………………………...79

Тема 17. Плеврити та плевральний випіт …………………………………………………....83

Тема 18. Інфекційно-деструктивні захворювання легень та легенева недостатність …….87

Тема 19. Інтерстіциіальні захворювання легень: ІФА, саркоидоз, еозинофільний інфільтрат.....................................................................................................................................91

Тема 20. Ускладнення при легеневій патології: порушення вентиляційної функції легень, легенева недостатність, пневмоторакс, легеневе серце…………………………………...…95

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 4: ОСНОВИ ДІАГНОСТИКИ, ЛІКУВАННЯ ТА ПРОФІЛАКТИКИ ОСНОВНИХ ХВОРОБ СИСТЕМИ КРОВООБІГУ

Тема 21. Есенціальна артеріальна гіпертензія. Атеросклероз …………………………….100

Тема 22. Вторинні артеріальні гіпертензії .Нейроциркуляторна дистонія……………..…108

Змістовий модуль 5: Основи діагностики, лікування та профілактики основних хвороб крові та кровотворних органів

Тема 23. Анемії………………………………………………………………......................…117

Тема 24. Гострі та хронічні лейкемії………………………………………………………...121

Тема 25. Лімфоми та мієломна хвороба. Гемофілії та тромбоцитопенічна пурпура…….125

Ситуаційні задачі.....................................................................................................................133

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1: ОСНОВИ ДІАГНОСТИКИ, ЛІКУВАННЯ ТА ПРОФІЛАКТИКИ ОСНОВНИХ ХВОРОБ ЕНДОКРИННОЇ СИСТЕМИ

(75 ГОДИН, 2,5 КРЕДИТИ)
Конкретні цілі

Студенти повинні:

 • проводити опитування та фізикальне обстеження пацієнтів із захворюваннями ендокринної системи;

 • обгрунтовувати застосування основних інвазивнх та неінвазивнх діагностичних методів, що застосовуються в ендокринології, визначати показання та протипоказання для їх проведення, можливі ускладнення;

 • визначати етіологічні та патогенетичні фактори ендокринних захворювань;

 • виявляти типову клінічну картину ендокринних захворювань;

 • виявляти основні варіанти перебігу та ускладнення ендокринних захворювань;

 • складати план обстеження хворих із основними ендокринними захворюваннями;

 • проводити диференціальний діагноз, обґрунтовувати та формулювати діагноз при основних ендокринних захворюваннях;

 • призначати лікування, проводити первинну та вторинну профілактику при основних ендокринних захворюваннях;

 • діагностувати та надавати допомогу при невідкладних станах в ендокринології;

 • демонструвати володіння морально-деонтологічними принципами медичного фахівця та принципами фахової субординації.


Практичні навички, якими студент повинен опанувати під час самостійної підготовки та під час практичних занять:

 • толерантності до глюкози, глікемічний та глюкозуричний профіль, С-пептид, НвА1с);

 • опанування навичками надання медичної допомоги у хворих з кетоацидозом, за діабетичної та гіпоглікемічної ком;

 • опанування навичками визначення ступеня зоба;

 • опанування навичками трактування даних ультразвукового обстеження та доплерографії щитоподібної залози;

 • опанування навичками трактування результатів ЕКГ та рефлексометрії для характеристики функції щитоподібної залози;

 • опанування навичками трактування даних гормонального обстеження, ультразвукового обстеження, артеріографії надниркових залоз;

 • опанування навичками трактування даних комп’ютерної томографії, МРТ надниркових залоз, черепа;

 • опанування навичками визначення ступеня ожиріння по ІМТ;

 • опанування навичками оцінки статевого розвитку;

опанування навичками трактування «кісткового віку» за даними рентгенографії.

ТЕМА 1: Цукровий діабет, класифікація, етіологія, патогенез, клініка, діагностика.
Визначення цукрового діабету. Епідеміологія діабету в Україні і світі, прогноз захворюваності, поширеність цукрового діабету в різних вікових групах. Етіологія і патогенез цукрового діабету. Цукровий діабет тип 1: роль вірусної інфекції та автоімунних процесів, генетичної схильності. Цукровий діабет тип 2: роль генетичної схильності, ожиріння, зовнішніх факторів. Імунорезистентність та порушення секреції інсуліну. Класифікація порушень глікемії (ВООЗ, 1999 р.), клінічні форми цукрового діабету. Клініка цукрового діабету. Основні клінічні симптоми цукрового діабету. Ознаки різних типів діабету. Характеристика уражень внутрішніх органів за цукрового діабету: серцево-судинної системи, гепатобіліарної системи, органів сечовиділення, діабетичні остеортропатії. Діагностика цукрового діабету. Критерії діагностики цукрового діабету та інших категорій гіперглікемії (ВООЗ, 1999 р.). Показання та правила проведення глюкозотолерантного тесту. Діагностичне значення визначення глікованого гемоглобіну, фруктозаміну, С-пептиду, глюкозурії, кетонурії.

ПРАКТИЧНІ НАВИЧКИ:

  1. Опанування навичками аналізувати дані лабораторних методів дослідження (тест толерантності до глюкози, глікемічний та глюкозуричний профіль, С-пептид, НвА1с).

  2. Опанування навичками надання медичної допомоги у хворих з кетоацидозом, за діабетичної та гіпоглікемічної ком.

  3. Курація хворого з письмовим обґрунтування діагнозу.

Позааудиторна робота

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Практичне завдання: виділити основні синдроми, визначити захворювання, що мають данні синдроми. Для більш вірогідного діагнозу скласти план обстеження та план лікування

Аудиторна робота

Oцінка за тести вихідного контролю:
Курація хворих, рішення ситуаційної задачі

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Оцінка за практичні навички:
Підсумковий контроль:

Підсумковий бал:

Підпис викладача:

ТЕМА 2: Цукровий діабет тип 1 і 2, сучасні методи терапії.
Основні принципи лікування діабету 2 типу. Критерії компенсації обміну речовин, досягнення нормоглікемії. Основні методи лікування ЦД, дієтотерапія, дозоване фізичне навантаження, цукрознижувальна фармакотерапія, навчання хворого самоконтролю. Дієтотерапія цукрового діабету. Сучасні принципи дієтотерапії: фізіологічність, енергетична цінність, обмеження рафінованих вуглеводів, вживання харчових волокон, мікроелементів, вітамінів. Дозоване фізичне навантаження та правила його призначення. Пероральні цукрознижувальні препарати. Похідні сульфонілсечовини, несульфонілсечовинні секретогени інсуліну, бігуаніди, глітазони, акарбоза. Характеристика препаратів, механізм їх дії, побічні реакції, показання та протипоказання. Критерії компенсації вуглеводного обміну у хворих на ЦД типу 1. Інсулінотерапія. Характеристика основних препаратів інсуліну в т.ч. вітчизняного виробництва ЗАТ “Індар” та “Фармак”. Показання, протипоказання. Класифікація препаратів інсуліну, препарати короткої та тривалої дії, аналоги інсуліну ультракороткої та тривалої дії. Розрахунок добової потреби в інсуліні. Корекція дози інсуліну за допомогою хлібних одиниць. Режим інсулінотерапії: традиційна та інтенсифікована інсулінотерапія. Ускладнення інсулінотерапії: гіпоглікемічні стани, алергія до інсуліну, постін’єкційні ліподистрофії, інсулінорезистентність, хронічне передозування інсуліну (синдром Сомоджі), інсулінові набряки. Санаторно-курортне лікування.

ПРАКТИЧНІ НАВИЧКИ:

 1. Опанування навичками аналізувати дані лабораторних методів дослідження (тест толерантності до глюкози, глікемічний та глюкозуричний профіль, С-пептид, НвА1с).

 2. Опанування навичками надання медичної допомоги у хворих з кетоацидозом, за діабетичної та гіпоглікемічної ком.

 3. Курація хворого з письмовим обґрунтування діагнозу.

Позааудиторна робота

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Практичне завдання: виділити основні синдроми, визначити захворювання, що мають данні синдроми. Для більш вірогідного діагнозу скласти план обстеження та план лікування

Аудиторна робота

Oцінка за тести вихідного контролю:
Курація хворих, рішення ситуаційної задачі

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Оцінка за практичні навички:
Підсумковий контроль:

Підсумковий бал:

Підпис викладача:

ТЕМА 3: Хронічні ускладнення цукрового діабету: діабетична ретинопатія, нефропатія, нейропатія та діабетична стопа. Особливості перебігу та лікування цукрового діабету у хірургічних хворих та при вагітності.
Діабетичні ангіопатії та нейропатії. Класифікація. Діабетична нефропатія, стадії розвитку, діагноз, диференційний діагноз, лікування та профілактика. Діабетична ретинопатія: стадії процесу, діагноз, профілактика та лікування. Діабетична нейропатія, класифікація, діагностика та лікування. Синдром діабетичної стопи: класифікація діагностика, алгоритм лікування. Принципи лікування вагітних, хворих на цукровий діабет. Діагностика і хірургічне лікування діабетичної ангіопатії нижніх кінцівок. Діабетична гангрена. Особливості проведення термінових та планових хірургічних втручань у хворих на цукровий діабет.

ПРАКТИЧНІ НАВИЧКИ:

 1. Опанування навичками аналізувати дані лабораторних методів дослідження (тест толерантності до глюкози, глікемічний та глюкозуричний профіль, С-пептид, НвА1с).

 2. Опанування навичками надання медичної допомоги у хворих з кетоацидозом, за діабетичної та гіпоглікемічної ком.

 3. Курація хворого з письмовим обґрунтування діагнозу.

Позааудиторна робота

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Практичне завдання: виділити основні синдроми, визначити захворювання, що мають данні синдроми. Для більш вірогідного діагнозу скласти план обстеження та план лікування

Аудиторна робота

Oцінка за тести вихідного контролю:
Курація хворих, рішення ситуаційної задачі

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Оцінка за практичні навички:
Підсумковий контроль:

Підсумковий бал:

Підпис викладача:

ТЕМА 4: Невідкладні стани за цукрового діабету.
Гіпоглікемічна кома, гіпоглікемічні стани. Етіологія, патогенез, клініка, діагностика, лікування. Кетоацидотичні стани з діабетичною (гіперкетонемічною) комою. Етіологія, патогенез, клініка, діагностика, диференційний діагноз, лікування. Гіперосмолярна (неацидотична) діабетична кома. Молочнокислий ацидоз і кома.

ПРАКТИЧНІ НАВИЧКИ:

  1. Опанування навичками аналізувати дані лабораторних методів дослідження (тест толерантності до глюкози, глікемічний та глюкозуричний профіль, С-пептид, НвА1с).

  2. Опанування навичками надання медичної допомоги у хворих з кетоацидозом, за діабетичної та гіпоглікемічної ком.

  3. Курація хворого з письмовим обґрунтування діагнозу.

Позааудиторна робота

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Практичне завдання: виділити основні синдроми, визначити захворювання, що мають данні синдроми. Для більш вірогідного діагнозу скласти план обстеження та план лікування

Аудиторна робота

Oцінка за тести вихідного контролю:
Курація хворих, рішення ситуаційної задачі

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Оцінка за практичні навички:
Підсумковий контроль:

Підсумковий бал:

Підпис викладача:

ТЕМА 5: Йододефіцитні захворювання щитоподібної залози. Ознаки ендемічної місцевості за ВООЗ. Клініка, діагностика, профілактика та лікування. Тиреотоксикоз. Клінічні форми. Діагностика, лікування.
Визначення поняття “йододефіцитні стани”. Прояви йодного дефіциту. Визначення йододефіцитних територій за поширеністю зоба у різних вікових групах та даними йодурії. Визначення розмірів щитоподібної залози. Вікова динаміка об’єму залози. Означення “зоб”. Поняття про простий нетоксичний та вузлові форми зоба. Вплив екзогенних чинників довкілля та техногенних катастроф на об’єктах атомної енергетики на стан щитоподібної залози та поширеність її патології. Йодна профілактика: масова, групова, індивідуальна. Значення вживання йодованої солі у профілактиці йододефіцитних захворювань. Обмеження для використання препаратів на основі калію йодиду. Захворювання, що супроводжуються тиреотоксикозом. Етіологія, патогенез, клінічні прояви дифузного токсичного зоба, тиреотоксична та ендокринна офтальмопатія. Вікові особливості перебігу токсичного зоба у дітей та людей похилого віку. Клінічні відмінності вузлового токсичного зоба. Обґрунтування діагнозу тиреотоксикозу. Медикаментозне, хірургічне лікування токсичного зоба, використання 131-йоду з лікувальною метою. Ускладнення лікування зоба. Медико-соціальна експертиза хворих на токсичний зоб.
ПРАКТИЧНІ НАВИЧКИ:

 1. Опанування навичками визначення ступеня зоба.

 2. Опанування навичками трактування даних ультразвукового обстеження та доплерографії щитоподібної залози.

 3. Опанування навичками трактування результатів ЕКГ та рефлексометрії для характеристики функції щитоподібної залози.

 4. Курація хворого з письмовим обґрунтування діагнозу.

Позааудиторна робота

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Практичне завдання: виділити основні синдроми, визначити захворювання, що мають данні синдроми. Для більш вірогідного діагнозу скласти план обстеження та план лікування

Аудиторна робота

Oцінка за тести вихідного контролю:
Курація хворих, рішення ситуаційної задачі

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Оцінка за практичні навички:
Підсумковий контроль:

Підсумковий бал:

Підпис викладача:

ТЕМА 6: Гіпотиреоз. Класифікація, діагностика, клініка, лікування. Тиреоїдити. Рак щитоподібної залози та захворювання прищитовидних залоз.
Гіпотиреоз. Класифікація, діагностика, клініка, лікування. Тиреоїдити.

Гіпотиреоз, етіологія, патогенез та клінічні ознаки. Обґрунтування діагнозу. Гіпотиреоз первинний, центральний, периферичний, субклінічний, транзиторний. Своєчасна діагностика природженого гіпотиреозу. Вікові особливості перебігу гіпотиреозу. Гіпотиреоз на тлі автоімунних поліендокринопатій. Субклінічний гіпотиреоз. Лікування гіпотиреозу. Вагітність та гіпотиреоз. Медико-соціальна експертиза хворих на гіпотиреоз. Тиреоїдити, класифікація, етіологія, клінічний перебіг, діагностика, лікування. Диференційна діагностика тиреоїдитів з гострим клінічним перебігом. Хронічний тиреоїдит. Обґрунтування діагнозу автоімунного тиреоїдиту. Вузлові форми зоба. Моніторинг пацієнтів із вузлами у щитоподібній залозі.

ПРАКТИЧНІ НАВИЧКИ:

  1. Опанування навичками визначення ступеня зоба.

  2. Опанування навичками трактування даних ультразвукового обстеження та доплерографії щитоподібної залози.

  3. Опанування навичками трактування результатів ЕКГ та рефлексометрії для характеристики функції щитоподібної залози.

  4. Курація хворого з письмовим обґрунтування діагнозу.

Позааудиторна робота

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Практичне завдання: виділити основні синдроми, визначити захворювання, що мають данні синдроми. Для більш вірогідного діагнозу скласти план обстеження та план лікування

Аудиторна робота

Oцінка за тести вихідного контролю:
Курація хворих, рішення ситуаційної задачі

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Оцінка за практичні навички:
Підсумковий контроль:

Підсумковий бал:

Підпис викладача:

Рак щитоподібної залози та захворювання прищитовидних залоз.

Патоморфологічна класифікація пухлин щитоподібної залози. Обґрунтування діагнозу раку щитоподібної залози. Роль аварії на Чорнобильській АЕC у зростанні захворюваності на рак щитоподібної залози. Сучасна схема лікування, реабілітації та диспансерного спостереження хворих на рак щитоподібної залози. Анатомо-фізіологічні дані. Паратиреоїдний гормон. Механізм дії. Гіперпаратиреоз. Етіологія. Патогенез. Класифікація. Клініка, клінічні форми гіперпаратиреозу. Діагностика. Диференційна діагностика. Лікування. Показання до хірургічного лікування. Післяопераційний період і реабілітація хворих. Медикаментозна терапія. Гіпопаратиреоз. Етіологія. Патогенез. Класифікація. Клініка. Діагностика. Диференційна діагностика. Прогноз. Профілактика. Лікування. Клінічні форми.

ПРАКТИЧНІ НАВИЧКИ:

 1. Опанування навичками визначення ступеня зоба.

 2. Опанування навичками трактування даних ультразвукового обстеження та доплерографії щитоподібної залози.

 3. Опанування навичками трактування результатів ЕКГ та рефлексометрії для характеристики функції щитоподібної залози.

 4. Курація хворого з письмовим обґрунтування діагнозу.

Позааудиторна робота

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Практичне завдання: виділити основні синдроми, визначити захворювання, що мають данні синдроми. Для більш вірогідного діагнозу скласти план обстеження та план лікування

Аудиторна робота

Oцінка за тести вихідного контролю:
Курація хворих, рішення ситуаційної задачі

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Оцінка за практичні навички:
Підсумковий контроль:

Підсумковий бал:

Підпис викладача:

ТЕМА 7: Хронічна недостатність кори надниркових залоз. Етіологія, патогенез, клініка, діагностика, профілактика та лікування. Гостра недостатність кори надниркових залоз. Гормонально-активні пухлини надниркових залоз.
Анатомо-фізіологічні дані. Гормони кори та мозкового шару надниркових залоз. Визначення поняття, поширеність гострої та хронічної недостатності кори надниркових залоз. Хронічна недостатність надниркових залоз (хвороба Аддісона) . Етіологія, патогенез, клініка, діагностика, профілактика та лікування. Гостра недостатність надниркових залоз. Етіологія, патогенез, клініка, діагностика, профілактика та лікування. Класифікація пухлин надниркових залоз. Синдром Іценка-Кушинга (кортикостерома, глюкостерома). Клініка, діагностика та диференціальна діагностика, лікування. Андростерома, кортикостерома. Клініка, діагностика та диференціальна діагностика, лікування. Первинний гіперальдостеронізм (синдром Кона). Клініка, діагностика та диференціальна діагностика, лікування. Феохромоцитома. Клініка, діагностика та диференціальна діагностика, лікування. Визначення природженої гіперплазії кори надниркових залоз. Клінічні форми, діагностика, лікування.

ПРАКТИЧНІ НАВИЧКИ:

 1. Опанування навичками трактування даних гормонального обстеження, ультразвукового обстеження, артеріографії надниркових залоз.

 2. Опанування навичками трактування даних комп’ютерної томографії, МРТ надниркових залоз, черепа.

 3. Курація хворого з письмовим обґрунтування діагнозу.

Позааудиторна робота

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Практичне завдання: виділити основні синдроми, визначити захворювання, що мають данні синдроми. Для більш вірогідного діагнозу скласти план обстеження та план лікування

Аудиторна робота

Oцінка за тести вихідного контролю:
Курація хворих, рішення ситуаційної задачі

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Оцінка за практичні навички:
Підсумковий контроль:

Підсумковий бал:

Підпис викладача:

Каталог: olderfiles
olderfiles -> Міський методичний кабінет екскурсія «Спостереження за осінніми змінами у живій та неживій природі»
olderfiles -> Наукових праць
olderfiles -> Державний стандарт початкової загальної освіти Згідно із Законом України «Про загальну середню освіту»
olderfiles -> Розділ ІІ. Наша зірочка Даша Бондарчук
olderfiles -> Історія держави І права України у 2-х томах том І
olderfiles -> Формування мовленнєвої компетентності дітей дошкільного віку народознавчими засобами 2010 р. Укладачі
olderfiles -> Першотравнева райдержадміністрація відділ освіти методичний кабінет
olderfiles -> Задача на спільну роботу. Мета: Забезпечити засвоєння учнями вміння розв’язувати задачі на спільну роботу
olderfiles -> Методичні рекомендації до організації і проведення уроків узагальнення і систематизації знань учнів на початок навчального року


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9


База даних захищена авторським правом ©refos.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

увійти | реєстрація
    Головна сторінка


завантажити матеріал