Методичні рекомендації щодо проведення свята Першого дзвоника та першого уроку: «Ми діти твої, Україно» у 2011/2012 навчальному році Перше вересня День знань, якийСкачати 373,66 Kb.
Дата конвертації02.12.2016
Розмір373,66 Kb.
ТипМетодичні рекомендації
Методичні рекомендації

щодо проведення свята Першого дзвоника

та першого уроку:

«Ми діти твої, Україно»

у 2011/2012 навчальному році
Перше вересня – День знань, який відкриває світ пізнання і шляхи вічних джерел цивілізації, це перші дзвінки і хвилювання, море квітів і білих бантів, і, звичайно, традиційні уроки миру, знань. Це самий довгоочікуваний день для тих, хто вперше переступить шкільний поріг. Цьогорічне свято знаменне тим, що Україні, як незалежній державі виповниться 20 років та 15 років Конституції України.
Керуючись загальними поло­женнями Національної доктрини розвитку освіти (розд. III «Націо­нальний характер освіти і націо­нальне виховання»), рекоменда­ціями МОН України щодо поряд­ку використання державної сим­воліки в навчальних закладах, Перше вересня - День знань, свя­то Першого дзвоника - проводить­ся у формі урочистої, емоційно насиченої загальношкільної ліній­ки. Тривалість лінійки до 45 хвилин. Ретельно і комплексно проду­мана програма свята має бути змістовною, цікавою, динаміч­ною, з використанням регіональ­ного досвіду, традиційних і сучас­них форм проведення головних шкільних урочистостей, з відзна­ченням важливих подій у житті країни, краю, школи. Чітка і мудра організація першовересневих урочистостей сприятиме створен­ню атмосфери єднання шкільної родини, зближенню учнів, учи­телів, батьків, почесних гостей у моменти їхньої спільної радості - початку нового навчального року.

Акцентуємо увагу на необхід­ності ретельної підготовки педаго­гічного колективу до проведення як свята Першого дзвоника, так і Пер­шого уроку. Позитивний настрій, привітність і радісні нотки першо­го дня нового навчального року - запорука успішної роботи навчаль­ного закладу протягом усього року. Розуміння учнями, батька­ми, громадськістю основних поло­жень, завдань, окреслених Програ­мою Президента «Україна для лю­дей» - запорука адекватного сприйняття дійсності, консолідації українського народу, стабільної розбудови нашої держави.
Метою Першого уроку у 2011/2012 навчальному році є формування в школярів високої патріотичної свідомості, почуття любові до України, пошани до видатних вітчизняних діячів, готовності до виконання громадянських і конституційних обов'язків.
Проголосивши свою незалежність, Україна стала на шлях побудови власної правової держави і громадянського суспільства.

Історична довідка.

Уперше День Незалежності України було відзначено 16 липня 1991 року — в пам'ять про те, що рік тому — 16 липня 1990 року — Верховна Рада Української РСР ухвалила Декларацію про державний суверенітет України. Одночасно того ж 16 липня 1990 року Верховна Рада Української РСР ухвалила постанову «Про День проголошення незалежності України». В ній зазначено: Зважаючи на волю українського народу та його одвічне прагнення до незалежності, підтверджуючи історичну вагомість прийняття Декларації про державний суверенітет України 16 липня 1990 року, Верховна Рада Української Радянської Соціалістичної Республіки постановляє: Вважати день 16 липня Днем проголошення незалежності України і щорічно відзначати його як державне загальнонародне свято України.

Згодом, 18 червня 1991 року, було внесено відповідні зміни до статті 73 Кодексу законів про працю Української РСР, унаслідок чого в переліку святкових днів з'явився запис: «16 липня — День незалежності України».

Оскільки 24 серпня 1991 року Верховна Рада Української РСР ухвалила Акт проголошення незалежності України, який 1 грудня 1991 року підтвердив народ на Всеукраїнському референдумі, виникла потреба змінити дату святкування Дня незалежності України. Тож 20 лютого 1992 року Верховна Рада України ухвалила постанову «Про День незалежності України». В ній зазначено:

Зважаючи на волю українського народу та його одвічне прагнення до незалежності, підтверджуючи історичну вагомість прийняття Акта проголошення незалежності України 24 серпня 1991 року, Верховна Рада України постановляє: 1. Вважати день 24 серпня Днем незалежності України і щорічно відзначати його як державне загальнонародне свято України.
2. Постанову Верховної Ради Української РСР «Про День проголошення незалежності України» від 16 липня 1990 року вважати такою, що втратила чинність.

Відповідно до цього 5 червня 1992 року Верховна Рада України постановила: у частині першій статті 73 Кодексу законів про працю України слова «16 липня — День незалежності України» замінити словами «24 серпня — День незалежності України». Тому від 1992 року День незалежності України щороку відзначається 24 серпня.

Цьогоріч, 28 червня, святкуватимемо 15-річчя з дня прийняття Конституції України, що є знаменною подією в історії незалежної України.
Легітимні засади існування та функціонування держави так само, як і формування національної правової системи, найважливішою складовою якої є узгоджена та несуперечлива система законодавства, спрямована на захист прав і свобод людини і громадянина неможливі без Основного Закону. Соціальне покликання Конституції, яка сприяє злагоді та компромісу між різними політичними силами та гілками державної влади, за сучасних умов також є не менш важливим. За юридичною формою Конституція є письмовим документом, норми якого мають неухильно застосовувати усі органи державної влади, посадові особи, інститути громадянського суспільства, громадяни України задля забезпечення режиму конституційної законності на всій території держави. Конституцію України, як найважливіший правовий і політичний документ, характеризують окремі властивості, що мають певну самостійність, але, взяті в сукупності, можуть дати повне уявлення про неї.

Властивості Конституції:

1. Верховенство Конституції (найвища юридична сила) – усі нормативно-правові акти повинні відповідати Конституції України. Акт, який не відповідає Конституції, є неконституційним (він або скасовується, або приводиться у відповідність до неї);

2. Програмний характер – Конституція визначає перспективи розвитку держави і суспільства, основні цілі соціального прогресу, містить основні принципи здійснення влади, є орієнтиром розвитку своєї правової системи держави;

3. Установчий характер – у Конституції України закріплюються найважливіші права, свободи та обов'язки громадян, система, принципи діяльності органів державної влади і місцевого самоврядування;
4. Нормативність – Конституція України обов'язкова до виконання всіма суб'єктами права і є актом постійної і прямої дії;
5. Стабільність – підкреслює усталеність суспільних відносин і означає, що закріплені в ній принципові положення мають діяти протягом тривалого часу;
6. Здатність до стимулювання суспільних відносин – Конституція України містить положення, що стимулюють відповідних суб'єктів права до прийняття необхідних нормативних актів, реалізації владних повноважень;

7. Правонаступництво – Конституція зумовлює безперервність процесу історичного розвитку Української держави.


Конституція України встановлює основні засади державного та суспільного ладу, визначає Україну парламентсько-президентською республікою, унітарною, незалежною, правовою, соціальною, демократичною державою (стаття 1), яка своєю метою має захист прав, свобод та створення гарантій для реалізації прав та свобод людини і громадянина.


Конституція закріплює головні, принципові положення, які діючи безпосередньо, у необхідних випадках розкриваються і конкретизуються в інших законодавчих актах, розвиваються в поточному законодавстві. Конституційні положення діють за принципом їх найвищої юридичної сили, що означає їх виконання усіма суб'єктами права в сфері правотворчості та правореалізації.
Зміст першого уроку в цьому навчальному році слід підпорядковувати реалізації таких завдань:

- виховання любові до свого рідного краю, держави, родини, народу, поваги до українських та родинних законів, звичаїв, обрядів і традицій;


- формування відчуття своєї приналежності до України, усвідомлення себе українцем, прагнення до збереження та примноження духовних та матеріальних багатств українського народу, виховання цілеспрямованості і наполегливості у досягненні життєвої мети, готовності до праці в ім’я України;
- виховання патріотичних почуттів, правової культури, поваги до Конституції України, Законів України, усвідомлення своїх прав, свобод, обов’язків; шанобливе ставлення до державної символіки, культурного та історичного минулого.
формування в учнів етнічної та національної самосвідомості, мовної культури, духовної єдності населення усіх регіонів України, толерантне ставлення до інших народів, культур і традицій.
Перший урок у початкових класах може бути структуровано як традиційно, так і з використанням новітніх освітніх технологій.

Зміст уроку повинен відповідати дидактичним принципам науковості й доступності. Враховуючи вікові та індивідуальні особливості дітей молодшого шкільного віку, форми проведення заняття та організації діяльності учнів учитель може обирати на свій розсуд.


У процесі організації роботи з молодшими школярами рекомендуємо надати перевагу ігровим формам роботи, діалогічному способу спілкування, виконанню практичних дій. Для учнів 2-4-их класів вчителем можуть бути запропоновані нетрадиційні форми проведення першого уроку з відповідної теми. Зокрема, це екскурсія до краєзнавчого музею, урок-усний журнал, урок-концерт, урок-зустріч, тощо.

Для старшокласників варто урізноманітнити форми роботи екскурсіями, заочними подорожами по рідному краю, конференціями, зустрічами, тощо. Ключовими поняттями, які учні мають засвоїти та якими мають володіти, є: "Батьківщина”, "Україна”, "рідний край”, "моя земля”.


У підсумку Першого уроку варто підкреслити, що кожен учень може зробити свій внесок у становлення нашої держави. Наполегливо вчитися, бути патріотом – це посильний дарунок рідній країні.

Державними символами України є Державний прапор України, Державний Герб України і Державний Гімн України (Конституція України).


24 серпня 1991 року прийнято Акт проголошення незалежності України, за яким Україна має свої державні символи: герб, прапор і гімн, які уособлюють її історію, її сутність. 

Державна символіка покликана формувати громадянську гідність, патріотичні почуття і впевненість молоді у майбутньому своєї держави. Визначення та опис державних символів України подано у ст. 20 Конституції України . Національні символи - це свідчення високого духу народу, його історичних прагнень, унікальності, своєрідний генетичний  код нації. Вони покликані послужити надійною основою формування громадянських  рис особистості, її  патріотизму,  національної свідомості, активної життєвої позиції. Метою використання державних символів у навчально-виховному процесі є формування почуття свідомого громадянина України, здатного захищати її незалежність, готового взяти  на  себе відповідальність за добробут і безпеку своєї родини, народу.Герб – головний знак держави. Зображують його на прапорі, монетах, печатках, документах. В основу сучасного Малого Державного герба нашої держави покладено стародавній золотий тризуб на синьому тлі. Існує думка, що він міг бути знаком влади вождів слов'янських племен. Інші вважають, що тризуб є символом трьох стихій природи: повітря, води і землі.
Національний прапор України – синьо-жовтий стяг. Синій колір – це колір чистого мирного неба. Жовтий колір – це колір пшеничної ниви, колір хліба, зерна. Це і колір жовтого сонечка, без ласкавого проміння якого не зможе дозріти хліб.

 

Прапор


Прапор – це державний символ,
він є в кожної держави;
це для всіх – ознака сили,
це для всіх – ознака слави.
Синьо-жовтий прапор маєм:
синє – небо, жовте – жито;
прапор свій оберігаєм,
він святиня, знають діти.
Прапор свій здіймаєм гордо,
ми з ним дужі і єдині,
ми навіки вже – з народом,
українським, в Україні.                                        


Гімн – урочиста патріотична пісня, яка уславлює Україну. В основу сучасного Державного гімну України покладено мелодію пісні композитора XІX століття Михайла Вербицького "Ще не вмерла України" (сл. П. Чубинського). Створення українського гімну бере початок з осені 1862 року: український етнограф, фольклорист, поет Павло Платонович Чубинський пише вірш «Ще не вмерла Україна», якому у майбутньому судилося стати національним, а згодом і державним гімном українського народу. Поширення цього вірша серед українофільських гуртків, щойно об'єднаних у Громаду, сталося миттєво. Проте, вже 20 жовтня того ж року шеф жандармів князь Долгоруков дає розпорядження вислати Чубинського «за вредное влияние на умы простолюдинов» на проживання в Архангельську губернію під нагляд поліції.

На текст вірша значно вплинув «Марш Домбровського» — польський гімн «Jeszcze Polska nie zginęła». На той час він був дуже популярним серед народів що боролися за незалежність. На мотив «Марша Домбровського» словацький поет Само Томашек написав пісню «Гей, Слов'яни». Інша відома версія цієї пісні — болгарська «Шуми Марица», яка стала гімном Болгарії у 1886—1944 роках.

Перша публікація вірша П. Чубинського у львівському журналі «Мета», 1863, № 4 Отримавши поширення на Західній Україні, патріотичний вірш не пройшов повз увагу й релігійних діячів того часу. Один з них, отець Михайло (Вербицький), ще й знаний композитор свого часу, захоплений віршем Павла Чубинського пише музику до нього. Вперше надрукований у 1863, а з нотами — 1865 вперше почав використовуватись як державний гімн у 1917 році.

У 1917—1920 «Ще не вмерла Україна» як єдиний державний гімн законодавче не був затверджений, використовувалися й інші гімни. 15 січня 1992 музична редакція Державного гімну була затверджена Верховною Радою України, що знайшло своє відображання у Конституції України. Проте, тільки 6 березня 2003 року Верховна Рада України ухвалила Закон «Про Державний гімн України», запропонований президентом Леонідом Кучмою. Законопроектом пропонувалося затвердити як Державний гімн Національний гімн на музику Михайла Вербицького зі словами тільки першого куплета і приспіву пісні Павла Чубинського «Ще не вмерла Україна». У той же час перша строфа гімну, згідно з пропозицією президента, звучатиме «Ще не вмерла України і слава, і воля». Цей закон підтримали 334 народних депутати, проти висловилися 46 з 433, що зареєструвалися для голосування. Не брали участі в голосуванні фракції Соцпартії і Компартії. З прийняттям цього закону Стаття 20 Конституції України набула завершеного вигляду. Національний гімн на музику М. Вербицького отримав слова, віднині затверджені законом.ЛІТЕРАТУРА:

  • Програма Президента Украї­ни В. Ф. Януковича «Україна для людей». — Київ.: Новий друк, 2009. – 8 с.

  • Табачник Дмитро. Загальна середня освіта в Україні буде кон­курентоспроможною. // Освіта України. – 2010. -№ 51-52. і С. 2.

  • Видиш С. Сутність позаклас- ної виховної роботи // Директор школи. Україна. — 2010. — № 4. — С. 31-37.

  • Виховання – важливий век­тор соціалізації дітей підліт­кового віку. Методичні рекомен­дації. // Класний керівник. —2010. - № 11 (7).

  • Живемо в демократії: мето­дика навчання громадянства. // Освіта України. – 2010. - № 49-50 (1126). – С. 3.

  • Зубко А. Компетентність учителя у громадянському суспільстві. // Директор школи. Україна. – 2010. - № 5. – С. 3-7.

  • Литвиненко Л., Книга О., Доценко В. Інтерактивне вихо­вання в сучасній школі: нові підходи. Творчий проект. // Директор школи. Україна. – 2010. -№ 1. – С. 52-56.

  • Основні елементи педагогіч­ної технології. // Відкритий урок. – 2010. - № (186). – С. 27-31.

  • Соціалізація випускника за­гальноосвітнього навчального закладу. // Соціальний педагог. – 2010. - № 6 (42). – С. 4-54.


Корисні сайти:

http://osvita.ua/school/lessons_summary/outschool/4340

http://www.uroki.net/scenar/ukr_scenar10.htm

www.library.kherson.ua/klas/ZNZ_27/pedskarb_pershyjzvonyk.doc

http://ostriv.in.ua/index.php?option=com_content&task=view&id=2869&Itemid=1305

http://www.uroki.net/scenar/ukr_scenar9.htm


http://www.olivie.com.ua/ru/articles/stsenariy-svjata-pershoho-dzvonyka.html

http://www.olivie.com.ua/ru/articles/svjato-pershoho-dzvinka.html

http://teacher.at.ua/publ/45-1-0-1659

Розробка сценарію свята Першого дзвоника(Звучить лірична мелодія.)

Ведучий 1. Україно моя, калинове суцвіття!

Ти зросла в боротьбі, хоч не легко було,

Ти кохала життя у часи лихоліття,

Україно, прокинсь, сонце правди зійшло!Ведучий 2. Україно моя, солов’їна країно,

Ти зростала у пісні, та ворог не чув…

Україно моя! Вже прийшла та година,

І народ свою волю і щастя здобув!Україна

Я — вкраїнська земля, чарівний дивосвіт,

Голубінь над чистим золотом колосся!

В школі новій починається натхнення зліт,

Бо настав цей урочистий день,

І все омріяне збулося!

Злинь же, музико, в небо сильніше,

В добру пору лунай, у святковий цей час.

Хай лунають оплески гучніше! '

Гості шановні, на свято ми запрошуємо вас.(Входять гості, музика, вручення квітів.)

Україна

Я вдячна вам, що школи ви не забуваєте

І серця відкриті й щирі маєте.

Тож свято незвичайне вже чека на вас.

Прийміть чудові квіти, ми чекаємо всіх вас!

Ведуча

Багато міст є на нашій землі

І в кожнім — школа і діти малі

З волоссям чорнявим, русявим, білявим,

З волоссям без кучерів і кучерявим.

А разом ви — паростки, що підростуть

І здійснення мрії в школі знайдуть.

Я не знаю хвилини урочистіше

І не бачу щасливіших очей.

Подивіться, як хвилюються

Малюки в цей святковий день.

Звучить музика.

Україна

Вдалину на променях сонячних

Відлетіла літня пора.

Задивилась моя Україна

У блакитне свічадо Дніпра.

На світанку вишнева хмаринка

Білим цвітом закутала сад.

Задивилась моя Україна

В чисті очі своїх немовлят.

Легко кинула ніч горобина

Блискавицю в гніздо солов'ю.

Задивилась моя Україна

У шкільну неповторну сім'ю.

Ведуча. Сьогодні свято! Цього вересневого ранку всі школи України гостинно відчинили двері дя своїх учнів.

Директор: Наурочистіший сьогодні день для наших маленький іменинників – для першокласників! Запрошуємо їх на свято!Україна

Стоять вони замріяні і чинні,

І радість їх аж ллється через край.

Зустрічай їх, Україно!

Рідна перша школо, зустрічай!

(Україна виводить першокласників.)Ведуча. Разом з нашими малюками на святі присутні найстарші учні — 11-класники. Саме їм випала честь ввести наймолодших до країни знань. Тож вітаймо їх.

Україна

Нехай зІгріва вас сонечко ясне,

Нехай кожен день скарби знань відкриває.

Чека вас у школі навчання прекрасне,

Країна сонячних знань вас щиро вітає!

Ведуча. Наші вітання учням 1-Б класу та представникам 11-В, 11-Г класів і їх класним керівникам ___.Україна

Нехай ваше завтра веселкою квітне

І світла доволі в нім буде нехай.

Вас зустрічає майбутнє привітне,

Тож, першокласник, в дорогу рушай!

Тут віра й надія,

Тут світло й тепло,

І серце радіє, як в щасті крило.

Ця школа є рідна.

І в ній — майбуття.

Ця школа — родина, -

Невтомних сердець биття.Україна

Прийшла урочиста мить!

Першокласників в школі вітаємо

І, як ведеться у житті цим невпиннім,

Щасливої долі вам щиро бажаємо.

Вінчайте славою рідну країну,

Сьогодні вас вітає Україна!

(Право підняти Державний Прапор України надається директору школи і першокласникам.)
Директор. Урочиста лінійка, присвячена святу першого дзвоника, оголошується відкритою!

Ведуча

Ми піднімаємо прапор високо,

Колір блакиті і сонця на нім.

Тим, хто відкрив нам в світ двері широкі,

Тим, хто навчатись буде 11 років,

Лунає Державний Гімн!Звучить Гімн.

Ведуча. Політ усіх думок, тепло душі і серця звернені сьогодні до директора школи __.

Звучать фанфари.

Україна

Коли у вікна вересень покличе

І вимережить золотом гаї,

Я знову встану на світанку рано,

Щоби вклонитись, школо, мудрості твоїй.

Нехай не ми — уперше наші діти

Поріг цей переступлять в цей святковий день,

Та перед цілим неозорним світом

Я знаю: в майбуття щасливе ми ідем,

Немов на сповідь. Бо твої ми, школо, діти

Відтоді, як невміла ще рука

На аркуші замкнула перше коло

Під перегуки невгомонного дзвінка.

І, що б нам не судилося надалі,

Одвіку, поки будуть вчителя,

Усі і радощі, й печалі:

«О школо рідна!» — кожен промовля.

(Продовження виступу директора. Вручення символів знань.)

Ведуча

Хай весь світ здивується

Тому, що зараз відбудеться.

До школи спеціалізованої

Вступають малюки.

Їх вітаємо ми залюбки!Урочиста музика, лунають фанфари.

Виступ першокласників.

1-й учень

Обіцяємо навчатися, старатися,

Стать взірцем для усіх, намагатися

Бути творчими, активними,

На олімпіадах кращими, спортивними.

2-й учень

Гідно пронести учня першої школи Ім'я,

Щоб досягненнями пишалася шкільна родина вся!
Україна

За традицією у дні святкові

Ми поринаємо у глибину років

І згадуємо знову ми і знову

Тих, хто прославити країну рідную зумів.

На камені священні імена,

У дзвонах тиші голоси нетлінні.

Вони звучать у кожнім поколінні,

Як невмируща совісті струна.

Ведуча. Шановні учні, вчителі, батьки! Це свято неможливе без вітань! Школу вітають __.

Свої вітання вам шлють наші спонсори — друзі школи __.

Нас вітають керівники творчих колективів __.

Звучить музика перед виходом Клякси, Лінощів, Одного бала.

Клякса

Я красива, брудна Клякса,

З неохайними дружу щосили.

Ви чого це нас на свято

На своє не запросили?!

Лінь

Сумно як і нецікаво.

Лінуватись — учнів справа.

Навіщо робити в країні знань кроки,

. Вивчати науки, зубрити уроки?

Не робіть нічого, пам'ятайте весь час:

Прийдуть Лінощі до вас ще не раз.

Одинбал

А я почесний Один бал.

Хто мене не заробляв?

Знаю учнів тут багато,

Попсуємо ми вам свято.

Якщо дуже я захочу,

То в щоденник вам заскочу

І з першого дня — це так приємно —

З вами буду невід'ємно.

Клякса

І зі мною всі дружіть,

Клякс побільше розведіть.

Чим грязніше, тим гарніше,

Бо поставлять бал вам вище.

Звучить музика. Вихід Дзвіночка з першими вчителями та першокласниками.

Дзвоник

Я — перший Дзвоник, І душа моя

Весь світ собі до серця пригортає.

Співа зі мною вся наша земля,

І школа наша радісно сіяє.

Першокласник

.Мені щойно Один бал

Таке про школу розказав!

Що навчання — маячня!

Правда, вчителько моя?

Вчитель

Заздрить всім вам Один бал,

Друзів він знайти бажав.

Ви ж йому не довіряйте

І в щоденник не пускайте.

Впевнено в навчанні йдіть до своєї мети

І зможете висот у житті ви досягти.

Першокласник

Ще розповіла нам Лінь,

Що знання в житті — як тінь.

Краще стежити за модою

Та пишатись своєю вродою.,

Вчитель

Є зараз мода... на знання

Та на комп'ютерні уміння.

І допоможуть вчителі

Зрости вам мудрим поколінням,

В науках різних гарно орієнтуватись.

Тоді по-справжньому усі вами будуть пишатись.

Першокласник

А іще сказала Клякса,

Що зошит з неї повинен починатись

І в щоденнику завжди /

Клякси жирні щоб були.

Вчитель

Кожен в школі добре знає: .

Який зошит — такий ти.

БРУДУ клякс не допускають,

Бути охайним треба завжди.

Країна Знань сьогодні двері відчиняє,

12 років навчання цікавих вас чекає.

Лише потрібно не лінуватись,

На кожнім уроці працювати, старатись.

1-й першокласник

Учитись в школі ми готові,

Вміємо уже читати,

І мамі, й тату дали слово

Відмінниками в школі стати.

2-й першокласник

Просто учні ми сьогодні,

Гімназисти в майбутті.

У здійсненні мрії напередодні

Здолаємо всі перешкоди в житті.

3-й першокласник

А я закінчу школу на «відмінно»,

Піду навчатись в інститут,

Щоб потім з кейсом по місту ходити

І справи добрі для людей творити.

4-й першокласник

І я учитимусь, як слід,

І буду вірним сином

Милішої за цілий світ...Разом

Нашої Батьківщини!!!Дзвоник

Сьогодні ми пишаємось:

У нас такі старанні учні,

Що йдуть у перший клас.

Від одинадцятикласників прийміть вітання

Та всієї школи побажання.Звучить пісня у виконанні учнів молодших класів. Учні 11-х класів вручають шкільні подарунки першокласникам.

Дзвоник

У день оцей, що зітканий з проміння,

Увесь золотосяйний, гомінкий,

Вітаємо вас, шановні педагоги,

Хто засіва насіння добра і знань, щедрот і надій.

Низький уклін вам, вчителі!

Зростання душ, в серцях тепла,

Хай думка ваша процвіта,

Хай творчості не мовкнуть ручаї!

Сьогодні всі слова, сповнені любові та вдячності,

Для вас, шановні вчителі!

Звучить пісня «В небе ночном...».

Виходять вчителі 1-х та 11-х класів, стають у велике коло.

Слова директора.

Україна

Так, в добру путь, із вірою в майбутнє.

Для всіх це свято — ніби вранішня зоря,

Яка вогнем засяє променистим,

Бо знань зерном живе уся земля.

Нехай вогонь знань

Натхненням нашу чудову школу наповняє,

А плідна праця учнів, вчителів

Освіту в Україні прославляє.

(Лунають фанфари. Запалення вогню знань, феєрверк.)

Дзвоник

Палай променисте, вогонь знань,

Лунайте оплески і феєрверк вітань!

Школу спеціалізовану відкрито!

Рідна школо — це пристань І гавань,

Сюди повертаємося знов і знов,

У місце, де панує

Віра, Надія, Любов!

Родинний вогонь тут палає,

Теплом наповняючи дім.

Світ знань — в нім кордонів немає

І кожен знайде себе в нім.

Співа осіння вулиця

Веселе дзень-дзень-дзень,

Чекають радо в школі

Гучних моїх пісень.

Через мить мій голос зіллється з голосами тисячі дитячих сердець, які навчаються у школі. Тож право дати разом зі мною перший дзвоник мають учениця 1-го класу.,___і учень 11-го класу___.

Ведуча

Шановні першачки!

Щасливим хай буде

Ваш обраний шлях,

Хай вам добре у школі живеться.

А цей Дзвоник, що вперше лунає для вас,

Добрим спогадом хай озветься.

(Лунає Дзвоник.)

1-й одинадцятикласник

Із святом вас, шкільна родина,

Країна сонячних знань. -

Як завжди, для нас ти на світі єдина,

Прийми ж букет найкращих вітань.

2-й одинадцятикласник

Тож хай школа нова

Живе й процвіта,

Хай слава про неї луна!

Бажаю усім натхнення й добра, .

Вогонь знань хай не згасає.3-й одинадцятикласник

Хай у вашім житті буде вічна весна

І ніколи душа не старіє,

Хай дорога завжди буде чиста, ясна

І задумана збудеться мрія!

НАЦІОНАЛЬНІ СИМВОЛИ УКРАЇНИ
Мета. Дати уявлення про основний закон України, національні символи, ознайомити дітей з історією виникнення символів, звичаями, традиціями, обрядами та їх використанням у житті, звернути увагу на значення правового аспекту основного закону. Розуміння прав та обов'язків громадянина України.

Обладнання. Конституція України, Прапор, Гімн, гілочка верби, кетяги калини, вишитий рушник.

1.Вчитель Добрий день вам, любі друзі, Рада вас вітати, Щастя та добра вам Щиро побажати. Девіз нашого уроку:

Конституцію вивчаю, її знаю й пам'ятаю. Конституцію буду знати, Користуватись нею й поважати. То ж негайно до роботи.

Сьогодні, діти, ми з вами ознайомимося із Конституцією України, яка була прийнята на п'ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 року. Складається Конституція з 15 розділів, які містять у собі 159 статей. Але ми з вами поговоримо про деякі з них, які нам найбільше близькі й зрозумілі.

То ж гортаємо Конституцію. Перша стаття, з якою ми познайомимося, — це стаття 1, що проголошує нашу Україну суверенною, незалежною, демократичною, соціальною, правовою державою.

День незалежності ми відзначаємо 24 серпня.

Давайте послухаємо віршик про Україну Володимира Сосюри.

ЛЮБІТЬ УКРАЇНУ

Любіть Україну, як сонце любіть,

Як вітер, і трави, і воду.

В годину щасливу і в радісну мить,

Любіть у годину негоди!

Любіть Україну у сні й наяву,

Вишневу свою Україну.

Красу її вічно живу і нову

І мову її солов'їну.

Між братніх народів, мов садом рясним,

Сіяє вона над віками,

Любіть Україну всім серцем своїм,

І всіми своїми ділами.

Перегортаємо сторіночку, наступна стаття 3. У ст. З говориться про людину, її житія і здоров'я, честь і гідність, недоторканність і безпека визнаються в Україні найвищою соціальною цінністю Познайомимося із статтею 4.

У ст.4 говориться, що в Україні існує єдине громадянство. Підстави набуття і припинення громадянства України визначаються законом. Народилися ми з вами в Україні — ми українці і цим повинні пишатися. Червоні кетяги калини Горять вогнями усіма. Без калини нема України, Без народу Вкраїни нема. Наступна стаття 5.

У ст. 5 говориться, що Україна є республікою. Носієм суверенітету і єдиним джерелом влади в Україні є народ. Народ здійснює владу безпосередньо і через органи державної влади та органи місцевого самоврядування.

У ст. 10 говориться, що державною мовою є українська мова. Давайте послухаємо віршик про українську мову.

УКРАЇНСЬКА МОВА

Українська мова —

Давня й молода.

Світить рідне слово,

Як жива вода.

Звідки воно взялось

Діло не просте...

В душу засівалось,

Із душі росте.
Мово рідна, слово рідне!

Хто вас забуває,

Той у грудях не серденько,

Тільки камінь має. (С. Воробкевич)

У статті 20 йде мова про Державні символи, якими є: Державний прапор України, Державний Герб України.

Прапор, як символ чи засіб сигналізації, виник ще за античних часів і поширився в Європі у добу Середньовіччя. Найдавніші прапорні полотнища були трикутно-клинові. На зламі XIII і XIX ст. з'являються чотирикутні прапори з клиновими полотнами. Частіше червоного кольору. Вживалися також білий, блакитний, жовтий кольори. Синя і жовта барви найчастіше вживалися у козацькому одязі за часів визвольної війни під проводом Богдана Хмельницького (1648—1654). Жовто-сині прапори використовували українські січові стрільці.

22 березня 1918 року Центральна Рада у Києві ухвалила Закон про державний прапор УНР, який був жовто-блакитний. Вибір кольорів був умотивований такими міркуваннями: символами України є чисте небо (синій колір) та пшеничне поле (жовтий колір). Як сказав поет: Наш стяг — пшениця у степах Під голубим склепінням неба.
ГЕРБ
Як свідчать історичні джерела, східні слов'яни використовували символічні знаки ще в період родо-племінного ладу на території України. Ними могли бути і хрест, ромб, квадрат, коло, пізніше зірки, квіти, зброя, звірі, птахи тощо.

Існує близько сорока версій про походження тризуба тризуб,як первісне обожнювання рибальського знаряддя, згодом, як символ влади: це уособлення трьох природніх стихій — повітря, землі і води.

Як Державний герб УНР, тризуб на синьому тлі був схвалений 12 лютого 1918 року Малою Радою в Коростені, зображення опубліковано 1 березня в Києві та затверджено Центральною Радою 22 березня 1918 року у формі великого герба з відповідним орнаментальним обрамуванням. Автором проектів був В.Кричевський.

22 січня 1919 року державним гербом став золотий тризуб на синьому тлі.

Хочеться зачитати ще слова:

Українська я дитина,

Моя мати — Україна,

Весь народ — моя рідня,

А тризуб моя земля.
Українцем я звуся

І цим іменем горджуся,

Бо козацький мене рід,

Здавна славний на весь світ.


Люблю я свою батьківщину,

Люблю неньку-Україну,

Рідну земельку люблю,

Бога за неї молю


ГІМН
Слово гімн грецького походження (похвальна пісня) — урочиста пісня, прийнята, як символ державної національної єдності. Слова Національного Гімну «Ще не вмерла Україна» написав у 60-х роках минулого століття відомий український поет, фольклорист Павло Чубинський. Певний час приписували слова Тарасові Шевченку. Музику написав західноукраїнський композитор Михайло Вербицький (1815-1870). (Зачитується «Гімн України»).

Крім державної символіки, ми маємо ще й народнопоетичні символи. Мамина пісня, батькова хата, дідусева казка, бабусина вишиванка, рушник, сорочка, калина біля вікна, барвінок — все це наші символи. Рідна хата оспівана в піснях, оповита легендами, переказами, завжди була символом добра і надії. «Хата моя, біла хата, рідна моя сторона, пахне любисток і м'ята, мальви цвітуть край вікна», та багато інших немеркнучих перлин народної мудрості про отчий дім. Про рушник, як один із символів України, згадується в «Пісні про рушник», на слова Андрія Малишка і муз. Платона Майбороди.

Рідна мати моя, ти ночей не доспала,

Ти водила мене у поля край села.

І в дорогу далеку ти мене на зорі проводжала,

І рушник вишиваний на щастя, на долю дала. Мабуть, найчастіше рушник використовується у весільних обрядах. Вернутися з рушниками — значить, засватати дівчину. Ставати на рушник — брати шлюб, одружуватися.

За давнім звичаєм, як тільки у сім'ї підростала дівчинка, мати змалечку привчала її вишивати рушники, сорочки, хусточки. Вишиванням займалися переважно дівчата, жінки. Кожна місцевість відрізнялася власним орнаментом, технікою вишивання, гамою фарб. | Найхарактерніші кольори — червоний і чорний, як у Дмитра Павличка: Червоне — то любов, а чорне — то журба».

В українців, як і в багатьох народів світу, є свої улюблені рослини-символи. Це — тополя, барвінок, вишня, верба, калина. «Без верби і калини нема України». «В'ється, як барвінок». «Дівка, як верба, де посадиш, там і прийметься». Високий, як тополя (пряма, струнка, гнучка, самотня, як тополя в полі). Гарна, як калина (цвіте, як калина) т. і. У поета Юрія Рибчинського та композитора Ігоря Поклада є гарна пісня — «Три поради», «Не рубай тополю край дороги, може, та тополя — твоя доля, твоя доля світла, тополина, наче пісня журавлина», «Не стріляй у птаха на світанні, може, то любов твоя остання». До вашої уваги третя порада:

Не ламай калину коло хати,

Бо вона заплаче, наче мати.

І впадуть на трави на шовкові

Серця сльози колискові.

Не ламай калину, не ламай калину,

Бо вона в житті єдина.

Не ламай калину, не ламай калину, ,

Краще їй онуків принеси.

Тут ми бачимо художню паралель. Калина — мати — Батьківщина.

Уривок із стрілецької пісні «Ой у лузі червона калина». Ой у лузі червона калина похилилася, Чогось наша славна Україна зажурилася, А ми тую червону калину підіймемо, А ми нашу славну Україну, гей, гей, розвеселимо! Не хилися, червона калино, рости догори, Не журися, наша Україно, ми твої сини. А ми тую червону калину підіймемо, А ми нашу славну Україну, гей, гей, розвеселимо. У ст. 27 говориться, що кожна людина має право на життя. Ніхто не може бути свавільно позбавлений життя. Обов'язок держави — захищати життя людини. Кожен має право захищати своє життя і здоров'я, життя і здоров'я інших людей від протиправних посягань.

У ст. 49 говориться, що кожен має право на охорону здоров'я, на медичну допомогу, медичне страхування.

У ст. 53 говориться, що кожен має право на освіту. Повна загальна середня освіта є обов’язковою.3. Підсумок

Ми з вами сьогодні говорили про Конституцію України, познайомилися із символами державними та народнопоетичними. Матеріал уроку вичерпано, мету досягнуто.

І на завершення хочеться зачитати слова Сергія Головатого: «Нехай же Конституція України — головний підручник життя громадянина та правил поведінки Держави — стане дороговказом Тобі, Твоїм батькам, усій Твоїй родині на шляху до щасливої України — Твого рідного Дому».
«Велична і свята, моя ти Україно»

Година спілкування для старшокласників
Мета: удосконалити знання учнів про історію державних символів України, викликати інтерес до вивчення минулого нашого народу, сприяти вихованню патріотичних почуттів, національної гідності.

Оформлення: національна символіка: Державний Герб, Державний Прапор, Державний Гімн; виставка літератури з теми «Державні символи України».

Технічні засоби: музичний центр.

Велична і свята, моя ти Україно,

Лише тобі карать нас і судить.

Нам берегти тебе, Соборну і єдину,

І нам твою історію творить

Вступ

Звучить музика; літописець сидить за окремим столиком і пише гусячим пером на розгорнутому сувої, потім підводиться, бере в руки свій «пергамент» і читає

Літописець: До Вас, наших далеких нащадків, які будуть у Руській землі, звертаюся і прошу: не блудіть по білому світу з короткою пам'яттю, пам'ятайте про нас. Ми – коріння, з якого здійметься вгору ваше дерево.

З роману Р.Федорова «Отчий світильник»

Звучить пісня

«З роду в рід кладе життя мости, без коріння саду не цвісти.

Без стремління човен не пливе, без коріння сохне все живе»

Класний керівник: На землі, напевно, немає народів з «легкою» історією. Кожному народові випадали на долю важкі випробування, руйнівні війни, гніт завойовників. Але саме в роки найжорстокіших іспитів розкриваються сильні і слабкі національні риси. Чому так важливо не блудити по білому світу з короткою пам'яттю? Для чого потрібно знати своє коріння? Над цим ми разом поміркуємо під час сьогоднішньої розмови, здійснивши віртуальний екскурс у минулі роки і століття, пригадаємо історію державних символів України.

Запрошую всіх до нашого кола і пропоную взяти участь у грі «Конверт історичних запитань».Всі учасники по черзі витягують з конверта запитання і дають на нього відповідь. Якщо хтось відразу не зорієнтується, то на допомогу приходить енциклопедист. Енциклопедист починає говорити зі слів „Історична довідка...”

Завдання


для «Конверту історичних запитань»

1.          Які ви знаєте народні символи України?

2.          Назвіть державні символи України.

3.          Яке значення мав прапор під час бою?

4.          Що таке Державний Гімн?

5.          Що таке Державний Герб?

6.          Що таке геральдика?

7.          Що таке Державний Прапор?

8.          Вексилалогія – це...

9.          Якими словами розпочинався Гімн Російської імперії?

10.          Як розпочинався Державний Гімн УРСР?

11.          Які патріотичні пісні в Україні виконували роль гімну?

12.          Хто є автором слів Державного Гімну України?

13.          Хто написав музику до Державного гімну України?

14.          Як розпочинається Державний Гімн незалежної України?

15.          Тримати прапор на полі бою та пильно охороняти його було обов’язком вибраних воїнів. А як їх називали?

16.          Що таке символ?

17.          Ким за професією був Михайло Вербицький?

18.          Які Ви знаєте версії походження тризуба?

19.          В якій статті Конституції України визначено державні символи країни?

20.          Що символізують кольори на Державному Прапорі України?

21.          Де вперше прозвучав Державний Гімн „Ще не вмерла Україна і слава, і воля...”?

22.          Чи виконувався український Державний Гімн „Ще не вмерла Україна” у Радянській Україні?

23.          Чому тризуб золотистого, жовтого кольору?

24.          Східні слов’яни використовували символічні знаки на території України ще в період родоплемінного ладу. Який символ був у східних слов’ян?

25.          Хто є авторами християнського гімну „Боже великий. єдиний нам Україну храни”?Класний керівник: Дякую всім, а зараз надамо слово нашому екскурсоводу та енциклопедисту.

Екскурсовод:

Тризуб – символ волі, слави,

Корінь гідності народу.

З ним боролись за свободу

Лицарів звитяжні лави

Енциклопедист: Історична довідка.

Чи знаєте ви, що Державний Герб – це офіційна емблема, зображувана на прапорах, грошових знаках, печатках, деяких офіційних документах тощо. Його мета – дати в умовних і лаконічних символах уявлення про державу, історію, суспільний і державний лад. Державний Герб України – тризуб символізує мир і творчу працю, спорідненість поколінь: він є продовженням глибинних геральдичних традицій українського народу.

Однієї думки щодо походження тризуба вчені не мають. Очевидно, що він був знаком князівської влади Рюриковичів. Є думка про скандинавське походження знаку. А. Молчанов припускає, що тризуб був печаткою дипломатичних і зовнішньоторговельних представників Київської Русі у відносинах з Візантією та іншими державами.

Тризуб графічно передає єдність жіночого і чоловічого начал, що породжує третю силу – синівське начало.Екскурсовод:

Вже скільки закривавлених століть

Тебе, Вкраїно, імені лишали.

То ж горді ми, у цю врочисту мить

Рівняйсь на Прапор незалежної держави!

Степів таврійських і карпатських гір

З’єднався колір синій і жовтавий.

Енциклопедист: Історична довідка.

Чи знаєте ви, що прапор як символ і засіб сигналізації виник за античних часів і поширився в Європі, включаючи сучасні українські землі в добу середньовіччя. Прапори поділяються на державні, міжнародні, територіальні, прапори військових і цивільних організацій тощо. За правилами вексилалогії порядок кольорів у багатоколірних прапорах ведеться зверху вниз – першим називається той колір, який є верхнім і так далі.Екскурсовод:

Коли Вкраїни Гімн велично

На честь держави пролунає,

То відчуваєш, як заклично

У серці гордість виростає.

Звучить Державний Гімн України

Енциклопедист: Історична довідка.

Гімн – це похвальна пісня, урочистий музичний твір на слова символічно-програмного змісту, вживається здебільшого як символ держави. За умовами жанру гімн розрахований на сприйняття та об’єднання найширших мас, тому його слова мають викликати в уяві яскраві знайомі образи, а урочиста мелодія – легко вкладатися в пам’ять мільйонів. Велична, піднесена музика гімну спирається, як правило, на ритм маршу: на закличну, впевнену інтонацію.Класний керівник: Дякую нашому екскурсоводу та енциклопедисту.

Як свідчать історичні джерела, східні слов’яни використовували символічні знаки ще в період родоплемінного ладу на території України. Кожен рід обожнював для себе якогось звіра, птаха, чи явище природи, маючи його за символ. Сьогодні кожна держава має свої символи – герб, прапор, гімн. Наша Київська область має свої символи, наше місто Біла Церква має свої символи, Київський обласний інститут післядипломної освіти педагогічних кадрів має свій герб. А чому б нам з вами не створити символи нашої групи?Класний керівник об’єднує учнів у 3 групи. Перша група моделює варіант герба, друга група – варіант девіза, третя – варіант гімну групи. Після завершення роботи учні презентують свої моделі

Класний керівник: Дякуємо за презентацію. А зараз запрошую всіх присутніх зайняти свої місця в колі. Уявіть, що ви перенеслись в Україну 2050 року. Я тримаю в руках ці прапорці – символи України, які нагадують нам, що ми – українці, і від кожного з нас залежить майбутнє нашої держави.

Нехай кожен з вас візьме прапорець на згадку і спрогнозує майбутнє України за формулою: я бачу Україну…, я хотів би, щоб Україна… (продовжує свої думки).Учні висловлюють свої побажання


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©refos.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

увійти | реєстрація
    Головна сторінка


завантажити матеріал