Міський науково – методичний центр м. Кременчука №78 квітень 2013 р


Кривенко Ольга Олександрівна, учительСторінка7/20
Дата конвертації01.12.2016
Розмір5,68 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   20
Кривенко Ольга Олександрівна, учитель вищої категорії, «учитель-методист» ліцею № 4

Тема: Урок-інтелектуальна гра «Світ українського слова». Узагальнення та систематизація знань з теми «Лексикологія».
Мета: систематизувати та узагальнити знання учнів з теми «Лексикологія»; формувати вміння користуватися словом як засобом вираження думки і художнього відтворення навколишньої дійсності; розвивати навички мовного аналізу; удосконалювати логічне та образне мислення, культуру мовлення, пам’ять; виховувати повагу до влучного й образного слова; закріплювати навички роботи в парах та групах.
Обладнання: комп΄ютер, проектор, картки, тлумачний словник, словники антонімів і синонімів.
Тип уроку: урок узагальнення та систематизації знань.
У слова свої закони вічно мінливого руху,

У слова свої ознаки світла, тепла, ваги.

Слово – клітина мислі, артерія сили духу.

Тільки воно єднає різні людські береги.

П. Воронько

Хід уроку

І. Вступне слово вчителя.

«Спочатку було Слово. І Слово було Бог. І Слово було у Бога». Так говориться у Біблії, що є першозаконом і першоосновою нашого буття. А ще ми - слов’яни, наділені словом, ті, хто знає ціну слова і його вагу. Тож не випадково, що про слово як вмістилище думки, ідеї, бачення світу зверталися і звертаються усі поети. Саме про це слова Платона Воронька, що стануть епіграфом нашого уроку (читання і коментар епіграфа).Слайд 1
ІІ. Оголошення теми й мети уроку. Мотивація навчальної діяльності.

Сьогодні на уроці ми узагальнимо вже вивчене з теми «Лексикологія», але не лише систематизуємо відомості з мовознавства, а й навчимося цінувати силу слова, ні на мить не забуваючи про його високе призначення.

Слова схожі на талу невагому хмаринку. Вони всі разом, але й кожне саме по собі в усій своїй досконалості, величі, красі й чистоті. Плекання саме такого слова – завдання вивчення вами рідної мови упродовж навчання в школі. Адже усі галузі мовознавства тією чи іншою мірою стосуються вивчення слова.

Слайд 2

Ось тут воно вимовляється (це його фонетичний бік). Тут вчимо, як воно змінюється, належачи до певної частини мови й маючи свої граматичні форми (це його морфологічні особливості). У цьому розділі слово влучно відтворює суть явища, виграючи всіма барвами у фразеологічному звороті. А ось тут слово приєднується до інших у реченні, створюючи зв’язне висловлювання. Саме «Будова слова» розповість, з яких значущих частин складається слово, а «Словотвір» пояснить, як воно утворюється. У «Стилістиці» слово виблискує всіма гранями лише у тих, хто дбає про свою мовленнєву культуру і поруч зможе вжити більш точне, більш гнучке слово.


ІІІ. Актуалізація опорних знань з теми.

Чи розумієте ви таємниці слова і чи можете правильно вживати їх у своєму мовленні? Перевіримо. (Роздати завдання для роботи в парах)


Робота в парах

 1. «Ти – редактор!»

Завдання: який з наведених варіантів логічно узгоджується з виділеним словом без порушення норм?

Поясніть свій вибір.

Вірно а)робити; б)кохати; в)казати; г)йти.

Дві неділі – це а)14 днів; б)два дні; в)31 день; г)десять днів.

Мілкі а)гроші; б)річки; в)купюри; г)купони.

Облік а)моральний; б)поетичний; в)чарівний; г)погодинний.

Виключення а)двигуна; б)з правила; в)із закону; г)світла.

Скрізь а)відбувається; б)стіну; в)роки; г)час.

Час а)минає; б)- це 60 хвилин; в)дня; г)ночі.

Догляд а)митний; б)службовий; в)лікарський; г)комісійний.

Розділяти а)радість; б)сум; в)погляди; г)землю.

Роздається а)голос; б)постріл; в)безкоштовно; г)луна.

Являється а)офіцером; б)директором; в)у сні; г)майстром.

Брак а)щасливий; б)пропозицій; в)тривалий; г)з розрахунку.
 1. « Поспілкуймось!»

Завдання: перебудуйте поданий монологічний текст у діалог, уявивши ситуацію: в ваш товариш запитує, а ви відповідаєте.
Із чим порівняти невичерпну кількість слів у мові? Краще не скажеш, як зазначено у мудрому східному афоризмі: « Якби море було чорнилом, то швидше б висохло море, ніж скінчилися слова». Скільки ж слів у сучасній українській мові? На це питання не дасть відповіді ніхто: ні сивий академік, ні найталановитіший мовознавець, ні учитель, ні учень. Ніхто! Адже мова формувалась упродовж віків, завжди відгукуючись на зміни в житті, і цей процес продовжується і сьогодні.


 1. « Поспілкуймось!»

Завдання: перебудуйте поданий монологічний текст у діалог, уявивши ситуацію: ваш товариш запитує, а ви відповідаєте.
Лексичний склад мови – явище, що постійно змінюється, бо одні слова зникають із активного вжитку, інші з′являються. Розширюється словниковий запас і за рахунок запозичень. Цікавий факт, що чим давнішим є запозичення, тим важче його виявити. Так науковці стверджують, що слова «хліб», «плуг», «тин» запозичені з германських мов, слова «собака», «хата» - з іранських.

Буває, що слова походять з одного кореня, але в різні мови вони ввійшли з різними, навіть протилежними значеннями:

укр.. « запам′ятати» ( утримувати в пам′яті ) – рос. « запамятовать» ( забути) ;

укр. «вродливий» ( красивий) – рос. « уродливый» ( потворний ).
Поки учні працюють в парах, спробуємо дізнатися слово, пропущене в таблиці. Для цього розгадаємо кросворд.
Слайд 3

Етап І. «Розминка. Назви одним словом!»

Слайд 4

 1. Мовне явище, наявність в одного слова двох або більшої кількості значень. (Багатозначність, полісемія) Слайд 5

 2. Вторинне значення багатозначного слова, яке утворилось унаслідок перенесення назви з одного явища реальної дійсності на інше. (Переносне) Слайд 6

 3. Синонім до слова «загальновживана» лексика. (Активна) Слайд 7

 4. Мовне явище, що об’єднує слова з одним лексичним значенням. (Моносемія) Слайд 8

 5. Стилістична фігура, що полягає у поєднанні слів, значення яких взаємовиключає одне одного. (Оксиморон) Слайд 9

 6. Вид метафори, який ґрунтується на кількісній заміні понять. (Синекдоха) Слайд 10

 7. Слова, що у різних граматичних формах випадково стають омонімами. (Омоформи) Слайд 11

 8. Стійке словосполучення, що має одне лексичне значення і виконує спільну синтаксичну функцію. (Фразеологізми) Слайд 12

 9. Троп, побудований на вживанні слів у переносному значенні на основі подібності. (Метафора) Слайд 13

 10. Слова, що однаково пишуться, але по-різному звучать і мають різне лексичне значення. (Омографи) Слайд 14

 11. Слово або сполучення слів, що чітко й однозначно позначають наукові чи спеціальні поняття. (Термін) Слайд 15

 12. Художній засіб, побудований на заміні назви одного предмета назвою іншого, що перебуває з ним у якомусь зв′язку. (Метонімія) Слайд 16, 17

Отже, слово, яке потрібно було відтворити, «лексикологія». Дайте визначення цього терміна. Слайд 18(Лексикологія – це розділ науки про мову, що вивчає словниковий склад, походження і функціонування слів у мові)

Отже, ось тут слово розкриває перед нами свою глибинну суть.


О слів жорстока і солодка влада!

Не опечись на їхньому вогні…

Такі ж близькі звучанням «рада» й «зрада»!

Які ж провалля поміж них страшні!

Закони літер – не разок намиста:

Одну хитнеш – і поміняєш суть.

І спробуй-но тоді межу збагнуть,

Приміром між «обчислить» і «обчистить».

Ти – весь у слові, як у сповиткові,

З колиски до калини на горбі…

І вже коли ти похитнувсь у слові,

Вважай, що похитнувся у собі.


ІV.Робота над узагальненням та систематизацією знань.

Діти, для того щоб лексикологія розкрила нам свою велич і глибину, необхідно дібрати код. Відгадати нам допоможуть «редактори».


Слайд 19

Етап ІІ. «Ти – редактор!»

Код: 1б 2б 3б 4г 5а 6а 7а 8в 9г 10в 11в 12б

Отже, код дібрано, але чи пізнали ви її таємниці, визначимо в процесі спілкування.

Слайд 20

Етап ІІІ. «Поспілкуймось!»

Виступи учнів.Слайд 21
Учитель: у різних мовах співвідношення запозичених та власних слів різне. Так, в англійській мові запозичення становлять 30 % ( з французької), у румунській – понад 40 % ( із слов′янських мов), корейська мова – до 90 % ( з китайської). Найменше запозичень в ісландській – кілька десятків слів ( нові поняття виражаються не запозиченими, а спеціально створеними новими словами у своїй мові). В українській мові запозичення складають 10 %.
« І чужому научайтесь, і свого не цурайтесь…» - заповідав Тарас Шевченко. Отож, пам’ятаючи його слова, звернімось до багатих надр української лексики.
Слайд 22

Етап ІV. « Словограй»

Завдання: до іншомовних слів дібрати українські відповідники.

Гіпербола (перебільшення), бібліофіл (книголюб), тавтологія (повторення), антитеза (протиставлення),кафе (кав’ярня), акцент (наголос), дисципліна (порядок), брокер ( посередник),гіпюр (мереживо), екзамен (іспит), журнал (часопис), юрист (правник), компетентність (обізнаність), комплімент (похвала), принцип (правило), егоїст (себелюб), процент (відсоток), фон (тло), аплодисменти (оплески), аграрний (сільськогосподарський), дискусія (обговорення), індустрія (промисловість), асортимент (перелік), деградація (занепад).Учитель. Як називаються такі лексичні одиниці в мовознавстві? (Абсолютні синоніми)

Слайд 23
М. Рильський писав: « Багатство синонімів – одна з питомих ознак багатства мови взагалі. Уміння користуватися синонімами, тобто вміння поставити саме те слово і саме на тому місці - невід′ємна прикмета доброго стилю, доконечна риса справжнього майстра».

Слайд 24

Етап V. «Літературний калейдоскоп»

 1. Словесні картини В.Симоненка.

Світе мій гучний, мільйонноокий,

Пристрасний, збурунений, німий,

Ніжний, і ласкавий, і жорстокий,

Дай мені свій простір і неспокій,

Сонцем душу жадібну налий!

«Світ який – мереживо казкове»

Я хочу правді бути вічним другом

І ворогом одвічним злу.

«Не лицемірити, не чванитись пихато»

Одійдіте, недруги лукаві!

Друзі, зачекайте на путі!

Маю я святе синівське право

З матір′ю побуть на самоті.

«Задивляюся у твої зіниці»Учитель. Використання яких лексичних одиниць об′єднує всі три уривки поезій і допомагає на тлі контрастів яскравіше змалювати картини життя, складні переплетіння долі, думки, любові? (Антоніми)

 1. Пригадайте художні твори, у назвах яких є антоніми.

(Т. Шевченко «І мертвим, і живим…», І. Франко «З вершин і низин», Л. Толстой «Війна і мир», Стендаль «Червоне і чорне», Чехов «Товстий і тонкий», М. Стельмах «Правда і кривда»).

Слайд 25

3.Схожослови в українській поезії

Ой скажи, дай пораду, як прожити без долі?

Як одрізана гілка, що валяється долі.

Леся Українка

Ось він світ, що душа жадала –

Споконвічний простоти край!

Вістрям пензля, мов лезом кинджала,

Серце власне тамуй і край!

Євген Плужник

І знову дні, руді та бурі,

Такі щасливі та сумні!

Ми не обернемо на бурі

Свої ридання та пісні.

Володимир Сосюра

Учитель. Вживання яких лексичних одиниць спонукало Івана Дзюбу написати: «…скільки схожословів!..Слово повертається такими несподіваними гранями, або ж зовсім різні слова падають одне одному в обійми»? (Омоніми, омоформи)

Як бачимо, антоніми, омоніми, синоніми – цікавий благодатний мовний матеріал для літераторів. А чи підкорилися вони вам?


V. Перевірка домашнього завдання.
Слайд 26

Етап VІ. «Лиш творити – значить жить»

На сьогодні ви спробували самі скласти або каламбури з поданими парами слів «напам’ять – на пам’ять», «уранці – у ранці», «назустріч – на зустріч», або створити словесні картини із шкільного життя, використовуючи такі лексичні одиниці, як синоніми, антоніми, фразеологізми.

До речі, подані омоніми є повними чи частковими? Це омофони, омографи чи омоформи?

Представляючи власні словесні картини перед слухацькою аудиторією, пам’ятайте слова Станіславського: «Слово – не просто звук, а засіб збудження образів… Слухати – значить бачити те, про що говорять, а говорити означає малювати зорові образи».Виступи учнів.
А зараз ми спробуємо розкрити багатство мови з іншого боку – з боку суворості чисел та математичного розрахунку.
Слайд 27

Етап VІІ. « Мова з присмаком математики»
Лінгвістична задача № 1

Як написати слово робота п′ятьма літерами? А чотирма? (Праця, труд )


Слайд 28

Лінгвістична задача № 2

З′їжджалися дочки у гості до тата:

Ось там Завірюха санчатами іде,

За нею Метелиця слідом мете,

Хурделиця Хугу з собою веде,

А тільки-но вітер у полі завіє,

Як стануть на межі Хуртеча й Завія.

Нарешті, удвох з Заметіллю приїхала

Найменша – улюблена донечка

Віхола.


Учитель. Про скількох сестер тут розповідається? (8)

Слайд 29

Лінгвістична задача № 3

Якось на засіданні гуртка образотворчого мистецтва вчитель загадав дітям намалювати з пам′яті предмети: учням першого ряду – лисичку, другого – косу, третього – лавку. Стежачи за роботою, учитель виявив, що діти малюють різні предмети.Учитель. Чому таке трапилося? Скільки було членів гуртка, якщо кожен із них малював своє? Що, зрештою, вони малювали? (7 учнів, малювали: лисичка¹ - тварина; лисичка² - гриб; лавка¹ - магазин; лавка² - меблі; коса¹ - дівоча; коса² - піщана; коса³ - знаряддя праці).
Слайд 30

Етап VІІІ. « Заморочки з бочки»
Учитель. Однією з особливостей наукового стилю мовлення є повна відсутність слів у переносному значенні, наявність термінів. А ми спробуємо переосмислити деякі з термінів, надавши їм переносного значення, наприклад: пульс – пульс життя, пульс планети.
Робота в групах.

 1. Трикутник, точка ( любовний трикутник; точка опори, відліку).

 2. Коло, кут (замкнене коло; глухий кут).

 3. Естафета, нуль ( естафета поколінь; абсолютний нуль).

 4. Висота, корінь (взяти висоту, корінь зла, роду).

 5. Вершина, комедія (підкорити вершину, грати комедію).


Представлення результатів.

Отже, наявність у мові слів у переносному значенні є ознакою краси, багатства, різноманітності мови.


VІ. Закріплення вивченого матеріалу.
Слайд 31
Етап ІХ. «Учітесь узагальнювати»

Лінгвістичне повідомлення «Склад української мови»


Слайд 32

Учитель.

Ось таку багатопелюсткову квітку ми з вами виростили завдяки наполегливості, старанням, бажанню здобувати знання, відкривати нове, прагненню пізнати світ. Нехай квіти, вирощені на уроках мови, цвітуть у вашій душі, допомагаючи повноцінно реалізуватися в житті через красиве, багате, правильне мовлення.


VІІ. Домашнє завдання.

Написати твір-мініатюру «Ну що б, здавалося, слова…» ( Т.Г.Шевченко)


VІІІ. Підбиття підсумків. Оцінювання відповідей.
Учитель:

У слові, у мові акумулюється духовна енергія народу, і в повсякденні людина повинна зважати на те, що засобом слова можна привнести в ауру Землі добро, яке її зміцнить і очистить, чи зло, яке її руйнуватиме.

Але пам’ятайте, що до мови й мовлення треба ставитися відповідально. Це – Божий дар, що таїть у собі силу, якою слід обережно й правильно користуватися.

Слово, як відомо, може наснажувати, одухотворювати, кликати до життя. В іншому випадку воно може засуджувати, заперечувати, вбивати. Дуже боляче буває від удару фізичного, але невиліковно боляче тоді, коли завдають удару словом. Тож з повагою, пошаною слід ставитися до промовленого слова.

Немає просто слова. Воно або прокляття, або привітання, або краса, або біль, або бруд, або квітка, або брехня, або правда, або світло, або темрява (Расул Гамзатов)

Слово – найтонше доторкання до серця, воно може стати й ніжною запашною квіткою, і живою водою, що повертає віру в добро, і гострим ножем, і розпеченим залізом, і брудом (Василь Сухомлинський)Етап Х. «Сила слова»
Давайте створимо асоціативну картину «Світ слова», продовживши поданий вислів «Словом можна…»

СЛОВОМ МОЖНА


Подарувати радість принести біду

Оживити вбити

Вилікувати, зцілити поранити, принизити

Дати силу душі посіяти тривогу й безнадію

Розсіяти сумнів змусити сумніватися

Викликати посмішку засмутитиОщасливити зганьбити

Слайд 33
Леся Українка стверджувала: «Я знаю силу слова!» Пам’ятайте про неї і ви.


Каталог: ld
ld -> Урок бесіда «Уявна подорож містом (селом, країною)»
ld -> Міський методичний кабінет екскурсія «Спостереження за осінніми змінами у живій та неживій природі»
ld -> Бабуся називає мене брат називає мене сестра
ld -> Наукових праць
ld -> Основний напрямок
ld -> Методичні рекомендації для 5 класу з української мови та літератури, світової літератури, російської мови Для учнів
ld -> Методичні рекомендації до проведення Першого уроку 2013-2014 навчального року для учнів молодшого шкільного віку
ld -> Homines, dum docent, discunt. Люди, навчаючи, вчаться
ld -> Комунальний заклад “Обласна бібліотека для дітей Черкаської обласної ради Шевченківські лауреати в галузі літератури – наші земляки Біобібліографічний вісник для юних книголюбів віком від 12 до 14 років Черкаси, 2012
ld -> Тема уроку Тема Барви землі (7 год)


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   20


База даних захищена авторським правом ©refos.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

увійти | реєстрація
    Головна сторінка


завантажити матеріал