Методичні рекомендації щодо організації та проведення «години психолога» у загальноосвітніх навчальних закладах районуСкачати 238,46 Kb.
Дата конвертації15.01.2017
Розмір238,46 Kb.
ТипМетодичні рекомендації
Методичні рекомендації щодо організації та проведення

«години психолога» у загальноосвітніх навчальних закладах району

Відповідно до рекомендацій Міністерства освіти і науки, молоді та спорту від 04.07.2012 р. за № 1/9-488 «Щодо організації та проведення «години психолога» у загальноосвітніх навчальних закладах»; листа Українського НМЦ практичної психології і соціальної роботи від 13 липня 2012 р. № 66/1; необхідно переглянути систему роботи практичних психологів, соціальних педагогів з метою розробки «Графіку години психолога», забезпечивши виконання вищезазначених розпорядчих документів МОН МС.

«Годину психолога» необхідно передбачити у плані роботи навчального закладу в частині позакласної роботи (лист МОН МС від 04.07.2012р. за № 1/9-488) з періодичністю 1 раз на місяць для кожного класу, розкладі уроків та у аналітичній частині річного плану працівника психологічної служби.

Таким чином, протягом року психолог згідно графіку, затвердженого директором навчального закладу, проведе по 9 (дев’ять) годин у кожному класі, що буде зафіксовано у журналі щоденного обліку роботи.

«Години психолога» фахівці проводять не за додаткову оплату, а в рамках оплати свого навантаження (лист Українського науково-методичного центру практичної психології і соціальної роботи НАПН України від 13.07.12 №66/1).

«Графік годин психолога» складається з урахуванням оплачуваного навантаження практичного психолога, соціального педагога, діагностичного мінімуму працівника психологічної служби (жовтень-листопад - вивчення адаптації першокласників (п’ятикласників) до умов навчання; квітень-травень – готовність дітей до навчання у школі) та особливостей роботи навчального закладу.

Незалежно від розміру ставки практичного психолога (ставка; 0,75 ставки; 0,5 ставки тощо) на психолога покладено обов’язок – один раз в місяць провести «годину психолога» у кожному класі.

Але, беручи до уваги ряд відмінностей у навантаженні практичних психологів та особливостях організації їх роботи (сільські школи з невеликою кількістю класів, обслуговування декількох шкіл, робота на базі освітніх округів, міські школи з великою кількістю класів, обслуговування загальноосвітніх закладів практичними психологами районних центрів практичної психології та соціальної роботи та ін.) – кількість і періодичність таких занять може бути дещо зміненою (за погодженням з керівником психологічної служби району, міста).

Звертаємо увагу на те, що в окремих випадках доцільно об’єднувати «годину класного керівника» з «годиною психолога». Сумісна діяльність психолога із класним керівником на об’єднаних заняттях дасть можливість значно якісніше вирішувати нагальні проблеми у розвитку та вихованні учнів того чи іншого класу; дозволить встановити більш сприятливий психологічний клімат у системі «класний керівник – учні».

При введенні «години психолога» необхідно враховувати норми гранично допустимого навантаження та умови роботи закладу відповідно до Державних санітарних правил і норм влаштування, утримання загальноосвітніх навчальних закладів та організації навчально-виховного процесу (ДСанПіН 5.5.2.008-01, Постанова Головного державного санітарного лікаря України від 14.08.2001р. №63, погоджена листом Міністерства освіти і науки України від 05.06.2001р. №1/12-1459).

У відповідності до роз’яснень, наданих Українським науково-методичним центром ППСР, обов’язкове введення «годин психолога» передбачене тільки для загальноосвітніх навчальних закладів.

Сутність проведення «години психолога» полягає в тому, щоб спланувати і забезпечити систематичну роботу фахівців психологічної служби зі всіма класними колективами школи; щоб не було перекосів у плануванні й організації роботи фахівця психологічної служби та окремі класи на тривалий час не випадали з поля зору, щоб практичний психолог тримав руку на пульсі життя навчального закладу. Введення «годин психолога» сприятиме вирішенню проблем на які часто скаржаться психологи – коли? і де? проводити групові заняття.

Під час проведення «години психолога» практичний психолог закладу освіти виконує не додаткові, а заплановані заходи, що відносяться до його основних посадових обов’язків, із погодженого методистом та затвердженого директором школи плану роботи.

«Години психолога» фіксуються в журналі щоденного обліку роботи у рубриках відповідно до форми заняття (діагностична, корекційно-розвивальна, консультативна, просвітницька). Введення «годин психолога» не потребує оформлення окремого журналу обліку та реєстрації.

Щодо тематики і форм проведення «годин психолога». Необхідно врахувати, що для «години психолога» плануються групові форми роботи: групове анкетування, опитування, тестування учнів; проведення групових корекційно-відновлювальних та розвивальних занять, міні-тренінгів, практикумів, ділових ігор тощо; проведення просвітницько-профілактичних лекцій, бесід, диспутів; здійснення групових консультацій з актуальних питань навчання та розвитку учнів.

При виборі тематики занять для проведення «години психолога» фахівці керуються: вимогами нормативно-правових документів («Положення про психологічну службу системи освіти України», «Інструктивно-методичними рекомендаціями щодо діяльності працівників психологічної служби у 2012/2013 н.р» (лист МОН МС від 19.07.12 №1/9-517), розпорядчих документів ОблУОН, відділів, управлінь освіти, необхідністю врахування специфіки навчального закладу, запитами адміністрації, педагогів, учнів, батьків).

Щодо тематики «годин психолога» у початковій школі – вона актуалізується тим фактом, що у 2012/2013 н.р. вступив в дію новий Державний стандарт початкової загальної освіти (затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 20 квітня 2011р. № 462). У загальних положеннях якого зазначено, що Державний стандарт ґрунтується на засадах особистісно зорієнтованого і компетентнісного підходів, що зумовлює чітке визначення результативної складової засвоєння змісту початкової загальної освіти. Відповідно формується вихідна передумова і мета діяльності працівників психологічної служби щодо розвитку школяра у процесі його навчання в початковій школі:


 • психологічний супровід має бути орієнтований на оптимістичну перспективу кожного учня;

 • дитина має право на прояв і повноцінний розвиток свого потенціалу не залежно від індивідуально-психологічних особливостей, інтересів та схильностей, рівня розвитку в цілому;

 • допомога кожному учневі у соціалізації й адаптації до соціального середовища шляхом оптимального розвитку його потенційних можливостей.

Найважливішим завданням діяльності працівників психологічної служби у початковій школі визначено – збереження психологічного здоров’я дітей.

У відповідності до вище визначених мети і завдань психологічної служби у початковій школі можна визначити орієнтовну тематику для проведення «годин психолога»:

1. Дослідження адаптації до школи учнів 1-х класів.

2. Дослідження міжособистісних стосунків та соціально-психологічного клімату у класних колективах.

3. Дослідження рівня розвитку пізнавальної сфери учнів 1-4 класів.

4. Дослідження рівня розвитку емоційно-вольової сфери учнів 1-4 класів.

5. Дослідження особливостей мотивації навчальної діяльності учнів 1-4 класів.

6. Дослідження рівня тривожності учнів 1-4 класів.

7. Дослідження темпераменту учнів 1-4 класів.

8. Корекційно-розвивальні заняття з питань міжособистісних стосунків та соціально-психологічного клімату у класних колективах.

9. Корекційно-розвивальні заняття з питань розвитку пізнавальної сфери учнів 1-4 класів.

10. Корекційно-розвивальні заняття з питань розвитку креативного мислення учнів 1-4 класів.

11. Корекційно-розвивальні заняття з питань розвитку емоційно-вольової сфери учнів 1-4 класів.

12. Корекційно-розвивальні заняття з питань формування позитивної навчальної мотивації учнів 1-4 класів.

13. Розвивальні заняття з питань формування толерантного ставлення учнів до ровесників.

14. Просвітницько-профілактичні заняття з питань попередження насильства та агресії в учнівських колективах.

15. Просвітницько-профілактичні заняття з питань попередження та подолання конфліктів серед учнів в класних колективах.

16. Практикум з питань психологічної підготовки учнів 4-х класів до проходження ДПА.

17. Просвітницько-профілактичні заняття з питань попередження поширення негативних явищ: тютюнопаління, алкоголізму.

18. Протистояння тиску та шкідливому впливу з боку однолітків та розвиток навичок асертивної поведінки.

29. Просвітницькі заняття з питань психогігієни навчальної діяльності.

22. Просвітницькі заходи з питань формування морально-етичних цінностей та орієнтирів особистості, моральної культури і культури поведінки.

23. Профорієнтаційні заняття для учнів початкової школи «У світі професій».

24. Психологічні практикуми з питань формування адекватної самооцінки, розвитку позитивної Я-концепції.

25. Практикуми, спрямовані на усунення викривлень негативного емоційного реагування та стереотипів поведінки.

26. Дискусія «Телебачення та комп’ютер: вороги чи друзі?»

27. Практикум: Як справитись з тривожністю і страхами?

28. Просвітницькі заняття «Вплив комп’ютера на психіку дитини»

За необхідності практичні психологи включають інші нагальні для опрацювання з конкретним класом теми.

Щодо тематики «годин психолога» з учнями підліткового віку, то вона визначається необхідністю врахування психофізіологічних особливостей підліткового віку і типології запитів педагогів, батьків, учнів Доцільно, щоб тематика «годин психолога» з учнями підліткового віку охоплювала питання надання допомоги у вирішенні навчальних та поведінкових проблем школярів, налагодження взаємостосунків з однолітками та сприяння у адаптації до класних колективів; попередження агресії та насильства. Обов’язковим для включення є групові дослідження, бесіди, лекції, практикуми, міні-тренінги, корекційно-розвивальні заняття, кіно-, відеолекторії з питань профілактики поширення: тютюнопаління, алкоголізму, наркоманії.

Примірний перелік актуальних тем для проведення діагностичної, просвітницько-профілактичної, корекційно-розвивальної, консультативної та інших форм роботи практичного психолога в рамках «години психолога»:

1. Формування позитивної навчальної мотивації.

2. Самооцінка та її роль у житті підлітка.

3. Просвітницько-профілактичні заняття щодо попередження тютюнопаління.

4. Просвітницько-профілактичні заняття щодо попередження алкоголізму.

5. Просвітницько-профілактичні заняття щодо попередження наркоманії.

6. Попередження та подолання конфліктів в системі «вчитель-учень».

7. Формування навичок здорового способу життя.

8. Феноменологія навчальних труднощів та психологічні засади підвищення результативності навчальних досягнень учнів школи ІІ ступеню.

9. Психологічні аспекти попередження та подолання агресивних проявів та різних форм насильства в учнівському середовищі.

10. Психологічні чинники збереження та зміцнення психічного та фізичного здоров’я учнів.

11. Вікові закономірності підліткового віку. Фізичний розвиток підлітка.

12. Психологічна підготовка до проходження учнями ДПА.

13. Просвітницько-профілактичні заняття щодо попередження конфліктів в учнівських колективах та виховання толерантності.

14. Просвітницько-профілактичні заняття на тему: «Взаємовідносини з дорослими. Як уникнути конфліктів та непорозумінь».

15. Просвітницькі заходи на правову тематику «Коли межу дозволеного переступив підліток» - у співпраці зі ССД, кримінальною міліцією у справах дітей.

16. Просвітницькі заняття спрямовані на розвиток духовних цінностей школярів.

17. Перегляд та обговорення відеофільмів.

Необхідно враховувати відповідність змісту віковим особливостям учнів, надійність щодо авторства фільмів, з метою недопущення використання в освітньому середовищі відеоматеріалів псевдорелігійних сект, угрупувань тощо або матеріалів, що можуть завдати шкоди.

18. Проблеми запам’ятовування навчального матеріалу та шляхи їх вирішення.

19. Психогігієна особистості. Стрес, депресія, тривожність. Як допомогти собі самому.

20. Емоції та почуття. Розвиток емоційної саморегуляції.

21. Характер як система найбільш стійких рис особистості. Формування характеру в підлітковому віці.

22. Підлітки та неформальні молодіжні субкультури.

23. Друзі у житті підлітків.

24. Міні-тренінги з основ продуктивного спілкування.

25. Міні-тренінги для підлітків «У пошуках власного «Я».

26. Міні-тренінги з питань попередження ризикованої сексуальної поведінки.

27. Комп’ютерна, ігрова залежності та проблема проведення дозвілля підлітків.

28. Первинне професійне самовизначення та вибір профілю навчання.

Всі види діяльності, які здійснюються в рамках «години психолога» зі старшокласниками будуються з урахуванням провідного виду діяльності – професійно спрямованого навчання та формування життєвих компетентностей випускника.

Орієнтовний перелік актуальних тем для проведення діагностичної, просвітницько-профілактичної, корекційно-розвивальної, консультативної та інших форм роботи практичного психолога в рамках «години психолога» з учнями старшого шкільного віку: 1. Психічний розвиток та становлення особистості в старшому шкільному віці.

 2. Формування життєвої перспективи та професійне самовизначення старшокласників.

 3. Психологічні засади вибору майбутньої професії.

 4. Активізуючи методики у профорієнтаційній роботі з старшокласниками.

 5. Мотивація навчальної діяльності старшокласників.

 6. Особливості розвитку пізнавальної сфери старшокласників.

 7. Психологічна підготовки до проходження учнями ДПА і ЗНО.

 8. Міні-тренінги з профілактики вживання алкоголю.

 9. Міні-тренінги з профілактики вживання наркотиків.

 10. Міні-тренінги з профілактики тютюнопаління.

 11. Життєві компетентності випускника загальноосвітнього навчального закладу.

 12. Кохання в юнацькому віці.

 13. Роль сім’ї у формуванні родинних стосунків.

 14. Подолання стресів та розвиток емоційної саморегуляції.

 15. Міні-тренінги, практикуми з розвитку комунікативних компетентностей.

 16. Психологічний клімат в класних колективах: діагностика та корекція.

 17. Як критикувати не ображаючи? Конструктивне розв’язання конфліктних ситуацій.

 18. Міні-тренінги. Збереження репродуктивного здоров’я. Наслідки ранніх статевих стосунків у юнацькому віці.

 19. Розвиток вольових якостей старшокласників.

 20. Міні-тренінги з питань профілактики ВІЛ/СНІДу.

Запровадження «години психолога» сприятиме розв’язанню ряду психолого-педагогічних проблем, організації систематичної роботи щодо психологічного супроводу навчально-виховного процесу,


Список рекомендованої літератури:


 1. Безпальча Р. Технологія попередження конфліктів. – К.: Главник, 2007, (серія «Бібліотечка соціального працівника»)

 2. Безпарточна В. Адаптація п’ятикласників до умов середньої школи. Корекційно-розвивальні заняття // Психолог №37, 2010

 3. Бернацька О. У пошуках власного Я: тренінг для підлітків. – К.: Ред. загальнопед. газет, 2012

 4. Бернацька О. Формування самостійності вихованців інтернатів. Система роботи з елементами арт-терапії // Психолог №8, 2011

 5. Бойчук В. Зроби свій вибір – життя з цигарками чи без? Бінарне заняття для учнів 4-5 класів // Психолог №6, 2010

 6. Васильєва О. Жорстоке поводження з дітьми. Профілактика та уникнення. // Психолог №35-36, 2010

 7. Веленко А. Уроки профорієнтації у початковій школі // Психолог №1, 2012

 8. Войцихова А. Виховуємо лідерів – К.: Главник, 2007. – 112с.

 9. Воловодівська Ж., Докійчук Т. Творчі здібності та їхній розвиток. Заняття з елементами тренінгу. // Психолог №8, 2011

 10. Володарська М. Година спілкування. 7 клас – X.: Вид – во «Ранок», 2011. – 176с.

 11. Вужицька Т. Незабаром іспити. Профілактичне заняття для учнів 9, 11 класів // Психолог №27-28, 2010

 12. Вчимося вирішувати проблеми / Під ред. Бітянової М.Р. – К.: Главник, 2007. –144с.

 13. Герженій О. Проблема шкільного насильства (анкета «Проблема шкільного насильства») // Психолог №30-31, 2011

 14. Гончаренко Т. Професійна робота психолога – К.: Шк. світ, 2007. – 128с.

 15. Городнова Н. Гендерний розвиток особистості.– К.: Шк. світ, 2008 – 128с.

 16. Григоренко О. Використання проективних методик у роботі з дітьми // Психолог №18-19, 2010

 17. Гук Н. Визначення особистісної перспективи. Програма профорієнтаційних занять для учнів 9-10 класів. // Психолог №30-31, 2011

 18. Дацунова С. Емоційна готовність до зовнішнього тестування. Тренінг для старшокласників // Психолог №6, 2010

 19. Денисюк А. Екологія душі. Програма факультативу для підлітків. // Психолог №46-47, 2011

 20. Дзюба В. Вчимось не ображатися. Заняття з елементами тренінгу для старшокласників // Шкільному психологу. Усе для роботи №8, 2009

 21. Діагностика і корекція «Я – концепції» молодших школярів з низьким рівнем навчальних досягнень: навч. посіб. – Кам’янець – Подільський: 2009. – 200 с.

 22. Журавльова Л. Пам'ять молодших школярів. Розвивальна програма // Психолог №4, 2010

 23. Заняття психолога з підлітками / упоряд. Т.Гончаренко. – К.: Вид. дім «Шк. світ»: Вид. Л.Галіцина, 2006

 24. Іваненко І., Вороніна О. Вірус лихослів’я: як вберегтися // Психолог, № 15-16, 2012

 25. Квітко В. Психологічна підготовка до ЗНО // Психолог №9, 2010

 26. Класному керівнику: як оцінити ефективність виховної роботи / упоряд. Л.Шелестова, Н.Чиренко – К.: Шк. світ, 2010

 27. Ковальчук Л. Формування свідомої поведінки. Тренінг для школярів молодших і середніх класів // Психолог №25, 2010

 28. Козубенко Т. Особливості стосунків юнаків та дівчат. Уроки з етики та психології сімейного життя у 10-11 класах // Психолог №27-28, 2010

 29. Колісник О. Вибір у моєму житті. Заняття з профілактики ранніх статевих стосунків, ВІЛ/СНІДу для учнів 10 класів. // Психолог №14-15, 2011

 30. Колісник О. Етика і психологія сімейного життя. Програма курсу // Психолог №30-31, 2011

 31. Константинова Л., Деркачова М. Кохання чи захоплення? Соціально-педагогічний захід з елементами тренінгу для підлітків 14-16 років // Психолог №7, 2011

 32. Коробко С., Коробко О. Робота психолога з молодшими школярами: Методичний посібник. – К.: Літера ЛТД, 2006

 33. Кочерга О. Адаптація учнів 10 класів до профільного навчання. Психологічний супровід. // Психолог №27-28, 2010

 34. Кочерга О. Людина і світ професій. Факультативне заняття у 8 класі. // Психолог №39, 2011

 35. Кравчук Л. Світ емоцій. Корекційно-розвивальна робота для підлітків // Психолог №17, 2010

 36. Краєва О. Програма тренінгового курсу «Подолання кризи ідентичності підлітків» 7-8 класів // Практична психологія та соціальна робота №4-5-6, 2012

 37. Кулик О., Фінько Г., Ленц Г. Уроки етики в 1- 4 класах – X.: Вид. група «Основа», 2009. – 336 с. – (Серія «Етика»)

 38. Купа І. Клуб лідерів. Заняття з елементами тренінгу // Психолог №13, 2011

 39. Кушнір С. Розвиток креативності. Програма занять з елементами тренінгу. // Психолог №14-15, 2011

 40. Лаврінова О. Свідомий вибір майбутньої професії. Вплив особистісної зрілості старшокласників // Психолог №37, 2010

 41. Левченко В. «Я» з великої літери. Заняття для учнів із заниженою самооцінкою // Психолог №29, 2011

 42. Левченко І. Розвиток творчих здібностей. Заняття для підлітків. // Психолог №22-23, 2011

 43. Лемак М., Петрище В. Психологу для роботи. Діагностичні методики. – 2012 – 615 с.

 44. Литовченко І. Діти в Інтернеті: Як навчити безпеці у віртуальному світі – К.: вид-во: ТОВ «Видавничий будинок», 2010. – 48 с.

 45. Лівинська С. Програма корекції агресивності. Групова робота з молодшими школярами // Психолог №37, 2011

 46. Лісовецька І. Шлях до себе. Формування позитивної «Я»-концепції // Психолог №34, 2011

 47. Макаренко Н. Виховуємо успішну особистість. Заняття для учнів 1-3 класів // Психолог №3, 2011

 48. Максименко С. Професійні здібності учня – К.: Главник, 2004. – 112с. – (Психол. інстр.)

 49. Максименко С., Главник О. Відпочиваючи, я вчусь. – К.: Главник, 2006. – с.112. (Бібліотечка соціального працівника)

 50. Мерзлякова О. Методики професійного визначення – К.: Шк. світ, 2011, - 120с.

 51. Мілютіна К. Технологія попередження конфліктів. – К.: Главник, 2007, (серія «Бібліотечка соціального працівника»)

 52. Могила А., Бойко Г. Як приручити страхи? (години спілкування) // Психолог №20, 2010

 53. Мосієнко С., Клімова Г., Скрипнік О. Агресія та насилля у підлітків. Профілактично-корекційний семінар-тренінг. // Психолог №40, 2011

 54. Мурашкевич О. Профілактика психоактивних впливів. – К.: Шк. світ, 2011

 55. Назаренко К. Сходинки до гармонії у спілкуванні // Психолог №40, 2010

 56. Нашиба Г.Особистість. Цикл занять для 10 класу // Психолог №27-28, 2010

 57. Некраш Л., Стрільник М. Вибір професії: як діяти, щоб не помилитись. – К.: Шк. світ, 2011

 58. Нечипорук В. Граючись – розвиваємось! Корекційно-розвивальна програма розвитку дрібної моторики рук // Психолог №2, 2010

 59. Носок Н. Коригувально-розвивальна програма для учнів молодшої школи у яких виявлено труднощі в навчанні (для учнів 1-4 класів) // Шкільному психологу. Усе для роботи №5, 2009

 60. Обозова О. Сходинки до свого «Я». Програма занять із психології для учнів початкової школи // Психолог №35-36, 2011

 61. Оденцова В. Програма занять з підготовки учнів до іспитів // Шкільному психологу. Усе для роботи №3, 2010

 62. Омельченко Я., Писарчук З. Психологічна допомога дітям з тривожними станами – К.: Шк. світ, 2008. – 112 с.

 63. Осипова І. Стреси в нашому житті. Як від них захиститись? (Виховна година з елементами тренінгу для учнів випускних класів) // Психолог №1, 2012

 64. Повар Т. Ми обираємо здоров’я.Заняття з елементами тренінгу для учнів 6-8 класів // Психолог №17, 2011

 65. Подгорний В. Тренінгова програма «Основи психологічної готовності до життя» для 5-6 класів // Практична психологія та соціальна робота №8, 2012

 66. Попович О. Самооцінка та її роль у розвитку особистості. Корекційно-розвивальна програма // Психолог №4, 2010

 67. Професійна діагностика / упоряд. Т.Гончаренко. – К.: Ред. загальнопед. газет, 2005

 68. Професійне самовизначення старшокласників / упоряд. Л. Шелестова. – К.: Вид. дім «Шк. світ»: 2006. – 128 с.

 69. Профілактика ВІЛ/СНІДу, наркоманії, алкоголізму серед учнів і студентів: тренінгові і соціально-реабілітаційні програми / за ред. В.Г.Панка, І.І. Цушка – К.: Ніка-Центр, 2005. Т.1,2,3. – 264 с.

 70. Профілактичні програми / упоряд. О.О.Стойка, А.О.Рогожева, І.В.Цисар – К.: Главник, 2007, (серія «Бібліотечка соціального працівника»)

 71. Профорієнтаційна робота психолога / упоряд. Т.Гончаренко – К.: Шк.. світ, 2007

 72. Психологічний супровід школярів / упоряд. Т.Гончаренко – К.: Ред. загальнопед. газет, 2005

 73. Психологія зрілості: практикум. Навчальний посібник. – К.: Главник, 2006. – 144 с.- (серія «Психол. інструментарій»)

 74. Пугач Л. Зрозуміти і підтримати. Програма занять психологічної підтримки дітей, схильних до агресії // Психолог №15, 2010

 75. Романюк Л. Хочу бути успішним: корекційно-розвивальні вправи для дітей дошкільного і молодшого шкільного віку. – К.: Шк. світ, 2009

 76. Сєркіна О. Хто Я? Який Я? Заняття з учнями підліткового віку. // Психолог №26-27, 2011

 77. Скворчевська О., Нурієва О. Класні години з психологом – X.: Вид група «Основа», 2008. – 240с. – (Серія «Школа класного керівника. Психологія виховання»)

 78. Соловйова Н. Розвиток уваги в учнів початкової школи. Уроки психології // Психолог №40, 2010

 79. Сосюк Н. Профілактика стресового стану в учнів в учнів під час ЗНО і перед іспитами // Шкільному психологу. Усе для роботи №3, 2010

 80. Спецвипуск: Адаптація п’ятикласників // Психолог №26, 2010

 81. Спецвипуск: Психологічний супровід молодших школярів // Психолог №25, 2010

 82. Спецвипуск: Психологічний супровід першокласників // Психолог №23-24, 2010

 83. Спода Л. Формування комунікативної компетентності // Психолог №39, 2011

 84. Степура Н. Формування навичок відповідальної безпечної поведінки // Психолог №35-36, 2011

 85. Сухоцька Л. Для тебе і про тебе. Факультатив із психології для учнів 7-8 класів // Психолог №8, 2011

 86. Теслюк П. Забудемо образи. Корекційно-розвивальне заняття для молодших підлітків // Психолог №9, 2010

 87. Теслюк П. Ми різні, але рівні. Корекційно-розвивальне заняття для підлітків // Психолог №6, 2010

 88. Теслюк П. Наш клас – найдружніший! (заняття з п’ятикласниками) // Психолог №1, 2012

 89. Ткаченко А. Стань собі другом. Тренінг духовного і творчого саморозкриття, само формування й саморозвитку підлітків // Шкільному психологу. Усе для роботи №2, 2009

 90. Тригук О. Емоційно-особистісна сфера. Корекційно-розвивальне заняття з елементами арт-терапії // Психолог №2, 2011

 91. Трутнєва Л. Гармонія з почуттями. Корекційно-розвивальна програма з формування емоційної стабільності учнів 4-5 класів // Психолог №9, 2011

 92. Туріщева Л. Тиждень психології в школі. – Х.: Вид. група «Основа», 2011

 93. Туріщева Л., Бондаренко Л. Спецвипуск: Предметний тиждень психології в школі // Шкільному психологу. Усе для роботи №11, 2009

 94. Туріщева Л., Гончаренко О. Вивчення особистості школяра і педагога: діагностика, практичні рекомендації – X.: Вид група «Основа», 2007 – 144с.

 95. Тутова С. Про силу добра, силу волі та силу розуму. Цикл тренінгових занять для учнів 4 класу // Психолог №20, 2010

 96. Тягельська Л. Учимося бути толерантними // Психолог №15, 2010

 97. Федчук В. Вплив психологічного клімату на духовний розвиток учнів // Психолог №12, 2010

 98. Фролова Т. Життя – нескінчене пізнання. Диспут // Психолог №16, 2011

 99. Ціось А.Дізнайся більше про себе. – К.: Шк. світ, 2011

 100. Черненко Н. Формування навичок здорового способу життя учнів – К.: Шк. світ, 2011. – 104 с.

 101. Широкорадюк Л. Лихослів’я у шкільному середовищі: профілактика і корекція.. – К.: Шк. світ, 2009. – 128 с.

 102. Шугай Т. Профілактика вживання алкоголю серед молоді // Шкільному психологу. Усе для роботи №4, 2009

 103. Яланська С. Королівство внутрішнього світу. Програма і конспекти занять для учнів 2 класу. // Психолог №25, 2011

 104. Яланська С. Підлітки: заняття з психології. – К.: Ред. загальнопед. газет, 2012

 105. Яланська С. Старшокласники: заняття з психології – К.: Ред. загальнопед. газет, 2012

 106. Яланська С. Цікавий світ професій. Програма і конспекти занять для учнів 3-4 класів // Психолог №29, 2011

 107. Яланська С. Я і школа: крок на зустріч. Програма і конспекти занять для учнів 1-го класу // Психолог №21, 2011

Додаток 2


до листа Міністерства

освіти і науки, молоді та спорту України

від 19.07.2012 р. № 1/9-517
Список рекомендованої літератури

Посібники:


 1. Кращий досвід роботи регіональних центрів практичної психології і соціальної роботи за 2011 рік: Навчально-методичний посібник / [за ред. В.Г. Панка,І.І. Цушка] – К.: Ніка-Центр, 2011. – 167 с.

 2. Інформаційно-освітня протиалкогольна програма «Сімейна розмова». Методичний комплекс / Кер. авт. кол. Панок В.Г., Авт. кол. Вієвський А.М., Лепеха К.І., Лунченко Н.В., Луценко Ю.А., Острова В.Д., Сосновенко Н.В. – К.: Діалог Пресс, 2012. – 100 с.

 3. Сімейний щоденник для сімейної розмови / Кер. авт. кол. Панок В.Г., Авт. кол. Вієвський А.М., Лепеха К.І., Лунченко Н.В., Луценко Ю.А., Острова В.Д., Сосновенко Н.В. – К.: ООО «Компанія Юнівест Маркетінг», 2012. – 64с.

 4. Настільна книга соціального педагога. Ч.І. (нормативно-правове забезпечення діяльності) / упоряд. Ю.А.Луценко, В.Г.Панок – К.: Білоцерківдрук, 2011 – 308с.

 5. Настільна книга соціального педагога. Ч.ІІ. (нормативно-правове забезпечення діяльності) / упоряд. Ю.А.Луценко, В.Г.Панок – Км’янець-Подільський : ПП Буйницький О.А., 2011 – 248с.

 6. Організаційні і функціональні моделі діяльності психологічної служби з формування позитивного ставлення учнів і студентів до здорового способу життя / [Цушко І.І., Лунченко Н.В., Панок В.Г. (кер. авт. кол.) та ін.]. – К. : Ніка-Центр, 2011. – 84 с.

 7. Панок В.Г., Зварич І.М., Чаплак Я.В., Чернописький О.М. Основи психологічного консультування: навч.-метод. посібник / В. Г. Панок, І. М. Зварич, Я. В. Чаплак, О. М.Чернописький – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2011. – 272 с.

 8. Психологу для роботи. Діагностичні методики: збірник / [уклад.: М.В. Лемак, В.Ю. Петрище]. – Ужгород: Видавництво Олександри Гаркуші, 2011. – 616 с. : іл.

 9. Психолого-педагогічна робота в закладах соціальної реабілітації: Методичний посібник / За заг.ред. Ю.А.Луценка, Є.Б.Павлової, В.Г.Панка – К.: Видавець: Надтока О.Ф., 2011.- 310с.

 10. Психоконсультування старшокласників, схильних до правопорушень: Навч.-метод. посібник / І. М. Зварич, В.Г.Панок, Я. В. Чаплак та ін. – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2011. – 264 с.

 11. Психологічне консультування: теорія та практика: навч.-метод. посібник / І. М. Зварич, В.Г.Панок, Я. В. Чаплак та ін. – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2011. – 272 с.

 12. Педагогіка успіху: теорія і практика: навчально-методичний посібник / [Калошин В.Ф., Гоменюк Д.В., Луценко Ю.А.] / К.: Інститут професійно-технічної освіти, 2011. – 194с.

 13. Рибалка В.В. Психологія честі та гідності особистості: культурологічні та аксіологічні аспекти: науково-методичний посібник / В.В. Рибалка – К.: ТОВ «Інформаційні системи», 2011. – 428 с.

Матеріали конференцій:

1. Організаційно-функціональні моделі діяльності психологічної служби системи освіти та психолого-медико-педагогічної консультації: Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції 19-21 жовтня 2011 року, м. Донецьк / Уклад. І.В. Іванова. – Донецьк: Вид-во «Ноулідж» (донецьке відділення), 2011. – 340 с.Методичні рекомендації:

1. Формування здорового способу життя в учнівської і студентської молоді: Методичні рекомендації/ за ред. І.І. Цушка.– К.: Ніка-Центр, 2011. – 168с.Довідники:

1. Психологічна служба та психолого-медико-педагогічні консультації системи освіти України (показники розвитку за підсумками 2010-2011 навчального року) / [Лунченко Н.В., Обухівська А.Г., Панок В.Г. та ін.]. – К. : Ніка-Центр, 2011. – 62 с.Статті

 1. Гаркавенко З.О. Робота з батьками в контексті компетентнісного підходу / З.О. Гаркавенко // Директор школи – 2011. – вересень № 36– С. 5-8

 2. Гобод І.Ю. Теоретичні та методичні засади роботи практичного психолога з педагогічним колективом загальноосвітнього навчального закладу / І.Ю. Гобод // Психолог. – 2011 - №48 – С. 4-7

 3. Ілляшенко Т.Д. Чому дитина втрачає інтерес до навчання / Т.Д.Ілляшенко // Початкова школа. – 2011 р. - №11, С. 43-45

 4. Ілляшенко Т.Д. Яка вона – інтеграція дітей з особливими освітніми потребами у загальноосвітній школі / Т.Д. Ілляшенко // Початкова школа. – 2011 р. - № 5 - С. 47-50

 5. Сосновенко Н.В. Згуртованість педагогічного колективу навчального закладу – запорука його успішної діяльності / Практика управління дошкільним закладом // за ред. Омельяненко Н.В. – К.: ТОВ «Міжнародний центр фінансово-економічного розвитку (МЦФЕР)», 2011. - №4 – С. 24-32

 6. Тінякова А.І. Методика непараметричного дослідження індексу об’єму комунікації учнівського колективу. Збірник наукових праць Інституту психології імені Г.С.Костюка НАПН України / За ред. С.Д. Максименка. Т.ХІІІ, част.1. – К., 2011. –С.390-400


Перелік фахових періодичних видань рекомендованих для використання в практичній діяльності працівників психологічної служби системи освіти


Назва видання

Передплатний індекс

Періодичність/обсяг

ВИДАВНИЦТВО «ШКІЛЬНИЙ СВІТ»

Газета «Психолог»

23316

2 рази на місяць,

120 сторінокГазета «Соціальний педагог»

91815

1 раз на місяць,

60 сторінокГазета «Дефектолог»

90224

1 раз на місяць,

60 сторінокГазета «Психолог дошкілля»

37648

1 раз на місяць,

60 сторінокПсихолог. Бібліотека

23677

1 раз на місяць

Соціальний педагог. Бібліотека

49407

1 раз на місяць

Електронний додаток до газет
1 раз на місяць


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©refos.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

увійти | реєстрація
    Головна сторінка


завантажити матеріал