Методичні рекомендації щодо організації та проведення фізкультурної зарядкиСкачати 109,96 Kb.
Дата конвертації26.12.2016
Розмір109,96 Kb.
ТипМетодичні рекомендації
Методичні рекомендації

щодо організації та проведення фізкультурної зарядки

з учнями загальноосвітніх навчальних закладів

Лакіза Олексій Миколайович, доцент кафедри

управління освітою, кандидат педагогічних наук, доцент;

Віктор Качуровський, завідувач

навчально-методичного кабінету фізичної культури;

Алла Седеревічене, завідувач

навчально-методичного кабінету початкової освіти
На виконання нових соціальних ініціатив Президента України «Діти – майбутнє України», Державної цільової соціальної програми «Молодь України» на 2009-2015 роки, Державної програми «Репродуктивне здоров’я нації на 2006-2015 роки», Програми розвитку системи освіти Київської області на 2011-2014 роки, наказу департаменту освіти і науки Київської обласної державної адміністрації від 13 січня 2014 року № 1 «Про проведення ранкової гімнастики та фізичної зарядки у навчальних закладах області», з метою збереження і зміцнення здоров’я дітей, формування ціннісного ставлення до власного здоров’я та забезпечення необхідної рухової активності в Київській області організовується проведення щоденної ранкової гімнастики з дітьми у дошкільних навчальних закладах та фізичної зарядки під час великої перерви з учнями загальноосвітніх навчальних закладів.

Фізкультурно-оздоровчі заходи в режимі навчального дня – складова фізкультурно-оздоровчої роботи з учнями загальноосвітніх навчальних закладів. Систематичне проведення таких заходів сприяє фізичному розвитку учнів, підвищенню розумової працездатності, виховує в них дисциплінованість і організованість.

Наказами Міністерства освіти і науки України від 27.07.2003 року № 486 «Про Систему організації фізкультурно-оздоровчої та спортивної роботи дошкільних, загальноосвітніх, професійно-технічних та позашкільних навчальних закладів» та від 02.08.2005 № 458 року «Про затвердження Положення про організацію фізичного виховання і масового спорту в загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладах України» регламентовано систему організації фізкультурно-оздоровчої та спортивної роботи загальноосвітніх навчальних закладів і зазначено, що фізкультурно-оздоровчі заходи в режимі навчального дня відносять до обов’язкового дидактичного компоненту реалізації фізичного виховання дітей та учнівської молоді, що формує основи фізичної культури особистості. До цих заходів зокрема належать:


 • гімнастика перед навчальними заняттями;

 • фізкультурні хвилинки під час проведення навчальних занять;

 • фізкультурні паузи у групах продовженого дня;

 • рухливі ігри на перервах;

 • години здоров’я в групах продовженого дня.

Відповідно до Положення про організацію фізичного виховання і масового спорту в дошкільних, загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладах України:

 • на директора загальноосвітнього навчального закладу покладається відповідальність за створення необхідних умов для проведення фізкультурно-оздоровчих заходів у режимі навчального дня;

 • заступник директора з навчально-виховної роботи контролює проведення зазначених заходів;

 • педагог-організатор надає допомогу учнівським колективам в організації фізкультурно-оздоровчих заходів у класах;

 • вчителі фізичної культури надають методичну допомогу вчителям початкових класів, вчителям-предметникам, вихователям груп продовженого дня щодо проведення даних фізкультурно-оздоровчих заходів;

 • вчителі початкових класів, класні керівники та вчителі (з усіх предметів) проводять фізкультурно-оздоровчі заходи в режимі навчального дня.

Під час організації та проведення будь-яких форм занять з фізичного виховання слід обов’язково враховувати вікові, статеві особливості, стан здоров’я та фізичного розвитку учнів.

Гімнастика перед навчальними заняттями (далі зарядка) сприяє попередженню порушення постави, загартуванню організму, покращенню самопочуття та настрою, підвищенню працездатності учнів на уроках.

Зарядку слід проводити на свіжому повітрі, а за несприятливих погодних умов – у провітрених коридорах, рекреаціях тощо. У великих школах під час проведення занять на відкритому повітрі час початку і закінчення зарядки може бути для окремих груп різним, щоб по завершенню заходу при вході в школу не утворювалася черга.

Організація занять може бути за ступенями (1-4, 5-9, 10-11 класи), за групами класів (1-2, 3-4, 5-6, 7-9, 10-11), окремо за класами, усіма учнями школи (для мало-комплектної школи або невеликої кількості учнів).

Для ефективного проведення зазначеного заходу необхідно визначити місця кожному класу, окремому учневі на спортивному майданчику й у приміщенні (на випадок несприятливої погоди); підготувати відповідальних педагогів, учнів-інструкторів; підготувати і під час уроків фізичної культури розучити комплекси вправи.

Зарядку можуть проводити вчителі фізичної культури, вчителі початкових класів, які проводять уроки фізичної культури, а також найбільш підготовлені учні-інструктори середніх і старших класів. Вони є безпосередніми відповідальними за проведення зазначеного заходу.

Бажано, щоб кожен відповідальний мав постійну групу. Краще, якщо вона буде з учнів одного класу. У разі необхідності учні різних класів можуть займатися разом. Діти, які за станом здоров'я потребують обмеження занять, виділяються в окрему групу. Для неї визначається окремий відповідальний. Усі відповідальні працюють злагоджено, по єдиним організаційним принципам, а в однакових за складом групах і за єдиними комплексам. Інструктивні заняття для відповідальних за проведення зарядки зі складу учнів проводяться окремо вчителями фізичної культури і початкових класів, які викладають фізичну культуру. Вчителі початкових класів мають бути присутніми в своїх класах під час заходу і допомагати його проведенню.

Медичне обслуговування фізкультурно-оздоровчих заходів здійснює медичний персонал навчального закладу.

З метою проведення зарядки виконується шикування учнів. Воно може бути різним: у колону по три й більше, у 2 та більше шеренги, у колі тощо. Дівчата займають останні ряди у випадку, коли гімнастику проводять разом з хлопчиками. Розташовувати учнів необхідно таким чином, щоб вони не заважали один одному.

Ті, хто проводить заняття, розташовуються обличчям до класу і виконують вправи разом з учнями, проте показ повинен бути дзеркальним. Проведення вправ доцільно супроводжувати музикою (можна застосовувати і дикторський текст). Оновлювати комплекси слід за активною участю дітей. Характер та інтенсивність вправ повинна відповідати порі року.

Основні вимоги до зарядки:


 • до комплексу слід добирати такі вправи, які зручно виконувати у шкільному одязі;

 • до складу комплексів включати прості вивчені на уроках фізичної культури або аналогічні до них вправи, що не потребують складної координації, не дають силового навантаження;

 • із комплексів виключають упори присівши, згинання і розгинання рук в упорі лежачи та ін.;

 • змінювати комплекси рекомендується через кожні два-три тижні;

 • комплекс складається з 5-8 вправ, кількість повторень від 4-5 разів у молодших класах до 6-8 – в старших;

 • темп виконання – повільний та середній, дихання рівномірне.

Кожен комплекс повинен відповідати наступним правилам:

а) різносторонньо впливати на м'язову систему і помірно активізувати серцеву діяльність;

б) не втомлювати і не перезбуджувати учнів;

в) позитивно впливати на поставу учнів;

г) складатися з вправ, знайомих дітям або легко сприймаються з першого показу;

д) викликати емоційний підйом;

е) відповідати місцю проведення.

Вправи кожного комплексу повинні мати певне дозування.

Основним матеріалом зарядки є загальнорозвильні вправи без предметів. Якщо зарядка проводиться на майданчику, то в комплекси крім зазначених вправ можуть включатися ігри середньої інтенсивності, вправи танцювального характеру та ін. Вправи за своїм характером повиненні бути близьким до програмового матеріалу з фізичної культури.

Вправи в комплексах повинні бути у такій послідовності, щоб чергувався їх вплив на різні м'язові групи. Наприклад, якщо в комплекс включено вправу, яка найбільш сильно впливає на м'язи тулуба, то наступна вправа повинна бути така, яка впливала б переважно на м'язові групи ніг або рук.

При складанні комплексу передбачається певне дозування вправ. На початку проведення вправ воно буває незначною, а потім, у міру того, як учні освояться з проведенням гімнастики до занять, дозування поступово збільшується. Зміну комплексу рекомендується проводити не рідше одного разу на місяць. Протягом місяця видозмінюються основні вправи (зміна вихідних положень, включення додаткових рухів).

Комплекси можна розучувати на уроках фізичної культури, щоб під час проведення не затрачати часу на показ і пояснення вправ. Для кращого засвоєння вправ бажано, щоб у школі або в класах були таблиці з малюнками й описами поточного комплексу.

Для кожного класу складається свій комплекс вправ. Кількість вправ, число повторень та їх характер у різних комплексах однакові.

Комплекси для учнів 1-2 класів повинні містити більше природних, простих, ігрових вправ. Для учнів 3-4 класів більше дається вправ гімнастичних, що вимагають точного виконання. Зокрема, у склад комплексів вправ з гімнастики треба включати дозовану ходьбу на місці, махові рухи руками, ногами, нахили та повороти тулуба, стрибки, а також вправи на глибоке дихання (додаток 1). Учням 5-9, 10-11 класів можна пропонувати вправи, що складаються із елементів сучасних танців.

Закінчення проведення зарядки повинно носити організований характер, що передбачає черговість виходу з місця занять і переходу до класних приміщень.

Результативність зарядки залежить від ефективної організації, цікавого для учнів змісту і методики проведення. Заступник директора з навчально-виховної роботи періодично проводить аналіз зазначених заходів (додаток 2).Література

 1. Державний стандарт базової і повної загальної середньої освіти : затв. постановою Кабінету Міністрів України від 23 листоп. 2011 р. № 1392 // Урядовий кур'єр : газ. Центр. органів Виконав. Влади України. – 2012. – № 19. – С. 9–16.

 2. Державний стандарт початкової загальної освіти. Затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 20.04.2011 №462 [електронний ресурс]. – Режим доступу: http://mon.gov.ua/ua//activity/education/56/general-secondary-education/state_standards/

 3. Наказ Міністерства освіти і науки України від 27.07.2003 року № 486 «Про Систему організації фізкультурно-оздоровчої та спортивної роботи дошкільних, загальноосвітніх, професійно-технічних та позашкільних навчальних закладів».

 4. Наказ Міністерства освіти і науки України від 02.08.2005 № 458 року «Про затвердження Положення про організацію фізичного виховання і масового спорту в загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладах України».

 5. Наказ департаменту освіти і науки Київської обласної державної адміністрації від 13 січня 2014 року № 1 «Про проведення ранкової гімнастики та фізичної зарядки у навчальних закладах області».

 6. Ареф’єв В. Г. Основи теорії та методики фізичного виховання : підручник / В. Г. Ареф’єв. – Кам’янець-Подільський : ПП Буйницький О.А., 2011. – 368 с.

 7. Ковальчук Н. М. Використання загально-розвивальних вправ у школі / Н. М. Ковальчук, В. І. Санюк. // Фізичне виховання у сучасній школі. – 2013. – № 1. – С. 21–23.

 8. Презлята Г. Заняття фізкультурою та здоров’ям : Мед.-пед. моніторинг / Г. Презлята, А. Шпильчак – К. : Вид. дім. «Шкіл.світ» Вид. Л. Галіціна, 2006. – 112 с. (Б-ка ”Шкільного світу”).

 9. Салямін Ю. М. Гімнастична термінологія : навч. посіб. / Ю. М. Салямі, І. А. Терещенко, С. П. Прокопюк, Т. М. Левчук. – К. : Олімп. л-ра, 2010. – 144 с. : іл..

 10. Шиян Б.М. Теорія і методика фізичного виховання школярів – Ч.2 / Б. М. Шиян. – Тернопіль : Навчальна книга – Богдан, 2002 – 248 с.

(додаток 2)


Комплекс загальнорозвивальних вправ на місці для учнів 1-4  класів:
1. В. п. – основна стійка (о. с.) – руки опущені, ноги на ширині плеч.

1 – руки вперед;

2 – руки вгору;

3 – руки в сторони;

4 – в. п. Руки тримати прямими. Дихання рівномірне.
2. В. п. – руки перед грудьми, лікті на рівні плечей, кисті «в замок».

1 – руки вперед долонями назовні;

2 – руки прямі вгору;

3 – руки прямі вперед;

4 – в. п.
3. В. п. – права рука вгору, ліва внизу.

1-2 – два ривки руками назад;

3-4 – те ж, зі зміною положення рук. Кисті в кулаки. Ривки виконувати якомога енергійніше.
4. В. п. – нахил вперед, прогинаючись, руки в сторони.

1 – поворот тулуба вліво;

2 – те ж, вправо. Дивитися вперед. Руки прямі.
5. В. п. – руки на пояс.

1 – нахил прогинаючись, руки в сторони;

2 – в. п. Ноги прямі. Дивитися вперед.
6. В. п. – руки на пояс, випад вперед правою ногою.

1-2-3 – пружинисті погойдування;

4 – стрибком зміна положення ніг. Тулуб тримати прямо, нога позаду пряма.
7. В. п. – о. с.

1 – руки вгору, піднятися навшпиньки, зробити глибокий вдих;2 – в. п., зробити видих.
(додаток 2)
Орієнтована схема аналізу організаційно-оздоровчого

забезпечення гімнастики до занять

Дата_____________________________________

Клас_____________________________________

Класний керівник_________________________

Учень-інструктор_________________________
Критерії оцінювання

К-ть

балів

Пропозиції,

зауваження

1.

Організаційне забезпечення:

- відвідування заходу учнями курсу;

- дисциплінованість
2.

Готовність учня-інструктора до заняття:

- уміння забезпечити дзеркальний показ;

- чіткість підрахунку;

- темп виконання вправ;

- уміння виправляти помилки товаришів
3.

Якість виконання учнями комплекс вправ4.

Естетичне забезпечення заходу (словесно-пісенний музичний супровід)
5.

Дотримання санітарно-гігієнічних вимог та техніки безпеки6.

Оригінальність заходу
Підсумковий бал

Примітка: кожен із пунктів оцінюється 5-бальною шкалою. Співвідношення суми балів з оцінкою: 15-20 балів –”задовільно”, 21-25 – ”добре”, 26-30 –”відмінно”.Каталог: fizichna kult
fizichna kult -> Особливості вивчення базових дисциплін у загальноосвітніх навчальних закладах у 2015/2016 навчальному році Фізична культура Розподіл годин та навчальні програми
fizichna kult -> Програма для загальноосвітніх навчальних закладів 1-4 класи за редакцією Зубалія М. Д, Дерев’янко В. В., Лакізи О. М та ін та «Навчальна програма з фізичної культури для загальноосвітніх навчальних закладів 5-9 класи»
fizichna kult -> Фізична культура пояснювальна записка
fizichna kult -> Програма для 2-4 х класів для дітей з тяжким порушеннями мовлення з предмету


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©refos.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

увійти | реєстрація
    Головна сторінка


завантажити матеріал