Методичні рекомендації про організацію навчально-виховного процесу в початкових класах загальноосвітніх навчальних закладівСкачати 86,76 Kb.
Дата конвертації26.12.2016
Розмір86,76 Kb.
ТипМетодичні рекомендації
Методичні рекомендації про організацію навчально-виховного процесу

в початкових класах загальноосвітніх навчальних закладів

у 2014/2015 навчальному році

У 2014/2015 н.р. навчальні заняття у початковій школі будуть здійснюватится за семестровою системою: І семестр - з 1 вересня до 26 (27 для шкіл, які працюють за шестиденним робочим тижнем) грудня, ІІ семестр – з 12 січня до 29 (30) травня. Канікули рекомендується провести в такі терміни: осінні з 27 жовтня до 2 листопада, зимові з 29 грудня до 11 січня, весняні з 23 до 29 березня.

Як передбачено статтею 34 Закону України «Про загальну середню освіту», навчальний рік закінчується проведенням державної підсумкової атестації випускників початкової школи (12 – 21 травня). Для учнів 1-х класів організовуються додаткові весняні тижневі канікули.

Час проведення та тривалість навчальних екскурсій, як обов’язкової складової навчального процесу відповідно до рекомендацій МОНУ (Зміст і форма проведення Лист МОНУ від 06.02.2008 р № 1/9-61).

Робочі навчальні плани на 2014/2015 навчальний рік укладаються:

для 1-3-х класів – за Типовими навчальними планами початкової школи, затвердженими наказом МОНмолодьспорту України від 10.06.2011 № 572;

для 4-х класів – за Типовими навчальними планами початкової школи, затвердженими наказом МОН України від 29.11.2005 № 682.

У 2014-2015 навчальному році чинними є дві програм: для 1-3 класів - 2012 та 4 класів -2006 років видання. У навчальних програмах з кожного предмета визначено державні вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки учнів, що враховують зміст і структуру предметних компетентностей (учень розпізнає, знає, розуміє, застосовує, виявляє ставлення, оцінює тощо).

Рекомендується підручники та навчальні посібники для учнів 4 - класів 2003, 2004 років видання, а для учнів 1-3класів – 2012, 2013 років. Вони зазначені у Переліку навчальної літератури для використання у початковій школі загальноосвітніх навчальних закладів у 2013-2014 навчальному році. Зазначимо, що у 2014/2015 н.р. 3-і класи перейдуть працювати за новими програмами та підручниками.

При оцінюванні навчальних досягнень учнів початкової школи передбачено користуватися наказами Міністерства освіти і науки України від 20.08.2008 р. № 755 «Про затвердження критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів початкової школи», від 21.08.2013 № 1222 «Про затвердження орієнтовних вимог оцінювання навчальних досягнень учнів із базових дисциплін у системі загальної середньої освіти» та «Інструктивно-методичними матеріалами щодо контролю та оцінювання навчальних досягнень учнів початкових класів загальноосвітніх навчальних закладів» від 28.01.2014 № 1/9-74.

Для постійної взаємодії між учителем та учнем у системі уроків доцільно своєчасно використовувати різні види перевірок відповідно до методичних рекомендацій щодо контролю та оцінювання навчальних досягнень учнів початкової школи.

Звертаємо увагу на те, що оцінювання навчальних досягнень учнів здійснюється вербально: у 1 класі з усіх предметів інваріантної складової; у 2­3 класах з предметів інваріантної складової: «Сходинки до інформатики», «Музичне мистецтво», «Образотворче мистецтво», інтегрованого курсу «Мистецтво», «Основи здоров’я», «Фізична культура».

При оцінюванні знань, вмінь і навичок учнів 2 класу (І семестр) за рішенням педагогічної ради замість балів використовуються словесні (вербальні) оцінки. Оцінювання навчальних досягнень учнів - 4 класів у 2014 -2015 н.р. здійснюється відповідно до Методичних рекомендацій "Контроль та оцінювання навчальних досягнень учнів початкової школи" (К.: Початкова школа, 2008 р.), учнів 1-3 класів відповідно до Інструктивно-методичних матеріалів щодо контролю та оцінювання навчальних досягнень учнів початкових класів загальноосвітніх навчальних закладів від 28.01.2014 № 1/9-74 (Початкова освіта, 2014 р.). Учнів 2 класу рекомендується оцінювати за рішенням педради з ІІ півріччя навчального року за 12-бальною шкалою.

Рекомендуємо вчителю не обмежуватися контролем результату, а вчити дітей операційному контролю. З цією метою корисними є різноманітні прийоми (співставлення зі зразком, опора на таблицю, схему, самоперевірка тощо), що виступає стимулом позитивного ставлення дитини до навчання.

Відповідно до Інструкції про переведення та випуск учнів навчальних закладів системи загальної середньої освіти усіх типів та форм власності (Наказ МОНУ від 14.04.2008 р. №319) наприкінці навчального року на кожного учня 1-го класу учитель складає характеристику, яка заноситься до особової справи учня (п.5.2 Інструкції). У ній зазначається рівень розвитку учня та результати оволодіння ним усіма компонентами навчальної діяльності.

Запровадження вчителем на уроках ігрової діяльності є цінним засобом виховання розумової активності учнів, активізує психічні процеси, викликає живу зацікавленість у процесах пізнання. У ході проведення дидактичних ігор діти з бажанням долають значні труднощі у навчанні, розвивають свої здібності, уміння. Будь-який матеріал стає захоплюючим, викликає в учнів задоволення, створює позитивні емоції, полегшує процес засвоєння знань. Діти спостерігають, порівнюють, співставляють, класифікують предмети за тими чи іншими ознаками, здійснюють доступний для них аналіз та синтез, узагальнюють матеріал.

Починаючи з 2 – го класу учні виконують домашні завдання, тому варто у розкладі занять предмети, які вимагають значних затрат часу для виконання, не групувати в один день.

Обсяг навчального матеріалу для домашніх робіт орієнтовно повинен становити 1/4 обсягу, виконаного на уроці, витрати часу на їх виконання не може перевищувати 45 хв. На вихідні і святкові дні домашні завдання не рекомендується задавати.

Не допускається подача домашнього завдання під час чи після дзвінка на перерву, після уроків, оскільки воно в повній мірі не фіксується дітьми; учні позбавлені можливості ставити запитання; учитель не встигає пояснити суть завдання.

Форми перевірки домашнього завдання можуть бути різними: фронтальна, індивідуальна, колективна, само-, взаємоперевірка, творча тощо.

Перевіряти домашні завдання вчителем необхідно систематично.

З таких предметів як основи здоров'я та фізична культура, трудове навчання, художня праця, мистецтво (музика, образотворче мистецтво), інформатика домашні завдання не задаються.

Для профілактики стомлюваності, порушення статури, зору учнів початкових класів на всіх уроках через кожні 15 хвилин обов’язково необхідно проводити фізкультхвилинки та гімнастику для очей. Для створення спокійної робочої атмосфери індивідуально чи у групі слід підтримувати зосередженість уваги учня (учнів), їх слух, запобігати протягом всього уроку (заняття) статичної пози за партою.

За наявності в групі дітей, у яких переважають дії лівою рукою (визнаних лівшами після відповідної консультації з лікарем), учитель має коригувати методику навчання таких учнів, не наполягаючи на переучуванні їх на письмо правою рукою.

Питання про тривалість робочої години педагогічного працівника регулюється посадовою Інструкцією, згідно з якою ставки заробітної плати педагогічних працівників установлюються, виходячи із витрат робочого часу в астрономічних годинах (60 хв.). Короткі перерви, передбачені між уроками (лекціями), є робочим часом педагогічного працівника. Тривалість уроків і перерв установлюється відповідно до положення про навчальний заклад. У навчальних планах шкіл усіх типів і найменувань час на навчальні дисципліни визначається в академічних годинах у 2-4-х класах - 40 хв., крім 1-х класів, де навчаються діти шестирічного віку, - 35 хв. Скорочення тривалості уроку не є підставою для зменшення норми часу, що передбачається на вивчення предмета, і не є підставою для зменшення норми часу для оплати в розрізі чверті, півріччя, року. Збільшення кількості уроків у зв'язку зі зменшенням їх тривалості не означає збільшення навчального навантаження, установленого під час тарифікації.

Особливість методики проведення уроків у початковій школі полягає в тому, що засвоєння інформації та формування життєвих навичок потребують багаторазового вправляння. Тому доцільною є практична, ігрова, індивідуальна та групова діяльність учнів. Обов’язковим є зв’язок із життєвим досвідом дітей, врахування умов, у яких діти перебувають удома, широке використання фольклору - вивчення народних звичаїв, обрядів, застосування творчих завдань. Структура уроків (занять) має бути гнучкою, органічно поєднувати навчально-пізнавальну та оздоровчо-рухову діяльність учнів, включати різні види діалогу, групової співпраці тощо.

Варіативною складовою кожного з Типових навчальних планів для учнів 1—4-х класів передбачено від 2 до 3 додаткових годин, які можна використовувати за вибором загальноосвітнього навчального закладу з урахуванням особливостей навчального закладу та індивідуальних освітніх потреб учня: на підсилення предметів інваріантної складової; на вивчення додаткових курсів; на проведення індивідуальних та групових занять. Збільшення кількості годин на вивчення тієї чи іншої теми передбаченої (Лист МОНУ від 11.06. 2014р. №1/9-303).

Впроваджуючи в початкових класах курси за вибором, необхідно дотримуватися вимог «Державних санітарних правил і норм улаштування, утримання загальноосвітніх навчальних закладів та організації навчально-виховного процесу» (ДСанПіН 5.2.008-01) щодо гранично допустимого тижневого навантаження учнів початкових класів.

Викладання курсів за вибором здійснюється з обов’язковим урахуванням побажань батьків. Вибір будь-якого курсу має бути обговорено на батьківських зборах та засіданнях педагогічної ради навчального закладу.

Визначені курси варіативної складової зазначаються в розкладі уроків після предметів інваріантної частини навчального плану. Обирати для вивчення слід курси, які реалізуються навчальними програмами, рекомендованими Міністерством освіти і науки України (Програми курсів за вибором для загальноосвітніх навчальних закладів. Варіативна складова Типових навчальних планів.1-4 класи. Т.: Мандрівець, 2009, 2010, 2011).

Додаткові години на предмети варіативної складової, курси за вибором індивідуальні та групові заняття рекомендуємо розподілити так:


 1. клас – 2 години:

1 година – навчання грамоти , 1 година – за вибором навчального закладу; (рекомендуємо Основи християнської етики) ;

2 клас –2 години:

І варіант 0,5 – години/українознавство; 0,5 години – індивідуальна робота з дітьми; 1 година – підсилення предметів інваріантної складової;

ІІ варіант – 1 година – Основи християнської етики 1 година – підсилення предметів інваріантної складової;

3 клас –2 години:

І варіант 0,5 – години/українознавство; 0,5 години – індивідуальна робота з дітьми; 1 година – підсилення предметів інваріантної складової;

ІІ варіант – 1 година – Основи християнської етики 1 година – підсилення предметів інваріантної складової;

4 класи – 3 години:

І варіант – 1 година – українознавство, 1 година – підсилення предметів інваріантної складової; 1 година – за вибором навчального закладу;

ІІ варіант – 0,5 години – українознавство; 0,5 години – індивідуальна робота з дітьми; 1 година – посилення предметів інваріантної складової; 1 година – за вибором навчального закладу. • «Українознавство», 1-4 класи. Програма для загальноосвітніх навчальних закладів. – Київ, 2008. – Українське агентство інформації та друку «Рада»;

 • «Риторика», 1-4 класи (автор: В.Науменко, М.Захарійчук);

– «Християнська етика в українській культурі», 1-4 роки навчання, авт. Чернуха В.Г., Бєлкіна Е.В. (КМПУ ім. Б. Грінченка, 2007 p.);

– «Розмаїття релігій і культур світу», 1-12 роки навчан­ня (експериментальна програма), авт. Вільченко Є.В. (гімназія № 18 м. Луцька Волинської обл.);

– «Зарубіжна література», 2-4 класи, авт. Мовчун А.І. (В-во АВДІ, 2007 p.);

– «Поетика», 2-4 класи, авт. Петровська Т.В. (В-во «Генеза», 2007 p.);

– «Логіка», 2, 3, 4 класи, авт. Митник О.Я. (В-во «Початкова школа», 2002, 2003, 2004 pp.);

– «Логіка», 1-4 класи, авт. Гісь О. (В-во «Світ», 2002 p.);

– «Комп'ютерна азбука. Основи комп'ютерної гра­мотності та ознайомлення з навколишнім світом», 1 клас, авт. Бєлкіна Е.В., Коваленко О.Т. (КМПУ ім. Б. Грінченка, 2005 p.);

– «Сходинки до інформатики», 2-4 клас, авт. Рівкінд Ф.М., Ломаковська Г.В., Колесніков С.Я., Рівкінд Й.Я. (КМПУ ім. Б. Грінченка, 2005 p.);

– «Хореографія», 1-4 класи, авт. Тараканова О.П. (Ж-л «Початкова школа», № 12, 2003 р.);

– «Азбука споживача», 1-2 роки навчання, авт. Бородачова Н.В., Лаврентьева Г.І. (Інститут споживчих програм, 2008 p.);

– «Основи споживчих знань», 1-11 роки навчання, авт. Гільберг Т.Г., Довгань А.П., Капіруліна Т.Л. та ін. (ТОВ «Навчальна книга», 2008 p.);

– «Розвиток продуктивного мислення» 1-4 класи (автор О.Гісь);

– «Русский язык 2-4 классы» (автори: И.Гудзик, И.Лапшина);


 • «Основи християнської етики» 1-4 класи (автори: В.Жуковський, Т.Барщевський, А.Васьків, М.Влад, О.Гаврисюк; І.Гнатів, Р.Голянчук, Г.Добош, Р.Євтушенко, Т.Клинченко, Н.Лахман, М.Николин, О.Огірко);

 • «Абетка харчування» 1-4 класи (автори: О.Ващенко, С.Свириденко, О.Чорновіл);

 • «Дорога в дивосвіт» 1-4 класи (автор Н.Поліщук);

 • «Народна вишиванка» 2-4 класи (автор Л.Свінціцька);

 • «Абетка театрального мистецтва» 1-4 класи (автор Л.Петренко);

 • «Основи театральної грамоти» 1-4 класи (автор Л.Самсоненко);

 • «Морально-естетичне виховання» 1-4 класи (автор Л.Слотвинська);

 • «Поетика» 1 клас (автор Т.Петровська).

Керівникам загальноосвітніх навчальних закладів дозволяється вносити корективи відповідно до методичних рекомендацій щодо змісту регіонального компонента варіативної складової навчальних планів на

2014/ 2015 навчальний рік.


Завідувач науково-методичного центу

безперервної педагогічної освіти, атестації

педкадрів та освітніх закладів М.М. Одинак
Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©refos.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

увійти | реєстрація
    Головна сторінка


завантажити матеріал