Міністерство освіти І науки україни відділ освіти, молоді та спорту районний методичний кабінет затверджуюСкачати 55,87 Kb.
Дата конвертації27.01.2017
Розмір55,87 Kb.
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ВІДДІЛ ОСВІТИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ

РАЙОННИЙ МЕТОДИЧНИЙ КАБІНЕТ

ЗАТВЕРДЖУЮ

Начальник відділу освіти,

молоді та спорту

____________О.Баранчук


«____ " січня 2016 року

ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ

методиста районного методичного кабінетуПЕТРІВСЬКОЇ ГАЛИНИ ПЕТРІВНИ
1. Загальні положення

    1. Методист призначається на посаду та звільняється з неї начальником відділу освіти, молоді та спорту.

    2. Методист повинен мати вищу педагогічну освіти і педагогічний стаж не менше 5-ми років.

    3. Методист безпосередньо підпорядковується начальнику відділу та завідувачу районного методичного кабінету.

    4. У своїй діяльності методист керується Конституцією і Законами України з питань освіти, наказами органів управління освітою всіх рівнів; правила­ми і нормами охорони праці, техніки безпеки і протипожежного захисту, а також Статутом, Пра­вилами внутрішнього трудового розпорядку відділу освіти, цією Інструкцією, дотримується Конвенції про права дитини.


2. Функції

Основними напрямами діяльності методиста є:

2.1. Реалізація головної мети, завдань і змісту роботи методичного кабінету за різними напрямами згідно з чинним законодавством і Положенням про районний методичний кабінет.

2.2. Ефективне застосування теоретичних професійних знань у практичній педагогічній, методичній діяльності


3. Обов’язки

3.1 Визначає мету та основні напрями роботи з учителями української мови та літератури, історії, правознавства, іноземних мов, планує її на основі діагностичних даних про їх фаховий рівень.

3.2. Вивчає якісний склад учителів, вносить пропозиції щодо підвищення їх професійної і педагогічної майстерності, здійснює заходи і сприяє їх підготовці та перепідготовці.

3.3. Організує і керує експериментальною роботою вчителів щодо впровадження інноваційних психолого-педагогічних ідей, методів та технологій навчання.

3.4.Консультує вчителів з питань модернізації змісту, методів та форм викладання предметів.

3.5. Координує виконання навчальними закладами Закону України "Про мови» та ст.10 Конституції України.

3.6. Надає консультативну допомогу педагогічним працівникам в підготовці і захисті науково-дослідницьких робіт МАН.

3.7. Вивчає рівень освітньо-кваліфікаційного забезпечення навчально-виховного процесу кадрами.

3.8. Проводить систему заходів, спрямованих на розвиток творчого потенціалу педагогів закладів освіти.

3.9. Надає допомогу молодим вчителям у поглибленні знань з теорії та методики викладання навчальних предметів, організовує роботу школи молодого вчителя.

3.10. Сприяє участі кращих педагогічних працівників в конкурсах професійної майстерності, навчально-методичної та науково-дослідницької роботи.

3.11. Проводить інформаційно-довідкову роботу, створює картотеки, банки педагогічних інформацій тощо.

3.12. Висвітлює в засобах масової інформації досягнення передового педагогічного досвіду педагогічних працівників.

3.13. Координує діяльність педпрацівників, які беруть участь в апробації ППЗ, підручників.

3.14. Вивчає якість надання освітніх послуг, виконання навчальних планів і програм, визначених предметів, надає методичну, консультативну допомогу вчителям..

3.15. Вивчає, узагальнює, розповсюджує ППД, аналізує результативність та ефективність професійної діяльності зазначеної категорії вчителів.

3.16. Вивчає якість організації у закладах освіти позакласної роботи вчителів-предметників.

3.17.Відповідає за підготовку і видання методичних матеріалів, рекомендацій та інформаційних матеріалів для вчителів.

3.18.Координує організацію і проведення представницьких педагогічних заходів : педвиставок, науково-практичних конференцій, педчитань тощо.

3.19. Координатор конкурсів філологічного та суспільно-гуманітарного циклу.

3.2.0 Надає методичну допомогу вчителям, які атестуються в поточному навчальному році.

3.21.Проводить районний огляд-конкурс навчальних кабінетів української мови та літератури, історії, правознавства, іноземних мов.

3.22. Консультує вчителів з питань планування роботи та проведення занять шкільного компоненту.

3.23. Надає методичну допомогу керівникам загальноосвітніх закладів щодо складання робочих навчальних планів.

3.24. Надає методичну допомогу у проведенні шкільних предметних олімпіад, організовує проведення районних олімпіад, аналізує їх результати, надає методичну допомогу у підготовці до обласних олімпіад.

3.25. Надає методичну допомогу вчителям-предметникам щодо викладання української мови і літератури, історії в класах суспільно-гуманітарного, філологічного профілю.

3.26. Координує роботу закладів освіти щодо організації правової освіти учасників навчально-виховного процесу.

3.27. Здійснює аналіз стану курсової підготовки вчителів відповідного фаху.

3.28. Член районної атестаційної комісії.

3.29. Вивчає якість освітніх послуг та стан викладання визначених навчальних дисциплін.


4. ПРАВА

Має право:

4.1. Брати участь в управлінні методкабінетом в порядку, передбаченому Положенням.

4.2.На захист професійної честі і гідності.

4.3. Знайомитися із скаргами і іншими документами, які містять оцінку його діяльності, давати відповідні пояснення.

4.4.Захищати свої інтереси самостійно чи через посередника, в тому числі адвоката, у випадку дисциплінарного розслідування, пов’язаного з порушенням норм професійної етики.

4.5.На конфіденційність дисциплінарного розслідування, за виключенням випадків, передбачених законом.

4.6. Вільно обирати і використовувати відповідні методики для роботи з педагогічними кадрами закладів освіти.

4.7. Підвищувати свою кваліфікацію.

4.8. Атестуватися на добровільній основі на відповідну кваліфікаційну категорію і одержувати її у випадку успішного проходження атестації


5. Відповідальність

5.1. За невиконання чи неналежне виконання нормативних документів, посадових обов’язків несе дисциплінарну відповідальність у порядку, встановленому трудовим законодавством.

5.2.За вчинення аморального вчинку методист може бути звільнений з посади у відповідності з трудовим законодавством і Законом України «Про освіту»

5.3. За нанесені методкабінету чи учасникам навчального процесу, іншим працівникам збитки у зв’язку з виконанням (невиконанням) своїх посадових обов’язків несе матеріальну відповідальність в порядку і в межах, визначених трудовим чи цивільним законодавством.6.ВЗАЄМОВІДНОСИНИ (зв’язки за посадою)

6.1. Працює в режимі виконання регламенту роботи методичного кабінету, бере учать в обов’язкових планових, загальних заходах, самостійно планує діяльність, яка визначена його посадовими обов’язками.

6.2. Замінює у встановленому порядку тимчасово відсутніх методистів згідно тарифікації.

6.3. Замінюється на період тимчасової відсутності методистами у встановленому порядку.

6.4. Одержує від завідувача райметодкабінету матеріали нормативно - правового і організаційно - методичного характеру, знайомиться з відповідними документами.

6.5. Систематично обмінюється інформацією з питань, які входять до його компетенції, з завідуючою і методистами рай методкабінету.


Завідувач РМК Н.Артемчук
Посадову інструкцію розробив

методист РМК І.Міщук


З посадовою інструкцією ознайомлена

та другий примірник отримала Г.Петрівська


«____»____________2016 р.


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©refos.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

увійти | реєстрація
    Головна сторінка


завантажити матеріал