Методичні рекомендації щодо оцінювання навчальних досягнень учнів та оформлення сторінок класних журналів у 1-4 класахСторінка1/7
Дата конвертації17.12.2016
Розмір1,76 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7Науково-методичні рекомендації щодо оцінювання навчальних досягнень учнів та оформлення сторінок класних журналів у 1-4 класах
Укладач: Ротфорт Д.В., методист Центру аналізу та прогнозування розвитку освіти

Загальні вимоги

Класний журнал (далі журнал) – це обов’язковий документ загальноосвітнього навчального закладу, у якому фіксуються результати навчальних досягнень учнів, відвідування ними занять, стан виконання навчальних програм тощо.Журнал має розділи:

І «Облік відвідування»;

ІІ «Облік навчальних досягнень учнів»;

ІІІ «Облік проведення навчальних екскурсій»;

IV «Зведений облік навчальних досягнень учнів»;

V «Загальні відомості про учнів»;

VI «Зведена таблиця руху учнів класу та їх досягнень у навчанні»;

VII «Зауваження до ведення журналу».Ведення журналу здійснюється класними керівниками та вчителями. Вони несуть особисту відповідальність за своєчасність, стан та достовірність записів.

Усі записи в журналі ведуться державною мовою. Допускається запис тем на правій сторінці класного журналу мовою навчального предмета (російською та іншими мовами національних меншин, іноземною мовою – частково). Записи ведуться чітко й охайно пастою одного (чорного або синього) кольору Наказ МОН України від 23.06.2000 №240.

Журнали класів на одній паралелі слід нумерувати цифрами і відповідними літерами українського алфавіту, наприклад: 1-А клас, 1-Б клас, 3-А клас, 3-Б клас тощо.

Звертаємо увагу на те, що пропущені учнями заняття у розділах «Облік відвідування (пропуск занять)» та «Облік навчальних досягнень учнів» фіксується по-різному.

Відсутність учня під час обліку відвідування записується у вигляді дробу, чисельник якого вказує на причину відсутності («н» – відсутність учня (учениці), «хв» – відсутність через хворобу), а займенник – на кількість пропущених уроків.

У той же час відсутність учня на конкретному уроці, тобто на сторінках обліку навчальних досягнень учнів позначається тільки літерою «н».

На відповідних сторінках класного журналу вказуються назви навчальних предметів. Назви освітніх галузей зазначати не потрібно (додаток 9).

Розподіл кількості сторінок для навчальних предметів учитель здійснює орієнтовно так: • якщо на вивчення предмета навчальним планом передбачено 1 годину на тиждень (наприклад, «Я і Україна» в 1-2 класах, «Основи здоров’я» в 1-4 класах, «Трудове навчання» в 2-4 класах, «Образотворче мистецтво» в 1-4 класах), то необхідно залишити в журналі орієнтовно три розвороти (шість сторінок), тобто три сторінки ліворуч – для обліку навчальних досягнень учнів і три сторінки праворуч – для запису змісту уроків і домашніх завдань;

 • якщо на вивчення предмета навчальним планом передбачено 2 години на тиждень (наприклад, «Я і Україна» в 3-4 класах; «Трудове навчання» в 1 класі), то відповідні записи в журналі здійснюються на п’яти розворотах, 5 лівих і 5 правих сторінках журналу; а для записів у журналі з мови (української, мови національних меншин, іноземної) необхідно залишити орієнтовно 12 сторінок, тобто шість розворотів;

 • якщо на вивчення предмета навчальним планом передбачено 4 години на тиждень (наприклад, «Математика»), то відповідні записи в журналі здійснюються на 9 лівих і 9 правих сторінках журналу. Записи з мов у такому разі орієнтовно займуть 11 розворотів.

Якщо для вивчення предмета клас ділиться на групи, для кожної з них відводяться окремі сторінки. У разі, коли загальна кількість годин із предмета складається з годин інваріантної та варіативної складових, усі записи в журналі необхідно вести на сторінках відповідного предмета.
Додаток 9

Перелік назв навчальних предметів для запису
в класному журналі


Освітня галузь

Клас

Навчальні предмети

Деякі особливості запису навчальних предметів

Мови і літератури

1

Мова навчання (українська мова, російська мова чи інша мова навчання)

Навчання грамоти

Указати мову навчання.

На окремі складові навчального предмета (читання і письмо)

не слід відводити окремі сторінки


2-4

Мова навчання (українська мова, російська мова чи інша мова навчання)

Указати мову навчання

Мова навчання

Читання

Указати мову навчання

(наприклад:

«Українське читання», «Російське читання» тощо)


1-4

Українська мова (для шкіл з навчанням російською та іншими мовами національних меншин)
2-4

(1-4)

Іноземна мова

(англійська, німецька,

іспанська тощо)

У дужках указати мову.

«1-4» – слід указувати для класів із поглибленим вивченням іноземних мовМатематика

1-4

Математика
Людина і світ

1-4

Я і Україна


1-4


1-2

Я і Україна

На кожну складову цього курсу необхідно відводити окремі сторінки


3-4

Я і Україна

Природознавство

3-4

Я і Україна

Громадянська освіта

1-4

Я і Україна. Довкілля
Мистецтво


1-4

Мистецтво

Інтегрований курс

Образотворче мистецтво
Музичне мистецтво
Технологія

1-4

Трудове навчання:

технічна і художня праця
Здоров’я і фізична культура

1-4

Фізична культура
Основи здоров’яНаприкінці навчального року вчителем робиться відповідний запис «Програму виконано у повному обсязі» (підпис та ПІБ учителя).

Кожен учень класу має право відвідувати індивідуальні та групові заняття, хоча вони не є обов’язковими з усіх навчальних предметів і для всіх учнів класу.

Облік годин індивідуальних та групових занять здійснюється на окремих сторінках класного журналу.

Облік відвідування учнями індивідуальних та групових занять ведеться на сторінках журналу в розділі «Облік навчальних досягнень учнів». Учитель записує прізвища й імена всіх учнів класу, а присутність їх на занятті позначає умовною позначкою (наприклад, «+»).

Зміст заняття вчитель записує в графі «Зміст уроку», у наступній графі «Завдання додому» вказує назву предмета, з якого було проведено заняття Лист МОН України від 11.09.2007 № 1/9-532.

З предметів інваріантної складової навчального плану домашні завдання вчитель задає у 2-4 класах лише в разі їх доцільності.

Нагадуємо, що у 1 класі домашні завдання не задаються; у 2 класі на виконання домашніх завдань учень повинен витрачати не більше 45 хвилин; у 3 класі – 1 год 10 хв; у 4 класі – 1 год 30 хв Лист МОН України від 29.12.2001 № 1/9-468.

З основ здоров’я, фізичної культури, трудового навчання: технічної і художньої праці, музичного та образотворчого мистецтва домашні завдання учням не задаються і в журналі не записуються.

Записуючи домашнє завдання, слід обов’язково вказати його зміст і спосіб виконання. Наприклад: С. 10-12 – прочитати і переказати; С. 27-29 – вивчити вірш напам’ять, дібрати прислів’я; С. 57, впр. 117, с. 55 – повторити правило.

Домашні завдання не рекомендується задавати на канікули, вихідні та святкові дні.

У розділі журналу «Зведений облік досягнень у навчанні» фіксуються навчальні досягнення учнів з предметів інваріантної складової. З варіативної складової записуються лише назви предметів або курсів.

У класному журналі для 2 класу в ІІ семестрі заповнюються колонки: ІІ семестр, Річний бал.

У класному журналі для 3 класу заповнюються колонки:
І та ІІ семестри, Річний бал.

У класному журналі для 4 класу: І та ІІ семестр, Державна підсумкова атестація (Держ. підс. ат.), Річний бал.

Запис про рішення педагогічної ради робиться із зазначенням дати її проведення та номера протоколу.

Крім основних (Переведено до __ класу), можливі такі варіанти записів рішення педагогічної ради: • переведено до іншої школи (класу) – вказати номер закладу;

 • направлено на довготривале лікування;

 • перебував (перебувала) на лікуванні в санаторії чи в санаторній школі;

 • дано завдання на літо за індивідуальною програмою;

 • навчається за індивідуальним навчальним планом, індивідуальною програмою;

 • переведено на індивідуальну форму навчання (навчається за індивідуальною формою) тощо.

Контроль та відповідальність за дотриманням вимог щодо ведення класного журналу здійснюється адміністрацією загальноосвітнього навчального закладу.
2. Вимоги до проведення та запису видів контролю у класному журналі

Об’єктами контролю у процесі початкового навчання є предметні компетентності: знання про предмети і явища навколишнього світу, взаємозв’язки і відношення між ними; вміння та навички застосовувати засвоєні знання; досвід творчої діяльності; ціннісні ставлення.

Контроль і оцінювання в процесі навчання молодших школярів є одним із важливих засобів мотивації і стимулювання їх учбово-пізнавальної діяльності. Так, оцінка у поєднанні з іншими мотивами учіння сприяє розкриттю перспектив успіху дитини, створює і підтримує позитивний емоційний настрій, викликає бажання вчитися, сприяє формуванню адекватної самооцінки.

У журналі вчитель фіксує такі види контролю: поточний, періодичний, тематичний, ведення зошитів, проведення навчальних екскурсій.

1. Поточний контроль здійснюється на всіх макроетапах поурочного опрацювання теми. Результати поточної перевірки оцінюються вербально (у 1-2 кл. – І семестр) або в балах (у 2 кл. (ІІ семестр) – 4 кл.). Облік поточного оцінювання ведеться у класному журналі.

2. Періодичний контроль (наприклад, з мови навчання: аудіювання, читання, діалог, монолог, усний переказ, усний твір, письмовий переказ, контрольна робота з математики тощо) спрямовується на перевірку й оцінювання сформованості загальнопредметних умінь і навичок, якими оволодівають учні в процесі вивчення окремих предметів. Цей вид контролю здійснюється фронтально або індивідуально.

Якщо учень був відсутній під час написання контрольної роботи (диктанту, мовної теми, письмового переказу, контрольної роботи з математики), що зазначається в журналі з датою, зазначену роботу він не переписує. Учитель напроти його прізвища в цей день ставить «н» і оцінює його навчальні досягнення за поточними балами.3. Тематичний контроль здійснюється після опрацювання програмової теми. Якщо тема велика за обсягом, її розподіляють на логічно завершені частини. Невеликі програмові теми об’єднують з однією або кількома наступними.

Кількість тематичних перевірок визначається залежно від кількості годин навчального предмета на тиждень та логічної завершеності теми (орієнтовно: 1 година на тиждень – 2 тематичних оцінювання за семестр; 2-3 години на тиждень –


2-4 тематичних оцінювання
).

Тематичне оцінювання з трудового навчання та предметів художньо-естетичного й фізкультурно-оздоровчого напрямів проводиться не менше двох разів на семестр.

У журналі тематична оцінка позначається: Тем. бал (тематичний бал). Тематичний бал виставляється на основі оцінки за контрольну роботу з теми з урахуванням поточного оцінювання у його динаміці (зростання чи спадання).

Бали виставляються в одну колонку журналу без зазначення дати.

Підсумкові контрольні роботи з навчальних предметів можуть проводитися відповідно до розпорядження директора загальноосвітнього навчального закладу чи органу управління освітою під час інспектування загальноосвітнього навчального закладу. Фіксуються вони у журналі під датою фактичного дня проведення з наступним коригуванням календарно-тематичного плану. Результати цих робіт враховуються під час виставлення підсумкових балів за семестр, але вони не є визначальними.

При складанні календарно-тематичних планів з української мови, математики необхідно передбачити 1-2 уроки після контрольних робіт для проведення аналізу виконання контрольних робіт, повторення, узагальнення з теми тощо. Після цих уроків записується тематичний бал.

4. Державна підсумкова атестація здійснюється в 4-х класах відповідно до Положення про державну підсумкову атестацію учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти (затверджене наказом МОН України від 18.02.2008 № 94 та зареєстровано в Міністерстві юстиції України від 27.02.2008 за № 151/14842).

У початковій школі Державній підсумковій атестації підлягають результати навчальної діяльності учнів четвертих класів: • у загальноосвітніх навчальних закладах з навчанням українською мовою – з української мови (мова і читання) та математики;

 • у загальноосвітніх навчальних закладах з навчанням мовами національних меншин – з мови навчання (мова і читання), з державної мови (мова і читання) та математики.

Бали за державну підсумкову атестацію з зазначених навчальних предметів виставляються за результатами підсумкових контрольних робіт.

Оцінювання підсумкових контрольних робіт здійснюється відповідно до Критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти, затверджених наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 13.04.2011 № 329 (додаток 1).

Підсумкові контрольні роботи проводяться відповідно до календарного планування на другому чи третьому уроці, окрім понеділка і п’ятниці.

У журналі ця робота записується на лівій сторінці журналу в колонці під датою, на правій – «Підсумкова контрольна робота. ДПА».

Підсумкові контрольні роботи виконують усі учні, окрім тих, які з поважних причин (хвороба, довготривалі перебування на лікуванні, спортивних змаганнях, переїздах в інші місця проживання, природні катаклізми) не можуть бути присутніми у визначений час для написання підсумкових контрольних робіт. У такому разі оцінки за державну підсумкову атестацію виставляються учням за результатами семестрового оцінювання.

У 4-х класах загальноосвітніх навчальних закладів, які працюють за програмами системи розвивального навчання Б.Д.Ельконіна – В.В.Давидова, державна підсумкова атестація проводиться на загальних підставах.Додаткові види перевірних робіт у 4-х класах не проводяться.

Такі види контролю, як діалог, усний переказ, усний твір, аудіювання, тематична перевірка знань із природознавства тощо в журналі необхідно записувати без дати у визначеній колонці, оцінюючи всіх учнів класу.

Учитель організовує роботу так, щоб учень мав можливість на наступних уроках або під час індивідуальних занять надолужити пропущений навчальний матеріал та одержати відповідний бал.

У 1-му класі бали за навчальні досягнення учнів учитель не виставляє; у 2-му класі – у І семестрі результати роботи вчитель оголошує вербально (проводячи адаптаційну роботу щодо поступового введення бальної системи оцінювання), у ІІ семестрі оцінювання ведеться згідно з «Критеріями оцінювання навчальних досягнень учнів початкової школи» і бали фіксуються в журналі, зошитах, щоденниках; у 3-4-х класах – за 12-бальною системою.3. Вимоги до проведення та запису у класному журналі навчальних екскурсій

Екскурсії з окремих предметів, які передбачені навчальними програмами, обліковуються на сторінках журналу, відведених на відповідний предмет, і можуть оцінюватися згідно з критеріями оцінювання.Навчальні екскурсії, які проводяться наприкінці навчального року, проводяться для учнів 1-4 класів протягом 4 днів тривалістю не більше 3 академічних годин на день.

Проведені протягом року екскурсії, які не передбачені навчальними програмами з певних предметів, та ті, що проводяться наприкінці навчального року, записуються в журналі на сторінці «Облік проведення навчальних екскурсій» з фіксацією дати, теми екскурсії, кількості годин, навчального предмета.

Діяльність учнів під час цих екскурсій не оцінюється.

Зразок оформлення обліку навчальних екскурсій

у класному журналі

Записи на лівій сторінці журналу:з/пЧисло і місяць

Прізвищета ім’я

26

26

26

27

27

27

28

28

28

29

29

29

05

05

05

05

05

05

05

05

05

05

05

05

1.
2.


Записи на правій сторінці журналу:

№ з/п

Дата

Зміст уроку

Завдання додому

1

27

05


Тема навчальної екскурсії

Ознайомлення з планом її проведення. Бесіда з попередження дитячого травматизму та правила поведінки під час екскурсії.

Українське читання

2

27

05


Тема навчальної екскурсії

Українське читання

3

27

05


Тема навчальної екскурсії

Підведення підсумку екскурсії.

Українське читання

4

28

05


Тема навчальної екскурсії

Ознайомлення з планом її проведення. Бесіда з попередження дитячого травматизму та правила поведінки під час екскурсії.

«Я і Україна»

Каталог: dokumenty
dokumenty -> Методичні рекомендації щодо викладання у початковій школі у 2016/2017 навчальному році
dokumenty -> Про відзначення Дня Соборності та Свободи України в загальноосвітніх навчальних закладах району у 2014 році
dokumenty -> Календарне планування уроків музичного мистецтва
dokumenty -> Затверджую Директор школи Тиркба Р. О. Вересень
dokumenty -> Концепція обласного науково-педагогічного проекту «Електронна атестація педагогічних працівників»
dokumenty -> Організація методичної роботи в початкової школі завдання І значення методичної роботи педагог, як І кожен фахівець, потребує постійного підвищений кваліфікації. «Учитель як фахівець живе доти, поки вчиться»
dokumenty -> «затверджено»
dokumenty -> Кзо «Військова загальноосвітня середня школа І-ІІІ ступенів»
dokumenty -> Державна наукова установа


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7


База даних захищена авторським правом ©refos.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

увійти | реєстрація
    Головна сторінка


завантажити матеріал