Міський науково – методичний центр м. Кременчука №78 квітень 2013 рСторінка4/20
Дата конвертації01.12.2016
Розмір5,68 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   20
Аргументація висловленої тези має забезпечуватися від­повідними мовними засобами. Ось зразки окремих кліше, які мо­жуть бути взяті на озброєння:

Щоб підтвердити свою думку, скажу таке:...

На підтвердження виправданості своєї позиції наведу та­кий, як на мене, переконливий аргумент.

Аргументом, що свідчить на користь моєї правоти (виправ­даності мого погляду, істинності такого погляду на факт, си­туацію, проблему), може бути те, що...

Висловлена мною думка цілком закономірна (справедлива, виправдана, має право на життя) з огляду на те, що...

Стверджуючи позицію, згідно з якою..., хочу навести такий аргумент (аргументи, доказ):...

Свою позицію, заявлену вище, хотів би аргументувати низ­кою міркувань. По-перше,... По-друге,...

Які ж аргументи можуть бути запропоновані на користь мого погляду (думки, ідеї) стосовно ...? Наведу декілька, як на мій по­гляд, найпереконливіших. Передусім... Крім цього... А ще й те, що...

Ілюстрування аргументів (доказів, положень), що підтверджу­ють тезу, має також оформлюватися за допомогою певних мовних засобів. Ось деякі з них:Наприклад: ....

Яскравим прикладом цієї ситуації може бути історія, яка . трапилася зі млою...

За приклад може правити такий випадок.

Проілюструвати наведене вище твердження може такий приклад.

Прикладів, які наочно підтверджують запропонований ар­гумент, безліч. Зупинюся на одному. Якось...

Життя дає нам багато прикладів подібної поведінки людей.

Факти історії, як ніщо інше, переконують у виправданості наведеного вище твердження.

Висновок також обслуговується низкою традиційно вживаних словесних формул на зразок:Отже, ...

Таким чином, ...

Підсумовуючи сказане, хотілося б ще раз наголосити...

Висновком щодо запропонованих міркувань може бути таке твердження...

Проаналізувавши аргументи «за» й «проти», можу ствер­джувати, що...

Насамкінець хотів би ще раз наголосити...

Логіка моїх міркувань підводить до висновку...

У результаті пошуку відповіді на питання про те, чи ..., до­ходжу висновку,…

Підсумком моїх міркувань стане така думка…

Неабиякою проблемою при написанні власного висловлювання є правильне визначення абзаців.

Як ви знаєте, абзац — це, по-перше, відступ (чи заступ) одного з рядків тексту, який указує на початок нового мікрокомпоненту тексту; по-друге, сам цей мікрокомпонент, що вводиться відступом першого рядка й містить у собі відносно закінчену думку (зміст), а закінчується там, де з’являється новий абзац чи за­вершується текст. Абзац може складатись як із сукупності речень, так і з одного речення. Виділення одного речення в окремий фраг­мент тексту має місце, коли виникає необхідність.

Начебто цілком зрозуміле формулювання, а тому може здатися, що поділити текст на абзаци — завдання, яке не завдасть велико­го клопоту. Та практика доводить, що досить чисто абзацування тексту є неабиякою проблемою для тих, хто працює над твором- роздумом.

Поміркуймо, чому виникає така ситуація? Відповідаючи на це пи­тання, можна знайти чимало пояснень. Однак основних із них не так і багато. Невміння поділити твір на абзаци — це найчастіше не­вправність, породжена непрозорістю мислення, неясністю в осмис­ленні питання, нездатністю виділити головне й другорядне, при­чину й наслідок, підставу й результат та ін.

Яким же чином подолати цю проблему? По-перше, чітко усві­домлювати, що абзац — це смислова єдність, у якій розкривається одна міні-тема, оформлена за зразком міні-тексту. Отже, подібна єдність має розпочинатися, якийсь час і в якийсь спосіб розвива­тися й добігати логічного завершення, при цьому відкриваючи пер­спективу для приєднання наступної міні-теми, що розкриватиметь­ся в наступному абзаці. По-друге, навчитися ясно усвідомлювати те, про що ви хочете написати у творі вцілому відповідно до його структурних частин (теза, аргументи, приклади, висновок). У та­кому разі фактично кожна структурна частина потребуватиме сво­го абзацу.

Неибияку роль відіграють слова й фрази, якими мова за­безпечила нас, щоб інформувати про своє ставлення до повідомлю­ваного й указувати на характер того повідомлення, яке йтиме далі (чи це твердження, чи це здогад, чи це переконання, чи це аргу­мент, чи це висновок тощо).

Ось низка таких кліше, якими можна ввести тезу:Я вважаю, що...

На мою думку,...

На моє глибоке переконання,... -

Переконаний, що важко не погодитися з тим, що...

Цілком справедливим буде твердження, що...

Мені здається, що...

Як на мене, то...

Без перебільшення можна стверджувати, що...

Істинним можна вважати твердження (думку, позицію) про те, що...

Багато хто (людей) вважає, що.... Не можу не приєднатися до такого погляду.

Можливо, багато хто й не погодиться зі мною (моєю пози­цію, поглядом, твердженням), але з усією упевненістю хочу за­явити, що...

Уважаю, що не може бути піддана сумніву позиція, згідно з якою..., адже вона, ця позиція, ґрунтована на досвіді бага­тьох поколінь.
Матеріал підготовлений за освітніми сайтами Бордюг Л.В., методистом КМНМЦ

Матеріали вчителів української мови і літературиАсєєва Л.М., учитель вищої категорії, «учитель-методист» колегіуму №25


Каталог: ld
ld -> Урок бесіда «Уявна подорож містом (селом, країною)»
ld -> Міський методичний кабінет екскурсія «Спостереження за осінніми змінами у живій та неживій природі»
ld -> Бабуся називає мене брат називає мене сестра
ld -> Наукових праць
ld -> Основний напрямок
ld -> Методичні рекомендації для 5 класу з української мови та літератури, світової літератури, російської мови Для учнів
ld -> Методичні рекомендації до проведення Першого уроку 2013-2014 навчального року для учнів молодшого шкільного віку
ld -> Homines, dum docent, discunt. Люди, навчаючи, вчаться
ld -> Комунальний заклад “Обласна бібліотека для дітей Черкаської обласної ради Шевченківські лауреати в галузі літератури – наші земляки Біобібліографічний вісник для юних книголюбів віком від 12 до 14 років Черкаси, 2012
ld -> Тема уроку Тема Барви землі (7 год)


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   20


База даних захищена авторським правом ©refos.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

увійти | реєстрація
    Головна сторінка


завантажити матеріал