Міністерство внутрішніх справ УкраїниСторінка3/3
Дата конвертації25.02.2017
Розмір0,81 Mb.
1   2   3

Висновок
Методика розслідування нерозкритих злочинів минулих років базується на досвіді слідчої практики, який напрацьований на протязі значного періоду розслідування зазначеної категорії злочинів, та досягнень науки криміналістики, а саме криміналістичної техніки, криміналістичної тактики та криміналістичної методики.

Кримінальні справи про нерозкриті злочини минулих років - це особлива категорія справ. Відсутність підозрюваного, обвинуваченого, складність завдань по їх встановленню, вплив фактору часу, процесуальні особливості провадження, інші специфічні умови діяльності слідчого по зазначених справах зобов'язують його творчо застосовувати багатий арсенал засобів, прийомів і методів, які розроблені криміналістикою та перевірені практикою.

Багаторічна слідча практика переконливо свідчить, що наполеглива робота слідчого та органів дізнання, кваліфіковане повторне розслідування нерозкритих злочинів, ретельне відпрацювання на причетність до їх вчинення всіх осіб, що притягуються до кримінальної відповідальності за скоєння нових злочинів, дозволяють успішно розкривати та розслідувати ці злочини. Тому розслідування злочинів минулих років вимагає від слідчого використання широкого арсеналу засобів, прийомів і методів, розроблених криміналістикою, наполегливості та досконалого знання методики їх розслідування.

В роботі звертається увага на те, що в багатьох випадках діяльність слідчих і оперативних апаратів органів внутрішніх справ направлена на розкриття і розслідування злочинів поточного року, а робота по нерозкритих злочинах минулих років відсувається на другий план.

Тому належна організація роботи по справах про злочини минулих років, глибокий аналіз матеріалів зупинених справ, побудова нових версій, забезпечення всіх форм взаємодії в роботі з органами дізнання (насамперед, з підрозділами карного розшуку та виправно-трудовими установами) є реальним шляхом розкриття злочинів минулих років.

Подальше глибоке дослідження досвіду роботи органів МВС по розкриттю злочинів минулих років буде сприяти розробці нових рекомендацій по розслідуванню зазначеної категорії злочинів.Додаток № 1

Загальна злочинністьЗареєстровано

Розслідувано злочинів

2006

2007

дина-
міка, %

2006

2007

дина-
міка, %

Усього злочинів

420900

401293

-4.7

298306

303971

1.9

Рівень злочинності
на 10 тис. населення

89.4

85.2

X


з

н
и
хособливо тяжких

16139

14607

-9.5

13434

13005

-3.2

тяжких

158915

135646

-14.6

105162

95896

-8.8

середньої тяжкості

174472

172251

-1.3

122871

129689

5.5

невеликої тяжкості

71374

78789

10.4

56839

65381

15.0

Усього злочинів загальнокримінальної спрямованості

378294

358538

-5.2

267802

271408

1.3

з

н
и
хособливо тяжких

12644

11370

-10.1

11179

10502

-6.1

тяжких

142213

120144

-15.5

93677

85183

-9.1

середньої тяжкості

163328

160993

-1.4

115549

121647

5.3

невеликої тяжкості

60109

66031

9.9

47397

54076

14.1


Додаток № 2

Розкриті та нерозкриті злочиниНайменування регіонів та лінійних управлінь

Розслідувано злочинів (розкрито)

Нерозкрито злочинів

Відсоток розкриття, %

2006

2007

дина-міка, %

2006

2007

дина-міка, %

2006

2007

Всього по Україні

298306

303971

1.9

149921

133221

-11.1

66.6

69.5


Додаток № 3

Розкриті та нерозкриті злочини загальнокримінальної спрямованості

 

Розслідувано злочинів (розкрито)

Нерозкрито злочинів

2006

2007

дина-міка,%

Усього злочинів загальнокримінальної спрямованості

267802

271408

1.3

117456

у.т.ч.

тяжких та особливо тяжких

104856

95685

-8.7

51582

О
к
р
е
м
і

в
и
д


и

з
л
о


ч
и
н
і
в

Умисне вбивство (та замах)

3256

2990

-8.2

200

Умисне тяжке тілесне ушкодження

4912

5189

5.6

654

у т.ч.

що спричинило смерть потерпілого

1637

1802

10.1

140

Незаконне позбавлення волі або викрадення людини

200

197

-1.5

70

Торгівля людьми

317

307

-3.2

61

Згвалтування (та замах)

951

888

-6.6

79

Крадіжка

71518

65340

-8.6

64742

у т.ч.

із квартир

20742

17981

-13.3

16603

Грабіж

21312

19749

-7.3

15310

Розбій

5741

5382

-6.3

1316

Вимагання

774

701

-9.4

98

Шахрайство

8715

9799

12.4

7301

Бандитизм

17

28

64.7

7

Створення злочинної організації

8

10

25.0

3

Незаконний обіг зброї (ст.ст. 262, 263 КК)

10796

11619

7.6

447

Порушення правил безпеки дорожнього руху

8892

10193

14.6

5295

у т.ч.

що спричинило смерть потерпілого

2131

2581

21.1

1402

Незаконне заволодіння транспортним засобом

4128

4247

2.9

3025

з них

автомобілями

3030

3126

3.2

2628

Хуліганство

10011

9497

-5.1

3528

Втягнення неповнолітніх у злочин. діяльність

2248

2310

2.8

25

Література


 1. Конституція України.-Х.; «ІГВІНІ.», 2006 с.62

 2. Закон України "Про судову експертизу" № 4038-12 від 25.02.1994.

 3. Кримінальний кодекс України, К.: Вид. Паливода А.В., 2007 р.-172 с.

 4. Кримінально-процесуальний кодекс України.К.: Вид. Паливода А.В., 2007 .-200 с.

 5. Про судову практику в справах про злочини проти життя і здоров’я людини. Постанова Пленуму Верховного Суду України від 27 березня 1992р. №1 із змінами, внесеними постановою Пленуму від 3 грудня 1997р. №12.

 6. Васильев А.Н. Проблемы методики расследования отдельных видов преступлений. - М., 1978.

 7. Васильев А.Н., Карнеева Л.М. Тактика допроса при расследовании преступлений. –М. 1970.

 8. Винокуров В.А. Криминалистическая характеристика преступлений, ее содержание и роль в построении методики расследования конкретного вида преступлений // Методика расследования преступлений. – М., 1976.

 9. Горбачєвський В.Я., ЗахаровВ.І.Криміналістичне забезпечення розкриття та розслідування нерозкритих злочинів минулих років: Навч-практ. Посібник.- К.:НАВСУ, 2001.- 68 с.

 10. Дубинский А.Я., Шостак Ю.И. Организация и деятельность следственно-оперативной группы. - Киев, 1981. с.83.

 11. Дубривный В.А. Деятельность следователя по расследованию преступлений. - Саратов, 1987.

 12. Жбанков В.А. Криминалистические средства и методы раскрытия неочевидных преступлений. - М., 1987.

 13. Ищенко Е.П. Проблемы первоначального этапа расследования преступлений. - Красноярск, 1987.

 14. Кол. Авторів. Керівник В.Ю. Шепітько.Криміналістика;-Х.,«Ін Юре», 2001

 15. Кулагин Н.И. Использование органами следствия средств массовой информации в профилактике преступлений. - Волгоград, 1971.

 16. Лавров В.П. Особенности расследования нераскрытых преступлений прошлых лет. - М., 1972.

 17. Лоскатов А.В. Розслідування нерозкритих злочинів минулих років.2006 р.

 18. Лузгин И.М., Лавров В.П. Способ сокрытия преступления и его криминалистическое значение. - М., 1980.

 19. Лузгин И.М. Реконструкция в расследовании преступлений. - Волгоград, 1981.

 20. Осмотр места происшествия при расследовании отдельных видов преступлений. – Киев, 2001.

 21. Порубов Н.И. Научная организация труда следователя. – Минск,1970.

 22. Прокуратура.Людина.Дежава.Особливості розслідування нерозкритих умисних убивств. № 11,-К,2004

 23. Разумов Э.А., Молибога Н.П. Осмотр места происшествия. - К., 1994.

 24. Расследование отдельных видов преступлений. - Воронеж, 1986.

 25. Россинская Е.Р. Судебная экспертиза в уголовном, гражданском, арбитражном процессе. - М., 1996

 26. Салтевський М.В. Криміналістика. - Київ, 2004 с.467

 27. Сидоров В.Е. Особенности раскрытия преступлений по “горячим следам”. - М., 1981.

 28. Советская криминалистика. Методика расследования отдельных видов преступлений /под ред. Лисиченко В.К./ - Киев, 1988.

 29. Соловьев А.Б. Использование доказательств при допросе. - М., 1981.

 30. Тимошенко П.Ю., Салтевский М.В., Жариков Ю.Ф. Теория и практика использования следов памяти (идеальных отображений) в расследовании преступлений. - Киев, 1991.

 31. Якубов М.Л. Показания свидетелей и потерпевших. - М., 1968.

 32. Ямпольский А.Е. Психология допроса подозреваемого. - Волгоград, 1978.

Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3


База даних захищена авторським правом ©refos.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

увійти | реєстрація
    Головна сторінка


завантажити матеріал